Aşı takviminde değişiklik

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Aşı takviminde değişiklik
A.A-Sağlık Bakanlığınca aşılama takviminde değişiklik yapıldı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından yayınlanan genelgeyle, yeni eklenenler ve Bağışıklama Danışma Kurulunun önerileri doğrultusunda aşı takvimi değiştirildi.

1 yaşın üstündeki hiç aşılanmamış çocuklar için aşılama takvimi oluşturulurken, aşı uygulamalarında genel kurallar güncellendi.

Yeni düzenlemeyle şu değişikler yapıldı:

-Aşı uygulamalarında kayıt ve bildirim sistemi ayrıntılı olarak tanımlandı.
-Özel aşı uygulamalarının kayıt altına alınmasının kuralları belirlendi.
-Kullanılan formlar ve açılan aşı şişesi kullanım süreleri yeni bilgiler ve Bağışıklama Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda düzenlendi.
-Aşı kontrendikasyonları (kullanılmaması gereken yerler) takvimdeki yeni aşılar eklenerek güncellendi.
-Aşı uygulama teknikleri her aşı için ayrıntılı olarak tanımlanırken, aşı lojistiği, her kurum düzeyinde aşı ihtiyacının belirlenmesi ve soğuk zincir kuralları güncellendi.
-Her düzeyde GBP'de çalışan personelin görevleri tanımlandı.
-Aşı sonrası istenmeyen etki izleme sistemi ve GBP hastalık programları ana hatlarıyla eklendi.

GENİŞLETİLMİŞ BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI

Akdağ, genelgede, Genişletilmiş Bağışıklama Programında (GBP) son derece önemli gelişmeler kaydedildiğini belirterek, uzun yıllar sonra aşı takvimine üç yeni antijen (kızamıkçık, kabakulak ve hemofilus influenza tip b) dahil edildiğini bildirdi.

Böylelikle gelişmiş ülkelerde uygulanan aşı takviminin ülkede de uygulanır hale geldiğini ifade eden Akdağ, bağışıklama bütçesinin buna paralel olarak her yıl katlanarak arttığını kaydetti.

Hastalık kontrol programları çerçevesinde yürütülen kampanya tarzı aşılamalar ve rutin aşılama oranlarındaki artışlar sonunda aşıyla korunulabilir hastalıkların sayısında tarihi düşüşler yaşandığına işaret eden Akdağ, 2006 yılının Ocak-Ekim döneminde 33 kızamık vakası bildirildiğini belirti.

Daimi genelgenin, bağışıklama hizmetlerinin il düzeyinde yönetilmesi sırasında uyulması gereken kuralları içerdiğine dikkati çeken Akdağ, eski genelgenin yürürlükten kaldırıldığını kaydetti.

Akdağ'ın yayınladığı genelgede işaret ettiği GBP boğmaca, difteri, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tüberküloz, poliomyelit, Hepatit B ve hemofilus influenza tip b'ye bağlı hastalanma ve ölüm oranlarının azaltılarak, bu hastalıkların kontrol altına alınması ve ortadan kaldırılması amacıyla hassas yaş gruplarına enfeksiyona yakalanmadan önce ulaşılarak bağışıklanmalarını sağlamayı amaçlıyor.

1'er doz BCG ve KKK (kızamık, kızamıkçık ve kabakulak), 3'er doz DBT (difteri, boğmaca, tetanoz), Polio aşısı, Hepatit B ve Hib (hemofilus influenza tip b) aşılarının tamamını alanlar “Tam aşılı çocuk” olarak tanımlandı.

AŞI TAKVİMİ

Yeni düzenlemeyle çocukluk döneminde uygulanacak aşı takvimi şöyle:
-Doğumda: Hepatit B (ilk doz)
-1. ayın bitiminde (4 haftalık) Hepatit B (2. doz)
-2. ayın bitiminde (8 haftalık): BCG, DBT (birinci doz), OPA (Oral polio aşısı) (birinci doz), Hib (birinci doz)
-3. ayın bitiminde (12 haftalık): DBT (2. doz), OPA (2. doz), Hib (2. doz)
-4. ayın bitiminde (16 haftalık): DBT (3. doz), OPA (3. doz), Hib (3. doz)
-6. ayın bitiminde (24 haftalık): Hepatit B (3. doz)
-12. ayın bitiminde (52 haftalık): KKK
-Rapel (güçlendirme) Doz (16-24 haftalık): DPT, OPA, Hib (DBT, OPA ve Hib'in 3. dozlarının uygulanmasından bir yıl sonra)
Yeni takvime göre okul aşılamaları da şöyle olacak:
-İlköğretim birinci sınıfta: OPA, KKK, Td (Erişkin tipi difteri-tetanoz aşısı)
-İlköğretim 8. sınıfta: Td, Kızamıkçık, Hepatit-B 3 doz (Bu yaş grubundakilerin eksik olan aşıları tamamlanana kadar)

1 YAŞ ÜSTÜNDEKİ AŞILANMAMIŞ ÇOCUKLAR-

6 yaşından küçük ve yaşamının ilk yılında hiç aşılanmamış çocuklara uygulanacak aşılar ise şöyle:
-İlk karşılaşma: DBT, OPA, Hib, Hepatit-B, ppd ile TCT (tüberkülin cilt testi)
-İlk karşılaşmadan 2 gün sonra: KKK, TCT sonucuna göre gerekiyorsa BCG
-İlk karşılaşmadan 1 ay sonra: DBT, OPA, Hepatit-B
-İlk karşılaşmadan 2 ay sonra: DBT, OPA, Hib
-İlk karşılaşmadan 8 ay sonra: DBT, OPA, Hepatit-B
-Çocukluk çağı aşılama takvimine okul aşılarıyla devam edilecek.

6 yaş üzerindeki daha önce hiç aşılanmamış çocuklara uygulanacak aşılar da şunlar:
-İlk karşılaşma: Td, OPA, Hepatit-B, KKK
-İlk karşılaşmadan 1 ay sonra: Td, OPA, Hepatit-B, Kızamık
-İlk karşılaşmadan 8 ay sonra: Td, OPA, Hepatit-B

15-49 yaş arasındaki doğurganlık çağındaki veya gebe kadınlara yönelik tetanoz aşı takvimi ise şöyle:
-Gebeliğin 4. ayında-ilk karşılaşmada
-1. dozdan en az 4 hafta sonra
-2. dozdan en az 6 ay sonra
-3. dozdan en az 1 yıl sonra veya bir sonraki gebelikte
-4. dozdan en az bir yıl sonra veya bir sonraki gebelikte

HER ÇOCUK VE GEBE SORGULANACAK

Yeni düzenlemeye göre sağlık kurumuna herhangi bir nedenle başvuran her bebek, çocuk veya gebenin aşılanma durumu kontrol edilirken, takvime göre aşılanması gerekenler ve eksik aşılar tespit edilerek bunların uygulanması sağlanacak.

Sağlık kurumlarındaki aşı günleri uygulaması kaldırılarak, aşılama her gün yapılacak.

Aşılananlar tarih belirtilerek, mevcut aşı stoklarıyla birlikte kayıt altına alınacak.

Açılan aşıların kullanım sürelerinde yapılan düzenlemeye göre çok dozlu ambalajlarda açılan her aşının üzerine açılış tarihi ve saati yazılacak. Bunların kullanım süresi genelgedeki usullere göre belirlenecek.

Aşı uygulama tekniklerini de kapsayan genelgede soğuk zincir uygulamalarına da dikkat edilmesi istendi.
 
Üst