2012-2013 Boyner Ev Koleksiyonu ve Aksesuarları

TİTAN

TİTAN

*Melekler Mekanı*
2012-2013 Boyner Ev Koleksiyonu ve Aksesuarları
Bu konu; 2012-2013 Boyner Ev Koleksiyonu ile ilgili bilgiler vermektedir.
Sevgili melekler, moda dünyas?n?n ünlü isimlerinden Boyner ma?azalar?nda hem kad?nlar? hem erkekleri giydirirken ev tekstilini ve aksesuarlar?n? da unutmam?? ve yine birbirinden ??k, birbirinden zarif renk ve modellerde ev aksesuarlar? tasarlam??. Mutfaktan girip oturma odas?ndan ç?kan Boyner markal? ürünleri evinizin her kö?esinde kullanabilirsiniz. 2012-2013 sonbahar-k?? sezonu için tasarlanan ürünler içinde neler var neler.. Yatak tablas?ndan battaniyelere, banyo tak?mlar?ndan havlulara, biblolara ve mumluklara kadar akl?n?za gelebilecek her türlü aksesuar? bünyesinde bulunduran Boyner Ev Koleksiyonundan sizler için seçtiklerimizi payla?mak istiyoruz...
boyner_ev_koleksiyonu_2013_-37a.jpg

boyner_ev_koleksiyonu_2013_%20(1)-2f9.jpg
Her sezon de?i?en konseptleri ile evlere özgün tasar?mlar sunan Boyner Evde’nin 2012-2013 Sonbahar-K?? Koleksiyonu sevenleriyle bulu?uyor. Dekorasyon trendlerini özgün çizgilerle bulu?turan Boyner Evde bu sezon, dokular?n ve renklerin e?siz bulu?mas?na yer açarak, derin mavilerin dinginli?ine, Afrika kültüründen ipuçlar?na ve k?rm?z?dan pembeye uzay?p giden romantizme de?iniyor. ‘?ehirli Mavi’ ad? verilen ilk koleksiyonda mavi temas?, sezonun en modern mavi tonlar?ndan olu?uyor. ?ehir hayat?n?n modern dinamizmini simgeleyen desenlerin yer ald??? temada, tasar?m detaylar? ta??yan, sade ama ??k, sedef etkilerinin görüldü?ü koleksiyon; mavi-gri ve beyaz?n en güzel kontrast?na sahne oluyor. Koleksiyondaki tekstil ürünlerinde kullan?lan tok kuma?lar?n sofistike görünümü, dekoratif desenler ile etnik bir hale bürünüyor.boyner_ev_koleksiyonu_2013_%20(2)-319.jpg

boyner_ev_koleksiyonu_2013_%20(3)-18b.jpg
Karakteristik sonbahar havas?n? evlere ta??yan di?er tema ise Afrika Temas?. Sonbahar’?n tüm renklerini ta??yan teman?n ba?rolünde kahverengi var. Afrika desenlerinin a??rl?kta oldu?u koleksiyonda; z?mba detaylar?, masklar ve Afrika etkileri ta??yan etnik objeler, ah?apla birle?erek kusursuz uyumu yarat?yor. Koleksiyonun genelinde, kahverenginin tüm tonlar?n?n yan? s?ra nefti ye?il, hardal gibi rahatlat?c? renkler gücünü gösterirken; kürk, kemik gibi kullan?lan do?al materyaller de dikkat çekiyor. Boyner Evde’nin bu sezonki üçüncü temas?, Romantik Pembe. Tema renkleri olan mor, k?rm?z? ve pembe gibi derin renklerin çarp?c? bulu?mas?, dekoratif desenlerle birle?erek ortaya puslu ve rustik görünümlü objeler ç?kar?yor. Geçmi?in izlerini ta??yan koleksiyonda; servis setleri, seramikler ve sade mobilyalar? hareketlendirecek koltuk ?allar? kendini gösteriyor.boyner_ev_koleksiyonu_2013_%20(4)-1d0.jpg

boyner_ev_koleksiyonu_2013_%20(5)-ff.jpg

boyner_ev_koleksiyonu_2013_%20(6)-27b.jpg

boyner_ev_koleksiyonu_2013_%20(7)-26d.jpg

boyner_ev_koleksiyonu_2013_%20(8)-245.jpg

boyner_ev_koleksiyonu_2013_%20(9)-16a.jpg

boyner_ev_koleksiyonu_2013_%20(10)-321.jpg

boyner_ev_koleksiyonu_2013_%20(10)-305.jpg

boyner_ev_koleksiyonu_2013_%20(11)-16d.jpg

boyner_ev_koleksiyonu_2013_%20(12)-313.jpg

boyner_ev_koleksiyonu_2013_%20(13)-b5.jpg
 
Üst