ATATÜRK Devrimlerinin Kısa Kronolojisi

PaSikA

Yeni Üye
Üye
ATATÜRK Devrimlerinin Kısa Kronolojisi
inkılapların kronolojik sırası inkılapların kronolojik sıralaması atatürkün kısa kronolojisi atatürkün yaptığı yeniliklerin sırası atatürk inkılapları kronolojisi
Kurduğu yeni Türk devletinin, kahraman milleti için, her biri ayrı bir gaye ve ayrı bir hedef olan, aziz Atatürk'ün yaptığı devrimleri şöyle sıralayabiliriz.

1- 2 Mart 1924'de Büyük Millet Meclisine üç kanun teklif edildi.
a) Halifeliğe son verilmesine ve hanedanın sınır dışına çıkarılmasına.
b) Şeriye ve evkaf Bakanlıklarının kaldırılmasına ve Şeriye mahkemelerinin kaldırılmasına.
c) Medreselerin kaldırılmasına ve öğretim birliğinin kurulmasına.
2- Şapka kanunu 28 Kasım 1925
3) Tekke ve türbelerin kapatılması , 30 kasım 1925
Tarikatların kaldırılması.
4) Milletlerarası saat ve takvimin kabulü 26 aralık 1925
5) Medeni Kanunun çıkarılması 17 Şubat 1926
6) Anayasamızın laiklik prensibine göre 5 Nisan 1928
Düzeltilmesi.
7) Latin rakamlarının kabulü 24 Mayıs 1928
8) Yeni Türk harflerinin kabulü 1 Kasım 1928
9) Türk tarih Kurumunun kuruluşu 15 Nisan 1931
10) Türk Dil Kurumunun kuruluşu 12 Temmuz 1932
11) Soyadı Kanunu 21 Haziran 1934
12) Lâkap ve unvanların kaldırılması 26 Kasım 1934
13) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi 5 Aralık 1934
Ulusun coşkunluğunu doğru yola yöneltmeyi bilen Atatürk, nereye kadar gidilmesi ve nerede durulması gerektiğini kesin olarak kestirmesini bilen Atatürk, eski yenilgilerin ve çöküntülerin tesirlerini kökünden kazıyıp atmasını bilen Atatürk; " Kendi yolunda süregelen bir düzeni durdurup onun yerine daha iyi ve daha yararlı olduğuna inanılan yeni ya da iyiliği başkalarınca denenmiş bir düzeni koymak için meydana getirilen geniş etkili bütün bu değişiklikleri" Türk milletinin tam bir milli birlik ve beraberlik içinde mutlu yarınlar yaşaması için yapmıştır. Milletini muasır medeniyet seviyesine ulaştırmak için yapmıştır.

Bundandır ki, bütün ömrünü vakfederek milletimizi en karanlık günlerden, her karış vatan toprağını düşman çizmeleri altında çiğnenmesinden kurtarıp, özgür ve bağımsız yeni bir Türkiye kurarak, dünya milletleri arasında lâyık olduğu şan ve şerefli yerini aldıran Aziz Atatürk"ün, her devrimini ve kutsal "Türkiye Cumhuriyetini" Türk milleti olarak canımızdan aziz bilip bağrımıza basmalıyız.

Bu kutsal emanetlerin üstüne kara bulutların çöktüğünü gördüğümüz an, tarih yeniden tekerrür edecek, boş kalan sayfalarına Türk'ün kahramanlığını tekrar yazdıracaktır.
 
Üst