2013 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajları

*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
2013 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajları
Bu konu dünya kad?nlar günü kutlama mesajlar?na yer vermektedir.

Tüm dünya da 8 Mart Dünya kad?nlar günü olarak kutlan?yor. Kad?nlar?n hak ettikleri de?eri görmelerini ve tüm dünyada kad?nlar?n ?iddete ve tacize maruz kalmadan huzur içinde bir ya?am sürmelerini dileriz. Tüm bayan üyelerimizin ve ziyaretçilerimizin Dünya kad?nlar gününü kutlar?z.

kadinlar%20gunu1-229.jpg8 Mart Dünya Kad?nlar Günü, tüm dünyada, kad?nlar?n e?itlik, kalk?nma ve daha huzurlu ya?am özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlanmaktad?r.

Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz aras?nda görev yapan kad?nlar?m?z?n 8 Mart Dünya Kad?nlar Gününü kutluyor sevgi ve sayg?lar?m? sunuyorum.

Onlardan oldu?umuz ve ya?am?m?z?n do?umdan ölüme her an?nda varl?klar?yla onurland???m?z, ihtiyac?m?z oldu?unda desteklerini esirgemeyen, e?iten, yeti?tiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve ?efkati kar??l?ks?z veren fedakar kad?nlar?m?z?n Dünya Kad?nlar Gününü kutluyorum.

Müminler için en güzel örnek Sevgili Peygamberimizdir. O, han?mlara kar?? daima sevgi, sayg?, ho?görü ve anlay?? göstermi?, b?rak?n dövmeyi; han?mlara kar?? hiçbir zaman kaba davranmam??; hep güler yüzlü olmu?tur. Dolay?s?yla Peygamberimizin han?mlara kar?? gösterdi?i bu tav?r, hepimiz için örnek olmal?d?r. Bu vesile ile tüm kad?nlar?m?z?n gününü kutluyorum.

Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz aras?nda görev yapan kad?nlar?m?z?n 8 Mart Dünya Kad?nlar Gününü kutluyor, sevgi ve sayg?lar?m? sunuyorum.

Cumhuriyetimizin odak noktas?nda yer alan kad?nlar?m?z, modern ve ça?da? günlere gelmemizde önemli görevler ba?arm??lard?r. Kad?nlar gününüz kutlu olsun.

Bütün kad?nlar?n 8 Mart Dünya Kad?nlar Gününü kutluyor, e?itlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir ya?am sürmelerini diliyorum.

Peygamberimizin (Cennet annelerin ayaklar? alt?ndad?r) sözünün muhatab? olan tüm dünya kad?nlar?n?n 8 Mart Dünya Kad?nlar Gününü kutlar?m.
 
Üst