Allah’ı bildiren deliller nelerdir?

mislinay

mislinay

Yeni Üye
Üye
Allah’ı bildiren deliller nelerdir?
İlginçtir, Allah, hem Kur’an’daki cümlelerini hem de kâinat kitabındaki eserlerini “ayet” diye nitelendiriyor Kur’an’da en sıklıkla söz edilen kâinat ayetlerinin başında gökyüzü gelir Allah, herkesin her zaman gördüğü ve çoğunlukla hayran kaldığı gökyüzüne sıklıkla dikkatimizi çeker: “Üstlerindeki göğe bakmazlar mı, onu nasıl bina edip süsledik” (Kaf Suresi, 6) Bir başka ayette ise şöyle buyurur: “Göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da yine O’nun ayetlerindendir İlim sahipleri için elbette bunda deliller vardır” (Rum Suresi, 22) İlk ayet, gökyüzüne bakmamızı ve onun nasıl yaratıldığını düşünmemizi emrediyor İkinci ayet ise, göklerin ve yerin yaratılışı konusunda ilim elde eden ve bu ilmini kullanarak tefekkür eden insanların Allah’ın varlığına ilişkin deliller göreceğini söylüyor Bu ayetler nazil olalı on dört asırdan fazla süre geçti O günden bu yana, insanoğlunun uzay hakkındaki bilgisinde çok büyük ilerleme oldu Astronomi diye ayrı bir bilim alanı gelişti Bu bilgilerin hepsini burada anlatma imkânımız yok Bir misalle, uzay hakkında edindiğimiz yeni bilgileri kullanıp, Allah’ın ayetlerini nasıl okuyacağımızı anlamaya çalışalım
 
Üst