1. handanca

  handanca Daimi Üye Üye

  Kayıt:
  1 Nisan 2008
  Mesajlar:
  4.464
  Beğenilen Mesajlar:
  102
  Ödül Puanları:
  63

  amortisman ayırmak yada ayırmamak seçimi.

  Konu, 'Yeni Ssk Yasaları' kısmında handanca tarafından paylaşıldı.

  amortisman ayırmamak Arkadaşlar kimi işletmeler Amortisman ayırıp ayırmama konusunda kararsızlığa düşüyorlar. Öncelikle Vergi Usul Kanunu ilgili maddelerinde Amortisman;

  (2791 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle değişen fıkra) İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269'uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.(1)

  (4369 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen fıkra Yürürlük:29.7.1998) İlgili mevzuat gereğince sözleşme süresinden sonra bedelsiz olarak devlete veya devletçe tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye intikali öngörülen amortismana tabi iktisadi kıymetlerden (sözleşme süresinde yenilenmesi gerekenler hariç), sermayenin veya özel maliyet bedellerinin itfası hükümlerine göre amortismana tabi tutulanlar, genel hükümler uyarınca ayrıca amortismana tabi tutulamazlar.(2)

  (2365 sayılı Kanunun 54'üncü maddesiyle eklenen fıkra) (4369 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle değişik 414'üncü madde hükmüyle belirlenen tutar, Yürürlük: 29.7.1998) Değeri 50.000.000.- lirayı(*)(393 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2010'dan itibaren 680, -TL) aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 50.000.000.- lirayı (393 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2010'dan itibaren 680, -YTL) aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.(3)


  (*) Madde 313 _ (Değişmeden önceki şekli) (2365 sayılı Kanunun 54'üncü maddesiyle eklenen fıkra) (3946 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen miktar) Değeri 500.000 lirayı (B.K.K. 94/6296 ile 5.000.000 lira) aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 500.000 (5.000.000) lirayı aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.(4)

  UYGULAMA SÜRESİ BAKIMINDAN
  Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanması için (1) rakamı mükellefçe uygulanan nispete bölünür.
  (4108 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle değişen fıkra) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir.(*)
  Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir.
  Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz.
  (*) (Değişmeden önceki şekli) (4008 sayılı Kanunun 12'inci maddesiyle eklenen fıkra) Ancak, kıymetlerin aktife girdiği ilk hesap döneminde, dönemin bitimine kaç ay kalmış ise bu hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir

  AMORTİSMAN UYGULAMA SÜRESİ VE USULUNU SEÇME
  Yine vergi Usul Kanununda belirtildiği üzere,
  (205 sayılı Kanunun 20'nci maddesiyle eklenen madde) 1. İktisadi ve teknik bakımdan bir bütün teşkil eden değerler için normal veya azalan bakiyeler usulü ile amortisman usullerinden yalnız birisi uygulanabilir.
  2. Bir iktisadi değer üzerinden normal amortisman usulüne göre amortisman ayrılmasına başladıktan sonra bu usulden dönülemez.
  3. Bir iktisadi değer üzerinden azalan bakiyeler usulüne göre amortisman ayrılmaya başlandıktan sonra normal amortisman usulüne geçilebilir. Bu suretle usul değiştirenler keyfiyeti beyannamelerinde veya eski bilançolarda belirtmeye mecburdurlar. Kabul edilen yeni usul bu bildirimin yapıldığı beyannamenin taalluk ettiği dönemden itibaren nazara alınır. Bu takdirde henüz yok edilmemiş olan değer kısmı, bakiye amortisman süresine bölünmek suretiyle eşit miktarlarla yok edilir.
  Bu bölüm gereğince hesaplanan amortismanların, hesaplarda ayrıca gösterilmek şartiyle ilgili bulundukları değerlerden doğrudan doğruya indirilmesi veya pasifte ayrı bir karşılık hesabında toplanması caizdir.(5)

  AYIRIP AYIRMAMA DURUMU VE SONUÇ
  İşletmeler yada mükellefler Vergi dönemlerinde bir takım nedenler dolayısı ile Amortisman ayırmamaktadırlar Bilakis bazı işletme yada mükellefler ise Kısmen (Eksik) amortisman ayırmaktadırlar. Vergi Usul Kanunu uyarınca, 320.madde de Amortisman ayrılmamasına yada kısmen ayrılmasına imkan olanak vermektedir.
  Bununla birlikte Hazinenin kayba uğratılmaması önemli ise de mükelleflerin Kanunda yer alan ve tek Düzen Hesap planında uygulama yönü ile Amortisman mevzuunda, gerekli hassasiyeti göstererek sistemli ve oranlara uygun olarak amortisman uygulamasına devam etmeleridir. Danıştay ve Mali İdaremiz de amortisman konusunda paralel düşünceleri taşımaktadırlar.
  Yararlanılan Kaynak : (1,2,3,4,5) V.U.K


   
amortisman ayırmak yada ayırmamak seçimi. konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Ayırmak

  Ayırmak

  Ayrılması mutat oyan şeyleri ayırmak sebebe sarılarak iş görmeye delalet eder: Kuzuyu annesinden ayırmak gibi. Maldan bir kısım ayırmak onun zekatını vermeye, iyilik yapmaya, Yapı itibariyle bitişik olan organ ve nesneleri birlirinden ayırmak kendini inssanlardan tecrit etmeye, yalnız kalmaya, Ayırmak cimrilikten dolayı kınanmaya ya da bir insanı sıkıntıdan kurtarmaya, Ak ile kara gibi...
 2. Bir şeyi ayırmak

  Bir şeyi ayırmak

  Rüyada bir seyi bitisik oldugu diger seyden ayirmak, yalnizliga ve topluluktan aynlip yalniz kalmaya isaret eder.
 3. Amortisman hesaplama tablosu

  Amortisman hesaplama tablosu

  amortisman hesabı amortisman tablosu hesaplama tablosu 2010 hesaplama Yine Levent Süren tarafından hazırlanmış ( SMMM) güzel ve yararlı bir proğramcık arkadaşlarım bununla enflasyon muhasebesine uyumlu amortisman hesaplaması yapabilirsiniz. BURADAN İNDİRİNİZ
 4. seçim

  seçim

  eski erkek arkadaşımla 4 yıl çıktık fakat değerimi bilmediği için ayrılma kararı aldık ben bi şeyleri zorlasamda ayrılığımız dahi birbirimizden habersiz oldu. Şimdi yeni bir ilişkim var 5 aydır çok mutluyum bir kez bile kavga etmedik ve erkek arkadaşımın beni sevdiğine inanıyorum. ancak eski sevgilim mesaj attı ailesinin bana değer verdiğini söyledi ve sanırsam benim değerimide anladı bu...
 5. kızımı bezden ayırmak istiyorum

  kızımı bezden ayırmak istiyorum

  kızım 20 aylık ve bezden ayırmak istiyorum nasıl bir yol izlemeliym :) deneyimli anneler :18:

Sayfayı Paylaş