Alto Saksofon

  • Konbuyu başlatan *MeleK*
  • Başlangıç tarihi
*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Alto Saksofon
saksafon notaları alto saksafon notaları markaları en iyi markası nota yerleri
Alm., Alto Saxophon
Fr., Alto Saxophone
İng., Alto Saxophone
İta., Alto Saxophono

Yapıldığı ses : Mi b
Uzunluğu : 65 cm.
Tek kamışlı soluklu bir çalgıdır
Notası, ikinci çizgi sol açkısı ile yazılır.
Diyapazona göre duyuluşu, bir büyük altılı aşağıdandır.
Solo ve eslik görevi verilir.
Armoni Muzikalarında iki partisi bulunur.
Ses rengi, örtülü ve sevdalıdır.

Ses dizisi genişliği:a. Kalın bölüm b. Orta bölüm c. İnce bölüm
d. Kusurlu sesler (zorunlu olmadıkça kullanmamalıdır)


Bu çalgının yapımı, dizge oluşumu ve tutuş özellikleri, Saksofonlar konusunun başında verilen genel bilgilerde olduğu gibidir. Saksofonlar ailesinin en iyi çalgılarından birisidir. Armoni Muzikalarında kullanılışları büyük yararlar sağlar. Dizgesinin çok gelişmiş ve elverişli olmasından dolayı, tirilleri, tirillemeleri, çabuk ezgileri, ezgisel dizimleri, çabuk geçişleri, diatonik ve kromatik sesleri başarıyla seslendirebilir.
Armoni Muzikalarında, Orkestranın yaylı Altolarının yerini tutar. Bu nedenle, eşlik görevleri verilmesine karşın, yöntem yeteneği dolayısı ile çoklukla ezgisel görevler alır. Armoni Muzikalarında bazen güçsüz kalan ikinci Klarnetleri destekleme görevi verilen bu çalgı iyi bir etki bırakır. Ses dizisi genişliğindeki birinci bölümün son ince seslerinden kalına doğru inerken, sesinin gürlüğü gittikçe arttığından, kendiliğinden Kreşendo oluşur. Bu durum genellikle diğer Saksofonlarda da aynıdır. Bu bölüm seslerde partiler yazılırken,, kendiliğinden Kreşendo oluşan bölümün seslerinin PP., deyisi ile çıkarılamayacağı da bilinmelidir. Orkestranın Klarnetleri ve Koranglesi yerini tutan Alto Saksofonun, kapalı, örtülü ve sevdalı bir ses rengi vardır. Her parti için iki çalıcı olmalıdır. Bu iki çalıcı ile çalınan partilerdeki sesler bazen ayrık olabilir. Ses rengi, Büyük Flüt, Obua, Küçük Klarnet ve Büğlü ile çok iyi kaynaşır. Eşlik ezgileri için ikinci Klarnetlerle birleştiği gibi, Senfoni Orkestrasının Viyolonsellerini benzetide diğer Tenor ve Bariton Saksofonlarla, ve bas Klarnetlerle birleşimi çok iyidir.

Ayrıca, uzaktan duyulan küçük bir kadınlar korosunu canlandırma görevi için, Si b Tenor Saksofonlarla birlikte kullanılır. Bu çalgı, Orkestranın ince seslerde çalan Viyolonselin veya Altosunun solosunu başarı ile çalabilir. Tenor veya Kontralto soloları verilebilir. Yaylı çalgılar Orkestrasında hep birlikte çalan Viyolonsellerin duygulu ezgilerini çalmak için, Alto ve Bas Klarnetler, Bassonlar, Tenor ve Bariton Saksofonlarla birleştirilebilir. Aynı zamanda Koranglenin yerine solo olarak kullanılabilir. Virtüöz olarak, en güç çeşitlemeleri, ezgisel geçişleri, tiril ve tirillemeleri başarı ile yapabilir.

Georges Bizet (1838 - 1875)'nin "L'Arlesienne Süviü" ndeki Saksofon Solo, bu çalgının solo olarak başarıyla kullanılabileceğini gösteren güzel bir örnektir. Bu süvitteki Alto Saksofonun başarısı istenilen etkiyi bırakması diğer Orkestra çalgıları arasında olumlu bir söz iyeliği olduğu gerçeğini tanımlamıştır.
bu özellik göz önünde tutulmalıdır. Ayrıca
 

Benzer İçerikler

*MeleK*
Cevaplar
0
Görüntüleme
640
*MeleK*
*MeleK*
*MeleK*
Cevaplar
1
Görüntüleme
844
EVİN
EVİN
*MeleK*
Cevaplar
0
Görüntüleme
831
*MeleK*
*MeleK*
*MeleK*
Cevaplar
0
Görüntüleme
895
*MeleK*
*MeleK*
*MeleK*
Cevaplar
0
Görüntüleme
687
*MeleK*
*MeleK*
Üst