1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113

  31 Mart Vakası

  Konu, 'Osmanlı Tarihi' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  hürrem sultan neden sürgün edildi 31 Mart Vakası ve Abdülhamit'in Tahttan indirilmesi
  Nisan< Konu Resmi..>
  1909

  Tarih sahnesinden çekilmeye hazırlanan Osmanlıların son döneminin en önemli hükümdarı olduğu söylenebilecek II. Abdülhamit'in bir tür "şark kurnazı" olduğuna da fazla itiraz gelmeyebilir. Yeni Osmanlılara meşrutiyet ilan etme sözü vererek V. Murad'ın yerine tahta çıkarılan II. Abdülhamit daha sonra ilk fırsatta Anayasayı askıya alıp< Konu Resmi..>
  Meclisi fesh etti. Ve 30 yılı aşan bir süre Osmanlı İmparatorluğunu tam bir otokrat olarak yönetti.

  Kimilerine göre "imparatorluğu batıran"< Konu Resmi..>
  kimilerine göre ise "kurtaran" "Kızıl Sultan" Birinci Meşrutiyet'ten sonra İkinci Meşrutiyeti de bir kenara koymaya kalkıştı ama ikincisinde Çuvalladı ve tahttan indirilerek Selanik'e sürgüne gönderildi.

  III. Ordunun görev alanı olan Selanik ve Makedonya Osmanlı İmparatorluğunun en batı bölgesi olarak Avrupa'daki gelişmelerden en fazla etkilenen< Konu Resmi..>
  kapitalist ilişkilerin en fazla geliştiği< Konu Resmi..>
  en aydınlanmış bölgeydi. Dolayısıyla Osmanlı'yı meşruti bir monarşiye dönüştürmek için toplumsal baskının da öncelikle bu bölgeden gelmesi< Konu Resmi..>
  gizli devrimci örgütlerin asıl olarak bu bölgede gelişmesi doğaldı.

  Nitekim Abdülhamit'i İkinci Meşrutiyet'i ilan etmeye de bu bölgedeki ordu birlikleri ve halk zorlayacaktı. Bölgedeki orduyu neredeyse tümüyle kontrolü altına alan İttihat ve Terakki örgütü< Konu Resmi..>
  Niyazi ve Enver'in dağa çıkmasıyla aslında silahlı bir isyanı da başlatmış oluyordu. Selanik Merkez Kumandanı Nazım Paşa'nın öldürülmesi üzerine durumun ciddiyetini iyice anlayan Abdülhamit isyanı bastırmakta geç kalmıştı.

  Enver ve Niyazi'nin kasabalara baskın verip Anayasanın yeniden yürürlüğe konduğunu açıklamaya başlamaları üzerine Yıldız Sarayı'na kapanmış olan padişah pes etti ve 24 Temmuz 1908'de otuz yıl önce askıya aldığı Anayasayı raftan indirdi.

  Beş yılı aşkın bir süredir sadrazamlık yapmakta olan Mehmet Ferit Paşa'yı azleden Abdülhamit< Konu Resmi..>
  en has adamlarından Küçük Mehmet Sait Paşa'yı yedinci kez sadrazam yaparak derhal Anayasanın gereklerini yerine getirmesini istedi. Osmanlı devleti bir gün içinde yeniden meşruti bir monarşi olmuştu. Otuz yıl önce Anayasayı askıya aldığını ilan ederken halkın "henüz meşrutiyete hazır olmadığını" iddia ediyordu< Konu Resmi..>
  tekrar yürürlüğe koyarken ise "artık halkın gereken olgunluğa eriştiğini" söylüyordu.

  Halk kitlelerinin siyasi olgunluk düzeyinin ne olduğu tartışması bir yana< Konu Resmi..>
  son derece kurnaz< Konu Resmi..>
  temkinli ve ürkek bir kişiliği olan Abdülhamit aslında meşrutiyeti< Konu Resmi..>
  yani yetkilerinin sınırlandırılmasını hiç de kabullenmiş ve hazmetmiş değildi. Ama karşı karşıya kaldığı baskı ve tahttan indirilme korkusu nedeniyle ilk aşamada suların aktığı doğrultuda görünmeye karar veriyordu. Meşrutiyetin ilan edilmesiyle sular durgunlaşıp< Konu Resmi..>
  ortalık yatıştıktan sonra birincisini nasıl ortadan kaldırdıysa ikincisinin de üstesinden gelmenin bir yolunu bulmaya çalışacaktı.

  Abdülhamit'in beklenenden önce meşrutiyeti ilan etmesi Makedonya'daki ayaklanmayı örgütleyen İttihat ve Terakki için de sürpriz oldu. Cemiyet< Konu Resmi..>
  gizliliğine son verip hemen açık örgütlenmeye geçmeye ve iktidarı almaya hazır değildi. Ne Abdülhamit'e dokunmayı göze aldı< Konu Resmi..>
  ne de iktidara gelmeye kalkıştı. Tam tersine herkesin bildiği varlığına ve olayların arkasındaki reddedilmez rolüne rağmen yarı-gizli yapısını sürdürdü ve zaman kazanmaya çalıştı.

  Bir yandan Meclisin oluşumu için seçim hazırlıkları sürerken Abdülhamit de boş durmuyor< Konu Resmi..>
  durumu anlamaya< Konu Resmi..>
  güç dengelerini kavramaya çalışıyor< Konu Resmi..>
  karşı atağa ne zaman ve nasıl geçeceğinin hesaplarını yapıyordu. Seçimler gerçekleştirildi ve 17 Aralık 1908'de padişahın nutkuyla Meclis açıldı.

  Artık İkinci Meşrutiyet dönemi başlamıştı ama bir yandan da son derece ilginç bir tablo ortaya çıkmıştı; perde arkasındaki iktidar partisi gibi devletin başındaki padişah da gizlice faaliyet yürütüyordu. Abdülhamit el altından taraftarlarının örgütlenmesini sağlıyor ve Makedonya'daki askeri ve sivil örgütlenmeye İstanbul'da aynı türden bir örgütlenmeyle karşı çıkmaya hazırlanıyordu.

  "İslam Birliği" diye bir cemiyet kurulmuştu ve padişahın oğlu Mehmet Burhaneddin'in de içinde yer aldığı bu örgüt meşrutiyete karşı kampanya yürütmeye başlayacaktı. Siyaset anlayışında İslam'a özel bir yer veren ve ilk kez "Halife" unvanını uluslararası politikada bir araç olarak kullanmaya çalışan Abdülhamit'e İslamcıların sahip çıkması doğaldı. İstanbul'daki ordu birlikleri içinde de Abdülhamit yanlısı bir örgütlenme hızla yaygınlaşıyordu.

  Artık iktidara daha yakın olmak için yeterince hazırlandığını düşünen İttihat ve Terakki Şubat 1909'da Kamil Paşa'nın yerine kendi adamı Hüseyin Hilmi Paşa'nın sadrazamlığa getirilerek hükümeti kurmasını isteyince Abdülhamit yanlısı hareket de daha açık faaliyete geçti. "Makedonya Cuntası" kendi iktidarını kuruyor ve İslam'ı tasfiye ederek "memleketi gavurlara teslim etmeye" hazırlanıyordu.

  Sonuçta eski Rumi takvime göre 31 Mart 1325'te< Konu Resmi..>
  miladi takvime göre ise 13 Nisan 1909'da bir kısım öğrenci< Konu Resmi..>
  asker ve halktan insan sokaklara dökülerek gösterilere başladılar. Meclisi basarak bazı mebusları tartaklayıp< Konu Resmi..>
  ikisini de öldürdüler. Şeriata uygun bir yönetim ve Halife-Sultanın yetkilerine saygı gösterilmesini istiyorlardı.

  Arkasında kendisinin olduğundan kuşku duyulmayacak bu ayaklanmayı gerekçe gösteren Abdülhamit has adamlarından Ahmet Tevfik Paşa'yı hükümeti kurmakla görevlendirerek yeniden politik inisiyatifi eline aldı. İstanbul'daki yabancı elçiler başkentlerine gönderdikleri raporlarda Abdülhamit'in otokratik rejimini yeniden kurduğunu bildiriyorlardı.

  Ama aslında böylesi bir sonuca varmak için henüz erkendi. Çünkü bu durumu kabullenmeyecek güçler de vardı ve onlar da karşı harekete geçeceklerdi. Nitekim meşrutiyetin silahlı gücü durumundaki Selanik'teki Üçüncü Ordu Mahmut Şevket Paşa komutasında İstanbul'a doğru yola çıkacak ve ayaklanmadan iki hafta sonra 24 Nisan'da İstanbul'a gelerek birkaç küçük çatışmanın ardından durumu kontrolü altına aldı. Artık başkent İttihat ve Terakki'nin Rumeli subaylarının elindeydi ve kendilerine daha güvenli olan bu kadrolar Abdülhamit'i tahttan indirecek adımı da bu kez atacaklardı.

  Başına gelecekleri gören Abdülhamit hemen hükümeti azlederek bir kez daha zamana oynadı ama artık çok geçti. Şeyhülislamdan gereken fetva alındı ve 33 yıl sonra< Konu Resmi..>
  27 Nisan 1909'da tahttan indirilen Sultan İstanbul'da kalırsa entrikalarına devam edeceği bilindiği için hem İstanbul'dan uzak< Konu Resmi..>
  hem de meşrutiyetin mayalandığı ve İttihat ve Terakki'nin kontrolündeki bir kente< Konu Resmi..>
  Selanik'e sürgün edildi. 1912'ye kadar burada ikamet eden Abdülhamit daha sonra Beylerbeyi Sarayı'na getirilecek ve 1918'deki ölümüne kadar burada "kafes hayatı" sürdürmek zorunda kalacaktı.

  Aradan geçen otuz yılda meydana gelen toplumsal ve siyasal gelişmeler tam bir şark kurnazı olan padişaha meşrutiyetin birincisini bir kenara koyma olanağı sunmuştu< Konu Resmi..>
  ama ikincisinde tarihin tekerrürü mümkün olmayacaktı. "Kızıl Sultan"ın hükümranlığı boyunca en korktuğu şey başına gelecek ve bu kez tahtından olacaktı!   
31 Mart Vakası konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Resimlerle 31 Mart Vakası

  Resimlerle 31 Mart Vakası

  31 mart olayı kimler tarafından çıkarılmıştır 31 mart vakası olayında isyanı kimler çıkarmıştır ve bastırmıştır II. Meşrutiyetin ilanından sonra İttahat ve Terakki Örgütü ezici bir çoğunlukla meclise girince Sadrazam Said Paşa’nın yerine Kamil Paşa’yı getirdiler. Ancak Kamil Paşa kendisine İttihatçıların emir vermesine hazmedemeyip İttihatçılardan bağımsız hareket etmesi üzerine...
 2. 31 Mart Günlük Burç Yorumları

  31 Mart Günlük Burç Yorumları

  31 mart burç 31 mart burcu martın burcu hangi burç ne Koç Burcu (21 Mart - 21 Nisan) Yakında sevineceğiniz haberleriniz olabilir. Alacağınız bu haberleri yerinde değerlendirebilmeniz halinde daha büyük sevinçler yaşayabilirsiniz. Bugün içinizde bir coşku var. Bu duyguyu haklı olarak yaşadığınızı düşünüyorsunuz. Birçok kişi de bu coşkunun tek taraflı yaşanmadığını ve onu hak edişin de tek...
 3. Bugün (31 Mart) Doğanlar

  Bugün (31 Mart) Doğanlar

  31 mart doğanlar 31 martta doğanlar martta doğanların özellikleri mayısta doğanların özellikleri Çevrelerini çok kolay etkilerler. Bulundukları alanda insanları kendilerine mıknatıs gibi çekerler. Duygu ve mantık dengeleri birbirine paraleldir. Yaşamlarını kaliteli şekilde devam ettirme çabası içindeler ve her zaman paraya önem verirler. Çünkü pek çok işini parayla çözümleyeceklerine...
 4. 31 Mart 2014 Tatil Olacak mı?

  31 Mart 2014 Tatil Olacak mı?

  31 mart tatil mi, 31 mart 2014 tatil, seçimin ertesi günü tatil mi 2014 Sevgili melekler, bildiğiniz gibi 30 Mart 2014 pazar günü yerel seçimler gerçekleştirilecek. Merak edilen ertesi gün okulların ve devlet dairelerinin tatil olup olmayacağıydı. Bu konuya Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı açıklık getirdi... Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 30 Mart yerel seçiminde oy sayımının geç saatlere...
 5. 31 Mart Karadayı Savcı Turgut Öldü!

  31 Mart Karadayı Savcı Turgut Öldü!

  savcı turgut öldümü, savcı turgut öldü, turgut öldümü ATV Ekranlarının sevilen dizisi "Karadayı" konusu ve güçlü oyuncuları tarfından izleyici tarafından beğenilerek ilgi ile izleniyor. Dizinin başından beri her türlü olaydan kurtulmayı başaran savcı Turgut, ne yazık ki dün akşam ki bölüm de su testisi su yolunda kırılır sözünü bize hatırlatarak hazin bir şekil de öldü... Barut...

Sayfayı Paylaş