Yüksek Hakem Kurulunun kuruluşu

PaSikA

Yeni Üye
Üye
#1
Yüksek Hakem Kurulunun kuruluşu
Madde 53 - (Değişik birinci fıkra: 27/5/1988 - 3451/8. md.) Yüksek Hakem Kurulu, Yargıtayın iş davalarına bakan dairesi başkanının başkanlığında, 1. Bakanlar Kurulunca, bakanlıklar bünyesi dışında, işçi veya işveren kuruluşları ile hiç bir şekilde bağlantısı olmayan ve siyasî parti organlarında görevli bulunmayan, ekonomi, işletme, sosyal politika veya iş hukuku konularında bilgi ve tecrübe sahibi olanlar arasından seçilecek bir üye, 2. Üniversitelerin iş hukuku veya ekonomi öğretim üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulunca seçilecek bir üye,
3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü,

4. İşçi konfederasyonlarından, kendisine mensup işçi sayısı en yüksek olan konfederasyonca seçilecek iki üye, 5. İşverenler adına en çok işveren mensubu olan işveren konfederasyonunca, biri kamu işverenlerinden olmak üzere seçilecek iki üyeden oluşur.
Seçimle gelen üyeler, iki yıl için seçilirler, yeniden seçilmeleri caizdir. Seçimle gelen her bir üye için aynı şekilde ikişer yedek seçilir. Kurul Başkanlığı için birinci ve ikinci yedekler Yargıtay Hukuk Daireleri Genel Kurulunca hukuk daireleri başkanları arasından seçilir. Yüksek Hakem Kuruluna katılacak üyelerin seçilmesi, her seçim döneminden üç ay önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ilgili makam ve kuruluşlardan istenir.
Bu maddede söz konusu seçici kurullar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda, toplantı nisabı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda katılanlarla seçim yapılır. Seçilebilmek için hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyu şarttır. 
  Yüksek Hakem Kurulunun kararının niteliği hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
Yüksek tansiyon    ( Hipertansiyon  ) nedenleri tedavisi Yüksek tansiyon ( Hipertansiyon ) nedenleri tedavisi
Hipertansiyon, yüksek tansiyonun diğer bir adıdır. Ciddi komplikasyonlara neden olabilir ve kalp hastalığı, felç , ölüm riskini arttırır. Yüksek tansiyon veya hipertansiyon, tansiyonunuz sağlıksız seviyelere çıktığında ortaya çıkar. Kan...
Tüm Sağlık Konuları 1
En Yüksek Kar Oranı Olan Katılım Bankaları En Yüksek Kar Oranı Olan Katılım Bankaları
İslam inancını benimseyen iş adamı, KOBİ sahibi, esnaf, yatırımcı ve vatandaşlar çoğu zaman faize bulaşmak istemedikleri için paralarını katılım bankası aracılığıyla saklama eğilimi gösterirler. Diğer bankalarda olanın aksine düzenli olarak faiz...
Para & Borsa 0
Yasaklarda Yüksek Hakem Kuruluna başvurma Yasaklarda Yüksek Hakem Kuruluna başvurma
Madde 32 - (Birinci fıkra mülga: 27/5/1988 - 3451/11. md.) Grev ve lokavtın yasak olduğu işler ile yerlerdeki uyuşmazlıklarda, taraflardan biri 23 üncü maddede belirtilen tutanağın alınmasından veya geçici grev ve lokavt yasağının altı ayı...
Toplu İş Hukuku 0
Yüksek Hakem Kurulu ve yeniden yürürlüğe konulan toplu iş sözleşmeleri Yüksek Hakem Kurulu ve yeniden yürürlüğe konulan toplu iş sözleşmeleri
Geçici Madde 1 - Bu Kanunla Yüksek Hakem Kuruluna verilmiş olan görevler, Türkiye Büyük Millet Meclisi göreve başlayıncaya kadar 2364 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan Yüksek Hakem Kurulunca yerine getirilir. Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra...
Toplu İş Hukuku 0
Yüksek Hakem Kurulunun kararının niteliği Yüksek Hakem Kurulunun kararının niteliği
yüksek hakem kurulu kararları Madde 55 - Yüksek Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir.
Toplu İş Hukuku 0

Benzer Konular