Aker Eşarp Modelleri 2012

SadmiN

SadmiN

♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥
Yönetici
Aker Eşarp Modelleri 2012
aker e?arp modelleri fiyatlar? resimleri fotolar? foto?raflar? e?arplar katalo?u 2012 y?l?nda kullanabilece?iniz Aker Marka e?arplar tan?t?lmaya ba?land? meleklerim.

Dünyan?n en büyük e?arp üreticilerinden biri olan Aker, Sonbahar-K?? 2011-2012 Koleksiyonu’nda; K??’?n kendi rengi olan beyaz? bir ressam?n tuvali gibi kullanarak yaz?n ve sonbahar?n mutlu renklerini yans?t?yor.

Sonbahar-K?? 2011-2012 Koleksiyonu’ndaki desenler, örnek ki?ili?i, ailesi, i?i ve d?? dünyas?nda yapt??? seçimler ile Aker kad?n?n?n di?er kad?nlar taraf?ndan be?eni ile izlenilmesini sa?l?yor.

Tophane-i Amire’de moda foto?rafç?s? Tamer Y?lmaz taraf?ndan yap?lan çekimlerde; Aker Sonbahar-K?? 2011-2012 Koleksiyon desenlerinin kültür ve sanat dünyas?n? yak?ndan takip eden ve takip ederken de be?eni ile izlenilen kad?nlar?n tercihi oldu?u vurgulan?yor.

Aker E?arp, kad?n?n ta??maktan mutlu oldu?u ve asla vazgeçmeyece?i en önemli olmazsa olmaz?. Kendisinden emin ve hayat ile bar???k olan Aker Kad?n?, e?arb? ile her ortamda kendi fark?n? ve ?????n? yans?t?yor.

Aker Sonbahar-K?? 2011-2012 Koleksiyonu, seçkin sat?? noktalar? ve Aker Ma?azalar?nda tüketicisi ile bulu?uyor...

Bu Sonbahar ve K?? hiç bir kad?n Aker E?arp’s?z d??ar? ç?kmak istemeyecek...
Dilerseniz Armine E?arp Modelleri konumuza bakabilir E?arp ve Türban Ba?lama modellerinden bir tanesini kendinize göre seçebilir ve kullanabilirsiniz meleklerim.

Bütün Aker ?pek E?arplar? dünyan?n en kaliteli?i ipeklerinden üretilmekte ve dünyada ilk kez kulland??? nano teknoloji sayesinde su geçirmezlik ve leke tutmama özelliklerine sahiptir.
Aker E?arp Modelleri 2012
aker%20esarp%202012%20modelleri1-36d.jpg

aker%20esarp%202012%20modelleri2-22e.jpg

aker%20esarp%202012%20modelleri3-25f.jpg

aker%20esarp%202012%20modelleri4-177.jpg
 
Üst