gebe
 1. Uysal ve Asi

  Uysal ve Asi Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  11 Şubat 2010
  Mesajlar:
  47
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  istanbul

  atatürk günlüğü-3 ocak

  Konu, 'Mustafa Kemal Atatürk' kısmında Uysal ve Asi tarafından paylaşıldı.

  3 OCAK - JANUARY 3 Tarihte Bugün - Today in History
  [​IMG]

  Atatürk, Harp Akademi'sini Kurmay Yüzbaşı olarak bitirdiği günlerde

  ( 11 Ocak 1905 tarihinde Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi'nden mezun oldu )


  [FONT=&quot]1932 - Atat[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]rk'[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]n, [/FONT][FONT=&quot]öğ[/FONT][FONT=&quot]leden sonra [/FONT][FONT=&quot]Ç[/FONT][FONT=&quot]ankaya'da [/FONT][FONT=&quot]İ[/FONT][FONT=&quot]smet Pa[/FONT][FONT=&quot]ş[/FONT][FONT=&quot]a'y[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot] kabul[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot], saat 18.30'da Yeni Sinema'y[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot] giderek film[/FONT][FONT=&quot]izlemesi, [/FONT][FONT=&quot]gece saat 23.00'da K[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]l[/FONT][FONT=&quot]ıç[/FONT][FONT=&quot] Ali Bey'in evine u[/FONT][FONT=&quot]ğ[/FONT][FONT=&quot]ray[/FONT][FONT=&quot]ışı.[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]


  1931 - Atatürk'ün, gece Ege vapuruyla İstanbul'dan Mudanya'ya hareketi (Geceyi gemide geçirmiştir).
  1930 - Atatürk'ün, Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'ne ilk üye olarak kaydedilmesi
  .
  [FONT=&quot]1926 - Atat[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]rk'[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]n, T[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]rk Tayyare Cemiyeti Genel Merkezi[/FONT][FONT=&quot]'[/FONT][FONT=&quot]ni[/FONT][FONT=&quot] ziyar[/FONT][FONT=&quot]eti ve ilgililerden bilgi al[/FONT][FONT=&quot]ışı[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot] takiben [/FONT][FONT=&quot]ç[/FONT][FONT=&quot]al[/FONT][FONT=&quot]ış[/FONT][FONT=&quot]malar hakk[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]nda[/FONT][FONT=&quot]takdirlerini bildirmesi.[/FONT]

  [FONT=&quot]1925 - Atat[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]rk'[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]n, L[/FONT][FONT=&quot]â[/FONT][FONT=&quot]tife Han[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]m'la beraber trenle Konya'ya geli[/FONT][FONT=&quot]ş[/FONT][FONT=&quot]i.[/FONT]
  [FONT=&quot]Atat[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]rk'[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]n, Konya'da tuttu[/FONT][FONT=&quot]ğ[/FONT][FONT=&quot]u g[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]nl[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]k notlardan: "...Memleket ve milletin kurtulu[/FONT][FONT=&quot]ş[/FONT][FONT=&quot]u ve mutlulu[/FONT][FONT=&quot]ğ[/FONT][FONT=&quot]u i[/FONT][FONT=&quot]ç[/FONT][FONT=&quot]in [/FONT][FONT=&quot]ç[/FONT][FONT=&quot]al[/FONT][FONT=&quot]ış[/FONT][FONT=&quot]maktan ba[/FONT][FONT=&quot]ş[/FONT][FONT=&quot]ka bir amac[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]m yoktur. Bu, bir insan i[/FONT][FONT=&quot]ç[/FONT][FONT=&quot]in k[/FONT][FONT=&quot]â[/FONT][FONT=&quot]fi bir sevin[/FONT][FONT=&quot]ç[/FONT][FONT=&quot] ve [/FONT][FONT=&quot]haz temin eder. Ben ve benimle beraber olanlar, hedefimi[/FONT][FONT=&quot]zin y[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]celi[/FONT][FONT=&quot]ğ[/FONT][FONT=&quot]ine, yolumuzun do[/FONT][FONT=&quot]ğ[/FONT][FONT=&quot]rulu[/FONT][FONT=&quot]ğ[/FONT][FONT=&quot]una eminiz. Bunda asla [/FONT][FONT=&quot]şü[/FONT][FONT=&quot]phe ve teredd[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]d[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]m[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]z yoktur."[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  1922 - Mersin'in Fransız işgalinden kurtuluşu.
  [FONT=&quot]Frans[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]z kad[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]n gazeteci Berthe Georges-Gaulis'in, Adana'dan Atat[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]rk'e mektubu: "...Avrupa'daki [/FONT][FONT=&quot]ş[/FONT][FONT=&quot]ahs[/FONT][FONT=&quot]î[/FONT][FONT=&quot] n[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]fuzunuz g[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]nden g[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]ne artmaktad[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]r. Daima iddia etti[/FONT][FONT=&quot]ğ[/FONT][FONT=&quot]im gibi, bu n[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]fuzunuz [/FONT][FONT=&quot]ş[/FONT][FONT=&quot]ahs[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]za dayanacak olan gelecek bar[/FONT][FONT=&quot]ışı[/FONT][FONT=&quot]n en [/FONT][FONT=&quot]ö[/FONT][FONT=&quot]nemli etkeni olacakt[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]r."[/FONT] [Kocatürk]
  [FONT=&quot]Atat[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]rk'[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]n, Anadolu'da yetimhaneler, numune [/FONT][FONT=&quot]ç[/FONT][FONT=&quot]iftlikleri vb. hay[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]r kurumlar[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot] kurma teklifinde bulunan Amerikan Yak[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]n [/FONT][FONT=&quot]Ş[/FONT][FONT=&quot]ark Yard[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]m Heyeti'ne[/FONT][FONT=&quot] verilecek cevab[FONT=&quot]ı[/FONT]n esaslar[FONT=&quot]ı[/FONT] hakk[FONT=&quot]ı[/FONT]nda Dahiliye Vekilli[FONT=&quot]ğ[/FONT]i'ne yaz[FONT=&quot]ı[/FONT]s[FONT=&quot]ı[/FONT]: "...Ancak bu hususta gerek uzak gerek pek yak[FONT=&quot]ı[/FONT]n bir mazide bize gayet pahal[FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]ya mal olan elim tecr[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]belere dayanarak baz[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot] g[/FONT][FONT=&quot]ö[/FONT][FONT=&quot]z [/FONT][FONT=&quot]ö[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]ne al[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]nacak kay[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]tlar[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]n ifadesine kesin l[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]zum vard[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]r."[/FONT][/FONT][Kocatürk]


  1921 - Türkiye, Ermenistan'la barış anlaşması yaptı.
  Atatürk'ün, -Dışişleri Bakan Vekili Ahmet Muhtar Bey'in dış siyasetle ilgili beyanatı münasebetiyle- Büyük Millet Meclisi'nde konuşması: "Hükümetin siyaseti, gayet belirgin ve açık bir siyasettir ve bu siyasette ekseriyetimize veya heyet-i umumiyemize değil, milletin heyet-i umumiyesini dayanmakta olduğuna tam kanaati vardır." [Kocatürk]


  1920 - Milletvekilleri Mustafa Kemal ile görüşmeye başladı.
  Meclis-i Mebusan'a katılacak mebusların bazısı Ankara'ya gelmeye başladı. Aralarında Dr. Adnan (Adıvar), Cami Bey (Baykurt) ve A. Azmi Bey gibi isimlerin bulunduğu mebuslar Misak-ı Milli'nin ilk taslağı ile Mustafa Kemal'in meclis başkanlığına getirilmesi konusunu tartıştı.
  [FONT=&quot]Atat[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]rk'[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]n, Trakya'da Yunan faaliyetleri [/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]zerine Harbiye Naz[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]r[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot] Cemal Pa[/FONT][FONT=&quot]ş[/FONT][FONT=&quot]a'ya telgraf[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]: "...H[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]k[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]met[/FONT][FONT=&quot]ç[/FONT][FONT=&quot]e kesin giri[/FONT][FONT=&quot]ş[/FONT][FONT=&quot]imlerde bulunularak Yunanl[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]lar[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]n Do[/FONT][FONT=&quot]ğ[/FONT][FONT=&quot]u Trakya'da olsun [/FONT][FONT=&quot]tahriklerine kar[/FONT][FONT=&quot]şı[/FONT][FONT=&quot] durulmas[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]ö[/FONT][FONT=&quot]nemle arz olunur."[/FONT]
  [FONT=&quot]Osmanl[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot] Mebusan Meclisi'ne kat[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot]lacak olan milletvekillerinin, gruplar halinde Ankara'ya gelmeye ve Atat[/FONT][FONT=&quot]ü[/FONT][FONT=&quot]rk ile g[/FONT][FONT=&quot]ö[/FONT][FONT=&quot]r[/FONT][FONT=&quot]üş[/FONT][FONT=&quot]meye ba[/FONT][FONT=&quot]ş[/FONT][FONT=&quot]lamalar[/FONT][FONT=&quot]ı[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]

  1919 - İngilizlerin Cerablus'u işgal etmeleri.
  [FONT=&quot]Ardahan'da düşman işgaline mani olunmak üzere bir kongre toplanması.[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  1917 - Ardahan Arap Camii'nde 373 Müslüman-Türk Ermeni çeteciler tarafından camiyle birlikte yakıldı.

  1915 - Churchill, Çanakkale'yi abluka altında bulunduran Amiral Garden'den Boğazın yalnız denizden zorlanmasını mümkün görüp görmediğini sorar.


   
atatürk günlüğü-3 ocak konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. 3 Ocak Günlük Burç Yorumları

  3 Ocak Günlük Burç Yorumları

  Merhabalar degerli misafirimiz, sitemizde toplu bir temizlik yapmak zorunda kaldik. Su anda gormek istediginiz konuyu maalesef sizlere sunamiyoruz. ilgili sayfamizin google siralamalarindan dusmesi icin gerekli algoritmik degerleri sitemize verdik. Verdigimiz rahatsizlik icin sizlerden ozur dileriz. Dilerseniz yukaridan sitemizin logosuna tiklayarak anasayfamiza gidebilir, Ya da ust sag...
 2. atatürk günlüğü-1 ocak

  atatürk günlüğü-1 ocak

  1 OCAK - JANUARY 1 Tarihte Bugün - Today in History Mustafa Kemal, Harp Akademisini Kurmay Yüzbaşı olarak bitirdiği günlerde (Ocak 1905) 1938 - Atatürk'ün, yeni yıl nedeniyle kendisine gönderilen kutlama telgraflarına Anadolu Ajansı aracılığıyla açık teşekkürü.Atatürk'ün, gece saat 23.45'de -o günlerde ağır bir grip geçirmekte olan- İsmet İnönü'ye mektubu: "Benim sevgili dostum,...
 3. atatürk günlüğü-2 ocak

  atatürk günlüğü-2 ocak

  2 OCAK - JANUARY 2 Tarihte Bugün - Today in History 1 Ocak-2 Şubat 1924 İlk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İzmir’de www.tsk.mil.tr/anitkabir/ataturk57.html 1936 - Soyadı Kanunu yürürlüğe girdi. Atatürk'ün, öğleye doğru Tevfik Rüştü Aras'ın evine gidişi, saat 13.00'de Çankaya'ya dönüşü. 1935 - Atatürk'ün, yeni yılını kutlayan vatandaşlara Anadolu Ajansı ile teşekkür ve iyi dileklerini...
 4. 3 Ocak 2011 Günlük Burç Yorumları

  3 Ocak 2011 Günlük Burç Yorumları

  burcler 2011 günlük burclar 2011 gundelik burcler gunluk gunluk Yeni yılın ilk pazartesi gününde bizi neler bekliyormuş bakalım :tik: Koç İletişiminizin mükemmel olduğu bir gün. Yakın dostluklar ve kardeşlerle ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda arkadaşlarınızın enerjilerini yükseltecek konuşmalar yaparak, onların moralini yükselteceksiniz. Beklediğiniz haberler,...
 5. 3 Ocak 2012 Salı Günlük Burç Yorumları

  3 Ocak 2012 Salı Günlük Burç Yorumları

  3 Ocak 2012 Günlük Burç Yorumunuz 3 Ocak 2012 Salı Günlük Burç Yorumları Sevgili Melek'ler, bu gün burcunuza göre sizi neler bekliyormuş, buyrun öğrenelim. İşte burcunuz ve bu gün sizi bekleyen yorumlarınız Melek'lerim. Koç Burcu Yorumu Çevrenizi istediğiniz gibi yönlendirme çabası içinde olacaksınız. Olumlu gayretleriniz yanlış anlaşılsa bile, siz işin sonucunu beklemelisiniz. Ailenizin...

Sayfayı Paylaş