Ankara Dsa Görüntüleme Merkezi iletişim bilgileri

SadmiN

SadmiN

♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥
Yönetici
Ankara Dsa Görüntüleme Merkezi iletişim bilgileri
Ankara Dsa Görüntüleme Merkezi, Ankara Dsa Görüntüleme Merkezi hastane randevu iptal, Ankara Dsa Görüntüleme Merkezi ileti?im bilgileri, Ankara Dsa Görüntüleme Merkezi irtibat bilgileri, Ankara Dsa Görüntüleme Merkezi online randevu almak, Ankara Dsa Görüntüleme Merkezi randevu alma, Ankara Dsa Görüntüleme Merkezi randevu iptal etme, Ankara Dsa Görüntüleme Merkezi telefon numaras?, Ankara Dsa Görüntüleme Merkezi ula??m bilgileri, hastane randevu alma
Ankara Dsa Görüntüleme Merkezi randevu alma ve hastane hakk?nda genel bilgiler burada k?zlar

Öncelikle sizlere hastanenin ileti?im bilgilerini vermek istiyoruz arkada?lar?m.
Ankara Dsa Görüntüleme Merkezi

Ankara Dsa Görüntüleme Merkezi ?leti?im Bilgileri
Hastane Ad?: Dsa Görüntüleme Merkezi
Telefon: (0312) 447 37 37
Faks: (0312) 447 37 27
Adres: Filistin Sokak No:41
?l: Ankara
?lçe: Çankaya
Web Adres: DSA Grntleme Merkezi

DSA GÖRÜNTÜLEME MERKEZ?; Ankara’da 1996 y?l?ndan beri periferik anjiyografi hizmeti sunan, modern bir Radyolojik Tan? Merkezidir. Görüntüleme merkezimiz bu amaçla 2004 y?l? ba??ndan itibaren yeni adresinde, yeni bir DSA cihaz? ile hizmet sunmaya ba?lam??t?r.

Dsa Görüntüleme Merkezi Hakk?nda
dsa%20hastanesi-6b.jpg

DSA GÖRÜNTÜLEME MERKEZ?’ndeki yeni anjiyografi cihaz?; SIEMENS marka AXIOM Artis FA tipi, flat panel sistemine uyumlu, yüksek teknoloji ürünü bir DSA cihaz?d?r. Bu cihaz ile her türlü serebral, visseral ve periferik anjiyografik uygulamalar?n yan?nda, bu sistemler ile ilgili giri?imsel i?lemler de yap?labilmektedir. Yüksek rezolüsyonlu bir görüntüleme birimine sahip, ileri teknoloji ürünü cihaz?m?zda, her türlü görüntü i?leme ve damar analiz programlar? bulunmaktad?r. Anjiyografi merkezimiz; her kademede, 25 y?ll?k deneyime sahip kadrosu ile, tatil ve bayram günleri de dahil kesintisiz hizmet vermeyi sürdürmektedir. Bu konuda merkezimizin 447 37 37 numaral? telefonundan 24 saat bizlere ula?abilirsiniz.
 
Üst