Ye Erkek İsİmlerİ

Ye Erkek İsİmlerİ
solcu isimleri yahudi isimleri solcu isimler sol isimler yahudi erkek
Yeğrek: iyilik sever

güzel
fazla, çok
Yedier: büyük ayı takım yıldızı

Yediger: büyük ayı takım yıldızı

Yeğin: acele, hızlı

Yeğiner: zorlu, katı, şiddetli

baskın, üstün
yiğit, güçlü, çalışkan
bereketli, bol
iyiliği seven
yakışıklı, güzel, ince
Yefa: yüksek yer

Yegan: bir tane, tek, biricik

Yehud: yahudi, hz. yakub' un oğlu yahuda soyandan gelen, israiloğulları

Yehuda: hz. yakub' un on iki oğlunun en büyüğü

Yekru: iki yüzlü olmayan

güvenilir dost
Yeksan: düz

bir, beraber
her zaman, bir düzeyde
Yekser: yalnız başına

bir baştan bir başa
ansızın, nagehan
Yekta: tek, benzersiz

Yelal: rüzgar, yel, esinti

Yeldan: hızlı, süratli

Yelen: arzu, istek

fırtına
Yeler: çok acele eden

Yelesen: yel gibi hızlı, çabuk

Yelmen: aceleci, hızlı davranan, canı tez kimse

Yeltekin: yel gibi hızlı, çabuk

Yenal: kazanarak al

Yenay: yeni ay, hilal-i ayça

Yener: yarıştığı kişiye karşı üstün gelen anlamında

Yengi: yenmek eylemi

Yenlenç: zayıf ve kuvvetsiz

Yenliç: yenik düşmüş kimse

Yeniçağ: özel isim

Yerel: yeri sınırlı

Yergin: çirkin ve kötü görülen

Yerhum: erkek kartal

Yersel: yerle ilgili

Yertan: güneşin ilk ışıkları

Yerik: hasta düşkün

Yesar: varlık, zenginlik

sol, sol tarafı
Yesari: düzlem içinde bulunmayan şekil

Yesugay: moğol hükümdarı cengizhan'ın babası

Yeten: yetişen, ulaşan

olgun, olgunlaşan
süresi dolan, günü gelen
tüm canlılar, herkes
Yetener: olgun erkek

Yetkin: gerekli olgunluğa ve bütünlüğe ulaşmış

Yetkiner: olgun, kişilikli bilge

Yetiş: zor zamanların insanı

Yetişen: ulaşan, kavuşan

Yezdan: yaratıcı tanrı

Yezid: emevi halifesi muaviye' nin 3. oğlu

Yeşne: şimşek, yıldırım
 
Üst