Aktif öğrenme nedir?

  • Konbuyu başlatan PeLiNiM
  • Başlangıç tarihi
PeLiNiM

PeLiNiM

Yeni Üye
Üye
Aktif öğrenme nedir?
aktif öğrenme nedir

Bugün yeni yeni oturtulmaya çalışılan bu sistemde öğretmenin rolü önemsiz gibi görünse de aslında en öenmli rol yine öğretmende. Merkezde öğrenci olmalı ancak öğrenciyi merkeze oturtması gereken yine öğretmen. Yaptığı yönlendirmelerle öğrenciyi aktif hale getirmeli, kullanılması için hazırladığı araç gereçleri öğrenciden esirgememeli ve okulun öğrenci için var olduğunu bilmelidir.
Öğrencilerimizin aktif sürece dahil edilmesi için hazırlanan yeniliklerdeki sorunlar da zamanla aşılacağa benziyor. Geçen yıl yaşadığımız performans ödevi sorunu malum. Çocuklar araştırmak yerine birer internet çıktısı ile ödev yapmış oluyorlardı. Ama bu yıl zümrede arkadaşlarla bu konuyu konuştuk ve araştırmanın önemini ve tarzını vurguladık.
Umarım meb ve şu an sistemi uygulamaya eksiklerini gidermeye çalışan eğitimciler uyumlu bir çalışma ile sistemi daha işler kılmayı başarırlar... :)

Öğrenenin öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıdığı,öğrenene öğrenme sürecinin çeşitli yönleri ile ilgili karar alma ve öz düzenleme fırsatlarının verildiği ve karmaşık öğretimsel işlerle öğrenenin öğrenme sırasında zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı öğrenme sürecine aktif öğrenme denir.
Aktif öğrenmede öğrenme sürecinin sorumluluğu öğrencidedir ve kendi kararlarını öğrencinin kendisi alır.
AKTİF ÖĞRENMEDE ÖĞRETMENİN ROLÜ
Aktif öğreten öğretmenin gelenekselden farkı;kendi karalarını uygulamak yerine öğrencilere yön göstermek,önerilerde bulunmak,gerekli durumlarda açıklama yapmak,fikir vermek,rehber olmak ve onların gelişimlerini gözlemlemektir.
Aktif öğrenmede öğretmene geleneksel olarak yüklenen rehberlik,güdüleyicilik,liderlik gibi roller yanında kolaylaştırıcılık,araştırmacılık ve tasarımcılık gibi rollerde yüklenmiştir.
Kolaylaştırıcılık rolünü üstlenen öğretmenin görevi,gereksinim duyduğu yerde öğrenciye yardım etmek ve onun öğrenmesini kolaylaştırmaktır.Yardım ederken de sınıfın önünde durup sınıfa hükmeden kişi gibi değil öğrenme sürecini öğrencileriyle paylaşan,aralarda dolaşarak gereksinim duyanlarla ilgilenen kişi gibidir.Bu yardımı yaparken de öğrencilerin öğrenme sorumluluğunu taşımalarına ve kendi ayakları üzerinde durmalarına özen göstererek yapar.
Öğrencilerin bilgiyi uygulamasına ,kavramasına,problem çözmesine yardım eder.Öğretmen, bazen öğrenciler karmaşık bir öğrenme işiyle boğuşurken tıkandıkları yerde devreye girerek başka bir çözüm yolu önerir.
Araştırmacılık rolünü üstlenen öğretmen, bilginin sürekli değiştiği çağımızda değişimlere ayak uydurarak gerek kendi alanıyla ilgili gerekse öğretim yöntemleriyle ilgili yeniliklere açık olmalıdır.
Öğretmen, öğrencilere alacakları kararlarla ilgili seçenekleri,bir problem çıktığında onun olası çözümlerini tasarlayıp sunacağından iyi bir tasarımcı olmalıdır.
Aktif öğrenme öğrencilerin güvenli,yeteneklerinden emin,saygın,etkili öğrenme ve düşünme becerilerine sahip,başkalarıyla işbirliği içinde çalışabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlar ve ezberi önler.Aktif öğrenme okul başarısını artırmanın yanında bireyleri bilişsel,sosyal ve duygusal yönden geliştirir,dolayısıyla bireyin gelecekteki yaşam kalitesini arttırır.
Öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlayan bazı öğretim stratejileri;
-Yeni bir olayı paylaşmaya davet etmek
Amacı:Öğrencilerin dikkatini derse toplamak
Bu strateji derse başlarken uygulanabilir.Sınıfa girildiğinde “Kim başından geçen ilginç bir olayı bizimle paylaşmak ister?”sorusu yöneltilir.Söz alan öğrenci hangi konu hakkında konuşursa konuşsun fikirleri dinlenildikten sonra derse dönülür.Çünkü burada amaç tartışmak için konu oluşturmak değil öğrencilerin kendilerini ifade edebilmesini sağlamaktır.
-Bilineni ve bilinmek isteneni belirlemek
Amacı:Bir temayı öğrencilerin ilgileri,bilgileri ve soruları üzerine inşa etmek
Bir öğrenciye ne öğrenmek istediğini sormak,onun bir merakını veya ilgisini gidermek için çaba göstermek demektir.Ayrıca sınıftaki arkadaşının merakını dinleyen öğrenci de farklı alanlara ilgi duyabilir.
Öğretmen merak ve ilgiler doğrultusunda sorulan sorulardan uygun olanları konuya ekleyebilir.Ya da soruları gelecekte değinmek amacıyla sınıfın bir yerine asabilir.
-Uygulama çalışmaları yapmak
Amacı:Öğrencilerin öğrenmelerini daha anlamlı hale getirmek ve öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı vermek.
Öğretmen öğrencilerden öğrendikleri bilgileri gerçek hayata uygulamalarını isteyerek konuyu uygulama düzeyine taşıyabilir.
Meselâ 8x3=24 olduğunu öğrenen öğrenciden bunu günlük hayata uyarlaması istenirse “sekiz aile olduğunu ve bu ailelerin de üçer çocuğu olduğunu varsayarsak toplam çocuk sayısı 24 olur”örneğini vermesi

 

Benzer İçerikler

Üst