Acıklı Doğum Günü Sözleri isteyenler için

M

Misafir

Forum Okuru
Acıklı Doğum Günü Sözleri isteyenler için

Ac?kl? Do?um Günü Sözler

Do?um Günü ?çin Ac?kl? Sözler
Merhaba Sevgili Melek'ler ve yak?nda ben gibi do?um günün kutlamaya haz?r olan siz sevgili misafirler, bu yaz?m?zda isteyenler için ac?kl? do?um günü mesajlar? payla??yor ve yine isteyenler için en güzel do?um günü sözleri konumuzu da güncelliyoruz:)


dogum%20gunu-3c3.gifArkada?lar y?ld?zlar gibidir, onlar? her zaman göremezsin ama senin için her zaman varolduklar?n? ve seni dü?ündüklerini bilirsin. Do?um günün kutlu olsun.

Bugün bir ya??n? daha doldurman?n mutlulu?unu ya?arken gelece?in sana kalbindeki tüm dilekleri vermesini diliyorum. Do?um günün kutlu olsun.

Mutlulu?un Türk enflasyonu kadar yüksek, üzüntün memur maa?? kadar dü?ük, gelece?in demirledin keli kadar parlak olsun. Do?un günün kutlu olsun.

Pastan?n etraf?nda sevdiklerin, kalbinin etraf?nda sevgilerin, senin etraf?nda hayallerin olsun, do?um günün kutlu olsun.

Bugün belki de çok ki?iden do?umgünü mesaj? alacaks?n, ancak ?u an okudu?undan farkl?s? çünkü tümüyle sevgiyle yaz?lm?? bir mesaj. ?yi ki vars?n...

160 k?sa karaktere neler s??d?rabilirim diye dü?ünüyorum ancak akl?ma mutlu bir ya? ve sevgi dolu nice y?llar dilemekten ba?ka bir ?ey gelmiyor. Seni seviyorum.

Sesim güzel olmad??? için sana bir do?umgünü ?ark?s? söyleyemiyorum. Bu yüzdendir ki böyle k?sa bir mesaj çekiyorum. Mutlu y?llar!

Hmmmm bu mesaj? neden çekiyorum, unuttum, inan hiç hat?rlam?yorum. Dur bakay?m.. dur dur buldum :) Do?um günün kutlu olsun!

Dile?im bugün diledi?in tüm dileklerin gerçek olmas?. Belki yan?nda de?ilim ama bil ki kalbimin en derin yerinde bugünü seninle kutluyorum. Nice y?llara...

K?sa bir mesaj olmal? bu. Sana binlerce öpücük ve sevgi yolluyorum buradan.. Bil ki unutulmad?n.. Do?um günün kutlu olsun!

Saatlerdir parlak bir fikir ar?yorum sana ho? bir mesaj yollayabilmek, p?r?l bir yasam dileyebilmek için. Do?um günün kutlu olsun.

Sa?l?k basari, mutluluk, a?k seninle olsun, sende hep benimle ol! Mutlu Y?llar.
 
Üst