Aldatılan eş üçüncü kişiye tazminat davası açabilir mi ?

Aldatılan eş üçüncü kişiye tazminat davası açabilir mi ?
aldatılan eş ile üçüncü kişi arasındaki ilişki,aldatılan eşin üçüncü kişiye dava açması,aldatılan eşin dava açması,aldatılma nedeniyle tazminat davası,aldatılma ve tazminat davası hakkında bilgiler

tt.jpg


Evet açabilir . Aldatan eşin ilişkide bulunduğu üçüncü kişiye manevi tazminat davası açma koşulları şunlardır :

1)Aldatan eş ile üçüncü kişi arasında fiziksel veya duygusal bir ilişki olmalıdır.

Aldatan eşin üçüncü kişi arasında ilişki olmasından kasıt , bu iki insanı yakınlaştıran bir sebebin olmasıdır. Bu iki kişi arasında bir kereye mahsus veya devam eden cinsel ilişki olabilir. Cinsel ilişki olmasa da bu iki kişi arasında duygusal yakınlaşmanın bulunması dahi bir ilişkinin varlığı için yeterlidir.

2)Üçüncü kişi , aldatan eşin evli olduğunu bilerek fiziksel veya duygusal ilişki kurmuş olmalıdır.

Üçüncü kişi , ilişkide bulunduğu kişinin evli olduğunu bilmeli ve buna rağmen ilişki kurmuş olmalıdır. Şayet üçüncü kişi , ilişki kurduğu kişinin evli olduğunu bilmiyorsa üçüncü kişiye bu sebepten dolayı manevi tazminat davası açılamaz.

3)Üçüncü kişi , aldatan eş ile ilişkide olma konusunda kusurlu olmalıdır.

Üçüncü kişinin aldatan eş ile yaşadığı ilişkide kusurlu olması da bir diğer önemli koşuldur. Buna göre üçüncü kişi bu ilişkiyi kendi iradesi ile tercih etmelidir. Üçüncü kişinin iradesini etkileyen başka bir durum varsa üçüncü kişi kusurlu sayılamayacaktır.

Örneğin aldatan eş ile ilişkiye girmesi konusunda ölüm tehditleri alıyorsa , üçüncü kişiyi kusurlu saymak mümkün olamayacaktır.

4)Aldatılan eşin kişilik hakkı , bu gayrıresmi ilişki sebebiyle tecavüze uğramış olmalıdır.

Dördüncü ve son koşul üçüncü kişi ile aldatan eşin ilişkisi sebebiyle aldatılan eşin kişilik hakkı zedelenmiş olmalıdır. Şayet aldatılan eşin kişilik hakkı zedelenmemiş ise bu durumda tazminata hükmedilemiyecektir.
 
Üst