1. *BEYZA*

  *BEYZA* Administrator Yetkili Kişi

  Kayıt:
  21 Aralık 2011
  Mesajlar:
  16.674
  Beğenilen Mesajlar:
  2.421
  Ödül Puanları:
  113

  Aslan Erkeğinin Yıldıznamesi

  Konu, 'Fal Çeşitleri Yıldızname ve Diğerleri' kısmında *BEYZA* tarafından paylaşıldı.

  Bu taliide doğan, iri ve kocaman vücutlu, yuvarlak çehreli, kısa boyunlu, uzun boylu, buğday benizli bir erkektir. Yüzünde aşikâr bir eser, ya gözünün birinde leke, yahut gözlerinde ağrı vardır. Halkın malını yemekten kaçınmaz. Saçları, sakal ve bıyığı, kumral ve seyrektir. Karnında, yahut kolunda veya yüzünde siyah bir ben vardır. Ömrünün ortalarında fakirliğe dur olur. On parasız kalır, sonra sıkıntıdan kurtulur, nimet ve refâh içinde vefât eder. Kadınlardan büyük bir mekr ve hileye düşer. Malını, bir kadın yer. Hükümetten çok şiddet görür. Mal kazanır ise de ateşe atar ve bundan kendisi menfaat sağlayamaz. Ölüm derecesinde hastalığa veya büyük bir tehlikeye düşer ve bundan halâs olur. 70 veyahut 88 sene yaşar.

  < Konu Resmi..>
  Bunda da 3 vecih vardır:

  1. Vecih: Zühal'e mütenazır olursa esmer veya sarı benizli, uzun boylu, çatık kaşlı, kalın dudaklı, büyük burunlu, geniş ağızlı, dişleri seyrek, çehresi ve çenesi yuvarlak, pazusu kuvvetli, şiddetli gazaplı, mekkâr ve hilekar, başında veya yüzünde alametli yahut gözünde bir ayıp, şehvetperest, iş ve kazançta bahtı yâver, kâh fakir kâh zengin olur. Kadınlardan meyl ve muhabbet görür. Erkek evlâdı çok olur. Büyükler indinde makbul ve muhteremdir. Re'y ve tedbiri ziyade, kuvvet ve kudret sahibi olur.

  2. Vecih: Müşteri'ye mütenazır olursa, sarıya mütemayil beyaz benizli, göğsü geniş, pazuları kuvvetli, boyu uzunca, süratli gazap eder ve gazabı pek şedid (şiddetli) olur; fakat bu öfkesi çabuk geçer. Yüzünde veya başında veya gözünde bir eser vardır. Saçları, kırmızıya meyyal kumral, dostları arasında hürmetsiz, ömrünün ilk yıllarında mal sahibi olur. Hakimler tarafından zulüm görür. Erkek ve kız evlatları olup bunlar yüzünden canı sıkılır. Ziraat işlerinde bahtı yoktur. Lakin sanattan müstefid olur. Kırmızı benizli bir kadından zarar görür.

  3. Vecih: Merih'e mütenazır olursa pembe beyaz benizli, sarı saçlı, uzun boylu, kalın boyunlu, temiz vücutlu, gözü kuvvetli, izzet-i nefis sahibi, ateşin tabiatlı, çabuk râzı olur bir adamdır. Hiddetlendiği zaman gözüne bir şey görünmez; (o an) kan dökmekten bile çekinmez. Ölüm tehlikesine mâruz kalır ve tehlikeden kurtulur. Hâkimler ve makam sahiplerinden zulüm çeker.

  Nefsi ve Hayatı Hanesi

  Burcu Esed (Aslan) ve yıldızı Güneş'tir. Hayatı güzel, maişeti iyi olur. Tevbeye, durumunu düzeltmeye ve iyi amel işlemeye muvaffak olur. Cenab-ı Hakk ve insanlar ile niyeti temizdir. Hüsn-ü niyeti sebebiyle sırrını gizleyemeyenlere (sır saklayamayanlara) açar. Herkese iyilik eder. Yaşı ilerledikçe rızkı artar ve şanı yüce olur. Hâli iyi ve akıbeti hayırlı olup güzel bir hâtime (son) ile vefât eyler.

  Malı ve Kesbi Hanesi

  Burcu Sümbüle (Başak) ve talii Utarid'dir. Küçük iken zengin olur. Çok kazanır; fakat kendisine faydası olmayanlara yedirir. Bunun neticesi olarak beş parasız kalır, mal cihetinden mükedder olur (kederlenir). Bir müddet meşakkatten sonra Cenab-ı hak, sıkıntıdan kurtarır. Ahir ömründe zengin olur. Nimet ve saadet içinde irtihal (vefât) eder.

  (Erkek) Kardeşi ve Kız Kardeşi Hanesi

  Burcu Mizan (Terazi) ve yıldızı Zühre'dir. Yalnız babadan kardeşleri olur. Bunlardan biriyle şiddetli şekilde hasımlık yapar. Kardeşlerinden ekserisi, kendinden evvel vefât eyler. Birâderlerinden en mesudu ve en zengini olur. Onlara malını infâk eder ve kusurlarına bakmaz.

  Babası ve Anası Hanesi

  Burcu Akrep ve talii Merih'tir. Ana-babasına itaatli ve hayırlı olur. Evlatların en güzeli, en sevgilisidir. Merih gâlip olursa, validesi evvel vefât eder. Müşteri gâlip olursa pederi evvel vefât eder. Onlardan az bir mal, bir bostan (arazi) ve bir hâneye (eve) mirasçı olur. Bu miras dolayısıyla bir kardeşiyle davaya düşer. Geldiği gibi elinden gideceği cihetle, bundan hiç istifâde edemez.

  Evladı ve Ahfadı Hanesi

  Burcu Kavs (Yay) ve yıldızı Müşteri'dir. Erkek ve kız evlatları vardır. Ekserisi vefât eder. Bir veya üçü yaşar. Bunlardan çok hayır görür ve mesrur olur. Birinin vefatı, pek ziyâde hüzün çekmesine sebep olur. Biri de itaatsizlik yaparak babasından ayrılır. Bu da ona keder verir.

  Hastalığı ve İlleti Hanesi

  Burcu Cedy (Oğlak) ve talii Zühal'dir. 2 yaşında ve 5 yaşında iken ölüm tehlikesi vardır. Ekser hastalığı yubuset, safra ve sevdadan neş'et eder.

  Sık sık baş ağrısı ve sancı çeker. Ara sıra müshil alıp ayaklarını iç yağıyla yağlamalı. Safrası gâlip olursa 10 dirhem sinameki, 5 dirhem hıyarşenbe, 15 dirhem demirhindi alıp bunları güzelce döğdükten sonra üzerine 15 dirhem şeker ilâve ederek ateşte ısıtıp içmeli. Bu müshil, ne kadar sofra varsa izâle eder. Def-i tab'dan sonra et suyu içmelidir. En iyi ilacı budur.

  Zevcesi ve Muvasalatı Hanesi

  Burcu Delv (Kova) ve yıldızı Zühal'dir. Tek kadınlarla izdivaç eder. Pek küçük iken kadınlarla münasebeti olur. Kuvvet-i recüliyesi ziyâdedir. İlk karısını boşar veya vefat eder. Malını bir kadın yer. Bunun sebebiyle kahredip mahkemeye düşer. Kadınlarla münasebetten dolayı ceza görür.

  Korkusu ve Mevti Hânesi

  Burcu Hut (Balık) ve talii Müşteri'dir. Senenin talii bunlar olur ise korku vardır. O sene pazartesi günü hastalanırsa vefât eder. Bu da 7, 14, 28 ve 40 yaşlarında olur. Eğer bunlardan kurtulursa 74 sene yaşar.

  Sefer ve Hareketi Hânesi

  Burcu Hamel (Koç) ve yıldızı Merih'tir. Yolculuğu sevmez. Şayet gider ise çok yorgunluk ve meşakkat görür. Seferde kendisi için hayır yoktur. Bir yere gitmeyip oturmak daha iyidir. Mutlaka yola gitmek lazım gelse salı günü başlamak üzere şark veya kıble cihetine gitsin. Seferinde denize gark olmak korkusu vardır. Ölümü gözü önünde görür ve bundan necat bulur. Hacca ve ziyaret-i Nebi'ye gitmesi muhakkaktır.

  İzzet ve İkbâli Hânesi

  Burcu Sevr (Boğa) ve talii Zühre'dir. Gerek küçük iken ve gerekse büyük iken halk, bilhassa ekabir ve makam sahipleri katında sevimli, mükerrem ve muhterem olur. Kadri yüce bir zattan hayır ve rif'at bulur. Dostları çok fakat akrabası düşmanı olur.

  Amâl ve Arzusu Hânesi

  Burcu Cevzâ (İkizler) ve yıldızı Utarid'dir. Bir şeye azm ve himmet ederse onu icra etmeden bırakmaz. Re'yinde acul, akıbeti emin, sireti güzel olur. Çok rüya görür. Amal ve arzusunun ekserisine erişir. Nimet ve saadet içerisinde vefât eder.

  Düşmanları ve Haedçileri Hânesi

  Burcu Seretan (Yengeç) ve talii Kamer'dir. Erkek ve kadın her renkten düşmanı çoktur. Sarı benizli ve yüzünde bir alamet olan bir erkekten korkusu vardır. O, bunun helâkine gayret eder. Ondan sakınmalıdır. Ziraat ve şirkette bahtı yoktur. Hamel (Koç), Esed (Aslan) ve Kavs (Yay) gibi burcu nâri olan zevce ve ahbap muvafıktır. Seretân (Yengeç), Akrep ve Hut (Balık) gibi mâi (Su tabiatlı) burçlulardan sakınmalıdır. Çünkü bu gibilerle ne kadar musahabet eder ise etsin ona düşmandırlar.

  Dem galebe eder ise pazar günü kan aldırsın. Alışveriş, bir şeyi alma ve verme için hayırlı gün pazardır. Madenlerden gümüş, taşlardan yakut hayırlıdır. Birinden haceti var ise perşembe günü sabahleyin müracaat ederse muvaffak olur.

  En münasip hayvan erkek, doru ve kara attır. Elbise için keten ve yün iyidir. Yeni ay gördüğü zaman bir erkek yüzüne baksın.

  İns ve cinnin şerrinden emin ve herkes indinde makbul olmak arzu ederse Kamer'in Esed (Aslan) burcuna girdiği zaman pazar günü Şems saatinde üç dirhemlik bir gümüş yüzük yaptırıp sağ elinin parmağına taksın.

  Hakim Ebu'l-Ma'şer diyor ki: "Ey tali' sahibi. Bu niyetten sabır et. Nefsini müşkilata atma. Bunu işleme; dedikoduya düşersin. Muhali işlemiş olursun. bir şey için canın sıkılıyor, gece gündüz onu düşünüyorsun. Bu sıkıntı ve gam gider. İşin sonunu hesap etmeyen, dehrin silsilesine uğrar. Sabret ve hacetini herkese açma; çünkü onun vakti gelmemiştir. Bilahare işlerin yoluna girer. Cenab-ı Hakk'a tevekkül et ve sabreyle; her istediğine nâil olursun."


   
Aslan Erkeğinin Yıldıznamesi konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Aslan Burcu Erkeğini Etkilemenin Yolları

  Aslan Burcu Erkeğini Etkilemenin Yolları

  aslan burcu erkeğini etkilemek aslan burcunu etkilemenin yolları burcu erkeğini etkilemenin yolları erkeklerini etkilemek Aslan burcu erkeğini etkileme konusunda zorluk çekiyorsanız birde burcunun özelliklerini bilerek bazı taktikleri denemeye ne dersiniz bayanlar :tik: Yaptıklarını övmeyi, ne kadar güçlü biri olduğunu söylemeyi unutmayın. Farklılığınız olmalı. Yani ne kadar özel bir kadın...
 2. Aslan Burcu Erkeğine İlginç Hediyeler

  Aslan Burcu Erkeğine İlginç Hediyeler

  Aslan burcu erkeği zorlu bir erkek modelidir. Ona seçeceğiniz hediyeleri ince eleyip sık dokuyarak sunmanızda fayda var. Siz de erkek arkadaşınıza sahip olabileceği en enteresan hediye seçeneklerini sunmak istiyorsanız bu ürünleri çok beğeneceksiniz. Daha önce bu kadar ilginç seçeneklerle karşılaşmamış olan erkek arkadaşınız çok şaşıracak. Sevgilinize unutulmaz bir gün yaşatmak istiyorsanız...
 3. Aslan Burcu Erkeğini Nasıl Tavlayacaksınız?

  Aslan Burcu Erkeğini Nasıl Tavlayacaksınız?

  Bu konu; Aslan Burcu Erkeğini Nasıl Tavlayacaksınız haberi hakkında bilgiler vermektedir. Sevgili melekler, erkekleri anlamak bazen zor gelebilir. Her ne kadar onlar aynı şeyi bizler için düşünüyor olsalar da aslına bakarsanız birer kapalı kutu olan erkeklerdir. Kadınlar daha şeffaftır, daha detaycıdır. Ancak erkekler duygularını belli etmezler herşeyi içlerinde yaşarlar. Böyle durumlarda...
 4. İkizler Erkeğinin Yıldıznamesi

  İkizler Erkeğinin Yıldıznamesi

  Bu burcun tesiri altında doğan erkek, biraz kırmızıya veya sarıya meyyal beyaz benizli, geniş ağızlı, orta boylu, güzel ve mütenasip kaşlı, müessir gözlü, makbul ve sanat sahibi, yahut katip-i edip, yahut muktedir bir muhasip sahibi veya derin bir alim olur. Yüzünde ya bir alamet veya çiçek eseri (çiçek hastalığından bir iz) vardır. Ayaklarında yara veya bir şişlik, başında saçlarının...
 5. Yay Erkeğinin Yıldıznamesi

  Yay Erkeğinin Yıldıznamesi

  Birinci Vecih: Utarit'e mütenâzır olursa seyrek saç ve sakallı, yuvarlak çehreli, orta boylu, siyah saçlı, geniş göğüslü, re'y ve tedbirinde ehliyetli, akıl ve zekâ sahibi bir adamdır. Yüzünde yahut göğsünde yahut karnında bir alamet vardır. İki omuzu arasında da bir alamet bulunur. Eğer doğum saatinde Utarid mesud ise; vezir, kâtip, hâkim, âlim, veyâ bu kâbilden biri olur. Eğer Utarid, o...

Sayfayı Paylaş