Atatürk'ün Kendi Sözleriyle İlkeleri

Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Atatürk'ün Kendi Sözleriyle İlkeleri
atatürkün sözleriyle ilkeleri
ATATÜRK’ÜN SÖZLERİYLE ATATÜRK İLKELERİ​

1. Türk halkı asırlardan beri hür ve müstakil yasamıs ve istiklali bir lâzımı hayatiye telakki etmis bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yasamamıstır, yasayamaz ve yaşamayacaktır. MİLLİYETÇİLİK​


2. Yurdumuzu
dünyanın en bayındır ve en uygar ülkeleri düzeyine çıkaracagız, milletimizi en genis refah araç ve kaynaklarına sahip kılacagız. Milli kültürümüzü çagdas uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracagız. İNKILAPÇILIK (DEVRİMCİLİK)


3. Büyük devletler kuran

atalarımız, büyük ve sümullü (kapsamlı) medeniyetlere de sahip olmustur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türkiye’ye ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocugu ecdadını tanıdıkça daha büyük isler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. MİLLİYETÇİLİK


4. Efendiler ve ey millet; biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti, seyhler, müritler memleketi olamaz. En dogru, en hakiki yol medeniyet yoludur. LAİKLİK5. Ben 1919 senesi

Mayıs’ı içinde Samsun’a çıktıgım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız Türk Milletinin asaletinden dogan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. MİLLİYETÇİLİK


6. Esas, Türk Milletinin haysiyetli ve serefli bir millet olarak

yasamasıdır. Türk’ün haysiyeti, izzetinefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yasamaktansa mahvolsun evladır. Binaenaleyh, ya istiklal, ya ölüm! MİLLİYETÇİLİK


7. İdare usulümüz

kayıtsız sartsız hakimiyetine sahip olan halkın, mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir. CUMHURİYETÇİLİK - HALKÇILIK


8. Artık, hükümet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıŞtır. Hükümet millettir ve millet hükümettir. CUMHURİYETÇİLİK - HALKÇILIK9. Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun,

bağımsızlıktan yoksun bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık olamaz. MİLLİYETÇİLİK


10. Bizim

halkımız menfaatleri birbirinden ayrılır sınıflar halinde degil, aksine varlıkları ve çalısmalarının sonucu birbirine lazım olan sınıflardan ibarettir. HALKÇILIK


11. Milli servetin

dagıtımında daha mükemmel bir adalet ve emek sarfedenlerin daha yüksek refahı, milli birligin muhafazası için sarttır. Bu sartı daima göz önünde tutmak, milli birligin temsilcisi olan devletin mühim vazifesidir. HALKÇILIK


12. Dünyada her sey için, medeniyet için, basarı için en hakiki mürsit (yol gösterici) ilimdir, fendir. LAİKLİK - İNKILAPÇILIK13. Gözlerimizi

kapayıp tek basımıza yasadıgımızı düsünemeyiz Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile alakasız millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yasayacagız. İNKILAPÇILIK (ÇAĞDAŞLAŞMA)


14. Medeniyet yolunda

basarı, yenilikleri kavrayıp uygulama alanında basarılı olmak için tek ilerleme ve gelisme yolu budur. İNKILAPÇILIK (DEVRİMCİLİK)


15. Beyan etmeliyiz ki devlet ve fert birbirine

karsı degil birbirinin tamamlayıcısıdır. DEVLETÇİLİK


 

Benzer İçerikler

Üst