Ahmed Bin Harb biyografi

  • Konbuyu başlatan Misafir
  • Başlangıç tarihi
Ahmed Bin Harb biyografi
Ahmed Bin Harb hayatı
Ahmed Bin Harb biyografiAhmed Bin Harb hakkında ve Ahmed Bin Harb hayatı hakkında bilgi edinmek isteyen tüm arkadaşlarımız, sizleri bu sayfamıza alalım. Çünkü biz bu sayfamızda Ahmed Bin Harb biyografi bilgilerine yer veriyoruz.
Evliyânın büyüklerindendir.Nişabur'da dünyaya gelmiştir.Doğum târihi bilinmemektedir.848 senesinde vefât etti.

Büyüklüğü herkes tarafından bilinir ve kabul edilirdi. Büyük âlim Yahyâ bin Muâz-ı Râzî vefât ettiğinde başının Ahmed bin Harb'in ayaklarının ucuna gelecek şekilde defnedilmesini vasiyet etti.Verâ, haram ve şüphelilerden kaçmakta benzeri yoktu.

Ahmed bin Harb çok ibâdet ederdi.

Ahmed bin Harb hazretlerinden büyük hadîs mütehassısı İmâm-ı Nesâî rivâyette bulunmuştur.

Ahmed bin Harb hazretlerinin Kitâb-üz-Zühd, Kitâb-üd-Duâ, Kitâb-ül-Kesb, Kitâb-ül- Hikmeti vel-Menâsik isimli eserleri vardır.
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
K Ahmed Bin Harb Kimdir Soru-Cevap 1
M Ahmed Bin Hanbel hayatı Kim Kimdir ? 1
K Ahmed Bin Hanbel Kimdir Soru-Cevap 1
M Ahmed Bin Ebû Verd Hayatı Kim Kimdir ? 0
Similar threads
Üst