YENGEÇ burcunda Kuzey Düğümü İLGİNÇ

handanca

handanca

Daimi Üye
Üye
YENGEÇ burcunda Kuzey Düğümü İLGİNÇ
kuzey düğümü yengec
https://www.meleklermekani.com/burclar/91500-kuzey-dugumu-burcumuzu-bulalim.html

linkten kuzey düğümü burcunuzu bulunuz
sonuç YENGEÇ ise

Geliştirilecek Nitelikler

Bu alanlardaki çalışma gizli yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.

 • Duyguları fark etmek ve geçerli kılmak
 • Empati (Bir başkasının duygularını anlayabilmek)
 • Başkalarını (fiziksel,zihinsel ve duygusal olarka) beslemek ve desteklemek
 • Kendi temelini ve güvenliğini oluşturmak
 • Duygularını ve güvensizliklerini dürüstçe açıklamak
 • Alçakgönüllülük
 • Başkalarının zaaflarını ve değişen ruh hallerini yargılamadan kabul etmek
 • Kendi duygularında merkezlenmiş olarak kalmak
Geride Bırakılacak Eğilimler
Bu eğilimlerin etkisini azaltmaya çalışmak yaşamı daha kolay ve zevkli kılmaya yardımcı olabilir.

 • Herşeyi ve herkesi kontrol etme ihtiyacı duymak
 • Durumu tam olarak anlamadan yönetimi üstlenme konusunda zorlayıcı bir istek duymak
 • Süreci ihmal etmek; hedefe aşırı odaklanmak
 • Herşeyden tümüyle sorumlu olduğunu hissetmek
 • Yakın ilişkilerde duygularını ve korkularını saklamak
 • Başkalarının saygısını ya da hayranlığını kazanmak için bir şeyler yapmak
 • Başkalarının duygularını gözetip, kendi duygularını ihmal etmek
 • Tümüyle dürüst olan şeyi yapmak yerine "toplumsal olarak kabul gören" şeyi yapmak
 • Bir şeyin önemli olabilmesi için zor olması gerektiğini düşünmek
AŞİL'İN TOPUĞU/KAÇINILACAK TUZAK/SONUÇ
Yengeç Kuzey Düğümü insanının farkında olması gereken Aşil'in topuğu, onun kontrol etme gereksinimidir. (Eğer ben onların yaşamlarını toparlayabilirsem, ondan sonra rahatlayabilir ve savunmasız olabilirim). Ama gerçek şu ki, o asla, kendisi olmanın güvenli olduğunu hissedecek kadar durumları -ya da başka insanları- yeterince kontrol edemez. O, davet edilmeden insanların yaşamlarındaki durumların sorumluluğunu üstlenmeye çalıştığında, başkalarının sorumluluklarını uygunsuz biçimde gasp ediyor olur.
Bu insanın kaçınması gereken tuzak, sonu gelmez kabul ve tasdik edilme arayışıdır ("Eğer başkaları benim katkımı saygıyla kabul ve tasdik ederlerse, kendimi iyi hissetmeye başlayabilirim"). Ama bu dipsiz bir kuyudur: Başkaları onu doyuma ulaşmasını sağlayacak kadar yeterince kabul ve tasdik edemezler. O ancak (başkalarını destekleyici bir biçimde besleyerek) yaptığı katkının önemini kendi içinde kabul ve tasdik ettiğinde kendisini doyuma ulaşmış hissetmeye başlayacaktır.
Sonuçta, o savunmasız olmanın güvenli olduğunu hissedecek kadar yeterince otoriteye asla sahip olmayacaktır. Bir noktada o şansını denemeli, ve kim olduğunun ve ne hissettiğinin gerçeğini başkalarına bildirmelidir. Güvensizliğini, reddedilme ve terk edilme korkusunu, yetersizlik duygusunu açığa vurmalıdır. İroni şu ki, o başkalarının onun gerçekten kim olduğunu görmelerine izin verebildiğinde, en nihayet tam bir güvenlik kazanır -çünkü duygularını açığa vurarak kendisinin sorumluluğunu daha derin bir düzeyde üstlenmiş olur.

BU İNSAN ASLINDA NE İSTER?
Bu insanın aslında istediği şey, her zaman yaşamının her alanının mutlak kontrolüne sahip olmaktır. O başaracak güce sahip olduğunu düşünmeye doymaz bir ihtiyaç duyar. Ancak, bu hedefe ulaşmak için, o kendi duyguları ve güvensizliğiyle temasta kalmalı ve kendisiyle ilgili gerçeği başkalarıyla paylaşmaladır.
Güvensizliğini kabul ve tasdik etmek Yengeç KD insanına dış dünyada başarılı olmasını sağlayacak sağlam bir temel verecektir, çünkü o artık duygularını gizlemeye ya da bastırmaya çalışarak kendi kendisiyle mücadele ediyor olamayacaktır. Bu ona hedeflerine ulaşmasını sağlayacak dingin, içsel bir kesinlik verir. Ve kendi duygularını kabul ve tasdik ederek, o diğer insanların duygularıyla ilgili farkındalığını geliştirecektir. O diğer insanların farkında kaldığı ve onları desteklediği sürece, kendi yolunda ona yardımcı olacak desteği kazanacaktır.

YETENEKLER/MESLEK
Yengeç KD insanı başkalarını (fiziksel,zihinsel,duygusal olarak) besleme ve destekleme yeteneğine sahiptir; dolayısıyla, başkalarını böyle besleme fırsatını veren herhangi bir meslek onu mutlu eder. İyi seçimler yemek işiyle uğraşmayı (lokantalar,oteller, konuk ağırlama vs.), ev onarımı yapmayı ve evde çalışmayı içerir. O emlak alım satım işinde de çok başarılı olabilir. Ancak, böyle yatırımlarda içgüdülerini kullanmalı ve "önsezilerini" izlemelidir.
Bu insan sağlam ve doğru bir iş zekasına emmel bir pazarlık ve anlaşma yapma kapasitesine sahiptir. O, işlerin üstesinden nasıl geleceğini ve iş hayatında nasıl başarılı olacağını içgüdüsel olarak bilir. Ancak, mesleği sadece iş zekasınını kullanmayı içerdiğinde, o mutlu olmaz, çünkü bu ona çok "yavan" gelir. Mesleği, onun işle ilgili içgüdülerinden sadece -başkalarını pratik ve mali olarak geçerli bir biçimde beslemek için- bir arka perde olarak yararlanmalıdır.

YENGEÇ KUZEY DÜĞÜMÜ İNSANI İÇİN İYİLEŞTİRİCİ ONAYLAMALAR


 • Kontrol etmeye çalıştığım zaman, kaybederim.
 • Duygularımı paylaştığımız zaman, kazanırım.
 • başkalarının kendi yaşamlarının sorumluluğunu üstlenebileceklerini kabul ve tasdik ettiğim zaman, kazanırım.
 • Duygularımı göstermem uygundur.
 • Her şeyi her zaman yönetmemek uygundur.
 • Hiç kimse benim duygularımı geçersiz kılamaz.
GEÇMİŞ YAŞAMLAR
Yengeç KD insanı son derece düzenli manastırlarda ya da benzeri yerlerde, katı kurallara bağlı, cemaat-yönelimli dini çevrelerde enkarnasyonlar geçirmiştir. Bu insan, aile ilişki ve etkileşimlerinin normal akışından ayrılmıştı. Onun karşılıklı dayanışma, insanların ruh halleriyle başa çıkma, kendisinin ve başkalarının doğal insani arzularını kabullenme konusundaki deneyimi sınırlı olduğundan, o diğer düğümsel gruplarda yaygın olan aile ilişkilerinin içgüdüsel rahatlığından yoksundur.
Geçmiş yaşamlarda Yengeç KD insanı duygularını, içgüdülerini, cinsel arzularını ve fiziksel duyularından aldığı zevki bastırmak üzere eğitilmişti. O yaşamlarda, kendini zevk verici şeylerden yoksun bırakmak ve disiplin başta gelirdi, ve insan olmanın zevklerinden yoksunluk saygı ve terfi ile ödüllendirilirdi. Bu enkarnasyonda bu insan hala kendisi ile başkalarıyla kolay, dünyevi etkileşimler arasına bir duvar örme eğilimindedir. O, yaşamdan zevk almayı ertelemeye alışıktır, ve çoğunlukla bu ertleme sürekli bir yadsımaya yol açar.

Yengeç KD insanı, geçmiş enkarnasyonlar boyunca, hizmet ettiği yüksek amaca odaklanmış kalmak için yaşama karşı duygusal tepkilerini bastırmak üzere eğitilmiştir. Ama onun kalbi insanlarla bağ kurmayı özler. O, sevdikleriyle bir aile duygusunu deneyimlemeyi çok arzular -ama kendisini bu konuda çok beceriksiz hisseder. Onun disiplinli eğitim gördüğü o kadar çok geçmiş yaşamı olmuştur ki, bunu nasıl yapacağını bilmez -hislerini açığa vurmaya utanır. Onun başkalarına karşı duyarsızlığı, kendi duygularına karşı kökleşmiş duyarsızlığının bir ürünüdür. Ancak, bu enkarnasyonda, yüksek bir amaç adına duygularını bastırması, onun ruhunun doyum için gereksindiği şeye aykırıdır.

SAYGI
Geçmiş yaşamlarda bu insan kamusal otorite, toplumsal önem, ve itibar pozisyonlarına ulaştı. Yengeç KD insanı "patron" olarak görev yaptı; başkalarını yönetti ve toplumsal dürüstlüğe örnek oluşturan bir biçimde davranmanın sorumluluğunu üstlendi. Saygı bu insan için önemlidir. O başkalarından saygı bekleme güdüsüyle davranma eğilimindedir. Bu yüzden büyük özverilerde bulunur, inandığı prensipleri kişisel gereksinimleri pahasına savunur -ve yine de saygı görmez. O otorite koumunda olmaya alışıktır, ama hiç kimse onun talimatlarına uymamaktadır -ve o bunun nedenini anlayamaz. Neler olduğunu anlayamadığı için düş kırıklığına uğrar, ve zamanla bu onun kalbini katılaştırabilir.
Bu enkarnasyonda onun kişisel özverilerde bulunduğu için saygı kazanması programlanmamıştır. O saygıyı "doğru yolda" olup olmadığının bir göstergesi olarak kullandığı her seferinde "yoldan çıkar." Bu kez doğum haritası onun başarıyı, saygıyı ve onuru daha kişisel veçhelerin üzerine koymasına izin vermeyecek şekilde düzenlenmiştir.
İronik bir biçimde, bu insan için doyumun anahtarı saygı talep etmek yerine saygı göstermeyi öğrenmektir.

RUHEN BESLEMEK VE TUTKU
Belki de geçmiş enkarnasyonlardaki manastır yaşamı deneyimlerinden dolayı, Yengeç KD insanı tutkuya karşı muazzam bir direnç gösterir, ve onun kendini kontrol etme kapasitesi de muazzamdır. O, kontrolü asla kaybetmemeye, kendini asla bırakmama"ya programlanmıştır. O, birçok yaşamı doğal insan dürtülerinden kopuk geçirmiş olduğundan, tutkuyla -insan duygularının en yoğunuyla- karşılaştığında, korkuyla tepki verir. O bu durumda otomatik olarak "bağlantıyı kesen" düğmeye basar, ve geri dönerek ters yöne doğru kaçar, çünkü kontrolü kaybetmek istemez.
İroni şu ki, Yengeç KD insanının en çok korktuğu şey, aynı zamanda en çok istediği ve gereksindiği şeydir. O, başka bir kişiyle derin bir birleşmeden gelen beslenme ve doyumu hissetmeyi özler. Hayatta başka hiçbir şey ona bu nihai doyumu vermeyecektir. Er ya da geç o kendisini bırakmalı ve bu yaşamda bu doyumu deneyimleyebilmek için duygularınını bir başkası tarafından uyandırılmasına izin vermelidir.

Yengeç KD insanı, sevildiğini ve güvende olduğunu bildiği sağlam bir temele büyük bir ihtiyaç duyar. O, güvenebileceği ve sığınabileceği bir şeyin -birisinin- bulunduğunu hissetmelidir. Aslında o, onu sevecek ve onunla ilgilenecek, kendisi kadar güçlü ve güvenilir birisini aramaktadır. Ancak, sevilme ve güven duymaya o kadar çok ihtiyaç duyar ki, ona bu sunulduğunda, onu kaybetmekten korkar ve elinde tutabilmek için onu kontrol altında tutmaya çalışır. İroni şu ki, o onu kontrol altında tutmaya çalıştığında, sonunda, en çok gereksinim duyduğu şeyi kendisinden uzaklaştırır.
Bu insan, sevgi ve güvenlik kaynağını kendi dışında aradığı sürece, düş kırıklığını davet ediyor olur. İşte bu yüzden, eninde sonunda, o kendi gereksinimlerine karşı bir duyarlılık geliştirmelidir. O "kendisini kucaklamalıdır", onu başka birisinden istemeden önce kendi kendisine şefkat ve sevgi göstermelidir. "Her şey yoluna girecek..endişelenme..ben sana bakarım," diyerek kendisini rahatlatmalıdır. Bu süreçte onun (dışarıya ve hedeflere yöneltilmiş) enerjisi de içine dönmeye başlar, ve o kendisini doyuma ulaşmış ve ruhen beslenmiş hissedebilir.


İLİŞKİLER/KONTROL
Yengeç KD insanının, kontrol altına alma eğilimi onun yakın ilişkilerinde büyük tuzaktır. Bu o kadar otomatiktir ki, o bunu yaptığını fark etmez bile. O her zaman iki adım öndedir, kendi davranışını yumuşatarak diğer kişinin davranışını yönetmeye çalışır. Örneğin, eğer o partnerinin kendisini kapana kısılmış hissettiğini ve onu terk edeceğini sezerse, onun rahatlayıp, ilişkiyi sürdürmesi için bir tatile çıkabilir. Bu insan, çevresindekileri doyumlu ve "kontrol altında" tutmak uğruna kendi duygularını ve gereksinimlerini feda etmeye aşırı gönüllüdür. Ama o bunu yaptığında, hiçkimse kazançlı çıkmaz.

DUYGULARI İLETMEK
Yengeç KD insanı gerçekten yalnızlığı seven biri olabilir. O duygularını kabul ve tasdik etmekten o kadar çok korkar ki, başkalarının kendisine yaklaşmalarına izin vermeyi göze almak onun için zordur. O, aşina olmadığı için duygularından kaçınır; ama duygularını açığa vurdukça, yaşamında yeni bir derinlik ve muazzam bir doyum duygusu bulacaktır. Duygular yaşama renk, öz ve anlam katarlar -bu onlar olmadan bu dünyadaki yaşamın kuru, yavan, ve mutsuz olacağı bütün bir kişisel zevk alemidir.
Bu enkarnasyonda Yengeç KD insanı "sosyal olarak kabul edilebilir" olan şey yerine, dürüstlüğün en önemli şey olmasına izin vermelidir. Bu insan için, içtenlik tek yoldur.

SAMİMİYET VE YAKINLIK
Yengeç KD insanı kendisine şunu sormalıdır: Eğer bir ilişki doğru sözlüğe dayanmıyorsa, partnerleri zor zamanlardan geçirecek şeyin özünde olan nedir? Bu insan samimiyeti ve yakınlığı deneyimlemek ister ve buna ihtiyaç duyar; bunu yaratmanın yolu kontrol edici olmaktan çok savunmasız olmaktır.
Genellikle o bir şey hissettiğinde, ona aldırmaz ya da direkt olarak karşı koyar. Şimdi o kendisini bu konuda yeniden eğitmelidir. Amaç, kendini duygularını hemen ifade etmeye zorlamak değil, duygunun ortaya çıkması için yeterince zaman tanımak ve sonra onu ifade etmektir.Yengeç KD insanı için diğer yapıcı dönüşümler:

İçgüdüler bu insanı hiçbir zaman doğru yoldan saptırmayacaktır.
Onun amacı, "duygu" tepkilerini dürüstçe, ancak karşısındakini suçlamadan ifade etmek olmalıdır. Geçmiş yaşamlarında o azami derecede başarı kazandı, bu yüzden, bu yaşamda onun mutluluğu hedeflerine erişerek bulması programlanmamıştır. Şimdi süreç önemlidir; mutluluk hedefe erişme sürecinde alınan zevkle gelecektir. O başlangıçlara daha çok dikkat etmeli, durumları beslemeli ve onların gelişimini görmelidir.
O, eğer küçük şeyleri hallederse, büyük şeylerin kendi kendilerini halledeceklerini öğreniyor.
Yengeç KD insanı hedeflere erişme konusunda çok yetenekli olduğundan, onun kendi hedeflerini toplumun ya da çocukluğundaki çevresel koşullandırmanın empoze etmiş olduğu hedeflerden ayırması önemlidir. Onun hedefleri onu süreç yoluyla mutlu eder.
Bu insan birisine ihtiyaç duyduğunda bunu kabul ve tasdik etmeyi öğrenmektedir.
Yengeç KD insanı birisinin ters-etkili bir biçimde davrandığını gördüğünde, "o kişiyi cezalandırmak" yerine, onun işi, o kişiye hedefine nasıl erişeceğini öğretmektir. Bu insanın başkalarına katılmasının en iyi yollarından biri, onların hedeflerini tanımlamalarına yardımcı olmak, sonra onları o hedefe erişmeye teşvik etmektir. 

Benzer İçerikler

handanca
Cevaplar
0
Görüntüleme
7K
handanca
handanca
handanca
Cevaplar
1
Görüntüleme
6K
aSqimSin
aSqimSin
handanca
Cevaplar
0
Görüntüleme
8K
handanca
handanca
handanca
Cevaplar
0
Görüntüleme
6K
handanca
handanca
handanca
Cevaplar
1
Görüntüleme
7K
akdenizli
A
Üst