Etiketler:
 1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113

  36-72 aylık çocukların eğitimi

  Konu, 'okul öncesi eğitim' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  36 72 aylık amaç ve kazanımlar okul öncesi amaç ve kazanımlar 36 72 ay okul öncesi listesi aylık çocukların kazanımları Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  Kazanımlar
  1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
  2. Değişlik yönlere yuvarlanır.
  3. Değiş yönlere doğru Uzanır .
  4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
  5. Sözel yönergelere uygun olarak koflar.
  6. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.

  7. Belli bir yüksekliğe çıkar. 8. Belli bir yükseklikte tırmanır.
  9. Tırmanılan yükseklikten uygun şekilde iner.
  10. Belli bir yükseklikten atlar.
  11. Belli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar.
  12. Pedal çevirme hareketini yapar.
  13. Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar.
  14. Atılan nesneleri yakalar.
  15. Nesneleri belli bir mesafedeki hedefe atar.
  Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  Kazanımlar
  1. Küçük nesneleri toplar.
  2. Nesneleri kaptan kaba boşaltır.
  3. Nesneleri üst üste / yan yana / iç içe dizer.
  4. Nesneleri takar.
  5. Nesneleri çıkarır.
  6. Nesneleri ipe vb. dizer.
  7. El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
  8. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
  9. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
  10. Yönergeye uygun çizgiler çizer.
  11. şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer.
  12. Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
  13. Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
  14. Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
  15. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.
  Amaç 3. Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme
  Kazanımlar
  1. Farklı ağırlıktaki nesneleri iter.
  2. Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker.
  3 Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldırır.
  4. Farklı ağırlıktaki nesneleri döndürür.
  5. Farklı ağırlıktaki nesneleri taşıyarak belirli bir mesafeye gider.
  Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme
  Kazanımlar
  1. Nesneleri kopartır / yırtar.
  2. Nesneleri sıkar.
  3. Nesneleri çeker / gerer.
  4. Malzemelere elleriyle şekil verir.
  5. Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
  Amaç 5. Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  Kazanımlar
  1. Farklı zeminler üzerinde yürür.
  2. Zemin üzerine çizilen şekiller üzerinde yürür.
  3. Tek ayak üzerinde belirli bir süre durur.
  4. Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.
  5. Tek / çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
  6. Çift ayakla ileri / geri sıçrar.

  SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
  Amaç 1. Kendini tanıyabilme
  Kazanımlar
  1. Fiziksel özelliklerini söyler.
  2. Belli başlı duyuşsal özelliklerini söyler.
  Amaç 2. Duygularını fark edebilme
  Kazanımlar
  1. Duygularını söyler.
  2. Duygularının nedenlerini açıklar.
  3. Duygularının sonuçlarını açıklar.
  4. Duygularını müzik, dans, drama vb. yollarla ifade eder.
  Amaç 3. Duygularını kontrol edebilme
  Kazanımlar
  1. Olumlu / olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar.
  2. Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerekti¤i gibi davran›r.
  3. Yeni ve alışılmadık durumlara uyum sağlar.
  Amaç 4. Kendi kendini güdüleyebilme
  Kazanımlar
  1. Kendiliğinden bir işe başlar.
  2. Başladığı işi bitirme çabası gösterir.
  Amaç 5. Başkalarının duygularını fark edebilme
  Kazanımlar
  1. Başkalarının duygularını ifade eder.
  2. Başkalarının duygularını paylaşır.
  Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
  Kazanımlar
  1. Kendiliğinden iletişimi başlatır.
  2. Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır.
  3. Grupta sorumluluk almaya istekli olur.
  4. Aldığı sorumluluğu yerine getirir.
  5. Kendisinin ve başkalarının haklarına saygı gösterir.
  6. Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır.
  7. Gerektiğinde lideri izler.
  8. Gerektiğinde liderliği üstlenir.
  9. Etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uyar.
  10. Grup etkinliklerinin kurallarına uyar.
  11. Gerekli durumlarda kararlılık gösterir.
  Amaç 7. Hoşgörü gösterebilme
  Kazanımlar
  1. Hata yapabileceğini kabul eder.
  2. Kendi hatalarını söyler.

  3. Kendisini başkalarının yerine koyarak duygularını açıklar. 4. Başkalarının hatalar›n› uygun yollarla ifade eder.
  5. Başkalarının hata yapabileceğini kabul eder.
  Amaç 8. Farklılıklara saygı gösterebilme
  Kazanımlar
  1. Kendisinin farklı özelliklerini kabul eder.
  2. Başkalarının farklı özelliklerini kabul eder.
  Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme
  Kazanımlar
  1. Yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır.
  2. Günlük yaşamdaki kurallara uyar.
  3. Canlıların yaşama hakkına özen gösterir.
  4. Canlıların bakımını üstlenir ve korur.
  5. Yaşamda di¤er canlılarla paylaştıklarını açıklar.
  Amaç10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme
  Kazanımlar
  1. Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu söyler.
  2. Aynı kişinin farklı rolleri oldu¤unu söyler.
  3. Kendi kültürünün belli başlı özelliklerini açıklar.
  4. Farklı kültürlerin belli başlı özelliklerini söyler.
  Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
  Kazanımlar
  1. Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder.
  2. Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler.
  3. Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar.
  4. Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar.
  5. Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturur.
  6. Çeşitli sesleri kullanarak müzik oluşturur.
  7. Ürünlerini çeşitli yollarla sunar.
  8. Sunularında hayali / gerçek nesneler kullan›r.
  Amaç 12. Çevredeki güzellikleri koruyabilme
  Kazanımlar
  1. Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler.
  2. Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar.
  3. Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk alır.
  Amaç 13. Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme
  Kazanımlar
  1. Çevresinde gördüğü güzel / rahatsız edici durumları söyler.
  2. Çevre sorunları ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir.
  3. Çevresini farklı biçimlerde düzenler.
  Amaç 14. Sanat eserlerinin estetik özelliklerini fark edebilme
  Kazanımlar
  1. Sanat eserlerinin özelliklerini söyler.
  2. Sanat eserleri hakkındaki duygularını açıklar.
  Amaç 15. Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme
  Kazanımlar
  1. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.
  2. Atatürk ile ilgili etkinliklerde aldığı sorumlulukları yerine getirir.
  DİL ALANI
  Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme
  Kazanımlar
  1. Sesin kaynağını söyler.
  2. Sesin geldiği yönü belirler.
  3. Sesin özelliğini söyler.
  4. Verilen sese benzer sesler çıkarır.
  Amaç 2. Konuşurken sesini doğru kullanabilme
  Kazanımlar
  1. Nefesini doğru kullanır.
  2. Kelimeleri doğru telaffuz eder.
  29
  3. Konuşurken sesinin tonunu işitilebilir biçimde ayarlar.
  4. Konuşurken sesinin hızını ayarlar.
  Amaç 3. Türkçe yi doğru kullanabilme
  Kazanımlar
  1. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır.
  2. Konuşmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuşur.
  Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme
  Kazanımlar
  1. Dinlerken / konuşurken göz teması kurar.
  2. Sohbete katılır.
  3. Belli bir konuda konuşmayı başlatır.
  4. Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.
  5. Söz almak için sırasını bekler.
  6. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
  7. Duygu, düşünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar.
  8. Üstlendi¤i role uygun konuşur.
  Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
  Kazanımlar
  1. Dinlediklerini başkalarına anlat›r.
  2. Dinlediklerine ilişkin sorular sorar.
  3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir.
  4. Dinlediklerini özetler.
  5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
  Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliştirebilme
  Kazanımlar
  1. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder.
  2. Yeni sözcüklerin anlamlarını sorar.
  3. Verilen sözcü¤ün anlamını açıklar.
  4. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullan›r.
  5. Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.
  Amaç 7. Ses bilgisinin farkında olabilme
  Kazanımlar
  1. Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.
  2. Aynı sesle başlayan sözcükler söyler.
  3. Kafiyeli sözcükler söyler.
  Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme
  Kazanımlar
  1. Görsel materyalleri inceler.
  2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
  3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
  4. Görsel materyalleri açıklar.

  5. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.
  6. Görsel materyalleri özenle kullan›r.  BİLİŞSEL ALAN
  Amaç 1. Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme
  Kazanımlar
  1. Kendisi ile ilgili bilgileri açıklar.
  2. Aile bireyleri ile ilgili bilgileri açıklar.
  3. Adresini ve telefon numarasını söyler.
  Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
  Kazanımlar
  1. Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
  2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
  Amaç 3. Dikkatini toplayabilme
  Kazanımlar
  1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.
  2. Dikkatini nesne /durum / olay üzerinde yoğunlaştırır.
  3. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı söyler.
  4. Nesneyi / durumu / olayı ayrıntılarıyla açıklar.
  Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
  Kazanımlar
  1. Olay ya da varlıkları söyler.
  2. Varlıkların rengini söyler.
  3. Varlıkların yerini söyler.
  4. Varlıkların şeklini söyler.
  5. Varlıkların sayısını söyler.
  6. Olay ya da varlıkların sırasını söyler.
  7. Nesnelerin neden yapıldığını söyler.
  8. Nesnelerin içinden eksilen ya da eklenen bir nesneyi söyler.
  9. Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.
  Amaç 5. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme
  Kazanımlar
  1. Varlıkları bire bir eşleştirir.
  2. Varlıkları renklerine göre eşleştirir..
  3. Varlıkları şekillerine göre eşleştirir.
  4. Varlıkları büyüklüklerine göre eşleştirir..
  5. Varlıkları miktarlarına göre eşleştirir.
  6. Varlıkları dokunsal özelliklerine göre eşleştirir.
  7Varlıkları kullanım amaçlarına göre eşleştirir.
  8. Nesneleri sayılarına göre eşleştirir..
  9. Eş nesnelere örnek verir
  10. Nesneleri ve nesne gruplar›n› uygun rakamla eşleştirir..
  31
  Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme
  Kazanımlar
  1. Varlıkları renklerine göre gruplar.
  2. Varlıkları şekillerine göre gruplar.
  3. Varlıkları büyüklüklerine göre gruplar.
  4. Varlıkları miktarlarına göre gruplar.
  5. Varlıkları dokunsal özelliklerine göre gruplar.
  6 Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.
  Amaç 7. Nesne, durum ya da olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme
  Kazanımlar
  1. Nesneleri büyüklüklerine göre sıralar.
  2. Sıralanmış nesne grubu içinde nesnenin yerini gösterir.
  3. Sıra bildiren sayıyı söyler.
  4. Nesneleri renk tonlarına göre sıralar.
  5. Nesneleri sayılarına göre sıralar.
  6. Varlıkları büyüme aşamalarına göre sıralar.
  7. Olayları oluş sırasına göre sıralar.
  Amaç 8. Nesneleri ölçebilme
  Kazanımlar
  1. Ölçme sonucunu tahmin eder.
  2. Standart olmayan birimlerle ölçer.
  3. Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır.
  Amaç 9. Nesneleri sayabilme
  Kazanımlar
  1. 20 içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar.
  2. 10 içinde geriye doğru birer birer ritmik sayar.
  3. Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.
  4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
  5. Nesneleri sayarak miktarlarını az ya da çok olarak söyler.
  6. Sayıca 10’dan az olan bir gruptaki nesnelerin sayısını söyler.
  Amaç 10. Geometrik şekilleri tanıyabilme
  Kazanımlar
  1. Her nesnenin bir şekli olduğunu söyler.
  2. Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir.
  3. Daire, üçgen, kare ve dikdörtgenleri kullanarak farklı modeller oluşturur.
  Amaç 11. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme
  Kazanımlar
  1. Gösterilen sembolün anlamını söyler
  2. Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.
  3. 10 içindeki rakamları okur.
  4. 10 içindeki rakamları modele bakarak yazar.
  Amaç 12. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme
  Kazanımlar
  1. Nesnenin mekândaki konumunu söyler.
  2. Yönergeye uygun olarak mekânda konum alır.
  3. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.
  Amaç 13. Bir örüntüdeki ilişkiyi kavrayabilme
  Kazanımlar
  1. Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur.
  2. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler.
  3. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar.
  4. En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kural› söyler.
  5. Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.
  Amaç 14. Parça-bütün ilişkisini kavrayabilme
  Kazanımlar
  1. Bir bütünün parçalarını söyler.
  2. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler.
  3. İki yarımı birleştirerek bütün elde eder.
  4. Nesneler arasında yarım olanları gösterir.
  5. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar.
  Amaç 15. Nesnelerle basit toplama ve ç›karma yapabilme
  Kazanımlar
  1. Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler.
  2. Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ay›r›r.
  3. Nesneleri kullanarak toplama yapar.
  4. Nesneleri kullanarak çıkarma yapar.
  5. 10 içinde toplama gerektiren problemleri çözer.
  6. 5 içinde çıkarma gerektiren problemleri çözer.
  Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme
  Kazanımlar
  1. Bir olayın olası nedenlerini söyler.
  2. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
  3. Yarım bırakılan olayı durumu, şiiri, öyküyü, şarkıyı vb. özgün bir şekilde tamamlar.
  Amaç 17. Zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurabilme
  Kazanımlar
  1. Olayları oluş sırasına göre söyler.
  2. Zamanla ilgili kavramları anlamına uygun şekilde kullanır.
  3. Zaman bildiren araçların işlevini açıklar.
  Amaç 18. Problem çözebilme
  Kazanımlar
  1. Problemi söyler.
  2. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.
  3. Çözüm yolları içinden en uygun olanlarını seçer.
  4. Seçilen çözüm yollarını dener.
  5. En uygun çözüm yoluna karar verir.
  6. Karar verdiği çözüm yolunun gerekçelerini açıklar.
  Amaç 19. Nesne grafiği hazırlayabilme
  Kazanımlar
  1. Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.
  2. Nesneleri sembollerle gösterir.
  3. Hazırlanmış nesne grafiği çerçevesine sembolleri yerleştirir.
  4. Grafikte yer alan nesneleri sayar.
  5. Grafiği inceleyerek sonuçları söyler.
  Amaç 20. Atatürk'ü tanıyabilme
  Kazanımlar
  1. Atatürk'ün hayatı ile ilgili olguları söyler.
  2. Atatürk'ün kişisel özelliklerini söyler.
  Amaç 21. Atatürk'ün Türk toplumu için önemini açıklayabilme
  Kazanımlar
  1. Atatürk'ün getirdiği yenilikleri söyler.
  2. Atatürk'ün getirdiği yeniliklerin önemini açıklar.
  ÖZBAKIM BECERİLERİ
  Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
  Kazanımlar
  1. Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
  2. El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.
  3. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar.
  4. Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder.
  5. Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve düzenli kullanır.
  6. Beslenme için gerekli araç-gereçleri temizlik kurallarına uygun kullanır.
  7. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
  Amaç 2. Giysilerini giyme ve çıkarabilme
  Kazanımlar
  1. Duruma ve hava koşullarına uygun giyeceği seçer.
  2. Giysilerini yardımsız çıkarır.
  3. Giysilerini yardımsız giyer.
  4. Giysilerini doğru şekilde giyer.
  5. Giysilerini katlar.
  6. Giysilerini asar.
  Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark edebilme
  Kazanımlar
  1. Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer / içer.
  2. Yiyecekleri ve içecekleri yeterli miktarda yer / içer.
  3. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.
  4. Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten / içmekten kaçınır.
  5. Ö¤ün zamanlarında ve süresinde yemeye özen gösterir.
  Amaç 4. Dinlenmeyle ilgili kurallara uyabilme
  Kazanımlar
  1. Yorulduğu durumlarda dinlendirici bir etkinliğe katılır.
  2. Dinlenme ya da uyku için gerekli hazırlığı yapar.
  3. Dinlenme ya da uyku için belirlenen saatte yatağına gider.
  4. Dinlenme ya da uyku sonrası toplanır.
  Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme
  Kazanımlar
  1. Tehlikeli olan durumları söyler.
  2. Tehlikeli olan durumlardan uzak durur.
  3. Herhangi bir tehlike anında yetişkinlerden yardım ister.
  4. Acil durumlarda başvurulabilecek telefon numaralarını söyler.   
36-72 aylık çocukların eğitimi konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Çocuğunuzu oyunla eğitin

  Çocuğunuzu oyunla eğitin

  Çocuğun zihin, zeka ve vücut güçlerinin gelişmesinde, oyunun etkisinin büyük olduğu bildirildi. Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Erman Artun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “zaman geçirmeye yarayan, belli kuralları olan, eğlenmek için yapılan faaliyet” olarak tanımlanan oyunun, tüm dünya kültürlerinde,...
 2. anaokulu dönemi çocuklarda eğitim

  anaokulu dönemi çocuklarda eğitim

  ( 26 Haziran 2006 - Umutlar Sönmesin Rehabilitasyon Merkezi ) Çocuklarımızda oturma alışkanlıkları, çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları ve psikolojik faktörlere bağlı olarak gelişebilen bir takım postüral bozukluklar erken tespit edilebilir ve tedaviye bile gerek kalmadan bir takım önerilerle düzeltilebilir. Önlem alınmayan durumlarda ise bu bozukluklar kalıcı birer vücut bozukluğuna...
 3. çocukların resim eğitimi

  çocukların resim eğitimi

  çocuk resim eğitimi çocuklara resim eğitimi çocuklarda tren resmi nasıl çizilir 1-KARALAMA DÖNEMİ (1-4)YAŞ ARASI Çocuklar bu yaşlar arasında gelişi güzel çizimler yaparlar. Resimler daha çok oyun amaçlıdır. Çizgiler,tren rayı vb. dir. Karalama Örneklerinden bazıları şunlardır. 2-ŞEMA ÖNCESİ DÖNEM (4-7) YAŞ ARASI Üç yaş çocuğu tipik yuvarlak kafa çizebilir. İnsan çiz değince baş ve ayakları...
 4. çocuklarımıza Tuvalet wc eğitimi

  çocuklarımıza Tuvalet wc eğitimi

  okul öncesinde tuvalet eğitimi wc eğitimi okulda tuvalet Tuvalet eğitimi genelde çocuklar için 1,5 - 2,5 yaş arasında olmalıdır. Bu süreden erken bir tuvalet eğitimi vermek veya geç kalmak çocuklarda genelde tuvalet alışkanlığı problemlerine yol açar . Bu döneme gelen çocuk genelde tuvalet eğitimine hazır olduğunun bazı işaretlerini verir. Bunlardan bazıları şu...
 5. 28-36 Aylık Bebeklerle Oynanabilecek Oyunlar

  28-36 Aylık Bebeklerle Oynanabilecek Oyunlar

  2 yaş oyunları 2 yaş çocuk oyunları 3 yaş çocuk oyunları 2.5-3 yaş arası çocuk sahibi olan meleklerimiz ve sayın misafirlerimiz için onlarla oynayabileceğiniz oyunlardan bazılarını sizlerle paylaşmak istiyoruz melekler :) Çocuğunuzla birlikte basit tarifli bir yemek hazırlamak. Hazır puding, fıstık ezmeli sandviçler ya da dondurulmuş meyve suyu çocuğunuzun karıştırma, sürme ve dökme...

Sayfayı Paylaş