Abdest alırken dikkat edilmesi gerekenler ve mesh meselesi.

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Abdest alırken dikkat edilmesi gerekenler ve mesh meselesi.

Saç boyası, kına, ruj, oje, jöle gibi makyaj malzemeleri abdeste veya gusle mani midir?

Abdest alırken, yıkanması gereken uzuvlardan birinde kuru yer kalırsa, abdest geçerli olmaz. Gusül alırken ise vücutta, suyu ulaştırabildiğimiz her yerin yıkanması gerekir.


Abdest.jpg


Bu sebeple, abdest veya gusül alacak kimsenin, yıkanması gereken uzuvlarında, suyun altına ulaşmasını engelleyecek bir tabaka bulunmaması gerekir. Oje gibi vücut üzerinde tabaka oluşturup da suyun bedene ulaşmasına engel olanlar abdest ve gusle manidir. Abdest veya gusülden önce bunların giderilmesi gerekir. Buna mukabil, tabaka oluşturmayan saç boyası, kına gibi makyaj malzemeleri abdest ve gusle mani değildir.

Abdest uzuvlarında yara veya hastalık olması durumunda nasıl abdest alınır?

Abdest azalarından birisinde yara veya hastalık bulunan kimse, bu organının ıslanması zarar verecekse, yıkamayıp ıslak elle mesheder. Mesh edilmesinin de zararlı olması halinde, bu da yapılmaz. Bu rahatsızlık abdest veya gusül azalarından ekserisinde ise, abdest veya gusül almak yerine teyemmüm etmesi daha münasip olur

Özür sahibinin abdesti ve özrü dolayısıyla elbisesine bulaşan necasetin hükmü nedir?

Devamlı akan ve dinmeyen burun kanı, yara yerinden kan sızması, idrarını tutamama, devamlı kusma, hayız ve nifas olmadığı halde kadınların akıntısı gibi bedenen rahatsızlıklar, en az bir namaz vakti devam etmesi halinde özür sahibi olarak kabul edilmiştir. Böyle olan kimseye de mazur kimse denilir.

İslâm dini kolaylık dinidir; kişiye gücünün yetmeyeceği yük yüklemez. Bu sebeple özürlü sayılan kişilerin ibadetlerini yapabilmeleri için onlara kolaylıklar göstermiştir. Özürlüler, her vakit için ayrı bir abdest alır ve mazeret teşkil eden rahatsızlığından başka abdesti bozan bir hal meydana gelmedikçe bu abdestle o vakit içerisinde istediği gibi namaz kılabilir, Kur'an-ı Kerim okur ve diğer ibadetlerini yapabilirler. Namaz vaktinin geçmesiyle veya başka abdesti bozacak bir halin meydana gelmesiyle özür sahibinin abdesti bozulur.

Özür durumu, bir namaz vaktinden sonrakine kadar hiç oluşmazsa, özürlü olmak ortadan kalkmış olur ve o kimse özür sahibi olmaktan kurtulur.

Özür sahibi kimseden akan kan, irin, idrar gibi şeylerin çamaşırına bulaşması halinde, bu hal kaçınılmaz bir durum ve temizlendiğinde tekrar bulaşacaksa yıkamadan namazını kılınabilir. Ancak tekrar bulaşmayacaksa, yıkamak gerekir.

Tuvalette abdest almak caiz midir?

Tuvalette abdest alınmasında bir mahzur yoktur. Lakin böyle yerlerde besmele çekmek zikir ve duaların içten söylenmesi uygun olur.

Sargı Üzerine Mesh nasıl yapılır?

Vücudumuzun her hangi bir yerinde kırık, çıkık veya yara sebebiyle sargı bulunduğunda, abdest veya gusül alırken bu sargı çözülüp yaranın üzerine mesh edilir. Ancak sargı çözülmesiyle zararlı olacaksa çözülmeyip üzerine mesh edilebilir. Sargının çoğu yerinin sadece bir kere mesh edilmesi yeter. Yapılan bu mesh, o uzvun hükmen yıkanması demektir. Şayet o sargıyı mesh etmek de zarar verecekse bundan vazgeçilir. Sargının abdestsiz veya cünüp iken sarılmış olması meshe engel olmadığı gibi belirli bir süresi de yoktur; yara veya kırık iyi oluncaya kadar devam eder.

Sargı üzerine meshettikten sonra bu sargı bezi değiştirilse veya sargı yerinden düşse, mesh hükmü bozulmaz; tekrar mesh yapmak da gerekmez. Lakin yara iyileşip de sargı çıkarılırsa, mesh bozulur. Yara iyileştiği halde, sargı olsa bile mesih bozulur. Bu durumda, yaraya zarar vermeden sargı çözülerek altının yıkanması gerekir.

Çorap Üzerine Mesh yapıloabilir mi?

Mestler üzerine meshin caiz olmasının şartlarını sayarken; mestlerin bağlanmadan dik durabilecek kadar sert olması, içine su almayacak ve normal yürüyüşle en az 12 bin adım yani yaklaşık 5 km. veya daha fazla yürüyüşe dayanıklı olması yer almaktadır. Bu şartları taşıyan çorapların üzerine meshetmek caizdir. Bu özellikleri taşımayan çorap üzerine meshedilmez.

Bunun yanında, mestler üzerine giyilen çoraplar, ince olup, abdest alırken üzerine mesh edildiğinde altına ıslaklığı geçirirse, üzerine mesh edilmesinde sakınca yoktur. Mest üzerine giyilen çorap altına ıslaklığı geçirmediği takdirde üzerine mesh edilemez

Varis Çorabına Mesh edilebilir mi?

Tedavi gayesiyle giyilip çıkarılması güç olan varis çorabı üzerine mesh etmek caizdir.
 
Abdestin tam olup olmadığı konusunda vesvese gelirse ne yapmamız lazım
Vesvese, nefs ve şeytanın meydana getirdiği iç karışıklığı, aslı olmayan ihtimaller, kuruntular demektir. Çok kere abdest ve guslün tamam olup olmadığı şeklinde görülmekte, elde olmayan kötü ve yanlış düşünceler şeklinde de olabilmektedir.
Vesvese sebebi ile, gusül ve abdestin tekrar alınması gerekmez. Vesvese gelse bile abdest ve gusle devam edilmelidir.
Kişi vesveseye itibar etmemeye çalışmalı, içe doğan şüphe ve tereddüt hallerinin asılsız olduğunu kendine telkin etmeli, ayrıca zaman zaman Felak ve Nas Surelerini okumalıdır. çünkü felak ve nas sürelerinde geçen ayeti kerimelerde insan rabbine vesveseden ve cinnilerden hasit insanlardan sığınmayı talep etmektedir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Geri
Üst