adet ağrılarınıza son!!!

fırtına

Yeni Üye
Üye
adet ağrılarınıza son!!!Formülü:
Bir Efervesan Tablet,
Asetilsalisilik asit 0.330 g,
Askorbik asit (Vitamin C) 0.200 g içerir.

Farmakolojik Özellikleri:
Efervesan olduğu için daha kolay absorbe edilir. Katı haldeki asetilsalisilik asitten
daha iyi tolere edilir.
Asetilsalisilik asit, plazmada aktif metaboliti salisilik aside hidrolize olur. Salisilik
asit, büyük oranda plazma proteinlerine bağlanır. 2-4 saat içinde en yüksek plazma
yoğunluğuna ulaşır. İdrarla atılımı sonucu idrar pH’ı yükselir. Salisilik asitin
yarılanma ömrü 3-9 saat olup, dozla birlikte artar.
C vitamini iyi absorbe olur. Yüksek doz alımlarda, C vitamininin fazlası idrar ile
atılır.

Endikasyonları:
Soğuk algınlığına bağlı ağrı ve ateşin semptomatik tedavisinde.
Hafif veya orta derecede ağrılı durumlar (nevralji, diş ağrısı, migren, başağrısı gibi.)

Kontrendikasyonları:
Hamileliğin son döneminde ve emzirmede, salisilatlara veya benzeri nonsteroid
antienflamatuar ilaçlara karşı alerjisi olanlarda, aktif peptik ülser varlığında,
hemorajik hastalıklarda ve kanama riski varlığında kontrendikedir. Böbrek taşı
varlığında 1 g ve üzerinde C vitamini dozu kontrendikedir.

Uyarılar / Önlemler:
Gut hastalarında kullanımı önerilmez. Gastrik veya duodenal ülser öyküsü olanlarda,
gastrointestinal hemoraji, böbrek yetmezliği, astım, metroraji, menoraji durumlarında
dikkatle kullanılmalıdır.
Küçük de olsa cerrahi girişimler sırasında kanama artışı olabileceğinden hastalar
önceden uyarılmalıdır.
Viral enfeksiyonu olan küçük çocuklarda Reye Sendromu riski açısından dikkatli
olunmalı ve hekime danışılmalıdır. 30 kg’ın altındaki çocuklarda doktor kontrolünde
kullanılmalıdır.
Tuz diyeti yapanlar her bir efervesan tabletin 485 mg sodyum içerdiğini akılda
bulundurmalıdır.

Yan Etkiler / Advers Etkiler:
Aşağıdaki durumlarda ilacın kullanımına son vermek gerekir:
Deri döküntüleri, ürtiker, anjiyoödem, anafilaksi ve astım atakları gibi alerjik reaksiyonlar.
Hemoraji (ağızdan veya gaita ile kan gelmesi, gaitada siyah renk değişikliği). Yüksek dozlarda kanama olasılığı artabilir.
Kulakta çınlama, işitme azlığı, başağrısı gibi bulgular doz aşımı belirtisidir.
Kanama zamanının uzaması, lökopeni, trombositopeni, plazma demir yoğunluğunda
düşme gibi bulgular görülebilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler:
Hematolojik toksisiteyi arttırdığında haftada 15 mg veya daha yüksek methotrexate
dozlarında kullanılmamalıdır.
Oral antikoagülanlarla birlikte yüksek doz salisilatlar kullanılmamalıdır.
Diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaçlarla, heparinle, tiklopidin ile ve ürikozürik
ilaçlarla birlikte kullanımı önerilmemektedir.
Antidiabetikler, glukokortikoidler, interferon, ACE inhibitörleri, diüretikler,
pentoksifilin ve rahim içi araç ile birlikte kullanımı sırasında etkinlik kontrolü
yapılmalıdır.
Asetilsalisilik asit, kortikosteroidler veya alkolle beraber alındığında gastrointestinal
kanama riskini artırabilir.

Kullanım Şekli ve Dozu:
Tabletler bir bardak su, meyva suyu veya süt içinde eritilerek, bekletilmeden içilir.
Erişkinler: Günde maksimum doz 3 g’dır. Günde 9 tableti geçmeksizin her 4 saatte bir
veya 2 tablet kullanılır.
Yaşlılar: Günlük maksimum doz 2 g’dır. Günde 6 tableti geçmeksizin her 4 saatte bir
veya 2 tablet kullanılır.
Çocuklar: Doz, kiloya göre düzenlenir (maksimum 50 mg / kg / gün). Günde 6 tableti
geçmeksizin, 4 saatte bir tablet kullanılır. 30 kilonun altındaki çocuk ve erişkinlerde
doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

Doz Aşımı:
Orta derecede zehirlenme: Kulakta çınlama, işitme kaybı, başağrısı, vertigo, bulantı
gibi zehirlenme bulguları, dozun azaltılması ile kendiliğinden iyileşir.
Ağır zehirlenme: Ateş, hiperventilasyon, ketozis, solunumsal alkaloz, metabolik
asidoz, kollaps, solunumsal yetmezlik ve hipoglisemi ortaya çıkar.
Tedavide gastrik lavaj ile mide yıkanır, asit-baz dengesi izlenir, alkali diürez sağlanır,
gerekirse hemodializ ve peritoneal diyaliz uygulanır. Semptomatik olarak tedavi
edilir.

Saklama Koşulları:
250C’nin altında, oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.
Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası:
10 efervesan tabletlik iki plastik tüp içeren kutularda.
Ruhsat Sahibi:
ABDİ İBRAHİM İLAÇ PAZARLAMA A.Ş.
Zincirlikuyu - İSTANBUL
Üretim Yeri:
UPSA LABORATOIRES - FRANSA
Ruhsat Tarihi:
07.01.1997
Ruhsat No:
100/97
Reçete ile satılır.
Prospektüs Onay Tarihi : 04. Haziran.2002
Prospektüs bilgileri ilaç firmasının web sitesinden alınmış veya
ürün yöneticileri tarafından iletilmiştir.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bigilerin eksik veya hatalı olmasından
ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz.
Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız
BU İLACIN KULLANIMINI ŞÖYLE ANLATMAK İSTİYORUM YARIM SU BARDAĞINA 1 ADET ATILIR, ADET OLMADAN 1 HAFTA ÖNCE KULLANMAYA BAŞLANIR GÜNDE 1 TANE İÇMEK YETERLİDİR EĞER AĞRILAR ÇOKSA BU 2 DE OLABİLİR ADET AĞRILARINI KESER KANI SULANDIRIR BU İLACIN Bİ ÖZELLİĞİDE C VİTAMİNİ İÇERMESİDİR.
 
Son düzenleme:
Üst