Etiketler:
 1. TİTAN

  TİTAN Forum Okuru

  Arapça Hatim Duası İsteyenlere Arapça Hatim Duası ve Türkçesi

  Konu, 'Tüm İslami Bilgiler' kısmında TİTAN tarafından paylaşıldı.

  Arapça Hatim Duası ve Türkçesi
  Hatim Duası Arapça
  Daha önce paylaştığımız Türkçe Hatim Duası konumuzun ardından bu sayfamızda da Arapça Hatim Duası ve Türkçesi ile karşınızdayız sevgili melekler :)


  [​IMG]  Okunuşu: “El-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn.
  Vel-‘âkibetü lil-müttekîn.
  Velâ ‘udvâne illâ ‘alezzalimîn.
  Ves-salâtü ves-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘âlihî ve sahbihî ecme'în.
  Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente’s-semî’ul-‘alîm.
  Ve tüb ‘aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente’t-tevvâbür-Rahîm.
  Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı ve ilâ tarîkın müstekîm. Bi beraketil-Kur’ânil-‘azîm.
  Ve bi hürmeti men erseltehû rameten lil-‘âlemîn.
  Va’fü ‘annâ yâ Kerîm. Va’fü ‘annâ yâ Rahîm.
  Vağfir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramel-ekramîn.
  Allâhümme zeyyinnâ bi zînetil-Kur’ân.
  Ve ekrimnâ bi kerâmetil-Kur’ân.
  Ve şerrifnâ bi şerâfetil-Kur’ân.
  Ve elbisnâ bi hil’atil-Kur’ân.
  Ve edhilnel-cennete bi şefâatil-Kur’ân.
  Ve ‘âfinâ min külli belâid-dünyâ ve ‘azâbil-âhirati bi hurmetil-Kur’ân.
  Verham cemî’a ümmet-i Muhammedin yâ Rahîmü yâ Rahmân.
  Allâhümec’alil-Kur’âne lenâ fid-dünyâ karînâ.
  Ve fil-kabri mûnisâ.
  Ve fil-kıyâmeti şefî’ân ve ‘ales-sırâti nûrâ.
  Ve ilel-cenneti rafîkâ.
  Ve minennâri sitran ve hicâbâ.
  Ve ilel-hayrâti küllihâ delîlen ve imâmâ. Bi fadlike ve cûdike ve keramike yâ Kerîm.
  Allâhümmeh-dinâ bi hidâyetil-Kur’ân.
  Ve neccinâ minen-nîrâni bi kerâmetil-Kur’ân.
  Verfa’ deracâtina bi fadîletil-Kur’ân.
  Ve keffir ‘annâ seyyiâtinâ bi tilâvetil-Kur’ân. Yâ zel-fadli vel-ihsân.
  Allâhümme tahhir kulûbenâ.
  Vestur ‘uyûbenâ.
  Veşfi merdânâ.
  Vekdi duyûnenâ.
  Ve beyyid vücûhenâ.
  Verfa’ deracâtina.
  Verham âbâenâ.
  Veğfir ümmehâtinâ.
  Ve eslih dînenâ ve dünyânâ.
  Ve şeddid şemle a’dâina.
  Vehfaz ehlenâ ve emvâlenâ ve bilâdenâ min cemî’l-âfâti ve’l-emrâdi ve’l-belâyâ.
  Ve sebbit akdâmenâ, ven-surnâ ‘alel-kavmil-kâfirîn. Bi hurmetil-Kur’ânil-‘azîm.
  Allâhümme belliğ sevâbe mâ kara’nâhü.
  Ve nevvir mâ televnâhü ilâ rûhi seyyidinâ Muhammedin sallâllahü te’âlâ ‘aleyhi ve selem.
  Ve ilâ ervâhi cemî’ı ihvânihî minel-enbiyâi vel-murselîn. Salevâtullâhi ve selâmühû ‘aleyhim ecma’în.
  Ve ilâ ervâhi âlihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve ashâbihî ve etbâ’ıhî ve cemîı’ zürriyyâtihî rıdvânullâhi te’âlâ ‘aleyhim ecma’în.
  Ve ilâ ervâhi âbâinâ ve ümmehâtinâ ve ihvâninâ ve ehavâtinâ ve evlâdina ve akribâinâ ve ehibbâinâ ve asdikâinâ ve esâtîzinâ ve limen kâne lehû hakkun ‘aleynâ ve li cemî’ıl-mü’minîne vel-mü’minâti vel-müslimîne vel-müslimâti, el-ahyâi minhüm vel-emvâti.
  Yâ kâdiyel-hâcâti! Yâ mücîbed-d’avâti! İstecib du’âenâ bi rahmetike yâ erhamer-râhimîn.
  Sübhâne Rabbike Rabbil-‘ızzeti ‘ammâ yasıfûn. Ve selâmün ‘alel-mürselîn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn. el-Fatiha

  diyanet
   
Arapça Hatim Duası İsteyenlere Arapça Hatim Duası ve Türkçesi konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. hatim duası

  hatim duası

  hatim duaları hatim duası kısa duası duasi en güzel duaları HATİM DUASI (Ramazanda mukabelelerde okuyabilirsiniz) Yâ Rabbenâ! Amellerimizi bizden kabûl buyur! Muhakkak ki her niyâzımızı hakkıyla işiten ve her amelimizi hakkıyla bilen ancak sensin! Ey Mevlâmız! Tevbelerimizi kabûl eyle! Şübhesiz tevbeleri çok kabûl eden ve merhameti bol olan da sensin! Ve bizleri hakka, dosdoğru yola hidâyet...
 2. Türkçe Hatim Duası

  Türkçe Hatim Duası

  en güzel hatim duaları türkçe hatim duası türkçe duaları duası Ya Rabbelalemin! Şu anda kapına geldik. Yüce divanına durduk, bütün kötülükleri bir tarafa bıraktık, bizleri yüce huzurundan boş geri çevirme Ya Rabbi ! Okumuş olduğumuz hatm-i şerifi; aşr-ı şerifleri ahsen surette kabul eyle. Ya Rabbi ! Cemi hata ve kusurlardan salim eyle. Ya Rabbi ! hasıl olan sevabı evvela Peygamber (s.a.v.)...
 3. Salaten tuncina duası arapça

  Salaten tuncina duası arapça

  Arkadaşlarım bana acilen salaten tuncina duasının arapçası lazım yani arapça yazılışı e okunuşu yardım edin lütfen.
 4. cevşen ül kebir duası arapça ve türkçesi

  cevşen ül kebir duası arapça ve türkçesi

  Cevşenül Kebir Duası, Cevşenül Kebir Duası (türkçe) Okunuşu,Cevşenül Kebir Duası (türkçe), Cevşen Ül Kebir Arapça okunuşu hakkında detaylı bilgi Cevşen Ül Kebir duasının türkçe ve arapça okunuşunu bu yazımızda bulabilirsiniz melekler Arapçası Türkçesi Ey ALLAH’im… Eger bir is Senin ezeli iliminde, benim dinim ve hayatim hakkinda , isimin akibeti hakkinda serli ise, onu benden geri...
 5. Türkçe Hatim Duası isteyenler için burada

  Türkçe Hatim Duası isteyenler için burada

  Hatim Duası Türkçe Türkçe Hatim Duası Kısa Merhaba Sevgili Melek'ler ve bizi ziyaret eden siz sevgili misafirler, bu yazımızda Ramazan Ayı boyunca yapılan hatimden sonra okunması gekeren hatim duası paylaşımında bulunuyor ve Yüce Allah tüm dualarımızı kabul eylesin diyoruz. İşte size Türkçe Hatim Duası arkadaşlarım. Hatimden sonra, okunması şart olan belli dua yoktur. Herkes...

Sayfayı Paylaş