Etiketler:
 1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Abdest Alırken Okunacak Dua ve hakkında tüm bilgiler burada!

  Konu, 'Tüm İslami Bilgiler' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  Abdest Alırken Okunacak Duaları
  Abdest Alırken Okunacaklar

  Merhaba Sevgili Melek'ler ve bizi ziyaret eden siz sevgili misafirler, daha önce bir çok dini konular da sizlere bilgiler vermeye çalıştık. Şimdi de abdest alırken okunacak dualar hakkında bilgi paylaşımında bulunmak istiyoruz. Şimdi gelin, abdest alırken hangi dua okunur hepbirlikre öğrenelim Melek'ler.


  < Konu Resmi..>


  1. Abdeste başlarken şu duâ okunur:
  Bismillâhil-azîm. Vel-hamdü lillâhi alâ dînil-İslâm. Ve alâ tevfîk-ıl-îmân. Ve ala hidayetir rahman. El-hamdü lillâhil-lezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren.

  “Azamet ve celâl sahibi Allah’ın adiyle başlarım. Bizi İslâm dininde kılan, îman etmeğe muvaffak buyuran ve hidâyete erdiren Rahman Allah’a hamdederim. Suyu temizleyici. İslâm’ı da nur kılan Allah’a hamdolsun.”Sonra, eller bileklere kadar üç def’a yıkanır.

  2. Sağ el ile ağıza üç kerre su verirken şu düâ okunur:
  “Allahümmes-kınî min havdi nebiyyike ke’sen lâ ezmeu ba’dehü ebeden.” “Ey Rabbim, bana peygamberinin havzından bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım.” 3- Sağ el ile buruna üç kerre su verip, sol el ile sümkürülür. Buruna su verirken:
  Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min ni’amihâ. Ve lâ türihnî râyihaten-nâr.

  “Ey Rabbim bana cennetin kokusunu duyur ve onun ni’metlerinden nasîblendir ve bana ateşin kokusunu duyurma.”

  3. Avuçlara su alıp, alından çene altına, şakaklara kadar yüzü yıkarken şu düâ okunur:
  Allahümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddü vücûhü evliyâike ve lâ tüsevvid vechî bi zünûbî yevme tesveddü vücûhü a’dâike.

  “Ey Rabbim! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl, nurlandır.”

  4. Sol el ile, sağ kol dirseğe kadar (üç def’a) yıkanırken:
  Allahümme a’tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren, düâsı okunur.

  “Ey Rabbim! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör.”

  5. Sağ ile sol kol (üç def’a) dirsek dâhil yıkanırken:
  Allahümme lâ tu’tinî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hisâben şedîden, düâsı okunur.

  “Ey Rabbim! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme, ve hesabımı zorlaştırma.”

  6. Her iki kolu yıkadıkdan sonra, elleri tekrâr yıkar ve o yaşlıkla başı mesh ederken:
  Allahümme harrim şa’rî ve beşerî alen-Nâr. Ve ezıllenî tahte zıllî arşike yevme lâ zılle illâ zıllü arşike,düâsı okunur.

  “Ey Rabbim! Saçımı ve yüzümü ateşten koru. Senin himâyenden başka bir himâyenin bulunmadığı günde beni Arş’ının gölgesi altında gölgelendir. Allah’ım beni rahmetinle sar, üzerime berekâtından indir.”

  7. Dahâ sonra sağ ve sol elin şehâdet parmakları ile iki kulağın deliklerine su verirken baş parmaklar ile kulakların arkası mesh edilir ve:
  Allahümmec’alnî minellezîne yestemi’ûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû, düâsı okunur.

  “Ey Rabbim! Beni sözü dinleyib de en güzeline ittiba’ edenlerden kıl.”

  8. Ellerin dış yüzü ile enseyi mesh ederken:
  Allahümme a’tık rakabetî minen-Nâr, düâsı okunur.

  “Ey Rabbim! Benim boynumu ateş esâretinden kurtar, beni zincirlerden ve bukağılardan muhafaza et.”

  9. Boynu mesh etdikden sonra, sol elin küçük parmağı ile, sağ ayağın küçük parmağından başlıyarak, ayak parmaklarının arasını hilâllemek sûretiyle, topuklarla birlikde, sağ ayağı üç def’a yıkarken:
  Allahümme sebbit kademeyye ales-sırâtı yevme tezillü fîhil-ekdâmü, düâsı okunur.

  “Ey Rabbim! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl.”

  10. Sol ayağı üç def’a yıkarken, ayak parmaklarının arasını küçük parmağı ile bu sefer baş parmakdan başlıyarak, küçük parmağa doğru, ayak parmaklarının arasını hilâllemek sûretiyle topuğu ile birlikde yıkarken:
  Allahümme lâ tatrud kademeyye ales-sırâti yevme tatrudü küllü akdâmi a’dâike. Allahümme’c-al sa’yî meşkûren ve zenbî mağfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre, düâsı okunur.

  “Ey Rabbim! Bana râzı olduğun bir çalışma, ver, günahımı bağışla, makbul bir amel ve zarar etmeyen bir ticâret nasîb et.”

  11. Abdest bitince: Allahümmec’alnî minet-tevvâbîn, vec’alnî min-el-mütetahhirîn, vec’alnî, min ibâdik-es-sâlihîn, vec’alnî minel-lezîne lâ havfün aleyhim ve lâhüm yahzenûn Sübhânekellahümme ve bihamdike, Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke estagfiruka ve etûbü ileyke eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdüke ve Resûlüke.

  “Ey Rabbim! Beni tevbe edenlerden ve çok çok temizlenenlerden kıl. Beni sâlih kullarından eyle, beni üzerlerine hiç bir korku gelmeyen ve hiç mahzun olmayanlardan kıl. Seni her an hamdinle tesbîh ederim. Ey Rabbim şehâdet ederim ki Senden başka hiç bir ilâh yok, ancak Sen varsın. Şerîkin yok Senin ve yine şehâdet ederim ki Muhammed Senin kulun ve resûlündür. Senden mağfiretini isterim ve Sana tevbe ederim.”


   
Abdest Alırken Okunacak Dua ve hakkında tüm bilgiler burada! konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Abdest Alınırken Okunacak Dualar

  Abdest Alınırken Okunacak Dualar

  Sevgili melekler namaz kılabilmek için, Kur'an'ı tutabilmek v.s. bazı ibadetleri yapabilmek için abdest almak lazımdır. Abdest alırken okunacak dualar vardır ki bunlar salih atalarımızdan bize kadar nakledilmiştir. Bunların okunması güzel (müstehab) görülmüştür. 1) Abdeste başlarken eûzu besmeleden sonra: "Elhamdu lillahillezî ce'ale'l-mâ'e tahûran ve ce'ale'l-islâme nûra!" (Suyu...
 2. Abdest alırken akunacak dualar.

  Abdest alırken akunacak dualar.

  abdest alırken okunacak türkçe dualar Abdeste başlarken önce niyet edilir, sonra eûzübesmele çekilir. Sonra da her bir âzayı yıkarken şu duâlar okunur: ELLERİ YIKARKEN "Elhamdü lillâhi'llezi ceale'l-mâe tahûran ve'l-İslâme nûran..." "Suyu temizleyici, İslâm'ı da nûr kılan Allah'a hamdolsun..." AĞIZA SU VERİRKEN "Allahümme e'inni alâ tilâveti'l-Kur'an ve...
 3. Mübarek Gecelerden Miraç Gecesi Yapılacak İbadet ve Okunacak Dualar Hakkında Bilgiler

  Mübarek Gecelerden Miraç Gecesi Yapılacak İbadet ve Okunacak Dualar Hakkında Bilgiler

  Miraç Gecesi Okunacak Dualar Nelerdir Miraç Kandilinde Okunacak Dualar Sevgili melekler, bu yazımızda üç aylarda yapılacak ibadetlerden biri olan Miraç gecesi okunacak dualar hakkında sizleri bilgilendireceğiz.. :) Receb-i Şerifin yirmiyedinci gecesine müsâdif olan mübarek Leyle-i Mi’rac’da oniki rek’at nafile namaz kılınması müstahsen görülmüşdür. Her rek’at-da Fâtihâ-i şerîfeden sonra...
 4. Peygamber Efendimizin Abdest Duaları hakkında bilgiler

  Peygamber Efendimizin Abdest Duaları hakkında bilgiler

  Peygamber Efendimizin Abdest Alırken Okuduğu Dua Peygamber Efendimizin Abdest Duası Merhaba Sevgili Melek'ler, Abdest nasıl alınır adlı konumuzdan sonra, şimdi de bilinçli ibadet etmek isteyen tüm müslüman kardeşlerimiz için, Peygamber (SAV) Efendimiz nasıl abdest alırdı diye merak içersinde olan arkadaşlarımızı düşünüyor ve bu yazımızda Peygamber (SAV) Efendimizin abdest duaları hakkında...
 5. Abdest Alırken Şaşırmak hakkında ilgili bilgiler

  Abdest Alırken Şaşırmak hakkında ilgili bilgiler

  Abdestin Azalarını Şaşırmak Abdest Alırken Sırayı Şaşırmak Merhaba Sevgili Melek'ler, daha önce abdest nasıl alınır konusu açmış ve sizlere ilgili bilgileri aktarmıştık. Şimdi de yine sizler için abdest alırken şaşırmak konusunda yani abdest alırken sırayı şaşırmak gibi durumlarda neler yapılması gereketiği hakkında bilgiler aktarıyoruz. Dinimizde unutmak, yanılmak, şaşırmak özür...

Sayfayı Paylaş