Anal apsenin kesin tedavisi varmıdır?

Uzman SühaN

Administrator
Anal apsenin kesin tedavisi varmıdır?
Anal apse, makatta iltihaplanma sonucu irin toplanması ile oluşur. Genellikle makat salgı bezlerinin iltihaplanmasından köken alır ve yayılır. Bu bezlerin esas görevi, mukus salgılayarak dışkı çıkışını kolaylaştırmaktır. Acil cerrahi gerektiren iltihabi bir hastalıktır. Her yaş grubunda görülebilmekle birlikte 30-40 yaş arasında daha sık görülür. Erkekler de kadınlara oranla görülme sıklığı daha fazladır. Sıklıkla dışkı yumuşaklığının arttığı ilkbahar-yaz aylarında görülür. Sulu dışkı bezlerin algı çıkış noktalarını tıkayarak hastalığı tetiklemektedir. Yerleşim yerine göre apseler;

3.jpg


Perianal
İntersfinkterik
İschiorektal
Supralevator
anal apse

Anal apse belirtileri nelerdir?

Dışkılama sırasında makat bölgesinde ağrı ile başlar, daha sonra kızarıklık, şişlik ve sıcaklık artışı gibi belirtiler ortaya çıkar. Hastalar ayrıca ateş , terleme, halsizlik ve makattan iltihap şeklinde akıntı olduğunu söylerler.

Anal apse neden oluşur?

Anal bölgeye uygulanmış cerrahi girişimler, anal bölge travması, anal fissür-fistül varlığı, daha önce geçirilmiş anal apse hikayesi, anal apse oluşumunda risk faktörleri olarak sıralanabilir. Bazen uzun süreli ishal sonrası oluştuğu gözlenmektedir.Aşırı alkol tüketimi ve aşırı kilo risk faktörleri arasındadır.Benim kendi hastalarımda tesbit ettiğim en sık anal apse sebebi kronik anal fissür mevcudiyetidir.

Anal apse nasıl yayılır?

Artan irin miktarının uyguladığı basınç nedeniyle intersfinkterik apse, kendini çevreleyen komşu dokulara yayılım gösterir, cilt altına doğru ilerler, perianal boşluğa ulaşır ve büyüyerek perianal apse oluşturur. Kaslar arasından yukarıya doğru ilerler ve supralevator boşlukta supralevator apseyi oluşturur. Ya da sfinkter kasını yanlamasına geçer ve iskiorektal apse halini alır.

anal apse

Anal apsenin tanı ve tedavisi geciktikçe, apse hızla yayılır ve komplek bir hal alır.

Anal apsede tanı nasıl konulur?

Çoğu hastada tanı için muayene yeterlidir. Bazen ultrason ve MR istenebilir.

Anal apsede tedavi yöntemleri nelerdir?

Anal apse tedavisinin amacı, makat bölgesine ait semptomları ve genel enfeksiyon durumunu düzeltmek, ayrıca apsenin komplike bir hal almasını veya anal fistül gibi bazı başka patolojileri tetiklemesini önlemektir.

anal apse

Anal apsenin tedavisi cerrahidir. Anestezi altında apse drenajı yapılır, insizyon için anüse en yakın yer seçilmelidir. Abse boşaltıldıktan sonra, ağrı, ateş ve diğer iltihabi bulgular hızla iyileşecektir. Bu iyileşme sürecinde antibiyotik,ağrı kesici ve sıcak su oturma banyosu kullanılabilir.

Cerrahi yöntemler sonrası antibiyotik tedavisi verilen hasta düzenli olarak takip edilir. Nüks oranı %10 civarındadır. Absesi olan hastanın hekime geç başvurması, apsenin yetersiz tedavisi ve apsenin yerleşim yeri fistül oluşum riski açısından önemlidir. Anal apsesi olan hastaların %30'unda fistül oluşumu görülür.
 
Üst