2012-2013 Sonbahar Kış Modası Trendleri Hakkında Bilgiler

T

TİTAN

Forum Okuru
2012-2013 Sonbahar Kış Modası Trendleri Hakkında Bilgiler
2013 sonbahar k?? trendleri
2012 sonbahar modas?
2013 k?? modas?Sevgili melekler, y?l?n modas?n? ve trendleri takip eden meleklerimiz için bu sayfam?zda 2012-2013 sonbahar k?? modas? hakk?nda bilgiler vermek istiyoruz. Ünlü modac?lar?n belirledi?i sonbahar k?? trendleri belli oldu. Yapt?klar? defilerle yeni trendeleri tan?tan modac?lardan k?? sezonu tüyolar? ?öyle...


Kadife etkisi

2013_kis_modasi_-1c1.jpg


Sonbahar k?? sezonunda kadife kuma?larla tasarlanan k?yafetlerde oldukça moda! Birçok moda evi, pantolon ceket tak?mlar?nda hatta seksi ve feminen elbise tasar?mlar?nda bile kadife kuma?lar? tercih etmi?.


Bol ve geni? tasar?mlar

2013_kis_modasi_%20(1)-2a7.jpg
Özellikle palto, h?rka ve ceketlerde önümüzdeki sezon bol ve geni? tasar?mlar hakim olaca?a benziyor. Ünlü modac?lar, dü?ük kollu kullanmay? tercih ettikleri bu tasar?mlara sonbahar k?? sezonunda çok s?k rastlayaca??z.


Kafes desenleri

2013_kis_modasi_%20(2)-143.jpgGeçti?imiz sezonlarda geometrik desenler oldukça modayd?. Ünlü modac?lar önümüzdeki sezon, belki de bu trendden etkilenerek, kafes desenli tasar?mlar? ön plana ç?kar?yorlar.


Alt?n p?r?lt?lar?

2013_kis_modasi_%20(3)-3cb.jpg
Son birkaç sezondur makyajdan ayakkab?ya moday? her alanda ele geçiren alt?n p?r?lt?lar? önümüzdeki sonbahar k?? sezonunda da yerini koruyor!


Asker modas?

2013_kis_modasi_%20(4)-387.jpgÜnlü moda evleri bu sezon asker modas?n? yeniden yorumlayarak ortaya yepyeni bir tarz ç?karm??lar. Bedene oturan, ??k kuma?larla haz?rlanm?? bu tasar?mlar kad?nlar?n fazlas?yla ilgisini çekece?e benziyor.


Parlak dokular

2013_kis_modasi_%20(5)-388.jpgP?r?lt?lar?n yan? s?ra parlak dokularda bu sezon kabanlardan elbiselere birçok k?yafette rastlayaca??z.


Rönesans esintileri

2013_kis_modasi_%20(6)-2f9.jpgÖnümüzdeki sezonun en çarp?c? trendlerinden biri de Rönesans esintileri ta??yan tasar?mlar?. Özellikle davetlerde tercih edebilece?iniz bu k?yafetler kad?nlar?n favorisi olaca?a benziyor.

Retro pantolon ceket tak?mlar

2013_kis_modasi_%20(7)-1e2.jpg


Önümüzdeki sezon etek ceket tak?mlar?n?z? bir kenara kald?rman?z gerekebilir. Çünkü sonbahar k?? koleksiyonlar?nda retro tarz? pantolon ceket tasar?mlar ön plana ç?k?yor.
 
Üst