Ahmed Derdiri hayatı

  • Konbuyu başlatan Misafir
  • Başlangıç tarihi
M

Misafir

Forum Okuru
Ahmed Derdiri hayatı
Ahmed Derdiri biyografi
Ahmed Derdiri kimdir
Ahmed Derdiri eserleriMerhaba Melek'ler, bu sayfamızda Ahmed Derdiri hayatı hakkında biyografi bilgileri sunuyor ve Ahmed Derdiri eserleri hakkında da merak ettiğiniz tüm konuları iszlerle paylaşıyoruz.Ahmed Derdiri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimi ve Halvetiyye yolunun büyüklerinden. İsmi, Ahmed bin Muhammed bin Ahmed bin Ebî Hamid Advî Halvetî olup, dedesinin mensub olduğu kabîleden dolayı, Derdîrî lakabıyla meşhûr oldu. Künyesi Ebü'l-Berekât'tır. 1715 (H.1127) senesinde, Mısır'da doğdu. 1786 (H.1201) senesi Rebîulevvel ayının altısında Kâhire'de vefât etti.Ezher Câmiinde büyük bir kalabalık tarafından cenâze namazı kılınıp, Seyyidî Yahyâ bin Akab'ın kabri civârındaki, kendisinin yaptırdığı dergâhın bahçesine defnedildi.

Ahmed Derdiri eserleri

Ahmed Derdîrî çok eser yazdı. Bunlardan bâzıları şunlardır:
1) Akrab-ül-Mesâlik ilâ Mezheb-i Mâlik,
2) Tuhfet-ül-İhvan fî Âdâbı Ehl-il-İrfân (tasavvufa dâir),
3) Et-Teveccüh-ül-Esmâ,
4) El-Harîdet-ül-Behiyye,
5) Risâle fî Müteşâbihât-i Âyât-il-Kur'ân,
6) Risâle fil Me'ânî vel-Beyân,
7) Şerhu Âdâb-il-Bahs,
8) Şerhu Risâlet-üt-Tevhîd min Kelâmi Demirtâş,
9) Şerhu Risâlet-ül-Kâdî Abdullah Tâtâr fil-Âyât-il-Kur'âniyye,
10) Şerhu Salevât es-Seyyid Ahmed Bedevî,
11) Şerhu Virdü Kerîmüddîn Halvetî,
12) El-Mevrid-ül-Bârik fis-Salât alâ Efdâl-il-Halâik.
 

Benzer İçerikler

Üst