1. Uysal ve Asi

  Uysal ve Asi Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  11 Şubat 2010
  Mesajlar:
  47
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  istanbul

  atatürk günlüğü-3 ocak

  Konu, 'Mustafa Kemal Atatürk' kısmında Uysal ve Asi tarafından paylaşıldı.

  3 OCAK - JANUARY 3 Tarihte Bugün - Today in History
  < Konu Resmi..>


  Atatürk, Harp Akademi'sini Kurmay Yüzbaşı olarak bitirdiği günlerde

  ( 11 Ocak 1905 tarihinde Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi'nden mezun oldu )


  [FONT=&quot]1932 - Atat[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]rk'[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]n, [/FONT][FONT=&quot]öğ[/FONT][FONT=&quot]leden sonra [/FONT][FONT=&quot]Ç[/FONT][FONT=&quot]ankaya'da [/FONT][FONT=&quot]İ[/FONT][FONT=&quot]smet Pa[/FONT][FONT=&quot]ş[/FONT][FONT=&quot]a'y[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot] kabul[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot], saat 18.30'da Yeni Sinema'y[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot] giderek film[/FONT][FONT=&quot]izlemesi, [/FONT][FONT=&quot]gece saat 23.00'da K[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]l[/FONT][FONT=&quot]ıç[/FONT][FONT=&quot] Ali Bey'in evine u[/FONT][FONT=&quot]ğ[/FONT][FONT=&quot]ray[/FONT][FONT=&quot]ışı.[/FONT]

  [FONT=&quot] [/FONT]

  1931 - Atatürk'ün, gece Ege vapuruyla İstanbul'dan Mudanya'ya hareketi (Geceyi gemide geçirmiştir).

  1930 - Atatürk'ün, Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'ne ilk üye olarak kaydedilmesi
  .
  [FONT=&quot]1926 - Atat[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]rk'[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]n, T[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]rk Tayyare Cemiyeti Genel Merkezi[/FONT][FONT=&quot]'[/FONT][FONT=&quot]ni[/FONT][FONT=&quot] ziyar[/FONT][FONT=&quot]eti ve ilgililerden bilgi al[/FONT][FONT=&quot]ışı[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot] takiben [/FONT][FONT=&quot]ç[/FONT][FONT=&quot]al[/FONT][FONT=&quot]ış[/FONT][FONT=&quot]malar hakk[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]nda[/FONT][FONT=&quot]takdirlerini bildirmesi.[/FONT]

  [FONT=&quot]1925 - Atat[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]rk'[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]n, L[/FONT][FONT=&quot]â[/FONT][FONT=&quot]tife Han[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]m'la beraber trenle Konya'ya geli[/FONT][FONT=&quot]ş[/FONT][FONT=&quot]i.[/FONT]
  [FONT=&quot]Atat[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]rk'[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]n, Konya'da tuttu[/FONT][FONT=&quot]ğ[/FONT][FONT=&quot]u g[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]nl[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]k notlardan: "...Memleket ve milletin kurtulu[/FONT][FONT=&quot]ş[/FONT][FONT=&quot]u ve mutlulu[/FONT][FONT=&quot]ğ[/FONT][FONT=&quot]u i[/FONT][FONT=&quot]ç[/FONT][FONT=&quot]in [/FONT][FONT=&quot]ç[/FONT][FONT=&quot]al[/FONT][FONT=&quot]ış[/FONT][FONT=&quot]maktan ba[/FONT][FONT=&quot]ş[/FONT][FONT=&quot]ka bir amac[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]m yoktur. Bu, bir insan i[/FONT][FONT=&quot]ç[/FONT][FONT=&quot]in k[/FONT][FONT=&quot]â[/FONT][FONT=&quot]fi bir sevin[/FONT][FONT=&quot]ç[/FONT][FONT=&quot] ve [/FONT][FONT=&quot]haz temin eder. Ben ve benimle beraber olanlar, hedefimi[/FONT][FONT=&quot]zin y[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]celi[/FONT][FONT=&quot]ğ[/FONT][FONT=&quot]ine, yolumuzun do[/FONT][FONT=&quot]ğ[/FONT][FONT=&quot]rulu[/FONT][FONT=&quot]ğ[/FONT][FONT=&quot]una eminiz. Bunda asla [/FONT][FONT=&quot]şü[/FONT][FONT=&quot]phe ve teredd[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]d[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]m[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]z yoktur."[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  1922 - Mersin'in Fransız işgalinden kurtuluşu.
  [FONT=&quot]Frans[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]z kad[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]n gazeteci Berthe Georges-Gaulis'in, Adana'dan Atat[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]rk'e mektubu: "...Avrupa'daki [/FONT][FONT=&quot]ş[/FONT][FONT=&quot]ahs[/FONT][FONT=&quot]î[/FONT][FONT=&quot] n[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]fuzunuz g[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]nden g[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]ne artmaktad[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]r. Daima iddia etti[/FONT][FONT=&quot]ğ[/FONT][FONT=&quot]im gibi, bu n[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]fuzunuz [/FONT][FONT=&quot]ş[/FONT][FONT=&quot]ahs[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]za dayanacak olan gelecek bar[/FONT][FONT=&quot]ışı[/FONT][FONT=&quot]n en [/FONT][FONT=&quot]ö[/FONT][FONT=&quot]nemli etkeni olacakt[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]r."[/FONT] [Kocatürk]
  [FONT=&quot]Atat[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]rk'[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]n, Anadolu'da yetimhaneler, numune [/FONT][FONT=&quot]ç[/FONT][FONT=&quot]iftlikleri vb. hay[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]r kurumlar[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot] kurma teklifinde bulunan Amerikan Yak[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]n [/FONT][FONT=&quot]Ş[/FONT][FONT=&quot]ark Yard[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]m Heyeti'ne[/FONT][FONT=&quot] verilecek cevab[FONT=&quot]ı[/FONT]n esaslar[FONT=&quot]ı[/FONT] hakk[FONT=&quot]ı[/FONT]nda Dahiliye Vekilli[FONT=&quot]ğ[/FONT]i'ne yaz[FONT=&quot]ı[/FONT]s[FONT=&quot]ı[/FONT]: "...Ancak bu hususta gerek uzak gerek pek yak[FONT=&quot]ı[/FONT]n bir mazide bize gayet pahal[FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]ya mal olan elim tecr[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]belere dayanarak baz[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot] g[/FONT][FONT=&quot]ö[/FONT][FONT=&quot]z [/FONT][FONT=&quot]ö[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]ne al[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]nacak kay[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]tlar[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]n ifadesine kesin l[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]zum vard[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]r."[/FONT][/FONT][Kocatürk]


  1921 - Türkiye, Ermenistan'la barış anlaşması yaptı.
  Atatürk'ün, -Dışişleri Bakan Vekili Ahmet Muhtar Bey'in dış siyasetle ilgili beyanatı münasebetiyle- Büyük Millet Meclisi'nde konuşması: "Hükümetin siyaseti, gayet belirgin ve açık bir siyasettir ve bu siyasette ekseriyetimize veya heyet-i umumiyemize değil, milletin heyet-i umumiyesini dayanmakta olduğuna tam kanaati vardır." [Kocatürk]


  1920 - Milletvekilleri Mustafa Kemal ile görüşmeye başladı.
  Meclis-i Mebusan'a katılacak mebusların bazısı Ankara'ya gelmeye başladı. Aralarında Dr. Adnan (Adıvar), Cami Bey (Baykurt) ve A. Azmi Bey gibi isimlerin bulunduğu mebuslar Misak-ı Milli'nin ilk taslağı ile Mustafa Kemal'in meclis başkanlığına getirilmesi konusunu tartıştı.
  [FONT=&quot]Atat[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]rk'[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]n, Trakya'da Yunan faaliyetleri [/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]zerine Harbiye Naz[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]r[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot] Cemal Pa[/FONT][FONT=&quot]ş[/FONT][FONT=&quot]a'ya telgraf[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]: "...H[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]k[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]met[/FONT][FONT=&quot]ç[/FONT][FONT=&quot]e kesin giri[/FONT][FONT=&quot]ş[/FONT][FONT=&quot]imlerde bulunularak Yunanl[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]lar[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]n Do[/FONT][FONT=&quot]ğ[/FONT][FONT=&quot]u Trakya'da olsun [/FONT][FONT=&quot]tahriklerine kar[/FONT][FONT=&quot]şı[/FONT][FONT=&quot] durulmas[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]ö[/FONT][FONT=&quot]nemle arz olunur."[/FONT]
  [FONT=&quot]Osmanl[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot] Mebusan Meclisi'ne kat[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]lacak olan milletvekillerinin, gruplar halinde Ankara'ya gelmeye ve Atat[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]rk ile g[/FONT][FONT=&quot]ö[/FONT][FONT=&quot]r[/FONT][FONT=&quot]üş[/FONT][FONT=&quot]meye ba[/FONT][FONT=&quot]ş[/FONT][FONT=&quot]lamalar[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]

  1919 - İngilizlerin Cerablus'u işgal etmeleri.
  [FONT=&quot]Ardahan'da düşman işgaline mani olunmak üzere bir kongre toplanması.[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  1917 - Ardahan Arap Camii'nde 373 Müslüman-Türk Ermeni çeteciler tarafından camiyle birlikte yakıldı.

  1915 - Churchill, Çanakkale'yi abluka altında bulunduran Amiral Garden'den Boğazın yalnız denizden zorlanmasını mümkün görüp görmediğini sorar.   
atatürk günlüğü-3 ocak konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. 3 Ocak 2010 Günlük Burç Yorumları

  3 Ocak 2010 Günlük Burç Yorumları

  Yeni yılın ilk pazar günü yıldızlar bizler için neler diyor melekler merak ediyorsunanız 3 Ocak Günlük Burç Yorumları :ehi: Koç Ateş + Öncü (21 Mart- 20 Nisan) Koç 21 Mart - 19 Nisan Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Bugün, oldukça hareketlisiniz. Çevrenizde birçok zincirleme işin üstesinden...
 2. atatürk günlüğü-1 ocak

  atatürk günlüğü-1 ocak

  1 OCAK - JANUARY 1 Tarihte Bugün - Today in History Mustafa Kemal, Harp Akademisini Kurmay Yüzbaşı olarak bitirdiği günlerde (Ocak 1905) 1938 - Atatürk'ün, yeni yıl nedeniyle kendisine gönderilen kutlama telgraflarına Anadolu Ajansı aracılığıyla açık teşekkürü.Atatürk'ün, gece saat 23.45'de -o günlerde ağır bir grip geçirmekte olan- İsmet İnönü'ye mektubu: "Benim sevgili dostum,...
 3. atatürk günlüğü-2 ocak

  atatürk günlüğü-2 ocak

  2 OCAK - JANUARY 2 Tarihte Bugün - Today in History 1 Ocak-2 Şubat 1924 İlk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İzmir’de www.tsk.mil.tr/anitkabir/ataturk57.html 1936 - Soyadı Kanunu yürürlüğe girdi. Atatürk'ün, öğleye doğru Tevfik Rüştü Aras'ın evine gidişi, saat 13.00'de Çankaya'ya dönüşü. 1935 - Atatürk'ün, yeni yılını kutlayan vatandaşlara Anadolu Ajansı ile teşekkür ve iyi dileklerini...
 4. 3 Ocak 2011 Günlük Burç Yorumları

  3 Ocak 2011 Günlük Burç Yorumları

  burcler 2011 günlük burclar 2011 gundelik burcler gunluk gunluk Yeni yılın ilk pazartesi gününde bizi neler bekliyormuş bakalım :tik: Koç İletişiminizin mükemmel olduğu bir gün. Yakın dostluklar ve kardeşlerle ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda arkadaşlarınızın enerjilerini yükseltecek konuşmalar yaparak, onların moralini yükselteceksiniz. Beklediğiniz haberler,...
 5. 3 Ocak 2012 Günlük Burç Yorumları

  3 Ocak 2012 Günlük Burç Yorumları

  kızlar 3 Ocak 2012 Günlük Burç Yorumları istiyorum bu gün beni neler bekliyor merak ediyorum.

Sayfayı Paylaş