1. kaprisli

  kaprisli Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  13 Kasım 2008
  Mesajlar:
  4.310
  Beğenilen Mesajlar:
  19
  Ödül Puanları:
  0

  Astrolojide Evler

  Konu, 'Burçlar' kısmında kaprisli tarafından paylaşıldı.

  astrolojide evler tepe noktası astroloji edisonun topluma hangi alan yada alanlarda hizmet etti edisonun topluma hangi alan yada alanlarda hizmet ettiği fiziksel özellikleri

  Evler klasik dönemden bugüne kadar, bir diğer oniki sembol halkası olarak, astrolojik sembolizmin burçlar ve gezegenlerle birlikte üç temel bileşeninden biri olagelmiştir. Diğerlerine göre odak noktası farklıdır ve daha somuttur.

  Burçlar kişinin fizyolojik ve psikolojik anatomisini temsil eder, gezegenler bu anatominin yöneticileri olarak fonksiyon görürken, evler bu anatominin (enerji modelinin) ifade edildiği dışsal çevreyi ve yolları gösterirler. Deneyimseldirler. Psiko-fizyolojik enerjimizi yaşamın hangi arenasına, ne zaman ve nasıl yansıttığımızı açıklarlar.

  Fiziksel olarak evler dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle oluşan günlük hareketine göre düzenlenirler. Önce uzay, ufuk çizgisinin altında ve üstünde kalacak şekilde ikiye bölünür (kuzey ve güney yarımküreler). Ufuk çizgisinin doğu ufkunu kestiği nokta Yükselen'i ve 1.evin başlangıcını, batı ufkunu kestiği nokta ise Alçalan'ı ve 7.evin başlangıcını belirler.
  Ufuk çizgisi, yani Yükselen-Alçalan ekseni başka bir eksen tarafından di*** olarak kesilir. Bu di*** eksen (meridyen) uzayı doğu ve batı yarımküreler olmak üzere ikiye böler. Bu ikinci eksen Başucu-Ayakucu eksenidir. Tepe Noktası (M.C./ gününortası), ufkun üzerinde herhangi bir gezegenin çıkabileceği en yüksek noktadır. Bunun karşıt konumunda ise, Ayakucu (I.C/ geceyarısı) noktası bulunur. Böylece bu iki eksen uzayı dört çeyrek küreye bölmüş olur. Bu çeyrek kürelerin her biri daha sonra üçe bölünür. Böylece meydana gelen 12 dilimin her birine ev adı verilir.

  Bu, evlerin nasıl oluşturulduğunu açıklamanın en basit yoludur. Gerçekte uzayı bölmek için bugüne kadar birçok farklı görüş ve yaklaşım benimsenmiş, bunun sonucunda farklı ev sistemleri ortaya çıkmıştır.Ev sistemleri daha ilerideki bir derlememizin konusu olabilecek denli kapsamlıdır.
  Oniki ev niteliklerine göre çeşitli gruplar içinde yer alırlar. En yaygın olarak kullanılan gruplar: ilişkili oldukları burçların elementlerine (ateş, su, hava, toprak), haritada bulundukları yarım-küresel veya çeyrek-küresel konumlarına (kuzey, güney, doğu, batı), ya da haritanın köşe noktalarını esas alan bir kritere (köşesel, halef, son) göre oluşturulmuş gruplardır.
  İlişkili oldukları elementlere göre, yaşam üçlüsü (ateş), zenginlik-bolluk üçlüsü (toprak), entellektüel-sosyal üçlü (hava) ve ruhun üçlüsü (su) gruplarından birine dahil olurlar.
  Evlerin haritaki coğrafi konumlarından, yani yarım-küresel ve çeyrek-küresel konumlarından kaynaklanan nitelikleri için, Doris Hebel'in, makaleler bölümümüzde yer alan Yarımküre Vurgusuadlı makalesini okuyabilirsiniz.
  Son olarak, evlerle ilgili en önemli gruplandırma olan köşesel, halef ve son ev kavramlarını kısaca açıklayalım:
  Köşesel evler köşe noktalarından birinde başlarlar. Köşe noktaları haritanın dört kardinal noktasıdır: Yükselen, Alçalan, Tepe Noktası ve Ayakucu. Bu evlerde bulunan gezegenler, bu konumların gücünden yararlanırlar. 1., 4., 7. ve 10. evler köşesel evlerdir. Bunlar öncü burçlarla (Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak) ilişkilidirler. Kendi kendini harekete geçirebilen bir nitelik taşırlar. Kişinin yaşam yapısındaki etkileri hemen görülür. Anahtar sözcüğü 'hareket'tir. Halef evler, köşesel evlerin bittikleri noktalarda başlarlar. Bu evlerde yer alan gezegenler ne güçlendirilmiş ne de zayıflatılmıştır. Bunlar 2., 5., 8. ve 11. evlerdir. Sabit burçlarla (Boğa, Aslan, Akrep ve Kova) ilişkilidirler. Bireysel arzularla, kontrol etmek ve yönetmek istediğimiz konularla bağlantılıdırlar. Anahtar sözcüğü 'güvenlik'tir.Son evler, haritanın düşünce ve gözlem unsurunun, alışverişin, başlangıca hazırlık niteliğindeki değişimin ve dağılımın gerçekleştiği bölümleridir. 3., 6., 9. ve 12. evlerdir. Değişken burçlarla (İkizler, Başak, Yay ve Balık) ilişkilidirler. Bu evlerdeki gezegenlerin etkileri zayıflatılmıştır. Bu durum, doğal yöneticiler haricindeki gezegenler için geçerlidir. Anahtar sözcüğü 'öğrenme'dir. Bu dörtlü grup, kendi içinde hayatın potansiyel olarak birbiriyle çatışacak olan dört farklı alanını temsil eder. Çünkü açısal olarak birbirlerine karşıt ya da kare konumdadır


   
 2. kaprisli

  kaprisli Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  13 Kasım 2008
  Mesajlar:
  4.310
  Beğenilen Mesajlar:
  19
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: Astrolojide Evler

  1. Ev

  Geleneksel İsmi: Kişilik evi
  İlişkili Burç: Koç
  İlişkili Gezegen: Mars
  Sınıflandırması: Ateş, köşesel, eril
  Karşıtı : 7.ev
  Yönü: Doğu
  Anahtar Kelimeler: Başlangıçlar, kendinin farkına varmak, dünyaya yaklaşım, bürünülen karakter, ilk karşılaşmada başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, vücut yapısı, hayatiyet.


  Ana rahmindeki mevcudiyetin nasıl bir şey olduğunu bir an gözümüzde canlandıralım: Hayatın içinde ritmik biçimde yüzmekteyiz. Bir birey veya ayrı bir varlık olma duygusu yok. Bedenin, duyguların ve zihnin, varoluşun bütününden ayrı bir farkındalığı yok. Yalnızca yaradılışın geri kalanıyla bir olma hissi var. Ve doğum bizi bu bütünlük okyanusundan oldukça dramatik biçimde ayırıyor. Artık bir bedene büründüğümüzü, biricik ve ayrı olduğumuzu ilan ediyor. Bu anı esas alarak doğum haritamız hazırlanıyor ve evlerdeki yolculuğumuz başlıyor.


  Doğum anında doğu ufkunda yükselen zodyak burcu Yükselen burcumuz ve derecesi de 1. evin başlangıç çizgisidir (bazı ev sistemlerinde Yükselen 1.ev başlangıcı ile çakışmayabilir). Kendimizi fark ettiğimiz ve dahasını keşfetmek üzere yola çıktığımız ilk adımdır. Aldığımız ilk bağımsız solukla rastlaşan Yükselen Burcumuz ve 1. ev, kimlik oluşturma sürecimizin ilk basamağı ve hayat döngüsünün başlangıcıdır. Yükselen’i, varoluşu onun vasıtasıyla algıladığımız bir mercek veya filtre olarak da düşünebiliriz. Kullandığımız filtre, hem dünya ile ilişki kurma biçimimizi hem de bize gelen karşılığı etkiler. İlk önce varlığımızı sürdürmek üzere bir maske (ya da karakter) seçer bunu dışarıya sunarız. Sonra da dışarıdan gelen tepkileri değerlendirerek maskemizi asıl doğamıza ve benliğimize uygun hale gelinceye dek şekillendiririz. İçimizdekileri ne kadar aslına uygun şekilde dışa sunarsak dışarıdan da benliğimiz için gerekenleri dolaysız ve çabuk alırız. Olumsuz anlamda içeridekini gizleyip kamufle ederek ya da dışı süslemekle çok meşgul olup içeriyi ihmal ederek hiçbir zaman bizi yansıtmayan bir mas***e sahip oluruz. Doğal olarak böyle bir mas***e gelen reaksiyonlar da hiçbir zaman benliğimizi ve ruhumuzu doyurmazlar. Dolayısıyla 1.ev ve Yükselen hem yarattığımız labirent, hem de çıkış yolumuzdur. Güneş’e götüren patikadır. Tüm haritanın akacağı kanaldır.


  Genel olarak hayatı karşılama tarzımız, dışarıdan görünen kişilik, hayatiyet, yaşam bilinci, kendini ifade, mizaç, kendini ortaya koyma gücü, Yükselen ve 1.ev ile açıklanır. Kimliğimizi gerçekleştirme sürecinde en değerli fonksiyon türlerini belirler. Biz bu nitelikleri keşfedip geliştirene kadar tam olamayız. Buradaki gezegenler hayata baktığımız filtreyi kendi fonksiyonlarıyla renklendireceklerinden özellikle çok önemlidir. Aynı şekilde kavuşumlar, Güneş ve Ay tutulmaları da dikkatle incelenmelidir. Yükselen’in ve 1. evdeki gezegenlerin ifadesinin geliştirerek hem kim olduğumuzun ve hayat yolumuzun daha iyi farkına varır, hem de parçası olduğumuz daha büyük bütünle olan ilişkimiz konusunda daha bilinçli oluruz.


  Doğum anı deneyimimizi de 1.evden anlayabiliriz. Bu deneyimin dokusu (1.evde görülen) aynı şekilde her yeni başlangıca, yani doğuma benzer her deneyimimize yansır. Her yeni başlangıç, önceki başlangıçların niteliği ile rezonans halindedir.


  Başarılı Uygulamaları: Davranışlarda netlik ve kararlılık, yaşam amacının farkında olma, yaşam yolunda kontrol duygusu, yoğun bir kimlik duygusu, kendini keşfetme ve isteklerinin peşinden gidebilme cesareti.


  Başarısız Uygulamaları: Kendini ortaya koyma ve özgüven eksikliği, yaşam amacının farkında olmama, canlılıktan yoksunluk, başkalarının iradesine ve yoluna kapılma veya başkalarının iradesine karşı aşırı katılık.

  1. Ev aynı zamanda çeşitli astroloji okullarına ve yaşam alanlarına göre bazı farklı temalara işaret edebilir.
  Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:
  Klasik Astrolojide: Kişinin dış görünüşü, ten ve vücut yapısına ilişkin bilgiler verebilir. Bunlar Yükselen’in derecesi ve 1. evdeki planetler ve konumlarına göre anlaşılabilir.

  Lilly'e göre bu evin vurgusu güçlü ise, açık renk ya da soluk ten verir. Kişi giysilerdebeyaz, gri veya bunlara yakın renkleri tercih edecektir.

  Herhangi bir olayda ilk hamleyi yapanı, işle ilgili konularda öneri sahibini, savaşta taarruzu başlatan tarafı, oyunlarda ve yarışmalarda ev sahibi takımı açıklar.

  Eski kaynaklar zeka, zihnin çalışma biçimi ve konuşma üzerindeki etkisinden söz eder. Merkür bu evde güçlüdür. Haritadaki diğer unsurlar buradaki verilerle çelişmediğinde zihinsel yeteneklere, iyi bir hafızaya ve hitabet gücüne delalet eder.


  Olumlu açılara sahip Satürn bu evde iyi konumlanmış kabul edilir. Jüpiter, Venüs, Güneş veya Ay'dan olumlu etkiler alan bir Satürn sağlam bir bünyeye ve çoğu zaman uzun bir yaşam süresine işaret eder.  Seçim Astrolojisinde: Erkeksi gezegenler haritanın bu bölümünde güçlendirilmiştir. Ay'ın Yükselen’e yakın veya 1.evde bulunması, zayıf bir konum olarak nitelenir. Çünkü haritanın bu bölümünden Güneş yükselmektedir. Yeni başlangıçlar ve günışığı ile bağlantılı bir nitelik vardır.  Medikal Astrolojide:Başı ve yüzü; yüzdeki organları: gözleri, kulakları, ağzı, burnu, saçı, dili ve dişleri, Culpeper'a göre, omurgada 1. diskin üzerinde kalan bölgeyi temsil eder.  Bu evdeki Satürn, Mars veya Kuzey Ay Düğümü yüzde veya Yükselen’in bulunduğu burç tarafından temsil edilen vücut bölümünde bir leke, yara izi, vb. bir işarete delalet eder.


  Lilly'e göre, Yükselen Koç ise, başta veya yüzde mutlaka bir leke veya iz vardır. Yükselen'in derecesi burcun başlangıcındaysa iz, başın üst bölümünde; ortasındaysa yüzün ortasında veya bu civarda olacaktır. Burcun son dereceleri yükselmişse iz yüzün çene kısmında, boyuna doğru ortaya çıkar.


  Decumbiture haritasında Yükselen hastayı temsil eder. 1.Evin yöneticisinin konumu hastanın dayanma ve iyileşme gücünü gösterir. Eğer 1. evin yöneticisi, hastalığın durumunu açıklayan 6. evin yöneticisinden güçlü ise, hastanın hastalığı yeneceği anlaşılır.  Saat Astrolojisinde: Herhangi bir sorunuyla ilgili olarak bilgi talep eden kişiyi, kişisel olarak soruna dahil olmamakla birlikte, soruna dahil taraflardan birine güçlü bir sempati ve eğilim besleyen kişinin desteklediği tarafı; savaşla ilgili konularda, soruyu soranın ülkesini temsil eder.  Dünyasal Astrolojide:Halkı ve ülkenin genel durumunu açıklar, refah ve sağlık durumu hakkında bilgi verir.


  Hukuk Davalarında ve Uzlaşmazlıklarda: Davacıyı, davanın başlangıcını, iddia makamını temsil eder.
  Ticarette: Alıcıyı temsil eder.
  Yorumda Dikkat Edilmesi Gerekenler:
  Yükselen’in burcu
  Yükselen’e olan açılar
  Yükselen’in yöneticisinin burç ve ev konumu
  Yükselen’in yöneticisinin açıları
  Yükselen’e 10 dereceye kadar mesafede olan 12. ve 1. ev gezegenleri   
 3. kaprisli

  kaprisli Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  13 Kasım 2008
  Mesajlar:
  4.310
  Beğenilen Mesajlar:
  19
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: Astrolojide Evler

  2. Ev


  Geleneksel İsmi:Para Evi
  İlişkili Burç:Boğa
  İlişkili Gezegen:Venüs
  Sınıflandırması:Toprak, halef, dişil
  Karşıtı :8.ev
  Yönü: Doğu-Kuzeydoğu  Anahtar Kelimeler:Kişisel değerler, maddi-manevi kaynaklar, maddi konfor, refah düzeyi, mali konular, tüm taşınabilir mallar, borç verilen para (alacaklar), kazançlar ve kayıplar, kazanma ve harcama tarzı, güvenlik ihtiyacı, sahip olunanlar, umutlar, kişinin kendisinde ve başkalarında takdir edip saygı gösterdiği değerler, hayatını kazanmayı sağlayan Tanrı vergisi yetenekler, fiziksel duyular, fiziksel bedeni besleyen kaynaklar (besinler, vb.), zenginlik ve sefalet.

  Birinci evde bireysel kimliğin ilk kıvılcımı belirmiş, genel olarak hayata yaklaşımımız tanımlanmıştı. Artık yapılması gereken kimliğimizi daha ayrıntılı biçimde, somut bir benlik algısı ve kişisel ego çerçevesinde yapılandırmaktır. Bu durumda daha fazla tanımlayıcı niteliğe ve malzemeye, daha büyük bir farkındalığa ihtiyaç duyacağımız açıktır. Buradaki konu, sahip olmanın bizim için ne anlam ifade ettiği, nelere değer verdiğimiz, neleri elde etmek istediğimizdir. Çünkü hayatımızı bunlara göre yapılandırıp, kendimizi güven içinde hissederiz.

  Bu evin doğum sonrası psikolojik süreçteki başlangıç noktası altıncı ayın bitimine karşılık gelir. 2.Evde somut bir fiziksel bedene sahip olduğumuzun farkına varırız. 1.Evde kendimizi annemizin bir uzantısı olarak algılarken burada, artık farklı bir varlık olduğumuzu anlamaya başlarız. Bu ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır.
  Kendi bedenimizin ayrı bir varlık olarak keşfi daha önce hissetmediğimiz bir incinmeye açıklık ve sonluluk duygusunu da beraberinde getirir. Bu gerçeğin keşfiyle birlikte kendi varlığımızı daha kararlı, devamlı, sağlam ve dayanıklı kılmak için çalışmaya başlarız.

  Geleneksel tanıma göre 2.ev sanki yalnızca elle tutulur olanla ilişkiliymiş gibi algılanır. Oysa, gözün gördüğünün çok daha fazlası buzdağının altındadır. Daha temel bir seviyede güvenlik duygumuzu hangi kaynaklarla beslediğimizin göstergesidir. Bir çok insan bu güvenlik ihtiyacını sadece maddi değerlerle karşılamaya yönelir, ancak bu tutum varlığı sağlamlaştırmaktan çok kişiyi çaresizliğe götürebilir (mali kriz sonrası intihar etmek, vb.).

  Hırs ve para Tanrı'sına mı tapınıyoruz, yoksa maddi dünyayı bir ilüzyon veya oyun olarak mı algılıyoruz? Para kazanma, parayı kendimize çekme tarzımız nasıl? Hevesli mi, uyuşuk mu ya da düzensiz mi? Çok mu çabalıyoruz, yoksa parayı çeken bir mıknatıs gibi miyiz? Bu evdeki yerleşimleri inceleyerek bunlar hakkında fikir sahibi olabiliriz. 2. Evdeki Koç burcu veya Mars para kazanma hırsına ve paranın kazanıldığı hızda tüketildiğine işaret edebilir. Para Mars'la ilişkili mesleklerden (askerlik, hırdavatçılık, vb.) kazanılıyor olabilir. Venüs veya Terazi'nin tarzı ise çok farklıdır. Paranın peşinden koşmaktan ziyade onu kendine çeker. Kişi güzel sanatlardan, arabuluculuğa kadar değişen yelpazede bir meslekten hayatını kazanıyor olabilir. Güvenliği temsil eden nesne veya kaynaklar insandan insana değişir, örneğin İkizler veya Merkür 2.evdeyse, bilgi sahibi olmak kişiye güvenlik hissi veriyor olabilir.

  Bu evi kesen burç ve içinde yerleşen gezegenler kişide potansiyel olarak varolan yetenek ve becerilerin neler olduğunu gösteren rehberlerdir. Bunları anlayıp doğru kullandığımızda kendi değerimize ilişkin algımızı geliştirir, güvenlik duygumuzu sağlamlaştırır ve giderek kendimizden ve hayatımızdan daha fazla memnun oluruz. Hayatta nelere değer verip, neler elde etmeyi umduğumuzu belirler. Çünkü tüm varoluşumuzu bu kriterler üzerinde yapılandırırız. Değerlerimiz değiştiği zaman, tüm hayat odağımız dramatik biçimde değişebilir. Arzulamak, gizemli ve güçlü bir enerjidir. Arzuladığımız her şey hayatımıza neleri çekeceğimizi önemli ölçüde belirler.

  2.Eve olan transitler ve bu evle bağlantılı ilerletimler, arzuların değişip dönüştüğü dönemleri gösterirler. Güvenlik duygumuzu fiziksel bedenimize, gayrimenkul veya menkul değerlerimize, eşimize, çocuklarımıza veya bir din ya da felsefeye dayandırmış olabiliriz. Fakat, gücünü dış dünyadan alan her güvenlik duygusu sonunda güvenilmez ve yıkılmaya mahkum olacaktır. Takdir edip, değer verdiğimiz kriterler bizim özümüzle uyumlu değilse, er geç bizi terk edecek veya bizim için önemli olmaktan çıkacaktır.


  Başarılı Uygulamaları:İçsel ve dışsal kaynakları yapılandırmak ve verimli kullanmak, kendi kaynaklarının farkına varıp geliştirmeye dayanan özdeğer duygusu, kendini beğenmek, toprak ananın besleyiciliğine güvenmek, gerçekçilik, hayattan zevk almak, sahip olduklarına şükran duymak.


  Başarısız Uygulamaları:Maddecilik, kişinin kendi değerini sahip olduklarıyla eş tutması, kendini değersiz bulma, kendinden kuşku, özgüven eksikliği, risk ve değişim korkusu, irade gücünün yitirilmesi, yaşamı kısıtlayacak kadar maddi güvence peşinde koşmak, açgözlülük, cimrilik veya müsriflik, gereğinden fazla biriktirmek, gösteriş düşkünlüğü, hava atmak için büyük paralar harcamak.


  2. Ev aynı zamanda çeşitli astroloji okullarına ve yaşam alanlarına göre bazı farklı temalara işaret edebilir. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:

  Klasik Astrolojide:Eski astrolojide 2. ve 8.evler "Cehennemin Kapıları" olarak bilinir. 8. ev Yeraltına düşmenin kapısı, 2. ev ise Yeraltından çıkmanın kapısıdır. 8. ev ölüm, 2. ev ise zenginliktir. Mitolojiye göre yeraltına inerken tamamen çıplak kalmanız gerekir, eşyalarınızı ancak yeraltından çıkarken geri alabilirsiniz.
  Bu evde önemli bir kavuşum/kavuşumlar veya Güneş/Ay tutulması varsa, yüksek bir refah düzeyine veya sefalete işaret eder. Haritadaki diğer unsurlar ve veriler de incelenmelidir. (Lilly)
  Danışanın çocuklarının meslekleri için 2. eve (5.evden itibaren 10.ev) bakılır. (Al-Biruni)
  Miras, miras ve refah beklentisi ile ilgili alandır. (Firmicus)
  Bu ev hiç bir gezegen için eğlenceli değildir. Buradaki Jüpiter ve Boğa burcu iyi kabul edilir.
  Jüpiter bu evdeyse veya bu evin yöneticisiyse varlık göstergesidir. Güneş ve Mars için iyi bir konum değildir. Danışanın niteliklerine göre, varlığı kaybetmeye işaret edebilir. Güneş bu evin yöneticisi olarak fazla mağdur olmaz.
  Eskiler bu evi zayıflatılmış, kuvvetini kaybetmiş bir konum olarak değerlendirmişlerdir (Yükselen’e açı yapmadığı için).

  Medikal Astrolojide: Boğaz ve boynu, omuzlara kadar olan bölümü temsil eder.

  Saat Astrolojisinde: Danışanın mali durumu ve varlıkları, alım-satım işleri için uygun zaman, kayıp/çalıntı eşyaların akibeti ve paranın önemli olduğu her soru için ilk önce bu eve bakılır. Otomobil ve emlak alım-satımının mali yönü için bu eve, bunun dışındaki sorularda otomobiller için 3. eve, emlak için 4. eve bakılmalıdır. Bir mali anlaşmada olumlu açılar yapan güçlü bir 2. ev yöneticisi danışanın mali fayda sağlayacağına işaret eder. Zayıf bir 2.ev yöneticisi ve güçlü bir 8.ev yöneticisi, mali kayba işaret eder. Kazanan, diğer taraf olacaktır. Bu durum kumar ve borsa için de geçerlidir.

  Dünyasal Astrolojide:Ulusal kaynaklar, ülkenin mali durumu, hazine, maliye bakanlığı, gelirler, para kazanmayla ilişkili tüm mekan ve aktiviteler, bankalar, borsa, para piyasaları, ticaret, ihracat ve diğer ülkelere borç verilen para hakkında bilgi verir. Ibn-Ezra gıda maddelerini bu evin kapsamında değerlendirmiştir. Ülkenin toprak ürünleri ve belli başlı stoklarının durumunu ve değerini açıklar.

  Hukuk Davalarında ve Uzlaşmazlıklarda: Danışanı destekleyenleri, şahitleri, yardımcı ve arkadaşlarını temsil eder. (Lilly)

  Savaşla ilgili konularda: Ülkenin/birliğin savaş gereçlerini, müttefiklerini, desteklerini temsil eder.

  Ticarette: Alıcının mali durumunu temsil eder.


  Yorumda Dikkat Edilmesi Gerekenler:
  2.Evi kesen burç
  2.Ev içindeki gezegenler ve bunların açıları
  Bir önceki evin son 5 derecesindeki gezegenler
  2.Evin yöneticisinin burç ve ev konumu
  2.Evin yöneticisinin açıları


   
 4. kaprisli

  kaprisli Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  13 Kasım 2008
  Mesajlar:
  4.310
  Beğenilen Mesajlar:
  19
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: Astrolojide Evler

  3. Ev

  Geleneksel İsmi: İletişim Evi
  İlişkili Burç: İkizler
  İlişkili Gezegen: Merkür
  Sınıflandırması: Hava, son, eril
  Karşıtı: 9.ev
  Yönü: Kuzeydoğu, Kuzey


  Anahtar Kelimeler: Günlük zihinsel model, otomatik düşünme ve konuşma tarzı, akıl, algılama, mantık, öğrenme, öğretme, merak, veri toplama ve iletme, dil (lisan), iletişim, iletişim tarzı ve ortamları, buluğ çağı, ilköğretim, kardeşler, kuzenler, yakın akrabalar, akranlar, komşular, yakın çevre (apartman, mahalle), günlük trafik, kısa yolculuklar, periyodik olarak yapılan seyahatler, yurtiçinde yapılan seyahat ve geziler, ticaret, brokerlik, vb., yazılı belgeler ve kontratlar, her tür haberleşme ve ulaştırma hizmeti ve aracı.
  Önceki iki evde fiziksel varlığımızın ve sahip olduklarımızın, "bize ait olanın" farkına varmıştık. Bu farkındalık, yani ‘anneden (fiziksel olarak) ayrılık’ hissi geri kalan bütünlükten (dış çevreden) de ayrılık hissinin gelişmesine neden olur. Kendimizi dışarıdaki ortamdan ayırdığımızda ise doğal olarak etrafımızda olup bitenin ne olduğunu anlamaya çalışırız. Bunu da hemen ve şu an içinde varolduğumuz yakın sınırlar içerisinde ufak adımlarla, veri toplayarak yaparız. Kendimiz dışındaki bu ortamı tanımak için onunla iletişim yolları aramaya başlarız.
  Gelişimsel olarak, 3.ev bebeğin emeklemeye başladığı zamanla yürümeyi öğrenmesi arasındaki süreçtir. Bebek kendisini güven içinde hissediyorsa (anne evde hissi) ve içinde bulunduğu çevre de aşırı baskıcı değilse, doğal akışa uygun biçimde daha büyük bağımsızlık ve otonominin tadını çıkarmak isteyecektir. Çevreyi incelemeye, onunla etkileşim içinde olmaya, herşey hakkında bilgi toplamaya doğru gelişecektir.
  Buna paralel olarak dil gelişimi, iletişim ve varlıkları isimlendirme başlar. Dilin gelişimi bireyliğin gelişimi için esastır. Dildeki tipik isim-fiil yapısı çocuğun özneyi nesneden ayırt etmesine, bu yolla ayrı bir varlık olarak kendisinin daha fazla bilincine varmasına olanak sağlar.
  3.Evin rasyonel zihni, Merkür'ün yönettiği 6.evle birlikte beynin sol bölümünün aktiviteleriden sorumludur. Zihnin gerçeklere göre bilgi toplayan cephesidir. Doğal yöneticisi Merkür, mitolojide çeşitli tanrılardan gelen ve giden bilgi trafiğini yönetmekle görevliydi. Tanrıların habercisiydi. Benzer şekilde, her tür iletişim biçimi (konuşma, yazma, medya, vb.) 3. evle ilişkilidir. Buradaki zihin bilginin farklı alanları arasında bağlantı kurmaktan, sayısız hayat formunu keşfetmekten mutluluk duyar. Her yerden bilgi toplanır. Toplanan bilgilerin daha büyük bütün içindeki yerini belirlemek için önemli çaba sarfedilir.
  3.Evdeki burçlar ve gezegenler bizim zihinsel yapımızı ve tarzımızı tanımlar. Zihnimiz hızlı mı, yavaş mı, mantıksal mı, kaotik mi? Düşüncelerimiz özgün mü, yoksa çevremizdekilerin düşüncelerinin bir yansıması mı? Bu evdeki yerleşimler bilgiyle ilişkimize ve bilgi konusundaki tutumumuza da açıklık getirirler. Örneğin, 3.evinde Mars veya Koç burcu olan bir kişi, bilgi için kavga eder. Oysa, 3.evinde Ay olan kişiler bilgiyi kendilerine sağlayacağı güvenliğin bir aracı olarak görebilirler.
  Erken çocukluk döneminde yakın çevremizi algılayışımızda nelerin etkili olduğunu 3.ev gösterir. Örneğin, 3.evinde Venüs olanlar çevrelerinden Venüs'e ait özellikleri algılarlar; uyumluluk, güzellik, vs. Doğal olarak, çevrede bulunan daha ahenkli ve hoşnut edici şeyleri öğrenirler. Satürn 3.evdeyse, çevrenin daha sınırlayıcı ve soğuk cepheleri algılanır. Kendini özgürce ifade etmek için, yeterince güvenli bir ortam hissedilmez.
  Özetle; 3.evdeki yerleşimler hem yakın çevremize atfettiğimiz nitelikleri, hem de ondan aldıklarımızı gösterir. Kardeşlerimiz, amca ve teyzelerimiz, komşularımız, kuzenlerimiz ile ilişkimizi gösterir.
  Buradaki yerleşimler bizimle kardeşlerimiz arasındaki ilişkinin doğasını da belirtir. Kardeşin gerçeğe uygun bir tanımına veya bizim ona yansıttığımız niteliklere işaret edebilir. 3.Evdeki Satürn; erkek kardeşimizle ilişkimizde güçlük ve çatışma deneyimleyeceğimiz veya onu soğuk ve sevgisiz gördüğümüz anlamına gelebilir. Kendimizin bu yönününü ona yansıtarak, ondan geliyormuş gibi yaşıyor da olabiliriz.
  3.ev aynı zamanda okula başlangıç dönemini de açıklar. Okul, diğer insanlarla bir araya geldiğimiz sosyal bir ortamdır. Anababamızın söyledikleriyle başkalarının (öğretmen, akranlar gibi) söylediklerini karşılaştırma fırsatı sunar. Erken buluğ dönemi de bu evle ilişkilendirilmiştir.
  Bazen 3.evde bir çok gezegenin varlığı, yetişme döneminde sık sık çevre değiştirmeye işaret edebilir. Bu yer değiştirmelerin kişi üzerindeki etkisi, haritanın kalan bölümüne göre değişecektir. Bazı kişiler olağanüstü bir esneklik ve kolaylıkla farklı durumlara uyum sağlama yeteneği geliştireceklerdir. Diğerleri ise, yerleşmiş düzenden zorla koparılıp uzaklaştırılmanın acısına karşı daha savunmacı bir tutum içine girebileceklerdir.

  Başarılı Uygulamaları: Hatasız, yalın, önyargısız kavrayış; zihinsel esneklik; tarafsız ve kapsamlı bilgi aramak ve toplamak için sözel ve entelektüel kanallarla dünyayı araştırma kapasitesi; bilginin daha büyük bütün içindeki yerinin farkında olmak ve bu çerçevede başkalarıyla paylaşmak; canlı iletişim kurmak; sağlıklı bir sağduyu; kendini iyi ifade etmek; duruma uygun hareket kabiliyeti.  Başarısız Uygulamaları: Entelektüel ukalalık; pratik olmayan soyut düşünceler; palavracılık, gevezelik, dedikodu; sık değişen hedefler; odaklanmamış merak; bir kısır döngü içinde koşturup durmak; aşırı yorulma nedeniyle zihinsel dağınıklık; önyargılı algılamalar; savunmacılığa, aşırı akılcılığa ve çok konuşmaya neden olan belirli bir dünya görüşünü koruma dürtüsü.


  3. ev aynı zamanda çeşitli astroloji okullarına ve yaşam alanlarına göre bazı farklı temalara işaret edebilir. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:

  Klasik Astrolojide:
  Eskiler, Yükselen’e açı yaptığı için güçlü bir konum olarak değerlendirmişlerdir. Erkek kardeşlerin talih ve kısmetlerini gösterir. (Manilius)

  Ay, bu evde mutludur. Eğer değişken bir burçta yerleşmişse, sık seyahat, sürekli oraya buraya koşuşturmak demektir. İkizler ve Mars güçlüdür. Ancak Mars'ın Satürn'le kavuşum yapmamış olması gerekir. Bu evdeki yoğunluk sık yer değiştirmeye işaret eder. (Lilly)

  Medikal Astrolojide: Omuzları, kolları, elleri ve parmakları temsil eder.

  Saat Astrolojisinde: Danışanın mali veya işle ilgili sorularında olumsuz görünümdeki bir 3.ev yazılı belgeler, senet ve kontratlarla ilgili zorluklara işaret eder.

  İlişki haritalarında: İletişim problemlerini, zihinsel uyum potansiyelini gösterir. Mars, tartışma eğilimi ve kırıcı ifade; Satürn, iletişim becerisi eksikliği anlamına gelebilir.
  Dedikodu ve ziyaretçiler evi. Olumsuz bir görünüm istenmeyen bir ziyaretçi ya da haber anlamına gelebilir. (Ivy Goldstein-Jacobson)

  Dünyasal Astrolojide: Ulusal propaganda, söylentiler; ülkenin iletişim vasıtaları (telefonlar, posta servisleri), basın ve yayın (gazeteler, televizyon, edebiyat); ulaştırma sistemi, kara taşımacılığı, demiryolları, karayolları, su taşımacılığı, deniz yolları, yer altı şebekeleri, metro ağı, eğitim sistemi (okullar); kamu oyu; konuşma özgürlüğüyle ilgili konular; uluslararası ve yaygın diller; komşu ülkeler; uluslararası anlaşmalarla ilişkili belgeler.

  Ticarette: Yazılı belgeleri, senetleri, satışla ilgili kontratları, sözleşmeleri temsil eder.

  Çeşitli Olaylarda: Hareketi başlatan tarafı gösterir. Olumsuz bir yerleşim, teklif sahibinin yalan söylediğine işaret edebilir (Barbara Watters).

  Yorumda Dikkat Edilmesi Gerekenler:
  3.Evi kesen burç
  3.Ev içindeki gezegenler ve bunların açıları
  2.Evin son 5 derecesindeki gezegenler
  3.Evin yöneticisinin burç ve ev konumu
  3.Evin yöneticisinin açıları

   
 5. kaprisli

  kaprisli Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  13 Kasım 2008
  Mesajlar:
  4.310
  Beğenilen Mesajlar:
  19
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: Astrolojide Evler
  4. Ev

  Geleneksel İsmi:Yuva Evi
  İlişkili Burç:Yengeç
  İlişkili Gezegen:Ay
  Sınıflandırması:Su, köşesel, dişil
  Karşıtı :10. ev
  Yönü: Kuzey


  Anahtar Kelimeler: İçinde dünyaya geldiğimiz yuva ve oradaki koşullar, ebeveynler, büyükanne ve büyükbabalar, atalar, soy ağacı, baba (kimi astrologlara göre anne) imajı, ev, aile, varoluşumuzun temeli, ailenin psikolojik etkisi, çocukluk koşullanmaları, vatanseverlik, köklere bağlılık, ailenin varlıkları (mal, mülk, emlak, para), atalardan gelen miras, tüm bina ve yapılar, doğal kaynaklar, yeraltı zenginlikleri, gizli ve keşfedilmemiş varlıklar, çiftçilik, toprakla ilgili meslekler, bilinçaltı zihin, gömülü duygular, özel hayat, bir konuda en son durum, işin sonucu, hayatın/herşeyin başlangıcı ve sonu, boğulma, dibe vurma, ölüm süreci, cenazeler, mezarlıklar.

  Şimdi artık durup önceki üç evde öğrendiklerimizi özümseme zamanıdır. 4.evin başlangıç noktası, haritanın en altındaki noktadır. Bu nedenle 'ayakucu', 'geceyarısı noktası', 'astrolojik nadir' gibi isimlerle anılır. Latince adı 'Imum Coeli' (IC) dir. Bu noktadan itibaren görevimiz, parçalarımızı içsel bir merkez (ben) etrafında bütünlemektir. Buradaki 'ben' kavramı, bundan sonra bizim kimliğimizin temeli olacaktır. Bu evde bulduklarımıza göre içsel yuvamızı yapılandıracağız.
  Bazı insanlar, yaşamları boyunca yeni bilgiler toplamayı sürdürürler. Asla köklenmek ya da bütünlenmek için durmazlar (Çok fazla 3.ev, yetersiz 4.ev uygulaması).
  Gündelik koşuşturma içinde gördüklerimizle, yaptıklarımızla, gelgeç duygularla öylesine hemhal oluruz ki, gören, hisseden, eyleme geçen 'ben'i unuturuz. Farkındalığımızı geçici deneyim nesnelerinden çekip, onun altta uzanan ve tüm deneyimlerin asıl öznesi olan 'ben' ile bağlantısını yeniden kurduğumuzda, karşılaştığımız şey ayakucu noktasındaki burç ve 4.evdeki gezegenler tarafından açıklanır.
  4.evin en etkili uygulaması 'ben buraya aitim' hissidir. Bu his tüm düşünce, duygu, eylem ve algılara bir bütünlük (birlik hali) getirir. Biyolojik olarak kendimizi besleyip devam ettirmemize benzer şekilde, 4.ev de 'ben' in bireysel özelliklerini sabit bir yapı içinde tutmaya hizmet eder.
  12 ev arasında en subjektif olanıdır. Burası en içteki merkezimizdir. Ben'imizin tekrar eyleme geçmeden önce dinlenmek üzere dönüp geldiği yerdir. Bu nedenle, geleneksel olarak yuva, ruh ve varlığın kökleri ile ilişkilendirilmiştir. Amerikan yerlileri bir kişiyi evinize davet ettiğinizde ona ruhunuzu açtığınıza inanırlar.
  Bizim dış dünyaya gösterdiğimiz yüzümüzün tersine, içimizin derinliklerinde nasıl biri olduğumuzu tanımlar.
  Aile yapımızı, köklerimizi, bunların bizim üzerimizdeki etkisini açıklar. Buradaki burç ve gezegenler bizim içinde dünyaya geldiğimiz aile atmosferini ortaya koyar. Psikolojik aile mirasını, kendi ırkımızdan veya etnik kökenimizden kaynaklanan niteliklerimizi gösterir. İnsanlık tarihinin ve ırkımızın bizim içimizde hâlâ mevcut evrimsel veçhelerini açıklar.
  4.evde Satürn veya IC'de Oğlak varsa soğuk, katı kuralları olan veya muhafazakar bir ev atmosferine işaret edebilir. Venüs veya Terazi sevgi ve uyumun ilk ailemizde önemli değerler olduğu ve bu değerlere bağlılık duyup, bunları takdir edeceğimiz anlamına gelebilir. Ay veya Yengeç yuva ortamıyla kolaylıkla kaynaşırken, Uranüs veya Kova kişiyi bir yabancı gibi hissettirir, kişi bu aileden kurtulacağı günü hayal eder.
  Geleneksel olarak 4.ev, yöneticisi Yengeç ve Ay nedeniyle anneyle, 10.ev ise (yöneticisi Oğlak ve Satürn) babayla ilişkilendirilmiştir. Çoğu astrolog bu görüşü benimser. Fakat bunun tersinin, yani anneyle ilişkilerin 10.evle, baba imajının ise 4.evle örtüştüğü pek çok harita görülmüştür. Veya bir kadın haritasında 4. ev baba, bir erkek haritasında 4. ev anne olarak kabul edilir. Sonuç olarak, her üç düşünce biçimine de uyan somut örnekler vardır. Uygulamada, danışanla yapılan görüşmeden sonra, hangi ebeveynin hangi evle ilişkilendirileceği anlaşılabilir.
  4.ev, ilişkilendirilen ebeveynin gerçek kişiliğini tam olarak yansıtmayabilir. Bazen çocuğun o ebeveyni algılayış biçimini, onunla olan deneyimlerini açıklar. Çoğu zaman, çocuğun doğum haritasındaki ebeveyn imajıyla ebeveynin doğum haritasında karşılık gelen yerleşimler uygunluk içindedir. Şöyle ki, çocuğun 4.evinde Satürn varsa, ebeveynin haritasında Güneş Oğlak'ta, Oğlak Yükselen veya Güneş-Satürn kavuşumu olabilir. Uyumsuzluk varsa; çocuk ebeveyni gerçekte olduğundan farklı bir şekilde görme eğilimindedir. Bu durum ebeveyn üzerinde dönüştürücü bir etki yaratabilir. Çocuk ebeveyni sevgisiz bir insanmış gibi algılıyorsa, ebeveyn zaman içinde hissettiği hayal kırıklığı nedeniyle çocuğa karşı daha sert bir tutum geliştirebilir.
  4.ev ilk ailemizde bizi zorlayan ana/baba ilişkimizce aktive edilen arketiplere (mağdur, savaşçı, vb.) işaret edebilir. Evde ne tür bir atmosfer yaratıyoruz? Kendimize neleri çekiyoruz? Ev ortamındaki hangi niteliklerle en doğal biçimde rezonansa giriyoruz?
  Bu ev başlangıçlarla olduğu kadar sonlarla da ilgilidir.
  Bir sorunu en nihayetinde nasıl çözdüğümüzü açıklar. Venüs; titiz ve adilane biçimde sonuçlandırır. Satürn; geciktirici veya engelleyici olabilir. Ay ve Neptün; sessizce sıvışır. Mars ve Uranüs; yaygara koparabilir.
  Hayatın ikinci bölümündeki (emelilikten sonraki) koşulları da gösterir. En derinimizde ne varsa, son yaklaştıkça ortaya çıkar. En derin ve en özel motivasyonlarımızın hayatımızın daha sonraki yıllarında ortaya çıkması şaşırtıcı değildir. Bunun en uçtaki örneği, ölüm döşeğinde yapılan itiraflardır.
  Psikoterapi, kendi hakkımızda düşünme, çeşitli meditasyon biçimleri veya bizi kendimize, iç dünyamıza yönelten herhangi bir şey, bir olay 4.evdeki enerjileri yüzeye çıkarır; bu enerjileri hayatın daha erken bir döneminde fark etmemize neden olur. Bu evdeki zor yerleşimlerle, fazla gecikmeden, hayatın daha erken bir döneminde yüzleşmek ve bunları sağaltmak önemlidir.  Başarılı Uygulamaları:Bilinçaltı korkularımızı ve arzularımızı bütünüyle anlamak; dış etkilerden bağımsız, huzur dolu bir iç sığınak (yuva) kurmak; aile ve yuva anlamında kök salmak; iç benliğimizi dış dünyada takındığımız maske ile dengelemek (öz düzenleme).


  Başarısız Uygulamaları:Nevrotik, doyumsuz ve saplantılı davranışlara neden olan, psikolojik anlamda, kendini tanıma eksikliği; çekingenlik; dünyadan çekilme noktasında kendini analiz etme ve kendiyle uğraşma; çocukluk koşullanmalarına takılıp kalma; anne rahmine geri dönme arzusu.


  4. ev aynı zamanda çeşitli astroloji okullarına ve yaşam alanlarına göre bazı farklı temalara işaret edebilir. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:

  Klasik Astroloji'de:
  Satürn'ün mabedi (Manilius)
  Ruhlar; mabetteki hayat; ün (Bazı klasikler)
  Gizli ve keşfedilmemiş varlıklarla ilgili herşey (Firmicus)
  Satürn, mesken sıkıntısına, ev/aile yoksunluğuna; Pluto, malı mülkü etkileyen vandalizme ve suç dalgalarına; Uranüs, Neptün ve Jüpiter kavuşumlarından kaynaklanan zararlı görünümler malın, mülkün, ailenin fırtına, sel veya depremde kaybedilmesine işaret edebilir. Su ve gaz endüstrisine ait boruları gösterir. (Watters)
  Uranüs'ün özellikle olumsuz bir etkisi vardır. Su kaynaklarıyla ilgili sorunlar, madencilik faciaları, kamu binalarında patlamalar gibi. Hükümet, tarım, madencilik ve toprak değerlerinin vergilenmesi, Uranüs altında daha sorunludur. 10. eve karşıt konum olduğu için, düzene, iktidara muhalefeti, iktidar karşıtlarını gösterir. Vali/kaymakamı gösterir. Savaş haritalarında saldırıya maruz kalan şehir/kasabayı gösterir.(Raphael)
  Toprağın kalitesi ve doğasını gösterir (verimli, bataklık, çorak, ormanlık, vb).
  Yeraltı zenginliklerinden sağlanan kazançlar. (Lilly)
  Genelde ebeveynleri, özellikle de (ortaçağ'da) babayı temsil eder.
  Yengeç ve Güneş için güçlü bir yerleşimdir. Babanın soylu bir karakteri olduğunu gösterir.
  Gündüzleri Güneş, geceleri Satürn baba soyunu temsil eder.
  Yükselen'e kare açı yaptığı için güç ve dayanıklılık ifadesidir.  Medikal Astroloji'de:Göğüs bölgesini, mideyi, rahmi temsil eder. Kişinin en son hastalığını gösterir. Ölümle bağlantısı bu evi decumbiture haritalarında zayıf bir yerleşim yapar.


  Saat Astrolojisi'nde: Danışanın babasını; satılık mülkü; kiralama anlaşmalarını (kiracılar 6.evde); bina ve bahçelerin niteliklerini ve sınırlarını; kayıp kişi/eşyalarla ilgili sorularda görünenin altındaki gerçek durumu; cinayet vakalarında, cesedin bulunduğu yeri; bir işin sonucunu (iş hangi evle ilgiliyse, o evden itibaren 4.ev bakılır) gösterir.

  Dünyasal Astroloji'de:Toprak, toprağın sahipleri, tarım işçileri, tarım ürünleri, toprak mahsulleri, çiftçilik, madencilik endüstrisi, binalar, mal piyasası hakkında bilgi verir.

  Hukuk Davalarında ve Uzlaşmazlıklarda: Eylemi başlatanla ilişkilidir.

  Ticarette: Alıcının 4.evini temsil eder.


  Yorumda Dikkat Edilmesi Gerekenler:
  4.evi kesen burç
  4.evin içindeki gezegenler, bunların açıları
  3.evin son 5 derecesindeki gezegenler
  4.evin yöneticisinin burç ve ev konumu
  4.evin yöneticisinin açıları
   
 6. kaprisli

  kaprisli Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  13 Kasım 2008
  Mesajlar:
  4.310
  Beğenilen Mesajlar:
  19
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: Astrolojide Evler


  5. Ev

  Geleneksel İsmi: Çocuklar Evi
  İlişkili Burç: Aslan
  İlişkili Gezegen: Güneş
  Sınıflandırması: Ateş,halef, eril
  Karşıtı : 11. ev
  Yönü: Kuzey-Kuzeybatı

  Anahtar Kelimeler: Kendini yaratıcı biçimde ortaya koyma ve ifade etme; ***if ve zevk; eğlence ve oyunlar; oyunculuk; tüm eğlence, spor ve rekreasyon mekanları; festivaller; sahne sanatları; gösteri dünyası ve burada çalışanlar; plastik sanatlar ve dans; müzik; şiir; hobiler; kumar ve spekülasyon; aşk, flört, cinsellik, erotizm, gönül maceraları, taahhüt içermeyen ilişkiler; içimizdeki çocuk; hamilelik ve doğum; çocuklarla ilişkimiz; doğacak çocuğun cinsiyeti; süsler, gösterişli, zengin ve lüks şeyler; hediyeler; eğlence arayanlarla sunanları biraraya getiren acentalar.

  4.evde kendi ruhumuzun derinliklerini keşfetmiş, öğrendiklerimizi özümsemiş ve kimliğimizi bir benlik duygusu etrafında bütünlemiştik. Ancak bireysel benliğimizi ortaya koymamız 5.evde gerçekleşir. 5.evin ateşi, 1.evdeki dürtüsel ateşin tersine, bilinçli biçimde yayılıp hükmeder. Benlik neşeyle bu ateşi körükler. Hayatın doğası ilerlemeye yönelik olduğundan, 5.ev büyümek, giderek daha fazla olmak ve hayata güneş gibi ışık saçmak ihtiyacını yansıtır.

  Bu noktada, artık bizim her şey olmadığımızı biliyoruzdur. Fakat herhangi biri olmak da bize tatmin vermez. Özel biri olmak zorunda hissederiz. her şey değilizdir, ama bulunduğumuz yerde en önemli olmaya çalışabiliriz. Güneş'in, güneş sistemimizdeki fonksiyonlarına benzer şekilde, bireysel benlik de, benliğimizin farklı yönlerinin etrafında döndüğü bilinçlilik merkezidir. 5.evde güçlü yerleşimleri olan bireyler, güneşin niteliklerini taşırlar. Parlamaya ve iç dünyalarını yaratıcı biçimde ortaya koymaya, etkili olduklarını hissetmeye ihtiyaç duyarlar. Başkalarının onların etrafında döndüklerini hissetmeye ihtiyaçları vardır. Daima odak noktası olmak, güneş gibi tapınılmak için yanıp tutuşurlar.

  Psişemizin derinlerine gömülü olan ve 5.eve yansıyan şey, kendi özel varoluşumuzla tanınmak arzusudur. Çocukluğumuzdaki, daha sevimli ve uyumlu olursak annemizin bizi daha çok sevip koruyacağı inancına benzer bir durum söz konusudur.

  Burası, haritanın yaratıcı ifadeye, sanatsal girişimlere (resim yapmak, dans etmek gibi) ait bölümüdür. Aslında 5.evin yaratıcılığı sanatsal girişimlerle sınırlı kalmaz. Bilim insanları, kendilerini çalışmalarına, bir Picasso veya Pavlova gibi büyük bir sanatçılıkla veya tutkuyla adayabilirler.

  5.evdeki burçlar ve gezegenler, yaratıcı ifadenin potansiyel çıkış noktalarına ışık tutar: Merkür veya İkizler, yazma ve toplum önünde konuşma yeteneğine; Neptün veya Balık, müzik, şiir fotoğraf veya dansa; Yengeç ve Boğa ahçılığa; Başak el sanatları , zanaatkarlığa ...

  Yaratma tarzını da bu ev açıklar. Bazı insanlar, doğaçlama olarak ve neşe içinde yaratırken, diğerleri olağandışı doğum sancılarının acısını çekerler. Saf yaratıcı ifadenin ötesinde, burası aktörün evidir. Bizim yaşama sanatını öğreneceğimiz yolu tanımlar.

  Bu evle ilişkili diğer yaratıcı ifadeler, spor ve rekreasyon alanında ortaya çıkar. Bazıları için atletizm, yarışmalar ve rekabete dayalı sporlardır. Kazanma ve birinci olup öne çıkma sevinciyle ifade bulur.

  Kumar ve spekülasyon da 5.evle ilişkilendirilmiştir. Daha yaygın biçimde hobiler, eğlence ve boş zaman etkinlikleri ile ilişkilidir.

  Tüm bu aktiviteler, Güneş'le ve Aslan burcuyla ilişkilendirilen bir ev için oldukça cılız gelebilir. Fakat, ayrıntılı incelendiğinde, göründüklerinden çok daha önemli oldukları fark edilecektir. Kendimizi iyi hissetmemizi, hayatta olmaktan mutluluk duymamızı sağlarlar.Tedavi edici etkileri vardır.

  Romantik ilişkiler de bu evin konusudur. Heyecan ve tutku yüklü olduklarından, bizim özel olduğumuz duygusunu güçlendirirler. Başka birinin duygularının odağı oluruz. Ayrıca, o 'çok özel' olan aşkımızı başka bir kişiye gösterebiliriz. Bu evdeki yerleşimler, aşkı başlatma tarzımız ve bizi tutuşturan kişilik tipi hakkında da bilgi verir.

  Cinsel ifade, yine bu evle ilişkilidir. Sağlıklı bir ifade, bizim kendimizle ilgili güç ve değer algımıza katkıda bulunur. Hem başkalarını cezbetme hem de onlara mutluluk verme becerimizi vurgulayarak bireysel benliğimizi güçlendirir, derinlerde gömülü hayatta kalma dürtülerini tatmin eder.

  Çocuklar, 5.evin en önemli konularından biridir. Bedenin yaratımlarıdır. Benliğin fiziksel uzantılarıdır. İnsanların çoğu yaratıcı dürtülerini çocuk doğurarak ortaya koyar. Bu evdeki yerleşimler, kendimizle çocuklarımız arasındaki ilişkinin arketipini de tanımlar. Çocuklarımızın bizim için ne anlam taşıdığını yansıtır. Jüpiter 5. evdeyse, Jüpiter karakterinde çocuklar demektir. Çocuğun haritasında; Güneş veya Yükselen Yay'dadır ya da Jüpiter Güneş'le veya bir köşe noktasıyla kavuşum yapıyordur. Biz çocuğumuza Jüpiter özelliklerini yansıtıyor veya çocuğun Jüpiter yönlerini diğer yönlerinden daha fazla algılıyor da olabiliriz.

  5. evdeki gezegenler, ebeveyn olarak bizim deneyimimizi de açıklar. Satürn varsa; ebeveyn olma sorumluluğu kişiye son derece ürkütücü gelebilir. Kişi bu konuda yetersizlik duyguları taşıyor olabilir. Uranüs varsa; çocuk yetiştirme konusundaki bir çok yeni ve sıra dışı teori benimsenir.

  Peki ya içimizdeki çocuk, o, nerede? Bizim oyun oynamayı seven, daima genç yönümüzün tanımı yine buradadır. İçimizdeki o spontan, doğal çocuk, kendi özellikleri, biricikliği ile sevilmek isteyen, çocukluğumuzda çoğunlukla görmezden gelinmiş, kabul görmemiş olan içimizdeki örselenmiş çocuğu, kendi çocuklarımıza yansıtırız. Aynen veya onu tanıyıp sevgi ve kabulle şifalandırdıktan sonra. Topluma katkıda bulunan yaratıcı çocuklar yetiştirmek için önce kendi içimizdeki çocuğu mutlu etmeyi öğrenmemiz gerekir.

  Bununla beraber, topluma faydalı olmak bu evin esas konusu değildir. 5.evde, öncelikle kendimiz için yaratırız. Böylece haz duyarız, benliğimiz mutlu ve gururlu olur. Çünkü yaratıcılık, bireysel benliğin doğasında vardır.

  Başarılı Uygulamaları: Her yeni günü neşeyle beklemek; içsel süreçleri ifade eden yaratıcı çıkış noktalarının geliştirilmesi; yaratırken ve kendini ifade ederken spontanlık ve rahatlık.


  Başarısız Uygulamaları: Gevşeme ve eğlenme yeteneksizliği; yaratıcılığın bloke olması; dış onaya, alkışa bağımlılık; çocuksu kişisel dramalar labirentinde kendini kaybetmek; zevk ve eğlenceye aşırı düşkünlük veya tek bir zevke takılı kalmak; ego oyunları.

  5. ev aynı zamanda çeşitli astroloji okullarına ve yaşam alanlarına göre bazı farklı temalara işaret edebilir. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:

  Klasik Astroloji'de:
  Belirsizlik bölgesi. (Manilius)
  Sonucu şansa bağlı olan her şeyin yöneticisi olan ev. (Houlding)
  Çocukların sayısı ve cinsiyetleri. İyi talih evi.(Firmicus)
  Babanın serveti. (Al-Biruni)
  Aslan ve Venüs bu evde mutluluk getirir. Memnuniyet, sevinç ve neşe evidir. Mars veya Satürn'ün bu evde yerleşimi tamamiyle talihsiz bir konumdur. İtaat etmeyen, aksi huylu çocuklara işaret eder. (Lilly)
  Satürn doğum oranını düşürür. Çocuklarla ve kadınlarla ilgili meselelerde sorunlara işaret eder. Gösteri dünyasında büyük depresyon ve ölümlere, bu meslekte ünlenmiş insanlar arasında hoşnutsuzluk ve isteksizliğe delalet eder. Bu ev çok fazla olumsuz etkiler alıyorsa, kötülüğü, çocuklara karşı işlenen suçları ve ahlaksızlığı arttırır. (Raphael)

  Yükselen'e üçgen açı yaptığı için olumlu bir yerleşim olarak kabul edilmiştir.

  Medikal Astroloji'de: Kalbi, omuzların arka taraflarını, vücudun yanlarını ve sırtı temsil eder. Danışanın gebelik veya doğuma bağlı olarak ortaya çıkabilecek sağlık problemleri ve çocuklarının sağlık durumu hakkında bilgi verir.

  Saat Astrolojisi'nde: Danışanın çocuklarını, doğurganlık durumunu (Barclay: Satürn veya Neptün, gebelikle uyuşmaz. Fakat Jüpiter, güçlü bir doğurganlık göstergesidir.), babasının servetini ve sahip olduklarını (4.evden itibaren 2.ev), diktatörün ölümünü (Simmonite: MC'den itibaren 8.ev) gösterir.

  Dünyasal Astroloji'de: Kuşatma altındaki bir şehrin cephanesini ve diğer savaş gereçlerini; büyükelçileri, diplomatları ve arabulucuları; kamuya açık tüm eğlence ve rekreasyon yerlerini, parkları, kamuya ait binaları, ulusal sanat galerilerini; okulları ve eğitim sistemini; ulusal doğum oranını; çocuklarla ilgili sosyal konuları; seksle ilgili konularda ve problemlerde toplumun görüşünü gösterir.

  Hukuk Davalarında ve Uzlaşmazlıklarda: Eylemi başlatanla ilişkilidir. Karşı tarafla anlaşma yapmayı hedefleyen davacının temsilcilerinin, habercilerinin, ajanlarının ve elçilerinin, eylemleri ve başarıları hakkında bilgi verir.

  Ticarette: Alıcı ve yatırımcıyla ilişkilidir. Dostça bir iş anlaşmasına ulaşmayı hedefleyen acenta ve temsilcilikleri gösterir.

  Yorumda Dikkat Edilmesi Gerekenler:
  5.evi kesen burç
  5.evin içindeki gezegenler, bunların açıları
  4.evin son 5 derecesindeki gezegenler
  5.evin yöneticisinin burç ve ev konumu
  5.evin yöneticisinin açıları
   
 7. kaprisli

  kaprisli Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  13 Kasım 2008
  Mesajlar:
  4.310
  Beğenilen Mesajlar:
  19
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: Astrolojide Evler


  6. Ev

  Geleneksel İsmi: Hizmetkarlar Evi
  İlişkili Burç: Başak
  İlişkili Gezegen: Merkür
  Sınıflandırması: Toprak,son,dişil
  Karşıtı : 12. ev
  Yönü: Kuzeybatı-Batı

  Anahtar Kelimeler: Günlük işler, günlük hayatın düzeni ve ritmi, maddesel dünyanın zorunlulukları, görevler, hizmet, çalışma, çalışma ortamı, tarzı ve yöntemleri, çalışmanın sonuçları, çalışanlar, gündelik iş yaşamı, iş arkadaşları, iş yeri, işin içeriği, verimlilik, kendini adama, hüner geliştirme, ustalık-çıraklık, fiziksel sağlığına tehdit, sağlık bilinci, hastalığa yatkınlık, ruh, beden ve zihin arasındaki ilişki, geleneksel ve tamamlayıcı tıp, besinler, giysiler, hijyen, küçük hayvanlar, yok olmanı isteyen düşmanlar.

  6.ev, 5. evi izler ve bize doğal sınırlarımızı belirleme, daha net bir kendimizi tanımlama ve hatalarımızı düzeltme ihtiyacını gündeme getirir. 5.evde kendimizi ifade etmekten sevinç duyduk. Özel biri olma, 'en tepeye çıkma' arzumuz güçlüydü. Fakat ne zaman, nerede durmamız gerektiğini bilmiyorduk. Sürekli oyun oynayıp, ödevlerimizi yapmıyorduk. Oysa Edison'un da dediği gibi dehanın yüzde biri ilham, yüzde doksan dokuzu terdir.

  6.ev, zihin ve duyguların iç dünyası ile, dışarıdaki formlar dünyası arasındaki ilişkiyi keşfeder. Analiz eden sol beyin aktivitelerine hizmet eder. Dünyayı bize uyan ve uymayan diye tanımlarız.

  Geleneksel 6.ev konuları, örneğin sağlık, çalışma, hizmet, ihtiyaçlara uyumlanma, zihin ile beden arasındaki bağlantıdan kaynaklanır. Hayatın sınırlar içinde yaşanması gereği, temel bir gerçekliktir. Hepimiz yemek yemek, diş fırçalamak, faturaları ödemek gibi günlük ihtiyaçları karşılamak zorundayızdır. Yerine getirilmesi gereken gündelik işler, hayatımızı düzene sokmamıza ve bir rutin oluşturmamıza yardımcı olur. Seçme özgürlüğünün tetikleyebileceği varoluşsal kaygıdan etkilenmememizi sağlar. Bir işimiz vardır ve nerede olmamız gerektiğini biliriz. Bu evin talep ettiği düzenleme ve iyileştirmelerle, yalnızca, olabileceğimiz ve olmamız gereken duruşa sahip oluruz.

  6.evdeki gezegenler ve burçlar, iş ve çalışmayla ilgili konuları açıklar. Potansiyel olarak en iyi yapabileceğimiz işlere işaret edebilir. Örneğin, Jüpiter veya Yay için seyahat acentalığı; Ay veya Yengeç için çocukların bakımına yönelik işler; Neptün veya Balık için köşedeki meyhanede kafayı çekmek anlamına gelebilir. Aslında, buradaki yerleşimler, daha çok, iş görme biçimimizi gösterirler. Satürn veya Oğlak varsa, harita sahibi kuralları net biçimde tanımlanmış, istikrarlı işleri tercih edecektir. Bu işler, yavaş tempolu fakat devamlı işlerdir. Uranüs veya Kova, zamana bağlı olarak çalışmaktan nefret eder, üstünde onu sürekli denetleyen bir patron istemez.

  İş arkadaşlarıyla ilişkilerin doğası bu evdeki yerleşimlerle açıklanır. Venüs veya Terazi, işyerinde birine aşık olabilir. Pluto veya Akrep, hile ve karmaşık ilişkiler olabilir.
  6. ev yeryüzünde yararlı ve verimli bir şekilde yaşayabilmek için nasıl çıraklık yaptığımızı ve ustalaştığımızı gösterir. Eğitim açısından düşündüğümüzde bu alanı meslek okullarına benzetebiliriz. Buradaki gezegenler ve burçlar bizim akıl hocamıza, ustamıza nasıl yaklaştığımızı gösterirler.

  6.ev, 3.eve kare açı yaptığından, kardeşler veya çocukluktaki akran ilişkilerinde çözümlenmemiş sorunlar, burada, iş arkadaşlarıyla, tekrar su yüzüne çıkar. İş ilişkileri vasıtasıyla kendimizi eşitsizlik ilişkileri (üst-ast) içinde buluruz. Bu ev, 7.evde oluşturacağımız eşitlik ilişkilerinin prova alanıdır. Otoriteyi nasıl dağıtıyoruz, burada deneyimlemeye başlarız.
  Arabamızı tamir eden ustayı, doktorumuzu, onun sekreterini, kapıcıyı, marketteki kasiyeri, esasen bize bir şekilde hizmet eden herkesi tanımlar.

  Zamanı kullanma biçimimizi, gündelik hayatta mutlu biçimde iş görmek için ihtiyaç duyduğumuz atmosferi gösterir. Günlük işlere yönelttiğimiz enerjiyi açıklar. Mars, evi, bir 'tornado' gibi temizleyebilir. Neptün ise, temizlik fırçasını bıraktığı yeri hatırlamaya çalışır.

  Sağlık, 6.evin diğer bir ana temasıdır. Sağlık ile çalışma arasındaki ilişki zaten çok açıktır. 6.ev, zihnimizi, bedenimizi ve duygularımızı uyumlu biçimde biraraya getirerek çalıştırmamızı talep eder. 6.evleri vurgulanmış kişiler, sağlık ve 'fitness' konularına özellikle ilgi duyar, hatta bazıları takıntı haline getirebilir. Yine de, bir çok mükemmel hekim ve şifacıda 6.ev vurgusu güçlüdür. Bu kişiler, geleneksel tıpta olduğu kadar, homeopati, osteopati, herbalizm, masaj, akupunktur gibi tamamlayıcı tıp alanlarında da uzmanlaşabilirler.
  6.ev, bazı hastalıkların altında yatan psikolojik problemlere işaret edebilir: Satürn, gündelik hayatı yaşamada katılığa, dolayısıyla artrit'e neden olabilir. Mars, hayatın içine sabırsızlıkla dalıp, kendini tüketircesine çalışmayı sürdürürse, sonrasında yüksek tansiyon teşhis edilebilir.


  Başarılı Uygulamaları: Kişinin başkalarına faydası ve kendisine anlamı olan bir hüner geliştirme yoluyla doyum sağlaması, zihin-beden uyumu, benliğin bütünlenmesi.

  Başarısız Uygulamaları: Kişinin kendisine anlamlı gelmeyen uğraşılarla sürekli meşgul olması; tekdüze iş: bordro mahkumluğu; önemli ilişkilerde, küçük düşürücü, ikincil roller üstlenmek, zihin-beden dengesizliği, hastalık.

  6. ev aynı zamanda çeşitli astroloji okullarına ve yaşam alanlarına göre bazı farklı temalara işaret edebilir. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:

  Klasik Astroloji'de:
  Kötü talih evi. Sefalet, meşakkat ve felaket. (Manilius)
  Fiziksel dermansızlık ve hastalık.(Firmicus)
  Aşırı çalışma. Mülkün kaybı (Olumsuz açılar varsa). (Al-Biruni)
  Kiracılar, köleler, küçük hayvanlardan elde edilen kar/zarar, çobanlar, hayvan bakıcıları. (Lilly)
  Yükselen'e açı yapmadığı için talihsiz bir konum olarak kabul edilir. Mars burada mutlu, Başak ve Merkür yöneticidir. Başarılı hekim ve şifacıların haritalarında Venüs ve Mars, genellikle 6.evde, kavuşum yapar.(Lilly)
  Günlük işleri kolaylaştırmak için kullanılan ev aletleri. Baba tarafından akrabalar (4.evden itibaren 3.ev). Zayıflıklar ve bağımlılıklar. Üzüntü. Sağlık endüstrisinde çalışanlar. (Houlding)


  Medikal Astroloji'de:
  Özellikle karnın alt bölümünü ve bağırsakları yönetir.
  6. ev, hastalığın başlıca göstergelerinden biridir. Buradaki koşullar, yönetici gezegen veya içindeki herhangi bir gezegen, hastalığın doğasını, fizyolojik veya psikolojik kökenini tanımlar. Geri giden gezegenler, hastalığın tekrarlayacağına işaret eder. Yükselen'in yöneticisi güçlü, 6.evin yöneticisi zayıfsa, harita sahibi, hastalığı yenecektir.


  Saat Astrolojisi'nde:
  Danışanla ilişkilidir.
  Bu evdeki Satürn, fazla çalışma fakat az takdir/ücret demektir. (Goldstein-Jacobson)
  Yaşlı bir akraba, bir hizmet eden, hemşire, ev hayvanı veya kiracıya ilişkin problemlere işaret edebilir.
  Arkadaşların ölümü hakkında bilgi verir 11.evden itibaren 8.ev). (Simmonite)


  Dünyasal Astroloji'de:
  Ülkenin yiyecek rezervlerini; hububat ve çiftçilik endüstrisini; kamu kayıtlarını tutanları; kütüphaneleri; muhasip ve saymanları, arşivcileri; genelde çalışan sınıfları (m***rları, silahlı kuvvetler mensuplarını, halka hizmet ettiklerinde polisleri); işçi partisini; fabrikaları; işçi sendikalarını; sosyal sigorta hizmetlerini; işsizlik sigortasını; malüliyet aylığını; ulusal zafiyet, salgınlar ve yaygın hastalık dönemlerini açıklar.


  Hukuk Davalarında ve Uzlaşmazlıklarda:
  Eylemi başlatan tarafla ilişkilidir. Muhalifler için gizlice gönderilen ajan, casus ve özel dedektifleri temsil eder.


  Ticarette: Alıcı ve yatırımcıyla ilişkilidir.

  Yorumda Dikkat Edilmesi Gerekenler:
  6.evi kesen burç
  6.evin içindeki gezegenler, bunların açıları
  5.evin son 5 derecesindeki gezegenler
  6.evin yöneticisinin burç ve ev konumu
  6.evin yöneticisinin açıları   
 8. kaprisli

  kaprisli Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  13 Kasım 2008
  Mesajlar:
  4.310
  Beğenilen Mesajlar:
  19
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: Astrolojide Evler

  7. Ev

  Geleneksel İsmi: Evlilik Evi
  İlişkili Burç: Terazi
  İlişkili Gezegen: Venüs
  Sınıflandırması: Hava,köşesel,eril
  Karşiti : 1. ev
  Yönü: Batı

  Anahtar Kelimeler: Evlilik ve tüm ortaklık türleri, bire bir ilişkiler, taahhüt altına girme isteği ve yeteneği, eş, ortak, açık düşmanlar, rakipler, rekabet, insan ilişkilerinde verme ve alma, diğerinin farkına varma, karşıdaki insanın ayna işlevi görmesi, adli davalar, mahkeme salonları, antlaşma ve yasal kontratlar, danışmanlık, halkla ilişkiler, diplomasi, anlaşmalar, sosyal trendler.

  Kişisel evlerin sonuncusu olan 6.evin sonunda, kendi kimliğimizi daha iyi algılamıştık. Bunu yaparken kendimizi ve hayatı mikroskop altına almış, düzeltilmesi gerekenleri düzeltmiştik. Artık sosyal arenaya çıkmaya,kendi dışımızdaki "öteki"lerle ilişki kurmaya hazırdık.

  7.evin başlangıç noktası, Yükselen'e karşıt konumu nedeniyle "Alçalan" adıyla anılır. Haritanın en batısındaki noktadır. Bu noktadan itibaren kolektif evler olan 7.-12.evlerin temel çalışması başlayacaktır: Tüm hayatla birlik hissinin geliştirilmesi.

  Yükselen, kendine farkındalığın başladığı noktaydı. Alçalan ise, başkalarının farkındalığının başladığı, Yükselen'e en uzak konumda olan noktadır. Alçalan, 7.evdeki gezegenlerle birlikte, bizim ilişkilere yaklaşımımızı ve bir ortakta aradığımız nitelikleri tanımlar.

  Michael Meyer, Hümanistik Astroloğun El kitabı adlı eserinde, Alçalan ve 7.evin başkalarının öneminin farkına varabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz deneyimlerin neler olduğunu ve bunları nasıl yaşayacağımızı gösterdiğini ifade eder.

  Burada, evlilik (ortaklık), yasal olarak kontrata bağlanmış olsun ya da olmasın, karşılıklı taahhüde dayanan önemli bir ilişki türü olarak değerlendirilir. İki kişi, ortak bir amaçla bir araya gelirler. Bu amaç, yaşam kalitelerini arttırmak, bir aile kurmak, daha büyük bir güvenlik ve istikrara kavuşmak, yalnızlığı ve izolasyonu azaltmak olabilir.

  7.evdeki yerleşimler, genellikle, kendi bütünlüğümüzü deneyimleyebilmek için otomatik olarak çekildiğimiz ortak (eş) tipini ve karşımızdaki insanlara yansıttığımız özellikleri gösterirler. 7.evinde Ay olan bir erkek, Ay'ın niteliklerini yansıtan alıcı, merhametli ve koruyucu bir eş arayabilir. Bu konumda Mars bulunan bir kadın, iddiacı, kendini doğrudan ortaya koyan, güçlü erkeklere çekilebilir ve kendi bastırılmış öfkesini onlar kanalıyla deneyimleyebilir.

  Bu evde, bir kaç gezegen ve/veya burç varsa (kıstırılmış evlerde böyle olur), konu çok karmaşıklaşabilir. Çünkü, bu durumda, bir ortakta farklı bir çok niteliği birarada arıyoruz demektir. Haritasında böyle bir durum olan kişi, ortak (eş) değiştirme durumunda kalabilir veya, örneğin, evliliğini sürdürürken, eşinden farklı karakterde bir sevgiliyle de ilişki yaşayabilir. Bu kişi, eğer psikolojik bakımdan olgunsa, evliliğini sürdürürken, eşinde karşıla****dığı ihtiyaçlarını ilişkiye tehdit edici olmayan yollarla doyurmanın yollarını bulabilir. Söz gelimi, bu nitelikleri kendi içinde geliştirip ilişkiye katabilir.

  7.evdeki gezegenler ve burçlar, ilişkinin koşullarını da gösterirler: Satürn, bir görev ve sorumluluklar ilişkisi demektir. Mars, ilk görüşte aşka, aceleyle evlenmeye, fırtınalı savaşlar ve tutkulu birleşmelerden sonra, tekrar savaşmaya işarettir. Aşığı Verlaine tarafından vurulan Fransız şair Rimbaud'un haritasında, bu konumda, Pluto ve Uranüs bulunuyordu. 6 kez evlenmiş olan Rex Harrison, burada, bolluk gezegeni Jüpiter ile doğmuştur.

  Bu evdeki yerleşimler, bire bir ilişkilerden ne bulmayı umduğumuzu, dolayısıyla bir eşte en çok dikkatimizi çeken nitelikleri gösterir. Değişmez biçimde, eşimizin haritasındaki bazı şeyler, bizim 7.evimizdeki gezegenler ve burçlarla uyuşacak, eşimizin haritası bizim 7.evimizi yansıtacaktır.


  Liz Green'e göre; Alçalan ve 7.ev gezegenleri, kişinin kendisine ait olan fakat bilinçaltında kalmış niteliklerini temsil eder. Biz bu nitelikleri bir eş (ortak) vasıtasıyla ya da ilişkinin getirdiği deneyimler vasıtasıyla yaşarız. Alçalan, biz doğuyorken kaybolur. Bu anlamda, içimizde gizli olanı tarif eder. Jung'un işaret ettiği gibi, içsel bir durum, bilinçli olarak algılanmadıkça, dış dünyada kader olarak karşımıza çıkar. Başka bir deyişle, kendi içimizde neyle yüzleşmediysek, bunu başkaları vasıtasıyla kendimize çekeceğiz demektir. Bu tamamiyle patolojik bir şey değildir. Kilit altındaki özelliklerimizi tanımanın ilk adımı, bu özellikleri başka bir insanda algılamaktır.

  7. ev, "Açık düşmanlar evi" olarak da nitelenir. Eğer biz içimizde gizli olan nitelikleri uzlaşılamaz ve kabul edilemez bularak bastırmışsak, hayatın gelişimi tamlanmaya doğru olduğundan, bu değerler bize başka bir insan tarafından geri yansıtıldığında da onlardan hoşlanmayız. O kişiyi düşman olarak algılarız.

  Gizli olarak bizde mevcut olan niteliklerin tümü olumsuz değildir. Bizi heyecanlandıran, iyi hissettiren kişilere aşık olmamız da tesadüf değildir. Bu nitelikleri, onlarla evlenerek kendi hayatımıza taşır, en sonunda bilinçli biçimde kendi doğamızla bütünleşiriz.

  7.ev nitelikleriyle bir kez bütünleşmeyi başardığımızda, bunları, toplum içinde geniş ölçüde sergileriz. Bu nedenle, Mars'ı 7.evde olan biri, diğer insanlara eyleme geçiren biri olabilir. Satürn, başkaları için öğretmen veya mentor olarak işlev görebilir.

  Yardım ve koruma meslekleriyle ilgili bir çok insanın 7. evleri güçlü biçimde vurgulanmıştır. Yoğun 7.ev enerjilerini bu şekilde boşaltmak bilgece bir yaklaşımdır ve tek bir ilişkiyi bu evdeki yoğunluğun yükünden azleder.

  Mahkemeleler de bu evin kapsamında yer alır. Hukuki problemlerin sonuçları, buradaki yerleşimlere göre açıklanabilir. Yasalar ihlal ediliyorsa, dış bir kuvvet, dengeyi tekrar tesis etmek üzere müdahale edecektir. Taşkın bireyselliği dizginlemek ve toplumun üyelerinin dvranışlarında adalet ve dürüstlüğü güvence altına almak amaçtır.

  7.ev, başkalarıyla işbirliğini öğrendiğimiz arenadır."Ne kadar iş birliği yapmam gerekiyor? Ne kadar kendi arzularımı ortaya koymalıyım?" sorunsalını çözmek bu evin çalışma konusunun esasını oluşturur. İki tuzak vardır: Birincisi, kişinin başkalarına çok fazla uyumlanarak kendi arzularını ve kimliğini feda etmesi. İkincisi, başkalarından kendisine çok fazla uyumlanmalarını talep ederek onları bireyselliklerinden mahrum etmesi.

  Sonuç olarak, burada, bire bir ilişkilerimizde terazinin her iki ucunu dengede tutmayı öğreniriz.

  Başarılı Uygulamaları: Ortaklar arasında eşitlik, benliğini kaybetmeden bir ilişki içinde durabilme, eşsiz uyum, sınırlandırılmışlık hissi vermeyen bir taahhüt bilinci, ilişkinin değişen koşullara rağmen sürmesinin beklenmesi.


  Başarısız Uygulamaları: Özel ilişkilerde kronik uysallık veya talimat verme düzeni, kalıcı bir bağ oluşturma yeteneksizliği, yakınlık korkusu, kendini yitirmekle sonuçlanan diğer insana aşırı bağımlılık veya bağımlılıktan aşırı korku.


  7. ev aynı zamanda çeşitli astroloji okullarına ve yaşam alanlarına göre bazı farklı temalara işaret edebilir. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:

  Klasik Astroloji'de:
  Zorlukların sona ermesi. Hayatın son yılları ve ölüm (Çünkü her akşam Güneş bu noktadan batmaktadır). (Manilius)
  Evliliklerin değerlendirilmesi ve sayısı. (Firmicus)
  Kadınlar, cariyeler ve metresler, düğünler. (Al-Biruni)
  Yükselen'e karşıt açı yaptığı için zorlayıcıbir konum olarak kabul edilir. Satürn ve Mars için olumsuz bir yerleşimdir; evlilikte olumsuzluk işaretidir. Bu evde Terazi ve Ay yöneticidir. (Lilly)
  Dişil gezegenler, batı yarımkürede mutludur. Ay'ın Alçalanla kavuşum yapması olumlu bir görünümdür.


  Medikal Astroloji'de:
  Göbekten bacakların üst kısmına kadar olan bölgeyi, kalçayı, kalın bağırsakları, mesaneyi, rahimi ve üreme organlarını yönetir.

  Hastalıkla ilgilenen hekimi ve onun tedavi etme becerisini gösterir.

  Saat Astrolojisi'nde:
  Astroloğun kendisini temsil eder. Eğer olumsuz görünümler yoğunsa, yargılar örseleyip zarar verebileceği için, yorumu devam ettirip etirmeme konusunda ihtiyatlı olmalıdır.

  7.evin yöneticisi, 10. evde olumsuz görünüme sahipse, bu durumda, özellikle profesyonel şöhrete zarar gelebilir.
  Baba tarafından büyükbabaları gösterir (4.evden itibaren 4.ev). Bu ev, yalnızca, baba ile büyükbabayı ayrı ayrı değerlendirme gereği olduğunda dikkate alınmalıdır. Çünkü, 4.ev, babanın ve baba soyunun genel bir ifadesini zaten vermektedir. (Simmonite)
  Olumsuz görünümler, bir ortaklık veya evliliğin bozulmasına açık bir kanıttır. Soygun olaylarında hırsızı temsil eder. Kayıp/çalıntı malın tekrar elde edilip edilemeyeceğini gösterir. Seyahatlerde güzergahı; taşınmayla ilgili sorularda, taşınmaya niyetlenilen mülkü gösterir.(Watters)

  Dünyasal Astroloji'de:
  Evlilik ve boşanma oranlarını ve bunlara ait konuları; muhalefet partisini; diğer ülkelerle yapılan antlaşma ve paktları; ülkenin müttefiklerini ve düşmanlarını; barış veya savaş beklentilerini; savaş olasılığını; kanundışı kişileri ve kaçakları açıklar.

  Watters'a göre; gizli düşmanların varlığı açık edildiğinde, 7.ev tarafından temsil edilirler.
  Raphael'e göre; bu evdeki Merkür, dış ilişkilerde aktivite fazlalığına, iyi görünüm varsa, diğer güçlerle başarılı ticari antlaşma, mukavele ve müzakerelere işaret eder. Olumsuz görünüm varsa, diğer güçlerle ilişkilerde ikiyüzlülüğe, diplomatik hatalara, antlaşmaların bozulmasına, ticari çatışmalara ve uluslararası ilişkilerde genel uyuşmazlıklara işarettir.
  Carter'a göre; dost ülkeler 11.ev kapsamında değerlendirilmelidir. Ayrıca uluslararası ilişkilerle ilgili tüm konuların, 9.evle de bir ilişkisi olduğunu söylemiştir.

  Hukuk Davalarında ve Uzlaşmazlıklarda:
  Karşı tarafla ilişkilidir. Davalıyı, sanıkları temsil eder.


  Ticarette: Satıcıyı veya birlikte iş yapılan kişiyi temsil eder.

  Çeşitli Olaylarda: Karşı tavır alınan veya meydan okunan kişiyi veya ortaklık ya da evlenme teklif edilen kişiyi açıklar.

  Yorumda Dikkat Edilmesi Gerekenler:
  7.evi kesen burç
  7.evin içindeki gezegenler, bunların açıları
  6.evin son 5 derecesindeki gezegenler
  7.evin yöneticisinin burç ve ev konumu
  7.evin yöneticisinin açıları
   
 9. kaprisli

  kaprisli Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  13 Kasım 2008
  Mesajlar:
  4.310
  Beğenilen Mesajlar:
  19
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: Astrolojide Evler

  8. Ev

  Geleneksel İsmi:Ölüm Evi
  İlişkili Burç:Akrep
  İlişkili Gezegen:Pluto, Mars
  Sınıflandırması:Su, halef, dişil
  Karşıtı :2. ev
  Yönü: Batı-Güneybatı


  Anahtar Kelimeler:Ölüm ve sonrası, okült, krizler, derin dönüşümler, yeniden doğma yeteneği, psikoloji, terapi, arıtmak, örtülü ve derin olan her şey, sırlar, tabular, dedektiflik, ruhun varlıkları, en derin cinsel deneyimler, miras, vergi, sigorta, borçlar, paylaşılan kaynaklar, eşinizin veya ortağınızın varlıkları ve paraları, ortak paralar, başkalarının değerleri, kaynakların veya enerjilerin ortak potada toplanması. Primal dürtüler, hayvani yönümüz. Klasik astrolojiye göre yeraltına giriş kapısı.
  2. ev benim paramı, benim değerlerimi gösterirken, tam karşısındaki 8. ev bizim paramızı, bizim değerlerimizi gösterir. 7. evde ortaklık kurulmuş, taahhüt gerçekleşmiş, 8. evde kaynaklar birleştirilmiştir. Eşin kazandığı para, ortaklıkta kazanılan para söz konusudur. Ancak konu sadece para değildir, bizim diğerleriyle nasıl bütünleştiğimizdir. Sen şunu önemsiyorsun, ben bunu, nasıl bir ortak nokta bulabiliriz? sorusu gündemdedir. Burada değerler devreye girer. Güç savaşları bu evde temsil edilir. ****, bir insanın diğeriyle bütünleşmesi, orgazm esnasında ölüme benzetilebilecek bir bilinç kaybının yaşanması anlamıyla bu evin kapsamındadır.
  Ölüm 8. evin konusudur. Bu, hayatın sona ermesi olabileceği gibi, insanın kendini dönüştürmesi, yeniden doğması da olabilir. Evlilik, ortaklık gibi yakın ilişkiler insanların değişmesine neden olur. Ben olarak sürdürülen yaşamdan, biz olarak sürdürülen yaşama geçilmiştir. Bir anlamda yeniden doğulmuştur. Ayrıca sevdiğimiz kişilerin ölmesi, onları yitirmek de bizim değişmemize neden olur. Belki içimizde bir şeyleri öldürür, yeniden doğarız. Kendimizi yeniden yaratırız.
  8. evdeki yaratıcılık çok önemlidir. Yaratıcılık bir çok kaynakta 5. evin konusu olarak görülmekle beraber, 8. evde yoktan var etmek, yıkmak, yeniden yapmak güdüsü vardır (büyücülük). 5. evde daha ziyade hobi niteliğinde bir yaratıcılıktan söz edilmektedir. 8. evde ise yaratmak zorunludur. İçgüdüsel bir yıkma, yeniden yapma isteği söz konusudur.
  Psikolojik astroloji, 8.evi, içsel dönüşüm ve büyüme evi olarak nitelendirir. Onun ilgi alanı, büyümenin önünde duran engelleyici faktörlerin temizlenmesidir. Gerçek dönüşüm, bu evle ilgili dersler uygun biçimde hazmedildikten sonra ortaya çıkan yaratıcılık patlamasının ardından gelecektir.
  Kendine özgü mizaçları, değer yargıları, kaynakları, ihtiyaçları ve biyolojik saatleri olan iki farklı insanın, kaynaşma noktasında yaşayacakları deneyimleri açıklar. Başka bir insanın iç dünyasının derinlikleriyle bağlantı kurmak, bir tür ölümü gerektirir. Çünkü kendi egomuzun peşini bırakıp, sıkı bir özdeşlik kurarız. **** ve yakınlık yoluyla, normal olarak kendimize kapalı yönlerimizle karşılaşır, kendi iç dünyamızı paylaşırız. Kendimizi aşıp başka bir özle bir-olma halini deneyimleriz. Başarı için, egomuzun sınırlarını kırıp peşini bırakmaya gönüllü olmak anahtardır. İlişkiler, değişimin katalizörleri olduğundan, 8.evdeki enerjiler, çocukluktaki veya sonrasındaki ilişkilerden kaynaklanan sorunları yüzeye çıkartır, temizler ve dönüştürür. 8.evdeki deneyimler vasıtasıyla, kendi karanlıklarımızla yüzleşir, çözümlenmemiş akıldışı korkularımızın, bizi engelleyici ve artık kurtulmamız gereken davranışlarımızın farkına varırız.
  Eğer, 8.evin konularında başarısız olursak, o zaman, yine bu evdeki yerleşimlere başvurarak, ayrılma seçeneklerini değerlendirmeye yöneliriz. Buradaki burçlar ve gezegenler, bir kaybın nasıl kabul edildiğini belirler. Zorlu görünümler travmatik ayrılmalar ve problemli boşanma anlaşmaları konusunda uyarır. Bu durumda muharebe mahkeme salonuna taşınacaktır.
  Yılların bize kattığı olgunluk ve bilgelikle, bu geçmiş kalıntıların bazılarını temizleyebiliriz. Armağanımız, kendimizi daha iyi tanımak, içimizdeki karanlıkla ayıdınlığı, iyi ile kötüyü bütünlemek, gereksiz yükleri geride bırakmaktır.
  8.evin bir çok etiketi vardır, çoğunlukla, 'Başkalarının Kaynakları'nı gösteren ev olarak nitelenir. Bu evdeki burçlar ve gezegenler, evlilik, iş ortaklıkları veya veraset konularındaki mali portremizi açıklarlar. Örneğin, Jüpiter, varlıklı bir kişiyle evliliğe, yüklü bir miras almaya, vergi müfettişlerinden kolaylıkla sıyrılmaya ve/veya yararlı iş ortaklıkları oluşturmaya işaret edebilir. Olumsuz görünüme sahip bir Satürn ise, evliliği izleyen gün eşin iflasına, yakın akrabaların borçlarını ödemek zorunda kalmaya, vergi müfettişleri tarafından titizlikle soruşturulmaya ya da yanlış iş ortakları seçmeye delalet edebilir. 8.evinde çok sayıda gezegen bulunan bir kişi, bankerlik, borsacılık, yatırım uzmanlığı, muhasebecilik gibi, başkalarının paralarıyla ilgili alanlarda kariyer yapabilir.
  8. ev, ezoterik filozofların astral düzey dediği alanla ilişkilerimizi de gösterir. Bu evdeki burç ve gezegenler, astral düzeyde mevcut bizim en duyarlı olduğumuz enerji türlerine işaret eder. 8.evinde Mars olan kişi atmosferdeki öf***i kolaylıkla alırken, Venüs olan kişi sevgiyi hissedecektir. 8.ev, bir su evi olduğu için psişik enerjileri ve okült deneyimleri temsil etmekte, görünmeyene, varoluşun yüzeysel seviyesinin altında bulunana olan ilgi düzeyimizi göstermektedir.
  Fiziksel ölümle ilgili bilgileri yine 8.ev verir: Satürn, ölüm ve dönüşüm korkusu ve görünenin ötesinden korkmak anlamına gelebilir. Neptün, uyuşturucu, alkol, zehirlenme veya boğulma sonucu ölüme işaret edebilir. Uranüs, oldukça ani bir ölümü ifade edebilir.
  Bununla beraber, bir yaşam süresi içinde bir çok psikolojik ölüm deneyimleyebiliriz. Bir eşin, sevgilinin veya iş ortağının kaybının ardından farkındalık artışı sonucu eski yaşam biçimini ve alışkanlıkları bırakma bu tür psikolojik ölüm deneyimleridir. Ölüm, doğada devam eden bir süreçtir. Bir biçim ölür, sonra, bir başka biçime dönüşmüş olarak yeniden ortaya çıkar. Herhangi bir seviyede, 8.ev travmalarından sağ çıkan biri bilir ki, ölüm yeniden doğuş için bir gerekliliktir. Bu gerçeği anladığımızda, yenilerine yer açmak üzere eski, artık işlevini tamamlamış yapıları yıkmak için daha aktif bir rol üstlenebiliriz.
  Yoğun bir 8.ev vurgusu olan bireyler, hayatı, bir çok farklı bölümü (veya sahnesi) olan bir kitap ya da oyun gibi deneyimlerler.

  Başarılı Uygulamaları: Hayatın doğal döngülerini, ölümü kabullenmek ve bu gerçeği günlük yaşamla kaynaştırmak, bilincin ölümsüzlüğünü sezmek, mantıkdışı duyguları kabullenip tanımak, sağlıklı, spontan, akıcı cinsellik.

  Başarısız Uygulamaları: Ölçüsüz bir ölüm korkusu, ölümü inkar etmek, dönüşüme direnç, içgüdülerin inkarı, teslim olamamak, cinselliğin bloke edilmesi, cinsel saplantılar, dini, okült ve mistik duyguları katı bir şekilde reddetmek.


  8. ev aynı zamanda çeşitli astroloji okullarına ve yaşam alanlarına göre bazı farklı temalara işaret edebilir. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:

  Klasik Astroloji'de:
  Bu evdeki Ay, gece haritaları için son derece olumludur. Çünkü gecesel nitelikleri vurgular.(Firmicus)
  Harcamalar, sefalet. (Al-Biruni)
  Merhumun varlıkları, sonsözleri, kimlerin mirasçı olacakları, hizmetçilerin mirastan alacakları pay, kadının(eşin) drahoması, ölümün şekli ve niteliği, düellolarda muhalifin yedeği, zihnin korku ve kederleri... Yükselen'e açı yapmadığı ve Alçalan'a yöneldiği için kişisel gücün kaybının simgesel bir ifadesi. Akrep ve Satürn yönetici. (Lilly)
  Beklenmeyen miras, vasiyetler, bir eş veya ortağa ait para, mali yükümlülükler, borçlar, borç verilen para, vergiler, krediler, kayıplar. Kredi alırken en uygun zamanı belirlemek için, 2.evin yöneticisine bakılmalıdır. Güçlü ve olumlu konumda olması gerekir. Güçlü bir 8.ev yöneticisi daha çok borç verenin lehine bir duruma işaret eder. Babadan gelen varlık ve mirası 4.ev de gösterir. (Houlding)


  Medikal Astroloji'de:
  Üreme organlarını, ayrıca safra kesesini, böbrekleri, mesaneyi ve idrar yollarını, kasık bölgesini yönetir.
  Basur, mesane ve böbrek taşları, organ fıtıkları bu evle ilgili hastalıklardır. Zehirlenmeler yine bu evin konusudur.

  Saat Astrolojisi'nde:
  Danışanı temsil eder. Eşin veya ortağın mali durumunu, ölüm, kayıp, endişe ve korku getiren konuları açıklar.


  Dünyasal Astroloji'de:
  Ülkenin borçlarını, vergi tahsildarlarını, savaş veya doğal afetlerle tehli***e maruz kalmasını, düşmanların kaynaklarını, yabancı ülkelerle mali ilişkilerini, ölüm oranlarını, ölümle ve ölenlerle ilgili prosedürlerini ve diğer bilgileri açıklar.
  Bu evdeki Mars, yangınlar, kaza ve suçlar nedeniyle ortaya çıkan bir çok ani ve feci ölümleri gösterebilir. Askerlik, deniz kuvvetleri, tıp, demir-çelik endüstrisi ve yangınla ilgili ticari faaliyet alanlarında çalışan tanınmış insanların ölümüne işaret edebilir. (Raphael)


  Hukuk Davalarında ve Uzlaşmazlıklarda:
  Davalının yandaşlarını, arkadaşlarını ve yardımcılarını temsil eder.


  Ticarette: Satıcının veya birlikte iş yaptığı kişinin mali durumunu temsil eder.

  Çeşitli Olaylarda:
  Suç vakalarında dedektifleri, cinayet olaylarında kurbanı gösterir. Eğer olayı başlatanın yönetici gezegeni 8.evdeyse, bu kişi işin sonunu görecek kadar yaşamayabilir. (Watters)


  Yorumda Dikkat Edilmesi Gerekenler:
  8.evi kesen burç
  8.evin içindeki gezegenler, bunların açıları
  7.evin son 5 derecesindeki gezegenler
  8.evin yöneticisinin burç ve ev konumu
  8.evin yöneticisinin açıları   
 10. kaprisli

  kaprisli Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  13 Kasım 2008
  Mesajlar:
  4.310
  Beğenilen Mesajlar:
  19
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: Astrolojide Evler

  9. Ev

  Geleneksel İsmi: Uzun Deniz Yolculukları Evi
  İlişkili Burç: Yay
  İlişkili Gezegen: Jüpiter
  Sınıflandırması: Ateş, son, eril
  Karşıtı : 3. ev
  Yönü: Güneybatı-Güney

  Anahtar Kelimeler: Uzun yolculuklar, yabancı ülkeler, uzak kültürler, farklı ufuklar, yüksek öğrenim, üniversite, öğretim üyeleri, ihtisaslaşma, taraf tutma, ahlak, görgü kuralları, gelenek ve görenekler, yargı, yasalar, avukatlar, felsefe, bilgelik, bilge kişilerin rehberliği, inançlar, din, dini kurumlar, kehanet, turizm, rehberlik, ithalat-ihracat, yayıncılık, kırsal alan, çiftlikler.

  8. evin sonuna geldiğimizde, zor zamanlarda ayakta kalmayı başarmış, arınıp yenilenmiş olarak, kendimizi daha fazla tanımış, hayat hakkında daha fazla bilgeleşmiş hissederiz. Artık hayatı bir açılımlar süreci olarak algılamaya başlarız. Çünkü varoluşumuzun anlamı ve amacı hakkında daha kapsamlı düşünmemizi talep eden yeterince deneyimimimiz olmuştur.

  Şimdi, sıra o ana kadar olan bitene daha geniş pespektiften bakmamızı sağlayacak olan 9.evdedir. Burada, hayatı yöneten evrensel yasaları ve altta yatan kalıpları kavramaya çalışacak, doğruların peşine düşeceğiz. Çünkü bir amacımız olduğunda zorluklarla daha kolay başa çıkabiliriz. Ayrıca, karşılaştığımız zorluklar, varoluşun yasalarına uygun yaşamamaktan kaynaklanıyorsa, o zaman, bize rehber olacak bilgileri keşfederek ve onlara uygun hareket ederek acı ilacı içmek zorunda kalmayabiliriz.
  9.ev, 'daha yüksek zihin' olarak adlandırılan, soyut düşünme ve içten bilme süreciyle bağlantılıdır. Yöneticisi Jüpiter, psişenin sembol oluşturma kapasitesine, belli bir olaya veya duruma anlam atfetme eğilimine işaret eder. 3.evde veriler toplanır. 9.evde ise, bu verilere göre çıkarsamalar yapılır. Sentezci ve bütüncüldür. Bir kaç satırlık açıklamalarla bütünü görebilir. İmgelerle düşünür, kalıpları farkeder. 3. ve 6. evler analitik sol beyinle ilişkilendirilirken, 9. ve 12. evler sağ beynin aktiviteleriyle bağlantılıdır. Marilyn Ferguson'un ifade ettiği gibi, "Sol beyin anlık enstantaneleri görürken, sağ beyin filmi izler".

  Kolektif bir seviyede kodlanmış düşünce yapıları 9.evde tanımlanır. Bunlar yalnızca dini, felsefi ve eğitim sistemleri ile değil, yasal sistemler ve hukukun esası ile de ilgilidir. 7.ev davaların açıldığı birincil mahkemeleri (bidayet mahkemelerini) temsil ederken, 9.ev, yargıtay, anayasa mahkemesi gibi daha üst mahkemeleri temsil eder.

  9.ev yaşananların bir anlamı olduğuna inanır. Bu evdeki Jüpiter veya Venüs meydana gelen her şeyin, son tahlilde olumlu ve kişinin avantajına olduğu duygusunu verebilir. Sanki işbaşında olan iyicil daha yüksek bir zeka bizim gelişimimize rehberlik ediyor gibidir. Satürn veya Oğlak, herhangi bir olayda anlam algılamakta güçlük çeker veya anlamı olumsuz bir ışık altında yorumlar. Fransız varoluşçu yazar ve filozof Albert Camus'nün 9.evinde, Satürn İkizler burcundaydı. Camus, olayların insanların o olaylara atfettiklerinden daha yüksek ve mutlak bir anlamı olmadığına inanıyordu.
  9.evdeki burçlar ve gezegenler, dini ve felsefi konulara yaklaşım tarzımız, Tanrı imgemiz hakkında bilgi verir. Merkür ve İkizler Tanrı'yı entelektüel olarak kavramaya yönelirken, Neptün ve Balık merhametli ve bağışlayan bir Tanrı imgesine sahiptir. Onu kalben kucaklayıp kendini teslim etme eğilimindedir. Mars, Venüs'ün tersine, dini konulara dogmatik ve fanatik biçimde yaklaşır. Satürn ve Oğlak'ın Tanrısı katı, cezalandırıcı, eleştirel veya paternalistiktir. Her ne pahasına olursa olsun itaat edilmelidir.  9. ev hayatımızı yönlendirmek için belirlediğimiz prensipleri, kurallar sistemini temsil eder. Kendi doğrumuzun peşine düşeriz. Bazen kendi doğrumuzun yegane doğru olduğuna inanır, bu doğruyu diğerlerine de dayatmaya çalışırız. Önyargılı oluruz. Bazen inanıp savunduklarımızı biz uygula****yız, bazen inandıklarımız yaşadığımız gerçeklikle çakışır. Tüm bu deneyimlerin sonunda kendi yaşam felsefemizi oluştururuz. Diğer insanların inançlarına hoşgörü geliştiririz.
  9.ev günlük düzeydeki düşünce ve inanç sistemlerimizin dışındaki bir ufka açıldığımızda kazandığımız perspektifi de tanımlar. Bu bağlamda uzun yolculuklarla ilişkilendirilmiştir. Uzun yolculuklar farklı ülkelere ve kültürlere yapılabileceği gibi, simgesel anlamda, iç dünyamızda da yapılabilir. Bu yolculuklar bizim hayata bakışımızı genişletir. Hayatın bizim dışımızdaki diğer sayısız yüzünü görür, kendi yaşantımızla karşılaştırırız. Bazı yaşam biçimleri ve kültürler diğerlerine göre bize daha yakın gelse de, farklılıkları algılayıp hayatı daha geniş bir perspektiften değerlendirmemize olanak sağlar. Dünyanın yörüngesinde dolaşan ilk Amerikalı olan John Glenn'in Neptün ve Jüpiter'i 9.evdeydi.

  9.evdeki yerleşimler yolculuklarımızda karşılaştığımız arketipsel prensiplere de işaret eder, çekildiğimiz kültürlerin özelliklerini açıklar. Satürn, güçlükler ve gecikmeler, daha çok pratik bir hedefe yönelik olarak seyahat veya çalışma ya da araştırma amacıyla seyahate anlamına gelebilir. Henry Kissinger'ın 9.evini Oğlak burcu kesiyordu ve Satürn diplomasi burcu olan Terazi'deydi. Pluto veya Akrep yabancı ülkelerdeki deneyimlerle büyük dönüşümlere işaret edebilir ya da haritasında Pluto veya Akrep'in güçlü konumda olduğu ülkelere çekilebiliriz. Uranüs uzun yolculuklar, din ve felsefe konularında yenilikçi fikirlere delalet edebilir. Kuzey kutbuna uçan ilk insan olan Amiral Richard Byrd' ın Uranüs'ü 9.evdeydi.
  Güçlü yerleşimler, olağandışı bir sezgi ve öngörü düzeyine de işaret eder. 9.ev, atmosferdeki eğilimleri ve titreşimleri hızla algılayarak bir durumun özüne uyumlanır. Gelecekteki keşifleri öngören Jules Verne, 9.evinde Uranüs ile doğmuştu.

  Bu ev aynı zamanda yüksek öğrenimi temsil eder. Üniversitede seçilecek alanı ve yaşanacak deneyimleri buradaki yerleşimler gösterir. Neptün sanat veya müzik alanında eğitim görmeye veya üniversitede seçilen alan konusunda karmaşa ya da hayal kırıklığı yaşamaya işaret edebilir. Üniversite yıllarında hayalden uyandırılma anlamına da gelebilir. Uranüs, geleneksel yüksek öğrenim sistemine başkaldırıyı, alışılmadık veya yıldızı yeni parlamakta olan bir alana yönelmeyi ya da çok genç yaşta iyi bir okula kabul edilmeyi gösterebilir.

  Geleneksel olarak, 10.evdeki gezegenler, kariyerde başarıyla ilişkilendirilmekle beraber, psikolog ve istatistikçi olan Gauquelin çiftinin yaptığı bir bilimsel araştırma, 9. evdeki gezegenlerle bu gezegenlerin ilişkili olduğu hayat alanlarında başarı elde etme arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koymuştur.

  Geleceğe ve keşfedilmesi gerekene baktığımız bu evde, umutla ve yeni vaadlerle dolu bir gelecek görebilir veya köşeyi dönünce karşımıza çıkacak olan bir olumsuzluğu sezebiliriz. Her iki durumda da, arkasına saklandığımızı fark ettiğimiz her düşünce veya görüşü gönüllü olarak bırakmalı, cesaretle yola devam etmeli ve öğrenilmesi gerekeni öğrenip daha fazla bilgelik kazanmayı esas almalıyız.

  Başarılı Uygulamaları: İçsel ve dışsal yolculuklar yaparak ufkunu genişletmek, kendi yaşam felsefesini oluşturmak, yüksek hedeflerin peşine düşmek, mantığı aşmak ve yeni kavrayışlar geliştirmek, yaşamın gelişen bir anlamı ve amacı olduğu duygusunu hissetmek, fırsatları yerinde kullanmayı öğrenmek.

  Başarısız Uygulamaları: Deneyimin sıradanlaşması ve sıkıntı, dogmacılık, dargörüşlü ve prensipsiz davranışlar, nihilizm, fildişi kulesinde yaşamak, her türlü düzeni yadsıyan birey üzerinde hiç bir baskı tanımayan görüş.


  9. ev aynı zamanda çeşitli astroloji okullarına ve yaşam alanlarına göre bazı farklı temalara işaret edebilir. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:

  Klasik Astroloji'de:
  Güneş'in mabedi. (Manilius)
  Kralların dostluğu, vahiy, kehanet. (Diğer klasikler)
  Yükselene üçgen açı yaptığı için olumlu bir konum. (Firmicus)
  Rüyaların yorumu. (Al-Biruni)
  Güneş, 9.evde mutludur. Jüpiter dinine adanmış alçakgönüllü bir insanı gösterir. Güney Ay Düğümü, Mars veya Satürn, olumsuz yerleşmiş kabul edilir. Danışan ateisttir veya umutsuz bir tarikatçıdır.(Lilly)

  Medikal Astroloji'de:
  Kalça ve uyluk bölgesini yönetir.  Saat Astrolojisi'nde:
  Danışanın eşinin kardeşlerini (7.evden itibaren 3.ev), danışanın torunlarını (5.evden itibaren 5.ev) gösterir.


  Dünyasal Astroloji'de:
  Dini, kiliseyi, ruhani konularla ilgili tüm kurumları, dış ilişkileri, Dış İşleri Bakanlığını, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Örgütünü, deniz taşımacılığını, deniz trafiğini, havayollarını, yayıncılığı, uluslararası haberleşmeyi, tüm yüksek öğrenim ve araştırma kurumlarını, profesörleri, felsefi ve bilimsel kurumları ve yayınları, ve baroları temsil eder. Olumsuz görünümler, dogmatik dini örgütlere, zararlı mezheplere işaret eder.


  Hukuk Davalarında ve Uzlaşmazlıklarda:
  Eylemi başlatan tarafla ilişkilidir. Davacı veya iddia makamına hizmet eden avukatları, davalıyı etkileyen mahkeme emirlerini ve tebliğleri temsil eder.

  Hukuk yasalarının yöneticilik ve otorite konumlarında kullanılması 10.evin kapsamına girer. Bu nedenle hakim ve savcılar 10. ev kapsamındadır. Eğer yönetsel bağlamda bir hukuk meselesi varsa, karar veya sonuç için 10.eve bakılmalıdır. Avukatlar ve hukuk danışmanları ise 9.ev kapsamında yer alır.

  Ticarette:
  Yazılı raporları ve niyetleri, satıcıyı ve ticaret yaptığınız kişiyi bağlayan kontratları, alıcıya yapılan yasal tavsiyeleri açıklar.


  Çeşitli Olaylarda:
  Savaş haritalarında, savaş ilan edilen tarafın yayınladığı propagandaları gösterir.


  Yorumda Dikkat Edilmesi Gerekenler:
  9.evi kesen burç
  9.evin içindeki gezegenler, bunların açıları
  8.evin son 5 derecesindeki gezegenler
  9.evin yöneticisinin burç ve ev konumu
  9.evin yöneticisinin açıları

   
 11. kaprisli

  kaprisli Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  13 Kasım 2008
  Mesajlar:
  4.310
  Beğenilen Mesajlar:
  19
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: Astrolojide Evler


  10. Ev

  Geleneksel İsmi: Kariyer Evi
  İlişkili Burç: Oğlak
  İlişkili Gezegen: Satürn
  Sınıflandırması: Toprak, öncü, dişil
  Karşıtı : 4. ev
  Yönü: Güney

  Anahtar Kelimeler: Şeref, saygınlık, sosyal statü, ün, otorite, zafer, takdir, dünyasal konumda yükseliş, kariyer, yazgı niteliğinde meslek, işverenler, amirler, patronlar, itibarlı pozisyonlarda bulunan kişiler, karar-alma sürecindeki tüm otorite figürleri, yasaları güçlendirenler, anne/baba, yaşam hedefleri, topluma katkıda bulunacak toplumsal rol.

  9. evin anlamlandırdıklarını, zihinde canlandırdıklarını, 10. ev maddi dünyada gerçekleştirir. 10.evden başarıyla geçiş yapmak kolay değildir. Öncelikle kendimizi çok iyi tanımamız gerekir. Kaderimizi bulmamız gerekir. Bu evdeki gezegenler ve burçlar bize yol gösterirler: Kaderimizi formüle ederler ve kaderimizi bulmadan önce geliştirmemiz gereken kişilik özelliklerini tanımlarlar.

  10.evin başlangıç noktası, haritanın en üstündeki noktadır, bir yerden geçen meridyende en yüksek konumuna ulaşan ekliptik derecesidir. Bu nedenle Tepe Noktası adı verilir. Başucu, Medium Coeli (MC) veya Midheaven da denir. Bazı ev sistemlerinde Tepe Noktası ile 10. evin başlangıç çizgisi farklıdır. Tepe noktasının yakınındaki yerleşimler, haritanın tüm diğer unsurlarının üstünde bir konuma sahiptir.

  Buradaki burç ya da gezegenlerin nitelikleri, harita sahibinin en öne çıkan, dış dünyada en fazla görülebilen niteliklerine işaret eder. Ayakucu noktası ve 4.ev, bizim özel hayatımızı, kapalı kapılar ardında nasıl davrandığımızı temsil ederken, Tepe Noktası ve 10.ev, toplum içindeki davranış biçimimizi, dış dünyaya sunduğumuz imajı, toplumsal arenadaki kimliğimizi açıklar. Takdir edilmek, başarılı görülmek ve saygı duyulmak istediğimiz nitelikler bu evdedir. Buradaki burç ve gezegenler vasıtasıyla başarı, saygınlık ve ün kazanmayı umar, topluma hangi alanda katkıda bulunacağımızı, nasıl hatırlanmayı tercih ettiğimizi daha açık algılarız.

  Toplumsal statümüz ve dünyadaki yerimiz 10. evdeki burçlar ve gezegenler tarafından açıklanır. Ayrıca, 10. evin yönetici gezegeninin burcu, evi ve açıları da kariyer ve mesleğe ışık tutar. Burada sözü edilen meslek, kişinin yeteneklerine göre bütünleşip gönül koyduğu, bir yazgı niteliğindeki mesleğidir. Kariyer ve meslek seçimi konusunda, 6. ve 2. evlerle, Güneş'in konumu ve açıları da önemlidir. Bu nedenle meslek seçimi konusunda bir tavsiyede bulunmadan önce, doğum haritası, bir bütün olarak dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.

  Bazı durumlarda, buradaki burç ve gezegenler, kişinin kariyerini tamamiyle açıklar. Satürn bir öğretmeni, yargıcı veya bilimadamını; Jüpiter bir aktörü, filozofu veya seyahat acentalığı yapan bir kişiyi; Ay profesyonel bir çocuk bakıcısını veya otel yöneticisini tanımlayabilir.
  Ünlü Alman yazar Thomas Mann'in Tepe Noktasında iletişim burcu İkizler vardı ve Merkür 10.evindeydi. Avusturyalı besteci Franz Schubert'in Tepe Noktasını kesen Balık burcunun yöneticisi Neptün, yaratıcı ifade evi olan 5. evdeydi.

  Tepe Noktasına ve 10.eve yakın konumlar, kişinin gerçek mesleğini tam olarak yansıtmasa da kariyere olan yaklaşımını, işi ele alış ve sunuş biçimini gösterirler. 10.evinde Satürn olan bir yargıç hukuk kurallarını harfiyen izlemeye gayret edecektir. Uranüs olan yargıç ise daha bireysel, gelenekdışı ve şok edici bir yol izleyebilir. İş hayatında sergilediğimiz enerji türleri yine 10.evin nitelikleriyle açıklanır: Satürn veya Oğlak zirveye ulaşmak için uzun süre sabırla çalışabilir. Mars veya Koç saldırgan ve sabırsız bir tutum ortaya koyarken, Neptün veya Balık toplumsal rolü hakkında belirsizlik ya da karmaşa yaşayabilir.

  10.ev aynı zamanda, toplum içinde başkalarına neyi temsil ettiğimizi, neyin simgesi olarak algılandığımızı açıklar: Mars bir zorba veya güç ve cesaret abidesinin; Neptün bir aziz veya din şehidinin; Venüs ise stil, zevk ve estetiğin vücut bulmuş halinin simgesi olarak görülebilir.

  4. evde de açıkladığımız gibi, 10. ev şekillendirici ebeveyni, çocuğu toplumsal rolüne hazırlayan, ona model olan ebeveyni temsil eder. Eğer 4.ev baba ile ilişkilendirilmişse, 10. ev anneyi simgeler. Erken çocukluk döneminde, o bizim tüm dünyamızdır. Onunla ilişkimizin niteliği, genelde, sonraki yıllarımızda dış dünyayla ilişki kuruş biçimimize yansıyacaktır. Gelişimimizin ilerleyen dönemlerinde yüzeye çıkacaktır. Eğer annemizi, tehdit edici ve potansiyel bir yıkıcı olarak algılamışsak (10.evde olumsuz görünüme sahip Pluto örneğinde olduğu gibi), ilerleyen yıllarda dünya bize güvenilmez bir yer olarak görünecek ve savunmacı bir tutumu benimseyeceğiz demektir. Tersine, çocukluktaki anne algımız, destekleyici ve yardımsever ise, dışımızdaki dünyanın da benzer şekilde olduğu beklentisi taşırız. Erik Erikson buna 'temel güven' der.


  10.ev hem anne (şekillendirici ebeveyn) hem de kariyer ile ilişkilendirildiğinden, bu durumda meslek seçimimiz bizim annemizle yaşadığımız deneyimlerden bir şekilde etkilenecektir. Mars 10.evdeyse, anne zorlayıcı ve iddiacı bir kişi olarak algılanmış ve çocukta ona karşı kin ve kızgınlık duyguları yerleşmiş olabilir. Güç ve özerklik elde edebileceği konumları arzulayarak büyüyebilir. Çünkü ileriki yıllarda çocuklukta deneyimlediği zorlanmalara maruz kalmak istemez. Anneyle olan deneyimleri, dünyayla savaşmak için bir model oluşturur. Bazen de annenin sevgisini kazanma arzusu meslek seçimini etkiler. Annenin değer verip takdir ettiği özelliklere ve tarza uyumlanılır. Bu tarz Merküryen özellikler taşıyorsa, çocuk ileriki yıllarda Merküre özel niteliklerin öne çıkacağı bir kariyer arayışına girecektir. Annenin psişesine duyarlı bir çocuk, onun dış dünyaya gösterdiği yüzünün yanı sıra, bastırdığı veya inkar ettiği yönlerini de farkında olmadan algılamaya açıktır. Bu durumdaki çocuk, ilerleyen yıllarda, annenin fırsat tanınsaydı olmayı arzu ettiği yaşam tarzına yönelecektir. Örneğin 10.evde Uranüs varsa, anne son derece geleneksel, sade ve dış dünyada çekingen görünebilir. Ama görünenin altında, patlayıcı duygular, boş alan ihtiyacı ve özgürlük arzusu gizlenmiş olabilir. Ortaya çıkmamış Uranyen özellikler çocuğa transfer edilmiştir.

  10.evde çok sayıda gezegenin bulunuşu, çoğunlukla, tanınma, statü ve prestij konusunda hırslı bir insana işaret eder. Ataerkil toplum yapısı içinde, erkeklerin bu tür ihtiyaçları kadınlara kıyasla daha fazla kabul görür. Bu nedenle, güçlü 10.evi olan bazı kadınlar, güçlü ve ünlü bir eş vasıtasıyla dünyada bir statü elde etmeyi daha kolay bulabilir, hatta ün ve prestij konusunda eşlerini zorlayabilirler. Ama en nihayetinde, eşlerinin kendilerinden daha fazla alkış alması gücenme hissetmelerine, bu yüzden eşlerini cezalandırma yolları aramaya kadar işi götürebilir.

  10.ev, şekillendirici ebeveyn ve meslek seçiminin ötesinde, bizim otorite figürleriyle ilişkimize de açıklık getirir. Çocuklukta, şekillendirici ebeveynin yanlış tutum ve davranışları veya görmezden gelinme sonucu biriktirilen öfke ve incinme duyguları, ileriki yıllarda diğer güç simgeleriyle etkileşimlerin realitesini çarpıtabilir. Doğru ve adil bir inisiyakla yola çıkılsa da, yanlış tutum ve davranışlar engeller yaratabilir.

  1.evden 10.eve kadar uzun bir yol katettik. Farklı bir varlık olduğumuzun, bireysel varoluşumuzun bilincinde bile değilken, zamanla, deneyimler yoluyla geliştik, yeterince enkarne olduk ve 10. eve ulaştık. Yetenek ve becerilerimizi topluma hizmet etmek ve onu etkilemek için kullandık. Böylece kişisel tatmin duygusu elde ettik. Somut varlığımızın yanında, özgüvenimizi de kazandık. Kendimizi gerçekleştirdik.

  Başarılı Uygulamaları: Toplum içinde kendini ifade etmeyi ve kişisel doyumu sağlayan bir statü edinmek, kişinin yazgısını gerçekleştirdiği hissetmesi, karakter bütünlüğü ve sağlamlığı.

  Başarısız Uygulamaları: Anlamsız ve yabancılaştırıcı bir sosyal role kısılıp kalmak, güç, statü, ün ve görünüş saplantısı, toplumsal kişiliğin gerçek olmaması.

  10. ev aynı zamanda çeşitli astroloji okullarına ve yaşam alanlarına göre bazı farklı temalara işaret edebilir. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:

  Klasik Astroloji'de:
  Bu evde hiç bir gezegen rahat değildir. Yöneticiler Oğlak ve Mars'tır.
  Güneş ve Jüpiter, özellikle kavuşum halindeyken bu evi en bereketli kılar. Satürn veya Güney Ay Düğümü, genellikle, üst sınıftaki insanlardan şerefi, halktan insanlardan saygınlığı esirger. Teknisyenlere mesleki ve ticari yönlerden fazla mutluluk sunmaz. (Lilly)
  Geleneksel olarak anneyi temsil eder. Olumlu görünümlere sahip Güneş, Jupiter veya Venüs mesleki başarıyı; Satürn sorumluluğu gösterir. Olumsuz görünümler, gözden düşme ve yıkıma işaret eder. (Houlding)
  Tepe Noktası üzerine yerleşmiş bir gezegen haritadaki her konuyu güçlü biçimde etkiler. (Eski yazarlar)


  Medikal Astroloji'de:
  Dizleri, üst bacakların arka kısımlarını, kaval kemiğini ve baldırları yönetir.

  Hastaya uygulanan tedavinin sonucunu yansıtır. Olumlu bir 10.ev, uygulanan yöntem ve verilen ilaçların hastalığı yenmekte güçlü ve etkili olacağını gösterir. Olumsuz görünümler, tedavinin zarar vereceğine veya etkisiz kalacağına işaret eder.

  Saat Astrolojisi'nde:
  Danışana uygulanır. Eşe ait malları (7.evden itibaren 4.ev), torunların varlıklarını (9.evden itibaren 2.ev) gösterir.


  Dünyasal Astroloji'de:
  Ül***i yönetenleri, cumhurbaşkanını, başbakanı, hükümetleri, kralları, başkanları, diktatörleri, imparatorları, polis ve silahlı kuvvetleri, devlet başkanlarını, valileri, mahkemeleri, yargıçları, savcıları, ülkenin saygınlık, ün ve gücünü, ticari etkinliğini açıklar.

  Dünyasal astrolojide en önemli ve güçlü evdir. Buradaki burç ve gezegenler büyük öneme sahiptir. (Carter)

  Hukuk Davalarında ve Uzlaşmazlıklarda:
  Yasal konularda yargıcı ve yargılamanın sonucunu; olumsuz görünümler adil olmayan, çürümüş bir yönetimi; olumlu görünümler, adaletin gözetileceğini; yasaların uygun olduğu ülkelerde hükümetin mahkum ve infaz yetkisini gösterir.


  Ticarette:
  10. evdeki olumlu görünümler, yöneticinin köşesel bir evde konumlanması veya güçlü olması, iyi fiyat demektir. Olumsuz görünümler veya geri giden gezegenler, fiyatın düşeceğini gösterir.


  Çeşitli Olaylarda: Savaş haritalarında hava saldırılarının mahiyetini açıklar.

  Yorumda Dikkat Edilmesi Gerekenler:
  10.evi kesen burç
  10.evin içindeki gezegenler, bunların açıları
  9. evin son 5 derecesindeki gezegenler
  10.evin yöneticisinin burç ve ev konumu
  10.evin yöneticisinin açıları

   
 12. kaprisli

  kaprisli Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  13 Kasım 2008
  Mesajlar:
  4.310
  Beğenilen Mesajlar:
  19
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: Astrolojide Evler

  11. Ev

  Geleneksel İsmi: Arkadaşlar Evi
  İlişkili Burç: Kova
  İlişkili Gezegen: Uranüs, Satürn
  Sınıflandırması: Hava, halef, eril
  Karşıtı : 5. ev
  Yönü: Güneydoğu, Güney

  Anahtar Kelimeler: Arkadaşlar, akran grupları, tanıdıklar, kişiyle aynı idealleri paylaşanlar, kişiye doğrudan veya arka planda yardım edenler, organizasyonlar, birlikler, sosyal ilişkiler, insancıl amaçları destekleyen toplumsal hareketler, siyasi idealler, modern zaman ruhu, reformlar, özgürlük, bireylerin bir ideali gerçekleştirmek üzere bir araya gelmesi, daha kapsamlı ihtiraslar, geleceğe yönelik beklentiler ve projeler, açık seçik tanımlanan öncelikler, bu önceliklere göre hedefini belirlemek, kendini yönlendirmek, amaçlar, amacı gerçekleştirmeye yönelik gruplarla özdeşleşmek, stratejik ittifaklar, ümitler, dilekler, ülküler.

  10.evin sonuna geldiğimizde, hiçlikten kendini gerçekleştirmeye kadar uzanan yolun da sonuna gelmiş olduk. Artık ego sağlam biçimde yapılandırılmış, kendine biçilen rolü hakkıyla oynamış ve kabul görerek hak ettiği karşılığı almıştır. Peki ya sonra?

  11.ev, en derin seviyede, ego ile özdeşliğimizin ötesine geçmemizi ve hali hazırdaki varoluşumuzdan daha büyük bir şey olmamızı temsil eder. Bunu başarmanın temel yolu, kendimizden daha büyük bir bütünle özdeşleşmektir. Bu bir arkadaş çevresi, grup, inanç sistemi veya ideoloji olabilir. Genel Sistem Teorisine göre hiç bir şey izolasyon içinde anlaşılamaz, ancak bir sistemin parçası olarak anlam kazanır. Sistemin bileşenleri ve bu bileşenlerin nitelikleri, sistemin bütününün fonksiyonu olarak kabul edilir. Her bir bileşenin tutum ve ifadesi, sistemin geri kalanını etkiler ve onlar tarafından da etkilenir. Yüksek Enerji Toplumu olarak nitelenen bir toplumda, bireyin amaçları, sistemin ihtiyaçlarıyla uyum içindedir. Düşük bir sinerji siteminde ise, bireyler, kendi ihtiyaçlarını doyururken bütünün iyiliğini gözardı ederler. İşte 11.ev, bu evdeki burçlar ve gezegenler, bizim bir sistemin parçası olarak ne şekilde işlev gördüğümüzü açıklar.

  İki yönetici gezegeni (Uranüs ve Satürn) olan 11.ev tarafından ima edilen grup bilinci kavramı, iki farklı şekilde anlaşılabilir: Birincisinde, bir gruba dahil olma yoluyla daha fazla güvenlik ve daha somut bir özdeşlik aranır (Satürn etkisi). Bu özdeşlik, bizim kimlik algımızı genişletir ve bir emniyet hissi verir. Fakat bir noktadan sonra istismar edicidir. Çünkü grubun (sistemin) dışında kalanlar (dünyanın geriye kalanı), grubu genişletme ve destekleme amacının araçları ya da rakip kutup olarak algılanabilir. Doğru(!) kişileri gruba dahil etme, doğru inançları benimseme, doğru yerlerde görünme konusunda fazlasıyla kaygılanılıp, katı kurallar benimsenir. 11.evdeki Satürn vurgusunun en olumsuz yönü, bir grup diğer bir grup tarafından tehdit edildiğinde ortaya çıkar. Beyazların yaşadığı bir bölgeye siyahların taşınması, Freudyen görüşlerin baskın olduğu bir çevreye bir Jung'cunun girmesi örneğinde olduğu gibi...

  İkincisi, yani 11.evin Uranyen yönü, ruhsal öğretmenlerin, mistiklerin, farklı kültür ve zamanların tüm kahinlerinin tekrar tekrar benimsemiş oldukları grup bilincini temsil eder. Bu grup bilinci, kutuplaşmaları teşvik eden paradigmaları ve modelleri benimsemez, bireyin hayatın bütünüyle özdeşleşmesini savunur. Bizim daha büyük bir bütünün parçası olduğumuzu ve yaradılışın bizim dışımızdaki kısmıyla bağlantılı olduğumuzu söylerler. En son bilimsel bulgular da, evrendeki her şeyin altında uzanan ilişkiler ağının varlığına işaret etmektedir, yani, bilinmeyen derin bir seviyede hepimizin birbirimizle bağlantı içinde olduğuna...

  Özetlersek; 11. evdeki grup bilincinin gelişimi, yalnızca ego özdeşliğini büyütüp beslemek için amaçlanmamıştır. Daha çok, hayatın yeri doldurulmaz bir parçası (farklı bir birey) olduğumuzu kavramamız ve bu farkındalık ile hayatın bütününü destekler biçimde, aşkın bir bilinçle, topluma hizmet etmemiz için amaçlanmıştır. Bu farkındalık, zorunlu bağların çok ötesinde, dünyamızın tüm canlıları ile bir kardeşlik algısı geliştirmemizi sağlayacaktır. Artık bu noktada, bireysel farklılıklar izolasyona götürmeyecek, hayatın bütününü zenginleştiren çeşitli renkler olarak benimsenecektir. Bu rengarenk varoluş sevgiyle desteklenir, çünkü bu özgürlüktür.

  5.evde enerjimizi, kendi bireysel değerimizi ve özel oluşumuzu genişletmek için kullanmıştık. 11.evde ise, enerjimizi, ait olduğumuz grubun kimliğini, amacını ve varoluş nedenini iyileştirip doyuma ulaştırmak için harcarız. Bu küçük bir grup olabileceği gibi, insan ırkının tamamını da kapsayabilir.

  Sosyal bilinçlilik 11.evin ana temasıdır. Bir toplum belirli yasalar ve ilkeler (10.ev) üzerinde yükselir. Yasalarına göre, kristalize veya şişkin olabilir. Geçerli yasalarca ihmal edildiği veya ihanete uğradığı hissi taşıyan gruplar, 11.evle ilişkilendirilen reform türleri yoluyla seslerini duyurabilirler.

  Güçlü bir 11.ev vurgusu olan bireyler, ihtiyaç duyulan sosyal değişimi gerçekleştirmek için insani ve siyasi gruplarda çalışabilirler. Bir sosyal girişimden diğerine koşturup duran kişlerde de 11.ev vurgusu güçlüdür.

  11.evdeki gezegenler ve burçlar, çekim duyduğumuz sosyal girişim ve grupları açıklar. Örneğin Neptün müzik toplulukları, spiritüel ve psişik gruplarla; Uranüs astroloji gruplarıyla; Mars ise yerel futbol kulüpleriyle ilgilenebilir.

  11.ev, grup ortamlarındaki davranış tarzımıza ve etkileşim biçimimize de ayna tutar: Güneş veya Aslan lider olabilir, değerinin ve kimlik duygusunun önemli bir kısmını grup ilişkilerinden alabilir. Merkür veya İkizler, grup sekreteri veya en akıllı grup sözcülerinden biri olarak öne çıkabilir. Birilerinin çay yapması gerekir. Ay veya Yengeç, yalnızca bu tür hizmetleri sunmakla kalmaz, aynı zamanda evini bir toplantı mekanı olarak da açabilir.

  Sosyal ortamlarda ne ölçüde rahat ettiğimizi yine bu evdeki konumlar açıklar: Venüs veya Terazi, kolaylıkla kaynaşır. Satürn veya Oğlak, çoğunlukla kendisini geride tutar ve kolaylıkla kaynaşmayı tuhaf bulur ve aptallık olarak niteleyebilir. Oscar Wilde'ın Ay'ı Aslan'da 11.evdeydi. Nazi Partisinin resmi sözcüsü Goebbels'in 11.evinde, Pluto ile Neptün İkizler burcunda kavuşum konumundaydı.

  Arkadaşlıklar da 11.evin kapsamında değerlendirilir. Çünkü, bu evin olduğumuzdan daha fazla bir şey olma idealine uygundur. Arkadaşlıklar insanları birbirine bağlar, kişisel sınırları genişletir. Arkadaşlarımızın hem ihtiyaçları hem de kaynakları bizimkilerle örülü hale gelir. 11.evdeki burçlar ve gezegenler çekim duyduğumuz arkadaş tipini tanımlar. Örneğin Mars dinamik dürtüsel, doğrudanlık sergileyen kişilerle arkadaş olmaya eğilimli olduğumuzu yansıtabilir. Aynı zamanda bizim sahip olmadığımız, arkadaşlıklar yoluyla karşılamaya çalıştığımız niteliklerimizi gösterebilir. Aynı örneğe dönersek, Mars, kendisini harekete itecek, enerjik arkadaşlara ihtiyaç duyan bir kişiye işaret edebilir. Bu kişi öfkesini Mars özelliklerine sahip arkadaşları kanalıyla deneyimleyebilir. Arkadaşlık kurma biçimimizi yine burada görebiliriz: Mars arkadaşlığa dürtüsel olarak dalar. Satürn daha utangaç ve tedbirlidir. Venüs kolaylıkla çok sayıda arkadaş edinir. Arkadaşlığı sürdürme biçimimiz ve arkadaşlarımızda uyandırdığımız enerjileri de bu ev açıklar. Venüs arkadaşlarının yüksek ideallere uygun yaşamasını beklemesine karşın, ilişkileri yüzeyseldir. Pluto kişiyi önemli ölçüde dönüştüren yoğun ve karmaşık ilişkileri gösterir. İhanet, entrika ve aldatma problemleri ortaya çıkabilir.

  11.evde kendimizle ilgili mevcut imge ve modellerimizin ötesine geçme arzusu vardır. Daha ideal bir benliğe, daha ütopik bir topluma özlem duyarız. Bu nedenle haritanın bu bölümü, ülküler, geleceğe yönelik planlar, ümitler ve amaçlarla ilişkilendirilmiştir. Yeni ve farklı olasılıkları görme kapasitesi bu evde amaçlanan büyümenin de anahtarıdır. Satürn gelecekle ilgili olumlu imgeler oluşturmakta zorlanabilir veya hedeflerine giden yolda engel ve blokajlarla karşılaşabilir. Mars hedefini belirler ve hemen peşine düşer. Neptün istekleri konusunda kafa karışıklığı yaşayabilir veya gerçekçi olmayan hedefleri hayal edebilir.

  11. evden başarılı bir geçiş yapmak isteyen kişi kendisine anlamlı gelen ilham kaynaklarına göre geleceğe yönelik hedeflerini belirlemeli, bu hedeflere götüren stratejileri ve hedeflerini yansıtan arkadaşları dikkatli biçimde seçmeli, destekleyen insanları bulmalı, bunları yaparken de anda yaşamayı da unutmamalıdır. Çünkü gelecek bugüne dayanmaktadır.

  Hayatın evrimi, daha fazla karmaşıklık, daha fazla organizasyon ve daha fazla bağlantı düzeylerine doğrudur. İlk hava evi olan 3.evde, özneyi nesneden ayırt etmek için dil yeteneği kazanırız. Zihnimiz, içinde yaşadığımız yakın çevre ortamında diğerleriyle ilişki kurduğumuzda gelişir. 2. hava evinde (7.evde), bire bir ilişkiler içinde kendi farkındalığımızın diğer insanın farkındalığıyla yakın karşılaşması yoluyla büyürüz. Ve en nihayetinde, sonuncu hava evi olan 11.evde bizim zihinsel gelişimimiz, yalnızca bize yakın olanların değil tüm hayatın gelişimine bağlıdır. 11.ev gezegenleri kişiyi grup-zihni seviyesinde dolaşan fikir ve düşüncelere duyarlı kılar.

  11.evin sonuna geldiğimizde, yalnızca içinde bulunduğumuz çevre ve toplumla bağlantılı olmadığımızı, tüm insan ırkıyla ve hayatın bütünüyle bağlantılı olduğumuzu keşfederiz.

  Başarılı Uygulamaları: Somut, belirli ve kendine özgü bir yön ve hedef duygusu; kendini tanımaktan kaynaklanan gerçekçi ve ilham veren amaçlar; kişisel hedefleri destekleyen ilişkiler ağı.

  Başarısız Uygulamaları: Sürüklenme (seçmekte duraksama nedeniyle akıntıya kapılma); hedefsizlik; herhangi bir düzeyde ekip oluşturma zorluğu, gerçekçi olmayan, donkişotvari gelip geçici hedefler, kişinin karmaşıklığını, yanılgılarını ve sürüklenmesini arttıran arkadaşlar.


  11. ev aynı zamanda çeşitli astroloji okullarına ve yaşam alanlarına göre bazı farklı temalara işaret edebilir. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:

  Klasik Astroloji'de:
  Geleneksel olarak İyi Ruh Hali, Canlılık Evi olarak bilinir.
  Jüpiter bu evde mutludur. Güç ve etki bakımından hemen hemen 4. ve 7. evlere eşdeğerdir. Güveni, itimadı, bir kişiye yapılan övgü veya yergiyi, arkadaşların vefasını veya ihanetini, kralların gözdelerini, danışmanlarını, hizmetkarlarını, müttefiklerini, bağlaşıklarını, paralarını, hazineyi, saray mensuplarını açıklar.(Lilly)
  Hükümeti veya yönetim erkini destekleyenleri temsil eder. Özgürlük, güven, ihtiras ve iyimserlik evidir. Kişisel güce, motivasyona ve yükselişe işaret eder. Olumlu açı ve konumlara sahip bir 11.ev, harita sahibi için faydalı bir etki demektir. (Houlding)
  Kapsamlı ve önemli etkileri olan bir evdir. Çünkü tepe noktasına doğru bir yükselişe işaret eder. (Ptolemy)
  Bu evin çocuklar üzerindeki yöneticiliğini Ptolemy ve sonraki bir çok astrolojik çalışma vurgulamıştır. Simmonite, 11.evdeki Mars'ın hain çocuklara işaret ettiğini yazmıştır.


  Medikal Astroloji'de:
  Bacakların dizlerin altında kalan kısmını yönetir.
  11.evin temsil ettiği olumlu psikoloji, kendinden emin bir zihinsel tutum ve hastalığın yıkıcı etkilerine karşı genel bir direnme gücü göstergesidir.


  Saat Astrolojisi'nde:
  Danışanın kişisel özlemlerini, arkadaşlarını, üvey çocuklarını (7.evden itibaren 5.ev), profesyonel bir girişimin kar veya gelirini (10.evden itibaren 2.ev), annenin parasını, işverenin mali durumunu gösterir.

  Danışanın gizli bir arzusu varsa, fakat açıklamaya gönülsüzse, bu evin koşulları arzuladıklarını elde edip edemeyeceğini gösterir. Danışanın güvenlik ve rahatlama hissedip yenilendiği ortamlara da işaret eder. (Lilly)

  Dünyasal Astroloji'de:
  Parlamentoyu; özellikle halkın seçtiği parlamento üyelerini; komisyon ve konseyleri; belediye mahalle ve köy meclislerini, benzer yönetsel oluşumları; ülkenin dost ve müttefiklerini, toplumun kollektif ve uzun vadeli beklentilerini, ideallerini, ihtiras ve dileklerini; uzun vadeli ulusal programları ve kalkınma planlarını; hazineyi; maliye bakanlığını; rahatlama, yenilenme ve barınma sunan yerleri ve kurumları temsil eder.

  Istırap ve sıkıntıdan kurtulmakla ilişkileri açısından, bazı durumlarda hastaneler de 11. evle ilişkilendirilebilir.
  Olumsuz açılar ve konumlar aldanmalara işaret eder. (Watters)

  Seçim Astrolojisi'nde:
  İktidar partisinin kaynaklarını gösterir.


  Hukuk Davalarında ve Uzlaşmazlıklarda:
  Davalı taraf için önemli bir konumdur. Duruşmada kendilerinden ne denli emin olabileceklerinin bir göstergesidir. Ayrıca özgürlük evi olarak bereketli ve vurgulanmış bir 11.ev, tutukluluğa itiraz edip karşı deliller gösterebilir; temyizde mahkumların serbest bırakılma eğilimini yansıtır.


  Ticarette:
  Satıcıyı veya danışanın iş yaptığı kişiyi temsil eden acenta ve aracıları gösterir.
  Deniz taşımacılığı haritalarında güvenli limanlara işaret eder.


  Çeşitli Olaylarda:
  Eylemi başlatanla ilişkilidir. Bu evin öne çıktığı ve olumsuz açı ve konumların olmadığı haritalarda, olayların olumlu sonuçlanacağını ve iyi sonuçlar elde edileceğini beklemek yanlış olmaz.

  Sivil savaşta, yönetim erkinin gereçlerini ve orduyu temsil eder.

  Yorumda Dikkat Edilmesi Gerekenler:
  11.evi kesen burç
  11.evin içindeki gezegenler, bunların açıları
  10. evin son 5 derecesindeki gezegenler
  11.evin yöneticisinin burç ve ev konumu
  11.evin yöneticisinin açıları
   
 13. kaprisli

  kaprisli Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  13 Kasım 2008
  Mesajlar:
  4.310
  Beğenilen Mesajlar:
  19
  Ödül Puanları:
  0
  Cevap: Astrolojide Evler

  12. Ev

  Geleneksel İsmi:Sıkıntı, Sorun Evi
  İlişkili Burç:Balık
  İlişkili Gezegen:Neptün
  Sınıflandırması:Su, Son, Dişil
  Karşıtı :6. ev
  Yönü: Doğu, Güneydoğu


  Anahtar Kelimeler: Hapishane, hastane, inziva, kişinin yalnız ve hareketsiz kalmasını sağlayan her şey, insanın içinde kaybolabildiği büyük kuruluşlar, insanın gerçeklerle yüzleşmekten kaçma yöntemleri (alkol, televizyon, bilgisayar oyunu, sürekli uyuma, özlemler gibi), kişinin kendini baltalayan özellikleri, bilinçdışında kalmış, bilinçle teması kesilmiş yönleri, kolektif bilinçdışı, karma, geçmiş hayatlar, kaygılar, bilinmeyenler, fizikötesi ve üstün deneyimler, tinsellik, trans, huşu, arınma, iyileşme ve tedavi yeteneği, aşkın veya yüksek bilinç, aydınlanma, sonsuzluk, sınırsızlık, egonun ölmesi, çözülmek, fedakarlık, merhamet, kabullenicilik, kurban-kurtarıcı rolleri, hayır kuruluşları, tecelli, yapılanmamış, düzenlenmemiş, odaklanmamış bilinç, sırlar ve gizli düşmanlıklar, büyük hayvanlar (fil, at, vb).
  11.evin sonuna geldiğimizde, yalnızca içinde bulunduğumuz çevre ve toplumla bağlantılı olmadığımızı, tüm insan ırkıyla ve hayatın bütünüyle bağlantılı olduğumuzu akıl yoluyla keşfetmiştik. 12.evde bireysel egonun çözülmesi ve kendimizden daha büyük bir bütünle birleşme süreci hissedilir ve deneyimlenir. Bu zihin yoluyla değil, kalben ve ruhen yaşadığımız bir deneyimdir. Bu evin en üstün deneyimi birlik bilincidir.
  Derin bir seviyede her birey, en derinindeki doğasının sınırsız ve sonsuz olduğunu sezer. Bu bütünlüğü yeniden hissetmek en büyük ihtiyaç ve özlemimizdir. Ancak, içimizdeki başka bir şey, egonun kendisini koruma arzusu ve ölüm korkusu, bu özlemle mücadele eder. Ego kendisine ait bir yaşam kazanmak için çok savaşmıştır. O halde bundan niçin vazgeçsin?
  Balık burcunun glifinde, iki balık zıt yönlere doğru yüzmektedir. Bu yüzyüze olduğumuz temel bir çatışmayı sembolize etmektedir: Her insan izolasyon hissinden kurtulmak, bireysel ayrılığını aşmak ister. Aynı zamanda, çözülmekten korkar ve ayrı bir varlık olarak kalmak ister. Bu varoluşsal ikilem, yani hem bütünleşmeyi istemek, hem de korkarak direnmek, 12.evin başlıca zorluğudur.
  Ego ile özdeşliğin çözülmesi öylesine korkutucudur ki, insanlar kendini aşma ihtiyaçlarını tatmin etmek için alternatif yollar ararlar. Birlikle tekrar bağlantı kurmanın stratejilerinden biri **** ve aşktır. Eğer ben sevilir, sahip olunur ve dahil edilirsem, o zaman ayrılık duygumun ötesine geçebilirim. İkinci bir strateji, güç ve prestiji kullanmakla ilişkilidir. Eğer etki alanımı hep daha fazlaya doğru genişletirsem, hayatın geri kalanıyla bağlantım olur. Alkol ve uyuşturucu kullanımı sınırları ve katılıkları aşmanın diğer bir yoludur. İntihar arzusu ve kendini yok etmeye yönelik diğer çeşitli yollar, çoğu zaman, daha mutluluk dolu bir bütünleşme haline duyulan özlemi gizler. Başka bir strateji, meditasyon, dua ve Tanrı'ya adanma yoluyla kendini aşmaktır.
  Nasıl yaklaşırsak yaklaşalım, 12.ev bireysel benliğin yapılarını çözer, onları yutar veya şişirir. Bizimle diğerleri arasındaki sınırları bulanıklaştırır. Bu evin güçlü biçimde vurgulanması, net bir kimlik oluşturmakta büyük zorluk yaşayan insanlara işaret edebilir. Çevrelerinde her ne varsa, kimlerle bağlantı içindelerse, onlar tarafından etkilenirler. Kişisel kimlikleri başkaları tarafından dramatik şekilde çarpıtılabilir. Sınırların belirsizleşmesi, nerede bizim başladığımız, nerede diğer insanların sona erdiği konusunda karmaşa yaratabilir. Olumsuz diğer uygulama, kişinin benlik şişmesi sonucu Tanrı'yı oynamasıdır.
  12.evde somut bir yön ihtiyacı da ortaya çıkabilir. Nasılsa her şey bir olduğuna göre, ne fark eder duygusu olabilir. Belirsizlik hakim olabilir.
  Güçlü bir 12.ev vurgusu olan bazı insanlar yerküreyi paylaştığımız tüm canlılara büyük bir empati ve merhamet duyabilirler. Çevrelerindeki acıların öylesine farkındadırlar ki, dünyadan tamamen çekilme veya kaçış yolları ararlar. Ya da bu acıyı kendilerininmiş gibi hissettikleri için, kurtarma yolları ararlar. Bu insanlar için başka bir insana zarar vermek, kendi parmaklarından birini kesmekle eşdeğerdir. Bu ev, farklı derecelerde, yardımseveri, onarıcıyı, kurtarıcıyı (kahramanı) veya kurbanı temsil eder.
  Fedakarlık ve acı çekme, çoğu zaman, egonun yumuşamasına ve ruhsal farkındalığın ortaya çıkmasına hizmet edebilir. "Tanrıyı bulmak için acı çekmem gerekiyor" veya "Kişisel tatmin sunan her şeyden vazgeçmeliyim" gibi düşüncelerin ortaya çıkmasına da neden olabilir. Aslında feda edilmesi gereken, belki de nesnelerin kendisi değil bizim onlara olan bağımlılığımızdır.
  Kimlik veya tatmin duygumuzu ilişkilerimizden, sahip olduklarımızdan, ideolojilerimizden veya inanç sistemlerinden aldığımız oranda, özümüzün en derin sınırsız doğasıyla bağlantımızı kaybederiz. Bazı insanlar 12.evde arzuladıkları mutluluk duygusunu yakala****dıkları zaman, 11.ev hayallerini ve dileklerini sorgulamak zorunda kalırlar. Kendilerine nihai mutluluğu sunacağını düşündükleri şey yeterli gelmemiş veya her şeyi kapsamamıştır.
  Geleneksel olarak 12.ev (4. ve 8. evlerle birlikte), bilinçli farkındalık düzeyimizin altında işleyen, yine de bizim seçimlerimizi, tavırlarımızı ve hayattaki yönümüzü önemli oranda etkileyen kalıpları, güdüleri, istek ve zorunlulukları gösterir. Bilinçaltı belleğimizde depolanmış geçmişe ait deneyimler, dünyayı görme ve onunla ilişki kurma biçimimizi belirler.
  Fetüs ana rahmindeyken annenin aldığı fiziksel besinlerin ve hareketlerinin yanı sıra, onun psikolojisinden de etkilenir. Bu şekilde fetüse aktarılan etkileri 12.evdeki gezegenler ve burçlar açıklar. Örneğin, bu evdeki Pluto annenin hamilelik sırasında travmatik bir sürece katlanmış olduğunu gösterebilir. Çocuk korku duyguları ile doğar, ancak bu tutumun kaynağının bilinçli bir farkındalığına sahip değildir. Yalnızca yaşamın tehlikeli olduğuna ilişkin belli belirsiz bir duygu taşır.
  Bir çok astrolog, 12.evi, "Karma Evi" olarak kabul eder. Reenkarnasyoncular, ölümsüz insan ruhunun bir mükemmelleştirme ve kaynağa geri dönüş yolculuğunda olduğuna ve bunun tek bir yaşamla başarılamayacağına inanırlar. Şanstan ziyade belirli yasalara göre her yaşam süresinin şartları işler. Her yeni enkarnasyonla, önceki yaşamlarımızdan deneyimlerimizin bir harmanını beraberimizde getiririz. Geliştirilmeyi bekleyen potansiyel kapasitelerimizi de... Önceki enkarnasyonlarımızda harekete geçirdiğimiz konular, bugün karşılaştıklarımızı etkiler. Ruhlarımız, doğmak için belirli bir anı seçer. Çünkü doğum anındaki astrolojik özellikler, gelişimsel sürecimizin ihtiyaç duyduğu deneyimlerle uyumludur. Bu bakımdan, doğum haritamız karmamızı yansıtır. 12.evdeki zorlu görünümler, geçmişten kaynaklanan problem noktalarına ve önceki hayatlarda hatalı kullandığımız ve bu yaşamımızda bilgece ele alınmayı bekleyen enerjilere işaret eder. Bu evdeki olumlu görünümler, bu yaşamımızda bize avantaj sunan kökleşmiş nitelikleri gösterirler.
  Bazı astrologlar, 12.evi, kendini destekleme ve engelleme evi olarak adlandırırlar. Mars veya Koç burcu buradaysa, bencillik, dürtüsellik veya sabırsızlık geçmişte problem yaratmış olabilir. Bu tür davranışların devamı, bu hayatta çöküşen neden olabilir. Öte yandan, olumlu açılara sahip bir Mars, cesaret, güç ve açık sözlülük gibi, olumlu Mars niteliklerinin geçmişte öğrenilmiş olduğuna ve kişiyi en çok ihtiyaç duyduğu zamanlarda ortaya çıkarak destekleyeceğine işaret eder.
  12.evdeki bir gezegenin hem olumlu hem de zorlu açıları olması, bu gezegenin veya enerjinin etkisinin bir şekilde dengede olduğuna işaret eder. Sanki bu enerjiyi nasıl ele aldığımız sınanıyormuş gibidir. Eğer onu bilgece kullanırsak, ödüllendiriliriz. Eğer sert biçimde ifade ediyorsak, sık sık tepemiz atıyorsa, sonuçların da şiddetli ve sert olması olasıdır.
  İster ana rahminde aldığımız etkilere ister karma ve reenkarnasyon kuramına dayandıralım, 12.evdeki gezegenler ve burçlar, açıkça algıla****dığımız veya hatırla****dığımız nedenlerden kaynaklanan etkilere ışık tutarlar. Burada Jung'un kolektif bilinçdışı adını verdiği havuza veya belleğe açığızdır: İnsan ırkının tüm zamanlarının tüm deneyimlerini barındıran belleğine... Jung, kolektif bilinçdışını, her bireysel psişenin ön hali olarak tanımlamıştır. Her birimiz, kişisel olarak farkında olduklarımızın çok ötesindeki deneyimlerin kayıtlarını taşıyarak geçmişle bağlantılıyızdır.
  Kolektif bilinçdışı, salıverilmeyi bekleyen potansiyel enerjilerin de deposudur. Colin Wilson, "Bilinçdışı zihin tüm insanlığın geçmişini içerebilir, fakat aynı zamanda geleceğini de içerir." demiştir. Yani, bilinçdışı zihin, bireyin henüz bağlantı kurmadığı bilgi ve deneyimlerin de kaynağıdır. Bu bağlamda 12. ev, geçmişimize olduğu kadar geleceğimize de ışık tutar. Güçlü 12.ev vurgusuna sahip bazı insanlar, kolektif bilindışı seviyesinde varolan evrensel, arketipsel ve mitlere ait imgelerin taşıyıcıları ve nakledicileri olarak hizmet ederler. Bazı sanatçılar, yazarlar, besteciler, aktörler, dini liderler, şifacılar, mistikler ve yeniçağ peygamberleri, değişen oranlarda bu krallığa dokunur ve orada neye uyumlanırlarsa ona kanal olarak diğerlerine ilham verirler. 12.evin vurgulandığı bir çok doğum haritası yukarıdaki olguyu doğrulamaktadır: Besteci Debussy'nin duyarlı Venüs'ü 12.evde Aslan'da; William Blake'in imge gücü yüksek, duygulu Ay'ı Yengeç'te bu evde; Şair Byron'ın Jüpiter'i 12.evinde, İkizler burcundaydı. Vizyoner Pierre Teilhard de Chardin'in Güneş'i, Ay'ı, Venüs'ü, Neptün'ü ve Pluto'su 12.evdeydi.
  12.ev enerjilerinin yalnızca kişisel sonuçlar için kullanılması niyetlenilmemiş gibidir. Buradaki prensibi, yalnızca kendimiz için değil, sanki başkalarının adına da ifade etmemiz istenmektedir. Mars bu evdeyse, başka insanlar için bir savaşta veya davada savaşma rolü üstlenebiliriz. Bu anlamda, Mars'ımızı başkalarına sunarız. Merkür diğer insanların düşüncelerini ifade edebilir, onlar adına sözcülük yapabilir. Mahatma Gandhi, 12.evde Terazi'deki Güneş'iyle, milyonlarca insan için, bir Terazi özelliği olan barış içinde birlikte var olma prensibinin yaşayan bir örneği olmuştur. Hitler'in 12.evindeki Uranüs onu o tarihte kolektif bilinçdışında mevcut ideolojilere istisnai biçimde açık hale getirmişti. 12.evin başlangıcında Yay burcu olan ve yöneticisi Jüpiter yaratıcı ifade evi 5.evde bulunan Bob Dylan, müziği aracılığıyla 1960'ların karşı-kültürünün bir çok eğilimine ilham verip sözcülük yapmıştı.
  12.ev, aynı zamanda Gizli Düşmanlar Evi olarak da adlandırılır. Bu ifade, bize karşı perde arkasından gizli kapaklı işler çeviren insanlar anlamına gelebileceği gibi, kendi gizli zaaflarımıza ya da bilinçli hedef ve amaçlarımızı gerçekleştirmemizi engelleyen içimizdeki gizli kuvvetlere de işaret edebilir. 12.ev tarafından işaret edilen bilinçdışı dürtüler ve zorlamalar, bizim bilinçli amaçlarımızın başarısının önünde durabilir. Bir örnekle açıklayalım: Bir erkeğin Ay ve Venüs'ü 7.evdeyse diğer bir kişiyle yakın ilişki içinde olmak onun için güçlü bir ihtiyaçtır. Fakat, aynı kişinin Uranüs'ü 12.evdeyse, çok güçlü bir özgürlük ve bağımsızlık arzusuna da sahip demektir. Bu durumda her türlü taahhüt altına alıcı bağı bir şekilde sabote edecektir. O, dürtüsel olarak, evlenmek için engeli olan veya bir nedenle ona karşılık vermek istemeyen kadınlara çekiliyor olabilir. Bilinçli amaçlarla, bilinçdışı arzuları karşı karşıya getiren herhangi bir durumda, kazanan çoğu zaman bilinçdışı olur. Eğer biz içimizdeki dürtülerin farkındaysak, bunları düzenleyip değiştirmek için bir şeyler yapabiliriz. İçimizdeki bazı dürtü ve yönlendirici kalıpların farkında değilsek, bunlar bizi etkileyip kontrol etmenin bir yolunu bulacaktır. Bu nedenle, yoğun çabalarımıza rağmen, bilinçli bir isteğimizin gerçekleşmesi sürekli engelleniyorsa, 12.evi incelemeliyiz.
  Buraya kadar 12.evin çeşitli anlamlarını inceledik. Bu bilgilerin ışığında, 12.evin sosyal hizmet kurumlarıyla bağlantısını şimdi daha net biçimde görebiliriz. Hastaneler, hapishaneler, bakımevleri, Darülaceze, vb. gibi belirli insanların toplumdan uzak tutulduğu yerler, burada sözü edilen kurumlardır. 12.evinde zorlayıcı vurgular olan bazı kişiler, hayatın sıkıntıları altında parçalanabilir veya yüzeye çıkan güçlü bilinçdışı komplekslerin tuzağına düşebilirler. Sonunda bakılmaya veya kontrol edilmeye muhtaç hale gelebilirler. Diğerleri, toplumsal düzen için tehlikeli görülüp akıl hastanelerine veya hapishanelere kapatılabilirler. Bu durumların her birinde, daha yüksek bir otoritenin iradesi nihai olarak onlara dayatılmıştır. Bu durum 12.evin kendinden daha büyük bir bütüne teslim olma prensibine uygundur. Hastaneye yatırılma ya da bir süreliğine hayattan çekilme, psikolojik ve fiziksel dengeyi yeniden kurmak için gerekli olabilir. Böylece kişi bütünlüğüne tekrar kavuşabilir.
  12.evde gezegenleri olan kişilerin sosyal hizmet kurumlarında çalışmaları az rastlanır değildir. Kendimizden daha az şanslı olanlara hizmet etmek, 12.evin konusu olan merhamet ve empatinin pratik ifadesidir. İbadet mekanları, hayır vakıfları, yetimhaneler, manastır hayatı, hayatlarını Tanrı'ya veya başkalarının refahına adamaya çağrı hisseden kişileri çeken diğer ortamlardır. Reenkarnasyoncular karmik borçların bu tür iyi niyet ve hizmetle temizlenebileceğine inanırlar.
  Müze ve kütüphanelerde çalışanlar, arşiv sorumluları da çoğunlukla 12.ev vurgusu güçlü olan kişilerdir. Daha önce değindiğimiz gibi, 12.ev bilinçdışının kolektif deneyimler arşivine erişmeyi sağlar. Bu nedenle bu deponun bekçilerinin 12.ev gezegenlerine sahip olmaları şaşırtıcı olmamalıdır.
  Psikolog ve istatistikçi olan Gauquelin çiftinin yaptığı araştırma sonuçlarına göre, başarılı sporcuların 12.evlerinde genellikle Mars bulunuyordu. Bilimadamları ve doktorlarda Satürn, yazarlarda Ay, aktörlerde Jüpiter bu evdeydi. Yine bu araştırmanın sonuçlarına göre; 12.evdeki gezegenlerin (9.,6, ve 3. evlerle birlikte) kişinin karakterini ve mesleğini belirlediği görülmektedir. Bu sonuçlar, 1. ve 10. ev vurgularınının önemli olduğunu varsayan bir çok astrolog için şaşırtıcı olmuştur. Bu durumu şöyle açıklayabiliriz: 12.evdeki potansiyeli harekete geçirip dış dünyaya sunmak zorundaysak, o zaman buradaki prensiplere uygun bir kariyer seçebiliriz. Aynı şekilde, 12.ev kolektif atmosferde duyarlı olduğumuz enerjilere işaret ettiğine göre, bizim karakter ve kendimizi ifade yolumuzun bunları yansıtması olasıdır.
  12.ev, ilahi olanla tekrar bağlantı kurmakla ilişkili olduğundan, bu evdeki gezegenleri veya bu evin yöneticilerini, kendimizi aşmak için birer araç veya yol olarak görmeliyiz. 12.evdeki prensibi mükemmelleştirdikçe sonsuzluğa götüren kapıları birer birer açabiliriz. Bütünleşme ve ölümsüzlük için duyulan derin özlem, ki bu hepimizin içinde vardır, 12.ev gezegenleri vasıtasıyla başarıyı motive eden bir ayartma olur.
  Son olarak; güçlü bir 12.ev vurgusu, kimlik bulanıklığına, yönsüz hayatlara, kurban durumuna düşmeye, bilinçdışının baskılarına maruz kalmaya, çarpıtılmış bir 'vazgeçmenin değerli olduğu' algısına katkıda bulunabilir. Öte yandan, gerçek empati ve merhameti, egosuz hizmeti, artistik ve bilimsel ilhamı ve en nihayetinde sonsuzla birliği, aydınlanmayı, özgürlüğü ve ölümsüzlüğü olanaklı kılabilir. Kendi bireyliğimizin biricik olduğu algısını kaybetmeden evrensel yanımızla bağlantı kurup onu deneyimler, kabul eder ve onurlandırırsak, 12.evin sularında boğulmadan yüzmeyi başarabiliriz.

  Başarılı Uygulamaları:
  Kendini aşmak; yaşamın sıkıntıları karşısında duyulan endişelerden kurtulmak; Tanrı'nın varlığını hissetmek; spiritüel deneyimler; meditasyon; birlik bilinci.; sıkıntı ve engelleri bilgeliğe ulaştıran atlama taşları olarak görmek.

  Başarısız Uygulamaları:
  Kişinin kendisini tanımlamasında karmaşa, şüphe ve bulanıklık; gerçeklerden kaçmak; her türlü bağımlılıklar ve bu yolla kendini yok etmek; aşırı duyarlılık; zihinsel dengesizlik; şizofreni; kronik kötü talih; kısır döngüler.  12. ev aynı zamanda çeşitli astroloji okullarına ve yaşam alanlarına göre bazı farklı temalara işaret edebilir. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:

  Klasik Astroloji'de:
  Kötü Talih Evi.
  Geleneksel olarak büyük üzüntüler, dalgalanmalar, engellenme ve hapsedilmeler, infaz, zahmetli işler, tüm bağımlılıklar bu evle ilişkilendirilir. Skandalları, kişisel korkuları ve aileyi kapsayan sırları yönetir.
  Uranüs transitleri, genellikle, suçluluk duyguları ve gizli günahların ortaya çıktığı zamanlardır.
  Satürn olumsuzlukların ve zorlukların taşıyıcısı olduğu için bu evle uyum sağlar. Ortak yöneticiler Balık burcu ve Venüs'tür. Bu ev, kötü niyetle komşularına zarar veren veya onların aleyhinde bilgi veren kişilerle de ilişkilidir. (Lilly)


  Medikal Astroloji'de:
  Özellikle ayakları yönetir.
  Genellikle kötü bir sağlığın ve hastalığın göstergesidir.


  Saat Astrolojisi'nde:
  Danışana uygulanır.
  Çocuk sahibi olup olamayacağı sorusuyla başvuran bir kadın danışanın haritası incelendiğinde zaten hamile olduğu fakat bunun farkında olmadığı anlaşılır: 12.evinde bulunan ve 5.evin yöneticisi olan Venüs, Ay'a, uzaklaşan bir üçgen açı yapmaktadır.
  8.ev, 12.ev ve Yükselen arasındaki çok olumsuz açılar, danışanın intihara yönelik düşünceleri olduğuna işaret edebilir.
  Annenin akrabalarını(10.evden itibaren 3.ev), arkadaşların mali durumunu(11.evden itibaren 2.ev), eşin hastalığını (7.evden itibaren 6.ev), çocukların ölümünü(5.evden itibaren 8.ev) açıklar.


  Dünyasal Astroloji'de:
  Hapishane sistemlerini, ıslahevlerini, suçluları, casusları, ülkenin içeride ve dışarıdaki gizli düşmanlarını, yeraltı hareketlerini, gizli toplulukları ve grupları, manastırları ve tüm diğer inziva mekanlarını, sürgün edilen veya hapsedilen kişileri, hastaneleri, barınma evlerini, zayıf olanları yöneten kurumları, toplama kamplarını, köle ve esirleri, evsizleri, yaralıları, sakat ve malülleri tanımlar.
  Manastırlar, manastır hayatı bu evin kapsamına girer. Ancak Keşişler ve rahibeler 9.ev altında değerlendirilmelidir.


  Hukuk Davalarında ve Uzlaşmazlıklarda:
  Hapsed(il)me evidir. Bu yüzden, bir duruşma haritasında vurgulanmışsa, davalının hapsedileceğine işaret edebilir.
  Bir suçun failinin gizli kalacağını gösterebilir.


  Ticarette:
  Ticari ilişkilerde, 12.ev vurguluysa, özel dikkat gösterilmelidir. Bilinmeyen faktörler devrede olabilir. Elverişli koşullar gecikebilir veya gizli kalabilir. Bu evle ilgili genel talihsizlik, ticari faaliyetlerin doğasına uymaz.


  Çeşitli Olaylarda:
  Çatışmalarda ve talihsiz olaylarda sabotajcıların, olumsuz kadersel etkilerin, bilinmeyen yıkıcı etkenlerin varlığına,talihsiz bir olayda altta yatan nedenlerin ortaya çıkarılamayacağına işaret edebilir.  Yorumda Dikkat Edilmesi Gerekenler:
  12.evi kesen burç
  12.evin içindeki gezegenler, bunların açıları
  11. evin son 5 derecesindeki gezegenler
  12.evin yöneticisinin burç ve ev konumu
  12.evin yöneticisinin açıları


   
 14. ilkimsu

  ilkimsu Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  26 Ekim 2009
  Mesajlar:
  5.041
  Beğenilen Mesajlar:
  118
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  San Juan
  teşekkürler hepsi içinn..

  yalnız şunu tam olarak anlamadım karşıtı derken
  anlaşamadığı burcmu yoksa anlaştığı burcmu??
   
Astrolojide Evler konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Astroloji Sözlüğü

  Astroloji Sözlüğü

  nuray sayarı yıldız haritası yildiz fali 2011 2011 yıldız falı yildiz fali falı Açılar: Bir yıldız haritasında Güneş, Ay ve gezegenler aralarında ve bazen de yükselen burçlarla açılar meydana getirirler.Bu açıların kimi olumlu, kimi olumsuz sayılırlar. Açı yapan gezegenler daha etkili duruma gelebilirler. Astrtolojide açıların yorumlanması çok önemlidir. Astroloji: Doğum anına göre çıkarılan...
 2. Astroloji

  Astroloji

  Hayatınız başarılar ve hoşluklarla dolu olacak.Hayatınız başarılarla ve hoşluklarla dolu olacak.Hayatınız başarılarla ve hoşluklarla dolu olacak.
 3. astrolojinin tarihçesi

  astrolojinin tarihçesi

  Astrolojinin; M.Ö 4. Milenyum da Babil ve Mezopotamya bölgelerine kadar giden bir geçmişi vardır. Bu çağlarda astroloji, daha çok dini inanışların temelinde yaklaşılan bir olgu idi. M.Ö 3. Milenyuma doğru Mısır’da yayılmaya başlayan astroloji; yaşayan uygarlıklara savaşlar, kıtlık ve bereket gibi toplumların temel sorunları hakkında rehberlik etmeye başladı. Kendilerine özgü metotlar...
 4. Astrolojide Günler

  Astrolojide Günler

  Astrolojide yedi gezegen aynı zamanda günlerle özdeşleştirilmiştir: Güneş günü pazar günüdür; Hıristiyanların kutsal günü kabul edilir. Satürn günü Cumartesi günüdür; Satan ya da Şeytan'la ilişkili görülür birisi yeni Latince ismidir diğeri ise eski Latincedir bu da Yahudilerin kutsal günü kabul edilir. Venüs günü Cuma günüdür ki Müslümanların kutsal günü olup sevgi toplanma bir...
 5. Astrolojide Nitelikler

  Astrolojide Nitelikler

  Burçlar ayrıca "nitelikler" denilen gruplara ayrılır. Bu gruplar "öncü", "sabit" ve "değişken" olarak adlandırılır. Her grupta dört burç vardır. Öncü burçlar Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak'tır. Sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep ve Kova'dır. Değişken burçlar da İkizler, Başak, Yay ve Balık'tır. Yükselen burcunuzu da okumalısınız. Öncelikle hangi element...

Sayfayı Paylaş