a-r kız isimleri

SadmiN

♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥
Yönetici
a-r kız isimleri
Aramcan: gönül rahatı

sevgili, sevilen güzel
Arcan: saf, temiz

candan namuslu dost
Ardal: çevresine saygılı olan

Arefe: bayramdan önce gelen gün

Argana: akıllı, bilgili

Argül: gençliğini ve güzelliğini koruyan

Argüzar: becerikli ve güzel kadın

Arıçel: barış elçisi

Arıel: dürüst

temiz el
Arıkuşu: güzel renkli bir kuş

Arıpınar: arı, duru, temiz pınar

Arıyüz: sevimli

Armina: emine, korkusuz, yürekli

Armine: emine, korkusuz

Arnisa: çok namuslu kadın

Arpuç: çamgillerden kokulu bir ot

Arrafe: falcı, kahin, müneccim

hekim
göçebe arap aşiretlerinin örfe vakıf umumi bilgileri
Arsal: namuslu, temiz huylu
arı gibi temiz ve çalışkan

buğday renkli, kumral
Arsay: çok saygın kadın

Arsoy: çok namuslu bir soydan gelen

Arsu: su kadar berrak, arısu

Arsun: yüreğindeki temizliği yansıtan

Arya: operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı
belli bir kalıp içinde orkestra eşliğinde söz ve müziğin birleşimidir

opera, oratoryada ve çalgısal müzikte de arya biçimine rastlanır
Arife: tecrübeli, bilgili, sezgi ve anlayışa sahip

Arüsek: gelin, küçük gelin

bebek gibi güzel kız
işlemecilikte kullanılan yeşil parlak sedef
ateş böceği
küçük bir mancınık çeşidi
Arzu: herhangi bir şey için duyulan aşırı istek

Arzucan: candan isteyen

Arzugül: istenilen, beğenilen gül

Arzuhan: istenilen, egemen

Arzum: istediğim, dileğim, hevesim

Arzuman: istek, bahşiş

emel, heves, meyl
özlemek, müştak olmak
"arzum" olarak da kullanılır
meşhur halk hikayelerinde kamber' in sevgilisi
Arzunaz: naz yapan, nazenin

Arziye: toprakla ilgili, topraktan yetişen

Arşi: göksel
 
Geri
Üst