Etiketler:
 1. Kayıtsız Üye

  Kayıtsız Üye Forum Okuru

  ana fikir ve yardımcı fikir nedin nasıl yazılır ve bulunur

  Konu, 'Soru-Cevap' kısmında Kayıtsız Üye tarafından paylaşıldı.

  Arkadaşlarım bir yazıda ana fikir ve yardımcı fikir nedin rasıl bulunur ?

   
 2. Kayıtsız Üye

  Kayıtsız Üye Forum Okuru

  Belki yardımım dokunur bende arıyordum buldum yazayım dedim.
  Kolay gelsin .  Ana Fikir Nedir Nasıl Bulunur

  Ana fikir bir parçada esas vurgulanmak istenen düşüncedir. Yazarın okuyucusuna vermek istediği mesaj ana fikri oluşturur. Konu için araçtır, demiştir. Ana fikir de amaçtır.

  Ana fikir soruları çözülürken şunlara dikkat edilmelidir:

  1. Ana fikir paragrafın tamamını kapsar.
  2. Bazı paragraflarda ana fikir cümle halinde metnin başında veya sonunda verilebilir. Bazı paragraflarda ise direkt verilmez. Okuyucu “anlam bütünlemesi” yaparak ana fikri bulur.
  3. Ana fikir bulunurken kendi düşüncelerimiz değil, paragrafta yazılanlar dikkate alınmalıdır.
  4. Ana fikir bulunurken; yazar bu yazıyı niye yazmış? Veya yazarın vermek istediği mesaj nedir? Soruları sorulabilir.
  5. Şiirlerin konusu ve ana fikri olmaz. Şiirlerin teması vardır
   
 3. TİTAN

  TİTAN Forum Okuru

  Sayın misafirimiz, Bir diğer misafirimize teşekkür ediyoruz ve bulduğumuz bilgileri sizlerle paylaşmak isityoruz :)  Tema Nedir - Anafikir Nedir?

  Bir sanat eserinin merkezinde yer alan temel duygu ve düşünce demektir. konu ve ana düşünce ile yakınlığı nedeniyle onlarla karıştırılmaması gereken bir terimdir. Konunun somut nitelikli olmasına karşılık, Tema soyut özellikler gösterir.
  Bir eserin teması, onun konusu değildir. Konunun çok özel bir biçimde işlenmiş ayrıntısıdır. Ölümün Konu edildiği bir eserde “ölüm karşısında duyulan hüzün”, bu eserin teması olarak ifade edilebilir. Bir şeyin edebiyat eserine konu edilmesi için, bir yazar veya şairin o konuyu seçmiş olması yeterlidir. Oysa tema, edebi şahsiyetin sanatçı yönünün, yorumlama gücünün bir göstergesidir.
  Tema bütün sanat dallarının ortak terimlerinden biridir. İnançlar ve kültürel değerler, herhangi bir temanın farklı toplumlarda, hatta aynı toplumda bile değişik biçimlerde ele alınmasına neden olur. Söz gelişi aşk teması, edebiyatın bir döneminde ince duyarlıkları ifade ederken, başka bir dönemde maddi hazların ifade aracı olarak işlenebilir.


  PARAGRAFTA DÖRT ANA UNSUR VARDIR:

  A) KONU: (Paragraf ne anlatıyor?)
  Örnek:
  Sanatçıların tenkit yazılarına bakış açılarını…
  Divan ve Halk Edebiyatlarının benzeştiği yönleri…
  Şiirin insan hayatını etkilediğini…

  B) ANA DÜŞÜNCE (ANA FİKİR): (Paragraf niçin anlatıyor?)
  *Paragrafta asıl vurgulanan, öne sürülen, savunulan düşüncedir.
  *Temel yargıdır.
  *Yazarın bize iletmek istediği mesajdır.
  *Paragrafta cümle olarak yer alabileceği gibi, paragrafın tamamından da çıkarılabilir.

  Örnek:
  Okuma alışkanlığı edinmenin belli bir eğitim gerektirdiğini anlatmak için yazılmış.
  Kısa ve özlü yazmanın güç olduğunu vurgulamak için yazılmış.

  C) YARDIMCI DÜŞÜNCELER (YARDIMCI FİKİRLER, YAN DÜŞÜNCELER)
  *Ana düşünceyi destekleyen, tamamlayan; ana düşüncenin açıklanmasını sağlayan, konuyu geliştiren düşüncelerdir.
  *Özellikle olumsuz soru tipleri yardımcı düşüncelerle ilgilidir.

  Örnek:
  Paragrafa göre yazarın yazılarında aşağıdaki niteliklerden hangisi yoktur?
  Aşağıdakilerden hangisi Sait Faik'in anlatmak istediğine ters düşer?
  Paragraftan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

  Çözüm:
  *Bu tip sorularda dört şık yardımcı düşünceleri içerir. 5. şık ise ana ve yardımcı düşüncelerle alakalı olmayan, çelişen, uyuşmayan şıktır.

  D) ÜSLUP: (Paragraf Nasıl Anlatıyor?)
  *Sanatçının, sözcükleri seçiş ve kullanış tarzıdır.
  *Sanatçının “anlatım tarzı”dır.
  *Üslupla, içerik karıştırılmamalıdır.
  *Her sanatçının özgün bir üslubunun olması beklenir.

  Örnek:
  Sanatçının, kısa cümleler kullanması, sıfatlara çokça yer vermesi, mecaz anlamlı kelimeleri tercih etmesi “üslup” ile ilgilidir.
   
 4. Kayıtsız Üye

  Kayıtsız Üye Forum Okuru

  Yazarın parçada anlatmak istediği düşünceye ana fikir denir. Yazıda birçok fikir bulunabilir. Ama asıl anlatılmak istenen fikir tektir. Ana fikir, kısaca, parçanın bir cümlelik özetidir. Ana fikir bazen parçanın içinde bir cümle halinde verilmiş olabilir. Bu durumda o cümleye ana fikir cümlesi diyebiliriz. Ana fikir parçada cümle halinde verilmemişse parçanın bütününden ana fikri kendimiz çıkarmamız gerekir.

  Bazı parçalarda birden çok ana fikir var gibi görünebilir. İyi hazırlanmış bir parçada kesinlikle tek ana fikir vardır. İkinci ana fikir dediğiniz ikinci görüş, esas ana fikri desteklemek için vardır.

  Ana düşünce Nasıl Belirlenir?

  Ana düşünceyi belirlemek, bir sözcüğün cümlede kazandığı anlamı, yaptığı görevi, cümlelerin ilettikleri yargıyı kavramaya bağlıdır. Ana düşünceyi belirlemede yanılgıya düşmemek için parçayı bütünüyle kavramayı amaçlayarak okumak gerekir. Parça okunduktan sonra, "Bu parçada yazarın asıl anlatılmak istediği nedir?" sorusuna doğru bir cevap alınırsa, ana düşünce belirlenmiş olur.

  Ana Düşünce Cümlesinin Yeri

  Ana düşünce cümlesi, yazarın amacını belirleyen cümledir. Paragrafta anlatılan her şeye bu cümle yön verir.

  Ana düşünce cümlesi yazarın tutumuna bağlı olarak paragrafın başında, ortasında ya da sonunda bulunabilir. Kimi paragraflarda ise ana düşünce somut olarak paragrafın herhangi bir yerinde görülmez; paragrafın tümüne sindirilmiş olur.

  * Paragraf tümdengelim yöntemiyle oluşturulmuşsa ana düşünce cümlesi başta yer alır; ilk cümle hem konuyu hem ana düşünceyi yansıtır.


  Örnek:

  Tiyatro, sınırları o kadar geniş bir bilgi ve çalışma alanı ki insanın bir ömrü değil, yüz ömrü bile olsa, onu bütünüyle öğrenmeye yetmez. Öyle ki insan, bütün bir yaşamını tiyatroya ayırmış olsa da ömrünün sonunda tıpkı başlangıçtaki gibi boş ve bilgisiz görür kendini. Çünkü yaşam, nasıl yeni günler getiriyorsa, yeni günler de tiyatroya yeni yeni üsluplar, yeni yeni düşünceler, yeni yeni deneyimler getiriyor.

  Bu parçanın ana düşüncesi ilk cümlede belirtilmiştir. Yazara göre, "Tiyatro öyle geniş bir çalışma alanıdır ki onu bütün yönleriyle öğrenmeye bir insanın ömrü yetmez."  * Paragraf tümevarım yöntemiyle kurulmuşsa ana düşünce cümlesi sonda olur. Bu durumda sonuç cümlesi, parçada anlatılanların tümünü özetler.  Örnek:

  Dil, bir toplumu başka bir toplumdan ayıran en önemli öğedir. Şair ise dildeki sözcüklere yeni anlamlar, çağdaş yorumlar katan kişidir. Bir toplum, yeni şairlerini anladığı ölçüde daha çağdaş bir toplum olma çizgisine ulaşır. Kısacası şair, toplumun dilini, dolaylı olarak da duyarlığını zenginleştirir ve canlı tutar.

  Verilen parçanın son cümlesi "Kısacası......" biçiminde başlıyor. Buradan anlıyoruz ki yazar, parçada anlattığı her şeyi burada kısaca belirtecek. Parçanın son cümlesi, ana düşüncedir.


  * Ana düşünce kimi zaman da paragrafın orta bölümünde yer alabilir.

  Örnek:

  (I) Sanatın insanoğluyla yaşıt olduğu söylenebilir. (II) İnsanoğlu, geçirdiği evrimlere uygun olarak sanatı da değiştirmiş, geliştirmiştir. (III) İlk sanat örneklerini incelediğimizde sanatın ilkel bir nitelik taşıdığını görürüz. (IV) İnsanın, yerleşik yaşama geçmesiyle birlikte kültür düzeyi de yükselmiştir. (V) Bu da ister istemez sanata yeni nitelikler, yeni boyutlar kazandırmıştır.

  Bu parçayı dikkatlice okursak (II) numaralı cümlenin ana düşünceyi yansıttığını görebiliriz.
  Ana düşünce Cümlesinin İşlevi ve Nitelikleri

  Ana düşünce cümlesi, anlatacaklarımızı bulma işini kolaylaştırır. Yazıya birlik, bütünlük kazandırır. Çünkü yazının örgüsü, ana düşünce cümlesi üzerine kurulur. İyi bir ana düşünce cümlesinde şu nitelikler bulunur:  * Ana düşünce cümlesi konu değil, düşünce belirtmelidir.


  Örnek:

  "Yaban romanı" ==>Konu ama ana düşünce cümlesi değil.

  "Yaban, köy ve köylü sorununa parmak basan gerçekçi bir romanımızdır." ==> Ana düşünce cümlesi


  * Ana düşünce cümlesi, açık ve özlü olmalıdır.

  Örnek:

  "Yaban romanı Anadolu halkının yaşayışı üzerine yazarın türlü görüşlerini kapsar ki her biri okuyanı ve halkı acı acı düşündürür." ==> Ne açık ne de özlü.

  "Yaban'da Türk köylüsüyle Türk aydını arasındaki derin uçurum ortaya konmuştur." ==> Ana düşünce cümlesi.

  * Ana düşünce cümlesi açık ve anlaşılır olmalı, değişik yorumlara yol açmamalıdır.

  Örnek:

  "Bu yaz, Anadolu'da yaptığım bir geziden türlü izlenimler edindim ki, her biri bölgesel bir değer ve renk taşımaktadır." ==> Açık ve anlaşılır değil.

  "Anadolu'daki gezimden Doğu Anadolu köylerindeki ev tipleriyle Batı Anadolu'dakiler arasında büyük farklılıklar olduğunu öğrendim." ==> Ana düşünce cümlesi.

  * Ana düşünce cümlesi açıklama yapmamıza, örnek vermemize, karşılaştırmalara, nedenleri belirtmemize, etki ve sonuçları göstermemize, kısacası geliştirilmeye uygun olmalıdır.

  Örnek:

  "İstanbul Boğazı, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlar." ==> Geliştirilmeye uygun değil.

  "İstanbul Boğazı'nın Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlamasının askeri yönden değeri büyüktür."==> Geliştirilmeye uygun, ana düşünce cümlesi olabilir.
   
 5. Kayıtsız Üye

  Kayıtsız Üye Forum Okuru

 6. Kayıtsız Üye

  Kayıtsız Üye Forum Okuru

  sağolun hiç işime yaramadı:)
   
 7. Kayıtsız Üye

  Kayıtsız Üye Forum Okuru

  Immm yardımcı düşünceyi araştırıyordum 7. sınıfım yardım eder misiniz lütfen?
   
 8. Kayıtsız Üye

  Kayıtsız Üye Forum Okuru

  hiç işime yaramadı diyemem çok yaradı
   
 9. elif kaya

  elif kaya Forum Okuru

   
 10. Melike Tüylü

  Melike Tüylü Forum Okuru

  Gerçekten çok işime yaradı sağolun. Ben 5. Sınıfım ve proje ödevine yazmam gereken yardımcı fikiri nasıl bulacağımı çok net ve iyi anlamamız için örnekli anlattığınız için çooook Teşekkürler. Tek sizin sitenizde anlayabilir yardımcı fikrin ne olduğunu. ✌✋✋✋
   
 11. ___

  ___ Forum Okuru

  Aynı yazıyı başka yerde de okudum örnekler falan hepsi aynı işime yaramadı diye kapattım bunu açtım aynı yazı önüme geldi
   
 12. Belirsiz Varlık

  Belirsiz Varlık Forum Okuru

 13. Sorukolik hinna

  Sorukolik hinna Forum Okuru

  kardeş kör müsün yoksa okuduğunu anlama sorunu mu var ADAM ORAYA BENDE BİR YERDEN GÖRDÜM İNŞALLAH YARARIM DOKUNUR YAZMIŞ WHERE ARE THE BRAİN (beyin nerde )
   
ana fikir ve yardımcı fikir nedin nasıl yazılır ve bulunur konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu

  Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu

  Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5846 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/12/1951 Sayı : 7981 BİRİNCİ BÖLÜM Fikir ve Sanat Eserleri Amaç Madde 1 – (Değişik: 21/2/2001 -4630/1 md.) Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini...
 2. Fİzİk Ortamin Fİkİr Üretİmİ Ve VerİmlİlİĞe Etkİsİ

  Fİzİk Ortamin Fİkİr Üretİmİ Ve VerİmlİlİĞe Etkİsİ

  BARINMA HİJYENİ İnsanın çalıştığı yaşam odalarını havalandırması, aydınlatması ısıtması, ses kirliliği, elektromanyetik kirlilik, genel temizliği gibi alt başlıklarda düşünülecek çevre bilincine barınma hijyeni diyebiliriz. İDEAL BARINMA ALANI Duvar yüksekliği evlerde 2,25 m olmalı, insan sayısına göre hesaplanmalıdır. Isı dağılışının en iyi olduğu doğal malzemeler en idealidir. Kişi başına...
 3. Fikir

  Fikir

  Fikir Herhangi bi konu hakkında ortaya atılan kapsamlı yorumlar topluluğu..
 4. Farklı ve Eğlenceli Bir Fikir

  Farklı ve Eğlenceli Bir Fikir

  değişik hobiler eğlenceli hobiler farklı eğlenceli fikirler eğlence fikirleri Evde değişik el yapımı ve farklı şeyleri seviyorsunuz. Ve elinizde kalan önceden başka şeyler için aldığınız kurdeleler boncuklar felan var. Neden bunları kullanarak evinizin dekorasyonuna güzel birşey katmayasınız:D Değil mi ama :) Malzemeler 2 adet çıta 1 adet çift taraflı yapışkan bant 1 adet makas 2...
 5. Ana Fikir Ne Demektir?

  Ana Fikir Ne Demektir?

  Paragrafta ana fikir nedir, açıklar mısınız? :)

Sayfayı Paylaş