1. *jellibon*

  *jellibon* Daimi Üye Üye

  Kayıt:
  9 Kasım 2007
  Mesajlar:
  6.137
  Beğenilen Mesajlar:
  37
  Ödül Puanları:
  48
  Şehir:
  mutluluk ülkesinden

  Yetişmemiş Mahsullerin Haczi :

  Konu, 'İcra ve İflas Hukuku' kısmında *jellibon* tarafından paylaşıldı.

  yetişmemiş mahsullerin haczi ürün haczi Madde 84 - Yetişmemiş her nevi toprak ve ağaç mahsulleri yetişmeleri zamanından en çok iki ay evvel haczolunabilir. Bu suretle haczedilen mahsullerin borçlu tarafından başkasına devri haczeden alacaklıya karşı hükümsüz olup icranın devamına mani olmaz.

  Alacağı taşınmaz rehinle temin edilmiş olan alacaklının mütemmim cüz olarak merhunun yetişmemiş mahsulleri üzerinde haiz olduğu hakka halel gelmez. Şu kadar ki mürtehin rehinin icraca paraya çevrilmesi için mahsullerin yetişmesinden evvel takip talebinde bulunmuş olmalıdır.
   
Yetişmemiş Mahsullerin Haczi : konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Mahsullerin Toplanmasi, Borçlunun Hakki:

  Mahsullerin Toplanmasi, Borçlunun Hakki:

  Madde 93 - İcra dairesi mahsullerin toplanması için lazım gelen tedbirleri alır. Borçlunun geçineceği yoksa kendisinin ve ailesinin geçinmeleri için kafi miktar mahsulden veya satıldıkça bedelinden münasip miktar kendisine bırakılır.
 2. Taşinmaz Haczinin şümulü

  Taşinmaz Haczinin şümulü

  Madde 92 - (Değişik madde: 18/02/1965 - 538/51 md.) Bir taşınmazın haczi hasılat ve menfaatlerine de şamildir. Haciz taşınmaz kendilerine rehnedilmiş olan alacaklıların haklarına halel getirmez. İcra dairesi, taşınmaz kendilerine rehnedilmiş olan alacaklılarla kiracılara hacizden haber verir. (Değişik fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./24. md.) Daire, taşınmazın idare ve işletmesi ile...
 3. Yavrulu Hayvanlarin Haczi:

  Yavrulu Hayvanlarin Haczi:

  Madde 83/b - (Ek madde: 18/02/1965 - 538/47 md.) Hayvan hacizlerinde, anaları tarafından beslenme ve bakılmaya muhtaç olan yavrular analarından ayrı haczedilemiyecekleri gibi bunların anaları da yavrularından ayrı haczedilemezler.
 4. Kismen Haczi Caiz Olan şeyler:

  Kismen Haczi Caiz Olan şeyler:

  haczi caiz olmayan mallar ve haklar Madde 83 - (Değişik madde: 03/07/1940 - 3890/1 md.) Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra...
 5. EMEKLİ MAAŞI ve HACZİ

  EMEKLİ MAAŞI ve HACZİ

  EMEKLİ MAAŞI ve HACZİ Anayasa’nın 13. maddesinde, “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz” denilmiştir. Anayasa’nın 35....

Sayfayı Paylaş