Antlaşmalar ve Konferanslar...!

*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Cevap: Antlaşmalar ve Konferanslar...!

Prut Antlaşması

1711 Prut Harbi sonrasında imzalanan Osmanlı-Rus Antlaşması. Osmanlı sultanlarından Üçüncü Ahmed Han (1703-1730) zamanında
smilev.gif
22 Temmuz 1711 tarihinde Rusya ile imzalandı.
Lehistan meselesi dolayısıyla Rus Çarı Petro ile İsveç Kralı Demirbaş Şarl’ın arası açılmış; Osmanlılar
smilev.gif
Demirbaş Şarl’ın Lehistan kralı ilan ettiği Stanislav Lehcinski’yi tanımışlardı. Çar Petro ile Kral Şarl arasında Ukrayna’da yapılan savaşı
smilev.gif
İsveçliler kaybettiler (1709). Demirbaş Şarl
smilev.gif
Ukrayna Hatmanı Mazepa ile birlikte
smilev.gif
Osmanlı topraklarına sığındı. Çar’ın iade isteği
smilev.gif
Bâbıâlî tarafından reddedildi. Deli Petro’nun savaşla tehdit etmesi üzerine
smilev.gif
Rusya’ya savaş ilan edildi (20 Kasım 1711).

Hıristiyan tebaayı ayaklandırarak başarı sağlayacağını zanneden Çar
smilev.gif
Boğdan’a girip
smilev.gif
Prut boyunca Tuna kıyılarına inmekte iken
smilev.gif
ummadığı bir zamanda Türk ordusu tarafından kuşatıldı. Türk askeri
smilev.gif
kesin bir üstünlüğe sahipti. Ruslar
smilev.gif
sulh teklifinde bulundular. Azak’ın ve Lehistan’ın Rus nüfuzundan kurtulması kabul edilince
smilev.gif
Sadrazam Baltacı Mehmed Paşa
smilev.gif
kâhyası Antalyalı Ömer Ağa ve mektupçusu Ömer Efendinin tesirleri altında kalarak
smilev.gif
sulh teklifini kabul edip
smilev.gif
Çar’ı serbest bıraktı. Kırım hanı Devlet Giray Han ile Demirbaş Şarl muhalefet ettiler. Prut Irmağı kıyısında
smilev.gif
Serdâr-ı ekrem (Başkumandan) Baltacı Mehmed Paşanın çadırında
smilev.gif
Osmanlı devlet adamları ile Rus Başbakanı Baron Şafirov arasında kararlaştırılan Prut

Antlaşması ile:
1. Azak Kalesi ve bütün çevresini Ruslar geri vereceklerdi.

2. Aşağı Özi boyundaki Rus kaleleri yıkılacaktı.

3. Lehistan’a girmiş bulunan Rus kuvvetleri geri çekilecekti.

4. Barabaş
smilev.gif
Potkalı ve Kırım Hanlığı'na tâbi Kazaklara
smilev.gif
Ruslar müdahale etmeyecekti.

5. Osmanlı Sultanına sığınan mülteci İsveç kralı Demirbaş Şarl
smilev.gif
maiyetiyle birlikte
smilev.gif
ülkesine serbestçe gidecekti.

6. Osmanlı ülkesine gelip giden Rus tüccarlarından başka
smilev.gif
Türkiye’de Rus elçisi bulunmayacaktı.

7. Harp öncesi ve sonrasındaki Müslüman esirler
smilev.gif
Osmanlı hükümetine iade edilecekti.

8. İki taraf da harbe teşvikçilik yapmayacaktı.

9. Ruslar
smilev.gif
eskiden olduğu gibi
smilev.gif
Kırım Hanına yine vergi vereceklerdi.

Antlaşmadaki şartların yerine getirilmesi için
smilev.gif
Baron Şafirov
smilev.gif
Osmanlılarda kalacaktı.

Baltacı Mehmed Paşanın iyi niyetinin
smilev.gif
Ruslar tarafından suiistimal edilerek
smilev.gif
antlaşma şartlarının uygulanmaması ve Devlet Giray Hanla Demirbaş Şarl’ın sadrazam aleyhinde propagandaları
smilev.gif
hoşnutsuzluğu büyüttü. Mehmed Paşa
smilev.gif
sadaretten azledildi (20 Kasım 1711). Antlaşmanın uygulanması için
smilev.gif
Rusya’ya savaş ilan edilince
smilev.gif
Azak Kalesi teslim edilip
smilev.gif
kaleler yıkıldı. Demirbaş Şarl’ın dönmesi yine gerçekleşmeyince
smilev.gif
ikinci defa sefer ilan edildi. 1713 Haziranında yapılan Edirne Antlaşması ile Demirbaş Şarl memleketine dönebildi.

Bu neticeyle
smilev.gif
Prut Muahedesi
smilev.gif
Deli Petro’nun Karadeniz ve Balkanlara inme hayallerine darbe vurmuş oldu.
 
*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Cevap: Antlaşmalar ve Konferanslar...!

San Remo Konferansı

Birinci Dünya Savaşından sonra
smilev.gif
19-26 Nisan 1920’de
smilev.gif
Osmanlı topraklarının paylaşılması ve Türkiye ile yapılacak olan Sevr Antlaşması'nın şartlarını hazırlamak için
smilev.gif
İtalya’nın San Remo şehrinde toplanan milletlerarası konferans.
İngiltere başbakanı
smilev.gif
Fransa başbakanı
smilev.gif
İtalya başbakanı ile Japonya
smilev.gif
Yunanistan ve Belçika temsilcilerinin katıldığı konferansta
smilev.gif
Birinci Dünya Savaşından mağlup olarak çıkan Osmanlı Devleti topraklarının ve Ortadoğu petrollerinin paylaşılması görüşüldü ve Sevr (Sévres) Antlaşmasının son biçimi tespit edildi.

San-Remo Konferansında
smilev.gif
Osmanlı Devletinin Asya ve Kuzey Afrika’da bulunan Arap toprakları üzerindeki bütün haklarından vazgeçmesi
smilev.gif
bağımsız bir Ermenistan’la Özerk bir Kürdistan’ın kurulması kararlaştırıldı. Ayrıca
smilev.gif
Osmanlı Devletinin eski Suriye topraklarında iki “A tipi manda” teşkil edilerek Suriye ve Lübnan’ın Fransa
smilev.gif
Filistin’in ise İngiltere’nin idaresine bırakılması
smilev.gif
Irak topraklarının da İngiltere’nin mandasına girmesi kararlaştırıldı. Teşkil edilen A tipi manda idaresi
smilev.gif
söz konusu ülkelerin bağımsız sayılmasını
smilev.gif
kendini idare edebilecek siyasî olgunluğa erişinceye kadar manda otoritesi altında kalmasını öngörüyordu.

Konferansta
smilev.gif
ayrıca
smilev.gif
İngiltere ile Fransa arasında bir petrol anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla Musul’un
smilev.gif
İngiltere’nin Irak manda bölgesine dahil edilmesi
smilev.gif
Fransa’ya Irak petrollerinden % 25 hisse verilmesi ve petrol taşıma kolaylıkları tanınması sağlandı.

Almanya ile Fransa arasındaki meselelerin de ele alındığı konferansta
smilev.gif
Almanya ordusunun büyütülmemesi gerektiği kararlaştırıldı.

San-Remo Konferansından sonra
smilev.gif
10 Ağustos 1920’de
smilev.gif
Osmanlı hükümetine zorla imzalatılan Sevr (Sévrés) Antlaşması
smilev.gif
Sultan Beşinci Mehmed Vahideddin tarafından tasdik edilmediği gibi
smilev.gif
Ankara’daki Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da kabul edilmedi. Batılı devletler arasında da
smilev.gif
Yunanistan’dan başka onaylayan çıkmadı. Böylece
smilev.gif
antlaşma hukukî geçerlilik kazanmadı ve yürürlüğe girmedi.

San-Remo Konferansı
smilev.gif
bugün Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu iç ve dış meselelere kaynaklık etmesi bakımından önem arz etmektedir. Bu konferansta kararlaştırılan
smilev.gif
daha sonraki antlaşmalarla kurulması sağlanan bağımsız Ermenistan Devleti
smilev.gif
Türkiye için dış tehdit unsuru teşkil etmektedir.

Ayrıca
smilev.gif
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölünmesine yönelik terör hareketlerinin fikrî tohumları San-Remo Konferansında atılmış
smilev.gif
art niyetli Avrupa devletlerinin destek
smilev.gif
tahrik ve teşvikleriyle bugün
smilev.gif
fert
smilev.gif
aile
smilev.gif
toplum ve devlet hayatını etkileyici hale gelmiştir.

Harp Akademileri Komutanlığı yayınlarından "Tarihî ve Coğrafî Açıdan Kafkasya’nın Etnik Yapısı" adlı
smilev.gif
Mart 1993 tarihli ve 13 nolu Bilgi Notunda
smilev.gif
San Remo Konferansıyla ilgili olarak şu bilgiler verilmektedir: “Âzerbaycan
smilev.gif
bugün çok ciddî meselelerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu meselelerin başında da Karabağ gelmektedir. Sahip olduğu konum itibariyle
smilev.gif
sadece bölgedeki ülkelerin değil
smilev.gif
bölge dışı ülkelerin de ihtiraslarının çarpıştığı
smilev.gif
Âzerbaycan’ın sürdürdüğü mücadele sadece Ermeniler'e ve Ermenistan’a karşı verilmemektedir. Onların arkasındaki Rusya Federasyonu
smilev.gif
İran ve batılı ülkelere karşı verilmektedir. Söz konusu uluslararası bu politikayı
smilev.gif
San Remo Konferansında Lord Curzon’un şu sözleri aydınlatmaktadır: 'Yeni bir Panislamizm ve Panturanizm akımı ortaya çıkabilir. Bu ihtimali düşünen Londra Konferansı
smilev.gif
dünya barışının devamı bakımından
smilev.gif
Anadolu Türkleri ile daha doğudakiler arasında
smilev.gif
Hıristiyan bir toplumdan oluşan bir set çekmenin
smilev.gif
şâyân-ı arzu olduğunu düşünmüştür. Bu da yeni Ermeni Devleti olacaktır'. Dolayısıyla bu politikada
smilev.gif
Türk dünyasına karşı mücadele eden her devlet
smilev.gif
yer almaktan bugüne kadar kaçınmamıştır.
 
*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Cevap: Antlaşmalar ve Konferanslar...!

Sevr (Sévres) Antlaşması

Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki antlaşmalardan. Osmanlı Devleti'yle
smilev.gif
İngiltere
smilev.gif
Fransa
smilev.gif
İtalya ve Yunanistan arasında
smilev.gif
10 Ağustos 1920 tarihinde
smilev.gif
Fransa’nın başşehri Paris’in Sévres kasabasında imzalandı. Osmanlı sultanı Vahideddin Han (1918-1922) ile; İngiliz
smilev.gif
Fransız ve İtalyan parlamentoları tarafından tasdik edilmediğinden hükümsüz kalmıştır. Yunanistan
smilev.gif
tek taraflı kabul edip
smilev.gif
yürürlüğe koymak istediyse de
smilev.gif
ordusu 9 Eylül 1922’de İzmir’den Ege Denizine dökülünce
smilev.gif
arzusundan vazgeçmek zorunda kaldı.
Sevr Antlaşması
smilev.gif
10 Nisan 1915 tarihinde
smilev.gif
Londra’da
smilev.gif
Rusya-İngiltere-Fransa gizli antlaşmasına göre
smilev.gif
Türkiye’nin paylaşılması esasına dayanıyordu. Fakat
smilev.gif
Sevr’de
smilev.gif
Bolşevik İhtilâli
smilev.gif
iç harp ve Çarlığı destekleyen Avrupalı kuvvetlerle uğraşan Sovyet Rusya
smilev.gif
dışarıda bırakıldı. Sovyet Rusya dışarıda bırakılınca
smilev.gif
önceki gizli antlaşmalarda Rusya’nın payına düşen topraklar
smilev.gif
yeniden paylaşıldı. Londra Antlaşması'nda Rusya’ya verilen Türk Boğazlarının
smilev.gif
Sevr öncesi tertiplerle İngiltere
smilev.gif
Fransa ve İtalya kontrolünde tutulması kararlaştırıldı. İtilaf devletlerinin hazırladıkları antlaşma metnini
smilev.gif
Paris’te
smilev.gif
11 Mayıs 1920 tarihinde
smilev.gif
Osmanlı Devleti temsilcisi eski sadrazam Tevfik Paşa okuyunca
smilev.gif
“İstiklâlimize aykırıdır!” diyerek imzalamadı. Tevfik Paşa
smilev.gif
antlaşma metnine itiraz cevabı yazıp
smilev.gif
İstanbul’a döndü.

İstanbul’un işgalinden sonra
smilev.gif
Osmanlı mebuslarının bir kısmı yakalanıp Malta’ya sürüldü
smilev.gif
bir kısmı da Anadolu’da Millî Mücadeleye katıldığından
smilev.gif
antlaşma metni
smilev.gif
Mebuslar Meclisi'nden geçemiyordu. Sultan Vahideddin Han
smilev.gif
antlaşma metnini
smilev.gif
Türk İstiklâline aykırı bulduğundan
smilev.gif
Mebuslar Meclisinden geçmediğini dünya kamuoyuna ilan edip
smilev.gif
bütün baskılara rağmen tasdik etmedi. Yunanistan Meclisi
smilev.gif
Sevr Antlaşmasını tasdik edip
smilev.gif
yürürlüğe koymaya kalkıştı. Bunun üzerine
smilev.gif
beşinci defa sadrazamlığa getirilen Damat Ferid Paşa; âyândan Hâdi Paşa
smilev.gif
Filozof Rıza Tevfik ve Bern elçisi R. Halis beylerle Paris’e gidip
smilev.gif
Sevr Antlaşmasını imzaladı. Ancak bu antlaşma
smilev.gif
Osmanlı Sultanı Vahideddin Han ile İngiliz-Fransız-İtalyan parlamentolarınca tasdik edilmedi.


Dört yüz otuz üç madde ve on iki bölümden meydana gelen ve hiçbir zaman geçerli sayılmayan antlaşmanın hükümleri şunlardı:
1) İstanbul ile Boğazların ve Marmara’nın Anadolu kıyılarının tahkim edilmemesi ve buraların Karma Boğazlar Komisyonunca kontrolü;

2) Suriye ve Lübnan’ın Fransızlara; Arabistan
smilev.gif
Yemen
smilev.gif
Irak
smilev.gif
Filistin’in İngiltere’ye; yine Mısır
smilev.gif
Sudan ve Kıbrıs’ın İngiliz idâresine; Fas ve Tunus’un Fransa’ya bırakılması;

3) İzmir/Aydın vilâyetiyle Çatalca’dan batıya Doğu Trakya ve İmroz/Gökçeada ile Bozcaada dahil Yunanlılara;

4) Rize
smilev.gif
Trabzon
smilev.gif
Gümüşhane
smilev.gif
Artvin
smilev.gif
Kars
smilev.gif
Ağrı
smilev.gif
Van
smilev.gif
Bitlis
smilev.gif
Muş
smilev.gif
Bingöl
smilev.gif
Erzincan ve Erzurum’un Ermeniler’e;

5) Muğla ve Antalya’nın İtalya’ya verilip; Konya
smilev.gif
Göller Bölgesi
smilev.gif
Afyon ve Bursa’ya kadarki yerlerde de himaye hakkı tanınması;

6) Kapitülasyonların her devlete tanınması;

7) Osmanlı devlet borçlarının ödenmesi.
 
*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Cevap: Antlaşmalar ve Konferanslar...!

Uşi (Ouchy) Antlaşması

İtalya ile Osmanlı Devleti arasında
smilev.gif
Trablusgarp Savaşı sonunda imzalanan antlaşma (18 Ekim 1912).
Trablusgarp'a İtalyanların saldırması üzerine
smilev.gif
Osmanlı Devleti
smilev.gif
bu bölgeye asker göndererek
smilev.gif
İtalyanlarla savaştı. Balkan Savaşı'nın çıkması üzerine
smilev.gif
Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kaldı. Barış antlaşması
smilev.gif
İsviçre'de Lozan şehri yakınındaki Uşi (Ouchy) kasabasında imzalandı. Yapılan antlaşma gereğince
smilev.gif
Trablusgarp ve Bingazi'ye tam bir özerklik tanındı. Osmanlı Devleti
smilev.gif
buradaki askerini geri çekti. Böylece İtalya
smilev.gif
Trablusgarp ve Bingazi'yi topraklarına serbestçe katabilecekti. Buna karşılık İtalya
smilev.gif
Rodos ve çevresindeki Oniki Ada'yı geri veriyordu. Ancak
smilev.gif
Balkan Savaşı başladığından
smilev.gif
savaşın sonuna kadar bu adalar
smilev.gif
İtalyanların elinde kaldı.

Uşi antlaşmasının başlıca maddeleri şunlardı:
1. Trablusgarp ve Bingazi'ye tam bir muhtariyet (özerklik) tanınmıştır.

2. Trablus ve Bingazi
smilev.gif
yeni kanun ve özel düzenle yönetilecektir.

3. Trablus ve Bingazi'de Osmanlı Devletinin çıkarlarını
smilev.gif
padişah adına naibü's-sultan olarak tayin edilen kimse koruyacak; dinî ve adlî işler
smilev.gif
padişah tarafından seçilecek kadılar eliyle yürütülecektir.

4. Kadı ve Naibü's-Sultan'ın maaşları
smilev.gif
Osmanlı maliyesince ödenecektir.
 
*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Cevap: Antlaşmalar ve Konferanslar...!

Vasvar Antlaşması

Osmanlı-Avusturya Antlaşmalarından. Sultan Dördüncü Mehmed Han (1648-1687) zamanında
smilev.gif
1663 Avusturya ve 1664 Alman seferleri üzerine
smilev.gif
Avusturyalılar sulh istedi. Müzakereler
smilev.gif
29 Temmuz 1664 günü tamamlandı. Antlaşmanın Osmanlıca ve Lâtince nüshaları
smilev.gif
Osmanlı sultanı ve Alman İmparatoruna gönderildi. İstanbul ve Viyana tarafından tasdik edilinceye kadar
smilev.gif
Osmanlı ordusu
smilev.gif
harekâtında serbest kalacaktı. Ordunun harekât serbestliği kaydı
smilev.gif
antlaşmanın bir an önce tasdikini kolaylaştırdı. Osmanlı temsilcisi vezir-i âzam Köprülü Fâzıl Ahmed Paşa; Avusturya temsilcisi İstiryalı Simon Reniger von Renigle idi. Vasvar Antlaşması
smilev.gif
Osmanlı Karargâhında 10 madde hâlinde
smilev.gif
10 Ağustos 1664 tarihinde tasdik edildi.

Antlaşmaya göre:
1) Osmanlılar tarafından zapt edilen Uyvar ve Neograd kaleleriyle etrafındaki palangalar Osmanlılarda
smilev.gif


2) Sceckelbyd Kalesi Avusturya’da kalacaktı
smilev.gif


3) İki taraf askerleri de Erdel’den çekilecekti
smilev.gif


4) Erdel kralları
smilev.gif
Avusturya topraklarına tecavüz etmeyecekti.

5) Yıkılan Zerinva veya Yeni Kale tekrar yapılmayacaktı
smilev.gif


6) İki taraf da akın ve çeteciliğe son verecekti
smilev.gif


7) Antlaşma yirmi yıllıktı
smilev.gif


8) Dostluk nişânesi olarak
smilev.gif
İmparator
smilev.gif
Sultana 240.000 filorin kıymetinde hediye takdim edecekti
smilev.gif


9) Sultan da
smilev.gif
büyükelçiyle
smilev.gif
İmparatora münasip bir hediye gönderecekti
smilev.gif


10) Önceki antlaşmaların bozulmayan esaslarına yeniden riayet edilecekti.

Vasvar Antlaşmasıyla
smilev.gif
Avusturya
smilev.gif
Osmanlı üstünlüğünü bir defa daha kabul etmiş oluyordu.
 
*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Cevap: Antlaşmalar ve Konferanslar...!

Yaş Antlaşması

1787-1791 harbi sonunda
smilev.gif
10 Ocak 1792 tarihinde imzalanan Osmanlı-Rus Antlaşması. Osmanlı Devleti'nin
smilev.gif
Kırım’ı kurtarmak gayesiyle
smilev.gif
19 Ağustos 1787’de
smilev.gif
Rusya’ya açtığı savaş
smilev.gif
Avusturya’nın da savaşa dahil olmasıyla
smilev.gif
aleyhte gelişti. Özi
smilev.gif
Kili
smilev.gif
İsmail
smilev.gif
Anapa ve Soğucak gibi kaleler
smilev.gif
Rusların eline geçti. Neticede
smilev.gif
İngiltere
smilev.gif
Prusya ve İspanya’nın arabuluculuğuyla
smilev.gif
18 Ağustos 1791 tarihinde
smilev.gif
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında
smilev.gif
sekiz aylık bir süre için Kalas Mütarekesi imzalandı. Arkasından
smilev.gif
Kasım 1791’de
smilev.gif
Yaş kasabasında barış görüşmelerine başlandı. Yaklaşık iki buçuk ay süren uzun ve çetin müzakerelerden sonra
smilev.gif
10 Ocak 1792 tarihinde
smilev.gif
Osmanlı Devletiyle Rusya arasında Yaş Barış Antlaşması imzalandı.

Tamamı on üç madde olan bu antlaşmaya göre:
1. 1774 Kaynarca
smilev.gif
1779 Aynalıkavak
smilev.gif
1783 Ticaret ve 1784’te Kırım ile Taman’ın ilhakıyla Koban Nehrinin hudut tayini hakkındaki antlaşmalar yine eskisi gibi kalıyordu.

2. Turla (Dinyester) Nehri hudut kesilerek
smilev.gif
bunun sol tarafındaki arazi
smilev.gif
yani Aksu ile Turla arasındaki Özi Kırı
smilev.gif
Özi Kalesi
smilev.gif
Ruslara terk edildi. Sağ tarafındaki memleketler
smilev.gif
yani Bender
smilev.gif
Akkerman
smilev.gif
Kili
smilev.gif
İsmail ve diğer tarafta Rusların işgalindeki kale ve şehirler Osmanlılara iade ediliyordu.

3. Boğdan Voyvodalığının borçları ve geride kalan vergileri iptal edilecek ve antlaşmadan sonraki iki yıl
smilev.gif
her türlü vergiden muaf tutulacaktı. Af ilan edilip
smilev.gif
isteyenler yine memleketlerine dönebileceklerdi.

4. Tiflis Hanlığına
smilev.gif
Çıldır valileri veya beyleri tarafından taarruz olunmayacaktı.

5. Kuzey Afrika’daki Garb Ocakları
smilev.gif
Rus ticaret gemilerine taarruzda bulunurlarsa
smilev.gif
zarar tazmin edilecekti.

Böylece
smilev.gif
Yaş Antlaşmasının da imzalanmasıyla
smilev.gif
1787 yılında Osmanlı Devletiyle Rusya arasında başlayan
smilev.gif
sonra da Avusturya’nın katılmasıyla genişleyen savaş fiilen ve resmen sona ermiş oldu.
 
*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Cevap: Antlaşmalar ve Konferanslar...!

Ziştovi Antlaşması

Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1788-1791 savaşlarına son veren ve Ziştovi’de imzalanan barış antlaşması.
1787’de başlayan Osmanlı-Rus Harbi devam ederken
smilev.gif
1788’de Avusturya
smilev.gif
Rusya’nın yanında Osmanlı Devletine harp ilan etti. Buna karşılık İsveç de
smilev.gif
Rusya’ya karşı Osmanlı Devletinin yanında savaşa girdi. Ayrıca Osmanlı Devleti
smilev.gif
iki cephe ile karşı karşıya gelince
smilev.gif
savaş hâlinde bulunduğu Prusya ile 1790 yılında antlaşma imzaladı ve Avusturya sınırına yeni kuvvetler gönderdi. 8 Haziran 1790’da
smilev.gif
Yergöği’de
smilev.gif
Avusturya kuvvetleri
smilev.gif
büyük bir bozguna uğratıldı. Bu mağlubiyet üzerine
smilev.gif
Avusturya imparatoru İkinci Leopold barış istedi. Prusya’nın da delâletiyle
smilev.gif
18 Eylül 1790’da
smilev.gif
Yergöği’de
smilev.gif
dokuz aylık bir mütâreke imzâlandı. Bundan sonra
smilev.gif
5 Aralık 1790’da
smilev.gif
Ziştovi’de başlayan barış görüşmeleri
smilev.gif
uzun çekişmelerden sonra
smilev.gif
4 Ağustos 1791’de neticelendi. Tamamı on dört madde olan bu antlaşmaya göre Avusturya
smilev.gif
Orsova dışında
smilev.gif
işgal ettiği bütün yerlerden çıkacaktı. Hotin Kalesi
smilev.gif
Ruslarla antlaşma yapılana kadar
smilev.gif
Avusturyalılarda kalıp sonra Osmanlılara terk edilecekti. İki devlet arasında
smilev.gif
daha önce yapılan ticaret antlaşmalarına göre
smilev.gif
ticaret serbestisi ve ticarî imtiyazlar devam edecekti. Osmanlılar
smilev.gif
antlaşmadan sonra Viyana’ya bir büyükelçi gönderdi
 
*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Cevap: Antlaşmalar ve Konferanslar...!

Zitvatorok Antlaşması

1593-1606 Osmanlı-Avusturya savaşlarına son veren sulh antlaşması (11 Kasım 1606).
1593’te başlayan Osmanlı-Avusturya savaşı
smilev.gif
başlangıçta Osmanlılar aleyhine cereyan etti. Orta Macaristan ve Romanya’nın bir bölümü
smilev.gif
Avusturyalıların eline geçti. Ancak Eflak
smilev.gif
Boğdan ve Erdel’de vaziyetini düzelten ve isyanları bastıran Osmanlılar
smilev.gif
kısa sürede duruma hâkim oldular. Vezir-i âzam Mehmed Paşa
smilev.gif
1605’te Estergon’u fethetti. Bu zafer
smilev.gif
Avusturya’nın ümitlerini kırdı ve onları barış istemeye mecbur bıraktı

Estergon ile Komaron arasında
smilev.gif
Zitva Çayının
smilev.gif
Tuna’ya döküldüğü yerde başlayan müzâkereler
smilev.gif
üç hafta sürdü. Nihâyet
smilev.gif
11 Kasım 1606’da
smilev.gif
20 sene müddetle 17 maddelik antlaşma imza edildi.

Antlaşmanın önemli maddeleri şunlardı:

Avusturya’nın Osmanlı Devleti'ne vermekte olduğu
smilev.gif
yıllık otuz bin duka altını tutarındaki haraç kaldırılacaktı.

Avusturya-Almanya İmparatoru İkinci Rodolphe
smilev.gif
bir defaya mahsus olmak üzere
smilev.gif
Osmanlı sultanına 200.000 kuruş tazminat verecekti.

Antlaşmanın tasdikinden itibaren her üç yılda bir
smilev.gif
ihtiyarî hediyeleşme olacak
smilev.gif
fakat bunun kıymet ve miktarı muayyen olmayacaktı.

Osmanlı Sultanı ile Avusturya-Almanya İmparatoru
smilev.gif
haberleşme protokol muhaberelerinde
smilev.gif
eşitlik kaidesine riayet edeceklerdi.

Yazışmalarda
smilev.gif
Avusturya İmparatoruna (Kral) tabiri yerine “Roma Câsârı” unvanı ile hitap edilecekti. İki taraf
smilev.gif
birbirinin arazisine tecavüz etmeyecek
smilev.gif
tecavüz meydana gelirse esirler iade edilip
smilev.gif
zarar ve ziyanlar da karşılıklı olarak ödenecekti.

Hudut boyu ihtilafında
smilev.gif
Osmanlı Devletinden Budin Beylerbeyi
smilev.gif
Avusturya’dan da Raab/Yanıkkale kumandanı hakem olacaktı.

Yirmi yıl süre ile imzalanan antlaşma
smilev.gif
Sultan Birinci Ahmed Han ve İkinci Rodolphe arasında kalmayıp
smilev.gif
bunların halefleri de uymak mecburiyetindeydi.

İspanya Kralı da
smilev.gif
bu antlaşmaya girme hakkına sahipti.
 
K

Kayıtsız Üye

Forum Okuru
Dört yüz otuz üç madde ve on iki bölümden meydana gelen sevr antlaşmasının tüm maddeleri konusunda yardımcı olabilirmisiniz
 

Benzer İçerikler

*MeleK*
Cevaplar
0
Görüntüleme
801
*MeleK*
*MeleK*
nisan
Cevaplar
0
Görüntüleme
663
nisan
THESECRET
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
THESECRET
THESECRET
THESECRET
Cevaplar
0
Görüntüleme
924
THESECRET
THESECRET
Üst