2009 Yılı Programında Değişiklik ve Aktarma Yapılmayacak

  • Konbuyu başlatan Bilge Gökçen
  • Başlangıç tarihi
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
2009 Yılı Programında Değişiklik ve Aktarma Yapılmayacak
2009 yılı programının uygulanmasında, yatırımların, bütçeler ile programlarda değişiklik ve aktarma yapılmayacak şekilde gerçekleştirilmesi ve sektörlerarası dengelerin bozulmaması temel ilke olarak belirlendi.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun "2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"ı ile 2009 Yılı Yatırım Programında yer almayan herhangi bir proje için harcama yapılamayacağı ve proje ödeneklerinin yatırım ile ilgili olmayan amaçlar için kullanılamayacağı karara bağlandı. Ayrıca, proje ödenekleri arasında bu Kararda belirtilen esaslar dışında aktarma yapılamayacak.

Kararda, 2009 Yılı Yatırım Programı uygulamalarında Dokuzuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program (2009-2011) ve 2009 Yılı Programı önceliklerinin esas alınacağı belirtilirken, yıllık programda yer alan finansman ihtiyacının inşaat mevsimi de dikkate alınarak zamanında karşılanması ve gerekli kaynağın harcama programlarına uygun olarak kuruluşlara intikali için gerekli tedbirlerin Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından alınacağı belirtildi.

1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Karara göre, Yatırım Programına yıl içinde proje alınmasıyla ilgili taleplerden, maliyeti 50 milyon TL’ye kadar olanlar veya maliyetine bakılmaksızın 50 milyon TL’ye kadar harcamayla yılı içinde tamamlanacak olanlar Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanın onayıyla; maliyeti 50-250 milyon TL arası olanlar Yüksek Planlama Kurulunca (YPK); maliyeti 250 milyon TL’nin üzerindekiler ise Bakanlar Kurulunca karara bağlanacak.

Yatırım Programından proje çıkarılmasıyla ilgili taleplerden maliyeti 50 milyon TL’ye kadar olanlar DPT’nin bağlı olduğu bakan, 50 milyon TL’nin üzerinde olanlar YPK tarafından sonuçlandırılacak. 2009 yılında bitirilmesi programlanmış projeler hariç, süre değişiklikleri DPT’ye bilgi vermek kaydıyla kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün, diğer kurumlarda kurum üst yöneticisinin onayıyla yapılacak. 2009 yılında bitirilmesi programlanmış projelerde süre değişiklikleri DPT’nin bulunduğu bakanın onayıyla yapılacak.

Hurriyet.com
 
Üst