17.Türk Devleti / 16 Yıldızlı Türk Devleti Kaç Yaşında

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
17.Türk Devleti / 16 Yıldızlı Türk Devleti Kaç Yaşında
kaç türk devleti var türkler kaç devlet kurdu türk tarihi yıllık 17 devleti kac tane var
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]17. Türk Devleti?![/FONT]

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Bugün 29 Ekim 2006![/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]İngiliz ve Fransızlar’ın, Haçlı oyunları ile Osmanlı İmparatorluğu’nu 22 parçaya böldükleri büyük bir milletin, küllerinden yeniden doğuşunun 83. sene-i devriyesi![/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ya da daha doğru bir ifade ile…[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Bugün 29 Ekim 2006![/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Tarihte yaşayan son büyük Türk Devleti’nin askeri açıdan kuruluşunun 2214. kuruluş yıldönümü![/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Neden mi, böyle düşünüyorum?![/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Anlatayım:[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Kara Kuvvetleri’nin yeni brövesinde kuruluş tarihi olarak “M.Ö. 209” tarihi esas alınıyor.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Bir dönem TSK’nın kuruluş yılı olarak, Yeniçeri Ocağı’nın kuruluş tarihi esas alınmıştı. [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Oysa bugün, 2 bin 214 yıl önce Hun Hakanı Mete’nin kurduğu askeri birlik, yeryüzünde görülen ilk düzenli ordu olarak bilinmekte ve TSK’nın kuruluş tarihi olarak da Mete’nin tahta geçtiği M.Ö. 209 yılı kabul edilmektedir. [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Mete ilk kez orduyu 10,100, 1000 ve 10 bin kişilik birliklere ayırarak emir-komuta zincirini kurmuştu. [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]320 bin askeri olmasına rağmen Pai-Teng Kalesi’nde Mete’nin sayıca az ordusu tarafından kuşatılan Çin İmparatoru Kao-Tsu, yenilginin ardından kendi ordusunu da bu şekilde düzenlemişti.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Askeri açıdan resim böyle![/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Bu bakımdan “Cumhuriyet”in yıldönümü kutlamalarında “tashih/düzeltme” şart![/FONT]

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]“16 YILDIZ”LI TÜRK DEVLETİ[/FONT]

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Nitekim…[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Unutulmamalıdır ki, hiçbir ağaç köksüz değildir![/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Tarihteki tüm Türk Devletleri de öyle![/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Türk Milleti, büyük bir millettir![/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Binlerce yıllık bir maziyi kucaklayarak, tarihe damgasını vuran 16 devleti geride bırakarak, Türkiye Cumhuriyeti’ne ulaşır.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Yani “Türk Devleti” bundan 83. yıl önce kurulmadı![/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Bilakis, bundan 83 yıl önce, binlerce yıllık mazisi olan bir millet, “şark cephesi”ne göz koyan dönemin BOP’çuları tarafından tümden yok edilmek istendi![/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]İşte o günlerde, tüm yurt sathında düşmana karşı, büyük bir mücadele verildi![/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Dönemin Türk Subayları, Türk Milleti ile el ele verip, Gazi’nin önderliğinde “Milli” bir “Direniş”i hayata geçirmeyi başardılar![/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]“Milli Mücadele”nin ardından, 29 Ekim 1923’te yeni bir devlet kuruldu![/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]İşte kurulan bu yeni Türk Devleti’nin mazisi, M.Ö. 220’lere kadar dayanmaktadır.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Adı da Türkiye Cumhuriyeti’dir![/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Bu bakımdan 83 değil, tamı tamına 2214 yıllık bir derinlik sözkonusudur![/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hatta, Hun Devleti’nin kuruluş tarihini başlangıç kabul edecek olursak; 2225 yıllık bir mazi sözkonusudur![/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]“Cumhurbaşkanlığının forsu” esas alınacak olursa, başlangıç tarihi olarak Hun Devleti’nin kuruluş tarihi M.Ö. 220’yi seçmek en doğru olanı![/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Zira…[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Türkiye Cumhuriyeti’nin “Cumhurbaşkanlığı forsu”nda yer alan 16 devletin hakimiyet süreleri ve hakimiyet altında tuttukları dönemleri kısaca hatırlayacak olursak, karşımıza şöylesi bir tablo çıkıyor:[/FONT]

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1. HUN DEVLETİ: Büyük Hun Devleti Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletidir. MÖ 220'den MS 216'ya kadar hüküm sürmüştür. Bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır. Mete Han döneminde devletin sınırları Japon Denizi'nden Hazar Denizi'ne kadar geniş bir bölgeyi kapsamıştır. [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]2. BatI Hun İmparatorluğu: MÖ 53'de, Büyük Hun İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesiyle, Batı Türkistan'da Cici Han tarafından kurulan Türk devletidir. Yaşadığı dönem boyunca en büyük bölgesel güç olmuştur.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]3. AVRUPA HUNLARI (BATI HUNLARI): Avrupa Hunları MS 434'de Atilla'nın başa geçmesiyle büyük bir devlet haline geldiler. Hakim olduğu yıllarda, Avrupa kıtasında en büyük güç olmuştur.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]4. AKHUNLAR: 5. yüzyılın ortalarında, Amuderya nehrinin çevresinde kurulmuş ve gelişme göstermiş bir Türk devletidir. Horasan, Afganistan ve İran topraklarına kadar yayılmıştır. Kısa bir dönem hüküm sürmesine rağmen, hakimiyeti boyunca Asya'da büyük bir güç olmuştur.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]5. GÖKTÜRK DEVLETİ: Göktürk Devleti, Türk tarihinde Türk adı ile kurulan ilk devlettir. Devletin kurucusu ve ilk hükümdarı olan Bumin Kağan, Orta Asya'daki bütün Türk boylarını egemenliği altında toplamıştır. Bumin Kağan ölünce yerine oğlu Murat Kağan hükümdar olmuştur. Bu dönemde İpek Yolu Türklerin denetimine girmiş ve Türkler Çin'e üstünlüklerini kabul ettirmişlerdir. [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]6. UYGUR HAKANLIĞI: Büyük Hunların torunları olan Uygurlar, çok sayıda devlet kurmuşlardır. Uygur Hakanlığı bunlardan birisidir. 744-840 yılları arasında hüküm sürmüştür. Selenga, Orhun ve Tola ırmakları havzalarından Baykal Gölü'nün güneyindeki bozkırlara kadar uzanan geniş sahada yaşamışlardır. 100 yıla yakın bir süre içinde, Asya kıtasında, bölgesel güç olmuşlardır.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]7. AVAR DEVLETİ: Macaristan'da büyük bir devlet kuran Avarlar, zaman zaman İstanbul'u kuşatmışlardır. O dönemde Avrupa kıtasında bölgesel güç oluşturmuşlardır. İstanbul'u kuşatan ilk Türk boyu Avarlar olmuştur.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]8. HAZAR DEVLETİ: Kafkaslar'da kurulmuş olan Hazarlar, Hazar Denizi'ne de adını vermiştir. 7. yüzyıldan itibaren iyice güçlenen ve bütün Doğu Avrupa'yı eline geçiren Hazarlar, 3 yüzyıl hüküm sürmüşler ve yıkılana kadar bölgede çok büyük bir güç oluşturmuşlardır.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]9. KARAHANLILAR: 10. yüzyılın ortalarında Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. Aynı zamanda ilk Müslüman Türk devleti olarak bölgesel hakimiyet kurdular.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]10. GAZNELİLER: Karahanlılarla aynı dönemde yaşamışlardır. İlk Müslüman Türk devletlerindendir. Sınırları Afganistan ve Hindistan'ı içine alır. Karahanlılar ile birlikte Asya kıtasında, bölgesel bir güç olmuşlardır.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]11. BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU: Ön Asya'da kurulan ilk ve en büyük Müslüman Türk devletlerinden biridir. 1040-1157 yılları arasında hüküm sürmüştür. Güneybatı Asya'nın tamamına yakın bir bölümüne hakim olan Büyük Selçuklu Devleti, bölgenin en büyük gücü olmuştur.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]12. HARİZMŞAHLAR DEVLETİ: Büyük Selçuklu Devleti ile aynı dönemde, 1097-1231 yılları arasında Aral Gölü'nün güneyinde yaşamışlardır. Orta Asya'da bölgesel hakim güç olmuşlardır.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]13. TİMURLAR DEVLETİ: 1370-1507 yılları arasında, Ege kıyılarından Orta Asya'ya ve Hint Okyanusu'na kadar uzanan geniş topraklar üzerinde hüküm sürmüş büyük bir Türk devletidir. Hakim olduğu topraklardan en büyük bölgesel güç olduğu anlaşılır. [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]14. BABUR DEVLETİ: 1494-1858 yılları arasında Hindistan'da hüküm sürmüştür. Hakim olduğu tarihlerde, Asya'da büyük bir güç oluşturmuştur.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]15. ALTINORDU HANLIĞI: 1227-1502 yılları arasında, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında yaşamış bir Türk devletidir. Yaklaşık üç asır Asya'da hakim güç olmuştur. [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]16. OSMANLI İMPARATORLUĞU: 1299'da Söğüt civarında kurulmuş ve 1923 yılına kadar devam etmiş ve üç kıtada hakimiyet kurmuş bir cihan devletidir. Toprak bakımından en geniş sınırlara ulaştığı dönemde Anadolu, Kafkasya, Kırım, Güney Ukrayna, bugünkü Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Suriye, Ürdün, Lübnan, İsrail, Irak, Suudi Arabistan, Yemen, Mısır, Tunus, Libya ve Cezayir'i yönetmiştir. [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ki…[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Yapılan araştırmalar Türkler’in tarih boyunca 180'e yakın devlet kurduğunu göstermektedir. [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Araştırmalar devam ettikçe, bu sayının artması ve de bu devletler hakkındaki bilgilerin kesinlik kazanması beklenmektedir.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Tarih boyunca yaşamış Türk devletlerinin yaşadıkları dönemlere ve bölgelere bakıldığında, Japon Denizi'nden Adriyatik Denizi'ne kadar uzanan geniş toprakların "Türk Dünyası" olarak kabul edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hülasa, Türk’lerin şanlı geçmişi ile muzaffer gelecekleri arasındaki bağı kopartmak isteyen Vatikan’ın yüzlerce yıllık oyununa son vermek adına; yıldönümü kutlamalarında “tashih” yapmak şart![/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Artık Cumhuriyet Bayramları’nda sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını değil, tarihte yaşayan tüm Atatürk’lerin adını da, onunki ile birlikte anmak şart![/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Kaldı ki, tarihsel bütünlük adına bu bir zorunluluk![/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Bundan böyle 29 Ekim’lerde, Oğuz Kağan (Mete) Atatürk’ün de, Alparslan Atatürk’ün de, Osman Gazi Atatürk’ün de adlarını anmak en doğru, en akılcı ve de en hakkaniyetli olanı![/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Zira, tarihte yaşayan Atatürkler’in mirasına sahip çıkan Türk’lerden biri olan Gazi Mustafa Kemal de, 29 Ekim 1933’te bu anlamda bir konuşma yapar.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Cumhuriyet’in 10. yıldönümü kutlamaları bağlamında büyük Türk Milleti’ne şöyle seslenir:[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]“Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilir. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir! Bizim bu dostumuzun idaresinde, dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprüleri sağlam tutarak. Dil bir köprüdür! Tarih bir köprüdür! Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Onların yani dış Türkler'in bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekli...”[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Gazi bu konuşmasında özetle, “Binlerce yıllık mazisi olan bir milletiz, içinde bulunduğumuz koşullar moralinizi bozmasın, zaman önümüze yeni fırsatlar getirecek, hepimiz bu yeni döneme geçmişle aramızdaki bağları koparmadan hazırlanmalıyız” mesajını verir.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Görüldüğü üzere, İngiliz tarihçilerin iddia ettiği gibi burada yeni bir dönem açma sevdasından ziyade, maziyi kucaklayan, tarihsel perspektifini kaybetmemiş “milli” bir kafa Atalarına saygılı bir üslup sözkonusudur![/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Öte yandan…[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Gazi’nin dile getirdiği bu derin öngörü için, şöylesi bir ek değerlendirme de yapılabilir:[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]“O zor koşullar altında dahi, Türk -çekirdek- Devleti’nin yedi düveli muntazaman izlediği ve de doğru analizler yaptığı da ortaya çıkmaktadır!”[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Bundan 2600 yıl önce yaşamış Çinli düşünür Lao Tse, bu tür durumlar için şöyle der; “Bir olayı olmadan önce önlemek ve düzeni kargaşa çıkmadan korumak gerekir!”[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ezcümle, tarihsel bütünlük adına, “Cumhuriyet” kutlamalarında, bundan böyle geçmiş ile geleceği bütünleştiren, tüm maziyi kucaklayan bir “büyük aile resmi” şart![/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hülasa, Türk Devleti’nin 2214’ncü ya da 2225. veyahut 17’ncisinin 83. kuruluş yıldönümü herkese kutlu olsun.[/FONT]
 
Geri
Üst