Alacakliya Verilecek Nüsha:

Alacakliya Verilecek Nüsha:
Madde 64 - (Değişik madde: 03/07/1940 - 3890/1 md.)

İtiraz, alacaklıya mahsus ödeme emri nüshasına kaydedilir. İtiraz vakı olmazsa bu husus dahi işaret olunur.

Bu nüsha itirazdan sonra veya itiraz müddetinin bitmesi üzerine alacaklıya verilir.
 
Üst