1. elmalı kurabiye

  elmalı kurabiye Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  19 Ekim 2008
  Mesajlar:
  4.756
  Beğenilen Mesajlar:
  14
  Ödül Puanları:
  0

  2006 kpss genel yetenek soru/cevapları

  Konu, 'KPSS Genel' kısmında elmalı kurabiye tarafından paylaşıldı.

  A GENEL YETENEK TESTİ
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  1
  1.
  “Kadar” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde

  “ölçüsünde, derecesinde” anlamında kullanılmıştır?

  A) İşlerini yetiştirmek için sabaha kadar uyumadı.
  B) Bu konuda ben onun kadar başarılı değilim.
  C) Orada beş ay kadar kalıp dönmüş.

  D) Beş bin lira kadar para biriktirebilmiş. E) Seni dinleyince oraları görmüş kadar oldum.

  2.
  Nice büyük yazarların en önemli yapıtları başlangıçta
  geri çevrilmişti. Ama bu yapıtlar, zaferi kazanıp bugün
  aranan kaynak kitaplar arasına girmeyi başardılar.
  Bu yapıt da bugün için benzerleri arasında gerilere
  itilebilir; ama sağlam, özgün bir sanat ürünüyse sonunda
  hak ettiği değeri bulur.

  Bu parçada geçen
  “gerilere itilmek” sözüyle anlatılmak
  istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) ilgi görmemek B) aday gösterilmemek
  C) örnek alınmamak D) gerçeği yansıtmamak
  E) bilimsel olmamak
  3.
  Gazeteci olarak, aldığınız haber sizi ne kadar üzerse
  üzsün, günlük işlerinizi yapmaktan kaçamazsınız. Yine
  haberleri hazırlayacak, yine sayfaları düzenleyecek,
  acının üstüne çıkarak işinizi yapacaksınız, yapmak
  zorundasınız.

  Bu parçada geçen
  “acının üstüne çıkmak” sözüyle
  anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Acısını unutturacak işlerle uğraşmak
  B) İşini severek yaptığını göstermek
  C) Üzüntüsünü yenerek görevini sürdürmek
  D) Özel yaşamından söz etmemek
  E) Olayların iyi yönlerini görmeye çalışmak

  4. Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi anlamca
  ötekilerden farklıdır?

  A) Yapılan bir araştırmaya göre eğitime ayrılan paranın
  yaklaşık dört katı, kazanç olarak ekonomiye
  geri dönmektedir.
  B) Araştırmalar göstermiştir ki eğitim süresini bir yıl
  artırmak, maliyetinin hemen hemen üç katı bir
  kazanç sağlamaktadır.
  C) Eğitim düzeyi yükseldikçe, çalışan bireyin verimliliği
  neredeyse yüzde on artmaktadır.
  D) Az gelişmiş ülkelerin çoğunda ulusal gelirin
  aşağı yukarı yüzde beşi eğitime ayrılmaktadır.
  E) Aynı işi yapan, aynı yaş ve iş deneyimine sahip
  iki kişiden yabancı dil bileni, öbüründen daha
  verimli olur.
  5.
  Halıcı kızların kök boyalarla boyadığı ipler, kuruması

  için bahçeye asılmış.

  Bu cümledeki altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden
  hangisi getirilirse cümlenin anlamında değişme
  olmaz?
  A) kuruyuncaya kadar B) kurutulurken
  C) kurumadan önce D) kurutmak amacıyla
  E) kurutularak
  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  2
  6.
  Bugün köylerdeki nüfus büyük oranda kentlere göç-
  I
  ştür. Bu yüzden ne yazık ki köyler boşalmış, kentlerdeki
  varoşlar alabildiğine büyümüştür. Varoşlarda
  II
  yaşayan milyonlarca genç, eğitim olanaklarından
  yeterince yararlanamamaktadır. Bu da eğitimdeki
  III
  fırsat eşitliğini oldukça zedelemiştir. İlgililer, bu
  IV
  olumsuz duruma bir an önce çözüm bulunması
  V
  gerektiğini söylüyor.

  Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde

  “sınırsız, uçsuz bucaksız bir biçimde” anlamı vardır?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.​
  7.
  Bir iş yerindeki personelin yönetime katılması ----.

  Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa
  olasılık anlamı taşır?

  A) üretkenliği ve morali yükseltir
  B) bireyde öz güven duygusu oluşturur
  C) işten doyum sağlamaya ortam hazırlar
  D) ast-üst ilişkilerini iyileştirebilir
  E) alınan kararlara uymayı kolaylaştırır

  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, denemeyle ilgili
  hem olumlu hem de olumsuz özelliklerden söz
  edilmiştir?

  A) Deneme sözü, çoğu kez bir düşünce zenginliğini,
  bazen de düşünce savrukluğunu içerir.
  B) Söyleşi tadındaki denemeye disiplin kazandırmak
  ayrı bir ustalık ister.
  C) Denemeci kendini anlatırken zaman zaman okuru
  edebiyatın arka sokaklarına da götürür.
  D) Deneme türünün değişerek, çeşitlenerek günden
  güne yaygınlık kazandığını söyleyenler var.
  E) Düşüncelere açıklık getiren deneme, okurun bakış

  ısını zenginleştirir.

  9.
  (I) Uzakta deniz fenerleri göründü: Biri kırmızı, öbürü
  yeşil yanan, iki deniz feneri. (II) Geceleyin kıyıya yanaşan
  teknelere yol gösteriyorlardı kırmızı, yeşil ışıklarıyla.
  (III) Tekne kaptanları düşünülmemiş, bilincine
  varılmamış bir saygı duyuyorlardı belki de bu deniz
  fenerlerine. (IV) “Buradan… Buradan…” diye çağıran
  ve ışıkları durmadan yanıp sönen fenerlerin yardımıyla
  suları yararak ilerliyordu hepsi. (V) Fenerlere, görevlerini

  yerine getirdiklerini hissettirmeye çalışırcasına…
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
  tahmin söz konusudur?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.​
  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  3
  10.
  (I) Bilgisayarlar her ne kadar muhteşem birer teknoloji
  harikası olsalar da onlara gereğinden fazla güvenmemek
  gerekir. (II) Beklenmedik bir anda ortaya çıkan
  bir arıza, çok emek verdiğiniz bilgilerinizin yok olmasına
  yol açabilir. (III) Düşünsenize, bir iş adamının
  şterilerinin hesap kayıtlarının ya da bir öğrencinin
  üniversite bitirme tezinin yok olduğunu. (IV) Bir anda
  onca emek boşa gider. (V) İşte bu riski ortadan kaldırmanın
  tek ve kesin çözümü tüm bilgileri kopyalayarak
  yedeklemektir.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
  neden-sonuç ilişkisi vardır?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.​
  11.
  (I) Aşırı şeker tüketme yanlış bir beslenme biçimidir;
  vücutta çok fazla insülin salgılanmasına yol açar.
  (II) Bu da yağ hücrelerinde yağ depolanmasına neden
  olur. (III) Vücutta kan şekerinin her yükselişinde
  aynı işlemler tekrarlanır. (IV) Böylece obezite yani
  aşırı şişmanlık ortaya çıkar. (V) Obeziteyi engellemek
  için rafine şekerin kullanılmadığı bir beslenme biçimini
  seçmek gerekir.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili
  olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) I. cümlede, bir açıklama yapılmaktadır.
  B) II. cümlede, I.cümlede belirtilen durumun sonucu
  bildirilmektedir.
  C) III. cümlede, değişmeyen koşullarda aynı durumun
  yineleneceği belirtilmektedir.
  D) IV. cümlede, bir terimle ilgili yanlış bilgi düzeltilmektedir.
  E) V. cümlede, bir önlemden söz edilmektedir.
  12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuzdur?

  A) Elle yazdığı romanı sonra bilgisayara mı aktarmış?
  B) Bu önemli bilgileri bu kadar kısa sürede kimden
  öğrendin?
  C) Otogara, bilet almak için mi gitmiş?
  D) Her sabah erkenden kalkıp bir saat yürüyüş
  yapıyor?
  E) Söyledikleri doğru da olsa ona artık kim inanır?

  13. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili söz
  cümleye zaman anlamı katmamaktadır?

  A) Buraya taşınalı iki yılı geçti.
  B) Kurtuluş Savaşı başladığı sırada o, küçük bir
  çocukmuş.
  C) Gülmekten kasıklarıma ağrılar girdi.
  D) Onu tanıdıkça seveceğini biliyordum.
  E) Bu atölyeyi açarken bana kimse yardım etmedi.

  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  4
  14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan belli
  değildir?

  A) Toplantıda, uyulması gereken kurallar belirlendi.
  B) Her zaman bu mağazadan alışveriş yapıyorum.
  C) Anlattıklarıyla herkesi şaşırttı.
  D) Misafir geleceği için hazırlık yaptık.
  E) Ödevlerini akşama kadar bitirdiler.

  15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleştirilme

  şekli belirtilmemiştir?

  A) Çocuklar, korku içinde birbirlerine sarıldılar.
  B) O, nerede nasıl davranacağını bilir.
  C) Buraya koşarak geldim.
  D) Sorunlarınızı, ilgililerle konuşarak çözmelisiniz.
  E) Pastayı küçük küçük parçalara ayırıp servis
  yaptık.

  16.
  Geçmişte Arapça ve Farsça sözcükleri (I) dilimize
  doldurduğumuzu; anlaşılması zor, yapay (II) bir dil
  oluşturduğumuzu hepimiz biliyoruz. Bugünse Batı

  dillerinden gelen sözcüklerin akınına tanık oluyoruz.
  Bunların karşısında ilgisiz kalmamız (III) doğru mu?
  Oysa biz, dilimizin köklerini, eklerini işleterek yeni
  gereksinimleri pek güzel karşılayabiliriz. Bu gerçeği
  göz önünde bulundurup Türkçenin kurallarına başvurarak
  yabancı kaynaklı terimlere (IV) kavramlara
  (V) Türkçe karşılıklar bulmalıyız.

  Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine
  bir noktalama işareti konulmalıdır?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.​
  17.
  1851’de yani 17. yy.da yapılan bu yalı Emirgân’ın en
  I II
  eski yapılarından biri. İç duvarlarında ve tavanlarında
  muhteşem bezemeleri olan yalı, Kültür Bakanlığı

  III
  tarafından restore ediliyor. Yalının hemen yanında
  Emirgân Camisi ve eski bir Çeşme yer alıyor.
  IV V
  Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin
  yazımı yanlıştır?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.​
  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  5
  18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcüklerin
  bir arada kullanılmasından kaynaklanan
  bir anlatım bozukluğu vardır?

  A) Güvenlik güçleri, her olayda gerekli önlem ve
  tedbirleri alıyor.
  B) Çocuklarda kimi davranışların ve değer yargılarının
  yerleşmesi için çaba harcanmalıdır.
  C) Her yazar özveriyle çalışarak kendini geliştirme
  çabası içinde olmalıdır.
  D) Çağdaş uygarlık, insan aklının ve bilimin ürünüdür.
  E) Çalışanların deneyimlerinden ve bilgi birikimlerinden
  yararlanmak gerekir.
  19.
  Çocuğunuza sürekli olarak oyuncak almak yerine, oynayın.

  Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin
  hangisiyle giderilebilir?
  A) “çocuğunuza” yerine “çocuğunuz için” sözü getirilerek
  B) “olarak” sözcüğü atılarak
  C) “yerine”den sonra “onunla” sözcüğü getirilerek
  D) “almak” yerine “satın almak” sözü getirilerek
  E) “oynayın” yerine “oyun oynayın” sözü getirilerek

  20.
  O, iki buçuk yıllık süren bir çalışmaydı.

  Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin
  hangisiyle giderilebilir?
  A) “o” sözcüğü cümlenin sonuna alınarak
  B) “yıllık” yerine “yıl” sözcüğü getirilerek
  C) “süren” yerine “süregelen” sözcüğü getirilerek
  D) “bir”den önce “uzun” sözcüğü getirilerek
  E) “çalışmaydı” yerine “çalışma oldu” sözü
  getirilerek
  21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu
  vardır?

  A) Orada, kendine uygun bir iş aramaya başlamıştı.
  B) Mesleğiyle ilgili bir alanda çalışmak istiyordu.
  C) Oradaki müzelerde çok önemli yapıtlar bulunduğunu
  duymuştu.
  D) Bu koşullarda görev yapmanın zor olacağını

  biliyordu.
  E) Onun bu davranışları arkadaşlarının hayretine
  gidiyordu.
  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  6
  22.
  Bu arkadaşımız hem çok güzel piyano çalar hem de
  I II III
  aynı zamanda küçüklüğünden beri resim yapar.
  IV V
  Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için
  numaralanmış sözlerden hangisi çıkarılmalıdır?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.​
  23. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük
  atılırsa anlatımda daralma olur?

  A) Sanatçı, mimikleriyle hepimizi güldürmeyi başarmıştı.
  B) Annem bugün belki sana uğrayabilir.
  C) Çocuk elindeki oyuncağı üçüncü kattan aşağıya
  attı.
  D) Gelecek hafta kardeşimle beraber tatile gideceğiz.
  E) Evden dışarı çıktı, parka doğru yürüdü.

  24.
  (I) Çocuk resimleri sergisini gezerken bir yandan da
  sergiyi görmeye gelenleri inceliyordum. (II) Gelenlerden
  kimileri, çocukların sevimli dünyalarının ürünlerine
  bakmaktan büyük bir haz duyuyorlardı. (III) Çocukların
  resim anlayışları, büyüklerin beklentilerine
  uymayabilir. (IV) Bir kısım izleyicilerse çocukların
  resimlerini sanat yapıtıymışcasına inceliyorlardı.
  (V) Onlarda kompozisyon, renk, uyum ilişkisi bulmaya
  çalışıyorlardı.

  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
  şüncenin akışını bozmaktadır?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.​
  25.
  (I) İstanbul’un dünü, bugünü hakkında Türkler ve yabancılar
  yüzlerce kitap yazdı. (II) Kimisi İstanbul’un
  geçmişine ışık tuttu, kimisi yaşamı ve gelenekleri
  üzerinde yoğunlaştı. (III) Kimileri geçmişte orada yaşanmış

  siyasi olaylara dikkat çekti. (IV) Kimileri de
  onun sanat dünyasındaki yerine. (V) Son yıllarda
  yine İstanbul’un çeşitli yörelerini ayrıntılarıyla anlatan
  kitaplar ortaya çıktı. (VI) Bunların en ilginçleri İstanbul’un
  geleceğiyle ilgili olanlar.

  Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense, ikinci
  paragraf kaçıncı cümleyle başlar?

  A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.​
  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  7
  26.
  Zonguldak’a otobüsle gittikten sonra, Bartın yolundan
  Amasra’ya doğru bisikletimle yol alıyorum. Roma Valisi
  Aguilla’nın yaptırdığı, kayalara oyulmuş bir insan
  kabartması ve bir sütun üzerindeki kırılmış kartal figürü
  olan Kuşkayası Anıtı’na ulaşıyorum. Artık yolun
  keyifli kısmı başlıyor. Yemyeşil ormanlar, masmavi
  deniz, kıyılara kurulmuş köyler, kasabalar… Amasra’da
  iki köpeğin saldırısına uğruyorum. Sonuç: Bisikletten
  uçuş, dizde büyük bir yara ve bilek ağrısı
  Öğle yemeğim, Cambu Koyu’ndaki bir lokantada balık…

  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi
  yoktur?
  A) Özel adlar kullanma
  B) Karşılaştırma yapma
  C) Betimlemeye başvurma
  D) Olayları oluş sırasına göre verme
  E) Kişisel görüşe yer verme

  27.
  Okumaya önem vermenin bir eğitim sorunu olduğunu
  öncelikle kabul etmeliyiz. Ben kendi deneyimimi anlatayım:
  Bir memur ailesinin çocuğuyum. 1945-1950
  yılları arasına rastlar çocukluğum. Babam orman mühendisiydi;
  annem çalışmıyordu. Aile bütçesinden temel
  ihtiyaçlarımızın yanı sıra kitap ve dergi için de
  para ayrılırdı. Bu da bende: “----” düşüncesini uyandırdı.

  Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına
  göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Geçerli bir meslek edinmeliyim.
  B) Parasal bakımdan güçlü olmak gerekir.
  C) İleride iyi bir eğitimci olmalıyım.
  D) Okumuş insanlarla birlikte olmak yararlıdır.
  E) Kitap, ekmek kadar gerekli bir şeydir.

  28.
  Eğer kendinize çevreci diyorsanız, nükleer enerjiye
  hemen “kötü” damgasını yapıştırmaya adaysınız demektir.
  Oysa, “Ateş iyi mi, kötü mü?” diye sorulsa ne
  dersiniz? Ateş, her yıl binlerce dönüm ormanımızı yakıyor.
  Kazayla evlerimiz, teknelerimiz yanıyor. Buna
  rağmen ateşe kötü diyebilir miyiz? Diyemeyiz; çünkü
  uygarlığın başlangıcı ateştir. Tıpkı ateşin gelip ormanlarımızı

  yakması gibi, nükleer enerji de zararlı

  olabilir. Yapmamız gereken şey, onu kontrol altında
  tutmaktır.

  Bu parçada nükleer enerjiyle ilgili olarak anlatılmak
  istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Zararlarından nasıl korunulacağı konusunda çeşitli
  çalışmalar yapılmaktadır.
  B) Günümüzde oldukça önemli bir yere sahiptir.
  C) Üretilirken ve kullanılırken dikkatli davranıldığı

  sürece, herhangi bir tehlike yaratmaz.
  D) Hangi alanda kullanılırsa zararsız olacağı henüz
  saptanmamıştır.
  E) Çevreye ve canlılara vereceği zararlar uzun yıllar
  sürecektir.
  29.
  Yazarken neredeyse hiçbir şey yiyip içmeden, günde
  on sekiz saat kesintisiz çalışırdı. Soluk almadan süren
  çalışmalardan sonra acıktığını hissederdi. Sonra
  üstüne bir yemek kitabı yazılabilecek kadar zengin bir
  sofrayla yaşama dönerdi. Aslında o, yazıları aracılığıyla
  kendi dünyasıyla dışarıdaki yaşamı bütünleştirmeye
  çalışırdı. Çok az tanıdığı dış dünyayı hayalleriyle
  zenginleştirirdi.

  Bu parçada sözü edilen kişiyle ilgili olarak anlatılmak
  istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yazılarında düşle gerçeğin bir arada olduğu
  B) Yazılarındaki kişileri, gerçek yaşamdan seçtiği
  C) Yazarken, çevresinde olup bitenleri önemsemediği
  D) Ortaya koyduğu karakterlerin herkesçe örnek
  alındığı

  E) Sadece belli konularda yazmayı sevdiği

  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  8
  30.
  Dünyada birçok yer gördüm; ama gördüklerim arasında
  en çok İstanbul’u sevdim. Dönüp dolaşıp sonunda
  yine ona geliyorum. Bu görkemli kenti yeterince anlatmadığımı

  şünüyor ve bunun nedenini bulmaya
  çalışıyorum. Sanırım bu, insanın yakınındaki güzellikleri
  kanıksayıp onlara gereken ilgiyi göstermemesinden
  kaynaklanıyor. Bu nedenle kalkıp dünyanın en
  uzak köşelerindeki kentlere gidiyor, oraları tanıtıyor;
  ama İstanbul’u hep erteliyorum. Oysa bu kentin tanıtılacak
  o kadar çok yönü var ki… Bundan sonra onları
  yazmak istiyorum.​
  Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Değişik yerlerin, farklı kültürlerin, insanların hep
  ilgisini çektiği
  B) Görülmeyen yerlerle ilgili yazıların okurları daha
  çok etkilediği
  C) Yaşanılan yerle ilgili sıradan birçok yazı yazıldığı

  D) İnsanların, çevrelerindeki güzellikleri geç fark ettiği
  E) Görme ve öğrenme isteğiyle insanların çok farklı

  coğrafyalara gittiği

  31.
  Söz vermiştim kendi kendime. Yazı bile yazmayacaktım.
  Yazı yazmak bir hırstan başka neydi? Bu yaştan
  sonra hırsın, hiddetin bir anlamı yoktu. Yapamadım,
  koştum bakkala, kalem, kâğıt aldım. Oturdum. Adanın
  tenha yollarında gezerken canım sıkıldığında küçük
  değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı

  çıkardım, kalemi yonttum. Yonttuktan sonra da
  tuttum öptüm. Yazmasam deli olacaktım.

  Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Yazmanın, kişiyi öteki insanlardan uzaklaştırdığı

  B) Her yazarın, kendine özgü bir yazma ortamının
  olduğu
  C) Yazmaya alışmış kişiler için yazmanın bir tutku
  olduğu
  D) Yazarların, yazmak için her an hazırlıklı olması

  gerektiği
  E) Yazarların, duygularını açıkça yazmakta zorlandığı

  32.
  Hepimiz dağıldık farklı farklı şehirlere. O eski arkadaşlarımız
  yanımızda yok artık. Beraber başlayıp beraber
  bitirdiğimiz okul günlerini unutuverdik. Başka
  arkadaşlıklar kurduk hiç düşünmeden geçmişi, birlikte
  oynadığımız oyunları, yaptığımız sohbetleri. Bir başkası

  olup çıkmak için yandık tutuştuk sanki.

  Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır?

  A) Yeni bir yere alışmanın zorluklarından
  B) Kurulan dostluklara gereken değeri vermemekten
  C) Yaşamdan tat almasını bilememekten
  D) Olaylardan yeterince ders almamaktan
  E) Yaşamını başkalarının isteklerine göre biçimlendirmekten

  33.
  Öykü, yazarın her durumunu, ne demek, ne yapmak
  istediğini okura yansıtan en etkili türdür bence. Bu
  nedenle okur da kendini öykünün içinde bulur. Yani
  kendi öyküsünü… Okurla duygu, düşünce birlikteliği
  kurulabilecek narin bir köprüdür öykü.
  Bu parçaya göre öyküyle ilgili olarak aşağıdakilerden
  hangisi söylenebilir?
  A) Yazara kolaylık sağladığı

  B) Okura yeni bakış açısı kazandırdığı

  C) Okurun duygu dünyasını zenginleştirdiği
  D) Gerçeklerin tüm ayrıntılarıyla yansıtılabildiği
  E) Okurla özdeşleşmeye uygun bir tür olduğu

  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  9
  34.
  Çocuk aklının şaşırtıcılığı basitliğinde yatar. Hayalle
  dolan ve yabancılaşan yetişkin beyni, basit olan çocuk
  aklı karşısında şaşkınlığa düşer. Çocuğun doğayla
  ve dille olan bu dolaysız bağı, henüz yabancılaşmamış

  beyni, onu yetişkinlerden daha gerçekçi
  kılar. Çoğu zaman, söylediği sözlerin, kurduğu bağıntıların
  bizi şaşırtması bu nedenledir.

  Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir?

  A) Çocuklar, yaşadıkları olaylardan büyüklerden daha
  çok etkilenir.
  B) Çocukların düş gücü büyüklerinkinden daha çok
  gelişmiştir.
  C) Çocuklar, gördükleri her şeye büyük bir merakla
  yaklaşırlar.
  D) Büyüklerin göremediği basit gerçekleri çocuklar
  dile getirebilir.
  E) Çocuklar düşünce dünyalarının sınırlarını büyüklerin
  isteklerine göre çizerler.
  35.
  Onun şiirlerini, çok sınırlayıcı bir tanımla köy şiiri olarak
  anarlar. Tanımlama böyle olunca, ister istemez,
  antolojilere giren şiirleri de bu görüşü destekleyici
  ürünlerden oluşuyor. Oysa ben, onun köyden çok,
  kentin, çağdaş insanın şairi olduğunu düşünüyorum.
  Neye dayanarak mı? Kuşkusuz ki şiirlerine… Gerçekten
  de onun şiirleri, köy ya da kent özelliğinden çok,
  dünyayı alabildiğine doğal bir biçimde, şiirsel olarak
  algılayan bir ustanın şiirleridir.

  Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

  A) Bir şairin kimi şiirlerine bakılarak onunla ilgili bir
  genelleme yapılmasının yanlışlığı

  B) Şiir antolojileri oluşturmanın bilgi birikimi gerektiren,
  zor bir uğraş olduğu
  C) Şairler için çeşitli bakış açılarına göre tanımlamalar
  yapılabileceği
  D) Bir şairle ilgili görüşlerin onun şiirlerine bakılarak
  oluşturulabileceği
  E) Antolojideki şiirlerin, şiirleri derleyenin görüşü
  doğrultusunda seçilerek bir araya getirildiği

  36.
  Kitle iletişim araçları sayesinde, tüm dünyayı saran,
  büyük bir teknoloji ağı oluştu. Ülkeler arasındaki bilgi
  alışverişi kolaylaştı, ilişkiler arttı. Herkes, dilini bilmediği
  insanlarla bile anlaşır oldu. Turizmde patlamalar
  yaşandı. Yabancı dil öğrenmek, kültürel ve ticari iletişimi
  sağlayabilmek açısından zorunlu hale geldi. İngilizce,
  neredeyse dünyanın ortak iletişim dili oldu.

  Bu parçaya göre, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla
  ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan
  hangisi yapılamaz?

  A) Nitelikli iletişim araçlarına gereksinim duyulmaktadır.
  B) Dil bilmenin, önemi anlaşılmıştır.
  C) Turistik geziler artmıştır.
  D) Farklı kültürlere sahip insanlar, daha çok bir araya
  gelmeye başlamıştır.
  E) İngilizce, uluslararası bir dil olarak görülmektedir.

  37.
  Lise yıllarımda eve biraz geç gelsem annem ve babam
  beni merak ederdi. Liseyi bitirip başka bir kentteki
  üniversiteye gittiğimde, onların artık beni eskisi
  kadar merak etmeyeceğini düşünmüştüm. Oysa hiç
  de düşündüğüm gibi olmadı, eskisinden daha fazla
  merak ediyorlardı beni. Yalnızca annem babam değil,
  arkadaşlarım da merak edip arıyordu. Aradan yıllar
  geçip eğitimimizi tamamlayıp çalışma yaşamına atıldığımızda,
  başımızı işlerimizden kaldıramaz olduk.
  Evlenip çoluk çocuğa karıştık, ev işlerine gömüldük.
  Artık birbirimizle görüşemiyorduk, kimse birbirini arayıp
  sormuyordu. Bu durum da beni oldukça üzüyordu.
  “Ne meraksız insanlar bunlar!” diyordum. Ağzımdan
  “meraksız” sözcüğü çıkınca merak edilmek istemediğim
  eski günlerim canlandı anılarımda, ----.

  Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre
  aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

  A) merak edilmek ne güzel bir duyguymuş meğer
  B) kişinin, kendisini merak edecek yakınlarının,
  dostlarının olması ne kadar da önemliymiş

  C) tüm sevdiklerimi, eski dostlarımı ben merak
  ediyorum şimdi
  D) o zaman o günlerin değerini hiç bilememişim
  E) hepimizin yapmak istediği birçok şey, ulaşmak
  istediği birçok hedef vardı

  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  10
  38.
  0,2 − (0,12 • 0,1)

  işleminin sonucu kaçtır?

  A) 0,188 B) 0,18 C) 0,08
  D) 0,018 E) 0,008
  39.
  2 21 1 2
  5 5
  ⎛ ⎞ ⎛ + ⎞ ⎜ ⎟⎜ ⎟
  ⎝ ⎠⎝ ⎠
  :
  işleminin sonucu kaçtır?

  A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6​
  40.
  3 1
  5 3
  3 1
  5 3

  +
  işleminin sonucu kaçtır?

  A) 1
  7
  B) 2
  7
  C) 3
  7
  D) 5
  7
  E) 6
  7
  41.
  (104)2 − (40)2

  işleminin sonucu kaçtır?

  A) 64 B) 72 C) 84 D) 96 E) 144​
  42.
  4 4 • 6 8 • 8 16

  işleminin sonucu kaçtır?

  A) 2 B) 2 2 C) 4 2 D) 2 E) 4​
  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  11
  43. Aşağıdakilerin en küçüğü hangisidir?

  A) 2
  0,1
  B) 2
  0,2
  C) 0,1
  0,3
  D) 0,2
  0,3
  E) 0,2
  2
  44. Ardışık iki tamsayının toplamı 15 olduğuna göre,
  çarpımı kaçtır?

  A) 30 B) 42 C) 56 D) 60 E) 72​
  45. 27
  si 120 olan sayının 3
  5
  i kaçtır?

  A) 255 B) 252 C) 175 D) 170 E) 165​
  46.
  Bir sayının 14 katından, aynı sayının 1 eksiğinin
  8 katı çıkarılırsa sonuç 20 oluyor.

  Bu sayı kaçtır?

  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5​
  47.
  Birbirlerinden farklı üç tane iki basamaklı sayının
  toplamı 260 tır.

  Bu sayıların en küçüğü en çok kaç olabilir?

  A) 82 B) 83 C) 84 D) 85 E) 86​
  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  12
  48.
  Bir sayının 18 ile bölümünden kalan 7 dir.

  Aynı sayının 6 ile bölümünden kalan kaçtır?

  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5​
  49. a, b, c gerçel sayıları için

  2​
  a b 0
  b c 0
  b c 0  <
  >
  =
  olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi
  doğrudur?

  A) a < b < c B) a < c < b C) b < c < a
  D) c < a < b E) c < b < a

  50.
  2 1
  2x 7 7
  =
  +
  olduğuna göre, x kaçtır?

  A) 2,3 B) 2,5 C) 2,8 D) 3,2 E) 3,5​
  51.
  a 0,212
  b 2,788
  =
  =
  olduğuna göre,
  ( a b )2 + 4ab ifadesinin değeri
  kaçtır?

  A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 15​
  52.
  5x 2y 63
  3x 2y 25
  + =
  − =
  olduğuna göre, x
  + y toplamı kaçtır?

  A) 9 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15​
  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  13
  53.
  3 < 2x − 3 ≤ 9

  eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tamsayısı vardır?

  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5​
  54.
  3 − x ≤ 5

  eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tamsayısı vardır?

  A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8​
  55.
  ( ) ( )
  ( )
  3 5 4 2
  2 5 4
  m n
  m n
  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

  A)​
  7
  12
  m
  n
  B)
  7
  11
  m
  n
  C)
  6
  12
  m
  n
  D)
  2
  6
  m
  n
  E)
  2
  3
  m
  n
  56.
  2 2​
  x y
  yx y x xy

  − −
  ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) 1 B) x y
  x y
  +

  C) x y
  x y

  +
  D) x y
  xy
  E) x y
  xy
  +​
  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  14
  57.
  25x2 + ax + 49

  ifadesinin tam kare olması için a nın pozitif değeri
  kaç olmalıdır?

  A) 35 B) 64 C) 70 D) 81 E) 90​
  58.
  Engin ile Burak 400 tane bilyeyi paylaşıyor. Engin’in
  aldığı her 7 bilye için, Burak 9 bilye alıyor.

  Bu paylaşımda Engin kaç bilye alır?

  A) 175 B) 200 C) 230 D) 250 E) 275​
  59.
  Bir manavdan 5 kg patates ile 3 kg biber alan müşteri
  7,5 YTL, 2 kg patates ile 4 kg biber alan müşteriyse
  6,5 YTL ödüyor.
  Buna göre, 1 kg biber kaç YTL dir?
  A) 1,15 B) 1,2 C) 1,25 D) 1,3 E) 1,35​
  60.
  Alış fiyatı üzerinden % 20 kârla satılan bir mala, bu
  satış fiyatı üzerinden % 30 indirim uygulanıyor.

  Bu malın indirimli satışında, alış fiyatı üzerinden
  yüzde kaç zarar edilmektedir?
  A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18​
  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  15
  61.
  Bir okuldaki öğrencilerin % 80 i İngilizce, % 45 i de
  Fransızca bilmektedir.

  Bu okuldaki öğrencilerin her biri bu dillerden en
  az birini bildiğine göre, öğrencilerin yüzde kaçı iki
  dili birden bilmektedir?
  A) 15 B) 20 C) 25 D) 50 E) 65​
  62.
  Bir miktar paranın 4
  5
  inin yıllık % 8 den bir yıllık
  basit faizi 32 YTL dir.
  Buna göre, paranın tamamı kaç YTL dir?

  A) 375 B) 400 C) 450 D) 480 E) 500​
  63.
  Bir işi Mehmet 24 günde, Ebru ise 12 günde bitirmektedir.

  İkisi beraber bu işe başlayıp 3 gün çalıştıktan
  sonra Ebru işten ayrıldığına göre, kalan işi
  Mehmet kaç günde bitirir?
  A) 15 B) 16 C) 18 D) 20 E) 21​
  64.
  Sabit hızla hareket eden bir araç, bir yolun 3
  8
  ini
  4,5 saatte gidiyor.
  Bu araç aynı hızla yolun tamamını kaç saatte
  gider?
  A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13​
  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  16
  65.
  10 yıl önce annenin yaşı, kızının yaşının 6 katıydı;
  10 yıl sonraysa 2 katı olacaktır.

  Buna göre, annenin bugünkü yaşı kaçtır?

  A) 32 B) 34 C) 36 D) 38 E) 40​
  66. Ağırlıkça % 12 si şeker olan un
  şeker karışımı

  elde etmek için, 44 kg un kaç kg şekerle karıştırılmalıdır?

  A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12​
  67.
  Can, içinde 8 kırmızı, 6 beyaz top bulunan bir torbadan
  elinde bir beyaz top olana kadar art arda top çekiyor.
  Can en çok kaç top çekmiştir?

  (Can, çektiği topları tekrar torbaya atmıyor.)
  A) 6 B) 7 C) 9 D) 10 E) 11
  68.
  B A
  D E
  x
  y
  C 65
  BA // DE
  m(ABC) x
  m(CDE) y
  m(BCD) 65
  =
  =
  = °
  _
  _
  _
  Yukarıdaki verilere göre, x
  + y kaç derecedir?

  A) 275 B) 280 C) 285 D) 290 E) 295​
  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  17
  69.
  A
  B C
  D
  x E
  F
  ABC bir diküçgen
  BEDF bir kare
  BE = x

  Yukarıdaki şekilde AC
  = 13 cm ve BC = 12 cm
  olduğuna göre, x kaç cm dir?

  A) 42
  17
  B) 60
  17
  C) 73
  16
  D) 3 E) 4
  70.
  D C
  A B
  Şekildeki ABCD dikdörtgeni birbirine eş 9 tane dikdörtgene
  ayrılmıştır.

  AB
  = 40 cm olduğuna göre, ABCD dikdörtgeninin
  alanı kaç cm2 dir?

  A) 550 B) 620 C) 670 D) 720 E) 780​
  71. Uzunluğu 6 m, yüksekliği 4 m olan dikdörtgen

  şeklindeki bir duvarın sadece bir yüzünü kaplamak
  için alanı 0,02 m2 olan fayanslardan kaç
  tane kullanmak gereklidir?
  A) 1000 B) 1100 C) 1200 D) 1400 E) 1600​
  72.
  Yüksekliği 90 cm, taban kenar uzunluğu r cm olan
  kare prizma biçimindeki su deposu tam olarak suyla
  doludur. Bu su, yarıçapı r cm olan silindir biçimindeki
  başka bir depoya boşaltılacaktır.

  Suyun tamamını alabilmesi için silindir biçimindeki
  deponun yüksekliği en az kaç cm olmalıdır?

  A) 90π B) 90r C) 90πr
  D) 90
  π​
  E) 90
  r
  A​
  KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
  Diğer sayfaya geçiniz.

  18
  73.
  75. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
  GÖRE CEVAPLAYINIZ.

  Aşağıdaki grafikte bir ülkede belirli endüstri dallarında
  çalışan kadın ve erkek işçi sayıları gösterilmiştir.
  100
  200
  300
  400
  500
  600
  İşçi sayısı(bin)
  0
  erkek
  kadın
  Orman Besin Makine Kimya Maden
  Endüstri dalı
  ürünleri​
  73. Orman ürünleri endüstrisinde çalışan işçilerin
  yüzde kaçı kadındır?

  A) 40 B) 35 C) 30 D) 25 E) 20​
  74. Bu beş endüstri dalında çalışan erkek işçi sayıları

  bir daire grafiği ile gösterildiğinde, kimya endüstrisinde
  çalışan erkek işçilere ait daire diliminin
  merkez açısı kaç derece olur?

  A) 90 B) 100 C) 105 D) 108 E) 112​
  75.
  Grafikteki beş endüstri dalı, çalışan toplam işçi sayısı

  bakımından büyükten küçüğe doğru sıralandığında
  aşağıdaki grafik elde ediliyor.
  X
  İşçi sayısı

  Endüstri dalı
  Buna göre, X ile işaretlenen sütun hangi endüstri
  dalını göstermektedir?

  A) Orman ürünleri B) Besin
  C) Makine D) Kimya
  E) Maden
  GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ.
  GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ.

  KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/2(KPSS/2)
  17 EYLÜL 2006​
  ORTAÖĞRETİM
  GENEL YETENEK TESTİ
  A KİTAPÇIĞI
  1. B
  2. A
  3. C
  4. E
  5. D
  6. B
  7. D
  8. A
  9. C
  10. B
  11. D
  12. E
  13. C
  14. A
  15. B
  16. D
  17. E
  18. A
  19. C
  20. B
  21. E
  22. D
  23. A
  24. C
  25. D
  26. B
  27. E
  28. C
  29. A
  30. D
  31. C
  32. B
  33. E
  34. D
  35. B
  36. A
  37. E
  38. A
  39. E
  40. B
  41. D
  42. B
  43. E
  44. C
  45. B
  46. B
  47. D
  48. A
  49. D
  50. E
  51. C
  52. E
  53. C
  54. B
  55. A
  56. E
  57. C
  58. A
  59. C
  60. D
  61. C
  62. E
  63. A
  64. D
  65. E
  66. B
  67. C
  68. E
  69. B
  70. D
  71. C
  72. D
  73. A
  74. D
  75. C   
2006 kpss genel yetenek soru/cevapları konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. 2008 kpss türkçe soru ve cevapları

  2008 kpss türkçe soru ve cevapları

  2008 kpss türkçe soruları ve cevapları KPSS'YE GİRECEK ARKADASLAR ESKİ SORULARI ÇÖZMENİZDE FAYDA VAR DİYORUM ÇÜNKÜ GENELDE BENZER SORULAR ÇIKIYOR GİRECEK ARKADSLARIMA BASARILAR DİLİYORUM BUYRUN TÜRKE SORULARI GENEL YETENEK TESTİ KPSS-ORTAÖĞR. / 2008 1 1. Çok küçük, çelimsiz bir örümcekti bu. Mercimek tanesi büyüklüğündeki bedeni yaylanıyor, ama tepeye tırmanma çabası her seferinde ----...
 2. 2007 kpss türkçe soru ve cevapları

  2007 kpss türkçe soru ve cevapları

  A GENEL YETENEK TESTİ KPSS-GYGK-CS/2007 Diğer sayfaya geçiniz. 1 1. Her yazıyı, her kitabı sözcük sözcük okumak ge- I rekli mi? Yazıdan yazıya, kitaptan kitaba değişir bu. Onlar arasında öyleleri vardır ki okuyayım diye kendimizi sıkmak gereksizdir. Ama öyle yazılar, ki- II taplar da vardır ki sözcükleri tada tada okuruz. Bu tür III yazılarda bizi kendine çeken nedir? Yazarın kişiliği,...
 3. 2007 kpss genel kültür soru/cevaplar

  2007 kpss genel kültür soru/cevaplar

  A GENEL KÜLTÜR TESTİ KPSS-GYGK-CS/2007 Diğer sayfaya geçiniz. 15 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı–kilim dokumacılığı yapma, III. silah, at koşum takımları, süs eşyası imal etme uğraşlarından hangileri yerleşik hayata geçtikle-rinin kesin bir kanıtıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 2. İslam hukukuna göre,...
 4. 2006 kpss genel kültür soru/cevapları

  2006 kpss genel kültür soru/cevapları

  1 temmuz 2006adan bu yana avrupa birliği ab dönem başkanlığını hangi ülke yapmaktadır 1 temmuz 2006 dan bu yana avrupa birliği ab dönem başkanlığını hangi ülke yapmaktadır kurtuluş savaşında aşağıdaki devletlerden hangisi anadolu da işgal gücü bulundurmamıştır 2006 kpss genel kültür soru ve cevapları A GENEL KÜLTÜR TESTİ KPSS/2-GYGK-OÖ/2006 Diğer sayfaya geçiniz. 19 1. Aşağıdakilerden...
 5. 7 Temmuz 2012 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür Soruları ve Cevapları acil bakın

  7 Temmuz 2012 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür Soruları ve Cevapları acil bakın

  selam arkadaşlar sizlerden acil tarafından 7 Temmuz 2012 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür Soruları ve Cevapları paylaşmanızı rica ediyorum şimdiden ricamı yerine getireceğiniz için çok tşk ederim.

Sayfayı Paylaş