Aile hukuku hakkındaki soru & cevaplar

AV. GÖKHAN ARICAN

AV. GÖKHAN ARICAN

Üye
Üye
“3 kızım var 17-15-13 yaşlarında.Eşimden boşanmak istiyorum çalışmıyor bana ve cocuklarıma şiddet uyguluyor bende 500 liraya çocuk bakıyorum işim ve maddi durumum ortada bana söylenen eşimden boşanırsam çocuklarımın devlet korumasına geçeği.Ben ve çocuklarım böyle bir şey istemiyoruz bu yüzdede boşanma davası açmaya korkuyorum bana bir yol gösterirseniz sevirim. Saygılarımla,”

------------------------------------------------------------------------------------------

6284 sayılı Kanun şiddet mağduru kadınlara pek çok haklar getirmiştir. Bu Kanuna göre Hâkim tarafından aşağıdaki koruyucu tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:
a) İşyerinin değiştirilmesi.
b) Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi.
c) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.
ç) Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.
Ayrıca yine Hâkim tarafından şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:
a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.
b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.
c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.
ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.
d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.
e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.
f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.
g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.
ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.
h) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması.
ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.
(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim tarafından yirmidört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.
(3) Bu Kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte hâkim, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında karar vermeye yetkilidir.
(4) Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.

Eşinizden boşanırsanız çocuklarınızın Devlet korumasına geçeği meselesine gelince. Sosyal Hizmetler Kanununa göre;
“Korunmaya Muhtaç Çocuk”; beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup;
1. Ana veya babasız, ana ve babasız,
2. Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan,
3. Ana ve babası veya her ikisi tarafından terkedilen,
4. Ana veya babası tarafından ihmal edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen,
çocuktur. Çocuklarınızın Devlet korumasına geçmesini gerektiren bir sebep yoktur.

Açacağınız boşanma davasında çocuklarınızın velayeti hususunda ise; çocuklarınız yaş itibariyle yeterli idrake sahip olup kendilerini ilgilendiren velayet konusunda onlara danışılmak, kendi görüşlerini ifade etme hakkının verilmesi, görüşlerinin uygulanması ve her tür kararın olası sonuçlarından bilgilendirmesi gerekir. Mahkemece çocuklarınızın görüşü alınarak Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un 5 ve 6. maddesi uyarınca uzman bilirkişiden de görüş alınarak birlikte değerlendirme yapılıp sonucuna göre velayet hususunda hüküm tesis edilmesi gerekir.


Av. Gökhan ARICAN
Barbaros Mh. Tunalı Hilmi Caddesi Kuğulu İş Hanı
A Blok No:123/56, Kavaklıdere/Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 466 56 34 – Faks: 0 312 466 56 40 – Gsm: 0 533 372 36 89
http://www.gokhanarican.av.tr – e-mail: info@gokhanarican.av.trBoşanma Rehberi | Facebook
 
AV. GÖKHAN ARICAN

AV. GÖKHAN ARICAN

Üye
Üye
“10 aylık evlıyım 20 gunluk bebegım var sureklı kavga edıyoruz tartışıyoruz eşim ailesinin ağzına cok bakıyor ..20 gunluk kızım var velayetı kaç yaşına kadar bende olur birde babayla kaç yaşında görüşme gidip gelme falan olur hiç bir bilgim yok bılgılendırırsenız cok sevınırım..”

------------------------------------------------------------------------------------------

[FONT=&amp]Velayet hakkının düzenlenmesinde;

-küçüğün yaşı,
-anne ve babanın ekonomik, kültürel ve sosyal yönden velayet hakkını küçüğün menfaatine kullanıp kullanmayacağı
-küçüğün anne bakım ve şefkatine muhtaç olup olmadığı,
-küçüğün ruhsal, ahlaki, sosyal, bedeni gelişmeleri
-öğrenim durumları [/FONT]
[FONT=&amp]vs. gibi hususlar göz önünde tutulur.

Sizin çocuğunuz henüz 20 günlük anne sevgi ve ilgisine ihtiyacı bulunmakta. Hâkimin, çocuğunuzun velayetini size verme olasılığı yüksek. Halk arasındaki, kız çocuğunun anneye erkek çocuğunun babaya veya zengin olanın çocuğun velayetini alması gibi hususlar yanlış bilgidir.[/FONT] Velayetin nez'ine ilişkin bir karar olmadıkça çocuğun 18 yaşını ikmal etmesine kadar velayet sizde kalır.

[FONT=&amp]Hâkimin çocukla şahsi ilişki kurulmasına ilişkin kararı aşağıda verdiğim örneğe benzer olacaktır:[/FONT]
[FONT=&amp]“… her ayın 1. ve 3. haftasonları Cumartesi-Pazar saat 10:00 akşam 17:00 arasında, Temmuz ayının 1-15’i tarihleri arasında, dini bayramların 2. günlerinde saat 10.00’dan 18.00’e kadar, her yarıyıl sömestr tatilinin ilk haftası müşterek çocuğun baba yanında kalmak suretiyle şahsi ilişki tesisine”

[/FONT]
Av. Gökhan ARICAN
Barbaros Mh. Tunalı Hilmi Caddesi Kuğulu İş Hanı
A Blok No:123/56, Kavaklıdere/Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 466 56 34 – Faks: 0 312 466 56 40 – Gsm: 0 533 372 36 89
http://www.gokhanarican.av.tr – e-mail: info@gokhanarican.av.trBoşanma Rehberi | Facebook
 
Son düzenleme:
AV. GÖKHAN ARICAN

AV. GÖKHAN ARICAN

Üye
Üye
“merhaba ben 10 yıllık evliyim ve 2 çocuğum var kocam evlendiğimden beri bana çok kötü davranıyor evlatlarım için dayanıyordum fakat artık beni aldattiğinden şüphe ediyorum ve her akşam eve geç gelip erken çıkıyor bana hakaretler yağdırıyor ben bir ev hanımıyım boşanmak istersem çocuklarımın velayeti kime kalır lütfern cevap verebilirmisniz.”

------------------------------------------------------------------------------------------

[FONT=&amp]Eşinizin size karşı “çok kötü davranması” içerisine fizikse şiddet de giriyorsa 6284 sayılı Kanunla koruma kararı alıp eşinizi evden uzaklaştırabilirsiniz. Özel boşanma sebeplerinden zinaya dayanarak boşanma davası açacaksanız 6 aylık bir süreniz var. Ancak bunun dışında genel boşanma sebeplerine dayanarak da boşanma davası açabilirisiniz. Çocuklarınız yaş itibariyle yeterli idrake sahipseler kendilerini ilgilendiren velayet konusunda onlara danışılır; Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un 5 ve 6. maddesi uyarınca uzman bilirkişiden de görüş alınarak birlikte değerlendirme yapılıp sonucuna göre karar verilir. Ancak çocuklarınız küçük ve halen anne şefkatine muhtaçsa size verilme olasılığı yüksektir. [/FONT]

[FONT=&amp]Av. Gökhan ARICAN
Barbaros Mh. Tunalı Hilmi Caddesi Kuğulu İş Hanı
A Blok No:123/56, Kavaklıdere/Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 466 56 34 – Faks: 0 312 466 56 40 – Gsm: 0 533 372 36 89
http://www.gokhanarican.av.tr – e-mail: info@gokhanarican.av.trhttp://www.facebook.com/BosanmaRehberi[/FONT]
 
AV. GÖKHAN ARICAN

AV. GÖKHAN ARICAN

Üye
Üye
"merhaba ben esıme bosanma davası acmak ıstıyorum.15 yıllık evlıyım..Zonguldakta yasıyorduk ben bu kararı aldıgım andan berı ıstanbuldayım ıkı cocugumla..cocuklarım 14,13 yaslarında..bırı zonguldakta bır lıse kazandı ama ben gıtmesını ıstemıyorum ..eşimin hıcbır maddı gelırı sigortası yanı cocuga bakacak durumda degıl..tabıkı dava gunune kadar sıgortalı bır ıse gırıp dalavere yapmazsa..bunu kanıtlamam gerekır mı ve kanıt olarak ne gerekır..çocukların velayetı kıme verılır durum nasıl gelısır bılgı verırsenız cok sevınırım.."

Velayet, ana babanın velayeti altındaki çocukların kişiliklerine ve mallarına ilişkin hakları, ödevleri, yetkileri ve yükümlülükleri içerir.

[FONT=&amp]Ana ve babanın çocukların kişiliklerine ilişkin hak ve ödevleri, özellikle çocukların şahıslarına bakmak, onları görüp gözetmek, geçimlerini sağlamak, yetiştirilmelerini ve eğitimlerini gerçekleştirmektir. [/FONT]

[FONT=&amp]Bu noktada; çocuğun, eğitim ile istenilen ölçüde dürüst, kötü alışkanlıklardan uzak, iyi ahlak sahibi, çalışkan ve bilgili bir insan olarak yetiştirmek hak ve yükümlülüğü bulunan ana ve babanın, sayılan tüm bu unsurlar yönünden çocuğa örnek teşkil etmeleri, çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimine ilişkin tüm önlemleri almaları gerektiği her türlü duraksamadan uzaktır. [/FONT]
[FONT=&amp]Bilindiği üzere; ergin olmayan çocuk ana babasının velayeti altındadır. Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. Ancak boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte evlilik birliği sona erdiğinden velayetin beraberce kullanılma olanağı kalmamaktadır. [/FONT]

[FONT=&amp]Bu durumda 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 336. maddesi uyarınca, ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmiş ise hakim, velayeti eşlerden birine verebilir. Velayet ana babadan birinin ölümü halinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir. [/FONT]

[FONT=&amp]Ayrılık ve boşanma durumunda velayetin düzenlenmesindeki amaç, küçüğün ileriye dönük yararlarıdır. Eş söyleyişle, VELAYETİN DÜZENLENMESİNDE ASIL OLAN, KÜÇÜĞÜN YARARINI KORUMAK VE GELECEĞİNİ GÜVENCE ALTINA ALMAKTIR.
[/FONT]
[FONT=&amp]Bu nedenle, çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimini engelleyen ve süreklilik arz edeceği anlaşılan her olay, tehlikenin büyüklüğü, doğuracağı onarılması güç sonuçlar değerlendirilerek ele alınmalı ve neticeye varılmalı; velayetin belirlenmesi ve düzenlenmesinde öncelikle çocuğun yararı göz önünde tutulmalıdır. [/FONT][FONT=&amp]Bu kapsamda;

-tarafların çocuğunun cinsiyeti,

-doğum tarihi,

-eğitim durumu,

-kimin yanında okumakta olduğu,

-talepte bulunanın çocuğun eğitim durumu ile ilgilenip ilgilenmediği,

-sağlığı, sağlık durumuna göre tedavi olanaklarının kimin tarafından sağlanabileceği[/FONT]

[FONT=&amp]gibi özel durumuna ilişkin hususlar göz önünde tutulmalıdır. Velayetin belirlenmesi ve düzenlenmesinde ana babadan kaynaklanan özelliklerin de dikkate alınması kaçınılmazdır. Bu nedenle; [/FONT]

[FONT=&amp]-mahkemece çocuğu başkasına bırakma,

-ihmal etme,

-kaçırma,

-iradi olarak terk etme,

-yönlendirme hususları ile tarafın velayet talebinin olup olmaması,

-şiddet uygulaması,

-sadakatsizliği,

-ekonomik durumu,

-mesleği,

-yaşadığı ortam,

-kötü davranışı,

-alkol bağımlılığı,

-sağlığı,

-dengesiz davranışları[/FONT]

[FONT=&amp]dikkate alınmalıdır. [/FONT]

[FONT=&amp]Mahkemece, açıklanan özellikler yanında mümkün oldukça çocuğun alıştığı ortamın değiştirilmemesine, kardeşlerin ayrılmamasına özen gösterilmeli, velayetin verileceği taraf yanında kalmasının çocuğun bedeni, fikri, ahlaki gelişmesine engel olup olmayacağı yönünde ciddi ve inandırıcı delil olup olmadığı veya hemen meydana gelecek tehlikenin varlığının ispat edilip edilemediği hususları da mutlaka değerlendirilmelidir.[/FONT]


[FONT=&amp]Av. Gökhan ARICAN
Barbaros Mh. Tunalı Hilmi Caddesi Kuğulu İş Hanı
A Blok No:123/56, Kavaklıdere/Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 466 56 34 – Faks: 0 312 466 56 40 – Gsm: 0 533 372 36 89
http://www.gokhanarican.av.tr – e-mail: info@gokhanarican.av.trhttp://www.facebook.com/BosanmaRehberi[/FONT]
[FONT=&amp]

[/FONT]
 
AV. GÖKHAN ARICAN

AV. GÖKHAN ARICAN

Üye
Üye
[FONT=&amp]"Oğlum anlaşmalı olarakboşandı ve torunumu eşine bıraktı,nafaka bağlandı,torunumdan 3 aydır haber alamıyoruz..kadın telefon ediyor fakat hep kendisi konuşuyormuş,geçenlerde doğum gününü kutlamış çocuğun sesini bile duyurmuyor ..ben üzüntümden hasta oldum..birde çocuğun durumunu bilmiyoruz,bunu öğrenmek istiyorum benim böyle bir hakkım varmı babanne olarak..ne yapabilirim..okulunda çocuğu görmeye gidebilirmiyim..birde korkum çocuğa bu yüzden kötü davranabilirler korkusu yüzünden hep bunu erteledim..benim ne kadar hakkım vardır bunu öğrenmek istiyordum..teşekkür ederim.."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

[/FONT]
[FONT=&amp]Boşanma davası sonucu oğlunuzun torununuzla nasıl şahsi ilişki kuracağı belirlenmiştir. Anne oğlunuza çocuğu göstermiyorsa (torunumdan 3 aydır haber alamıyoruz..kadın telefon ediyor fakat hep kendisi konuşuyormuş,geçenlerde doğum gününü kutlamış çocuğun sesini bile duyurmuyor) velayeti içerir mahkeme ilamını icraya konu edebilirsiniz.[/FONT] [FONT=&amp]

Çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ilam hükmünün yerine getirilmesi talebi üzerine icra memuru, küçüğün ilam hükümleri dairesinde lehine hüküm verilen tarafla şahsi münasebette bulunmasına mani olunmamasını; aksi halde ilam hükmünün zorla yerine getirileceğini borçluya yazılı şekilde bir icra emri ile tebliğ eder. Bu emirde ilam hükmüne aykırı hareketin İcra İflas Kanunu 34. maddedeki cezayı müstelzim olduğu da yazılır. Velayet hakkını elinde bulunduran bu emri tutmazsa ilam hükmü zorla yerine getirilir. Velayet hakkını elinde bulunduran, velayet hakkını elinde bulundurmayanın şikâyeti üzerine ayrıca 341 inci maddeye göre cezalandırılır.[/FONT]

[FONT=&amp]İİK. 341. maddeye göre çocuk teslimi hakkındaki ilâmın veya ara kararının gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirilmesini engelleyen kişinin, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikâyeti üzerine, altı aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra ilâmın veya ara kararının gereği yerine getirilirse, kişi tahliye edilir.[/FONT]

[FONT=&amp]Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmın icrası, icra müdürü ile birlikte Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından görevlendirilen sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog veya çocuk gelişimcisi gibi bir uzmanın, bunların bulunmadığı yerlerde bir eğitimcinin hazır bulunması suretiyle yerine getirilir. Kısacası velayet kendisinde olmayan eş icra marifetiyle de çocuğunu görebilir.[/FONT] [FONT=&amp]

Bunların dışında oğlunuz velayetin nezi için dava açabilir. Bir babaanne olarak da; torunla kişisel ilişki kurulmasına izin verilmesi istemiyle dava düşünülebilir. Ancak Kanunda “olağanüstü haller mevcutsa, çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde çocuk ile kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı diğer kişilere özellikle de hısımlara tanınabilir.” hükmü yer almaktadır (TMK. md.325). Olağanüstü hallere örnek vermek gerekirse; evlilik devam ettiği sürece torunu gösterilmemesi halinde ana ve baba velayeti birlikte kullandıklarından husumet velayet hakkı sahipleri olan anne ve babaya birlikte yöneltilerek dava açılabilir veya velayet annededir. Oğlunuz vefat etmiştir. Bu durumda da kişisel ilişki için anneye dava açılabilir. Bu örneklerde mahkeme torunlarını görmek ve onunla uygun kişisel ilişki kurmanın, torun sevgisini tatmak ve çocuğa da bu sevgiyi vermek hakkınız olduğundan uygun kişisel ilişki tesis edecektir.

[/FONT]
Av. Gökhan ARICAN
[FONT=&amp]Barbaros Mh. Tunalı Hilmi Caddesi Kuğulu İş Hanı [/FONT]​
[FONT=&amp]A Blok No:123/56, Kavaklıdere/Çankaya/ANKARA[/FONT]​
[FONT=&amp]Tel: 0 312 466 56 34 – Faks: 0 312 466 56 40 – Gsm: 0 533 372 36 89[/FONT]​
 
Y

yağmurca

Yeni Üye
Üye
selamlar
benim işimin benden önceki evliliğinden bir kızı var 9 yaşında. hafta sonları bizimle kalıyor eşimle benim 19 aylık bir kızımız var eşimin ilk kızının annesi kıza hiç iyi bakmıyor ilgilenmiyor bize geldikçe onunla da kendi kızım gibi ilgileniyorum annesi kızını yıkamıyor ödevlerini yaptırmıyor beslenmesi düzenli bir yaşamı yok cocuk sık sık komşularında kaldıgını anlatıyor. Annesi bizden aldığı nafakayla geçiniyor oturduğu eve kira vermiyor maddi durumu ve eğitimi yetersiz. kıza soruyorum annen ödevlerine bakıyormu diyorki annem bilmiyorki ödev yapmayı bana soruyor ödevini yap diyor bende tamam diyorum bakmıyor diyor. ben bize geldiği zamanlarda ödevlerini yaptırırım yıkarım sevdiği şeyleri alır giydirir yediririm ders de yaparız eğlenirizde bizimle iyi vakit geçirmesi için elimden geleni yaparım. ben ve eşim üniversite mezunuyuz annesi ilköğretim ama evlerinde internet var ödevlerinde takıldığı konuları internetten araştırabilir ödevlerini kontrol ettiğimde çok basit şeyleri bile yapmadıgını görüyorum o zaman anlıyorum hiç ödevlerine bakmıyorki kıza soruyorum neler yapıyorsunuz diye diyorki ben okuldan geliyorum dolaba bakıyorum yiyecek bir şey varsa yiyip dışarı oynamaya gidiyorum canım sıkılınca eve geliyorum annem ödevini yap diyo tamam diyorum annem bilgisayarda oyun oynuyor sonra ödevini yaptınmı diyo yaptım diyorum bakmıyor tv izliyoruz sonra yatıyoruz diyo bazı zamanlar annesine geri götürdügümüzde evde olmuyor komsusuna bırakıyoruz sonra kız diyorki annem siz gittikten sonra eve gelmedi ben komşuda kaldım bazı zamnlar annesi kızı anneme bırakın diyor ilgilenmiyor kız bize gelince annesini istemedigini bizimle kardeşiyle yaşamak istedigini söylüyor annesinin yanındada bunu tekrarlıyor sonra annesiyle basbasa kalınca annesi diyormuski gitme babana ben seni gezmeye götürürüm ben sensiz korkarım diyormuş kız bir sonraki hafta bize gelmiyor eşim bu durumu yaşamakdan hasta oldu dava açmak istiyoruz araştırmalar yaptım pedagog raporunun bu tarz davalarda etkili olabileceğini okudum siz ne önerirsiniz devlet hastanesinden bir pedagogmu özel bir pedagog uygun olurmu ne yapabiliriz şimdiden tşekkürler sabırsızlıkla cevap bekliyoruz...
 
N

nzcn

Yeni Üye
Üye
İyi Günler...
Ben 22 yaşında üniversite öğrencisiyim, bu sene okulum bitiyor. Annem 3 yıl önce vefat etti. Annem vefat ettikten sonra kardeşim babamda kaldı, kalmaya devam ediyor ben reşit olduğum için dayımda kalıyorum. Kardeşim 15 yaşında lise 1 okuyor ve v-cumartesi günü tekstil atolyesinde çalışıyor günlük para alıyor ve aldığı parayı babama veriyor. Şu anda kardeşimin düzgün koşullarda yetiştiğini düşünmüyorum. Kardeşimin telefonu olmadığı için babamı arayıp en fazla 10 dk sesini duyuyorum ve uzun zaman ararlıklarıyla konuşabiliyorum. Kardeşim ve ben okuduğumuz için sadece tatillerde 2 haftada bir görebiliyorum. Babam evli ve bir çoçuğu daha oldu.Kardeşimin velayetini almak veya görüşme talebinde (24-48 saat gibi) bulunmam mümkün mü?
 
A

Adalet3434

Forum Okuru
Merhaba, eşimle 14 aydır ayrı yaşıyoruz. Şiddet sebebiyle uzaklaştırma almıştı sonra da boşanma davası açtı. Ben de karşı dava açtım. 2015 Eylül ayında. Hazirana ön duruşma günü verildi. Bu arada hakime iki defa dilekçe ile tedbir nafakası talebimi ilettim. Durumun aciliyetini belirttim. Hala ara karar vermedi. Eşim maaşını çoook düşük gösteriyor. Bu durum inceleniyor. (Bankalar vs) Acaba onu mu bekliyor hakim miktarını belirlemek için?
Ben gidip hakime durumumu anlatsam işe yarar mı?
Ara karar çıktıktan sonra karşı tarafın itirazı haczi durdurur mu? Nafakayı ödememek için herşeyi yapacak biliyorum. Bütün bu süreç ne kadar sürer? Nafakamızı ne zaman alırım? İki çocuğum var. Zor günler geçiriyoruz. Avukata göre tahsil etmek bir seneyi bulurmuş. Bu kadar uzun sürmez bir ayda alırsın diyen de var. Siz ne dersiniz? Bana detaylı bir yol gösterici cevap yazsanız o kadar dua ederim ki..
Şimdiden teşekkürler.
İyi günler.
 
Uzman SühaN

Uzman SühaN

Administrator
Yönetici
Merhaba ;

Boşanmada nafaka miktarı konusunda Medeni Kanun’da somut ve matematiksel bir kriter konulmamıştır. Nafaka miktarı tarafların sosyo-ekonomik durumuna ve nesle ihtiyaçlarına göre hakim tarafından takdir edilecektir. Ancak ABD’nin pek çok eyaletlerinde nafaka miktarı için sınır konulmuştur. Örneğin nafaka miktarının nafaka ödeyecek kişinin aylık gelirinin %40’ını geçmemesi veya nafaka miktarında üst sınırının 2.500 Dolar olması gibi kimi sınırlar vardır. Ancak Türk hukuk sisteminde nafaka bakımından herhangi bir miktar sınırlaması getirilmemiştir. Bu itibarla eğer tarafların sosyal ekonomik durumları ile ihtiyaçları gerektiriyorsa teorik olarak nafaka miktarından herhangi bir sınır olmadığından aylık 50.000 TL nafakaya dahi hükmedilebilir.

Nafaka davasının süresi davanın özelliklerine ve sunulan delillere göre değişkenlik gösterir. Ancak talep edilen nafakanın haklı ve hakkaniyete uygun olup olmadığının araştırılması zaman alacağından İstanbul gibi büyük şehirlerde nafaka davasının en az 3 celse sürebileceğini söylemek mümkündür.
 
Üst