Allahtan rahmetinden ümidi kesmek günahmı ?

besin

Forum Okuru
Allahtan rahmetinden ümidi kesmek günahmı ?
Merhaba son zamanlarda üst üste üzücü olaylar yaşadım . Bu olaylar sanki hiç bitmeyecek kadar ağır bana. Bazen Allahtan ümidimi kesiyorum .Bir şeylerin düzeleceğini sanmıyorum. Böyle düşünerek günahmı işliyorum ?
 

İslami Yazar

Forum Okuru
Allah bir çok ayetlerinde hatta takva sahibi olan Müslümanların da yanlış yapabileceklerini vurgulamıştır. Böyle açıklamalar insanın kalbine ferahlık ve ümit veriyor. Aksi halde bilerek veya bilmeyerek hata yapan Müslüman büyük sıkıntı veya vicdan azabı çekebilir. Fakat Müslümanların Allah'a karşı herhangi hataya veya eğrilik vermemekte dikkatli olduklarını bilen Rabbimiz Kuran'da emelleri ve ahlakları medh edilerek bahsedilen peygamberlerden de örnekler vererek, istisnasız olarak, her insanın büyük ve küçük hata yapabileceğini dikkate ulaştırmıştır.

Böylece, ayetlerde bu tür ümit ve kalbi ferahlandıran ifadeler müslümanların herhangi hatadan sonra ümitsizliğe düşmesinin önüne geçer. Hatta Allah insanların hatalarının o kadar çeşitli olduğunu bildirmiştir ki, insanların hata yaptıktan sonra pişmanlık duyup tevbe ettikleri zaman, istisnasız olarak, her hatanın bağışlanacağını söylemiştir.
 

İslami Yazar

Forum Okuru
Fakat Kuran'da ki kalbi ferahlatan, insanlara umut veren çeşitli ifadelere rağmen, kusurlu olduğunu asla kabul etmeyen bir çok insan da var. Âyetlerdeki açıklamalara rağmen hata yaptıktan sonra ümitsizliğe kapılmak, üzüntü ve sıkıntıya düşmek hatasızlık iddiasında olan insanlara has olan davranıştır Hatasını kibri yüzünden ve hiçbir şekilde kabul etmek istemeyen insan yaptıklarına göre büyük üzüntüye kapılıyor. Böyle şımarık adamlar kolay hata yapan, yanlış kararlar bilen, yanlış davranabilen ve yanlış konuşabilen varlıklar olduklarını kabul etmekte zorlanırlar. Onlar kusursuzluğun ve hatasız olmanın sadece Allah'a has bir vasıf olduğunu düşünemezler . Kendileri de kusursuz olmak istiyorlar.


Fakat bunu bir türlü başaramamaları istemeden de birçok hatalara yol vermeleri onları umutsuzluğa sürükler. Müslümanlar ise, Allah'ın karşısında kusurlarını ve acizliklerini kabul eder. Şunu da unutmamak gerekir ki, insanların hatta en imanlı olanlarının da kusurlu ve kolaylıkla hata yapacak şekilde yaratılmaları Allah'ın kusursuzluk vasfını kavrayabilmek için. Çünkü insan kusursuzluğu ancak kusur ve eksiklik görerek idrak edebilir. Bu nedenle insanın kendi aczini görmesi onun Allah'ın mükemmelliğini daha iyi anlamasına neden olacaktır.
 
Üst