Allah göklerde demek günah mı?

  • Konbuyu başlatan Forum okuru
  • Başlangıç tarihi
F

Forum okuru

Forum Okuru
Allah göklerde demek günah mı?
Bazen kulağımıza gelen ifadelerde Allah göklerdedir deniliyor. Ve merak ediyorum. Allah gerçekte göklerdemidir.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Allah göklerde midir?

Cenabı Allah ezeli olduğu ve mücessem olmadığı için, sonradan yaratılan gökte olması mümkün değildir. Cenabı Allah mekan ve yönden münezzehtir. Mekan ve yön olmadan önce de O var idi.

Bunun için mekan ve yön şaibesini veren ayet ve hadisleri te'vil etmek gerekir.

Allahım mekanda ve yön isnat eden kimsenin kafir olup olmadığı konusunda ihtilaf vardır. Alimlerin çoğu kafir olmadığına hükmediyorlar. Çünkü, mesela Errahmânü alel Arşis tevâ gibi ayeti kerimelerin zahiri bu manayı ifade ediyor. Hatta bazı alimler bu gibi ayet ve hadislere te'vil etmeden de iman etmek gerekir demişlerdir.
 
Üst