3 Ocak 2012 11. Dönem POMEM Öğrenci Adayları İçin Duyuru

  • Konbuyu başlatan Misafir
  • Başlangıç tarihi
M

Misafir

Forum Okuru
3 Ocak 2012 11. Dönem POMEM Öğrenci Adayları İçin Duyuru
11. Dönem POMEM Öğrenci Adayları İçin Duyuru 2012
11. Dönem POMEM Öğrenci Adayları Duyurusu 3 Ocak 2012


11. Dönem POMEM Öğrenci Adayları İçin Duyuru hakkında bilgi edinmek isteyen üyelerimiz ve misafirlerimiz için, gerekli tüm bilgielri bu yazımızda paylaşıma sunuyoruz arkadaşlarım.
11. Dönem polis meslek eğitimine alınacak öğrenci adaylarının dikkatine;

Sağlık Komisyonunca POMEM Öğrencisi Olur kararı verilen adayların planlamaları yapılmıştır. Okul planlaması yapılan adaylar, dosyalarını teslim almak üzere en geç 5 Ocak 2012 tarihine kadar sınav için müracaatta bulundukları İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğüne gidecekler yine en geç 6 Ocak 2012 günü saat: 8.00’de planlandıkları Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde hazır bulunacaklardır.

Ayrıca adaylar İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüklerince kendilerine verilecek olan Taahhütname ve Kefalet senetlerini (40.000 TL) kendisi ve kefillerine imzalatıp noter tasdikli olarak, kayıt esnasında diğer evraklarla birlikte POMEM Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Planlaması yapılan erkek adaylardan askerliğini yapmış olanlar terhis belgelerini kayıt esnasında POMEM Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

Eksik evrakla müracaat eden adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Sağlık kurulu raporu işlemleri devam eden adayların planlamaları yapılmamıştır. Sağlık kurulu raporu işlemleri devam eden adayların, POMEM Giriş Yönetmeliğinin “Geçici Kayıt ve İntibak Eğitimi” başlıklı 18. maddesinin 6. bendi “Eğitim ve öğretimin başlamasından itibaren onbeş gün geçtikten sonra Genel Müdürlükçe belirlenen kontenjan doldurulmamış olsa bile yeniden aday planlaması yapılmaz” hükmü gereği 03 Ocak 2012 tarihinden sonra planlamaları yapılmayacaktır. Bu tarihten sonra adayların sağlık kurulu raporu olumlu olsa dahi planlamaları yapılmayacaktır.

Haklarından feragat eden adaylar, feragat dilekçelerini ivedi olarak müracaat ettikleri İl Emniyet Müdürlüğü vasıtası ile Eğitim Dairesi Başkanlığına göndereceklerdir.

Okul kapasiteleri ve kontenjanları dikkate alınarak, herhangi bir çağrı yapılmayan 1101. ile 2850. yedek (dahil) arasındaki erkek adayların, 41. ile 147. yedek (dahil) arasındaki bayan adayların tamamının öğrenci adaylığı hakları POMEM Giriş Yönetmeliğinin “Geçici Kayıt ve İntibak Eğitimi” başlıklı 18. maddesinin 6. bendi “Eğitim ve öğretimin başlamasından itibaren onbeş gün geçtikten sonra Genel Müdürlükçe belirlenen kontenjan doldurulmamış olsa bile yeniden aday planlaması yapılmaz” hükmü gereği öğrenci adaylıkları sonlandırılmış olup, 2012 yılı ve sonrasında yapılacak olan POMEM sınavlarına şartlarının tutması halinde tekrar müracaat edebileceklerdir.

YAPILAN BU DUYURU TEBLİĞ MAHİYETİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA YAZILI TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

3 OCAK 2012
Adaylara Önemle Duyurulur.
 
Üst