Ahmet Kaya Hayatı

  • Konbuyu başlatan Misafir
  • Başlangıç tarihi
M

Misafir

Forum Okuru
Ahmet Kaya Hayatı
ahmet kaya biyograi
ahmet kaya hayat? hakk?nda bilgilerBir çok hayran kitlesine sahip olan ve 2000 y?l?nda hayat?n? yitiren ünlü sanatç? Ahmet Kaya ve hayat? hakk?nda ki bilgilere yer veriyor ve "Ruhun ?ad Olsun Ahmet Kaya" diyoruz. Ahmet Kaya hayran? olan Melek'lerimiz buyrun;


ahmet%20kaya%20adi%20bahtiyar-76.jpg
AHMET KAYA (1957 - 2000)

Ahmet Kaya 28 Ekim 1957 Malatya do?umludur. Türkiye'de 1980 ve 1990'larda ç?kard??? albümler ve verdi?i konserlerle tan?nm??t?r.

Ahmet Kaya 1957 y?l?nda Malatyal? bir ailenin be?inci çocu?uydu. Babas? Sümerbank mensucat fabrikas?nda çal??an bir i?çiydi. ?lkokulu Malatya'da okudu. Müzikle alt? ya??nda babas?n?n hediye etti?i ba?lama ile tan??t?. Okuldan geri kalan zamanlar?nda plak ve kaset satan bir dükkânda çal??maya ba?lad?. Ailesinin geçim s?k?nt?s? çekmesi nedeniyle 1972'de ?stanbul Kocamustafapa?a'ya göç ettiler ve okulu b?rakmak zorunda kald?. ??portac?l?k ve çe?itli i?yerlerinde ç?rakl?k yapt?. Bu dönemde küçük bir yerle?im yerinden büyük bir ?ehre ta??nman?n ve al??man?n s?k?nt?lar?n? ya?ad?.Ahmet Kaya birkaç arkada??yla birlikte Halk Birimleri Derne?i'nin çal??malar?na kat?ld?. Bu çal??malar? s?ras?nda çe?itli etkinliklerde ba?lama çalmaya devam etti. Bo?aziçi Üniversitesi'nde yap?lan bir etkinlikte Ruhi Su ile tan??ma f?rsat? buldu ve Mahsus Mahal isimli Ruhi Su türküsünü söyledi. 1978 y?l?nda Gelibolu'da askerlik yapt?, bu arada askeri orkestrada müzik çal??malar?na devam etti. Askerlik dönü?ü Emine Kaya ile evlendi ve 1982 y?l?nda k?zlar? Çi?dem do?du.

Ahmet Kaya ilk dönem albümlerinde genel olarak ba?lamaya a??rl?k verdi. Ahmet kayan?n tarz? pop, Türk halk müzi?i ve arabesk kategorilerine tam olarak dahil edilemedi?i için özgün müzik denilmeye ba?land?. Kendisi müzik tarz?n?n devrimci arabesk veya protest olarak tan?mlanmas?na kar?? ç?kt?. Sözlerini kendisinin yazd??? bestelerle beraber, Attilâ ?lhan, Can Yücel, Nevzat Çelik, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Enver Gökçe, Ahmed Arif gibi tan?nm?? ?airlerin ?iirlerini de bestelemi?tir.

Ahmet Kaya 2000 y?l?nda "Ho?çakal?n Gözüm" isimli albümünün kay?tlar?n? yaparken, Paris'in Porte de Versailles semtindeki evinde bir gece kalp krizi sonucu hayat?n? kaybetti.
 

Benzer İçerikler

M
Cevaplar
0
Görüntüleme
6K
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
897
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
Misafir
M
Üst