30 Ağustos Zafer Bayramı Resmi Tatil mi diyenler buraya!

M

Misafir

Forum Okuru
30 Ağustos Zafer Bayramı Resmi Tatil mi diyenler buraya!
Zafer Bayram? Resmi Tatil mi


30 A?ustos Zafer Bayram? Tatil mi


Merhaba Sevgili Melek'ler ve bizi ziyaret eden siz sevgili misafirler, bildi?iniz gibi 30 A?ustos Zafer Bayram?na da az kald? biz de bu yaz?m?zda 30 A?ustos Zafer Bayram? resmi tatil mi diyen arkada?lar?m?z? dü?ündük ve 30 A?ustos Zafer Bayram? tatili hakk?nda sizlere bilgiler sunmak istedik.

Zafer Bayram?, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti'nin ulusal bayram?d?r.

Bu sene 30 A?ustos Zafer Bayram? per?embe gününe geliyor. Per?embe günü bir gün tatil yap?lacak. 30 A?ustos Zafer Bayram? resmi tatil oldu?u için Bankalar, Okullar ve Resmi kurumlar tatil olacakt?r.
 
Üst