2012 misyon koruma sınavı hakkında bilgiler

M

Misafir

Forum Okuru
2012 misyon koruma sınavı hakkında bilgiler
misyon koruma s?nav? misyon koruma ?artlar? s?nav? 2012
2012 misyon koruma s?nav?, tarifi, ne zaman, ba?vuru, hakk?nda bilgiler burada arkada?lar

Merhaba Sevgili Melek'ler...

Bu makalemizde 2012 misyon koruma s?nav? tarihi ve ba?vurular? hakk?nda bilgiler sunuyoruz sizlere... ?lgili arkada?lar, detayl? bilgiler a?a??da yer almaktad?r.

Misyon koruma s?nav?, Emniyet Genel Müdürlü?ü bünyesinde çal??an personelin yurtd???ndaki Turk Buyukelciliklerine, Baskosolosluklarina veya Daimi Temsilciliklerine görevlendirilmeleri için yap?lan bir tür seçme s?nav?d?r.

Dört a?amali bu s?nav? kazanan ki?iler, Disisleri Bakanliginin hazirlayacagi kararname ile cesitli ulkelerdeki Turk Buyukelciliklerine, Baskosolosluklarina ve Daimi Temsilciliklerine 3 y?l süreligine atanirlar. Emniyet personeli bu görev süresince [D??i?leri Bakanl???] personeli olarak görev yapar.

Misyon Koruma S?nav?, EGM bünyesinde çal??an Emniyet Hizmetleri S?n?f?na mensup polislerin, yurtd???ndaki elçiliklerdeki görevlendirilmeleri için yap?lan s?navd?r.

1. Mulakat: il Emniyet Mudurlugunun hazirladigi komisyonca Memurun gorevli bulundugu ilde yapilir.

Yaz?l? s?nav: Toplam 100 sorudan ibaret olup %50'si mesleki, %35'i genel kültür ve %15'i yabanc? dil sorular?d?r.

At??: 1'li dairesel hedefe 25 metreden yap?l?r. Baraj? 50 puand?r. Ortalamaya %60 etki eder.

Beden E?itimi: 50 saniyede tamamlanmas? gereken 8 istasyonluk bir parkurda yap?l?r. Ortalamaya %40 etki eder.

2.Mülakat: Sonucu belirleyen a?amad?r. Genel görünümün yan? s?ra davran?? biçimi ve konu?ma rahatl??? gibi yeterlilikler s?nan?r.

2012 Misyon Koruma S?nav? tarihi ve ba?vurular? Emniyet Müdürlü?ü taraf?ndan aç?kland??? andan itibaren bu ba?l?ktan takip edebilirsiniz.
 

Benzer İçerikler

Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
6K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Uysal ve Asi
Cevaplar
0
Görüntüleme
821
Uysal ve Asi
Uysal ve Asi
Üst