2013 8 Mart kadınlar Günü Şiirleri

*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
2013 8 Mart kadınlar Günü Şiirleri
bu konu kad?nlar günü ile ilgili ?iirlere yer vermektedir.

8 mart Dünya kad?nlar günü olarak kutlan?yor. Kad?n?n yüre?inde ki ve omzunda ki yükün fark?na var?p kad?na kad?n gibi insan gibi de?er verilmesini arzu ederek sizlere kad?nlarla ilgili ünlü ?airlerimizden seçti?imiz ?iirleri payla??yorum.

kadinlar%20gunu-2c4.pngB?R KADIN

Bir kad?n cocuktur asl?nda.
Cocuk gibi davranmay? sever.
Erkegin kendisine bir cocuga gösterdigi sefkati göstermesini de ister.
Bir cocugu oksar gibi incitmekten korkarak oksamalidir erkek kad?n?..
Ama her kad?n cocukca da olsa dinlenilmesini, dikkate alinmasini ister.
Yani bir kad?n?n cocukluk yapmasina izin vereceksiniz,
ama asla onu bir cocuk olarak görmeyeceksiniz.

Bir kad?n güçlüdür asl?nda.
Hatta erkeklerden çok daha güçlüdür.
Ama bu gücünü her zaman ortaya koymasini sevmez.
Ister ki erkegin gücü kendisine huzur versin.
Kendi kendine yapabilecegi seyleri bile erkegin yapmasini bekler.
Böylece hem daha kad?n oldugunu hissedecektir hem de
erkeginin ne kadar güçlü oldugunu görecektir.
Ancak kad?n gücünü göstermek istediginde onu engelleyemezsiniz.
Yapmak istedigi bir sey varsa mutlaka yapar.

Bir kad?n sevgilidir asl?nda.
Içinde her zaman sevgiyi tasir.
Sevdiklerinden kolay kolay ayr?lamaz.

Sevdiklerini kolay kolay k?ramaz.
Zor sever ama tam sever.
Bir kad?n?n tam anlam?yla sevebilmesi için
yüreginin kabul ettigini beyninin de kabul etmesi gerekir.
Ve sevmezse de onu asla sevmeye zorlayamazs?n?z.
Belki kolayca yüregine girebilirsiniz.
Ancak beyninde yer etmemisseniz her an terk edilebilirsiniz.

Bir kad?n yaln?zd?r asl?nda.
Hiçbir zaman kad?n? bütünüyle elde edemezsiniz.
Kendisine ait bir dünyasi vardir ve orada hep yaln?zd?r.
O dünyaya kimsenin girmesine izin vermez.
Hiçbir anahtar o dünyanin kap?s?n? açamaz.
Yaln?zl?k onun s?g?nag?d?r.
O s?g?naga ne zaman girecegine, ne kadar kalacagina hep kendisi karar verir.
S?g?naktayken oradan çikmaya zorlarsaniz onu sonsuza dek kaybedebilirsiniz

Bir kad?n bilgindir asl?nda.
Neler yapabilecegini erkek akli hayal bile edemez.
Yarat?c?l?g?n?n s?n?r? yoktur.
Ama bunu ortaya ç?kartmak için hayat?n?n erkegini bekler.
Hoyratça harcamaz yarat?c?l?g?n? sadece erkegine saklar.
Bir kad?n?n gerçek erkegi olmayi basarabilmisseniz çok sanslisiniz demektir.
Çünkü yasam?n?z asla s?radan olmayacakt?r.

Bir kad?n hayatt?r asl?nda.
Çünkü hayat?n içinde olan her sey ancak kad?nlar oldugunda anlam kazan?yor.
Yemek yemek, su içmek bile.
Bir kad?n?n elinden içtiginiz suyla kendi kendinize bardagi doldurup
içtiginiz su arasindaki lezzet fark?n? anlayabiliyor musunuz?
Anl?yorsan?z ne mutlu size. Anlam?yorsan?z, ne yazik ki yasam?yorsunuz.

CAN DÜNDARKADIN

Kimi der ki kad?n
uzun k?? gecelerinde
yatmak içindir.
Kimi der ki kad?n ye?il bir
Harman yerinde dokuz zilli
Köçek gibi oynatmak içindir.
Kimi der ki ayalimdir.
Boynumda ta??d???m vebalimdir.
Kimi der ki hamur yo?uran.
Ne o, ne bu, ne dö?ek, ne köçek, ne ayal, ne vebal.
O benim kollar?m, bacaklar?m.
Yavrum, annem, kar?m, k?z karde?im hayat arkada??md?r.

Naz?m H?KMETANACI?IM

Nas?l hat?rlamam anac???m nas?l?
Kaç geceler bana ninni söylerdi,
Hasta olunca oydu ba?ucumda bekleyen,
Biraz yorulmayay?m, üzülmeyeyim, hemen
Al?r kuca??na ok?ard?, saçlar?m? öperdi.

Nas?l hat?rlamam anac???m nas?l?
Uzun k?? geceleri masal masald?.
Güzel çoban k?zlar?, iyi kalpli sultanlar,
Bir suyun ak??? gibi geçip gitti zamanlar
?imdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kald?.

Nas?l hat?rlamam anac???m nas?l?
Y?kayan oydu mürekkep lekeli parmaklar?m?.
Ak?am biraz geciksem yollara dü?erdi .
Soka?a ç?karken «Yavrucu?um ü?ütme» derdi.
Hemen bir kazak örerdi biraz bo? kald? m?.

Nas?l hat?rlamam anac???m nas?l?
Bilirim yine kalbinde yerim anac???m.
Selam sana Kad?nlar Günü ?stanbul'dan.
Yeni dönmü?çesine bir ak?am okuldan,
Vefal? ellerinden öperim anac???m.

Ümit Ya?ar O?UZCANDünya Kad?nlar Günü

Bugün Dünya Kad?nlar günü.
Unutulmamal? dünü,bugünü.
Sevgi ve ?efkat gösterelim.
Koruyal?m gelece?in küçü?ünü.

Türk kad?n? çal???r,emekçidir.
Yalanlar? hiç olmaz gerçekçidir.
Her zaman k?ymet bilinmeli.
Bugün Dünya Kad?nlar günüdür.

Kad?nlar çileyi çok çeker.
Gönüllere sevgi tohumlar? eker.
Dilleri bal,pekmez sanki ?eker.
Bugün Dünya Kad?nlar günüdür.

Kavgaya hay?r,istemezler eziyet.
Hiç birinde yok ne kin,ne kötü niyet.
Her birinde var pek çok büyük marifet.
Bugün dünya kad?nlar günüdür.


KADINLAR GÜNÜ

Bugün kad?nlar günü,
Ko?al?m Ça?layan'a .
Ça?layan nehir gibi,
Co?al?m Ça?layan'a.

Elimizde bayra??m?zla,
Dilimizde mar?lar?m?zla,
E?imizle, çocu?umuzla,
Ko?al?m Ça?layan'a.

Toplumumuzu germeyelim,
Buna mahal vermeyelim,
Dinci, laik el ele,
Ko?al?m Ça?layan'a.

Hakk?m?z? arayal?m,
Cehalete kar?? dural?m,
Bugün özgür olal?m,
Ko?al?m Ça?layan'a.

Herkes bizi dimdik görsün,
Özgürlü?ümüz daim olsun,
Dünya kad?nlar? örnek als?n,
Ko?al?m Ça?layan'a.

Üzerimizde oyunlar oynanmas?n,
Çarçaf,türban kalmas?n,
Kimse kimseyi k?rmas?n,
Ko?al?m Ça?layan'a.

Çal??ma hayat?na kat?lal?m,
Ekonomik özgürlü?ümüzü alal?m,
Atatürk'e lay?k olal?m,
Ko?al?m Ça?layan'a.

Cahil, aciz kalmas?n diye,
Bu oyunlar sürmesin diye,
Çat??malar olmas?n diye,
Ko?al?m Ça?layan'a.

Fatma Biber
 
Üst