A klıma kazandığın zaferler geliyor

M

Misafir

Forum Okuru
A klıma kazandığın zaferler geliyor
A klıma kazandığın zaferler geliyor
T akvim yaprakları 10 Kasım'ı gösteriyor
A ğlıyorum boğulmuşum bu dersin yasa
T arihte olmasın asla böyle bir gün daha
Ü zerinde taşıdığın sarsılmaz imânla
R ahat uyu sen ATAM;
K orunacaktır ebediyen kurtardığın bu vatan
 

Benzer İçerikler

Üst