Atatürk'ün ölümsüz sözlerini yazabilirmiziniz ödev için

  • Konbuyu başlatan Kayıtsız Üye
  • Başlangıç tarihi
K

Kayıtsız Üye

Forum Okuru
Atatürk'ün ölümsüz sözlerini yazabilirmiziniz ödev için
Merhaba.Ödevim için sizlerden Atatürk'ün ölümsüz sözlerini rica ediyorum. Çok acil lazım yardım edin.
 
-Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.

-Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur.

-Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.

-Dünyada ve dünya milletleri arasında sükun, huzur ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan mahrumdur.

-Türkiye'nin güvenini amaç edinen, hiçbir başka ulusun aleyhinde olmayan bir barış yolu, her zaman bizim ilkemiz olacaktır.

-Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmuş bir milletiz.

-Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır.

-Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.

-Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avıdır.

-Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır.

-Ben yaşayabilmek için, kesin olarak bağımsız bir ulusun evladı kalmalıyım. Bu yüzden ulusal bağımsızlık bence bir hayat sorunudur.

-Ya istiklal, ya ölüm.

-Bilim, gerçeği bilmektir.

-Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız.

-Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

-Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener.

-Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.

-Bugün vatanımızda bir milli kudret varsa, o cereyan, felaketlerden ders alan ulusun kalp ve dimağından doğmuştur.

-Milli sınırlar içinde bulunan yurt parçaları bir bütündür; birbirinden ayrılamaz.

-Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller . ister.

-Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.

-Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.

-Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur.

-Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur.

-Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

-Cumhuriyet fazilettir.

-Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

-Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! Servet ve onun doğal sonucu olan rahat yaşamak ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır. . Yaşamak demek çalışmak demektir.

-Türk, öğün, çalış, güven.

-Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir.

-Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

-İnkılap, Türk ulusunun son asırlarda geri bırakılmış kurumlarını yıkarak yerlerine, ulusun en yüksek uygarlık düzeyine ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar koymaktır.

-Türk milletinin son yıllarda gösterdiği harikaların, yaptığı siyasi ve sosyal inkılapların gerçek sahibi kendisidir.

-Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.

-Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

-Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır.

-Türk dili, dillerin en zenginlerindendir.

-Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.

-Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir.

-Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

-Tehdide dayanan ahlak, bir erdemlilik olmadığından başka, güvenilmeye de layık değildir.

-Birtakım kuşbeyinli kimselere kendinizi beğendirmek hevesine düşmeyiniz; bunun hiçbir kıymeti ve önemi yoktur.

-Bir milletin ahlak değeri, o milletin yükselmesini sağlar.

-Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür.

-Saygısızlığın, saldırının küçüğü, büyüğü yoktur.

-Samimiyetin lisanı yoktur. Samimiyet sözlerle açıklanamaz. O, gözlerden ve tavırlardan anlaşılır.

-Medeniyetin esası, ilerlemesi ve kuvvetin temeli, aile hayatın-dadır. Bu hayattaki fenalık mutlaka toplumsal, ekonomik ve politik beceriksizliği doğurur.
 
Geri
Üst