Zihinsel özür nasıl teşhis edilir

LiKarBa

Yeni Üye
Üye
Zihinsel özür nasıl teşhis edilir
) Tıbbi açıdan değerlendirmeler yapılır.

B) Eğitimsel açıdan değerlendirmeler yapılır.

Çocuğun, zeka puanı (IQ) tespit edilir.

Çocuğun gelişim değerlendirmesi (motor, dil, bilişsel, sosyal-duygusal gelişim ve özbakım alanlarında) yapılır.

Zihinsel özürlü bir çocuğun kesin tanısı ve özür durumunun değerlendirilmesi birçok bilim dalının (multidisipliner) incelemesiyle yapılmalıdır.

Zihinsel gelişme geriliği çocuğun yaşıtlarına göre algılama, problem çözme, bellek, soyut düşünme yeteneği, neden sonuç bağlantısı kurabilme, gerçeği değerlendirme, yargılama, anlama ve anlatabilme, öğrenme gibi yetilerinde eksiklik, yetmezlik ya da bozukluk olması ile belirlenir.

Zihinsel özürlülüğün birçok belirtisi vardır. Örneğin zihinsel özürlü çocuklar;

Oturmayı, emeklemeyi ve yürümeyi diğer çocuklardan daha geç öğrenebilirler.

Konuşulan dili anlamada güçlük yaşayabilirler.

Konuşmayı daha geç öğrenebilirler. Sınırlı sözcük dağarcıkları ile dikkati çekerler.

Sesleri doğru olarak çıkarabilme (artikülasyon) ile ses bozuklukları ve kekemelik görülme sıklığı normal gelişim gösteren çocuklara göre daha fazladır.

Hatırlamada zorlanabilirler.

Anlamada güçlükleri olabilir.

Sosyal kuralları anlamada güçlük çekebilirler.

Problem çözmede zorlanabilirler.

Mantıklı düşünmede zorlanabilirler.

Dikkat süreleri kısa olabilir.

Okuma-yazma, matematik gibi akademik becerilerde güçlükler görülebilir.

Kendi başlarına karar verme ve uygulamada zorlanırlar.

Yetişkin tarafından yönlendirilmeye gereksinim duyarlar.

Unutmayın!
Yeterli destek verildiğinde, her zihinsel özürlü çocuk öğrenebilir, gelişebilir ve büyüyebilir.
 
Üst