1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113

  Atatürk'ün özel kitapları

  Konu, 'Mustafa Kemal Atatürk' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  atatürkün intikatı
  Anıtkabir 1007 1. A. Cevat : Koşma. Bakü-1335 (1919) Açıksöz Matbaası. &0 s.8°
  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.
  T811.32
  Anıtkabir 1245
  2. A cheval de Varsovie à Constantinople par un capitaine de hussards, avec une préface de Pierre Loti. Paris 1893 Paul Ollendorff. 2y.+271 s.+1y. 8°
  808.8

  Anıtkabir 1016

  3. A. Rıfkı : Nâkus-i adem-Hiçîye doğru-Semum-i efkâr-Visal ve firak. Istanbul 1329 (1913) Manzume-i Efkar Matbaası.96 s. 8°1 portre. T811.315

  Anıtkabir 1367
  4. (Abalıoğlu), Yunus Nadi (1880-1945) : Kırk dokuz saat Zeplin ile havada. Istanbul 1930 Cumhuriyet Matbaası. 101 s. 8° resim.
  Not : Armağanır, imzalıdır.
  910.4, T818.316

  Anıtkabir 1949
  5. (Abdi, XIX.y.y.) : Tabsırat ül-eşkiya.y.y.t.y.101 s. 8°
  Not : Eski harflidir- 1266 Bosna vukuatı.
  956.0743, 923.556

  Anıtkabir 1927
  6. Abdullah Paşa (1846-1937) : 1328 Balkan harbinde Şark Ordusu Kumandanı Abdullah Paşa’nın hatıratı. Istanbul 1336 (1920) Erkan-ı Harbiye Mektebi Matbaası. 232 s. 8° 4 levha, 3 harita.
  956.0743, 923.556

  Anıtkabir 188
  7. Abd’un-na’im b. Hasan (XVII.y.y.) : Ceridet’ül-evâ’il ve hamidet ülevâhir. 29 Recep 1022 H. (1613 M.) 7+105+2 yk.205´142-152´85 mm. 17 st. Talik kırması, mlf. hattı. Kırmızı szb. sarı ve krem rengi saykallı çıpa filigranlı kt. vişne rengi meşin, şemseli, mıklepli cild.
  Not : Başta fevaid ve fihrist 1 a’da yazarın ve Muhammed b. Abdir-rahman’ın temellük kayıt ve mühürleri vardır.
  297.9, 091.5

  Anıtkabir 2029
  8. Abdurrahman Şeref (1853-1925) : Tarih-i Devlet-i Osmaniye Mekâtib-i âliyyede tedris olunmaktadır. 2.c. (1 c.Birl.)-Istanbul 1315-1318 (1899-1902) Karabet Matbaası 8°
  1.c. : 1315 (1899) 352 s.
  2.c. : 1318 (1902) 422 s+5 s.
  Not : Işaretli ve notludur.
  956.0707

  Anıtkabir 1918
  9. Abdurrahman Şeref (1853-1925) : Tarih musahabeleri. Istanbul 1339 (1923) Matbaa-i Amire. 404+ 4 s. 8°
  “Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti Neşriyatından Adet 51”
  956.07

  Anıtkabir 943
  10. Abdülâhat Nuri : Içki. Kastamonu 1337 (1921) Kastamonu Matbaası. 37 s. 8°
  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.
  T811.315

  Anıtkabir 1947
  11. Abdülkadir (Kadri) : Bursa tarihi kılavuzu. 1.k. Bursa 1327 (1911) Matbaa-i Vilâyet. 312 s. 8°
  956.14102

  Anıtkabir 175
  12. Abdül-Kerim Maulavi : Prophet of Islam and his teaching. Calcutta 1936 Calcutta Art Printers. 95+XXX s. 8° 3 planş.
  297.92,297

  Anıtkabir 1280
  13. About, Edmond (François Valentin, 1828-1885) : De pantoise à Stamboul le grain de plom b dans les ruines, les oeufs de paques, le Jardin de mon grand’père, au petit trianon quatre discours. Paris 1884 Hachette et Cie. 284 s.+ 1y. 8°
  Not : Iç kapak ve 111-113. sayfalar işaretlidir.
  848.8

  Anıtkabir 1418
  14. About, Edmond (François Valentin, 1828-1885) : La Grèce contemporaine. 8. éd. Paris 1883 Hachette et Cie. 408 s. 8°
  914.95

  Anıtkabir 1923
  15. Abû-Hayyân (Muhammed b. Yusuf Gırnati, 1256-1345) : Kitab al-idrak li-lisân al-Atrâk. Açıklamaları yapan : Dr. Ahmet Caferoğlu. Istanbul 1931 Evkaf Matbaası. XV +186+158 s. 8°
  492.7 T42, 030.4

  Anıtkabir 1902
  16. Açıksözlü, Hüsnü (1894-1939) : Istiklal Harbinde Kastamonu. Kastamonu 1933 Kastamonu Vilayet Matbaası. 162 s. 8° resim.
  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.
  956.0811, 956.12

  Anıtkabir 18
  17. Açış dersleri. Istanbul Üniversitesinin kurucu ve koruyucusu, Atatürk’e bağlılık ve saygıları. y.y.t.y. 467+2 s. 8°
  040

  Anıtkabir 1663
  18. Adams, W(illiam) H(enry) Davenport (1828-1891) : Egypt. Past and present. Described and illustrated-With a narrative of its occupation by the British, and of recent events in the Soudan. London 1894 T. Nelson and Sons. 380 s. 8° resim, planş, portre, harita.
  932.962

  Anıtkabir 301,306
  19. Afanas’ev, P.O. : Metodika russkogo yazıka. Dlya pedagogiçeskih tehnıkumov; prepodovateley naçal’noy şkolı. 11.12 d.Redaktör : F.A. Fridlyand. Moskva 1935 Gosudarstvennoe Uçebno-Pedagogiçeskoe Izdatel’stva. 256 s. 8° resim.
  372.4


  Anıtkabir 326
  20. Afanas’ev, P.O.-I.N. Şapoşnikov : Uçebnik russkogo yazıka dlya naçal’noy şkolı, Grammatika i pravopisania. II. çast, 3.1.4. klassı. 4. izd. Redaktör : F. Fridlyand. Moskva 1936 Gosudarstvennoe Uçebno-Pedagogiçeskoe Izdatel’stvo. 100 s. 8° resim.
  372.4

  Anıtkabir 389
  21. Afetinan, (A., 1908-1985) : Intihap. Istanbul 1930 Devlet Matbaası. X+72 s. 8° 1 planş, 1 levha.
  “Yurt Bilgisi Notlarından”
  Not : Intihap bilgilerinin 1.kısım, hukuk profesörlerinin en yeni kitaplarından alınmış kısa notlardır. 2. kısım, intihap kanun ve usülümüzün kolay anlaşılır bir tarzda özetidir. Eser notlu ve işaretlidir.
  324

  Anıtkabir 333
  22. Afetinan, (A., 1908-1985)-Recep (Peker) : Vatandaş için medeni bilgiler. 2 c. Yayımlanan : Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti. Istanbul 1933 Devlet Matbaası. 8° resim.

  1.c. : Afetinan, A. : 3. bs. XVI+302 s. 2.c. : (Peker), Recep : 2. bs. XVIII+298 s.
  “Yurt Bilgisi Notlarından”
  320.7, 330.7

  Anıtkabir 1348
  23. L’Afghanistan. Paris t.y. Imp. Cosmos. 95 s. 8° planş, portre.
  Not : Kitabın iç kapağı eksiktir. 21, 23, 63. sayfalar işaretlidir.
  915.81

  Anıtkabir 1930
  24. Aflalo, F(rederick) G(eorge, 1870-1918) : Regilding the crescent. London 1911 Martin Secker. XI+310 s. 8° 20 planş, 1 harita.
  956.0743


  Anıtkabir 1047
  25. Agâh Izzet : Davuldan Ilhamlar. Istanbul 1927 Cumhuriyet Matbaası. 36 s. 8°
  “Haftalık Mecmua Neşriyatı : 4”
  Not: Yazarın imzalı armağanıdır.
  T818.315, 808.8


  Anıtkabir 332
  26. (Ağaoğlu), Ahmet (1869-1939) : Devlet ve fert. Istanbul 1933 Sanayii Nefise Matbaası. 141 s. 8°
  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.
  323.4


  Anıtkabir 594/1
  27. (Ağaoğlu), Ahmet (1869-1939) : Teşkilatı Esasiye Kanunumuz nasıl tekevvün etti ? y.y.t.y. 77 s. 8°
  Not : Yazarın imzalı armağanıdır. Içinde, Atatürk’e daktilo ile yazılmış bir mektubu vardır.
  342.41, 347.21


  Anıtkabir 1884
  28. Ahmet Atâ, Tayyarzade (1810-1877) : Tarih-i Atâ. 5 c.(4 c.birl) Istanbul 1291-1293 (1875-1877) Şeyh Yahya Efendi Matbaası, Ali Efendi Matbaası. 8°
  956.07
  Anıtkabir 2065
  29. Ahmet B. Abdullah b. Arabşah (1389-1450) : Tarihi Timurlenk. tercüme eden : Nazmizade (Hüseyin) Mırtaza. Istanbul 1277 (1861) Ceridehane Matbaası. 243 s. 8°
  950.2

  Anıtkabir 939
  30. Ahmet b. Mahmut Yuğnaki (XII. y.y.) : Hibet ül-hakâyik. 2 ks. Şarihi ve nâkili : Necip Asım (Yazıksız). Istanbul 1334 (1918) Matbaa-i Amire. 8°
  1.ks. : 112 s.
  2.ks. : 55 s.
  Not : 1.ks. : Çeviridir, 2.ks. : Uygur ve Arap harfli tıpkıbasımdır
  T811.232

  Anıtkabir 1076
  31. Ahmet Burhanettin : Gazi’nin kızı. Milli, mefkûrevi, manzun, mensur hikaye. Istanbul 1927 Cumhuriyet Matbaası. 132 s. 8°
  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.
  T813.315

  Anıtkabir 193
  32. Ahmet Cevdet (Paşa, 1822-1895) : Kısas-ı enbiya ve tevarih-ı hülefa. 12 cüz (2c.birl.). Istanbul 1331 (1915) Kanaat Kütüphanesi. 8°
  1-6. cüz. : 696 s. : 7-12. cüz. : 1193+3 s.
  297.991, 297.941, 956.3011

  Anıtkabir 1849
  33. Ahmet Cevdet (Paşa, 1822-1895) : Tarih-i Cevdet. 12 c.2. bs. Tertib-i Cedid. Istanbul 1309 (1893) Matbaa-i Osmaniyye. 4°
  956.074


  Anıtkabir 1974
  34. Ahmet Cevdet (Paşa, 1822-1895) : Tarih-i Cevdet. 12 c. (4 c.birl.) 2.bs. Istanbul 1309 (1893) Matbaa-i Osmaniyye. 8°
  956.074


  Anıtkabir 1352
  35. Ahmet Midhat (1844-1912) : Avrupa’da bir cevelân. Istanbul 1307 (1891) Tercüman-i Hakikat (Matbaası). 1044 s. 8°
  910.4, T818.311


  Anıtkabir 907
  36. Ahmet Midhat (1844-1912) : Dağarcık. 10 cüz. Istanbul 1288-1289 (1872-1873) Ahmet Midhat Matbaası. 320 s. 8°
  T814.311


  Anıtkabir 1293
  37. Ahmet Midhat (1844-1912) : Mıfassal tarih-i kurûn-i cedide.2.c. Istanbul 1303 (1887) Tercüman-ı Hakikat Matbaası. 8°
  1.c. : 797+3 s. 32 planş, 3 levha, 11 harita.
  2.c. : 800 s.
  909.956
  Anıtkabir 1904
  38. Ahmet Midhat (1844-1912) : Uss-i inkılâb. Kırım muharebesinden Culus-i Hümayuna kadar. 2 ks. Istanbul 1294-1295 (1878-1879) Takvimhane-i Amire. 8°
  1.ks. : 440+1 s.
  2.ks. : 419 s.
  956.074

  Anıtkabir 1899
  39. Ahmet Midhat (1844-1912) : Zübdet ül-hakayık. Istanbul 1295 (1879) Takvim-i Vekayi Matbaası. 534 s. 8°
  956.0742, 949.7

  Anıtkabir 1966
  40. Ahmet Muhtar Paşa (1861-1926) : Osmanlılığın Avrupa’da tarz-ı Teessürü yahut feth-i celil-i Kostantiniyye 857 Hicri 1453 Milâdi. 1.c. Istanbul 1316 (1900) Matbaa-i Tahirbey. 311 s. 4° resim.
  “A’yad-i Mefahir-i Milliye-i Osmaniyye’den”
  956.0721

  Anıtkabir 875
  41. Ahmet Rasim (1864-1932) : Falaka. Istanbul 1927 Hamid Matbaası. 153+ 2 s. 8°
  T818.313

  Anıtkabir 1913
  42. Ahmet Rasim (1864-1932) : Resimli ve haritalı Osmanlı tarihi. 4 c. Istanbul 1326-1328 (1910-1912) Şems Matbaası Matbaa-i Ebüzziya. 8° resim.
  956.07

  Anıtkabir 1914
  43. Ahmet Rasim (1864-1932) : Resimli ve haritalı Osmanlı tarihi.1. c.2.tb. Istanbul 1328 (1912) Şems Matbaası. 616 s. 8° resim, 1 portre
  956.07

  Anıtkabir 1517
  44. Ahmet Rasim (1864-1932) : Şinasi. Ilk büyük muharrirler. Istanbul 1927 Yeni Matbaa. 160 s. 8°
  Not : yazarın armağanıdır. Iç kapağı yoktur.
  928.T1

  Anıtkabir 2056
  45. Ahmet Raşit (Paşa,-1891) : Tarih-i Yemen ve San’a. 2 c. (Istanbul) 1291 (1875) Basiret Matbaası. 8°
  1.c. : 3+ 322 s.; 2.c. : 374 s. 2 levha
  953.3

  Anıtkabir 1901
  46. Ahmet Resmi, Giridî (1700-1783) : Hulâsat ül-itibâr. Istanbul 1286 (1870) Mihendisyan Matbaası. 99 s. 8°
  Not : 1767 Osmanlı-Rus seferi hakkındadır.
  956.0732

  Anıtkabir 890
  47. Ahmet Reşat : Herkesin tanıdığı iki hanım. Dram, 4 perde. Istanbul 1325 (1909) Arşak Garoyan Matbaası. 78 s. 8°
  T812.313


  Anıtkabir 1490
  48. (Ahmet) Rif’at (b.Ismail, -1876) : Verd ül-hadâik. Hadikat ül-vüzera zeyli. (Istanbul) t.y. 76 s. 8°
  Not : Eski harflidir.
  923.25608

  Anıtkabir 32
  49. Ahmet Rif’at (Yağlıkçızade-1894) : Lûgat-ı tarihiyye ve coğrafiyye. 7c. (3c.birl.) Istanbul 1299-1300 (1883-1884) Mahmud Bey Matbaası. 8°
  1.c. : 351 s.; 2.c. : 314 s.; 3.c. : 360 s.; 4.c. : 266 s.; 5.c. : 288 s.; 6.c. : 288 s.; 7.c. : 262 s.

  Anıtkabir 1941
  50. Ahmet Saip (1859-1920) : Abdülhamid’in evâil-i saltanatı. 2.bs. Kahire 1326 (1910) Hindiyye Matbaası. 206 s. 8°
  956.0743

  Anıtkabir 1972
  51. Ahmet Vâsıf (Vakanüvis-1806) : Mahâsin ül-âsâr ve hakâyık ül-ahbâr. (Târih-i Vâsıf). 2.c. (1 c.birl.). Istanbul 1219 (1803) Dar üt-tibbaat il-Amire. 4°
  956.074, 093

  Anıtkabir 106
  52. Ahmet Vefik Paşa (1823-1891) : Lehce-i Osmânî. 2 c.y.y.t.y. 8°
  1.c. : 7+856 s.
  2.c. : 857-1455 s.
  Not : Eski harflidir.
  T423.4, 030.4

  Anıtkabir 117
  53. Ahmet Vefik Paşa (1823-1891) : Lehce-i Osmânî. 2 cüz. Tab-ı cedid. Istanbul 1306 (1890) Mahmud Bey Matbaası. 7+8+1455 s. 8°
  Not : 1. cüz aslı Arapça ve Farsça olmayan kelimeleri, 2. cüz aslı Arapça ve Farsça olan kelimeleri kapsamaktadır.
  T423.4, 030.4

  Anıtkabir 105
  54. Ahmet Vefik Paşa (1823-1891) : Lehce-i Osmânî 2.c. Istanbul 1293 (1876) Tab’hane-i Amire. 608-1293 s. 8°
  T423.4, 030.4

  Anıtkabir 105
  55. Ahterî, Mustafa Karahisarî ( -1561) : Ahteri kebir. Istanbul 1302 (1886) Matbaa-i Amire. s. 8°
  492.7T42, 030.4

  Anıtkabir 102
  56. Ahterî, Mustafa Karahisarî ( -1561) : Ahteri kebir. 2.c. (1.c.birl.). Istanbul 1316-1318 (1900-1902) Mahmud Bey Matbaası, Hurşîd Matbaası. 8°
  1.c. : 1316 (1900) Mahmud Bey Matbaası. 616 s.
  2.c. : 1318 (1902) Hurşîd Matbaası. 617-1204 s.
  Not : Kitabın sonunda 2. cildin basım yılı 1311 olarak kayıtlıdır.
  492.7T42, 030.4

  Anıtkabir 14,56
  57. Ahterî, Mustafa Karahisarî ( -1561) : Lügat-i Ahteri cedid. (Istanbul) t.y. 480 s. 8°
  Not : Eski harflidir.
  492.7T42, 030.4
  Anıtkabir 1777
  58. Aimond, Ch(arles, 1874- ) : La fin du moyen âge et le XVI e siècle 1328-1610. Classe de troisıeme. 2. éd. Paris 1927 J. de Gigord. II+430 s. 8° resim, planş, portre, harita.
  “Cours d’Histoire à l’Usage de l’ Enseignement Secondaire”
  940.1707, 940.207

  Anıtkabir 1173
  59. Aimond, Ch(arles, 1874- ) : Histoire moderne de 1715 a 1815. Classe de première. 8. éd. Paris 1927 J. de Gigord. XII+559 s. 8° resim, planş, portre, harita
  “Cours d’Histoire à l’Usage de l’Enseignement Secondaire”
  940.207

  Anıtkabir 1774
  60. Aimond, Ch(arles, 1874- ) : Histoire moderne du xe siècle à 1715.Classe de seconde. 3. éd. Paris 1925 J. de Gigord. 668 s. 8° resim, planş, portre, harita
  “Cours d’Histoire à l’Usage de l’Enseignement Secondaire”
  Not : 344-352. sayfaları işaretlidir.
  940.1407, 940.207

  Anıtkabir 1775
  61. Aimond, Ch(arles, 1874- ) : Le moyen âge jusqu’à la guerre de cent ans, fin du V e. siècle 1328. Classe de quatrieme. 3. éd. Paris 1929 J. de Gigord. VI+444 s. 8° resim, planş, harita
  “Cours d’Histoire à l’Usage de l’Enseignement Secondaire”
  Not : 48, 69, 222, 223, 253. sayfalar işaretli ve notludur.
  940.107

  Anıtkabir 1658
  62. Aimond, Ch(arles, 1874- ) : L’Orient et la Grèce. Classe de sixième. 3 éd. rev., corr. Paris 1927 J. de Gigord. VII+311 s. 8° resim, planş, harita
  “Cours d’Histoire à l’Usage de l’Enseignement Secondaire”
  Not : Bazı sayfalar işaretli ve notludur.
  938.07, 335.07, 933.07

  Anıtkabir 1170
  63. Aisopos : Ezop’un hikayeleri. Ingilizceden tercüme eden : Sabiha Zekeriya (Sertel). Istanbul 1928 Resimli Ay Matbaası -Türk Limited Şirketi. 175 s. 8° resim.
  “Türkiye Himaye-i Eftal Cemiyeti Çocuklara Mahsus Neşriyatı 2”
  881

  Anıtkabir 1234
  64. Ajam, Maurice (1861- ) : La parole en public. Nouv. èd. avec les procèdès cratoires de Aristide Briand, Raymond Poincar’e, Joseph Coillaux... etc. Paris t.y. Pierre Poncier. 288 s. 8°
  Not : Bibliyografya.
  808.5

  Anıtkabir 151
  65. Akadêmia Athênon : Leksikon tês hellênikês glossês. 1. mer., 1. tom. Athênai 1933 Typographeion Hestia K. Maisner, N. Korgadoure 4° 1. mer., 1. tom. : Historikon leksikon tês neas hellênikês tês tê koinos homiloumenês tês tê koinos homiloumenês kai ton ıdiomaton-A-Am LXXXVIII+561 s.

  Anıtkabir 1009
  66. Aka Gündüz (Enis Avni, 1885-1958) : Beyaz kahraman. Piyes, 1 perde, 4 manzara. Ankara 1932 Aka Gündüz Kitabevi. 34 s. 8°
  “Temsil Serisi : 1”
  T812.315
  Anıtkabir 971
  67. Aka Gündüz (Enis Avni, 1885-1958) : Dikmen yıldız. Istanbul 1928 Ikdam Matbaası. 411+2 s. 8°
  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.
  T813.315

  Anıtkabir 1010
  68. Aka Gündüz (Enis Avni, 1885-1958) : Köy muallimi. Piyes, 1 perde, 4 manzara. Ankara 1932 Aka Gündüz Kitabevi. 24 s. 8°
  “Temsil Serisi : 2”
  T812.315

  Anıtkabir 1063
  69. Aka Gündüz (Enis Avni, 1885-1958) : Meçhul asker. Inkılâp hikayeleri. Istanbul 1930 Muallim Halit Kitaphanesi. 48 s. 8°
  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.
  T813.315

  Anıtkabir 1014
  70. Aka Gündüz (Enis Avni, 1885-1958) : Yılmazlar’ın ikizler. 2 perde, 7 tablo. Ankara 1932 Hakimiyeti Milliye Matbaası. 55 s. 8°
  “Temsil Serisi : 3”
  T812.315


  Anıtkabir 1004
  71. Akçam H(alil) Ibrahim (1885-1956) : Günün mutlularına. Istanbul 1933 Ekspres Matbaası. 120 s. 8° planş, portre.
  T811.316


  Anıtkabir 1075
  72. Akçura, Yusuf (1876-1935) : Altın armağan. y.y.t.y. 59+64 s. 8°
  Not : Eski harlidir.
  T818.315


  Anıtkabir 230
  73. (Akçura), Yusuf (1876-1935) : Tarih-i Siyasi. y.y.t.y. 208 s. 8°
  Not : Mehmet Cemil Birsel’in “Hukuk-u Düvel” adlı eserinin sonundadır. Eski harflidir.
  909.807


  Anıtkabir 1811
  74. (Akçura), Yusuf (1876-1935) : Zamanımızın Avrupa siyasi tarihi 5inci tedris senesi. Ankara 1930 Yeni Gün Matbaası. 255+3 s. 8°
  “Ankara Hukuk Mektebi Neşriyatı”
  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.
  940.2807   
 2. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113
  Cevap: Atatürk'ün özel kitapları
  Anıtkabir 1645

  182. Babelon, Ernest (Charles François, 1854-1924) : Manuel d’archeologie orientale. Chaldée, Assyrie, Perse, Syrie, Judée, Phenicie, Carthage. Paris 1888 Maison Quantin. 318 s. 8° resim, planş.

  “Bibliotheque de l’Enseignement des Beaux-Arts”

  Not : Bibliyografya. 5., 6., 9., 11., 13., 14., 36., 37. sayfalar işaretlidir.

  935  Anıtkabir 1505

  183. Babur, Zahirüddin Muhammed (1483-1530) : Memoires de Baber Zahired-din-Mohammed. 2 t. Traduits pour la première fois sur le textedjagatai A(bel Jean Baptiste Marie Michel) Pavet de Courteille. Paris. 1871 Maisonneuve et Cie. 8°

  1.t. : XVI+467 s.; 2.t. : 467 s.

  923.154, 954.02  Anıtkabir 727

  184. Bachelard, Gaston (1884-1962) : Yeni ilmi zihniyet. Çeviren : Hilmi Ziya Ülken. Istanbul 1935 Vakit Gazete-Matbaa Kütüphane 201 s. 8°

  “Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı Sayı : 22”  Anıtkabir 1027

  185. Bahtiyarname. Müstensihi : Mustafa Rahme (Balaban). Istanbul 1339 (1923) Matbaâ-i Amire. 16+1 s. 8°

  “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Maarif Vekâleti Neşriyatından Adet : 44”

  T813.235, 398.21

  Anıtkabir 28

  186. Bailly, A (natole, 1833-1911) : Dictionnaire grec-français. Redigé avec le concours de E(mile) Egger à l’usage des éléves des lysées et des collèges. 14. èd. Paris 1930 Hachette. XXXII+2227 s. 4°

  483.4, 030.4  Anıtkabir 878

  187. Baki. (Mahmut Abdülbaki, 1526-1599) : Eş’âr-ı müntahabe. Cami ve naşiri : Şemseddin Sami. Istanbul 1317 (1901) Mahmut Bey Matbaası. 112 s. 8°

  “Kütübhâne-i Müntahabat Adet : 1”

  T811.216  Anıtkabir 400

  188. Ballard, P(hilip) B(oswood 1865- ) : Fundemental English. London t.y. University of London Press Ltd. 48 s. 8° renkli resim.

  “Junior Series Book I”

  372.6 Ingilizce  Anıtkabir 681

  189. Ballard, P(hilip) B(oswood 1865- ) : Fundemental English. London 1931 University of London Press Ltd. 160 s. 8° renkli resim.

  “Senior Series Pupil’s Book II”

  428  Anıtkabir 682

  190. Ballard, P(hilip) B(oswood 1865- ) : Fundemental English. London 1934 University of London Press. 192 s. 8° renkli resim.

  “Senior Series Pupil’s Book III”

  428  Anıtkabir 683

  191. Ballard, P(hilip) B(oswood 1865- ) : Fundemental English. London 1934 University of London Press Ltd. 117 s. 8° renkli resim, renkli planş.

  “Senior Series Pupil’s Book IV”

  428  Anıtkabir 403

  192. Ballard, P(hilip) B(oswood 1865- ) : Fundemental English. London t.y. University of London Press Ltd. 112 s. 8° resim.

  “Junior Series Book IV”

  372.6 Ingilizce  Anıtkabir 401

  193. Ballard, P(hilip) B(oswood 1865- ) : Fundemental English. London t.y. University of London Press Ltd. 80 s. 8° renkli resim.

  “Junior Series Book II”

  372.6 Ingilizce  Anıtkabir 402

  194. Ballard, P(hilip) B(oswood 1865- ) : Fundemental English. London t.y. University of London Press Ltd. 80 s. 8° renkli resim.

  “Junior Series Book III”

  372.6 Ingilizce

  Anıtkabir 680

  195. Ballard, P(hilip) B(oswood 1865- ) : Fundemental English. New impr. London 1935 University of London Press Ltd. 144 s. 8° renkli resim.

  “Senior Series Pupil’s Book I”

  428  Anıtkabir 404

  196. Ballard, P(hilip) B(oswood 1865- ) : Fundemental English. Answers only. London t.y. University of London Press Ltd. 18 s. 8°.

  “Junior Series Book I”

  372.6 Ingilizce  Anıtkabir 405

  197. Ballard, P(hilip) B(oswood 1865- ) : Fundemental English. Answers only. London t.y. University of London Press Ltd. 29 s. 8°.

  “Junior Series Book II”

  372.6 Ingilizce  Anıtkabir 406

  198. Ballard, P(hilip) B(oswood 1865- ) : Fundemental English. Answers only. London t.y. University of London Press Ltd. 31 s. 8°.

  “Junior Series Book III”

  372.6 Ingilizce  Anıtkabir 407

  199. Ballard, P(hilip) B(oswood 1865- ) : Fundemental English. Answers only. London t.y. University of London Press Ltd. 42 s. 8°.

  “Junior Series Book IV”

  372.6 Ingilizce  Anıtkabir 676

  200. Ballard, P(hilip) B(oswood 1865- ) : Fundemental English. Answers only. London 1931 University of London Press Ltd. 74 s. 8°.

  “Senior Series Book I”

  428  Anıtkabir 677

  201. Ballard, P(hilip) B(oswood 1865- ) : Fundemental English. Answers only. London 1931 University of London Press Ltd. 68 s. 8°.

  “Senior Series Book II”

  428  Anıtkabir 678

  202. Ballard, P(hilip) B(oswood 1865- ) : Fundemental English. Answers only. London 1932 University of London Press Ltd. 83 s. 8°.

  “Senior Series Book III”

  428  Anıtkabir 679

  203. Ballard, P(hilip) B(oswood 1865- ) : Fundemental English. Answers only. London 1934 University of London Press Ltd. 73 s. 8°.

  “Senior Series Book IV”

  428

  Anıtkabir 381

  204. Ballard, P(hilip) B(oswood 1865- ) : Fundemental English. With notes and answers. London 1930 University of London Press Ltd. 79 s. 8°.

  “Junier Series Book IV”

  372.6 Ingilizce, 371.02  Anıtkabir 378

  205. Ballard, P(hilip) B(oswood 1865- ) : Fundemental English. With notes and answers. London 1931 University of London Press Ltd. 56 s. 8°.

  “Junier Series Book I”

  372.6 Ingilizce, 371.02  Anıtkabir 664

  206. Ballard, P(hilip) B(oswood 1865- ) : Fundemental English. With notes and answers. London 1931 University of London Press Ltd. 119 s. 8°.

  “Senior Series Teacher’s Book I”

  428, 371.02  Anıtkabir 665

  207. Ballard, P(hilip) B(oswood 1865- ) : Fundemental English. With notes and answers. London 1931 University of London Press Ltd. 112 s. 8°.

  “Senior Series Book II”

  428  Anıtkabir 379

  208. Ballard, P(hilip) B(oswood 1865- ) : Fundemental English. With notes and answers. London 1931 University of London Press Ltd. 69 s. 8°.

  “Junier Series Book II”

  372.6 Ingilizce, 371.02  Anıtkabir 666

  209. Ballard, P(hilip) B(oswood 1865- ) : Fundemental English. With notes and answers. London 1932 University of London Press Ltd. 132 s. 8°.

  “Senior Series Book III”  Anıtkabir 380

  210. Ballard, P(hilip) B(oswood 1865- ) : Fundemental English. With notes and answers. London 1932 University of London Press Ltd. 63 s. 8°.

  “Junier Series Book III”

  372.6 Ingilizce, 371.02  Anıtkabir 667

  211. Ballard, P(hilip) B(oswood 1865- ) : Fundemental English. With notes and answers. London 1934 University of London Press Ltd. 117 s. 8°.

  “Senior Series Teacher’s Book IV”

  428, 371.02  Anıtkabir 1143

  212. Bally, C(harles, 1865-1947) : Traite de stylistique française. 2 vol. 2. éd. Heidelberg, Paris 1932, 1934 Carl Winter’s Universitats buchhandlung, C. Klincsieck. 8°

  1. vol : 1932 Carl Winter’s Universitats-buchhandlung. XX+331 s.; 2. vol : 1934 C. Klincsieck. VII+264 s.

  Not : 1. cildin, 1. sayfası işaretlidir.

  808  Anıtkabir 473

  213. (Baltacıoğlu), Ismayıl Hakkı (1889- ) : Yazının usûl-i tedrisi. Istanbul 1340 (1924) Matbaa-i Amire. 34 s. 8° 11 planş.

  “Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti Neşriyatından Adet : 65”

  T421.9  Anıtkabir 1190

  214. Balzac, H(onoré) de (1799-1850) : Séraphita. Vienne t.y. Manz 263 s. 8°

  843.7  Anıtkabir 38

  215. Barbatês, Konstantinos ( -1901) : Leksikon gallo-hellênikon. Dictionnaire français-grec. ekd. nea teleios anatheòr, diorth, symplêr. hypo E.G. Karathanou. Athênai 1932 Ioan. N. Siderês. IV+1552 s. 8°

  443.8, 030.4  Anıtkabir 40

  216. Barbatês, Konstantinos ( -1901) : Leksikon gallo-hellênikon. Dictionnaire français-grec. ekd. nea teleios anatheòr, diorth, symplêr. hypo E.G. Karathanou. Athênai 1932 Ioan. N. Siderês. IV+1552 s. 8°

  443.8, 030.4  Anıtkabir 758

  217. Barbier, Jules (1825-1901) : Michel Carre : Janet’in düğünü. opera, 1 perde. Türkçe güftesi : Dr. Rıza Nur. Bestesi : Victor Masse. Sinop 1922 Sinop Matbaası. 80 s. 8°

  “Ulu Altay Kütüphanesi No : 2”

  782.08  Anıtkabir 1504

  218. Bardoux, Jacgues (1874-1959) : La Reine Victoria d’apres sa correspondance inédite. 3 t. Traduction française avec introduction et des notes. Paris 1907 Hachette et Cie. 8° planş, portre.

  1.t. : 1837-1843. XXV+781 s.; 2.t. : 1844-1853. 718 s.; 3.t. : 1854-1861. 810+3 s.

  923.142 Victoria, 942.08  Anıtkabir 516

  219. Barfield, Owen : History in English words. 2. ed. rev. London 1933 Methuen and co. Ltd. 223+8 s. 8°

  Not : Bibliyografya 205-208. s.

  424


   
 3. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113
  Cevap: Atatürk'ün özel kitapları
  364. (C, Abbé) : Les amours de Napoléon III. Genéve, Londres. 1863 Universelle. 356 s. 8°

  848  Anıtkabir 1595

  365. Cabanès, (Augustin, 1862-1928) : Les énigmes de l’histoire. Paris t.y. Albin Michel. 344 s.+ y. 8° planş, portre.

  Not : Bibliyografya.

  920.02  Anıtkabir 208

  366. Caetani, Leone (Principe di Teano, 1869-1935) : İslam tarihi. 9 c. İtalyancadan mütercimi : Hüseyin Cahit (Yalçın). İstanbul 1924-1926. 8°

  “Oğlumun Kütüphanesi”

  Not : Çoğunlukla işaretli ve notludur.

  297.792, 922.9708  Anıtkabir 1119

  367. Caferoğlu, Ahmet (1895- ) : Sirâcî. XIX uncu asır Azerî Şairi. İstanbul 1932 Bürhaneddin Matbaası. 23 s. 8°

  “Azerbaycan Yurt Bilgisi Tetkikleri No : 1”

  891.55, T811.229  Anıtkabir 1986

  368. Caferoğlu, A(hmet, 1895- ) : Tukyu ve Uygurlarda han ünvanları. y.y.t.y. 119 s. 8°

  956.016, 929  Anıtkabir 452

  369. Caferoğlu, Ahmet (1895- ) : Türkçede “Daş” lâhikası. İstanbul 1929 İktisat Matbaası. 16 s. 8°

  “Türk Halk Bilgisine Ait Tetkikler : 1”

  T425.6

  Anıtkabir 458

  370. Caferoğlu, Ahmet (1895- ) : 75 Azäbajğanische Lieder “Bajaty” in der Mundart von Gängä nebst einer sprachlichen Erklärung. İnaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktor Würde der Hohen philosophischen Fakultät der Sclesischen Friedrich-Wilhelms Universität zu Breslau. Berlin 1930 Reichsdruckerei. 49+1 s. 8°

  Not : Bibliyografya 2.s. Yazarın adı eserin üzerinde “Djaferoğlu Ahmed” şeklinde yazılmıştır.

  T427.9, 378.242  Anıtkabir 515

  371. Cahun, Léon (David, 1841-1900) : Fransa’da Arî dillere takaddüm etmiş olan lehçenin Turanî menşei. Bu bahse dair J. de Morgan’ın bir fıkrası ile tarih muallime Afet Hf.nin mutalâaları da ilave edilmiştir. Tercüme eden : Ruşen Eşref (Ünaydın) İstanbul 1930 Cumhuriyet Matbaası. 36 s. 8°

  447.01  Anıtkabir 1116

  372. Cahun, (Léon David, 1841-1900) : Gök bayrak. Öz Türkçe ile yazılmış, eski Türklere ait bir romandır. Çeviren : Galip Bahtiyar. İstanbul 1933 Hilmi Kitaphanesi. 274+4 s. 8° resim.

  “Değerli Kitaplar Serisi”

  843.8  Anıtkabir 2054

  373. Cahun, Léon (David, 1841-1900) : İntroduction à l’histoire de l’Asıe Turcs et Mongols des origine à 1405. Paris 1896 Armand Colin et Cie. XIII+519 s. 8°

  Not : Bibliyografya; IX., XI., XII., 4., 7., 472., 474., 475., 478., 493., 503.-505., 507. sayfalar işaretlidir.

  950  Anıtkabir 1142

  374. Cahun, (Léon David, 1841-1900) : Kaptan Magonun sergüzeştleri veya İsadan bin sene evvel bir Fenike keşif seyahati. Türkçeye çeviren : Mustafa. Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti. İstanbul 1930 Devlet Matbaası. 308 s. 8° resim, planş.

  843.8  Anıtkabir 1684

  375. The Cambridge anaent history. 8 vol., 3 suppl vol. Cambridge 1926-1930 University Press. 8° resim, planş, harita.

  Not : Bibliyografya.

  930  Anıtkabir 1358

  376. Cameron, Verney Lovett (1844-1894) : A travers l’Afrique Voyage de Zangibar à Benguela. Traduit de l’anglais avec l’ autorisation de l’auteur par H. Loreau. Paris 1878 Hachette et Cie. 2+559 s. 8 resim, planş, 3 levha.

  Not : Bibliyografya.

  910.4, 916  Anıtkabir 201

  377. Câmi, (Nureddin) Abdurrahman b. Ahmed (1414-1492) : Tercüme-i nefahât ül-üns. Mütercimi : Lâmiî (Çelebi) Mahmud b. Osman. (İstanbul) 1289 (1872). 13+711 s. 8°

  297.792, 922.9708  Anıtkabir 1432

  378. Les capitals du monde. y.y.t.y. 582 s. 4° resim, planş, 27 planş.

  Not : Kitabın iç kapağı eksiktir.

  910

  Anıtkabir 1401

  379. Carette, (Antoine) E(rnest Hippolyte) : Algérie. Paris 1856 Firmin Didot Fréres. 347 s. 8° 6 planş, 2 harita.

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  Not : Bu eser Claude Antoine Rozet’in “Alger”, Jean Chrétien Ferdinand Hoefer’in “Etats tripolitains” ve Louis Frank’ın “Tunis” adlı eserleriyle biraradadır.

  916.5  Anıtkabir 1614

  380. Carlyle Thomas (1795-1881) : Les héros. Le culte des héros et l’heröique dans l’histoire. Odin, Mahomet, Dante, Shakespeare; Luther, Knox, Ciomwell, Johnson, Rousseau, Burns, Napoleon. 3. éd. Traduction et İntroduction par J.B.J. İzoulet-Loubatières. Paris t.y. Armand Colin et Cie. XLI+386 s.+1 y. 8°

  Not : Sayfalar çoğunlukla işaretli ve notludur.

  920.02  Anıtkabir 1424

  381. Carnegie, Andrew (1835-1919) : La Grande-Bretagne Jugée par un américain. Traduit de l’anglais par Albert Savine. Paris 1904 Durajarric et Cie. VIII+394 s. 8°

  “Bibliothèque İnternationale”

  910.4, 818.4  Anıtkabir 1413

  382. Casimir, Al. V. : Bosforul “Bosporos”. İstanbul 1912 İnstitut Grafic Schenk-Burbea. 159 s. 8° renkli planş.

  915.6141, 956.141  Anıtkabir 1236

  383. Castel, Billy : Kismett. Paris c 1929 Argo. 187 s.+1 y. 8°

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  843.8  Anıtkabir 237

  384. Castelar (y Ripoll), Emilio (1832-1899) : La politique européenne. 1. vol. Paris 1897 Félix Alcan. 144 s. 8°

  Not : 1., 4., 9.-11., 18., 21., 22. sayfalar işaretli ve notludur.

  327.94, 944  Anıtkabir 1470

  385. Castellan, A(ntoine) L(aurent, 1772-1838) : Moeurs, usages, costumes des Othomans, et abrégé de leur histoire. 6t. Paris 1812 Nepveu. 8° renkli planş.

  1. t. : XXX+119+9 s.; 2. t. : 225 s.+1 y.; 3. t. : 251+1 s.; 4. t. : 282 s.; 5. t. : 231+1 s.; 6. t. : 235 s.

  915.6, 956.07  Anıtkabir 1803

  386. Castéra, J(ean Henri, 1749 ?-1838) : Histoire de Catherine II. impératrice de Russie. 1.-3.t. Paris t.y. F. Buisson. 8°

  1.t. : X+465 s.; 2.t. : 401 s.; 3.t. : 363 s.

  947.06, 923.147

  Anıtkabir 1807

  387. Cavaignac, (Jacques Marie Eugène) Godefroy (1853-1905) : La formation de la Prusse contemporaine. 2 t. Paris 1897, 1898 Hachette et Cie. 8° harita.

  1.t. : Les origines, le ministère de Stein 1806-1808. 2. éd. 1897. VIII+510 s.; 2.t. : Le Ministère de Hardenberg, le soulèvement 1808-1813. 1898. VII+517 s.

  Not : Bibliyografya.

  943.06  Anıtkabir 1672

  388. Cavaignac, Eugène (1876- ) : Le monde méditerranéen jusqu’au IV e siècle avant J.C. Paris 1929 E. de Boccard. VIII+708 s. 8° 1 planş.

  “Histoire du Monde Tome II”

  Not : Bibliyografya. 63., 67.-69. sayfalar işaretli ve notludur.

  930  Anıtkabir 1691

  389. Cavaignac, Eugène (1876- ) : Le monde méditerranéen jusqu’au IV e siècle avant J.C. Paris 1929 E. de Boccard. VIII+708 s. 8° 1 planş.

  “Histoire du Monde Tome II”

  Not : Bibliyografya. 55., 63., 95.-97., 101., 156., 181. sayfalar işaretlidir.

  937  Anıtkabir 1688

  390. Cavaignac, Eugène (1876- ) : La paix romaine. Paris 1928 E. de Boccard. 492+2 s. 8°

  “Histoire du Monde Tome V/1”

  Not : Bibliyografya her bölümün başındadır.

  937  Anıtkabir 1646

  391. Cavaignac, Eugène (1876- ) : Prolégoménes. Paris 1922 E. de Boccard. IX+373 s. 8°

  “Histoire du Monde”

  Not : Bazı sayfalar işaretlidir.

  930  Anıtkabir 2050

  392. Ceballos Novelo, Roque J.- Edvardo Noguera : Guia para vizitar las principales ruinas arqueologicas del estado de morelos Tepoztlan y teopanzolco.. Xochicolco. Mexico 1934. 75 s. 8° resim, planş.

  “Secretaria de Educacion Publica Departamento de Monumentos”

  Not : Bibliyografya 17. ve 73.-75. s.

  972.01  Anıtkabir 1540

  393. Cemal Paşa (1872-1922) : Hâtırat 1913-1922. İstanbul 1922. 282 s. 8° 1 levha.

  923.256  Anıtkabir 1580

  394. Cemil. Sancak ve sancağımız. Anadolu evlatlarına yadigâr. İstanbul 1341 (1925) Kader Matbaası. 1+34 s. 8°

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  929.9, 920  Anıtkabir 1363

  395. Cenubi Marmara havzası. Bursa vilâyeti coğrafyası. 29. c. Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti. İstanbul 1927 Devlet Matbaası X+263 s. 8° 7 planş, 2 levha, 1 harita.

  915.6141

  Anıtkabir 1886

  396. Cevri Çelebi, (İbrahim, -1654) : Târih-i Cevri Çelebi. 2 c. (1 c. birl.) İstanbul 1291-1292 (1875-1876). 8°

  1.c. : 1291 (1875) Süleymanefendi Matbaası. 128 s.

  2.c. : 1292 (1876) Vezir Hanında 20 Numaralı Matbaa. 91+1 s.

  556.07  Anıtkabir s/2109

  397. Cezair-i Bahrisefîd vilayetine mahsus salname. 1310 (1894) Rodos. 8°

  Not : Cildin sonunda Ege Denizi ve Adaları gösterir harita mevcuttur.

  914.3905  Anıtkabir 1195

  398. Chabaneix, Philippe (1898- ) : le poème de la rose et du baiser. Paris 1923 Divan. 62+2 s. 8°

  841.91  Anıtkabir 1295

  399. Chamberlain, Houston Stewart (1855-1927) : Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts. 2 Hälften 4. Aufl. München 1903 F. Bruckmann A-G. 8°

  1. Hälfte : CV+531 s.

  2. Hälfte : 533+1055 s.

   
 4. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113
  Cevap: Atatürk'ün özel kitapları

  Anıtkabir 1034

  461. (Çağlar), Behçet Kemal (1908-1969) : Erciyastan kopan çığ. İstanbul 1932 Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi. 128 s. 8°

  T811.317  Anıtkabir 232

  462. Çakmak, Fevzi, (1876-1950) : Büyük harpte şark cephesi hareketleri. Şark vilayetlerimizde, Kafkasyada ve İranda. 1935 de Akademide verilen konferanslar. Yayımlayan : Genelkurmay Başkanlığı 10. Şube. Ankara 1936 Genelkurmay Matbaası. V+363 s. 4° 1 levha.

  Not : Harita ve kroki kısmı Çankaya Müze Kütüphanesi “691” numarada kayıtlıdır.

  355.4804, 956.074304  Anıtkabir 159

  463. (Çambel), Hasan Cemil (1879-1967) : Fichte ve Fichte’nin hitabeleri. Ankara 1927 Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaası. 35+1 s. 8° 1 planş.

  “Türk Ocakları Hars Heyeti Neşriyatından Sayı : 8”

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  193  Anıtkabir 416

  464. (Çambel), Hasan Cemil (1879-1967) : Gençlik ruhu ve gençleşme. Bir konferans. Mart 1934 te Ankara’da Muhafız Alayı Zabit gazinosunda verilmiştir. İstanbul 1934 Kader Matbaası. 32 s. 8°

  370.4

  Anıtkabir 1622

  465. (Çambel), Hasan Cemil (1879-1967) : Jüpiter. İstanbul 1929 Hamit Matbaası. 44 s. 8°

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  923.156  Anıtkabir 1623

  466. (Çambel), Hasan Cemil (1879-1967) : Yeni ruh. İstanbul 1929 Hamit Matbaası. 452 s. 8°

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  923.156  Anıtkabir 1037

  467. (Çamlıbel), Faruk Nafiz (1898- ) : Kahtraman. Destan. 3 perde. İstanbul 1933 Cumhuriyet Kütüphanesi. 93 s. 8°

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  T812.315  Anıtkabir 1049

  468. (Çamlıbel), Faruk Nafiz (1898- ) : Özyurt. Destan. 3 perde, 8 tablo. Ankara 1932 Hakimiyeti Milliye Matbaası. 82 s. 8°

  T812.315  Anıtkabir 920

  469. Çankırı Şairleri. Derleyen : Ahmet Talat (Onay). Çankırı 1930 Çankırı Matbaası. 379+47 s. 8°

  “Çankırı Tarih ve Halkiyatı Notlarından”

  Not : Derleyenin imzalı armağanıdır.

  T818.08, 928.T1108  Anıtkabir 606

  470. Çobanzade, Bekir : Kırım Tatar İlm-i sarfı. Kırım 1925. 185+3 s. 8°

  494.3  Anıtkabir 456

  471. Çobanzade, Bekir : Kumuk dili ve edebiyatı tetkikleri. Yayımlayan : Azerbaycanı Tetkik ve Tetebbu Cemiyeti. Bakû 1926 Üçüncü Enternasyonal Matbaası. 105 s. 8°

  T427.9, 891.55  Anıtkabir 253

  472. Çobanzade, Bekir : Türk dili ve edebiyatının tedris usulü. Bakû 1926 Azerneşr. 264 s. 8°

  371.3, T420, T810  Anıtkabir 603

  473. Çobanzade, Bekir : Türk-Tatar lisaniyatına medhal. (Bakü) 1924 Azerneşr. 212+1 s. 8°

  494.3  Anıtkabir 610

  474. Çobanzade, Bekir : Türk-Tatar lisaniyatına medhal. (Bakü) 1924 Azerneşr. 212+1 s. 8°

  494.3  Anıtkabir 780

  475. (Çubukçu), Osman Cevdet (1894- ) : Fisyoterapi. 2.c. İstanbul 1933 Becit Matbaası. 8° resim.

  2.c. : Massaj ve Hareket tedavisi. 208 s.

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır, notlu ve işaretlidir.

  615.82

  Anıtkabir 76

  476. Çuvaş söz kökleri lügatı 1. Türk, Fin ve diğer milletler ve kabileler dil ve lehçeleriyle mukayese edilmiş Rusça Sözlük. Tertip eden : N.İ. Zolotnitskiy. (Çuvaşça rusçadan, Çuvaşça Türkçeye) : Çevirten : Türk Dil Kurumu. y.y.t.y. 235 y. 4°

  Not : Eserin aslı 1875 te Kazan’da yayımlanmıştır. Metin daktilo ile yazılmıştır.

  T427.1, 030.4
   
 5. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113
  Cevap: Atatürk'ün özel kitapları
  Anıtkabir 1809

  477. Dağıstan Vilayeti. Coğrafi, sevkulceyşi, tarihi, istatistiki vaziyeti. Rusçadan mütercimi : Nazmi. Yayımlayan : Erkan-ı Harbiyye-i Umûmiyye Dairesi İkinci Şubesi. İstanbul 1334 ( 1918) Matbaa-i Askeri. 166+2 s. 8° 2 harita.

  947.9, 914.79  Anıtkabir 238

  478. Dahiliye Vekâleti Mahalli İdareler Umum Müdürlüğü : Köylerimiz. Köy kanunu tatbik olunan ve olunmayan köy isimlerini alfabe sırası ile gösterir. İstanbul 1933 Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi. 810+1 s. 8°

  353.3  Anıtkabir 1937

  479. Damas, Le P. (André) de : Coup d’oeil sur l’Arménie à propos d’une mission de la compagnie de jesus, ouverte en Asie Mineure par les ordres du pape Léon XIII. Lyon, Paris 1888 Delhomme, Briguet. VI+602 s. 8°

  956.6  Anıtkabir 1460

  480. (Danimarka). Ministry for Foreign Affaires and the Danish statistical Department : Denmark 1925. Copenhagen 1925 Dyva and Jeppesen’s Bogtrykkeri. 297 s. 8° 5 planş, 2 portre, renkli harita.

  914. 89  Anıtkabir 1461

  481. (Danimarka). Ministère des Affaires Etrangères et le Department des Statistiques du Danemark : Le Danemark. Copenhaque 1929 İmprimerie Bianco Luno. 418 s. 8° resim, 25 planş, portre, 1 renkli harita.

  Not : 12.,13.,27.,283. sayfalar işaretli ve notludur.

  914.89  Anıtkabir 2026

  482. Danişment, İsmail Hami (1887-1967) : Anadolu Türk tarihi. Anadolu’nun fethinden Selçukilerin sukutuna kadar. 1.c.4 defter. 299 syk. 200×146 mm. 19 st. Nesih kırması, mlf. hattı, tekçizgili defter, siyah kaplı.

  956.05, 956.06, 956.07, 091.5  Anıtkabir 466

  483. Danişment, İsmail Hami (1887-1967) : Türklerle Hind-Avrupalıların menşe birliği. Antropoloji ve lengüistik vesikalarına göre. 2 c. İstanbul 1935 Devlet Basımevi. 8°

  1.c. : Eski Türk tipi. 375 s. 5 planş.

  2.c. : Hind-Avrupa grubunda Türk dili. 257 s.

  Not : Bibliyografya.

  T420.3  Anıtkabir 1469

  484. Le Danube de passau à la Mer Noire, Premiere comp. imper. Roy. priv. de navigation à vapeur sur le Danube. Traduit de l’allemand par Ernest Duponchel de Gaultron, y.y. 1914. 160 s. 8° resim, planş, harita.

  Not : Bibliyografya eserin başındadır.

  910.2  Anıtkabir 1981

  485. Darvingov, P. : L’attaque d’Andrinople à la lumiere de l’ histoire et de l’art. Analyse historique et psychologique. Conférence tenue au cercle militaire de Sofia, le 13 Mars 1931, le jour de l’anniversaire de la prise d’Andrinople. Sofia 1932 İmprimerie la Bulgarie. 55 s. 8° planş, portre.

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  956.142, 956.0743  Anıtkabir 976

  486. Dasıtânı Ahmet Harami, Nakıli : Ahmet Talat (Onay). Neşreden : Duygu Gazetesi. Çankırı 1933 Çankırı Matbaası. 112+29 s. 8°

  “Halkıyat Vesikaları : 1”

  Not : Nakledenin imzalı armağanıdır. Eserin sonunda küçük bir sözlük vardır.

  T811.214  Anıtkabir 161

  487. Dastre, A(lbert, 1844-1917) : La vie et la mort. Paris t.y. Ernest Flammarion. VII+352 s. 8°

  “Bibliotheque de Philosophie Scientifique”

  147, 574.01, 577  Anıtkabir 1213

  488. Daudet, Alphonse (1840-1897) : Elf Erzahlungen aus lettres de moulin und Contes du lundi. in Auszügen mit Anmerkungen zum Schulgebrauch herausgegeben von Prof.Dr. J. Wychgram. Bielefeld, Leipzig 1918 Velhagen und Klasing. 77 s. 8°

  “Prosateurs Français Band 74 Ausgabe B”

  843.8  Anıtkabir 1256

  489. Daudet, Alphonse (1840-1897) : Soutien de famille. Moeurs contemporaines. Paris 1898 Eugene Fasquelle. 445 s.+1 y. 8°

  “Bibliotheque-Charpentier”

  843.8  Anıtkabir 1772

  490. Daudet, Ernest (1837-1921) : Histoire de l’emigration pendant la révolution française. 2.t. Paris 1908 Hachette et Cie. 8°

  944.04, 944.05, 944.06  Anıtkabir 309

  491. Davis, Mary Dabney (1884- ) : Nursery schools. Their development and current practices in the United States. With collaboration Rowna Hansen. Published by : United States Department of the İnterior Office of Education. Washington 1933 United States Government Printing Office. IV+92 s. 8° resim, 5 planş, harita.

  “Bulletin, 1932 No : 9”

  372.24

  Anıtkabir 1754

  492. Dayot, Armand (Pierre Marie, 1856-1934) : De la regence à la révolution. La vie française au XVIII e siècle. Paris t.y. Ernest Flammarion. 347 s. 8° resim, planş, portre.

  944.03, 390.944

  Anıtkabir 1755

  493. Dayot, Armand (Pierre Marie, 1856-1934) : Histoire contemporaine par l’image d’après les documents du temps 1789-1872. Paris t.y. 368 s. 8° resim, planş, portre.

  944  Anıtkabir 1757

  494. Dayot, Armand (Pierre Marie, 1856-1934) : L’invasion le siège la commune 1870-1871. D’après des peintures, gravures, photographies, sculptures, médailles, autographes, objets du temps Paris t.y. Ernest Flammarion. 264 s. 8° resim, planş, portre.

  944.08  Anıtkabir 1752

  495. Dayot, Armand (Pierre Marie, 1856-1934) : Journées revolutionnaires 1830-1848. D’après des peintures, sculptures, dessins, lithographies, médailles, autographes, objets..du temps. Paris t.y. Ernest Flammarion. 108+140 s. 8° resim, planş, portre.

  944.063, 323.2  Anıtkabir 1525

  496. Dayot, Armand (Pierre Marie, 1856-1934) : Louis XIV. İllustrations d’après des peintures, sculptures, gravures, objets, etc., du temps. Paris t.y. Ernest Flammarion. 315+1 s. 8° resim, planş, portre.

  923.144, 944.033  Anıtkabir 1750

  497. Dayot, Armand (Pierre Marie, 1856-1934) : Le moyen âge. La gaule romaine, les invasions, la France féodale, la royauté. Paris t.y. Ernest Flammarion. 236 s. 8° resim, planş, portre.

  Not : 1. sayfa işaretlidir.

  944.01, 944.02  Anıtkabir 1524

  498. Dayot, Armand (Pierre Marie, 1856-1934) : Napoléon. İllustration d’après des peintures, sculptures, gravures, objets, etc., du temps. Paris t.y. Ernest Flammarion. 347 s. 8° resim, planş, portre.

  923.144, 944.046, 944.05  Anıtkabir 1753

  499. Dayot, Armand (Pierre Marie, 1856-1934) : La renaissance en France. Charles VIII-Louis-1498-1643-1698- Paris t.y. Ernest Flammarion. 315+1 s. 8° resim, planş, portre.

  944.02  Anıtkabir 1756

  500. Dayot, Armand (Pierre Marie, 1856-1934) : La Restauration louis XVIII-Charles X. D’après l’image du temps. Paris t.y. Ernest Flammarion. 239+1 s. 8° resim, planş, portre.

  944.06  Anıtkabir 1751

  501. Dayot, Armand (Pierre Marie, 1856-1934) : La révolution française. Constituante, législative, convention, directoire d’après des peintures, sculptures, gravures, médailles, objets du temps Paris t.y. Ernest Flammarion. 495 s. 8° resim, planş, portre.

  944.04  Anıtkabir 1749

  502. Dayot, Armand (Pierre Marie, 1856-1934) : La Second empire. 2 Dècembre 1851-4 Septembre 1870. D’apres des peintures, gravures, photographies, sculptures, dessins, médailles, autographes, objets du temps Paris t.y. Ernest Flammarion. 348 s. 8° resim, planş, portre.

  944.07

  Anıtkabir 1824

  503. Debidour, A(ntonin, 1847-1917) : Histoire diplomatique de l’Europe depuis l’ouverture du congrès de Vienne jusqu’à la cloture du congrès de Berlin. 1814-1878. 2 t. Paris 1891 Felix Alcan. 8°

  1.t. : La sainte-alliance. XII+460 s.

  2.t. : La révolution. 600 s.

  Not : Bibliyografya 1. cildin 1.,2.,12.,19.,20.,22.,28.,31.,80.,458.,459. sayfaları işaretlidir.

  940.28, 944.06  Anıtkabir 331

  504. Declareuil, J(oseph):Rome et l’organisation du droit. Paris 1924 Renaissance du Livre. XI+452 s. 8°

  “L’Evolution de l’Humanité Synthese Collective XIX Premiere Section IV, le Monde Antique Rome et la Civilisation Romaine IV”

  Not : Bibliyografya 429-440. s.

  347.23  505. De Grégory Le Chevalier G. : İle de Sardaigne. Paris 1839 Firmin Didot Frères. 49 s. 8° 15 planş, 1 harita.

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  Not : Bu eser Joseph Lavalle’nin “Espagne, depuis l’expulsion des Maures jousqu’a l’année 1847”, Frédéric Lacroix’nın “İles baléares et pithyuses” ve C.de Friesse-Colonna’nın “Histoire de la Corse, depuis les temps les plus anciens jousqu’à nos jours” adlı eserleriyle biraradadır.

  945.9  Anıtkabir 69

  506. Deisman, (Gustaw) Adolf (1866-1937) : Forschungen und Funde im Serai. Mit einem Verzeichnis der Verzeichnis der nichtislamischen Hand schriften im topkapu serai zu İstanbul. Berlin, Leipzig 1933 Walter de Gruyter und Co. XI+144 s. 8°

  949.61, 091.02  Anıtkabir 1201

  507. Dekobra, Maurice (1885- ) : Sérénade au bourreau. Roman cosmopolite. Paris c 1928 Baudiniere. 317 s. 8°

  843.91  Anıtkabir 1255

  508. Dekobra, Maurice (1885- ) : Sérénade au bourreau. Roman cosmopolite. Paris c 1929 Editions Baudiniere. 317 s. 8°

  Not : İmzalı armağandır.

  843.91  Anıtkabir 1652

  509. Delaporte, L(ouis Joseph, 1874-1944) : La Mésopotamie. Les civilisations babylonienne et assyrienne. Paris 1923 Renaissance du Livre. XIV+424 s. 8°

  “L’Evolution de l’Humanité Synthése Collective III Première Section II. le Monde Antique les Civilisations de l’Orient II”

  Not : Bibliyografya. 403.-407. s. VII.,4.,7.,13.,16.-18.,25.,309.,354.,355.,385.,396.-398.,401. s. sayfalar işaretlidir.

  935  Anıtkabir 1340

  510. Delmas, Emile (1834-1898) : Egypte et Palestine. Ouvrage orné de 115 gravures, 4 eaux-fortes et 4 aquarelles par E. Couneau. Paris 1896 Fischbacher. 414 s. 4° resim, planş, 8 planş.

  Not : Planşlardan bazıları renklidir.

  910.4, 916.2  Anıtkabir 1781

  511. Delphine : Patrikhanenin müslümanlara ilk darbesi. Yüzbin ve küsûr müslümanların katl-i ammı. 12 Rebiülevvel 1342 (1923). 4+13+17 yk. 210×150 mm. 18 st. Rika, tekçizgili defter kt. ciltli.

  949.9, 323.2, 090  Anıtkabir 1474

  512. Demangeon, A(lbert, 1872-1940) : Belgique, Pay-Bas Luxembourg Paris 1927 Armand Colin. 250 s. 4° resim, 20 planş, harita.

  “Geographie Universelle Tome II”

  Not : Bibliyografya.

  914.93, 914.935  Anıtkabir 1473

  513. Demangeon, A(lbert, 1872-1940) : Les iles britanniques. Paris 1927 Armand Colin. VIII+320 s. 4° resim, planş, 27 planş, harita, 1 renkli harita.

  “Geographie Universelle Tome I”

  Not : Bibliyografya 304. s.

  914.2  Anıtkabir 759

  514. Demircioğlu, Yusuf Ziya (1897- ) : Anadolu’da eski çocuk oyunları. İstanbul 1934 Milli Mecmua Matbaası. 102 s. 8°

  Not : İthaflıdır.

  796, 398.8  Anıtkabir 1044

  515. Demircioğlu, Yusuf Ziya (1897- ) : Boş beşik ve akkuş. İstanbul 1932 Milliyet Matbaası. 192 s. 8°

  Not : Yazarın ithafıdır.

  T813.317  Anıtkabir 1022

  516. Demircioğlu, Yusuf Ziya (1897- ) : Şu dağların ardında. İstanbul 1933 Milli Mecmua Matbaası. 93 s.+1 y. 8°

  Not : İthaflıdır.

  T813.317  Anıtkabir 1086

  517. (Demirelli), Fuat Hulûsi (1876-1955) : Gönül dili ve bir varlığın binbir yüzü. İstanbul t.y. Sühulet Kütüphanesi. 424 s. 8°

  Not : İthaflıdır.

  T811.315  Anıtkabir 2080

  518. Demirhan, Pertev (1871-1952) : Japonların asıl kuvveti. Japonlar niçin ve nasıl yükseldi? İstanbul 1937 Cumhuriyet Matbaası. 93 s. 8°

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  952  Anıtkabir s/2148

  519. Demiryollar mecmuası. Fenni mecmua. Ekim-Kasım 1933, 9. yıl, 104-105. Sayı. Yayımlayan : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü. İstanbul 4° resim, portre, grafik, harita, tablo.

  Not : Cumhuriyetin 10. yıl özel sayısıdır.

  385.105  Anıtkabir 1404

  520. Denis, Ferdinand (1798-1890) : Brésil. Paris 1846 Firmin Didot Frères 384 s. 8° 92 planş, 1 harita.

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  Not : Bu eser Stanislas Marie Cesar Famin’in “Colombie et Guyanes” adlı eseriyle biraradadır.

  918.1, 981  Anıtkabir 2067

  521. Denis, Ferdinand (1798-1890) : Les Californies. L’Orégon et les possesions russes en Amerique. Les iles Neutka et de la reine charlotte. Paris 1849 Firmin Didot Frères. IV+108 s. 8°

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  Not : Bu eser Elias Georges Soulanges Oliva Regnault’un “Histoire des Antilles et des colonies framçaises, espagnoles, anglaises, danoises et suédoises” Elias Georges Soulanges Oliva Regnault ve Pierre Joseph Jules Jeanneau la Beaume’un “Suite des Etats-Unis, depuis 1812 Jusqu’a nos jours” ve Frédéric Lacroix’nın “Possessions anglaises dans l’Amérique du Nord, Canada, Nouveau Brunswick, Nouvelle Ecosse, Akadie” adlı eserleriyle biraradadır.

  979.4  Anıtkabir 1721

  522. Denis, Ferdinand (1798-1890) : Portugal. Paris 1846 Firmin Didot Frères. 439+1 s. 8° 32 planş.

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  946.9, 914.69  Anıtkabir 1472

  523. Denis, P(ierre) : Amérique du Sud. 2 pt. Paris 1927 Armand Colin. 4° planş, harita.

  1.pt. : 210 s.; 2.pt. : 211-479 s.

  “Géographie Universelle Tome XV”

  Not : Bibliyografya her bölümün sonundadır. Haritalardan bazıları renklidir.

  918  Anıtkabir 1845

  524. Deniz, Ahmet : Bir rüyanın tahakkuku. y.y.t.y. 7 y. 4°

  Not : Metin daktilo ile yazılmıştır, bir dosya içerisindedir.

  956.0812  Anıtkabir 437

  525. Deniz okulumuz. 18-İkinci teşrin-1936. Toplayan : Ertuğrul. y.y.t.y. 161 s. 8° planş.

  371.426, 371.209  Anıtkabir 491

  526. Deny, J(ean, 1879-1963) : Grammaire de la langue turgue. Dialecte Osmanlı. Paris 1921 Ernest Leroux. XXX+1218 s. 8° 1 levha, 1 renkli harita.

  “Bibliothèque de l’Ecole des langues Orientales Vivantes”

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  T425.1  Anıtkabir 493

  527. Deny, J(ean, 1879-1963) : Grammaire de la langue turgue. Dialecte Osmanlı. Paris 1921 Ernest Leroux. XXX+1218 s. 8° 1 levha, 1 renkli harita.

  “Bibliothèque de l’Ecole des langues Orientales Vivantes”

  T425.1  Anıtkabir s/2124

  528. Deri hastalıkları ve Frengi Kliniği arşivi. İkincikânun 1934-Temmuz 1935, 1-2. cilt, 1-10. sayı. Sahib ve Başmuharriri Prof. Dr. Hulusi Behçet. İstanbul. 8°

  616.05

  Anıtkabir 174

  529. Dermenghem, Emile (1872- ) : La vis de Mahomet. Paris 1929 Petits-Fils de plon et Nourrit. VII+382 s. 8°

  “Le Roman des Grandes Existences 23”

  297.92  Anıtkabir 186

  530. Dermenghem, Emile (1872- ) : Muhammedin hayatı : tercüme eden : Reşat Nuri (Güntekin). Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti. İstanbul 1930 Devlet Matbaası. 463 s.+1 y. 8°

  297.92  Anıtkabir 187

  531. Dermenghem, Emile (1872- ) : Muhammedin hayatı : tercüme eden : Reşat Nuri (Güntekin). Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti. İstanbul 1930 Devlet Matbaası. 463 s.+1 y. 8°

  297.92  Anıtkabir 970

  532. Dertli, Âşık (1784-1845) : Aşık Dertli, hayatı, divanı. Câmi ve musahhihi : Çankırılı Ahmet Talat (Onay). Bolu 1928 Vilayet Matbaası. 165+4 s. 8°

  Not : Toplayanın imzalı armağanıdır.

  T811.219, 928.T11  Anıtkabir 1425

  533. Deschamps, Gaston (1861-1931) : A Constantinople. Paris c 1913 Calmann-Lévy. 358 s. 8°

  910.4, 848.9  Anıtkabir 1422

  534. Deschamps, Gaston (1861-1931) : Sur les routes d’Asie. Paris 1894 Armand Colin et Cie. 364 s. 8°

  Not : Bibliyografya

  910.4, 848.9  Anıtkabir 1898

  535. Description du pachalık de Bagdad suive d’une notice historique sur les wahabis, et de quelques autres piéces relatives à l’histoire et à la littérature de l’Orient. Paris 1809 Treuttel, Würtz. VIII+261 s. 8°

  356.3, 297.6, 891.55

  Anıtkabir 1922

  536. Des Godins de Souhesmés, G(aston) : Au pays des Osmanlis. 2. éd. Paris 1894 Victor-Havard. IV400 s. 8°

  Not : Bazı sayfalar işaretlidir.

  956.141  Anıtkabir 1406

  537. Desvergers, Noel (1805-1867) : Abyssinie. Paris 1847 Firmin Didot Frères. 48 s. 8° planş, 2 harita.

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  Not : Bu eser, Amédée Tardieu’nün “Sén égambie et Guinéé”. S. Chérubini’nin “Nubie” adlı eserleriyle biraradadır.

  916.3, 963  Anıtkabir 2016

  538. Desvergers, Noel (1805-1867) : Arabie...avec une carte de l’Arabie et note sur cette carte. par Jomard. Paris 1947 Firmin Didot Frères. 522+2 s. 8° 44 planş, 1 harita.

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  Not : Bibliyografya.

  956.3, 915.63

  Anıtkabir 578

  539. Deutsch für Auslander. Die deutsche Grammatik unter dem sehwinkel des Auslanders. Ein Nachschlagebuch beim Deutschen Sprachunterricht. Herausgegeben von Doz. Walter Weber. Berlin, Leipzig t.y. Julius Beltz. V+216 s. 8°

  435  Anıtkabir 564

  540. Deutsch für Auslander. Lehrbuch der deutschen Sprache für Auslander...l.T. Herausgegeben von Walter Weber. Walfenbüttel 1934 Heckners. 8°

  1.T. : Der einfache Satz. 7. Aufl. XV+152 s.

  438.24  Anıtkabir 641

  541. Deutsch Sprache Deutsches leben. Ein Arbeitscbuch für den Deutsch. unterricht. 1.T. Herausgegeben von M. Petra Massau, Maria Beermann. Münster 1928 Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung. 8°

  1.T. : Für sexta, Quinta und Quarta. 216 s.

  435  Anıtkabir 577

  542. Deutsch Sprachlehre. Ein Hilfsbuch für den Unterricht an den höheren Schulen. 2 Tle. Herausgegeben von Richard Le Mang. Münster 1934, 1936 Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung. 8°

  1.T. : Le Mang, Dr. Richard : Unterstufe. 10 Aufl. 1934, 96 s.

  2.T. : Le Mang, Dr. Richard-Dr. Gustaf Wenz : Oberstufe. 4. Aufl. 1936. 136 s.

  438  Anıtkabir 620

  543. Deutsch Sprachlehre. Für höhere lehranstalten. 2 Tle. Herausgageben von Hans Heinrich Schmidt-Voigt. Breslau 1935 Ferdinand Hirt. 8°

  1.T. : Schmidt-Voigt, Hans Heinrich-Dr. Georg Gölz-Maria Prohasel : 5. durchges. Aufl. VIII+152 s. resim.

  2.T. : Schmidt-Voigt, Hans Heinrich-Dr. Fritz Saudmann-Dr. magdelena Günther. VIII+120 s. 2 planş.

  438  Anıtkabir 992

  544. (Devrim), İzzet Melih (1877-1966) : Hüzün ve tebessüm. Mensur şiirler, mektup parçaları, küçük hikayeler. İstanbul 1921 Sabah matbaası. 126+2 s. 8°

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  T818.316  Anıtkabir 1070

  545. (Devrim), İzzet Melih (1887-1966) : Sermed. Roman adapté du turc par l’auteur, Lettre-preface de Pierre Loti. Paris. Genève 1919 Atar. 157 s. + 1 y. 8°

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  T813.316  Anıtkabir 1987

  546. Diamantopulo, Hercule : Le réveil de la Turguie Etudes et croquis historiques 1908 Typo- Lithographie Centrale 1. della Rocca. XIV +300 s. 8° resim, planş, portre, 4 portre

  956.0743  Anıtkabir 1173

  547. Dickens, Charles (1812-1870) : Mister Pikvik’in maceraları. Les aventures de Mr. Pickwick. Tercüme ve hülasa eden : Kâmuran Şerif (Saru). Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti. İstanbul 1927 Devlet Matbaası. 57 s. 8 °

  “ Cihan edebiyatından Nümuneler”

  323.8  Anıtkabir 62

  548. Dictionnaire universel théorique et pratique du commerse et de lanavigation. 2t . 3. tir. Paris 1873 Guillaumin et Cie. 8°

  1. t. : A-G. VII + 1438 s.

  2. t. : H-Z. 1828 s.

  380.3, 030.38  Anıtkabir 1794

  549. Diehl, Charles (1859-1944) : Byzance. Grandeur et décadence. Paris 1919 Ernest Flammarion. 343 s. 8°

  “Bibliotheque de Philosophie Scientifique”

  Not : 5. , 7. , 8. , 13. , 18. , 22. , 24. , 29-31. , 33-35. , 37. , 38. sayfalar işaretlidir.

  949.5  Anıtkabir 1436

  550. Dieulafoy, Jane (Paule Rachel, 1851-1916) : La Perse, la Chaldée et la Susiane. Relation de voyage. Paris 1887 Hachette et Cie. 739 s. 4° resim, planş, 2 renkli harita.

  910.4, 935, 848.8  Anıtkabir 763

  551. Dikmen, Cafer Fahri (1876-1962) : Savaş ve polis köpeği. İstanbul 1936 Türkiye Basımevi. 119 s. 8°

  636.7  Anıtkabir 1845

  552. Dil hakkında etimolojik ve morfolojik bir anket. y.y.t.y. 5y. 4°

  Not : Metin daktilo ile yazılmış olup, dosya içerisindedir.

  T420.072  Anıtkabir 387

  553. (Dilgan), Hüsnü Hamit (1902- ) : Hendese dersleri. 1.ks., 2.tb. İstanbul 1339 (1923) Matbaa-i Âmire. 8° şekil, 10 levha.

  1. Ks. : Resm-i hattî. 65+2 s.

  “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Maarif Vekaleti Neşriyatından Adet : 45”

  372.7  Anıtkabir 463

  554. Dilmen, İ(brahim) N(ecmi, 1887-1945) : Türk dilbilgisi dersleri. Tarih, Dil, Coğrafya fakültesinde. 2 ks. İstanbul 1936 Devlet Basımevi. 8°

  1. Ks : Dillerin ana kaynağı sorununa kısa bir bakış ve Türk Güneş-Dil teorisinin esasları. 80 s.; 2. Ks. : Dilin fonetik kuruluşu ve Güneş-Dil analiz metodu. 168 s.

  T422.807, T424.07  Anıtkabir 464

  555. Dilmen, İ(brahim) N(ecmi, 1887-1945) : Türk dilbilgisi dersleri. Tarih, Dil, Coğrafya fakültesinde. 2 ks. İstanbul 1936 Devlet Basımevi. 8°

  2. Ks : Dilin fonetik kuruluşu ve Güneş-Dil analiz metodu. 168 s.

  T422.807, T424.07

  Anıtkabir 315

  556. Dimitrov, Delcho : Le regime des capitulations en Turquie par rapport a la Bulgarie avant et après la guerre européenne. Sofia 1934. 93 s. 8°

  Not : Bibliyografya kitabın sonundadır. Eserin üzerinde yazarın adı “Deltcho Dimitroff” şeklindedir. Yazarın imzalı armağanıdır.

  327.56, 341.06, 956.072406  Anıtkabir 1837

  557. Le dix-huitième siècle, les moeurs, les arts, les idées, Recits et témoignages contemporains. Paris 1899 Hachette et Cie. IV+443 s. 4° resim, planş, 8 planş, portre, 10 portre.

  Not : Planş ve portrelerden bazıları renklidir.

  944.03, 709.44, 840  Anıtkabir 2077

  558. D’ohsson, Mouradgea (İgnatius, 1740-1807) : Moğol tarihi. Mütercimi : Mustafa Rahmi (Balaban). İstanbul 1340 (1924) Matbaa-i Âmire. 319 s. 8° 1 levha.

  “Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti Neşriyatından Adet : 60”

  950.2, 956.017  Anıtkabir 1397

  559. Domeny de Rienzi, G(régorie) L(ouis, 1789-1843) : Océanie ou cinquiéme partie du monde. Revue géographique et éthnographique de la Malaisie, de la Micronésie, de la Palynésie et de la Mélanésie. 2., 3.t. Paris 1843, 1855 Firmin Didot Fréres. 8° planş, harita.

  2. t. : 1843. 397+2 s.; 3. t. : 1855. 635+4 s.

  “L’Universe Histoire et Description de Tous les Peuples”

  919.1  Anıtkabir 1317

  560. Draper, J(ohn) W(illiam, 1811-1882) : Histoire du developpement İntellectuel. 3 t. Traduction de l’anglais par L. Aubert. Paris 1868, 1869 A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie. 8°

  1. t. : 1868. 390 s.; 2. t. : 1868. 400 s.; 3. t. : 1869. 350 s.

  “Collection d’Historiens Contemporains”

  Not : 1. cildin 10.,14.,15.,21. sayfaları işaretli, 3. cildin 6. sayfası notludur.

  909, 940, 301.2  Anıtkabir 2012

  561. Driault, Edouard (1864-1947) : La guestion d’Orient depuis ses origines jusqu’a nos jours. Preface de Gabriel Monod. Paris 1898 Félix Alcan. XV+407 s. 8°

  Not : Bibliyografya her bölümün sonundadır. 104.,105.,111.-115.,117.,378.,379.,393.,396.-402.,404.,405.,407. sayfalar işaretli ve notludur.

  956.07, 956.3  Anıtkabir 1662

  562. Driault, Edouard (1864-1947) : Vue générale de l’histoire de la civilisation. 1.t. Paris 1909 Félix Alcan. 8° resim, planş, harita.

  1.t. : Les origines. 460 s.

  930, 909  Anıtkabir 1661

  563. Driault, Edouard (1864-1947) : Vue générale de l’histoire de la civilisation. 1.t. Paris 1909 Félix Alcan. 8° resim, planş, harita.

  1.t. : Les origines. 460 s.; 2.t. : Les temps Modernes. 587 s.

  930, 909

  Anıtkabir 340

  564. Driggs, Howard R(oscoe, 1873- ) : Living English. fifth grade. Illustrations by Donn P. Crane. Lincoln-New York 1935 University Publishing Co. XIV+229 s. 8° renkli resim, renkli planş.

  372.6  Anıtkabir 341

  565. Driggs, Howard R(oscoe, 1873- ) : Living English. Sixth grade. Illustrations by Donn P. Crane. Lincoln-New York 1935 University Publishing Co. XIV+264 s. 8° renkli resim, renkli planş.

  372.6  Anıtkabir 341

  566. Driggs, Howard R(oscoe, 1873- ) : Living English. Third grade. Illustrations by Donn P. Crane. Lincoln-New York 1935 University Publishing Co. XIV+200 s. 8° renkli resim, renkli planş.

  372.6  Anıtkabir 341

  567. Driggs, Howard R(oscoe, 1873- ) : Living English. Sixth grade. Illustrations by Donn P. Crane. Lincoln-New York 1935 University Publishing Co. XIV+216 s. 8° renkli resim, renkli planş.

  372.6  Anıtkabir 1698

  568. Dubeux, Louis (1798-1863) : La Perse. Paris 1841 Firmin Didot Frères. 491 s. 8° planş, 1 levha.

  “L’Univers Histoire et Discription de Tous les Peuples”

  Not : Bibliyografya

  935, 955  Anıtkabir 1407

  569. Dubeux, Louis (1798-1863)-V. Valmont : Tartarie, Béloutchistan, Boutan et Népal. Paris 1848 Firmin Didot Frères. 387+1 s. 8° 14 planş, 1 harita.

  “L’Univers Histoire et Discription de Tous les Peuples”

  Not : Xavier Raymond’un “Afghanistan” adlı eseriyle biraradadır.

  950.2  Anıtkabir 2070

  570. Dobois de Jancigny, (Adolphe Philibert, 1795-1860) - Xavier Raymond : İnde. Paris 1845 Firmin Didot Frères. 591+1 s. 8° 82 planş, 3 harita

  “L’Univers Histoire et Discription de Tous les Peuples”

  954, 915.4  Anıtkabir 1398

  571. Dobois de Jancigny, (Adolphe Philibert, 1795-1860) : Japon, İndo-Chine, Empire Birman, Ou Ava, Siam, Annam ou Cochinchine, Péninsule, Malaise, etc. Ceylan. Paris 1850 Firmin Didot Frères. 666 s. 8° palnş, 3 harita.

  “L’Univers Histoire et Discription de Tous les Peuples”

  Not : Bibliyografya.

  915.2, 915.97, 915.489  Anıtkabir 125

  572. Duden, (Konrad, 1829-1911) : Der grosse Duden. Rechtscreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter....II.neubeard. und erweit. Aufl. Nach den für das Deutsche Reich, Österreich und Schweiz gültigen amtlichen Regeln bearbeitet von Dr. Otto Basler.... Leipzig 1934 Bibliographisches İnstitut AG s. 8°

  438.1, 030.4

  Anıtkabir 1262

  573. Duhamel, Georges (1884-1966):Le voyage de Moscou. 7.éd.Paris 1927 Mercure de France.258 s. 8°

  Not : Sayfalar çoğunlukla işaretlidir.

  848.91, 914.7  Anıtkabir 1990

  574. (Dukakinzade), Basri Güntekin : Le monde turc et sa mission historique de la première humanité de langue turque jusqu’a nos jours. Leipzig 1929 Breitkopf, Haertel.191 s. 8° 1 harita.

  Not : Yazarın armağanıdır.

  956  Anıtkabir 937

  575. (Dukakinzade), Basri Güntekin : Türk gönlü. Bilinmeyen büyüklük. Piyes. 3.bs. İstanbul 1341 (1925) İkdam Matbaası. 44+4 s. 8° 1 planş

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  T812.316  Anıtkabir 260

  576. Dupuis, Charles (1863-1938) : Le principe d’eguilibre et le concert européen de la paix de westphalie à l’acte d’Algesiras. Paris 1909 Perrin et Cie. 525 s. 8°

  Not : Bibliyografya. 3. , 12. , 13. , 15. , 16. , 18. , 21. -23. , 24. , 25-29. , 32. , 33. sayfalar işaretlidir.

  341.011, 320.94, 940.28  Anıtkabir 1365

  577. (Duran), Faik Sabri (1882-1943) : Osmanlı coğrafyâ-yi tabii ve iktisâdîsi. Mekâtib-i Sultaniyyenin dokuzuncu sınıflarına ve Darülmuallimatların üçüncü sınıflarına..... İstanbul 1333 (1917) Kanaat Matbaası. 155+9 s. 8° resim.

  915.607, 911.307  Anıtkabir 1356

  578. (Duran), Faik Sabri (1882-1943) : Türkiye Coğrafyası. Lise kitapları : 3. sınıf. Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti. İstanbul 1929 Devlet Matbaası. 480 s. 8° resim, harita, 4 renkli harita

  915.607  Anıtkabir 1845

  579. Durant, (William James, 1885- ) : Şarktan mirasımız. y.y. t.y. 6 s. 4°

  Not : Metin daktilo ile yazılmış olup, dosya içerisindedir.

  301.2  Anıtkabir 155

  580. Durant, (William James, 1885- ) : Vies et doctrines des philosophes, introduction à la philosophie. Paris 1932 Payot. 487 s. 8°

  “Bibliotheque Historique”

  Not : Bibliyografya.

  109, 921.08  Anıtkabir 1395

  581. Dureau de la Malle, (Adolphe Jules César Auguste, 1777-1857)-Jean Yanoski : Carthage. Paris 1844 Firmin Didot Frères. 170 s. 8° 11 planş, 3 harita

  “ L’Univers Historie et Description de Tous les Peuples”

  Not : Bu eser, Armand d’Avezac-Macaya’nın “Afrique” Louis lacroix’nın “Historie de la Numidie et de la Mauritanie....” vs. adlı eserleriyle biraradadır.

  939.7

  Anıtkabir 153

  582. Durkheim, Emile (1858-1917) : Ahlak terbiyesi. Mütercimi : Hüseyin Cahit (Yalçın). Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti. İstanbul 1927 Devlet Matbaası. II+270+1 s. 8°

  171.301  Anıtkabir 182

  583. Durkeim, (Emile, 1858-1917) : Din hayatının iptidai şekilleri. 2 c. Mütercimi : Hüseyin Cahit (Yalçın). İstanbul 1923-1924 Tanin Matbaası. 8°

  1.c. : 1923. 456 s.; 2.c. : 1924. 408 s.

  “Oğlumun Kütüphanesi”

  Not : Armağandır.

  201.4, 301  Anıtkabir 287

  584. Durkeim, (Emile, 1858-1917) : İçtima-i taksim-i amel. 2. bs. Mütercimi : O(rhan) Midhat. İstanbul 1339 (1923) Matbaa-i Âmire. 402 s. 8°

  “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Maarif Vekaleti Neşriyatından Adet : 4”

  301  Anıtkabir 1006

  585. Duru, Kâzım Nami (1877-1967) : En büyüğümüz için. Ankara 1935 Ulus Basımevi. 24 s. 8°

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  T811.316  Anıtkabir 219

  586. Duru, Kâzım Nami (1877-1967) : Türkçe oku, Türkçe yaz. Tahlili terkibi okuma-yazma. Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti. İstanbul 1341 (1925) Matbaa-i Âmire. 62 s. 8°

  Not : Taşbasmasıdır.

  371.02  Anıtkabir 1226

  587. (Dussap, Jeanne, 1875- ) : Le baiser au clair de lune. Paris c 1908 Calmann-Levy. 341 s. 8°

  Not : Yazar eser üzerinde “Guy Chantepleure” takma adını kullanmıştır.

  843.91  Anıtkabir 1628

  588. Dussaud, René (1868-1958) : Les civilisations préhelleniques dans le bassin de la mer Egée. 2.éd. rev.,augm. Paris 1914 Paul Geuthner. X+482 s. 8° resim, planş, 13 planş, 1 levha.

  Not : Bibliyografya. Planşlardan bazıları renklidir. 444.,445.,453.-455. sayfalar işaretlidir.

  938, 939  Anıtkabir 1629

  589. Dussaud, René (1868-1958) : La Lydie et ses voisins aux hautes époques. Paris 1930 Paul Geuthner. 110 s.+1 y. 8° resim, 5 planş.

  Not : Bibliyografya. 31.,32.,36.,37. sayfalar işaretlidir.

  939.22, 709.01  Anıtkabir 537

  590. Dussouchet, J(ean Jacques) : Cours primaire de grammaire française. Grammaire enfantine illustrée. Neuv. éd. Paris. t.y. Hachette. 79+1 s. 8° resim.

  445

  Anıtkabir 532

  591. Dussouchet, J(ean Jasques ) : Cours Primaire de grammaire de grammaire française, théorie, 1005 exercices, 150 rédactions cours moyen certificat d’études. 22.éd. Paris 1928 Hachette. 283+1 s. 8° resim

  445  Anıtkabir 533

  592. Dussouchet, J(ean Jasques) : Cours primaire de grammaire française, théorie, 1134 exercices, 113 rédactions. Cours supérieur et complémentaire brevet élémentaire. 19. ed. Paris. t.y. Hachette. 444 s. 8°

  445  Anıtkabir 531

  593. Dussouchet, J(ean Jasques) : Cours primaire de grammaire française, théoire, 610 exercices, 48 rédactions. Conforme aux programmes officiels. Cours élémentaire. 21.éd. Paris t.y. 154+1 s. 8° resim.

  445  Anıtkabir 543

  594. Dussouchet, J(ean Jasques) : Cours primaire de grammaire français, thérie, 364 exercices. Cours préparatoire 5 à 7 ans. 15. éd. Paris 1922 Hachette. 95+1 s. 8° resim.

  445  Anıtkabir5 1-2/2142

  595. Düstur. Üçüncü tertip. Teşrinisani 1933-Teşrinievvel 1934, 15. cilt. Yayımlayan : Başvekalet Neşriyat Müdürlüğü. Ankara. 8°

  340.5

   
 6. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113
  Cevap: Atatürk'ün özel kitapları

  Anıtkabir 1683

  596. Ebers, Georg (Moritz, 1837-1898) : L’Egypte. 2t. Traduction de Prof. Gaston Maspero. Paris 1880, 1881 Firmin Didot et Cie. 2° resim, planş, renkli harita.

  1.t. : Alexandrie et le Caire 1880. VI+388 s.; 2.t. : Du Caire à Philae VI+432 s.

  Not : 2. cildin 230.,231.,319. sayfaları işaretlidir.

  932, 962  Anıtkabir 1536

  597. Ebülgazi Bahadır Han (1603-1663) : Şecere-i terakime. Sovyet Ilimler Akademisinin Türk Dil Kurumu’na gönderdiii fotokopidir. Yayımlayan : Türk Dil Kurumu. Istanbul 1937 Devlet Basımevi. VI+55 s. 8°

  Not : Eserin içinde 55 tıpkı basım vardır.

  929.1, 956  Anıtkabir 1579

  598. Ebülgazi Bahadır Han (1603-1663) : Türk şeceresi. Şecere-i Türki. Çaiataycadan nakleden : Dr. Rıza Nur. Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti. Istanbul 1925 Matbaa-i Amire. 352+3 s. 8° 3 levha.

  Not : Bazı sayfalar işaretli ve notludur.

  929.1, 956  Anıtkabir 882

  599. Ebüzziya Tevfik (1849-1913) : Merhum Namık Kemal Bey. Istanbul 1326 (1910). 24 s. 8°

  Not : Bazı sayfalar işaretli ve notludur.

  928.T11

  Anıtkabir 1069

  600. Ebüzziya Tevfik (1849-1913) : Nümûne-i edebiyyât-i Osmâniyye. 1.ks. Nesir. 4.bs. Istanbul 1308 (1892) Matbaa-i Ebüzziya. 3+500 s. 8° resim

  T819  Anıtkabir 622

  601. Eckhardt, Karl-O. Klanert-A(dolf) Lehmann : Deutsche Sprachlehre für Mittelschulen. Nach den Bestimmungen vom l.Juni 1925 neubearb. von O.Klanert und A. Lehmann.l.T. Leipzig, Berlin 1932 B.G. Teubner. 8°

  1.T. : Für Klasse VI-IV.5. unveränd. Aufl. XII+139 s.

  438  Anıtkabir 1391

  602. Eddé, Jacques : Géographie de la Syrie et du Liban. 4.éd. Beyrouth t.y. Imprimerie Catholique. 168 s. 8° planş, 4 levha, 8 harita.

  Not : Haritaların bazıları renklidir. Yazarın imzalı armaianıdır.

  915.69, 916.12  Anıtkabir 597

  603. Eddy, Helen M(ay, 1876- ) : Instruction in foreign languages. (Published by) : United States Department of the Inferior of the Office of Education. Washington 1933 United States Government Printing Office. VI+61 s. 8°

  “National Survey of Secondary Education Monograph No : 24”

  “Bulletin, 1932, No : 17”

  407.02  Anıtkabir 1145

  604. Edebi kıraat nümuneleri. Lise ve ortamekteplerin birinci ve muallim mekteplerinin ikinci sınıfları için. 2.bs. Hazırlayan : Halit Fahri (ozonsoy). Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti. Istanbul 1929 Devlet Matbaası. 203 s. 8°

  808.8807  Anıtkabir 1151

  605. Edebi kıraat nümuneleri. Lise ve ortamekteplerin ikinci ve muallim mekteplerinin üçüncü sınıfları için. 2.bs. Hazırlayan : Halit Fahri (ozonsoy). Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti. Istanbul 1929 Devlet Matbaası. 258 s. 8°

  808.8807  Anıtkabir 1659

  606. (Edgüer, Rıdvan Nafiz (1891-1948)-Ismail Hakkı (Uzunçarşılı) Sivas şehri. Anadolu Türk tarihi tetkikatından. Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti. Istanbul 1928 Devlet Matbaası. VIII+186+1 s. 4° 46 planş.

  Not : Eser armaiandır.

  956.15  Anıtkabir 1029

  607. Edip-Adıvar, Halide (1884-1964) : Eldskjortan. Atesjden Gömlek. Roman fran världskriget. Auktoriserad översättining fran Osman-Turkistan av Hjalmar Lindquist. Stockholm 1928 P.A. Norstedt und Söners. 266+1 s. 8° 1 planş.

  Not : Eserde yazarın adı “Chalide Edip” dir.

  T813.315

  Anıtkabir 996

  608. Edip-Adıvar, Halide (1884-1964) : Das Flammenhemd. 4. Aufl. Autorisierte Überse tzung aus dem Türkischen von Ing. Heinrich Donn. Wien-New York t.y. Internationaler Verlag “Renaissance”. XV+258 s. 8° 1 planş.

  Not : Eserde yazarın adı “Chalide Edip” dir.

  T813.315  Anıtkabir 998

  609. Edip-Adıvar, Halide (1884-1964) : Mev’ud hüküm. Istanbul 1918 Ayyıldız Matbaası. 320 s. 8°

  Not : Iç kapaiı yoktur.

  T813.315  Anıtkabir 1392

  610. Edirne. Istanbul t.y. Devlet Basımevi. 40 s. 8° resim, 1 levha.

  “Edirne Turing ve Otomobil Klübü Yayınlarından Sayı : 1”

  910.256  Anıtkabir 1393

  611. Edirne. Istanbul t.y. Devlet Basımevi. 40 s. 8° resim, 1 levha.

  “Edirne Turing ve Otomobil Klübü Yayınlarından Sayı : 1”

  910.256  Anıtkabir 1334

  612. Edwards, George Whartan (1859-1950) : Constantinople. Istamboul. Philadelphia 1930 Penn Publishing Company. 312 s. 4° 52 planş, 1 portre.

  Not : Planşlardan bazıları renklidir, eser armaiandır.

  910.456, 915.6141  Anıtkabir 1353

  613. Edwards, Richard : La Syrie 1840-1862. Histoire, Politique, administration, population, religions et moèurs, événements de 1860 d’aprés des actes officiels et des documents authentiques. Paris 1862 Amyot. 428 s. 8°

  915.63  Anıtkabir 918

  614. (Efe, Necdet Rüştü, 1900-1969) : Gazi’nin destanı. Inkılâp tarihi. Istanbul 1932 Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi. 143 s. 8° resim, planş.

  Not : Eserin üstünde yazarın adı “Yalçın Tekin” olarak geçmektedir.

  T811.315, 923.156  Anıtkabir 847

  615. Efimov, Bor(is Efimoviç, 1900- ) : Karikatura na Slujbe oboroni SSSR. Moskva, Leningrad 1931 Ogiz Izogiz. 134 y. 8° 128 planş.

  741.5  Anıtkabir 811

  616. Efros, Abram (Markoviç, 1888-1954) -Nikolay Punin : S. Çehonin Redaktor : S-A. Abramov. Moskva, Petrograd t.y.Gosudarstvennoe Izdatel’stvo. 112 s. 4° resim, planş, portre.

  Not : Portre ve planşlardan bazıları renklidir.

  759.7. 756  Anıtkabir S / 2126

  617. Egkyklopaidikon hêmerologion eikonographêmenon. Etos proton. 1934. 1. yıl. Konstantinoupolis. 8°

  050  Anıtkabir 2068

  618. Egypte, depuis la conquète des Arebes jusqu’a la domination française....sous la domination française....sous la domination de Méhémét Aly... Paris 1848 Firmin Didot Frères. 255 + 215 + 212 s. 8° 72 planş, 4 harita.

  “L’Univers Historie et Description de Tous les Peuples”

  962. 956.3  Anıtkabir 2072

  619. Egypte, depuis la conquète des jusqu’a la domination française. Suos la domination de Méhémét Aly.... Paris 1877 Firmin-Didot et Cie. 255+215+212 s. 8° 76 planş, 1 harita.

  962. 956.3  Anıtkabir 850

  620. Das Einzelwohnhaus der Neuzeit. 2 Bde. Herausgegeben von Erich Haenel und Heinrich Tscharmann. Leipzig 1907.1910 J. J. Weber. 8° resim, planş, plan.

  1. Bd. : 1907. LII+179 s.; 2.Bd. : 1910. 278 s.

  Not : Planşlarda bazıları renklidir.

  728  Anıtkabir 747

  621. (Eldem), Halil Ethem (1861-1938) : Camilerimiz. Istanbul 1932 Kanaat Kütüphanesi. 107+3 s. 8° resim, planş.

  726.2

  Anıtkabir 141

  622. (Eldem), Halil Ethem (1861-1938)- Gaston Migeon : Les collections du Vieux. Serai à Stamboul. Extrait de la revue Syria , 1930. Paris 1930 Paul Geuthner. 91-102 s. 4° resim, 4 planş

  069.5  Anıtkabir 558 / 1

  623. (Eldem) Haili Ethem (1861-1938) : Karamanoiulları hakkında vesâik-i mahkûbe. Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuasının 1927 senesinden 11. ve 12. ve 1328. senesinden 13. ve 14. cüzlerinden müstahrecdir. Istanbul 1328 (1912) Ahmed Ihsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi. 60 s.8°

  956.064  Anıtkabir 558 / 2

  624. (Eldem) , Halil Ethem (1861-1938) : Kitabeler nasıl kayd ve zapt olunmalıdır? Tarih Encümeni Mecmuasının 1 Teşrinievvel 1327 tarihli olan 1. cüzünden müstahrectir. Istanbul 1328 (1912) Ahmed Ihsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi. 14 s. 8°

  417  Anıtkabir 844

  625. (Eldem), Halil Ethem (1861-1938) : Nos mosquées de Stamboul. Traduction Ernesnt Mamboury. Stamboul 1934 Kanaat. 147 s. 8° resim, planş.

  726.2 915.6141  Anıtkabir 1983

  626. (Eldem), Halil Ethem (1861-1938) : Yedikule Hisarı Istanbul’un kara taraf surları ve Altınkapı. Istanbul 1932 Kanaat Kütüphanesi. 64 s. 8° resim, planş, 1 harita.

  956.141. 725.1  Anıtkabir 1993

  627. Ellison, Grace (Mary) : Turkey to-day. London t.y. Hatchinson and Co. Ltd. 288 s. 8° 9 planş, 7 portre.

  Not : Yazarın imzalı armaianıdır.

  956.081

  Anıtkabir 1620

  628. Emil Ludwig. Im Urteil der deutschen Presse. Berlin 1928 Ernst Rowohlt. 51+3 s. 8°

  928.3  Anıtkabir 1621

  629. Emil Ludwig. Im Urteil der Welt presse. Berlin 1928 Ernst Rowohlt. 94+2 s. 8°

  928.3  Anıtkabir 866

  630. Emin Feyzi, Süleymaniyeli : Ilâve-i şuâât. Istanbul 1341 (1925) Necm-i Istikbal Matbaası. 48 s. 8°

  Not : Yazarın imzalı armaianıdır.

  T811.316  Anıtkabir 872

  631. Emin, Feyzi, (Süleymaniyeli) : Şuâât. Istanbul 1327 (1911) Nişan Babikyan Matbaası. 109 s. 8°

  Not : Yazarın imzalı armaianıdır.

  T811.316  Anıtkabir 575

  632. (Emre), Ahmet Cevat (1876-1961) : Alfabenin menşei. En eski Türk yazısıdır. Istanbul 1933 Marifet Matbaası. 72 s. 8 resim

  Not : Yazarın imzalı armaianıdır.

  411.09  Anıtkabir 494

  633. (Emre), Ahmet Cevat (1876-1961) : Muhtaç olduiumuz lisan hakkında bir kalem tecrübesi. Istanbul 1928 Marifet Matbaası. 182+1 s. 8°

  T422.8  Anıtkabir 501
   
 7. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113
  Cevap: Atatürk'ün özel kitapları

  Anıtkabir 1233

  667. Faguet, Emile (1847-1916) : Dix-neuvième siècle études littéraires. Chateaubriand, Lamartine, Alfred de Vigny. Victor Hugo, A.de Musset, T. Gautier, P. Mérimée, Michelet, George Sand, Balzao. Paris 1887 Boivin et Cie. XII+451+1 s. 8°

  “Nouvelle Bibliothèque Littéraire”

  Not : 93. , 95. sayfalar işaretlidir.

  840.408 928.408  Anıtkabir 1400

  668. Famin (Stanislas Marie) César (1799-1853) : Chili, Paraguay, Uruguay, Buenos-Ayres. Paris 1840 Firmin Didot Frères. 96+64 s. 8°

  “L’Univers Historie et Description de Tous les Peuples”

  Not : Bu eser FrédéricLaoroix’in “Patagonie, Terre-du Feu et archipel des Malouines” adlı eseriyle biraradadır. Bu cildin sonuna eklenen planş ve haritalar “Grèce ancienne” adlı esere aittir.

  918.3 . 918.92 918.95 918.21  Anıtkabir 1404

  669. Famin, (Stanislas) M(arie) C(ésar, 1799-1853) : Colombie et Guyanes. Paris 1846 Firmin jDidot Frères. 32 s.+1 y.8°8 planş,1 harita.

  “L’Univers Historie et Description de Tous les Peuples”

  Not : Bu eser Ferdinand Denis’in “Bresil” adlı eseriyle biraradadır.

  918.61. 918.8  Anıtkabir 1677

  670. Far-Eastern Archaeological Society : Archaeologia orientalis. 3 vol. Tokya. Kyoto 1929-1933 Toko-Shoin, Maruzen and Co. 4° planş, levha, harita.

  Not : Sayfalar özel şekilde numaralanmıştır. Planşlardan bir kısmı renklidir. Metnin Japoncası da vardır.

  931  Anıtkabir 1114

  671. Farrère, Claude (1876-1957) : La bataille. Paris t.y. Arthème Fayard et Cie. 142 s. 8° resim.

  843.9  Anıtkabir 1275

  672. Farrère, Claude (1876-1957) : Le dernier dieu. Roman. Paris c 1926 Ernest Flammarion. 293 s. +1 y. 8°

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  843.9  Anıtkabir 1274

  673. Farrére, Claude (1876-1957) : Les petites alliées. 26. éd. Paris 1328 (1912) Paul Ollendorff. 315+1 s. 8°

  843.9  Anıtkabir 1354

  674. Fauchille, Paul (1858-1926) : Traité de droit international public. 2 t., 3 pt. 8. éd. Entièrement refondue, complétée et mise au courant, du manuel de droit international public de Henry Bonfils. Paris 1921-1926 Rousseau et Cie. 8°

  1.t., 1.pt. : Paix 1922. XII+1058 s.; 1.t., 2.pt. : Paix. 1925 XIII+1182 s.; 1.t., 3.pt. : Paix. 1926. IX+729 s.; 2.t. : Guerre et neutralité. 1921. XI+1095 s.

  Not : Bibliyografya.

  341

  Anıtkabir 1618

  675. Feure, Paul (1878-1960) : Méditation sur Loti. Paris 1921 Bernard Grasset. 91 s. 8°

  928.4

  Anıtkabir 898

  676. Fâzıl (Hüseyin, Enderunlu, -1811) : Divân-i Fazıl Bey Enderûni. Mısır 1258 (1842) Bulak Matbaası. 340 s. 8°

  T811.219

  Anıtkabir 1056

  677. Fazlı Necip (1863-1932) : Külhani edipler. Jön Türklerden Cumhuriyete kadar inkılap içinde geçen tarihi zaman. Yayımlayan : Maarif Vekâleti. Istanbul 1930 Devlet Matbaası. 315 s. 8°

  T818.313

  Anıtkabir 981

  678. Fazlı Necip (1863-1932) : Külhani edipler. Jön Türklerden Cumhuriyete kadar inkılap içinde geçen tarihi zaman. Yayımlayan : Maarif Vekâleti. Istanbul 1930 Devlet Matbaası. 315 s. 8°

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  T818.313

  Anıtkabir 954

  679. Fazlı Necip (1863-1932) : Saraylarda mecnunlar. Istanbul 1928 Cumhuriyet Matbaası. 272 s. 8°

  “Haftalık Mecmua Neşriyatı 11”

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  T818.313

  Anıtkabir 1032

  680. Fazlı Necip (1863-1932) : Saraylarda mecnunlar. Istanbul 1929 Cumhuriyet Matbaası. 314 s. 8°

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  T818.313  Anıtkabir 335

  681. Febure, Lucien (Paul Victor, 1878- ) : La terre et l’évolution humaine introduction géographique à l’histoire avec le conceurs de Lionel Bataillon. 2. éd. Paris 1924 Ranaissance du Livre. XXX+471+1 s. 8° harita.

  “L’Evolution de l’Humanite Synthèse Collective IV Première Section Préhistoire, Protohistoire IV”

  Not : Bibliyografya 449.-460. s; iç kapaktaki basım tarihi 1922 dir. 2.-4.,12.-16.,18.,107.,136.,139.,163.,164.,167.-169.,171.-175.,178.,183.-187.,192.,193.,203.,205.,208.,210., 294.,331. sayfalar işaretlidir.

  301, 572.7  Anıtkabir 1960

  682. Fehér, Géza (1890-1955) : A Bolgar-török müveltség emlékei és Magyar östörténeti vonatkozasik. Les monuments de la culture proto-bulgare et leur relations hongroises. Budapest 1931 Karcayan, Kertesz Jozsef Konyunyom Dajaban. 2 y.+173 s. 4° resim, planş, 1 harita.

  “Archaeologia Hungarica à Magyar Nemzeti Muzeum Régészeti Osztalyanak Kiadvanyai Acta Archaeologica Musei Nationalis Hungarici VII”

  Not : Bibliyografya, 162.,163.,169.,170. sayfalar işaretlidir.

  956.032

  Anıtkabir 1960

  683. Fehér, Géza (1890-1955) : A Bolgar-török müveltség emlékei és Magyar östörténeti vonatkozasik. Les monuments de la culture proto-bulgare et leur relations hongroises. Budapest 1931 Karcayan, Kertesz Jozsef Konyunyom Dajaban. 2 y.+173 s. 4° resim, planş, 1 harita.

  “Archaeologia Hungarica à Magyar Nemzeti Muzeum Régészeti Osztalyanak Kiadvanyai Acta Archaeologica Musei Nationalis Hungarici VII”

  Not : Bibliyografya. Bazı sayfalar işaretlidir. Yazarın imzalı armağanıdır.

  956.032  Anıtkabir 630

  684. Fehér, Géza (1890-1955) : Die Inschrift des Reiterreliefs von Madara. Sofia 1928 Staatsdruckerei. 144 s. 4° resim.

  417, T427.1, 956.032  Anıtkabir 946

  685. Fehim Süleyman (1788-1846):Sefînet üş-şuâra. Istanbul 1259 (1843) Tabhane-i Âmire. 7+352 s. 8°

  T819.21  Anıtkabir 769

  686. Felderman, Leon (1890- ) : The human voice. It’s care and development. New York c 1931 Henry Holt and Company. X+301 s. 8° resim.

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  612.78, 616.2  Anıtkabir 134

  687. Feller, F(riedrich) E(rnest, 1802-1859) : Neuestes Taschen-Wörterbuch. Französisch und Deutsch, enthaltend alle zur täglichen Unterhaltung. 2. vol. Neu beard., verb. erweit. von Prof. Dr. Thiergen. Leipzig 1906 B.G. Teubner. 8°

  2. vol. : Deutsch-Französisch. 462 s.

  “Collection Feller”

  433.4, 030.4  Anıtkabir 852

  688. Feridun (Ahmet, -1583) : Mecmua-i Münşeât üs-selâtin-i Feridun Bey. 2 c. Istanbul 1274-1275 (1848-1849). 4°

  1.c. : 1274 (1848) Dar üt-tıbbâât il-Âmire. 26+626 s.

  2.c. : 1275 (1849) Takvimhane. 17+600 s.

  T816.21, T816.208, 956.0724  Anıtkabir 5

  689. Ferrari, C(ostanzo, 1815- )-J(oseph) Caccia : Grand dictionnaire français-italien et italien-français, étymologique historique et géographique. Rédigé d’aprés les ouvrages et les travaux les plus recent avec la proronciation dans les deux langues ouvrage entièrement refondu et mis à jour par Arturo Angeli. Paris t.y. Gornier Frères. XII+979 s. 4°

  443.5, 453.4, 030.4  Anıtkabir 4

  690. Ferrari, C(ostanzo, 1815- )-J(oseph) Caccia : Grand dictionnaire italien-français et français-italien, étymologique historique et géographique. Rédigé d’aprés les ouvrages et les travaux les plus recent avec la proronciation dans les deux langues ouvrage entièrement refondu et mis à jour par Arturo Angeli. Paris 1921 Garnier Frères. X+1138 s. 4°

  443.4, 453.5, 030.4

  Anıtkabir 1631

  691. Ferrero, Guglielmo (1871-1942) : Medeniyyet-ikadimenin zevali. Tercüme eden : Ziya Geuher (Etili). Istanbul 1339 (1923) Matbaa-i Âmire. 99+1 s. 8°

  “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Maarif Vekâleti Neşriyatından Adet : 36”

  937  Anıtkabir 1354

  692. Le Ferro vie dello stato nel primo decennic fascista 1922. I-1932. X. Novara t.y. Istituto Geografico de Agostini S.A. 70 s. 8° 124 planş, 1 levha, 4 renkli harita, 14 renkli grafik.

  914.5  Anıtkabir 481

  693. Feuillet, L. : Réforme alphabétique turque. y.y.t.y. 46 s.+2y. 8°

  Not : Eserde eski ve yeni harfli Türkçe metinler vardır. Kitabın iç kapağı kopmuştur. 18.,41. sayfalarla sondan 1. yaprak işaretli ve notludur.

  T421.8  Anıtkabir 1238

  694. Feuillet, Octave (1821-1890) : Honneur d’artiste. 47.éd. Paris 1890 Calmann Lévy. 365 s.+1 y. 8°

  843.8  Anıtkabir 281

  695. (Fevzioğlu), Sait Azmi (1889-1950)-Nâzım Izzet : Yeni icra ve iflas kanunu esasları ve şerhi. Istanbul 1933 Milliyet Matbaası. XXXIII+239 s. 8°

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  340.21, 347.3  Anıtkabir 616

  696. (Filipinler). Department of Public Instruction Bureau of Education : Course of study in phonics for primary grades. Grades 1,2,3 and 5. Manila 1932 Bureau of Printing VI+234 s. 8°

  Not : Bibliyografya 36., 37. s.

  421.5

  Anıtkabir 42

  697. Firûzâbâdî, Ebû Tahir Muhammet b. Yakub b. Ibrahim Mecdüddin (1329-1414) : Kamus tercümesi. El-Kamus ül-muhit. 4 c. Çeviren. Mütercim Asım. Istanbul 1304-1305 (1888-1889) Cemal Efendi Matbaası. 8°

  1. c. : 1304 (1888). 4+1272 s.; 2.c. : 1305 (1889). 2+1299 s.

  3. c. : 1305 (1889). 4+1464 s.; 4.c. : 1305 (1889). 2+1263 s.

  492.7T42, 030.4

  Anıtkabir 137

  698. Firûzâbâdî, Ebû Tahir Muhammet b. Yakub b. Ibrahim Mecdüddin (1329-1414) : El-Kamus ül-muhit. Okyanus ül-basit. fi tercemet il-kamus il-muhit. 3 c. Çeviren : Mütercim Asım. Istanbul 1305 (1889) Matbaat ül-Osmaniyye. 4°

  1.c. : 35+943 s.; 2.c. : 939 s.; 3.c. : 973 s.

  492.7T42, 030.4

  Anıtkabir 1458

  699. Fischer, Alois (1894- ) : Geographisch-statistiches Handbüchlein 1937. Beigade zu Freytag’s Welt-Atlas. Wien, Leipzig t.y. G. Freytag und Berndt A.G. 48 s. 8°

  910.083  Anıtkabir 1237

  700. Flaubert, Gustave (1821-1880) : Salammbô. éd. déf. avec des documents nouveaux. Paris 1920 Eugène Fasquelle. 374 s.+1 y. 8°

  “Bibliothèque-Charpentier”

  843.8

  Anıtkabir 1386

  701. Flaux, A(rmand) de (1819- ) : La régence de Tunis au dixneuviène siècle. Paris 1865 Challamel Ainé. 410 s. 8°

  916.11, 961.1  Anıtkabir 1779

  702. Fleury, J(ules) A(ugustin) : Histoire d’Angle terre comprenant celle de l’Ecosse de l’Irlande et des possessions anglais avec une statistique de ces divers pays. 2 t. Paris 1852 L. Hachette et Cie. 8° resim, harita.  Anıtkabir 1747

  703. Fliche, Augustin (1884-1951) : La chrétienté médiévale. 395-1254. Paris 1929 E. de Boccard. XVIII+501 s. 8°

  “Histoire du Monde Tome VII/2”

  940.1  Anıtkabir 602

  704. Florstedt, Friedrich-Willi Stieber : Neue deutsche Sprachlehrc. Untertertia bis Untersekunda. Kurzausgabe. 2.T.2. unveränd Aufl. Frankfurt a. M. 1934 Moritz Diesterweg. 64 s. 8°

  435  Anıtkabir 325

  705. Fonblanque, A(lbany) de (Grenier, 1829-1924) : L’Angleterre son gouvernement, ses institutions. Traduit de l’anglais...par Ferdinand Camille Dreyfus. Paris 1881 Germer Baillière et Cie. XXIV+279 s. 8°

  320.942, 350.942  Anıtkabir 1276

  706. Fontelreye, Jacques : Constantinople seus les barbares. Paris 1924 Calmann-Lévy. 293 s. 8°

  843  Anıtkabir 508

  707. Fornaciari, Raffaello (1837-1917) : Grammatica della lingua italiana. 8. éd. interamente riveduta a corretta per cura di Antonio Gigli, con prefazione di Giuseppe Vandelli. Franze t.y. G.C. Sansoni. VII+253 s. 8°

  455  Anıtkabir 1179

  708. Fowler, J(ohn) H(enry, 1861-1932) : The art of teaching English. Lectures and papers. London 1932 Macmillan and Co., Limited. XII+218 s. 8°

  808.07  Anıtkabir 689

  709. Fowler, H(enry) W(atson, 1858-1933) : The King’s English. 3. éd. Oxford 1931 Clarendon Press. 383 s. 8°

  425  Anıtkabir 1196

  710. France, Anatole (1844-1924) : Les desirs de Jean Servien. Paris t.y. Calmann-Lévy. 248 s. 8°

  843.9  Anıtkabir 1230

  711. France, Anatole (1844-1924) : Sur la pierre blanche. Paris t.y. Calmann-Lévy. 320 s.+1 y. 8°

  843.9  Anıtkabir 1401

  712. Frank, Louis : Tunis. Revue et accompagnée d’un précis historique par J. Marcel. Paris 1856 Firmin Didot Frères. 228 s.+1 y. 8° 5 planş.

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  Not : Bu eser Claude Antoine Rozet’nin “Alger” Antoine Ernest Hippolyte Carette’in “Algerie” ve Jean Chrétien Ferdinand’ın “Etats tripolitains” adlı eserleriyle biraradadır.

  961.1  Anıtkabir 1109,1113

  713. Fransız edebiyatı antolojisi. 2 c. Hazırlayan : Reşat Nuri Güntekin, Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti. Istanbul 1929, 1930 Devlet Matbaası. 8°

  1. c. : Onbirinci asırdan onyedinci asır sonuna kadar yetişen Fransız şair, edip ve mütefekkirlerinin en müntehap eserlerinden telhis olunan parçaları ihtiva eder. 1929 VIII+132 s.

  2. c. : Onsekizinci asırda yetişen Fransız şair, edip, ve mütefekkirlerinin en müntehap eserlerinden telhis olunan parçaları ihtiva eder. 1930 246 s.

  840.08, 928.408  Anıtkabir 84

  714. Frazier, Benjamin W(illiam, 1892- ) : Education of teachers : Selected bibliyography, June 1. 1932 to October 1. 1935. Washington 1936 United States Government Printing Office. VI+42 s. 8°

  “U.S. Office of Education Pamphlet No : 66”

  370.16, 016.37  Anıtkabir 372

  715. Freilitz, -Raulig : Türkmen aşiretleri. Almancadan tercüme. Istanbul 1334 (1918) Matbaa-i Orhaniyye. 528 s. 8°

  “Aşair ve Muhacirin Müdiriyyet-i Umûmiyyesi Neşriyatından : 2”

  301.451  Anıtkabir 699

  716. Frères des Ecoles Chrétiennes : Leçons langue française. Enseignement primaire. Cours supérieur, livre du maître. Tours, Paris 1892 Alfred Mane et Fils, Ch. Poussielgue. VIII+705+1 s. 8°

  445

  Anıtkabir 1451

  717. Frieb, Uduard : Kulturarbeiten in Albanien. Innsbruck-München 1934 Tyrolia. 147 s. 8° 5 planş.

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  914.965

  Anıtkabir 1718

  718. Friess-Colonna, C. de : Histoire de la Corse, depuis les temps les plus anciens jusqu’a nos jours. Paris 1839 Firmin Didot Frères. 144 s. 8° 7 planş, 1 harita.

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  Not : Bu eser Joseph Lavallée’nin “Espagne, depuis l’expulsion des Maures jousqu’a l’année 1847”, Fréderic Lacroix’nın “Iles Baléares et Pithyuses” ve G. Le Chevalier de Grégory’nin “Ile de Sardaigne” adlı eserleriyle biraradadır.

  945.95  Anıtkabir 2083

  719. Fracard, (paul Marie)-(achille Paul Arsène) Painvin : La guerre au Transvaal, l’offensive des Boers, septembre, janvier. Paris 1900 Cerf. 395 s. 8°

  968.2

  Anıtkabir 1360

  720. Fuat Mehmet : Amerika’da Türkler ve gördüklerim. İstanbul 1341 (1925) Vatan Matbaası. 197+4 s. 8° resim, 6 levha.

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  910.4, 917.3  Anıtkabir 1766

  721. Forlong, Charles Wellington (1874- ) : Let’er buck, a story of the passing of the old West. New York 1923 G.B. Putnam’s Sons. XXXVIII+242 s. 8° planş.

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  976.2  Anıtkabir 827

  722. Futbol kaideleri. Hazırlayan : Nüzhet Abbas (Baba). İstanbul 1937 Vakit Gazete-Matbaa-Kütüphane. 40 s. 8°

  “Vakit Cep kitapları No : 11”

  796.33  Anıtkabir 870

  723. Fuzulî Hazırlayan : İbrahim Alâettin (Gövsa). İstanbul 1932 Kanaat Kütüphanesi. 40 s. 8° resim.

  “Milli Kütüphane Edebiyat Serisi : 3”

  Not : Eserin sonunda aynı yazarın hazırladığı “Nabi”, “Ömer Hayyam”, “Nazif’ten Hamide” adlı eserler vardır. Hazırlayannın imzalı armağanıdır.

  T811.226, 928.T11  Anıtkabir 947

  724. Fuzûlî, (mehmet, 1494-1555) : Külliyât-i divân-i Fuzûlî. İstanbul 1296 (1880). 241+128 s. 8°

  T811.226
   
 8. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113
  Cevap: Atatürk'ün özel kitapları

  Anıtkabir 838

  725. Gabriel, Albert (1883-1971) : Monuments turcs d’Anatelie. 2.t. Paris 1934 E.de Boccard. 2° resim, planş, plan, harita.

  2.t. : Amasya, Tokat, Sivas. 204 s.

  Not : Bibliyografya.

  726.1, 723.35, 720.956  Anıtkabir 1627

  726. Gadd, C(yri) J(ohn) : Histoire and Monuments of Ur. London 1929 chatte and Windus. XV+269 s. 8° planş.

  935, 722  Anıtkabir 1727

  727. Galibert, Léon-Clément Pellé : Angleterre. 4 t. Paris 1842-1844 Firmin Didot Frères. 8° planş.

  1.t. : y.y.t.y. 488 s.; 2.t. : 1842. 560 s.; 3.t. : 1842. 469 s.; 4.t. : Angleterre, Ecosse et İrlande. 574 s.

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  942, 914.2  Anıtkabir 1480

  728. Gallieni, (Joseph Simon, 1849-1916) : Voyage au Soudan Français, Haut-Niger et Pays de Ségou 1879-1881. (Publié Par) Mission d’Exploration du Haut-Niger. Paris 1885 Hachette et Cie. 632 s. 4° resim, planş, portre, 2 harita.

  910.4, 916.24  Anıtkabir 1378

  729. Galouédec, L(ouis, 1864- )-F(ernand) Maurette : Büyük devletler coğrafyası. Tabiî-beşeri-iktisadi. Liselerin ikinci devresine....Mütercimi : Yusuf Behçet (Güçer) : Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti. İstanbul 1340 (1924) Matbaa-i Âmire. 752 s. 8° resim.  Anıtkabir 1288

  730. Galopin, Arnould (1865- ) : Klerans Terras esrarı. Çeviren : V(ahdet) G(ültekin). İstanbul 1936 Vakit Gazete-Matbaa-Kütüphane. 299 s. 8°

  “Vakit Cep Kitapları No : 3”

  843.9  Anıtkabir 1205

  731. Gambetta, (leon Michel, 1838-1882) : Gambetta, lettres intimes et souvenirs de famille. Publiés par P.B. ghensi. Paris 1909 Société d’Editions Littéraires et Artistiques. 405 s. 8° planş, 7 portre.

  848.8, 923.224  Anıtkabir 2049

  732. Garcia Payot, José : La zona arqueologica de Tecaxic-Calixtlahuaca y los matlatzincas. 1.pt. Mexico 1936 Talleres Graficos de la Nacion. 255 s. 8° resim, planş, portre.

  “Secretaria de Educacion Publica Departamento de Monumentos”

  Not : Bibliyografya. 239.-251. s.

  972.01  Anıtkabir 1454

  733. Gardey, L(ouis) : Voyage du sultan Abd-ul-Aziz de Stamboul au Caire. Paris, Constantinople, Smyrne. t.y. E. Dentu, Wick et Rumèbe, İmportial. XXIX+388 s. 8°

  910.4, 956.0742  Anıtkabir 1626

  734. Garstang, John (1876-1956) : The Hittite Empire. Being a survey of the history, geography and monuments of Hittite Asia Minor and Syrie. London 1929 Constable and Company Ltd. XVII+364 s. 8° resim, 52 planş, 1 levha, 3 harita.

  Not : Bibliyografya 338.-343. s. Yazarın imzalı armağanıdır.

  939.04  Anıtkabir 786

  735. Gaspralı, Haydar (1898- ) : Sağıtma çamurları. Kayseri 1936 Sümer Basımevi. 25 s. 8°

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  615.8  Anıtkabir 1332

  736. Gautier, Théophile (1811-1872) : Constantinople. Nouv. éd. Paris 1883 G. Chanpentier. 564 s. 8°

  848.8, 910.456, 915.6141  Anıtkabir 1285

  737. Gautier, Théophile (1811-1872) : L’Orient. 2 t. Paris 1877 G. Charpentier. 8°

  1.t. : 368 s.; 2.t. : 390 s.

  848.8, 910.4  Anıtkabir 746

  738. (Gazimihâl), Mahmut Ragıp (1900-1961) : Balkanlarda musikî hareketleri. İstanbul 1937 Nümune Matbaası. 387 s. 8° resim, planş, portre.

  Not : Bibliyografya her bölümün sonundadır. Yazarın imzalı armağanıdır.

  780  Anıtkabir 268

  739. A general economic survey of Turkey 1933-1934. 16 pt. in 6 vol. y.y.t.y. 4°

  Not : Metin teksirdir.

  330.956  Anıtkabir 1229

  740. Géniaux, Charles (1873- ):Les musulmanes. Roman. Paris c 1920 Ernest Flammarion. IV+248 s. 8°

  843.91  Anıtkabir 97

  741. Geoffroy, J(ean Baptiste) : Nouveau dictionnaire élémentaire français-latin. 20. éd. Paris 1879 Delalain Frères. VII+1+552 s. 8°

  443.7, 030.4  Anıtkabir 1680

  742. Geological Survey of China : Palaeontologia Sinica. 1.vol., 2 fasc. Editors : V. K. Ting, W.H. Wong. Pekin 1923-1925. 4° resim, planş, harita.

  1.vol., 1 fasc. : Andersson, Dr. J.G. : The cave-deposit at Sha Kuo T’un in Fengtien. 1923. 43 s.; 2. fasc. : Arne, J. T. : Painted Stone Age Pottery from the Province of Honan, China. 1925. 40 s.

  “Series D”

  Not : Eserin sonunda sayfa numarası almamış, Çince metin vardır.

  931, 571.1  Anıtkabir 422

  743. Georges-Amquetil : L’amant légitime ou la bourgeoise, libertine code d’amour du XX e siècle basé sur l’égale liberté des deux époux. Preface de Charles Bernard, député de paris . Paris 1925 Georges-Anguetil 544 s. 8°

  Not : 53. sayfa şaretlidir.

  301.42  Anıtkabir 1254

  744. Georges-Amquetil : Satan conduit le bal... Roman pamphlétaire et philisephique des moeurs du temps. Paris 1925 Georges-Anquetil. 536 s. 8°

  843.91  Anıtkabir 1871

  745. Geôrgiadês, Dêmêtrios (1853- ) : La Turquie actuelle les peuples affronchis du joug ottoman et les intéréts français en Orient. Paris 1892 Calmann Lévy. VI+XVIII+377 s. 8°

  Not : Son sayfalar şaretli ve notludur.

  956.0743  Anıtkabir 958

  746. (Gerçek), Selim Nüzhet (1891-1945) : Halk şairleri. 2.k. Konya 1927 Vilayet Matbaası. 8°

  2.k. : Karacaoğlan. 141 s.

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  T811.217  Anıtkabir 116

  747. (Gerçek), Selim Nüzhet (1891-1945) : Türk gazeteciliği. Yüzüncü yıl dönümü vesilesiyle. Yayımlayan : İstanbul Matbuat Cemiyeti. İstanbul 1931 Devlet Matbaası. 92+51 s. 8° resim.

  079.56  Anıtkabir 119

  748. (Gerçek), Selim Nüzhet (1891-1945) : Türk gazeteciliği. Yüzüncü yıl dönümü vesilesiyle. Yayımlayan : İstanbul Matbuat Cemiyeti. İstanbul 1931 Devlet Matbaası. 92+70 s. 8° resim.

  079.56

  Anıtkabir 579

  749. Gerhards, Theodor-Hermann Ammon : Deutsche Sprachlehre. Für höhere Lehranstalten. 2 Tle. Paderborn 1928, 1930. Ferdinand Schöningh. 8° resim.

  1.T. : Unter-und Mittelstufe. 1928 XI+162 s.

  2.T. : Oberstufe. 1930. X+162 s.

  438  Anıtkabir 929

  750. Gevherî. XVII nci asır sazşairlerinden. Hayatı, sanatı. Hazırlayan : Prof. Dr. Mehmet Fuat Köprülü. İstanbul 1929 Yeni Matbaa. 99 s. 8°

  “Prof. Dr. Köprülüzade Mehmet Fuat Türk Sazşairlerine ait Metinler ve Tetkikler

  Not : Bibliyografya 3.-7. s.

  T811.217, 928.T11  Anıtkabir 1415

  751. (Ceylangil), Saffet (1875-1944) : Memalik-i Osmaniye coğrafya-yı iktisadisi. İstanbul 1328 (1912) Matbaa-i Kader. 311 s. 8°

  “Maliye Kütüphanesi Adet : 5”

  915.6, 911.3  Anıtkabir 1826

  752. Giedroyc, romuald, prince (1842- ) : Résumé de l’histoire du Portugal au XIX e siecle. Paris 1875 Amyot. VIII+256 s.+1 y. 8°

  946.903  Anıtkabir 1924

  753. Giustiniani, G. Filippucci : L’agonia d’un impero. Note in margine del trattato di Sèvres. Roma t.y. M. Carra et C. V+232 s. 8° 1 portre, 4 harita.

  956.0811  Anıtkabir 1674

  754. Glaser, Eduard (1855-1908) : Skizze der Geschichte und Geographie Arabiens von den ältesten Zeiten bis zum Propheten Muhammad. 2. Bd. Nebst einem Anhange zur Beleuchtung der Geschichte Abessyniens im. 3. und 4. Jahrhundert n. Chr. Berlin 1890 Weidmannsche Buchhandlung. 575 s. 8°

  939.47, 956.3, 915.63  Anıtkabir 552

  755. Gleye, A. (1867- ) : Hethitische Studien I. Leipzig 1910 Otto Harrassowitz. 118 s. 8°

  491.99  Anıtkabir 1649

  756. Glotz, G(ustave, 1862-1935) : La cité grècque. Paris 1928 Renaissance du livre. XXII+476 s. 8°

  “L’Evolution de l’Humanité Synthèse Collective XIV Troisième Section III. le Monde Antique la Grèce et la Civilisation Hellénique V”

  Not : Bibliyografya 461.-468. s.

  938  Anıtkabir 1654

  757. Glotz, G(ustave, 1862-1935):La civilisation égéenne. Paris 1923 Renaissance du livre.VIII+476s. 8°

  “L’Evolution de l’Humanité Synthèse Collective Première Section III. le Monde Antique les Civilisation de l’Orient III”

  Not : Bibliyografya 453.-457. s.; resimlerin bazıları kesilerek alınmıştır. Bazı sayfalar şaretli ve notludur. Kitabın içinde kurşun kalemle not alınmış ve daktilo sayfası vardır.

  938

  Anıtkabir 227

  758. Gobineau, (Joseph) A(rthur, comte) de, (1816-1882) : Essai sur l’inégalité des races humaines. 2 t. 2 t. en 1 t. Paris 1853 Firmin Didot Frères. 8°

  1.t. : XI+492+2 s.; 2.t. : 512 s.+1 y.

  Not : Bibliyografya. Sayfalar çoğunlukla şaretli ve notludur.

  301.451, 572  Anıtkabir 1155

  759. Goethe, (Johann Wolfgang von, 1749-1832) : Genç Werther’in ıztırapları. Çeviren : Nurullah Ata (Ataç). Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti. İstanbul 1930 Devlet Matbaası. 49 s. 8°

  833.6  Anıtkabir 1724

  760. Golbéry, (Marie) Ph(ilippe Aimé) de (1786-1854) : Histoire et description de la Suisse et du Tyrol. Paris 1839 Firmin Didot Frères. 2+460 s. 8° planş, 1 harita.

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  949.4, 914.94, 943.64

  Anıtkabir 762

  761. Goldschmidt, E. : Prescription pour le moniement d’une pendule précieuse ornée de brillants et du portrait de sen excellence le Ghazi Moustaka Kemal Pacha. Cologne 1934. 10 y. 8°

  749

  Anıtkabir 1287

  762. Goldsmith, Olivier : Voyage d’un chinois en Angleterre. Traduction d’Alphonse Esquiros. Paris t.y. Michel Lévy Frères. 210 s. 8°

  “Collection Hetzel et Lévy”

  823.64

  Anıtkabir 818

  763. Gollerbach, Erih (Fedoroviç, 1895- ) : La porcelaine de la manufacture d’état. Ouvrage publié sous la direction de Jean lazarevsky et orné par J. Roehrberg et S. Tchékhonine. Moscou 1922 İmprimèrie Mospetschat. 53+1 s. 4° resim, planş, 8 renkli planş.

  738.2

  Anıtkabir 1462

  764. Goltz, Colmar, Freiherr von der (1843-1916) : Anatolische Ausflüge. Reisebilder. Berlin t.y. Schall und Grund. VIII+460 s. 8° resim, 2 levha, harita.

  915.6, 910.456  Anıtkabir 1428

  765. Gourdault, Jules (1838- ) : L’İtalie. İllustrée de 450 gravures sur bois. Paris 1877 Hachette et Cie. VIII+743 s. 4° resim, planş.

  914.5, 945  Anıtkabir 726

  766. Goury, Georges (1875- ) : L’homme des cités lacustures. Précis d’archéologie préhistorique. 2 t. Paris c 1931, 1932 Auguste Picard. 8° resim, planş.

  1.t. : C 1931. 346 s.; 2.t. : 1932. 344-778 s.

  571.8  Anıtkabir 2057

  767. Gowen, Herbert (Henry, 1864- ) : Histoire de l’Asie. Traduction française du G. Lepage. Paris 1929 Payot. 402 s.+1 y. 8° harita

  “Bibliothèque Historique”

  Not : 12.,16.-23.,25.,27.,32. sayfalar şaretlidir.

  950  Anıtkabir 2071

  768. Gowen, Herbert (Henry, 1864- ) : Histoire de l’Asie. Traduction française du G. Lepage. Paris 1929 Payot. 402 s.+1 y. 8° harita

  “Bibliothèque Historique”

  Not : Sayfalar çoğunlukla şaretlidir.

  950  769. (Gökay), Fahrettin Kerim (1900- ) : İnkılap çocuğunun terbiyesinde ruhi ve ameli esaslar. Çocuk ana ve babalarına. İstanbul 1933 Kader Matbaası. 28 s. 8°

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  136.7, 301.427  Anıtkabir 723

  770. (Gökoğlu), A. Baha : İstanbul etnoğrafyası. Safranbolulular-Bartınlılar. İstanbul 1934 Zaman Kitaphanesi. 64 s. 8° 8 planş.

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  572.7, 915.6141  Anıtkabir 319

  771. (Gökoğlu), A. Baha : Telgrafçılıkta ana dilimiz ve Mustafa Efendi. 2.bsl. İstanbul 1933 Güneş Matbaası. 31 s. 8°

  “Türk Telgraf ve Posta Tarihine ait Tetkikler : 1”

  Not : Bibliyografya 31. s. Yazarın imzalı armağanıdır.

  384.109, 926.556  Anıtkabir 917

  772. (Gönensay), Hıfzı Tevfik (1892-1950)-Hammamizade İhsan-Hasan Âli (Yücel) : Türk edebiyatı nümuneleri. Liselerin ikinci devre, ikinci sınıfları için. Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti. İstanbul 1926 Milli Matbaa. 400+5 s. 8°

  Not : Eserin 2. cildi çıkmamıştır.

  T819.07  Anıtkabir 1030

  773. (Gövsa), İbrahim Alâettin (1889-1949) : Çanakkale izleri. İstanbul t.y. Sühulet Kütüphanesi. 76 s. 8° resim, planş.

  Not : İthaflı ve imzalıdır.

  T811.315  Anıtkabir 873

  774. (Gövsa), İbrahim Alâettin (1889-1949) : Çanakkale izleri. İstanbul 1926 Kitabhâne-i Hilmi. 83 s. 8° 4 planş.

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  T811.315  Anıtkabir 964

  775. (Gövsa), İbrahim Alâettin (1889-1949) : Sulh ve harb. Manzum temsil. İstanbul 1338 (1922) Orhaniye Matbaası. 31 s. 8°

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  T812.315

  Anıtkabir 567

  776. Gramatica de la lengua guiche. Grammaire de la langue quichée, Espagnole-française. Ouvrage accompagn de notes philologiques avec un vocabulaire...et suivi d’un essai sur la poesie, la musique, la dans et l’art dramatique chez les mexicains et les Guatemaltéques avant la conquête; servant d’introduction au Rabinal-Achi drame indigène avec sa musique originale, texte quiché et traduction française en Regard. Recueilli par l’Abbé (Charles Etienne) Brasseur de Bourbourg. Paris 1862 Arthus Bertrand. XVII+246 s. 8°

  “Collection de Documents dans les langues indigènes, pour Servir à l’Etude de l’Histoire et de la philologie de l’Amérique Ancienne Volume Deuxième (Première Partie)”

  Not : Bu eser “Rabinal-Achi vepu xahch-tun u bi xahch rech vae tinamit Rabinal. Rabinal-Achi ou le drame-ballet du tun pièce scènique de la ville de Rabinel” eserle biraradadır.

  497.4

  Anıtkabir 629

  777. Gramer hakkında rapor. y.y.t.y. 69 s. 4°

  Not : Eski harflerle basılmıştır.

  T425.206

  Anıtkabir 636

  778. Gramer hakkında rapor. y.y.t.y. 69 s. 4°

  Not : Eski harflerle basılmıştır.

  T425.206

  Anıtkabir 625

  779. Grammatisches übungsbuch. İm Anschluss an “Deutsch im Ausland” Deutsches Unterrichtswerk für Auslandschulen. Oberstufe. 2. Aufl. Herausgegeben von Oswald Müller, Richard Preusser. Leipzig, Berlin 1929 B.G. Teubner. VIII+156 s. 8°

  438.24

  Anıtkabir 639

  780. Grammatisches übungsbuch. İm Anschluss an “Deutsch im Ausland” Deutsches Unterrichtswerk für Auslandschulen. Unterstufe. 6. Unveränd. Aufl. Herausgegeben von Oswald Müller, Richard Preusser. Leipzig, Berlin 1936 B.G. Teubner. VII+120 s. 8°

  438.24  Anıtkabir 1257

  781. Granvilliers, Jean de : L’Allemagne comme je viens de la voir. Centving-cinq dessins de Roger Prat. Paris c 1925 Editions de France. IV+298 s. 8° resim, planş.

  Not : Eserin üzerindeki yazarın takma adıdır. 127.,298. sayfalar şaretlidir.

  848.91, 914.3  Anıtkabir 1791

  782. Grappin, Henri (1881-1959) : Histoire de la Pologne des origines à 1922. Paris c 1922 Larousse. 1y+446 s. 8° 2 harita, 1 renkli harita.

  943.8  Anıtkabir 670

  783. Greene, Olive-Paul E. Nilson : Introductory lessons to English. Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti. İstanbul 1930 Devlet Matbaası. 112 s. 8°

  428.24  Anıtkabir 1175

  784. Gregoras, Nikephores (1295-1359) : Correspondance de Nicéphore Grégoras. Texte édité et traduit par R. Guilland. Paris 1927 Socié té l’Edition les Belles Lettres. XXXII+391+1 s. 8°

  “Collection Byzantine”

  Not : Bibliyografya. Metnin yunanca orijinali de vardır.

  889  Anıtkabir 1601

  785. Grenard, Fernand (1866- ) : Baber, fondateur de l’empire des indes. 1483-1530. Paris c 1930 Firmin-Didot et Cie. VI+179 s. 8° 9 planş, 1 harita.

  Not : Bibliyografya kitabın sonundadır.

  923.154, 954.02  Anıtkabir 1708

  786. Grenier, Albert (1878-1961) : Le génie romain dans la religion, la pensée et l’art. Paris 1925 Renaissance du Livre. XIV+503 s. 8° resim, 8 planş.

  “L’Evolution de l’Humanité Synthèse Collective XVII Première Section IV, le Monde Antique Rome et la Civilisation Romaine II”

  Not : Bibliyografya 485.-491. s.

  937  Anıtkabir 197

  787. Grimme, Hubert (1864- ) : İslam und Weltkrieg. Münster 1914 Borgmayer und Co. 24 s. 8°

  “Kriegsvortrage der Universität Münster İ. W. 7”

  297.04, 956.304  Anıtkabir 1600

  788. Grins, Aleksandrs : Mustafa Kemals Jaunâs Turcijas nodibinâtâjs. Monografija. Riga 1935 A. Gulbis. 186 s.+1 y. 8°

  923.156, 956.081

  Anıtkabir 1094

  789. Gritchenko, Alexis : Deux ans à Constantinople 1919-1921. Journal d’un peintre. Paris 1930 Principaux Libraires. 295+5 s. 4° renkli resim, renkli planş.

  891.78, 915.6141

  Anıtkabir 745

  790. Grousset, René (1885-1952) : Les civilisations des l’orient. 4 t. Paris 1929, 1930 G. Crès et Cie. 8° resim, planş.

  1.t. : L’Orient. 1929. II+362 s.; 2.t. : L’İnde. 1930. III+370 s.+1 y.; 3.t. : La Chine. 1930. 1y.+360 s.; 4.t. : Le Japon. 1930. VIII+319 s.+1 y.

  Not : 1. cildin 1.,16.,66.,67. sayfaları şaretlidir.

  709, 901

  Anıtkabir 2047

  791. Grousset, René (1885-1952) : Histoire de l’extrême Orient 2t. Paris 1929 Paul Geuthner. 8° planş, harita.

  1.t. : XVIII+402 s.; 2.t. : 403-770 s.+1 y.

  “Ministère de l’İnstruction Publique et des Beaux-Arts Annales du Musée Guimet Bibliothèque d’Etudes-Tome Trente-Neuvième, Quarantième”

  Not : Bibliyografya 623.-684. s.; bazı sayfalar şaretli ve notludur. Eser, yazarın imzalı armağanıdır.

  951, 954, 959

  Anıtkabir 374

  792. Growth in english. 3. book. Illustrations from darwings by Marguerite Davis. New York, Chicago 1935 Newson and Company. 584 s. 8° resim, renkli planş.

  372.6  Anıtkabir 860

  793. Guèchet (M., 1863- ) : Aventures du chevalier carême. İllustrations par Henri Pille. Paris 1896 Colin et Cie. VIII+220 s. 4° resim, planş.

  843.9  Anıtkabir 1429

  794. Guer, (Jean-Antoine, 1713-1764) : Moeurs et usages des Turcs, leur religion, leur gouvernement civil, militaire et politique, avec un abrage de l’histoire ottomane. 2t. Paris 1746, 1747 Coustelier. 4° resim, planş, levha.

  1.t. : 1746. XXIV+453+18 s.; 2.t. : 1747. VIII+537+2 s.

  Not : 1. cildin 2., 3. sayfaları şaretlidir.

  915.6, 956  Anıtkabir s/2095

  795. Le guide Sam. Annuaire de l’Orient. 1924-1930. Paris. 8°

  915.6305 Yıllık  Anıtkabir 1330

  796. Guide to İtaly 4. éd. London 1904 Macmillan and Co., Limited. XCVIII+351+4 s. 8° 24 harita.

  Not : Haritaların bir kısmı renklidir, şaretlidir.

  914.502  Anıtkabir 1933

  797. Guignes, (Joseph) de (1721-1800) : Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha sair Tatarların târih-i umûmisi. 6 c. Mütercimi : Hüseyin Cahit (Yalçın). İstanbul 1923 Tanin Matbaası. 8°

  1.c. : 478+2 s.; 2.c. : 512 s.; 3.c. : 446+2 s.; 4.c. : 512 s.; 5.c. : 418+2 s.; 6.c. : 500 s.

  “Oğlumun Kütüphanesinden”

  Not : Bazı sayfalar şaretli ve notludur.

  956, 950.2  Anıtkabir 1969

  798. Guignes, oseph) de (1721-1800) : Histoire générale des Huns, des Turcs, des Megols et des autres Tartares occidentaux, etc. avant et depuis Jesus-Christ jusqu’a present. 4 t. (1,2 t., 4 pt., 4 pt. en 2 t.). Paris 1756-1758 Desaint, Saillant. 4°

  1.t., 1.pt. : 1756. CXVIII+471 s.; 1.t., 2.pt. : 1757. 292 s.; 3.t. : 1757. VIII+542 s.; 4.t. : 1758. VII+517+1 s.

  Not : 1. cildin 1. kısmının V., X.-XII. sayfaları şaretlidir.

  956, 950.2  Anıtkabir 1569

  799. Guilland, Antoine (1861- ) : L’Allemagne nouvelle et ses historiens, Niebuhr, Ranke. Momasen, Sybel, Treitschke. Paris 1899 Félix Alcan. 255+1 s. 8°

  Not : Bibliyografya.

  928.3908  Anıtkabir 30

  800. Guizot, (François Pierre Guillauma, 1787-1874) : Dictionnaire universel des synonymes de la langue française. 5. éd., rev., augm. Paris 1861 Didier et Cie. XXXIX+841 s. 8°

  Not : XIV., XV sayfalar şaretlidir.

  444, 030.4

  Anıtkabir 1763

  801. Guizot, (François Pierre Guillauma, 1787-1874) : L’Histoire d’Angleterre depuis les temps les plus reculés jusqu’a l’avénement de la reine Victoria. Racentée à mes petits-enfants. 2 t. Recuillie par (Henriette Elisabeth dame) de Witt, née Guizot. Paris 1877, 1878 Hachette et Cie. 4°

  1.t. : 1877. 2+637 s.+1 y.; 2.t. : 1878. 785 s.

  942  Anıtkabir 1801

  802. Guizot, (François Pierre Guillauma, 1787-1874) : Histoire de la révolution d’Angleterre. 2 vol., 1.pt. Paris 1882 Didier et Cie. 8°

  1. vol. : 1.pt. : Histoire de Charles I er, depuis son avénement jusqu’a sa mort 1625-1649. 12.éd. XIX+489 s.; 2. vol., 1.pt. : Histoire de Charles I er, depuis son avénement jusqu’a sa mort 1625-1649. 12.éd. 413 s.

  Not : Bibliyografya.

  942.063  Anıtkabir 1790

  803. Guizot, (François Pierre Guillauma, 1787-1874) : Histoire des origines du gouvernement repsésentatif et des institutions politiques de l’Europe depuis la chute de l’empire romain jusqu’au XIV e siècle. Cours d’histoire moderne de 1820 à 1822. 2 t. 4. éd. Paris 1880 Didier et Cie. 8°

  1.t. : VIII+422 s.; 2.t. : 437 s.

  940.1  Anıtkabir 1565

  804. Guizot, (François Pierre Guillauma, 1787-1874) : Sir Robert Peel. Etude d’histoire contemporaine. 2.éd. Paris 1858 Didier et Cie. VIII+532 s. 8°

  923.242  Anıtkabir 1619

  805. Gundolf, Friedrich (1880-1931) : Friedrich Gundolf’un görüşü ile Napoléon Bonaparte. Tercüme eden : Hasan Cemil (Çembel). İstanbul 1929 Hamit Matbaası. 60 s. 8° 1 portre.

  Not : Çevirenin imzalı armağanıdır.

  923.144  Anıtkabir 839

  806. Gurlitt, Cornelius (1850-1938) : Die Baukunst Konstantinopels 2 Bde. Berlin 1912 Ernst Wasmuth-A.G.B. 2° resim, planş.

  1. Bd. : 112 s. 114 planş; 2.Bd. : 82 planş.

  Not : Planşların bazıları renklidir. Yazarın imzalı armağanıdır.

  723.2, 724.15, 729, 956.141  Anıtkabir 1207

  807. Guyau, J(ean) M(arie, 1854-1888) : Bir filosofun şiirleri. Vers d’un philosophe. Çeviren : Abdurrahman Cevdet. Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti. İstanbul 1930 Devlet Matbaası. 262 s. 8°

  841.8, 194  Anıtkabir 755

  808. Guyau, J(ean) M(arie, 1854-1888) : Sanat musahabeleri. Güyo’nun sanat hakkındaki eserlerinden parçalar. Tercüme eden : Hasan Âli (Yücel). Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti. İstanbul 1928 Devlet Matbaası. 53 s. 8° 1 portre.

  “Cihan Edebiyatından Nümuneler”

  701, 844.8

  Anıtkabir 1906

  809. (Günaltay), M(ehmet) Şemsettin (1883-1961) : İslam tarih. 1.k. İstanbul 1338 (1922) Evkaf-i İslamiyye Matbaası. 416 s. 8° 1 levha.

  “Tetkikat ve Telifat-ı İslamiyye Heyeti Neşriyatından Adet : 1”

  956.3, 953  Anıtkabir 1868

  810. (Günaltay), M(ehmet) Şemsettin (1883-1961) : Mufassal Türk tarihi. 5 c. İstanbul 1338-1340 (1922-1924) Evkaf Matbaası-Matbaa-i Âmire. 8°

  1.c. : 1338 (1922) Evkaf Matbaası. 160 s.

  2.c. : 1339 (1923) Evkaf Matbaası. 196+3 s.

  3.c. : 1339 (1923) Evkaf Matbaası. 208+1 s.

  4.c. : 1339 (1923) Evkaf Matbaası. 314+1 s.

  5.c. : 1340 (1924) Evkaf Matbaası. 322+12 s.

  “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Maarif Vekaleti Neşriyatından Adet : 5”

  956  Anıtkabir 92

  811. Günay, Hamdi : Yurdum için. 2., 3.k. İzmir 1935-1936. 8°

  2.k. : 178-384 s.

  Not : Eser daktilo ile yazılmıştır. 3. kitabın sayfaları kendi aralarında özel olarak numaralandırılmıştır. İthaflıdır.

  040

  Anıtkabir 1021

  812. Güngör, Salâhattin (1894- ) : Atatürk. Öz dilimizle. Ankara 1935 Maarif Matbaası. 110 s. 8° 1 portre.

  T811.316
   
 9. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113
  Cevap: Atatürk'ün özel kitapları

  Anıtkabir 1327

  813. Haddad, George A. : Stamboul. y.y.t.y. 43 s. 8° resim, planş, portre.

  Not : Eserin dış kapaktaki ismi “Constantinople Glory of Creation and Men” dir.

  910.456, 915.6141

  Anıtkabir 725

  814. Haddon, A(lfred) C(ort, 1855- ) : Les races humaines et leur répartition geographique. Nouv. éd., corr., augm. par l’auteur. Traduite par A. van Gennep. Paris 1930 Félix Alcan. XV+327 s. 8° 12 planş.

  Not : Bibliyografya eserin sonundadır. Sayfalar çoğunlukla şaretlidir.

  572.9  Anıtkabir 177

  815. Hakkı : Siyer-i nebi. İstanbul 1305 (1889) Matbaa-i Ebüzziya. 59+1 s. 8°

  297.92  Anıtkabir 544

  816. Halbwachs, G.-F. Weber : La première année d’allemand. Grammaire et vocabulaire exercices, conversations, thèmes d’imitation, morceaux choisis, revision, lexiques à l’usage de l’enseignement secondaire des jounes filles de l’enseignement primaire supérieur et des écoles normales primaires. Paris 1913 Armand Colin. 310 s. 8° resim.

  438.24  Anıtkabir 887

  817. Halk edebiyatı antolojisi. Hazırlayan : Yusuf Ziya (Ortaç) İstanbul 1933 Kanaat Kütüphanesi. 76 s. 8°

  “Milli Kütüphane Edebiyat Serisi : 24”

  Not : Derleyenin imzalı armağanıdır. İşaretli ve notludur.

  T811.08, 928.T1108  Anıtkabir 274

  818. Halman, Sait Talât (1890-1948) : Umman ve Hint denizleri hakimiyeti ve Türkler. Yayımlayan : Büyük Erkân-ı Harbiyye Reisliği 9. Deniz Şubesi. İstanbul 1934 Deniz Matbaası. 148+24 s. 8° resim, harita.

  Not : Eserin arka kapağında bir cep içinde 2 resim, 1 renkli harita vardır. İmzalı armağandır.

  359.0956, 956.07  Anıtkabir 1748

  819. Halphen, Louis (1880-1950) : Les barbares des grandes invasions aux conquêtes turques du XI e siècle. Paris 1930 Félix Alcan. 437 s. 8°

  “Peuples et Civilisations Histoire Générale”

  Not : Bibliyografya. Sayfalar çoğunlukla şaretli ve notludur.

  940.1, 909  Anıtkabir 1282

  820. Haltet zum deutschen Buch. Zum tag des deutschen Buches. Stuttgart Leipzig t.y. Union Deutsche Verlagsgesellschaft. 191+1 s. 8° resim, 1 planş.

  “Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens”

  Not : Kitap, eserin içindeki “Siegeszug des Gazi” adlı metnin yazarı Otto Kaefer’in imzalı armağanıdır.

  838.08

  Anıtkabir 1615

  821. Hâmit Vehbi ( -1904) : Meşâhir-i islam. 4 c. 2 c. birl. İstanbul 1301 (1885) Mihran Matbaası. 8°

  1.c. : 1.-13. cüz. 416 s.; 2.c. : 14.-26. cüz. 417-848 s.; 3.c.; 4.c. : 27.-45. cüz. 849-1454 s.

  922.9708, 297.9, 923.156  Anıtkabir 1909

  822. Hammer-(Purgstall, Joseph, Freiherr von, 1774-1856) : Devlet-i Osmâniyye tarihi. Osmanlıların mebâdisinden Kaynarca akitnamesine kadar. 10 c. Mütercimi : Mehmet Atâ. İstanbul 1329-1337 (1913-1921) Keteon Bedrosyan Matbaası-Evkaf-ı İslamiyye Matbaası. 8°

  956.07  Anıtkabir 1912

  823. Hammer-(Purgstall, Joseph, Freiherr von, 1774-1856) : Histoire de l’empire ottoman depuis son origine jasqu’à nos jours 18 t. Traduit de l’allemand sur les notes et sous la direction de l’auteur par J.J. Hellert. Paris 1835-1843 Bellizard, Barthés, Dufour et Lowell. 8°

  Not : Bibliyografya. 1. cildin I.-VI., 55.-57.,59.-64.,67.-69.,75.,81.-86.,92.,93.,95.,103.-105.,107.-109.,111.,115.,116.,118.,121.,122.,124.,131.,285., 308.,318.,328.,332. sayfalar şaretli ve notludur.

  956.07  Anıtkabir 1973

  824. Hammer-(Purgstall, Joseph, Freiherr von, 1774-1856) : Histoire de l’empire ottoman depuis son origine jasqu’à nos jours 3 t. 2.éd. Traduit de l’allemand...par M. Dochez. Paris 1840-1842 Parent-Desbarres. 4° harita.

  1.t. : 1840. 516 s.; 2.t. : 1841. 603 s.; 3.t. : 1842. 672 s.

  “Collection d’Histoires Completes de Tous les Etats Européens”

  Not : Bibliyografya. 1. cildin 5.,6. sayfaları şaretlidir.

  956.07

  Anıtkabir 1161

  825. Han, Osborn : Öz cesaret. 9-14 yaşlarındaki kız çocuklarına. Türkçeye çeviren : Güzin Nuri. İstanbul 1929 Ahmet İhsan Matbaası Limited Şirketi. 183 s. 8°

  Not : Eser armağandır.

  813  Anıtkabir 527

  826. Handerson, B(ernard) L(ienel) K(inghern, 1873- ) : The English way. A text-book on the art of writing. For Junior forms 4. impr. London 1934 Mac Donald and Evans. VIII+213 s. 8°

  428.2  Anıtkabir 421

  827. Hanotaux, Gabriel (1853-1944) : La politique de l’équilibre 1907-1911. Etudes diplomatiques. 2. éd. Paris 1912 Plon-Nourrit et Cie. V+449 s. 8° harita.

  Not : Bazı sayfalar şaretlidir.

  327.94, 956.0743  Anıtkabir s/2118

  828. Haritacılar mecmuası. I-II Kânun 1939, 6. yıl 22. sayı. Yayımlayan : Harita Umum Müdürlüğü. Ankara. 8° portre, şekil.

  526.805  Anıtkabir 913

  829. Hasan Fasih : Beşerî bir muhakeme ve ilâhi bir hüküm. Yedi perdelik vatanî bir temsil. İstanbul 1928 Gündoğdu Matbaası. 76 s. 8°

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  T812.315  Anıtkabir 1723

  830. Hasselt, (André Henri Constant), von (1806-1874) : Belgique et Hollande. Paris 1844 Firmin Didot Frères. III+551 s. 8° 58 planş, 1 harita.

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  949.2, 949.3  Anıtkabir 1640

  831. Hatzfeld, Jean : Histoire de la Grèce ancienne. 2.éd. rev., corr. Paris 1934 Payot. 446 s. 8° 2 harita.

  “Bibliothèque Historique”

  Not : Bibliyografya her bölümün sonundadır.

  938

  Anıtkabir 1186

  832. Haurigot, Paul : Acide russique. Roman. Paris 1929 Emile-Paul Frères. 256 s. 8°

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  843.91  Anıtkabir 1647

  833. Hausoulier-Pontremoli : Bergama tarihi ve rehberi. Türkçeye çeviren : M(ustafa) Rahmi (Balaban)-A(hmet) Aziz (Ogan). İstanbul 1929 Hafız Ali Matbaası. 88 s. 8° 27 planş.

  “İzmir ve Havalisi Asarıatika Muhipleri Cemiyeti Neşriyatından Sayı : 4”

  Not : Ayrıca eserin içinde daktilo ile yazılmış bir muhtıra vardır.

  939.2102  Anıtkabir 9

  834. Hayat ansiklopedisi. 1.c. İstanbul 1932 Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi. X+470 s.+1 y. 4° resim, planş, 6 renkli planş.

  030

  Anıtkabir 1011

  835. H(aydar) Kerrar : Ankara hediyesi ve Anadolu duygusu. İstanbul 1338 (1922) Orhaniye Matbaası. 24 s. 8°

  T811.315  Anıtkabir 1895

  836. Hayrettin Paşa (Tunuslu, -1890) : Mukaddime-i akvem ül-mesâlik fi mârifet-i ahvâl il-memâlik tercümesi. Tercüme eden : Abdurrahman b. Ebî Hamid. İstanbul 1296 (1880) Elcevâib Matbaası. 147+3 s. 8°

  956.0743, 320.956  Anıtkabir 2031

  837. Hayrullah (Müverrih, Hekim, -1866) : Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye tarihi. 18 c. 2 c. birl. İstanbul 1273-1292 (1857-1876) Tabhane-i Âmire-Süleyman Efendi Matbaası. 8°

  Not : 17.,18. ciltler “Zeyl-i tarih-i Hayrullah Efendi” adı ile yayınlanmıştır.

  956.07  Anıtkabir 1135

  838. Hayyâm, Ömer ( -1123) : Manzûm rubâ’iyat-ı Hayyam. Tercümeleri Çeviren : Hüseyin Rifat. 73 yk S. 200×130 mm. bbst. Rika. Avrupa filigranları kt. bez sırtlı çiçek desenli kt kaplı cild.

  Not : Bazı şiirler şaretlidir. İçinde “Leylâ Saz” ın Atatürk’e yazılmış 1339 tarihli bir marş güftesi Seyyid Mehmed Burhaneddin Kılıç’ın 1340 tarihli müsveddesi vardır.

  891.55, 091  Anıtkabir 1152

  839. Hayyâm, Ömer ( -1123) : Rubaiyyat. Çeviren : Ahmet Hayyat. İstanbul 1931 Hilmi Kitaphanesi. 116 s. 8°

  891.55  Anıtkabir 1214

  840. Hayyâm, Ömer ( -1123) : Rubâiyyât-i Hayyam ve manzum tercümeleri. Mütercimi : Hüseyin Rifat. İstanbul 1926. 16+159 s. 8° portre.

  Not : Çevirenin imzalı armağanıdır.

  891.55  Anıtkabir 1115

  841. Hayyâm, Ömer ( -1123) : Rubâiyyât-i Ömer Hayyam. Tercüme edenler : Hüseyin Dânş (Pedram)-Rıza Tevfik (Bölükbaşı). İstanbul 1922 İkbal Kütüphanesi. 4+368+1 s. 8° 21 planş.

  Not : Çevirenin imzalı armağanıdır.

  891.55  Anıtkabir 861

  842. Hayyâm, Ömer ( -1123) : Rubâiyât de Omar Khâyyam. Çette traduction a été faite par Edmond Dulac d’après la versiyon poétique de Edward Fitzgerald. İllustrations de Edmond Dulac. Paris t.y. Edition d’Art H. Piazza. 8° 21 renkli planş.

  Not : Eser sayfa numarası almamıştır.

  891.55  Anıtkabir 163

  843. Hegel, (George Wilhelm Friedrich, 1770-1831) : Estetik. Çeviren : Suut Kemal Yetkin. İstanbul 1936 Vakit Gazete-Matbaa-Kütüphane. 30 s. 8°

  “Dün ve Bugün Tercüme Külliyatı Sayı : 50”

  101, 193

  Anıtkabir 1241

  844. Heim, Maurice : Un feu rouge dans la nuit. Roman. Paris c 1931 Editions Baudiniére. 249 s. 8°

  843.91  Anıtkabir 1224

  845. Hémon, Louis (1880-1913) : Maria Chapdelaine. Récit du Canada français. Paris 1921 Bernard Grasset. 255 s. 8°

  843.91  Anıtkabir 1180

  846. Henderson, B(ernhard) L(ionel) K(inghoin, 1873- ) : The English way. A text-book on the art of writing. 9. impr. London 1935 Mac Donald and Evans. X+362 s. 8°

  808.7  Anıtkabir 1419

  847. Henry, René (1871- ) : Des monts de Bohème au golfe persique avec préface de Anatole Lerou-Beaulieu. Paris 1908 Plon-Nourrit et Cie. XXII+566 s. 8° 5 harita.

  Not : Bibliyografya.

  910.4  Anıtkabir 1800

  848. Henry, René (1871- ) : Questions d’Autriche. Hongrie et question d’Orient. 3.éd. Avec. Préface de Anatole Lerou-Beaulieu. Paris t.y. Plon-Nourrit et Cie. XXXVI+354 s. 8° 6 harita.

  943.603, 327.4360439  Anıtkabir 1577

  849. Herbelot (de) M(olainville, Barthélemy) d’(1625-1695) : Bibliothèque orientale ou dictionnaire universel. Contenant tout ce qui fait connoître les peuples de l’Orient. Leurs histoires et traditions, tant fabuleuses que véritables. Leurs religions et leurs sectes. Leurs gouvernements, loix, politique, moeurs, coutumes; et les révolutions de leurs empires, etc. 6 t. Nouv. éd., réduite, augm. par D(esessarts). Paris 1781-1783 Moutard. 8°

  920.02, 915

  Anıtkabir 1946

  850. Herbert, Frederick William von : The defence of Plevna, 1877. Written by one who took part in it. With an introduction by General Sir John D.P. French. London 1911 Smith, Elder and co. XII+366 s. 8° 1 harita.

  956.0743, 947.08

  Anıtkabir 156

  851. Herder, (Johann Gottfried, von, 1744-1803) : İdées sur la philosophie de l’histoire de l’humanité. 3 t. Ouvrage traduit de l’allemand et précédé d’une introduction par Edgar Quinet. Paris 1827, 1828 F.G. Levrault. 8°

  1.t. : 1827. 71+XVI+377 s.; 2.t. : 1827. 526 s.+1 y.; 3.t. : 1828. 548 s.

  Not : Bibliyografya.

  100, 901

  Anıtkabir 1466

  852. Hermann, Franz : Auf Wanderschaft ins Wunderland. Eine abenteuerliche Fahrt von Passau nach İndien quver durch die Lande des İslam. Leipzig t.y. K.F. Koehler. 319 s. 8° resim, 2 planş, harita.

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  910.4, 838

  Anıtkabir 1344

  853. Hermann, Hans Graf von Schweinitz : İn Kleinasien. Ein Reitausflug durch das innere Kleinasiens im Jahre 1905. Berlin 1906 Dietrich Reimer. XIV+204 s. 8° resim, 8 planş, 1 harita.

  910.456, 838  Anıtkabir 512

  854. Hermans, Mabel C(lare) : Studies in grammer. New York 1924 Henry Holt and Company. X+464 s. 8°

  425  Anıtkabir 1842

  855. Heyck, Ed(uard) : Die Kreuzzüge und das heillige Land. Bielefeld, Leipzig 1900 Velhagen und Klasing. 173+2 s. 8° 4 planş, 1 levha, 3 renkli harita.

  “Monographien zur Weltgeschichte XII”

  940.18  Anıtkabir 215

  856. Hetd, W(ilhelm, von, 1823-1906) : Histoire du commerce du Levant y.y.t.y. 799 s. 8°

  Not : Bibliyografya.

  380.9  Anıtkabir 802

  857. Hieronymus Cocks Moreskbok. En Sällsynt ornamentstickserie 1 Kungl. Biblioteket. Utgiven av Föreningen fär Bokhantverk med inledning av İsak Colliyn. Stockholm 1931 Almovist und Wiksells Boktryckeri A.-B. 13 s. B 2° 20 planş.

  655.4, 745.5  Anıtkabir 1666

  858. Hilaire de Barenton (1864- ) : Le mystère des pyramides et la chronologie sothiaque égyptienne reconstituée sur de nouvelles bases....Paris 1923 Paul Geuthner. 164 s.+ 2y. 4° resim.

  “Etudes Orientales No : 4”

  932, 529.3  Anıtkabir 546

  859. Hilaire de Barenton (1864- ) : L’origine des grammaires, leur source dans le Sumérien, l’Egyptien et le Somali. Paris 1924 Ernest Leroux. 128 s. 4°

  “Etudes Orientales No : 5”

  Not : 11. sayfa şaretli ve notludur.

  499.95, 493.1  Anıtkabir 545,553

  860. Hilaire de Barenton (1864- ) : L’origine des langues des religions et des peuples. 2 pt., 2.pt., 1.t. Paris 1932-1933 G.P. Maisonneuve, Ernest Leroux. 4°

  1.pt. : Les radicaux primitifs langues conservés dans le Sumérien ou lexique Sumérien-français. 1932. G.P. Maisonneuve. 116 s.; 2.pt. : Les langues, leur dérivations du Sumérien, les religions, leur origines dans le sacrifice, les peuples, ils se différencient par leurs rites. 1.t. : 1933.

  “Etudes Orientales No : 8”

  401, 499.55  Anıtkabir 632

  861. Hilaire de Barenton (1864- ) : Le temple de Sib Zid Goudéa Patési de Lagash 2100-2080 av. J.C. et les origines italiennes ou deux empires latin et osco-basque...Paris 1922 Ernest Leroux. 134+2 s. 4° resim.

  “Etudes Orientales No : 3”

  499.9, 935

  Anıtkabir 633

  862. Hilaire de Barenton (1864- ) : Le temple de Sib Zid Goudéa Patési de Lagash 2100-2080 av. J.C. et lespremiers empires de Chaldée...Paris 1921 Ernest Leroux. 115+1 s. 4°

  “Etudes Orientales No : 2”

  Not : Bibliyografya.

  499.9, 935  Anıtkabir 1630

  863. Hilaire de Barenton (1864- ) : Le texte étrusque de la Momie d’Agram. Rituel funéraire ou livres archérontiques des anciens étrusques. I. İntroduction : La religion et les mystères chez les Etrusque. II. Traduction avec notes et commentaires. III. Notes sur l’origine et les migrations des Etrusques. Paris 1929 Ernest Leroux. 101 s. 8° resim, planş.

  “Etudes Orientales No : 6”

  637  Anıtkabir 572

  864. Hildebrand, Rudolf (1824-1894) : Von deutschen Sprachunterricht in der Schule. Und von deutscher Erziehung und Bildung überhaupt. 19. Aufl. Leipzig 1930 Julius Klinkhardt. XXIV+262 s. 8° 1 portre.

  438  Anıtkabir 1496

  865. Hintze, Otto (1861-1940) : Die Hohenzollern und ihr Werk. Fünfhundert Jahre vaterländischer Geschichte. 7. Aufl. Berlin 1916 Paul Parey. XVI+704 s. 8°

  929.2, 943  Anıtkabir 754

  866. Hirn, Yrjö (1870-1952) : Sanâyi-i nefisenin menşeleri. Psikolojiye ve sosyolojiye müstenid bir tetkik. İngilizceden çeviren : Hüseyin Cahit (Yalçın). İstanbul 1925 Tanin Matbaası. 379+2 s. 8°

  “Oğlumun Kütüphanesinden”

  701  Anıtkabir 791

  867. Hirschfeld, Magnus (1868-1935) : Sexualwissenschaftlicher Bilderatlas zur Geschlechtskunde. Auf Grund 30 jänriger Forschung und Erfahrung. Berlin-Stockholm 1869 Julius Püttmann. 898 s. 8° resim, 65 planş, portre.

  Not : Bibliyografya 894.-898. s. Planşlardan bazıları renklidir. İmzalı armağandır.

  612.6, 611.012, 301.424  Anıtkabir 124

  868. Hirt, Ferdinand : Hirts Nachschlagebuch für deutsche Rechtschreibung, Sprachlehre und Wortkunde. A.ohne Anhang : Zur Deutschkunde. 13. Aufl. Breslau 1933 Ferdinand Hirt. 155 s. 8°

  433, 030.4  Anıtkabir 1762

  869. Histoire de Constantinople depuis le règne de l’ancien Justin, jusqu’à la fin de l’empire. 8 t. Traduite sur les originaux grècs par (Louis) Cousin. Paris 1671-1674 Damien Foucault. 8°

  949.5, 936  Anıtkabir 1296

  870. Histoire générale du IV e siècle à nos jours. 12 t. Ouvrage Publié sous la direction de Ernest Lavisse, Alfred Rambaud. Paris 1922-1925 Armand Colin. 8°

  Not : Bibliyografya. 1. cildin 50.,53.,54.,58.-61.,66.,68.-70. sayfaları, 6. cildin 826. sayfası şaretlidir.

  909

  Anıtkabir 1678

  871. Histoire générale des peuples de l’antiquité à nos jours. 1.t. Publié 2 sous la direction de Maxime Petit. Paris c 1925 Larousse. 4+XII+388 s. 4° resim, planş, harita.

  Not : Bibliyografya her bölümün sonundadır. Planşlardan bazıları renklidir. I.,IX.,XI.,XII., 1.,47., 83.,337.,339.,362.-369.,371.-373.,376.-379. sayfalar şaretlidir.

  930, 940.1, 950

  Anıtkabir 259

  872. Histoire parlementaire de France. 5 t. Recueil complet des discours prononcés dans les Chambres de 1819 à 1848 par Guizot. Paris 1863, 1864 Michel Lévy Frères. 8°

  1.t. : 1863. CXLII+424 s.; 2.t. : 1863. 489 s.; 3.t. : 1863. 694 s.; 4.t. : 1864. 600 s.; 5.t. : 1864. 634 s

  “Complément des Mémoires pour Servir à Histoire de Mon Temps”

  328.04

  Anıtkabir 2086

  873. Histoire de Thomas Kouli-Kan, roi de Perse. Nouv. éd. Paris 1743 Briasson. 743+3 s. 8° 1 harita.

  955.02, 923.155

  Anıtkabir 409

  874. The historic trial of Ali Brothers, Dr. Kitchew, Shrı Shankeracharya, Maulana Hussain Ahmed, Pir Ghulan Mujaddin and Maulana Nisar Ahmed. 1.pt. Karachi t.y. New Times Office. 8°

  1.pt. : Proceedings in the lower court. 51 s.

  364.4

  Anıtkabir 1952

  875. History of the Great War Gallipoli. Military operations. 2 vol. Based on official documents by Direction of the Historical Section Committee of İmperial Defence. Compiled by General C(ecil) F(aber) Aspinall-Oglander. Maps and sketches Compiled by Major A.F. Becke. London 1929-1932 William Heinemann Ltd. 8° planş, portre, harita.

  1.vol. : Inception of the compiled to May 1915. 1929. XVII 380+77 s.

  2.vol. : May 1915 to the evacuation. 1932. 517+85 s.

  Not : Haritalardan bazıları renklidir. Ciltlerin sonunda birer ek vardır. İngiltere Hükümetinin Atatürk’e ithafıdır. Cumhuriyet Gazetesinin bu konu ile ilgili bir kupürü eserin içindedir.

  956.0743  Anıtkabir 1402

  876. Hoefer, (Jean Chrétien) F(erdinand, 1811-1878) : Afrique Australe, Cap de Bonne-Espérance, Congo, etc...Afrique orientale, Mozambique, Monomotapa, Zanguebar, Gallas, Kordofan, etc...Afrique Centrale, Darfour, Soudan, Bornou, Tombouctou, Grand Désert de Sahra. Empire de Maroc. Paris 1848 Firmin Didot Frères. 497+1 s. 8° resim, 12 planş, 1 harita.

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  Not Bibliyografya.

  916  Anıtkabir 1696

  877. Hoefer, (Jean Chrétien) Ferd(inand, 1811-1878) : Chaldée Assyrie, Médie, Babyloine, Mésopotamie, Phénicie, Palmyréne. Paris 1852 Firmin Didot Frères. 440 s. 8° 30 planş, 1 harita.

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  Not : Bibliyografya.

  935  Anıtkabir 1401

  878. Hoefer, (Jean Chrétien) Ferd(inand, 1811-1878) : Etats tripolitains. Paris 1856 Firmin Didot Frères. 128 s. 8° 1 planş.

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  Not : Bu eser Claude Antoine Rozet’in “Alger”, Antoine Ernest Hippolyte Carette’in “Algerie” ve Louis Frank’ın “Tunis” adlı eserleriyle biraradadır.

  Not : Bibliyografya.

  916.11  Anıtkabir 1343

  879. Hoffmeister, E(duard Karl, Ludwig v)on, 1852- ) : Kairo-Bagdad-Konstantinopel. Wanderungen und Stimmungen. Leipzig, Berlin 1910 B.G. Teubner. X+262 s. 4° resim, 11 planş, 1 harita.

  Not : Bibliyografya.

  910.4, 915.63  Anıtkabir 1522

  880. Holmes, Richard, Sir : Edward VII. His life and times. 2 vol. Royal ed. London 1910 Carmelite House. 4° resim, planş, portre, harita.

  1.vol. : IV+340 s.; 2.vol : IV+341-704 s.

  Not : Planşlardan ve portrelerden bazıları renklidir.

  923.142, 942.082  Anıtkabir 1164

  881. Homêros : İlyad. İlliade. Tercüme ve hülâsa eden : Ömer Seyfeddin. Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti. İstanbul 1927 Devlet Matbaası. 34 s. 8°

  883

  Anıtkabir 1279

  882. Homêros : Oeuvres complètes d’Homèrs. İliade, l’Odyssée. 14. éd. Traduction nouvelle avec une introduction et des notes par. P. Giguet. Paris 1883 Hachette et Cie. V+716 s. 8°

  883  Anıtkabir 1531

  883. Les hommes qui gouvernant le monde. Rulers of the world. Publié et édité par Joseph Langer. Zurich, Paris 1935. 214 s. 4° 47 portre.

  923.108  Anıtkabir 1638

  884. Homo, Léon (Pol, 1872-1957) : La civilisation romaine. Paris 1930 Payot. 470 s. 8° resim, planş.

  “Bibliothèque Historique”

  Not : Bibliyografya 449.-456. s. Resimlerden bazıları kesilerek alınmıştır.

  937  Anıtkabir 1707

  885. Homo, Léon (Pol, 1872-1957) : Les institutions politiques romaines de la cité à l’état. Paris 1927 Renaissance du Livre. XIV+471 s. 8°

  “L’Evolution de l’Humanité Synthése Collective XVIII Première Section IV. le Monde Antique Rome et la Civilisation Romaine III”

  Not : Bibliyografya 453.-461. s.

  937  Anıtkabir 95

  886. Hopff, Willi-Karl Willeke : Ableitendes Wörterbuch der deutschen Sprache. Für Mittelschulen und verwandte Anstalten. 6. unveränd. Aufl. Frankfurt am Main 1936 Moritz Diesterweg. 77 s. 8°

  Not . Bibliyografya 4.s.

  433, 030.4

  Anıtkabir 599

  887. Hopff, Willi-Karl Willeke : Deutsche Sprachkunde. Ein Arbeitsbuch für Schüler. 5. H. (II. und I. Klasse). Frankfurt a. M. 1936 Moritz Diesterweg. V+108 s. 8° 1 harita

  435  Anıtkabir 595

  888. Hopff, Willi-Karl Willeke : Deutsche Sprachkunde, Für Mittelschulen. Ein Arbeitsbuch für Schüler. 1.H. (VI. Klasse). 8. Unveränd. Aufl. Frankfurt a. M. 1933 Moritz Diesterweg. IV+73 s. 8°

  435  Anıtkabir 593

  889. Hopff, Willi-Karl Willeke : Deutsche Sprachkunde, Für Mittelschulen. Ein Arbeitsbuch für Schüler. 3.H. (IV. Klasse). 8. Unveränd. Aufl. Frankfurt a. M. 1936 Moritz Diesterweg. 1+68 s. 8°

  435  Anıtkabir 594

  890. Hopff, Willi-Karl Willeke : Deutsche Sprachkunde, Für Mittelschulen. Ein Arbeitsbuch für Schüler. 2.H. (V. Klasse). 9. Unveränd. Aufl. Frankfurt a. 1936 Moritz Diesterweg. IV+64 s. 8°

  435  Anıtkabir 596

  891. Hopff, Willi-Karl Willeke : Deutsche Sprachkunde, Für Mittelschulen. Ein Arbeitsbuch für Schüler. 4.H. (III. Klasse). 6. Unveränd. Aufl. Frankfurt a. M. 1936 Moritz Diesterweg. VI+74 s. 8°

  435  Anıtkabir 1141

  892. Horatius, Flaccus Quintus : Ode’ler, epod’lar-hicviyeler-nameler. Tercüme : Yakup Kadri (Karaosmanoğlu). Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti. İstanbul 1931 Devlet Matbaası. XIV+247 s. 8°

  874, 877  Anıtkabir 280

  893. Hrozny, (Bédrich, 1879-1953) : Code hittite. Provenant de l’Asie Mineure vers 1350 av. J.C. 1.pt. Transcription, traduction française. Paris 1922 Paul Geuthner. 1 y.+159 s. 8° planş.

  “Hethitica Collection de Travaux Relatifs à la Philologie l’Histoire et l’Archéologie Hittites Tome 1”

  Not : Eserin üzerinde yazarın adı “Hrozny Frédéric” şeklindedir. Yazarın imzalı armağanıdır.

  347.2

  Anıtkabir 554

  894. Hrozny, (Bédrich, 1879-1953) : L’entrainement des chevaux chez les anciens indo-européens d’aprés un texte mitannien-hittite provenant du 14 e siècle av. J.C. Reprinted from Ceskoslovensky Orientalni. Paris 1931 P. Geuthner. 431-461 s. 8°

  Not : Eser ayrı basımdır, imzalı armağandır.

  491.99

  Anıtkabir 570

  895. Hrozny, (Bédrich, 1879-1953) : Les inscriptions hittites hieroglyphiques. Essai de dechiffrement suivi d’une grammaire hittite hioroglyphique en paradigmes et d’une liste d’hieroglyphes. Praha-Leipzig 1933 Orientalni Ustav-Otto Harrassowitz. 118.+1 y. 8° 2 planş.

  “Monografie Archiva Orientalniho Vol 1”

  417, 491.99  Anıtkabir 569

  896. Hrozny, (Bédrich, 1879-1953) : Les inscriptions hittites hieroglyphiques. Essai de dechiffrement. 2. livr. Praha-Leipzig 1934 Orientalni Ustav-Otto Harrassowitz. 8° planş, levha.

  2. livr. : Transcription et traduction de 41 des plus importantes inscription hittites hioroglyphiques avec commentaire. 121-314 s.

  Not : Eser ayrı basımdır.

  417, 491.99  Anıtkabir 1653

  897. Huart, Clément (İmbault, 1854-1926) : La Perse antique et la civilisation iranienne. Paris 1925 Renaissance du Livre. XV+295 s. 8° resim, 4 planş, 1 harita.

  “L’Evolutions de l’Humanité Synthèse Collective XXIV Première Section V. le Monde Antique en Marge de l’Empire Romaine II”

  Not : Bibliyografay 275.-283. s. III-IX.,XII.,XIII.,1.,15.,21.-42.,45.,48.,49.,51.,52.,58.,65.-67.,86., 88.,147.,256.,257.,259.-262. sayfalar şaretlidir.

  935  Anıtkabir 1655

  898. Hubert, Henri (1872-1927) : Les Celtes et l’expansion celtique jusqu’à l’époqua de la Téne. Paris 1932 Renaissance du Livre. XXVI+403 s. 8° resim, planş, 2 planş, harita.

  “L’Evolutions de l’Humanité Synthèse Collective XXI Première Section IV. le Monde Antique Rome et la Civilisation Romaine VI”

  Not : Bibliyografya 371.-387. s. Bazı sayfalar şaretli ve notludur.

  936  Anıtkabir 751

  899. Hudojestvennaya kul’tura Sovetskogo vostoka. Moskva, Leningrad 1931 1931 Academia. 115 s. 8° resim, 8 planş.

  709.47  Anıtkabir 719

  900. Humboldt, Alexander, (Freiherr von, 1769-1859) : Cosmos. Essai d’une description physique du monde. 4 t., (3.t., 2 pt.). Traduit par H. Faye, Ch. Galusky. Paris 1855-1859 Gide, J. Baudry. 8°

  Not : Bibliyografya.

  525

  Anıtkabir 718

  901. Humboldt, Alexander, (Freiherr von, 1769-1859) : Tableaux de la nature. Nouv. éd. Traduction de Ch. Galusky. Paris 1868 L Guérin et Cie. XV+720 s. 5 planş, 3 harita, 1 renkli harita.

  “Oeuvres d’Alexandre de Humboldt”

  Not : Bibliyografya

  551.4  Anıtkabir 1100

  902. Husrev Dehlevî, (Emîr b. Emîr Seyfeddîn, 1253-1325) : A’yine-i Sikenderî. Tashih : Muhammed Saîd Ahmet Farûkî. Yayımlayan : Muhammed Muktedâ Hân Şirvânî. Aligarh 1917 Matbaa-i Unsî. 1 y. +56+292 s. 8°

  “Silsile-i Külliyât-i Husrev”

  891.55, 891.43  Anıtkabir 1101

  903. Husrev Dehlevî, (Emîr b. Emîr Seyfeddîn, 1253-1325) : Duvelranî Hizr. Hân. Tashih : Reşid Ahmed Sâlim Ensârı. Yayımlayan : Muhammed Muktedâ Hân Şirvânî. Aligarh 1917 Matbaa-i Unsî. 1 y. +6+110+312 s. 8°

  “Silsile-i Külliyât-i Husrev”

  891.55, 891.43

  Anıtkabir 1099

  904. Husrev Dehlevî, (Emîr b. Emîr Seyfeddîn, 1253-1325) : Heşt bihşt. Tashih, tenkid-tahşiye : Seyyid Süleyman Erşef. Yayımlayan : Muhammed Muktedâ Hân Şirvânî. Aligarh 1918 Matbaa-i Unsî. 8+324+228 s. 8°

  “Silsile-i Külliyât-i Husrev”

  891.55, 891.43  Anıtkabir 1102

  905. Husrev Dehlevî, (Emîr b. Emîr Seyfeddîn, 1253-1325) : Kırânu’s sa’deyn. Tenkid : Muhammed İsmail. Yayımlayan : Muhammed Muktedâ Hân Şirvânî. Aligarh 1918 Matbaa-i Unsî. 4+6+61+166+256 s. 8°

  “Silsile-i Külliyât-i Husrev”

  891.55, 891.43

  Anıtkabir 1097

  906. Husrev Dehlevî, (Emîr b. Emîr Seyfeddîn, 1253-1325) : Leâlî-ı amâl Cevâhir-i Husrevî. Tashih ve tenkid : Muhammed Emîr Abbasî Çeryâkûyî. Yayımlayan : Muhammed Muktedâ Hân Şirvânî. Aligarh 1918 Matbaa-i Unsî. 2 y.+12+28+6+22+12+26+38+204+56+24 s. 8°

  “Silsile-i Külliyât-i Husrev”

  891.55, 891.43

  Anıtkabir 1098

  907. Husrev Dehlevî, (Emîr b. Emîr Seyfeddîn, 1253-1325) : Mecnûn u Leylî. Tashih ve tenkid : Muhammed Habiburrahman Hân. Yayımlayan : Muhammed Muktedâ Hân Şirvânî. Aligarh 1917 Matbaa-i Unsî. 6+173 s. 8°

  “Silsile-i Külliyât-i Husrev”

  891.55, 891.43  Anıtkabir s/2105

  908. Hüdaverdigâr vilâyeti salnamesi. 1323 (1907). 32. basım. Bursa. 8°

  915.614105 Yıllık  Anıtkabir 749

  909. Hüseyin b. İsmail, (Ayvansarayi, -1787) : Hadîkat ül-cevâmi. 2 c. İstanbul 1281 (1865) Matbaa-i Âmire. 8°

  1.c. : 310 s.; 2.c. : 263 s.

  726.209  Anıtkabir 147

  910. Hüseyin Kâzım Kadri (1870-1934) : Türk lûgati. Türk dillerinin ştikakı ve edebî lûgatleri. 2 c. Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti. İstanbul 1927-1928 Devlet Matbaası. 4°

  1.c. : 1927. XCIX+855+4 s.; 2.c. : 1928. 982 s.

  Not : Bibliyografya 1. cildin sonundadır, lûgat kısmen şaretli ve notludur.

  T423.4, 030.4

  Anıtkabir 148

  911. Hüseyin Kâzım Kadri (1870-1934) : Türk lûgati. Türk dillerinin ştikakı ve edebî lûgatleri. 2 c. Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti. İstanbul 1927-1928 Devlet Matbaası. 4°

  1.c. : 1927. XCIX+855+4 s.; 2.c. : 1928. 982 s.

  Not : Bibliyografya 1. cildin sonundadır, lûgat kısmen şaretli ve notludur.

  T423.4, 030.4  Anıtkabir 1940

  912. Hüseyin Nesîmî-Mehmet Behçet : 1312 Girit hâilesi. 4 cüz. Hanya 1313-1314 (1897-1898) Yusuf Kenan Matbaası. 8° levha.

  1.cüz. : 1313 (1897). 312 s.; 2.cüz. : 1313 (1897). 38+1 s.; 3.cüz. : 1313 (1897). 173 s.; 4.cüz. : 1314 (1898). 124 s.

  956.0743  Anıtkabir 1885

  913. Hüseyin Râci : Tarihçe-i vak’a-i Zagra. İstanbul 1326 (1910) Hürriyet Matbaası. 185 s. 8°

  Not : Manzum üçüncü kısmın adı “Hicretname” dir.

  956.0743
   
 10. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113
  Cevap: Atatürk'ün özel kitapları

  Anıtkabir 504

  914. (Işıtman), İshak Rafet (1893-1946) : Dil kavgası. Çankırı Mebusu Talât (onay) Beye cevaplarım. Ankara 1931 Köy Hocası Matbaası. 39 s. 8°

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  T422.8  Anıtkabir 972

  915. (Işıtman), İshak Rafet (1893-1946) : İshak. 1340 R (1924 M.). 142 s. 200×127 mm. bbst. Rika. Mlf hattı. Avrupa kt. Kahverengi pandizot cild.

  Not : Yazarın armağanıdır.

  T811.316, 091.5  Anıtkabir 991

  916. (Işıtman), İshak Rafet (1893-1946) : Ne mutlu bana ki : Türk yaratıldım. Ankara 1933 Hakimiyeti Milliye Matbaası. 136 s. 8°

  T811.316  Anıtkabir 980

  917. (Işıtman), İshak Rafet (1893-1946) : Ne mutlu bana ki : Türk yaratıldım. Ankara 1933 Hakimiyeti Milliye Matbaası. 136 s. 8°

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  T811.316  Anıtkabir 1374

  918. İbn Batûta, (şerefeddin) Ebu Abdullah Muhammed Tanci (1304-1377) : Seyahatname-i İbn Batûta. Tuhfetü-n nuzzâr garâib il-emsar ve acâib il-esfâr. 2 c. Mütercimi : Damat Mehmet şerif (Çavdaroğlu). İstanbul 1333 (1917) Matbaa-i Âmire. 8°

  1.c. : 448+17 s.; 2.c. : 386+17 s.

  910.4  Anıtkabir 1409

  919. İbn Batûta, (şerefeddin) Ebu Abdullah Muhammed Tanci (1304-1377) : Voyages d’İbn Batoutah. 4.t. 2.tir. Texte arabe, accompagné d’une traduction par C(harles) Defrémery et le Dr. B.R. Sanguinetti. Publiée par la Société Asiatique. Paris 1879 İmprimerie. Nationale. 479 s. 8°

  “Collection d’Ouvrages Orientaux”

  910.4  Anıtkabir 2075

  920. İbn Galbun, Ebu Abdullah Muhammed b. Halil ( -1739) : Târih-i İbn-i Galbûn der beyân-i Trablusgarb. Tercüme ve ikmal eden : Mehmed Nehiceddin. İstanbul 1284 (1868) Ceride-i Havâdis Matbaası. 155 s. 8°

  961.2, 956.0743  Anıtkabir 1992

  921. İbn Kemal, Kemalpaşazade Ahmet şemsettin (1468-1534) : Histoire de la campagne de Mohacz. Publiée pour la première fois avec la traduction française et des notes, par (Abel Jean Baptiste Marie Michel) Pavet de Courteille. Paris 1859 İmprimerie İmpériale. VII+199+165 s. 8°

  956.0724  Anıtkabir 94

  922. İbn Mühenna, (Es-Seyyid Cemaleddin, 15.y.y.) : İbnü-Mühennâ lûgati. İstanbul nüshasının Türkçe bölümünün endeksidir. Çeviren : Abdullah Battal (Taymas). Yayımlayan : Türk Dilini Tetkik Cemiyeti. İstanbul 1934 Devlet Matbaası. 105+3 s. 8°

  Not : İmzalı armağandır.

  T423.4, 030.4  Anıtkabir 58

  923. İbn Mühenna, (Es-Seyyid Cemaleddin, 15.y.y.) : Kitâb-i hilyet ül-insan ve hilbet il-lisan yahut İbn Mühenna lûgatı. Farisi, Türkçe Moğolca. İstanbul 1338 (1922). 8+230+3 s. 8°

  Not : Kitabın içinde Gazi Mustafa Kemal antetli bir kağıtta eski harf el yazısı ile notlar vardır.

  413, 030.4  Anıtkabir 1491.

  924. İbn Saad, Muhammed ( -845) : Tabakât ul-kebir. Biographien. 3. Bd., 2. T., 8. Bd. Herausgegeben von Eduard Sachau. Leiden 1904 E. J. Brill. 4°

  3.Bd., 2.T. : Biographien der medinichen Kämpfer Muhammeds in der Schlacht bei Bedr. Herausgegeben von Josef Horovitz. XXVII+18+7+152 s.; 8.Bd. : Fi’nnisa. Biographien der Frauen. Herausgegeben von Prof. Dr. Carl Brockelmann. XLVIII+46+18+365 s.

  920.0563, 297.943, 920.7  Anıtkabir 785

  925. İbn Sinâ, (Abu Ali el-Huseyn b. Abd-Allah, 980?-1037) : Un court résumé de l’article d’Avicenne sur la chicorée. Çeviren : A(hmet) Süheyl Ünver. İstanbul 1937 Kader Matbaası. 25-29 s. 8° 1 planş.

  “İnstitut d’Histoire de la Médecine Université d’İstanbul No : 7”

  Not : Kitabın başında aynı eserin Kilisli Rifat Bilge tarafından Türkçeye çevirisi vardır. Süheyl Ünver’in armağanıdır.

  610.9  Anıtkabir 785

  926. İbn Sinâ, (Abu Ali el-Huseyn b. Abd-Allah, 980?-1037) : Hindiba risalesi. Çeviren : Kilisli (Ahmet) Rifat (Bilge). İstanbul 1937 Kader Matbaası. 23 s. 8° 2 planş.

  “Yeni Laboratuvar Yayınlarından No : 8”

  “İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü Adet : 7”

  Not : Kitabın sonunda, aynı eserin Süheyl Ünver tarafından Fransızca çevirisi vardır, armağandır.

  610.9  Anıtkabir 1219

  927. İbrevats, Miodrag (1885- )-Savka İbrovac : Anthologie de la poésié Yougoslave des XIX e et XX e siècles avec une introduction et des notices. Paris 1935 Delagrave. XXIX+392 s. 8°

  891.8208  Anıtkabir 1840

  928. İgnatius, Hannes-Kaarle Soikkeli : La guerre d’indépendance en Finlande en 1918. Traduit du finnois par Jean Louis Perret. Helsingfors 1925 Société Otava. 250 s. 4° planş, 1 renkli portre, 11 harita.

  Not : Haritaların bazıları renklidir.

  947.103  Anıtkabir 1054

  929. İhsan Kâmi : Vatan ve şairler. İstanbul 1339 (1923) Cihan Biraderler Matbaası. 23 s. 8°

  Not . Bazı sayfalar düzeltilmştir.

  T811.315  Anıtkabir 1147

  930. İki can yoldaşı. Çeviren : Mefharet Nazmi. İstanbul 1930 Devlet Matbaası. 206 s. 8° planş.

  813  Anıtkabir 149

  931. İktisat Vekâletinde ve vekâlete bağlı müesseselerde kullanılan teknik tabirler. y.y.t.y. 4°

  Not : Metin teksirdir. Sayfa numarası almamıştır.

  330.3, 030.33  Anıtkabir 173

  932. (İleri), Celâl Nuri (1877-1939) : Hâtem ül-enbiya. İstanbul 1332 (1916) Yeni Osmanlı Matbaa ve Kütüphanesi. 326+2 s. 8°

  297.92  Anıtkabir 505

  933. (İleri), Celâl Nuri (1877-1939) : Türkçemiz. Mesâil-i hâzıra hakkında musahabat. İstanbul 1917 Matbaa-i Orhâniyye. 119+1 s. 8°

  “Evkâr-i Cedide Kütüphanesi”

  T420  Anıtkabir 425

  934. (İleri) Suphi Nuri (1887-1945) : Günün iktisâdi şleri. İstanbul 1934 Vakit Gazete-Matbaa-Kütüphane. 182+2 s. 8°

  “Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı”

  330  Anıtkabir 1396

  935. İles de l’Afrique. Paris 1848 Firmin Didot Frères. 803 s. 8° 65 planş, 2 harita.

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  916  Anıtkabir 51

  936. İlk ve orta öğretim biyoloji terimler : Türkçe-Osmanlıca, Osmanlıca-Türkçe, Fransızca-Türkçe. Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı. İstanbul 1937 Devlet Basımevi. 32 s. 8°

  “İlk ve Orta Öğretim Terimleri”

  503, 030.5  Anıtkabir 51

  937. İlk ve orta öğretim botanik terimler : Türkçe-Osmanlıca, Osmanlıca-Türkçe, Fransızca-Türkçe. Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı. İstanbul 1937 Devlet Basımevi. 43 s. 8°

  “İlk ve Orta Öğretim Terimleri”

  503, 030.5  Anıtkabir 51

  938. İlk ve orta öğretim fizik terimler : Türkçe-Osmanlıca, Osmanlıca-Türkçe, Fransızca-Türkçe. Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı. İstanbul 1937 Devlet Basımevi. 33 s. 8°

  “İlk ve Orta Öğretim Terimleri”

  503, 030.5  Anıtkabir 51

  939. İlk ve orta öğretim jeoloji terimler : Türkçe-Osmanlıca, Osmanlıca-Türkçe, Fransızca-Türkçe. Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı. İstanbul 1937 Devlet Basımevi. 25 s. 8°

  “İlk ve Orta Öğretim Terimleri”

  503, 030.5  Anıtkabir 51

  940. İlk ve orta öğretim kimya terimleri. Elemanların adları ile bileşik cisimlerin genel adlanma yolları. Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı. İstanbul 1937 Devlet Basımevi. 25 s. 8°

  “İlk ve Orta Öğretim Terimleri”

  503, 030.5  Anıtkabir 51

  941. İlk ve orta öğretim kimya terimler : Türkçe-Osmanlıca, Osmanlıca-Türkçe, Fransızca-Türkçe. Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı. İstanbul 1937 Devlet Basımevi. 28 s. 8°

  “İlk ve Orta Öğretim Terimleri”

  503, 030.5  Anıtkabir 51

  942. İlk ve orta öğretim matematik terimleri. Karşılık konulmada tutulan metodu gösterir gütbetik. Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı. İstanbul 1937 Devlet Basımevi. 92 s. 8°

  “İlk ve Orta Öğretim Terimleri”

  503, 030.5  943. İlk ve orta öğretim matematik terimler : Türkçe-Osmanlıca, Osmanlıca-Türkçe, Fransızca-Türkçe. Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı. İstanbul 1937 Devlet Basımevi. 46 s. 8°

  “İlk ve Orta Öğretim Terimleri”

  503, 030.5  944. İlk ve orta öğretim mekanik terimler : Türkçe-Osmanlıca, Osmanlıca-Türkçe, Fransızca-Türkçe. Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı. İstanbul 1937 Devlet Basımevi. 13 s. 8°

  “İlk ve Orta Öğretim Terimleri”

  503, 030.5  945. İlk ve orta öğretim zooloji terimler : Türkçe-Osmanlıca, Osmanlıca-Türkçe, Fransızca-Türkçe. Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı. İstanbul 1937 Devlet Basımevi. 25 s. 8°

  “İlk ve Orta Öğretim Terimleri”

  503, 030.5  Anıtkabir 1926

  946. İmbert, Paul : La rénovation de l’empire ottoman affaires de Turquie. Paris 1909 Perrin et Cie. XVI+311 s. 8°

  Not : Bibliyografya.

  956.074  Anıtkabir 465

  947. İnan, Abdülkadir (1889- ) : Güneş-Dil Teorisi üzerine ders notları. Türkoloji 2. Yayımlayan : Tarih, Dil ve Coğrafya Fakültesi. İstanbul 1936 Devlet Basımevi. 81 s.+1 y. 8°

  T422.807

  Anıtkabir 460

  948. İnan, Abdülkadir (1889- ) : Türkoloji ders hülâsaları. Tarih, Dil ve Coğrafya Fakültesinde. İstanbul 1936 Devlet Basımevi. 97 s.+1 y. 8°

  T420.07  Anıtkabir 349

  949. (İngiltere). Board of Education : Report of the Consultative Committee on the primary School. London 1935 His Majesty’s Stationary Office. XXIX+290 s. 8°

  372.06  Anıtkabir 800

  950. İnsan teşrih modeli. Erkek. Öztürkçe ıstılahlar Ord.Prof.Dr. Kemal Cenap (Berksoy) Bey tarafından konulmuştur. İstanbul 1934 Kanaat Kütüphanesi. 32 s. 4°

  Not : İmzalı armağandır. Kitaba ek bir renkli erkek teşrih modeli vardır.

  611  Anıtkabir 801.

  951. İnsan teşrih modeli. Erkek. Öztürkçe ıstılahlar Ord.Prof.Dr. Kemal Cenap (Berksoy) Bey tarafından konulmuştur. İstanbul 1934 Kanaat Kütüphanesi. 32 s. 4°

  Not : İmzalı armağandır. Kitaba ek bir renkli erkek teşrih modeli vardır.

  611  Anıtkabir 799

  952. İnsan teşrih modeli. Kadın. Öztürkçe ıstılahlar Ord.Prof.Dr. Kemal Cenap (Berksoy) Bey tarafından konulmuştur. İstanbul 1934 Kanaat Kütüphanesi. 2 s. 2°

  Not : İmzalı armağandır. Kitaba ek bir renkli erkek teşrih modeli vardır.

  611  Anıtkabir 916

  953. İnstitut Français d’Archéologie de Stamboul : Prosateurs Turcs contemporains. Extraits choisis présentés et traduits par Edmond Saussey. Paris 1935 E. de Boccard. XXII+385 s. 8°

  “Etudes Orientales 1”

  Not : Bibliyografya XXI.,XXII. s. ve her kısmın sonundadır. Çevirenin imzalı armağanıdır.

  T813.3108, 928T108  Anıtkabir 236

  954. Die İnternationalen Beziehungen im Zeitalter des İmperialismus. Dokumente aus den Archiven I :, 1.Bd. Herausgegeben von der Komission beim Zentralexekutivkomitee der Sowjetregierung unter dem Vorsitz von M.N. Pokrowski. Einzig berechtigte Deutsche Ausgabe Namens der Deutschen Gesellschaft zum Studium Osteuropas herausgegeben von Otto Hoetzsch. Berlin 1931 Reimer Habbing. 8°

  Reihe I : Das Jahr 1914 bis zum kriegsbruch. 1 Bd. : 14. Januar bis 15 März 1914. XLII+474 s.

  327  Anıtkabir 728

  955. İrsiyetin tesirleri. Çevirenler : Remzi Türker-Nihat Kızi. İstanbul 1935 Vakit-Gazete-Matbaa Kütüphane. 252 s. 8°

  “Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı”

  575.1, 136.3  Anıtkabir 825

  956. İsakov, S. : 1905 tısyaça devyat’zot pyatıy yod v satire I. karikature. Leningrad 1928 Priboy. 278 s. 8° resim, planş, 26 renkli planş, portre.

  741.5, 891.7708  Anıtkabir 1819

  957. İshakî, (Mehmet) Ayas (1878-1954) : İdel-Oural. Paris 1933. 40 s. 8° resim, 1 renkli planş, portre, 1 harita, 1 renkli harita.

  947.8, 956.039  Anıtkabir 1217

  958. İsmail Ankaravî, şeyh ( -1632) : Miftâh ül-belâga ve misbâh ül-fesâha. İstanbul 1284 (1868) Tasvir-i Efkâr Matbaası. 218 s. 8°

  808  Anıtkabir 1894

  959. İsmail Âsım, Küçükçelebizade (1685-1752) : Tarih-i Çelebizade Efendi. Âsım tarihi. İstanbul 1282 (1866) Matbaa-i Âmire. 24+625 s. 8°

  Not : Mehmed Raşid’in “Tarih-i Raşid” adlı eserinin zeylidir.

  956.073  Anıtkabir 1876

  960. İsmail Beliğ (1668-1729) : Güldeste-i riyâz-ı irfan ve vefayât-ı dânşverân-ı nâdiredan. Târih-i Bursa. Bursa 1302 (1886) Hüdavendigâr Vilâyeti Matbaası. 7+543 s. 8°

  920.056, 956.141  Anıtkabir 1594

  961. İsmail Hakkı (1876-1913)-Ali Reşat : Bismark. İstanbul 1316 (1900) Matbaa-i Âmire. 376 s. 8° 1 planş.

  923.143, 943.083  Anıtkabir 1131

  962. İsmail Safa (1866-1901) : Mensiyyat. İstanbul 1312 (1896) Âlem Matbaası. 142 s. 8°

  Not : “Mülâhazât-i Edebiyye” adlı kitabın sonundadır.

  T811.311  Anıtkabir 1131

  963. İsmail Safa (1866-1901) : Mülâhazât-i Edebiyye. Âsâr-i Muâsırin. İstanbul 1314 (1898) İkdam Matbaası. 70+1 s. 8°

  Not : “Mensiyyat” adlı kitabın başındadır.

  808.1  Anıtkabir 1337

  964. İstatistik yıllığı. 1931-1932. İzmir 1933 Bilgi Matbaası. X+252+2 s. 4° resim, 1 levha.

  Türkiye Cumhuriyeti İzmir Vilayeti İstatistik Müdürlüğü Neşriyatından Sayı : 17”

  Not : Kitabın içinde “Gazi Heykelinde Büyük Başvekil İsmet Paşanın Heyecanı” başlıklı bir metin vardır.

  915.6143  Anıtkabir s/2145

  965. İstatistik yıllığı. 1932-1933, 6. cilt. Yayımlayan : Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü. Ankara. 4° cetvel, şekil, harita.

  310.5 Yıllık  Anıtkabir 1841

  966. İstituto Nazionale L.U.C.E. : L’İtalia fascista in Cammino 516 fotegrafie. Nel X annuale della rivoluzione. Roma t.y. Stampato nelle Officine dell’ İnstituto Poligrafico dello stato. XVI+239 s. 8° resim, planş.

  945.091  Anıtkabir 1530

  967. İstituto Nazionale : Tutte le opere di Gabriele D’Annunzio. Verona 1927 Officina Bodeni. 107 s. +3y. +3s. 4° 20 planş, 2 renkli planş, 13 portre.

  Not : Eser ithaflıdır.

  928.5  Anıtkabir 1694

  968. İtalie ancienne. 2 pt. Paris 1850, 1855 Firmin Didot Frères. 8° planş, harita.

  1.pt. : Annales. 1850. 654 s.; 2.pt. : İnstitutions, moeurs et coutumes. 1855. 633+3 s.

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  Not : Bibliyografya.

  937  Anıtkabir 36

  969. İzbudak, Veled (Çelebi, 1869-1953) : El-idrâk haşiyesi. Yayımlayan : Türk Dil Kurumu. İstanbul 1936 Devlet Basımevi. 55 s. 8°

  T423.4, 030.4  Anıtkabir 484

  970. (İzbudak), Veled Çelebi (1869-1953) : Türk diline methal. İstanbul 1339 (1923) Matbaa-i Âmire. 104 s. 8°

  “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Maarif Vekaleti Neşriyatından Adet : 16”

  Not : Taşbasmasıdır.

  T420  Anıtkabir 1341

  971. İzmir Enternasyonel Fuarında Trakya 1937. İstanbul 1937 Ahmed İhsan Basımevi Ltd. 123+9 s. 4° resim, 4 planş, 6 portre.

  915.6143, 606  Anıtkabir 1342

  972. İzmir Enternasyonel Fuarında Trakya 1937. İstanbul 1937 Ahmed İhsan Basımevi Ltd. 123+9 s. 4° resim, 4 planş, 6 portre.

  915.6143, 606  Anıtkabir 172

  973. İzmirli, İsmail Hakkı (1869-1946) : Siyer-i celîle-i nebeviyye. İstanbul 1332 (1916) Tevsi-i Tıbaat Matbaası. 154+5 s. 8°

  “Sebilürreşat Kütüphanesi : 15”

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  297.92  Anıtkabir 2005

  974. İzmir Ticaret ve Sanayi Odası : Kutlulama. Cumhuriyetin onuncu yıl dönümü. İstanbul 1933 Alâeddin Matbaası. 96 s. 8° resim.

  956.081  Anıtkabir 1554

  975. İzzet (Ahmet) Paşa (1864-1937) : Denkwürdigkeiten des Marschalls İzzet Pascha. Ein kritischer Beitrag sur Kriegsschuldfrage. Ausdem Original-Manuskript übersetzt, eingeleitet und erstmalig herausgegeben von Karl Klinghardt. Leipzig c 1927 K.F. Koehler. G. m.b.H. 309 s. 8° 1 portre, 6 harita.

  Not : Haritalar arka kapakta bir cep içindedir.

  923.256, 956.0743
   
 11. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113
  Cevap: Atatürk'ün özel kitapları

  Anıtkabir 700

  976. J.,F. : Grammaire de la langue française contenant outre les definitions et les réglas...Tours, Paris 1886 Alfred Mame et Fils, Poussielgue Frères. IV+536 s. 8°

  445  Anıtkabir 1667

  977. Jacopi, Giulio : Esplorazioni e studi in Paf lagonia e cappadocia. Relazione sulla seconda campagna esplorativa Agosto-Ottobre 1936. XIV. (Pubblicazione per) R. İstituto d’Archeologia e Storia dell’Arte. Roma 1937 Art-Grafiche Fratelli Palombi. 43 s. 4° 19 planş.

  939.31, 939.34  Anıtkabir 623

  978. Jahn, Wilhelm-Wilhelm Witzke : Deutsche Sprachlehre und Rechtschreiburg für Mittelschulen Oberstufenheft (Klasse VI-IV). 28. unveränd. neubeard. Aufl. Frankfurt. a.M. 1936 Moritz Diesterweg. VI+185 s. 8°

  435  Anıtkabir 624

  979. Jahn, Wilhelm-Wilhelm Witzke : Deutsche Sprachlehre und Rechtschreiburg für Mittelschulen Oberstufenheft (Klasse III-I). 28. unveränd. Aufl. Frankfurt. a.M. 1936 Moritz Diesterweg. VI+241 s. 8°

  435  Anıtkabir 1408

  980. Jak navstiviti. İstanbul y.y.t.y. 15 s. 8°

  910.256  Anıtkabir 798

  981. Jane’s fighting ships 1938. (İssued December, 1938). Founded in 1897 by Fred T. Jane forty-second year of issue. Editor : Francis E. Mc Murtrie. London 1938 Sampson Low, Marston. 540 s. 8° resim, planş.

  623.825  Anıtkabir 235

  982. (Japonya) Department of Finance : The thirty second financial and economic annual of Japan 1932.Tokyo t.y. Goverment Printing Office. VII+4+279 s. 8° 2 renkli harita.

  330.952  Anıtkabir 1703

  983. Jarde, A(uguste François Victor) : La formation du peuple grec. Paris 1923 Renaissance du Livre. XII+425 s.+1 y. 8°

  “L’Evolution de L’Humanité Synthése Collective Section I. le Monde Antique la Grèce et la Civilisation Hellénique XI”

  Not : Bibliyografya 409.-415 s. Sayfalar çoğunlukla şaretli ve notludur.

  938, 301.2  Anıtkabir 1412

  984. Jaubert, Pierre-Amédée-Probe, (Chevalier, 1779-1847) : Voyages en Perse et Armenie. y.y.t.y. XXVII+368 s. 8° 1 portre.

  Not : Bibliyografya. Kitabın içkapağı eksiktir.

  910.4, 848.7

  Anıtkabir 1735

  985. Jaurès, Jean (Léon, 1859-1914) : Histoire socialiste de la révolution française. 3.-7. t. éd. rev. par A. Mathicz. Paris 1922-1924 Librairie de l’Humanité. 8° planş, portre.

  3.t. : La législative. 1922. 468 s.; 4.t. : La république, 1923. 426 s.; 5.t. : La révolution en Europe. 1923. 472 s.; 6.t. : La Gironde. 1923. 428 s.; 7.t. : La montagne 1924. 540 s.

  944.04, 321.83

  Anıtkabir 231

  986. Jes, Gasten : Finans ilmi. 1.k. Türkçeye çeviren : Alâettin Tiritoğlu. Ankara 1937 Hapishane Matbaası. 4°

  1.k. : Âmme masrafları genel teorisi. 255 s.

  336

  Anıtkabir 692

  987. Jespersen, Otto (1860-1943) : Chapters on English. Reprinted from “Progress in Language”. London 1918 George Allen and Unvin Ltd. VII+191 s. 8°

  425

  Anıtkabir 653

  988. Jespersen, Otto (1860-1943) : Essentials of English grammer. London 1933 George Allen and Unwin Ltd. 387 s. 8°

  425

  Anıtkabir 513

  989. Jespersen, Otto (1860-1943) : Growth and Structure of the English Language. 8. ed. Oxford 1935 Basil Blackwell IV+239 s. 8°

  420  Anıtkabir 612

  990. Jespersen, Otto (1860-1943) : Language. It’s nature, development and origin. London, New York 1934 George Allen and Unwin Ltd. Henry Holt and Company. 448 s. 8°

  400

  Anıtkabir 609

  991. Jespersen, Otto (1860-1943) : The philosophy of grammer. Repr. London, New York 1935 George Allen and Unwin Ltd., Henry Holt and Company. 359 s. 8°

  425.1  Anıtkabir 1818

  992. Joffre, Mrchl. (Joseph Jasques Césaire, 1852-1931) : Memoires du Maréchal Joffre, 1910-1917. 2 t. Paris 1932 Petits-Fils de Plon et Nourrit. 8° planş, portre, harita.

  1.t. : 1 y+491 s.; 2.t. : 465 s.

  Not : Haritaların bazıları renklidir.

  940.4, 923.544  Anıtkabir 2017

  993. Jouannin, J(oseph) M(arie, 1783-1844)-Jules von Gaver : Turquie. Paris. t.y. Firmin Didot Frères, Fils et Cie. 462+2 s. 8° 93 planş, 1 levha, 2 harita.

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  956.07

  Anıtkabir 1651

  994. Jouguet, P(ierre, 1869-1949) : L’impérialisme macédonien et l’hellénisation de l’Orient. Paris 1926 Renaissance du Livre. XVII+503 s. 8° 4 planş, 4 harita.

  “L’Evolution de l’Humanité Synthèse Collective XV Première Section III. le Monde Antique la. Grèce et la Civilisation Hellénique VI”

  Not : Bibliyografya 467.-476. s.

  938  Anıtkabir 1656

  995. Jouguet, P(ierre, 1869-1949) : L’impérialisme macédonien et l’hellénisation de l’Orient. Paris 1926 Renaissance du Livre. XVII+503 s. 8° 4 planş, 4 harita.

  “L’Evolution de l’Humanité Synthèse Collective XV Première Section III. le Monde Antique la. Grèce et la Civilisation Hellénique VI”

  Not : Bibliyografya 467.-476. s.

  938  Anıtkabir 2046

  996. Journal de la campagne que la grand vesir Ali Pacha à faite en 1715 pour la conquête de la Morée. y.y.t.y. IV+107 s. 8°

  Not : İç kapağı eksiktir.

  956.0731  Anıtkabir s/2138

  997. The journal of helenic studies. 1907, 27. cilt, 1-2. sayı. Yayımlayan : The society for the Promotion of Helenic Studies. Londra. 4°

  939.0905  Anıtkabir 2040

  998. Juchereau (de) Saint-Danys, A(ntoine) de, (Baron, 1778-1842) : Révolutions de Constantinople en 1807 et 1808. précédees d’observations générales sur l’état actuel de l’empire ottoman. 2 t. Paris 1819 Brissot-Thivars. 8°

  1.t. : XXIV+271 s.; 2.t. : 318 s.+1 y.

  956.0741  Anıtkabir 166

  999. Jung, Carl Gustav (1875-1961) : Ruhî hayatta lâşuur : Çeviren : Dr. M. Hayrullah (Diker). İstanbul 1934 Vakit Gazete-Matbaa-Kütüphane. 182 s. 8°

  “Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı Sayı : 8”

  131.34  Anıtkabir 854

  1000. Jusuf Chass-Hadchib (XI. y.y.) : Das Kudatku Bilik des Jusuf Chass Hadchip Bälasagun. 2.T..St. Petersburg 1910 Kaiserliche Akademie der Wissenschaften. 2°

  2.t. : Text und Übersetzung nach den Handschriften von Wien und Kairo. Herausgegeben von Dr. W. Radloff. 229-560 s.

  T811.231
   
 12. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113
  Cevap: Atatürk'ün özel kitapları

  Anıtkabir 790

  1001. Kaçestvennaya Stal’ SSSR. Moskva, Leningrad 1935 Glavnaya Radaktsiya Literaturı Po Çernoy Matallurgii ONTİ NKTP SSSR. 156 s. 8° resim, 25 planş, portre, 3 levha.

  Not : Planşlardan bazıları renklidir.

  669.142  Anıtkabir 951

  1002. Kadı Burhanettin Ahmet (1344-1399) : Divân-ı Kadı Burhaneddin. Gazel ve rübâiyatından bir kısım ve tuyuğları. İstanbul 1922 Matbaa-i Âmire. 61+1 s. 8°

  T811.213  Anıtkabir 952

  1003. Kadı Burhanettin Ahmet (1344-1399) : Divân-ı Kadı Burhaneddin. Gazel ve rübâiyatından bir kısım ve tuyuğları. İstanbul 1922 Matbaa-i Âmire. 61+1 s. 8°

  T811.213  Anıtkabir 1184

  1004. Kadriye Hüseyin, (Prenses) : Ombres royales Caire 1920 İmprimerie de l’İnstitut Français d’Archéologie Orientale. VIII+57 s. 8°

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  892.7, 932  Anıtkabir 788

  1005. Kâğıtçı, Mehmet Ali (1899- ) : Kağıtçılık tarihçesi. İstanbul 1936 Kader Basımevi. 239 s. 4° resim, 21 planş, 3 levha.

  Not : Resimlerin bir kısmı renklidir. Yazarın imzalı armağanıdır.

  679.09

  Anıtkabir 859

  1006. Kalevela. Kuvittanut ja painatustyön ohjannut Akseli Gallen-Kallela. Painatta nut Werner Söderbaum. Osakeyhtiö kıryapainossaan por voossa. 15. VII-20. XI: 1922 Kieliasun valvojana toiminut jalo Kalima....y.y. 1922 Werner Söderbaum. 729 s. 4°

  Not : Finlandiya Hükümetinin imzalı armağanıdır.

  894.541  Anıtkabir 1984

  1007. Kâmil Paşa, (Kıbrıslı Mehmet, 1832-1912) : Târih-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye. Teessüs-i Devlet-i Aliyyeden cennetmekân Sultan Abdülmecid Hanım evâhir-i saltanatına kadar güzeran eden zamana aittir. 2 c. İstanbul 1325 (1909) Matbaa-i Ahmed İhsan. 8°

  1.c. : 48+329+1 s.; 2.c. : 28+323+1 s.

  956.07  Anıtkabir 1955

  1008. Kammerer, Albert (1875- ) : La Mer Rouge l’Abyssinie et l’Arabie depuis l’antiquité; essai d’histoire et de géographie historique. 2.t., 2 pt. Caire 1935 İmprimerie de l’İnstitut Français d’Archéologie Orientale. 2° resim, planş, levha, harita.

  2.t., 1.pt. : Les guerres du poivre, les Portugais dans l’Océan İndien et la Mer Rouge au XVI e siècle. Histoire de la cartographie Orientale. XVI+262 s.; 2.t., 2.pt. : 263-555 s.

  “Mémoires Société Royale de Géographie d’Egypte Tome XVI”

  Not : Bibliyografya. Planşlardan bazıları renklidir. Eser yazarın imzalı armağanıdır. 1. kısmın bazı sayfaları şaretlidir.

  956.3, 915.63  Anıtkabir 1209

  1009. Kampf, Léopold (1881- ) : Mühim bir gece, Tiyatro, 3 perde. Fransızcadan tercüme eden : Kadriye Hüseyin. Mısır 1909 Osmanlı Matbaası. 142 s. 8°

  891.724  Anıtkabir 1843

  1010. Kanaev, M.S. : Oyrat (Altay) dili grameri. Çevirten : Türk Dil Kurumu. y.y. 1931. 49+VIII y. 4°

  Not : Eser daktilo ile yazılmış olup bir dosyanın içindedir.

  T427.6

  Anıtkabir 984

  1011. (Kandiya), M. Cenanî : Eş’ar-ı vatan. 1338 H. (1919/20 M). 116 yk. 200×140 mm. 20 st. Rika, mlf hattı. Ankara. Tek çizgili defter kt. mavi pandizot ciltli.

  Not : şairin armağanıdır. Eserin içinde “Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine” başlıklı 6 yapraklı terci-i bend vardır.

  T811.316, 091.5  Anıtkabir 1336

  1012. Kanitz, F(elix Philipp, 1829-1904) : La Bulgarie darubienne et le Balkan. Etudes de voyage 1860-1880. Paris 1882 Hachette et Cie. VI+572 s. 4° resim, planş, 1 renkli harita.

  914.975, 910.4  Anıtkabir 1975

  1013. Kantemir, Dmitriy (Konstantinoviç, Fürst, 1673 ?-1723) : Geschichte des osmanischen Reichs. Nach seinem Anwachse und Abnehmen. Nebst den Bildern der türkischen Kaiser, die ursprunglich von den Gemälden in den Serai durch des Sultans Hofmaler sind abgenommen werden. Aus dem Englischen übersetzt. Hamburg 1745 Christian Herold. 852 s. 4° resim, 22 planş, 2 levha, 1 harita.

  Not : Eserin üzerinde yazarın adı “Demetrie Kantemir” şeklindedir. İmzalı armağandır.

  956.07

  Anıtkabir 220

  1014. Kanun arama kılavuzu. Hazırlayan : A. şükrü Alptekin. İstanbul 1937 Cumhuriyet Matbaası. XX+609 s. 8°

  340.2102

  Anıtkabir 995

  1015. Karacaoğlan. Hazırlayan İshak Refet (Işıtman). Ankara 1933 Hakimiyeti Milliye Matbaası. 96 s. 8°

  “Ankara Halkevi Neşriyatı Küçük Boy : 2”

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  T811.217, 928.T11

  Anıtkabir 1091

  1016. Karacaoğlan. Hayatı ve şiirleri. Hazırlayan : Saadettin Nüzhet (Ergun). İstanbul 1933 şirketi Mürettibiyye Matbaası. LXIV+319 s. 8°

  Not : Hazırlayanın imzalı armağanıdır.

  T811.217, 928.T11  Anıtkabir 206

  1017. Karaçelebizade, Abdülaziz (1591-1658) : Ravzat ül-ebrâr. Kahire 1248 (1832) Matbaa-i Bulak. 6+637 s. 4°

  297.9, 956  Anıtkabir 1971

  1018. Karaçelebizade, Abdülaziz (1591-1658) : Süleymannâme. Kahire 1248 (1832) Matbaa-i Bulak 230 s. 8°

  956.074  Anıtkabir 1345

  1019. Karadeniz havzası şimâl kısmı. Tabiî, zîraî, beşerî, baytarî. 5.c. Hazırlayan : Genelkurmay Başkanlığı Coğrafya Encümeni. Ankara 1936 Genelkurmay Matbaası. III+199 s. 8° 2 harita.

  915.612  Anıtkabir 968

  1020. Karaoğuz, T(ahir, 1898- ) : Orta Anadolu’da Yunan faciaları. 43 yk. 205×123 mm. bbst. Rik’a, mlf. hattı, kırmızı szb. Avrupa kt. kırmızı pandizot ciltli. 1 fotoğraf.

  Not : Başta Fevzi ve İsmet Paşaların takrize benzer notları ile Yakup Kadri’nin 8981 no.lu İkdam’da çıkan yazısı vardır.

  T811.316, 091.5

  Anıtkabir 916

  1021. (Karaosmanoğlu), Yakup Kadri (1888- ) : Ankara. İstanbul 1934 Hakimiyeti Milliye Matbaası. 208 s. 8°

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  T813.315  Anıtkabir 975

  1022. (Karaosmanoğlu), Yakup Kadri (1888- ) : Ergenekon. 2 c. İstanbul 1929 Hamit Matbaası. 8°

  1.c. : 165 s.; 2.c. : 176 s.+1 y.

  “İstiklal Harbi Yazıları”

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  T814.315, 956.0811  Anıtkabir 1000

  1023. (Karaosmanoğlu), Yakup Kadri (1888- ) : Sodom ve Gomore. İstanbul 1928 Hamid Matbaası. 346+1 s. 8°

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  T813.315  Anıtkabir 1077

  1024. (Karaosmanoğlu), Yakup Kadri (1888- ) : Yaban. Milli roman. İstanbul 1932 Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi. 315 s. 8°

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  T813.315

  Anıtkabir 1329

  1025. Karlsbad und Umgebung.Praktischer Führer für Kurgäste und Touristen. 20. Aufl. neu bearbeitet von Franz Xaver Klöpsch. Berlin 1915 Albert Goldschmidt. 121 s. 8° 2 renkli harita.

  “Griebens Reiseführer Band 43”

  910.2

  Anıtkabir 1499

  1026. Karslı, M. Ferit (1901-1951): Köy öğretmeninin anıları. Ankara 1935 Köyhocası Basımevi. 253 s 8°

  Not . Yazarın imzalı armağanıdır.

  923.759  Anıtkabir 1384

  1027. Karte der Umgegend von Konstantinopel. Unter Benutzung der älteren Aufnahmen (1888-1895) erveitert, bearbeitet und gezeichnet von C. Freiherr von der Goltz-Pascha. Berlin t.y. Schall und Grund. 25 s. 8° 1 renkli harita.

  915.6141, 912  Anıtkabir s/2110

  1028. Kastamonu vilâyeti salnamesi. 1314 (1896), 19. basım. Kastamonu. 8°

  915.61205  Anıtkabir 139

  1029. Kaşgarlı Mahmut (XI. y.y.): Kitâbü divân-i lûgat it-Türk. 3 c. Müstensihi ve musahhihi : Kilisli Muallim Rıfat (Bilge). İstanbul 1333-1335 (1917-1919) Matbaa-î Âmire. 4°

  1.c. . 1333 (1917). 436+12 s. 1 levha.; 2.c. : 1333 (1917). 319 s.; 3.c. : 1335 (1919). 351 s.

  492.7T42, T423.6, 030.4  Anıtkabir 25

  1030. Kaşgarlı Mahmut (XI. y.y.): Kitâbü divân-i lûgat it-Türk. 3 c. (1 c. birl.) Müstensihi ve musahhihi : Kilisli Muallim Rıfat (Bilge). İstanbul 1333-1335 (1917-1919) Matbaa-î Âmire. 84°

  1.c. . 436+12 s. 1 levha.; 2.c. : 319 s.; 3.c. : 351 s.

  492.7T42, T423.6, 030.4

  Anıtkabir 506

  1031. Kaşgarlı Mahmut (XI.y.y.) : Türk dili kuralları. 1.k. Dilimize çeviren : Besim Atalay. Ankara 1931 Köy Hocası Matbaası. 110 s. 8°

  Not : Eser Kaşgarlı Mahmut’un “Divanı Lûgatüttürk” adlı eserinden bazı kısımların tercümesini ihtiva etmektedir. Çevirenin imzalı armağanıdır.

  T425.1  Anıtkabir 75

  1032. Katanov, Nikolay (Fëdoroviç, 1862-1922) : Uranha sözlüğü. Türk köklerinden olan diğer dillerle başlıca kardeşlik münasebetlerini göstermek suretiyle “Urânha Dilinin Tetkik Tecrübesi” adlı eserin lugat kısmıdır. 1084-1362. sayfaları. Opıt izsledovaniya Urânhayskago yazıka su kazaniyem glavniyşih rodstven. Otnoşeniy yeko k drugim Türkskogo kornya. Çevirten : Türk Dil Kurumu. y.y.t.y. 301 y. 4°

  Not : Eserin aslı 1903 te Kazan’da yayımlanmıştır. Daktilo ile yazılmıştır. Bazı sayfalar notlu ve şaretlidir.

  T427.6, 030.4  Anıtkabir 1426

  1033. Kâtib Çelebi, (Mustafa b. Abdullah Hacı Halife, 1609-1657) : Cihannüma. İstanbul 1145 (1729) Dar üt-tıbaat il-Âmire. 28+698 s. 4° 15 planş, 12 harita.

  Not : Yahya Kemal’in imzalı armağanıdır. Planşlar, haritalar renklidir ve cildi tezhipli salbekli şemseli, kahverengidir.

  910.093  Anıtkabir 1861

  1034. Kâtib Çelebi, (Mustafa b. Abdullah Hacı Halife, 1609-1657) : Fezleke-i Kâtip Çelebi. 2 c. İstanbul 1286-1287 (1870-1871) Ceride-i Havâdis Matbaası. 8°

  1.c. : 1286 (1870). 416 s.; 2.c. : 1287 (1871). 398 s.

  956.073  Anıtkabir 1970

  1035. Kâtib Çelebi, (Mustafa b. Abdullah Hacı Halife, 1609-1657) : Takvim üt-tevärih. İstanbul 1146 (1730) İbrahim Müteferrika. 237 s. 4°

  956.07, 902  Anıtkabir 1857

  1036. Kâtip Çelebi, (Mustafa b. Abdullah, 1609-1657) : Tuhfet ül-kibâr fi esfâr il-bihâr. 2. bs. İstanbul 1329 (1903) Matbaa-i Bahriyye. 166+2 s. 8° resim, 23 planş, 1 harita.

  956.0724  Anıtkabir 1546

  1037. (Kaygusuz), Bezmi Nusret (1890- ) : şeyh Bedreddin-i Selçuki 1338 H. (1919/20 M.). 78 yk. 224×137 mm. bbst. Rika. mlf. hattı. İzmir 1 Mart 1339, kırmızı szb. yıldız filigranlı Avrupa kt. mavi bez cilt.

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  922.97, 091.5  Anıtkabir 922

  1038. Kaygusuz, Vize’li Alâeddin. Hazırlayan : Abdülbakî (Gölpınarlı). İstanbul 1932 Remzi Kitaphanesi. 201+2 s. 8° 2 fotokopi.

  “Melâmi Edebiyatı Metinleri 1”

  Not : Bibliyografya 5.-10. s., 187.-192. s.

  T811.217, 928.T11

  Anıtkabir 931

  1039. Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman hikâyesi. XVII nci asır sazşairlerinden. Hazırlayan : Mehmet Fuat Köprülü. İstanbul 1930 Evkaf Matbaası. 80 s. 8° 1 nota.

  “Prof. Dr. Köprülüzade Mehmet Fuat, Türk Sazşairlerine Ait Metinler ve Tetkikler : 5”

  Not : Bibliyografya 71.73. s.

  T811.217, 928.T11, 392.222  Anıtkabir 135

  1040. Kelekyan, Diran (1862-1918) : Kamûs-i Fransevi. Musavver Türkçeden Fransızcaya lûgat. Dictionnaire turc-français. İstanbul 1928 Kanaat Kütüphanesi. 5+1373+1 s. 8° resim.

  T423.84, 030.4  Anıtkabir 507

  1041. (Kemalpaşazade), Said (1848-1921) : Galatât-ı terceme. 16 defter. İstanbul 1306-1315 (1890-1899) Mahmut Bey Matbaası Matbaa-i Ebüzziya. 8°

  410  Anıtkabir 1833

  1042. Kenner, Victor von : Wien im Jahre 1683. Geschichte den Zweiten Belagerung der Stadt durch die Türken. Wien 1833 R. V. Waldheim XVII+487 s. 4° resim, 12 planş, portre, 7 levha.

  943.613, 956.073  Anıtkabir 519

  1043. Kenny, Ernest J. : A new course in English composition New impr. With an introduction by P.B. Ballard, London 1931 University of London Press, Ltd. XII+244 s. 8°

  428.2  Anıtkabir 50

  1044. Kerestedjian, Bédros (1840-1909) : Glanures étymologiuges de mots français d’origine inconnu ou douteuse...Edité par son neveu (Kerest) Haig....Constantinople 1891. IV+40+2 s. 8°

  Not : Bu eser aynı yazarın “Quelques matériaux pour un dictionnaire étymologique de la langue turque” adlı eseriyle biraradadır. Sayfalar çoğunlukla şaretli ve notludur.

  442  Anıtkabir 50

  1045. Kerestedjian, Bédros (1840-1909) : Quelques matériaux pour un dictionnaire étymologique de la langue turque. Edité par son neveu (Kerest) Haig....Londres 1912. XV+2+364 s. 8°

  Not : Bu eser aynı yazarın “Glanures étymologiuges de mots français d’origine inconnu ou douteuse” adlı eseriyle biraradadır. Sayfalar çoğunlukla şaretli ve notludur. Üç sayfa tutarında kurşun kalemle yazılmış notlar kitabın içindedir.

  T423.3, 030.4  Anıtkabir 1018

  1046. Kerim Sadi : Ahmet Haşim. İstanbul 1933 Sinan Matbaası. 16 s. 8°

  “İnsaniyet Kütüphanesi Neşriyatı : 4”

  T811.314, T814.316, T819.314  Anıtkabir 646

  1047. Kerim Sadi : Bir münekkidin hataları. İstanbul Üniversitesi Ordinaryüslerinden Mehmet Ali Aynî B. in telifgerdesi olan “İntikat ve Mülâhazalar” unvanlı eserin birinci babında tesadüf edilen karekteristik tercüme yanlışlarından birkaçına dair. 1. cüz. İstanbul 1934 Sinan Matbaası ve Kütüphanesi. 15 s. 8°

  “İnsaniyet Kütüphanesi No : 6”

  410  Anıtkabir 157

  1048. Kerim Sadi : Bir şakirdin hataları. (Birlik) muharrirlerinden nevheves bir şakirdin Marksizme ait tek bir cümlesinde tesadüf edilen ilim hatalarının tashihine dair. 1. cüz. İstanbul 1934 Sinan Matbaası ve Kütüphanesi. 14 s.8°

  “İnsaniyet Kütüphanesi No : 7”

  193  Anıtkabir 360

  1049. Kerim Sadi : Çin cihan ticaretine nasıl açıldı. İstanbul 1932 Işık Matbaası. 18 s. 8°

  “İnsaniyet Kütüphanesi Neşriyatından : 3”

  380.9  Anıtkabir 359

  1050. Kerim Sadi : şevket Süreyya’nın hatıralarına dair. Tercüme vadisinde bir katliam. 4. cüz. İstanbul 1934 Sinan Matbaası ve Kütüphanesi. 23 s. 8°

  “İnsaniyet Kütüphanesi No : 5”

  335.4  Anıtkabir 1253

  1051. Kessel, J(oseph, 1898- ) : Belle de jour. Paris c 1928 Gallimard. 235 s. 8°

  843.91  Anıtkabir 1028

  1052. (Kestelli), Raif Necdet (1881-1936) : Hayat ve mektuplar. 2 c. (1.c. birl.). İstanbul 1925 İkdam Matbaası. 626 s. 8°

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  T812.314  Anıtkabir 1001

  1053. (Kestelli), Raif Necdet (1881-1936) : Semavi ihtiras. İstanbul 1933 Güneş Matbaası. 243+2 s. 8°

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  T813.314  Anıtkabir 974

  1054. (Kestelli), Raif Necdet (1881-1936) : Ziya ve sevda. İstanbul 1924 Tefeyyüz Kütüphanesi. 231 s. 8°

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  T818.314  Anıtkabir 1746

  1055. Keyserling, Hermann (Alexander, Graf von, 1880-1946) : Analyse spectrale de l’Europe. Das Spektrum Europas. Traduit de l’allemand par Alzir Hella et Olivier Bournac. Paris 1930 Stock. 366 s.+1 y. 8°

  940  Anıtkabir 1544

  1056. (Kılıçel), Yusuf şerif : Avrupa edebiyatı. Rönesans. Mühüm simalar ve nümuneler. Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti. İstanbul 1930 Devlet Matbaası. 161+11 s. 8°

  928.08, 809  Anıtkabir 964

  1057. Kılkış, Hüseyin Hüsnü (1881-1946) : Duygularım. Çankırı 1936 Çankırı Basımevi. 26 s.+1 y. 8°

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  T818.316

  Anıtkabir 891

  1058. (Kılkış), Hüseyin Hüsnü (1881-1946) : Türk akınları. İzmir 1933 Yeni Matbaa. 36 s. 8°

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  T811.316  Anıtkabir 915

  1059. (Kılkış), Hüseyin Hüsnü (1881-1946) : Türk sözü. 1.k. Ankara 1930. 8°

  1.k. : Malta’da esir iken yazdıklarım. 40 s.

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  T811.316  Anıtkabir 914,1079

  1060. Kılkış, Hüseyin Hüsnü (1881-1946) : Türk sözü. 2 k. Ankara, İzmir 1930, 1932. 8°

  1.k. : Malta’da esir iken yazdıklarım. Ankara 1930. 40 s.

  2.k. : İzmir 1932. 89 s.

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  T811.316  Anıtkabir 982

  1061. (Kılkış), Hüseyin Hüsnü (1881-1946) : Türk tarihi. Ölçülü sözlü (manzumdur). 2.c. İzmir 1933 Yeni Matbaa. 8°

  2.c. : Osmanlı devleti zamanına aittir. 108+6 s.

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  T811.316, 956.07  Anıtkabir 1506

  1062. Kırımer, Cafer Seydahmet (1889-1960) : Gaspıralı İsmail Bey. Dilde, fikirde, şte birlik. İstanbul 1934 Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim şirketi. 248 s.+2 y. 8° planş.

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  920.5  Anıtkabir 938

  1063. Kitab-ı Dede Korkud-alâ lisân-i Oğuzan. Müntensihi : Kilisli Muallim Rifat (Bilge). İstanbul (1332-1916) Matbaa-i Âmire. 181+1 s. 8°

  T813.22, 398.21

  Anıtkabir 668

  1064. Kitab-ı emsile. İstanbul 1273 (1857) Dar üt-tibaat İl-Âmire. 41 s. 8°

  492.7

  Anıtkabir 524

  1065. Kittredge, George Lyman (1860-1941)-Frank Edgar Farley : An advanced English grammer. With exercises. Boston-San Francisco c 1913 Ginn and Company. XVIII+333 s. 8°

  425  Anıtkabir 2073

  1066. Klaproth, (Heinrich) J(ulius, 1783-1835) : Mémoire relatifs à l’Asie; contenant des recherches historiques, géographiques et philologiques sur les peuples de l’Orient. 3 t. Paris 1824-1828 Dondey-Dupré Père et Fils. 8° levha, harita.

  Not : Bibliyografya.

  950.915  Anıtkabir

  1067. Kleist, Henrich von (1777-1811) : Herman muharebesi. Die Hermannschlacht. Piyes..Almancadan intihap ve hülasa eden : Mustafa Nermi. Yayımlayan : Maarif Vekâleti. İstanbul 1928 Devlet Matbaası. 65 s. 8°

  832.6

  Anıtkabir 822

  1068. Klinghardt, Karl : Türkische Bäder. Herausgegeben von Not-gemeinschaft der Deutschen Wissenschaft. Stuttgart 1927 Julius Hoffmann. 84 s. 4° resim, plan.

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  725.7  Anıtkabir 1387

  1069. Klinghardt, Karl : Türkün jordu, der Türken Heimatland. Eine geographisch-politische Landesschilderung. Hamburg 1925 L. Friederrichsen und Co. 177 s. 8° 1 renkli harita.

  915.6  Anıtkabir 1604

  1070. Klingsland, Sigismond, St. : Pilsudski. Paris 1929 Documentaires Edition Kra. 185+1 s. 8° 1 portre.

  Not : Bibliyografya eserin sonundadır. Yazarın imzalı armağanıdır.

  923.2438  Anıtkabir 78

  1071. Kluge, Friedrich (1856-1926) : Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 11. Aufl. Bearbeitet von Alfred Götze. Berlin, Leipzig 1934 Walter de Gruyter und Co. XV+740 s. 8°

  432, 030.4  Anıtkabir 474

  1072. (Koman), Mahmut Mes’ut : Orhon alfabesi’nin Anadoludaki izleri. Konya 1933 Babalık Matbaası. 19 s. 8°

  “Konya Halkevi Dil, Edebiyat ve Tarih Şubeleri Neıriyatından Sayı : 2”

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  T424.1  Anıtkabir 1455

  1073. Konya ve rehberi. İstanbul 1339 (1923) Matbaacılık Osmanlı Şirketi. 95 s. 8° planı, 1 levha.

  915.615  Anıtkabir 273

  1074. Konyalı, İbrahim Hakkı (1896- ) : Topkapı Sarayında deri üzerine yapılmıı eski haritalar....İstanbul 1936 Ülkü Basımevi. 266+12 s. 8° resim, 6 renkli planı.

  Not : Bibliyografya 1.-5. s. Eserin içinde 18 haritanın fotokopisi vardır. Yazarın imzalı armağanıdır.

  359.0956, 912.9295  Anıtkabir 1856

  1075. Konyar, (Hasan) Basri (1891- ) : Diyarbekir tarihi. 3 c. (Ankara) 1936 Ulus Basımevi. 8°

  1.c. : Diyarbekir tarihi. 218 s. 24 planı, 12 harita

  2.c. : Diyarbekir kitabeleri. 149 s. 18 planı.

  3.c. : Diyarbekir yıllığı. 376 s. 56 planı.

  Not : Bibliyografya.

  956.17, 915.617, 417

  Anıtkabir 217

  1076. (Kop), Kadri Kemal (1900- ) : Anadolu’nun doğu ve cenupdoğusu. Folklor. 1.k. (Ankara 1933 Hakimiyeti Milliye Matbaası) 66+1 y. 8°

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  398, 390.956, 956.16, 956.17  Anıtkabir s/2097

  1077. Kosova vilâyeti salnamesi. Kosova. 8°

  Not : Tarih kaydı bulunamamııtır. Cildin arkasında harita vardır.

  914.9705 Yıllık

  Anıtkabir 634

  1078. Kosay, Hâmit Zübeyr (1897- ) : Elamca-Türkçe dilakrabalığı. Elamisch-Türkische Sprachver-wandtschaft. Ankara 1937. 7 s. 4°

  T420, 499.93  Anıtkabir 1008/1

  1079. (Koıay), Hâmit Zübeyr (1897- ) : İzgü mesçit. Mukaddes cami. İstanbul 1922 Kitabhane-i Suudi. 30 s. 8°

  “Türk İli Kitapları”

  Not : Kitabın sonunda Hoca Mahmut’un hutbesi vardır

  T813.317  Anıtkabir 54

  1080. Koıay, Hâmit Zübeyr (1897- ) : İshak Refet (Iııtman) : Anadilden derlemeler. Ankara 1932 Hakimiyeti Milliye Matbaası. XVI+448 s. 8° 1 harita.

  “Cumhuriyet Halk Fırkası Neıriyatı”

  T423.4, 030.4

  Anıtkabir 55

  1081. (Koıay), Hâmit Zübeyr (1897- ) : İshak Refet (Iııtman) : Anadilden derlemeler. Ankara 1932 Hakimiyeti Milliye Matbaası. XVI+448 s. 8° 1 harita.

  “Cumhuriyet Halk Fırkası Neıriyatı”

  T423.4, 030.4

  Anıtkabir 90

  1082. (Koıay), Hâmit Zübeyr (1897- ) : Tarihi abidelerimizi koruyalım. Ankara 1932 Hakimiyeti Milliye Matbaası. 35 s. 8° resim.

  “C. H. F. Neıriyatı”

  069

  Anıtkabir 1533

  1083. Kouzmin, Michael-Vssevolod Voinoff : D.İ. Mitrohin. Moscow, Petrograd t.y. State Editorship. 125 s. 4° resim, planı, renkli planı.

  927.4  Anıtkabir 1570

  1084. Köpfe der Weltpolitik-Herausgegeben von Giselher Wirsing. München 1934 Knorr und Hirth G. m. b. H. 311+2 s. 8° 32 planı.

  923.08  Anıtkabir 1041

  1085. (Köprülü), Mehmet Fuat (1890-1966) : Azeri edebiyatına aid tetkikler. Bakû 1926 Azerneır Matbaası. 56 s. 8°

  Not : Bazı sayfalar iıaretlidir, taı basmasıdır.

  T819.32  Anıtkabir 933

  1086. (Köprülü), Mehmet Fuat (1890-1966) : Milli edebiyat cereyanının ilk mübeııirleri ve Divân-ı Türkî-i basit. Yayımlayan : İstanbul Darülfünunu Türkiyat Enstitüsü. İstanbul 1928 Devlet Matbaası. 79+83+1 s. 8°

  T810.31508, 928.T1108, T811.216  Anıtkabir 1859

  1087. (Köprülü), Mehmet Fuat (1890-1966) : Les origines de l’empire ottoman. Paris 1935 E. de Boccard. 146 s. 8°

  “Etudes Orientales Publiées par İnstitut Français d’Archéologie de Stamboul”

  Not . Bibliyografya.

  956.07  Anıtkabir 1087

  1088. (Köprülü), Mehmet Fuat (1890-1966) : Türk dili ve edebiyatı hakkında araıtırmalar. İstanbul 1934 Kanaat Kitabevi. VII+311 s. 8°

  Not : İthaflıdır.

  T819  Anıtkabir 925

  1089. (Köprülü), Mehmet Fuat (1890-1966) : Türk edebiyatı tarihi. 2 k. İstanbul 1920 Matbaa-i Âmire. 8°

  1.k. : Kabl-el-İslam Türk edebiyatı. 96 s.

  2.k. : Ba’de-l-İslam Türk edebiyatı. 97-215 s.

  T819  Anıtkabir 934

  1090. (Köprülü), Mehmet Fuat (1890-1966) : Türk edebiyatı tarihi. 1.ks. İstanbul 1920 Matbaa-i Âmire. 96 s. 8°

  Not : Eserin 2. kısmı Çankaya Atatürk Müzesi “1490” numarada bulunmaktadır.

  T819  Anıtkabir 935

  1091. (Köprülü), Mehmet Fuat (1890-1966) : Türk edebiyatı tarihi. İstanbul 1920 Milli Matbaa. 386 s. 8° 7 harita.

  T819  Anıtkabir 935

  1092. (Köprülü), Mehmet Fuat (1890-1966) : Türk edebiyatı tarihi. İstanbul 1920 Milli Matbaa. 386 s. 8° 7 harita.

  T819

  Anıtkabir 1497

  1093. (Köprülü), Mehmet Fuat (1890-1966) : Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar. İstanbul 1918 Matbaa-i Âmire. 446 s. 8° 3 planı, 12 nota.

  Not : Sonunda Yunus Emre ilâhilerinden örnek notalar verilmiıtir.

  928.T11, T811.2

  Anıtkabir 1508

  1094. (Köprülü), Mehmet Fuat (1890-1966) : Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar. İstanbul 1918 Matbaa-i Âmire. 446 s. 8° 3 planı, 12 nota.

  Not : Sonunda Yunus Emre ilâhilerinden örnek notalar verilmiıtir.

  928.T11, T811.2

  Anıtkabir 1915

  1095. (Köprülü), Mehmet Fuat (1890-1966) : Türkiye tarihi. 1.c. İstanbul 1923 Kanaat Kitaphanesi. 8°

  1.c. : Anadolu istilâsına kadar Türkler. 256 s.

  Not : İkinci cildi çıkmamııtır.

  956.01

  Anıtkabir 2027

  1096. (Köprülü), Mehmet Fuat (1890-1966) : Türkiye tarihi. 1.c. İstanbul 1923 Kanaat Kitaphanesi. 8°

  1.c. : Anadolu istilâsına kadar Türkler. 256 s.

  Not : İkinci cildi çıkmamııtır.

  956.01  Anıtkabir 2036

  1097. (Köprülü), Mehmet Fuat (1890-1966) : Türkiye tarihi. 1.c. İstanbul 1923 Kanaat Kitaphanesi. 8°

  1.c. : Anadolu istilâsına kadar Türkler. 256 s.

  Not : İkinci cildi çıkmamııtır. Yazarın imzalı armağanıdır.

  956.01  Anıtkabir 297

  1098. Köroğlu destanı. Rivayetlerin tahlil ve mukayesesi-destanın tesirleri ve intiıar sahası-destanın menıei meselesi-destana ait neırolunmamıı metinler. Hazırlayan : Pertev Naili (Boratav) İstanbul 1931 Evkaf Matbaası. X+256 s. 8°

  “Prof.Dr. Köprülüzade Mehmet Fuat Türk Halk Hikayelerine ve Sazıairlerine Ait Metinler ve Tetkikler 6”

  Not : Bibliyografya 249.-256. s.

  398.22, T811.216  Anıtkabir 1991

  1099. Kral, August Ritter von (1869- ) : Das Land Kamäl Atatürks. Der Werdegang der modernen Türkei. Wien, Leipzig 1935 Wilhelm Braumüller. XI+1+181 s. 8° 1 renkli harita.

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  956.081  Anıtkabir 1532

  1100. Kriegs Stammbuch der Standt Wien. Herausgegeben von der Gemeinde Wien. Leipzig t.y. Gerlach und Wiedling. 4° resim, portre.

  Not : Eser sayfa numarası almamııtır.

  923.208, 778.9  Anıtkabir 1511

  1101. Kristof Kolomb. Hayatı, seyahatleri, Amerikanın keıfi, akıbeti. İstanbul 1931 Resimli Ay Matbaası T.L. Şirketi 111 s. 8° resim.

  “Resimli Ay Matbaası T.L. Şirketi Neıriyatı”

  923.9  Anıtkabir 1204

  1102. Kropotkin, Petr (Alekseeviç, knyaz, 1842-1921) : Autour d’une vie. Mémoires 12 éd. Préface de Georges Brondes. Paris 1913 P.V. Stock. XXI+536 s. 8°

  891.783, 920.9  Anıtkabir 162

  1103. Kropotkin, Petr (Alekseeviç, knyaz, 1842-1921) : Etika. 1.c. Ruscadan çeviren : Ahmet Ağaoğlu. İstanbul 1935 Vakit Gazete, Matbaa, Kütüphane. 8°

  1.c. : Ahlâkın kaynağı ve açolması. 340 s.

  “Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı”  Anıtkabir 1562

  1104. Kruger, (Stephanus Johannes Paulus, Güney Afrika Cumhurbaıkanı, 1825-1904) : Les mémoires du président Kruger. Traduits par Jules Hoche. Paris t.y. Félix Juven. 414 s. 8°

  Not : Eserin üzerinde yazarınadı “Paul Krüger” ıeklindedir.

  923.167

  Anıtkabir 833

  1105. Ksyggopoulos, A. : Historêmena Euaggelia Monês İbêron Hag. Orous. Evangiles avec miniatures du monastère d’İviron au Mont Athos. Athênai t.y. G. Tsimas, P. Papakhatzêdakês. 15+2 s. 4° 75 planı.

  755, 759.01  Anıtkabir 549

  1106. Kvergic, H. F. : Etudes Türk-Sumer. 2 vol. y.y.t.y. 4°

  1.vol. : 235 y.; 2.vol. : 47 y.

  Not : Bibliyografya baıtadır. Metin daktilo ile yazılmııtır.

  499.95, T420  Anıtkabir 1846

  1107. Kvergic, H. F. : Türkoloji incelemesi. (Tercüme). Viyana 1935. 47 y. 4°

  Not : Metin daktilo ile yazılmıı olup bir dosya içerisindedir, 14 sahifelik not ve çalııma eklidir.

  T420  Anıtkabir 1140

  1108. Kumandan sözü. Derleyen : Gurl. Hüseyin Hüsnü Kılkıı. İzmir 1933. 48 s. 8° 1 planı (Portre).

  Not : Derleyenin imzalı armağanıdır.

  808.8  Anıtkabir 161

  1109. Die Kunst der Hethiter. Mit einer Einleitung von Otto Weber. Berlin t.y. Ernst Wasmuth A. G. 19 s. 8° 48 planı.

  “OrbisPictus Weltkunst Bücherei Band 9”

  Not : Bibliyografya 17. s. Ayrıca kitabın içinde, planıların 17.-19. sayfalardaki listesinin, daktilo ile yazılmıı 2 sayfalık çevirisi bulunmaktadır.

  939.04, 709.01  Anıtkabir 184

  1110. Kur’an-ı Kerim tercümesi. Tercüme eden : Cemil Sait. y.y.t.y. 720 s. 8°

  Not : Çevirenin imzalı armağanıdır, eski harfle basılmııtır.

  297.211  Anıtkabir 209

  1111. Kur’ân-ı mecîd ma’a tercüme-i Fethu’l-Hamîd. Çevirenler : Nezir Ahmet-Feth Muhammed Hân. Yayımlayan : Şeyh İnâyetullâh. Lahor 1352 Tac Company Ltd. 16+1236 s. 8°

  Not : Cildin üzerinde “İslam dünyasının müncisi Atatürk hazretlerine yadigârdır” kaydı vardır.

  297.211  Anıtkabir s/2117

  1112. Kültür Bakanlığı dergisi. Son kanun 1937, 20. sayı. Yayımlayan : T.C. Maarif Vekâleti. Ankara. 8° resim, tablo, levha, plan.

  370.5
   
 13. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113
  Cevap: Atatürk'ün özel kitapları

  Anıtkabir 571

  1113. La Grasserie, Raoul de (1839-1914) : Cinq langues de la Colombie britannique Haida, Tshimshian, Kwagiute, Nootka et Tlinkit. Grammaires, vocabulaires, textes traduit et analysés. Paris 1902 J. Maisonneuve. 530 s.+1 y. 8°

  “Bibliotheque linguistique Américaine Tome XXIV”

  490  Anıtkabir 1405

  1114. La Renaudière, (Philippe François) de (1781-1845) : Mexique et Guatemala. Paris 1843 Firmin Didot Frères. 328 s. 8° 44 planı, 2 harita.

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  Not : Bu eser Frédéric Lacroix’in “Perou et Bolivie” adlı eseriyle biraradadır.

  917.2  Anıtkabir 1720

  1115. La Salle, M. de : Sicile. Paris 1857 Firmin Didot Frères. 96 s. 8° 23 planı.

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  Not : Bu eser Le Chevalier Artaud’un “İtalie” adlı eseriyle biraradadır.

  945.8  Anıtkabir 2061

  1116. La Vallée-Poussin, Louis de (1869-1938) : L’İnde aux temps des Mauryas et des Barbares, Grècs, Scythes, Parthes et Yue-Tchi. Paris 1930 E. de Boccard. 376 s.+1 y. 8°

  “Histoire du Monde Tome VI”

  Not : Sayfalar çoğunlukla iıaretlidir.

  954

  Anıtkabir 614

  1117. La Vallée-Poussin, Louis de (1869-1938) : İndo-Européens et İndo-İraniens, L’İnde jusque vers 300 av. J.C. Paris 1924 E. de Boccard. 345 s. 8°

  “Histoire du Monde Tome III”

  Not : Bibliyografya. Sayfalar çoğunlukla iıaretlidir.

  491, 934

  Anıtkabir 1527

  1118. Lacour-Gayet, G(eorges, 1856-1935) : Napoléon. Sa vie, son ceuvre, son temps avec une préface du Maréchal Joffre. y.y. c 1921 Hachetta. 587+1 s. 4 ° resim, planı, 22 renkli planı, portre, harita.

  Not : Berthe Georges Gaulis’in imzalı armağanıdır.

  923.144, 944.05

  Anıtkabir 1718

  1119. Lacroix, Frédéric ( -1864) : İles Baléares et Pithyuses. Paris 1854 Firmin Didot Frères. 27 s. 8° 3 planı, 1 harita.

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  Not : Bu eser Joseph Lavallée’nin “Espagne, depuis l’expulsion des Maures jusqu’à l’année 1847”, C. de Friess-Colanna’nın “Histoire de la Corse, depuis les temps les plus anciens jusqu’à nos jours” v.s. adlı eserleriyle biraradadır.

  946.74  Anıtkabir 1400

  1120. Lacroix, Frédéric ( -1864) : Patagonie, Terre-du Feu et archipel des Malouines. Paris 1840 Firmin Didot Frères. 91 s. 8°

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  Not : Bu eser Stanislas Marie Cesar Famin’in “Chili, paraguay, Uruguay, Buenos-Ayres” adlı eseriyle biraradadır. İç kapakta Frédéric Lacroix ve Bory de Saint-Vincent’in “İles diverses des trois Océans et régions circompolaires” olarak adını verdiği eserin metni yoktur. Bu cildin sonuna eklenen planı ve haritalar “Greece ancienne” adlı esere aittir.

  918.27  Anıtkabir 1405

  1121. Lacroix, Frédéric ( -1864) : Perou et Bolivie. Paris 1843 Firmin Didot Frères. 329-525 s. 8° 30 planı, 1 harita.

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  Not : Bu eser Philippe François de la Renaudiére’in “Mexique et Guetamala” adlı eseriyle biraradadır.

  918.5, 918.4  Anıtkabir 2067

  1122. Lacroix, Frédéric ( -1864) : Possessions anglaises dans l’Amérique du Nord, Canada. Nouveau Brunswick, Nouvelle Ecosse, Acadie. Paris 1849 Firmin Didot Frères. 158 s. 8° 16 planı.

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  Not : Bu eser Elias Georges Soulanges Oliva Regnault’un “Histoire des Antilles et des colonies françaises, espagnoles, anglaises, danoises et suédoises”, Elias Georges Soulanges Oliva Regnault ve Pierre Joseph Jules Jeanneau La Beaume’un “Suite des Etats-Unis, depuis 1812 jusqu’à nos jours” ve Frdinand Denis’in “Californies, L’Orégon, et les possessions russes en Amérique. Les iles Noutka et de la reine Charlotte” adlı eserleriyle biraradadır.  Anıtkabir 1395

  1123. Lacroix, Frédéric ( -1864) : Histoire de la Numidie et de la Mauritanie, depuis les plus anciens jusqu’à l’arrivée des Vandales en Afrique. Paris 1842 Firmin Didot Frères. 96 s. 8°

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  Not : Bu eser Armand d’Avezac-Macaya’nın “Afrique”, Prof. Jean Yanoski’nin “Afrique chrétienne” v.s. adlı eserleriyle biraradadır.

  939.7  Anıtkabir 1719

  1124. Lacroix, Frédéric ( -1864) : İles de la Grèce. Paris 1853 Firmin Didot Frères. IV+644 s. 8° 30 planı, 4 harita.

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  Not : Bibliyografya.

  949.9, 938  Anıtkabir 1242

  1125. Lahy-Hollebecque, M(arie, 1887- ) : Anatole France et la femme. Paris t.y. Baudiniere. 252+1 s. 8°

  “Bibliothèque du Lettré”

  801.7, 928.4  Anıtkabir 1431

  1126. Lallemand, Charles (1846- ) : De paris au désert. Paris 1895 Réunies. 198 s. 4° resim, planı, 8 renkli planı.

  910.4, 916  Anıtkabir 1443

  1127. Lallemand, Charles (1846- ) : Tunis et ses environs. Paris 1890 Maison Quantin. 1 y.+245 s. 4° renkli resim, renkli planı.

  916.11, 961.1  Anıtkabir 1438

  1128. Lallemand, Charles (1846- ) : La Tunisie pays de protectorat français. Paris 1892 Réunies. 246 s. 4° renkli resim, renkli planı.

  916.11, 961.1  Anıtkabir 169

  1129. Lamairesse, E.-Gaston Dujarric : Vie de Mahomet d’apres la tradition. 1.t. Paris 1897 J. Maisonneuve. 8°

  1.t. : Des origines de Mahomet jusqu’à la bataille d’Ohod 402 s.

  297.92  Anıtkabir 1825

  1130. Lamartine, A(lphonse Marie Louis) de (1790-1869) : Histoire de la Russie. 2.t. Paris 1855 Perrotin. 404 s.+1 y. 8°

  947.06, 947.07  Anıtkabir 1283

  1131. Lamartine, A(lphonse Marie Louis) de (1790-1869) : Rafael. Mütercimleri : M. Salahaddin-A.Lutfullah. İstanbul 1314 (1898) Âlem Matbaası. 370 s. 8°

  Not : Çevirenlerin armağanıdır.

  843.8  Anıtkabir 1284

  1132. Lamartine, A(lphonse Marie Louis) de (1790-1869) : Voyage en Orient. 1., 2.t. (2 t.en 1 t.). Paris 1878, 1881 Hachette et Cie. 8°

  1.t. : 1881. 484 s.+1 y.; 2.t. : 1878. 574 s.+1 y.

  848.8, 910.4

  Anıtkabir 809

  1133. Lambiki, Constatntin:Chopiniana. Op. 10. Pour Piano, (nota). Paris c 1933 Pierre Schneider. 3 s. 4°

  Not : Bu eser aynı yazarın “Six pièces caractéristiques pour piano”, “Visions d’Orient”, “La danse des papillans” v.s. adlı eserleriyle biraradadır. Eser armağandır.

  786.4  Anıtkabir 809

  1134. Lambiki, Constatntin : La danse des papillons. Op. 13. Pour piano, (nota). Paris c 1933 Pierre Schneider. 4 s. 4°

  Not : Bu eser aynı yazarın “Six pièces caractéristiques pour piano”, “Danse du diable”, “Lullaby” v.s. adlı eserleriyle biraradadır. Eser armağandır.

  786.4  Anıtkabir 809

  1135. Lambiki, Constantin : Danse du diable. Op. 11. Pour piano, (nota). Paris c 1933 Pierre Schneider. 3 s. 4°

  Not : Bu eser aynı yazarın “Six pièces caractéristiques pour piano”, “Lullaby”, “Sérénata napolitana” v.s. adlı eserleriyle biraradadır. Eser armağandır.

  786.4  Anıtkabir 809

  1136. Lambiki, Constantin : Lullaby.-Berceuse- Op. 9. pour piano, (nota). Paris c 1933 Pierre Schneider. 3 s. 4°

  Not : Bu eser aynı yazarın “Six pièces caractéristiques pour piano”, “Visions d’Orient”, “Danse du diable”, v.s. adlı eserleriyle biraradadır. Eser armağandır.

  786.4  Anıtkabir 809

  1137. Lambiki Constantin : Recuerdos Argentina. Tango habanera. Op. 12. Pour piano, (nota). Paris c 1933 Pierre Schneider. 3 s. 4°

  Not : Bu eser aynı yazarın “Six pièces caractéristiques pour piano”, “Sérénata napolitana”, “Visions d’Orient”, v.s. adlı eserleriyle biraradadır. Eser armağandır.

  786.4

  Anıtkabir 809

  1138. Lambiki Constantin : Sérénata napolitana.. Op. 8. Pour piano, (nota). Paris c 1933 Pierre Schneider. 4 s. 4°

  Not : Bu eser aynı yazarın “Six pièces caractéristiques pour piano”, “Recuerdos Argentina”, “Chopiniana”, v.s. adlı eserleriyle biraradadır. Eser armağandır.

  786.4  Anıtkabir 809

  1139. Lambiki Constantin : Six pièces caractéristiques pour piano. Pour piano, (nota). La danse des poupées, seguidilles, sérénade, chanson slave, gavotte, mazurka. Nice c 1933 Delrieu Frères. 15 s. 4°

  Not : Bu eser aynı yazarın “Sérénata napolitana”, “Recuerdos Argentina”, “Lullaby”, v.s. adlı eserleriyle biraradadır. Eser armağandır.

  786.4  Anıtkabir 809

  1140. Lambiki, Constantin : Visions d’Orient-A Kiathané-Op. 7. pour piano (nota). Paris c 1933 Pierre Schneider. 4 s. 4°

  Not : Bu eser aynı yazarın “Six pièces caractéristiques pour piano”, “Chopiniana”, “La danse des papillons” v.s. adlı eserleriyle biraradadır. Eser armağandır.  Anıtkabir 2013

  1141. Lamouche, (Léon, 1860- ) : Histoire de la Turquie depuis les origines jusqu’à nos jours. Préface de René Pinon. Paris 1930 Payot. 427 s. 8°

  “Bibliothèque Historique”

  956

  Anıtkabir 1910

  1142. Lamouche, (Léon, 1860- ) : Histoire de la Turquie depuis les origines jusqu’à nos jours. Préface de René Pinon. Paris 1930 Payot. 427 s. 8°

  “Bibliothèque Historique”

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  956

  Anıtkabir 1798

  1143. Landemont, (Ambroise), comte de (1856- ) : L’élan d’un peuple la Bulgarie jusqu’au traité de londres. 1861-1913. Paris 1914 Plon-Nourrit et Cie. III+426 s. 8° 1 portre, 5 renkli harita.

  949.75

  Anıtkabir 1411

  1144. Lane, Erward William (1801-1876) : An account of the manners and customs of the modern Egyptians. Written in Egypt during the years 1833-1835. London 1895 Alexander Gardner. IX+595 s. 8° resim, planı, 7 planı.

  916.2  Anıtkabir 1978

  1145. Lane-Poole, Stanley (1854-1931) : Düvel-i İslamiyye. Tercüme eden : Halil Edhem (Eldem). Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti. İstanbul 1927 Milli Matbaa. XVII+640 s. 8° 11 levha.

  Not : Bazı sayfalar notlu ve iıaretlidir.

  956.3  Anıtkabir 2062

  1146. Langlois, (Louis) : L2Amérique pré-colombienne et la conquête européenne. Paris 1928 E. de Boccard. LIV+522 s.+1 y. 8° 4 planı, 12 harita.

  “Histoire du Monde Tome IX”

  Not : Bibliyografya 513.-520. s.

  970  Anıtkabir 1318

  1147. Langsam, Walter Consuelo (1906- ) : The world since 1914. 3. ed. New York 1936 Macmillan. XVI+888 s. 8° portre, harita, renkli harita.

  Not : Bibliyografya 795.-850. s.

  909.82  Anıtkabir 1319

  1148. Langsam, Walter Consuelo (1906- ) : The world since 1914. New York 1933 Macmillan. Company. XV+723 s. 8° portre.

  Not : Bibliyografya 661.-693. s. Yazarın imzalı armağanıdır.

  909.82  Anıtkabir 362

  1149. Larcombe, H.J.-A.J. Freeman : Larcombe and Freeman’s English course. London t.y. Evans Brothers Limited. 63 s. 8°

  “Series Two Book One”

  372.6  Anıtkabir 363

  1150. Larcombe, H.J.-A.J. Freeman : Larcombe and Freeman’s English course. London t.y. Evans Brothers Limited. 62 s. 8°

  “Series Two Book Two”

  372.6  Anıtkabir 364

  1151. Larcombe, H.J.-A.J. Freeman : Larcombe and Freeman’s English course. London t.y. Evans Brothers Limited. 63 s. 8°

  “Series Two Book Three”

  372.6  Anıtkabir 366

  1152. Larcombe, H.J.-A.J. Freeman : Larcombe and Freeman’s English course. London t.y. Evans Brothers Limited. 47 s. 8° planı

  “Series One Book One”

  372.6  Anıtkabir 367

  1153. Larcombe, H.J.-A.J. Freeman : Larcombe and Freeman’s English course. London t.y. Evans Brothers Limited. 63 s. 8°

  “Series One Book Two”

  372.6  Anıtkabir 368

  1154. Larcombe, H.J.-A.J. Freeman : Larcombe and Freeman’s English course. London t.y. Evans Brothers Limited. 63 s. 8°

  “Series One Book Three”

  372.6  Anıtkabir 369

  1155. Larcombe, H.J.-A.J. Freeman : Larcombe and Freeman’s English course. London t.y. Evans Brothers Limited. 63 s. 8°

  “Series One Book Four”

  372.6

  Anıtkabir 361

  1156. Larcombe, H.J. : Larcombe and Freeman’s English course. London t.y. Evans Brothers Limited. 63 s. 8°

  “Series Two Teacher’s Book I-III”

  372.6, 371.02

  Anıtkabir 365

  1157. Larcombe, H.J. : Larcombe and Freeman’s English course. London t.y. Evans Brothers Limited. 64 s. 8°

  “Series One Teacher’s Book I-IV”

  372.6, 371.02  Anıtkabir 542

  1158. Larive-Fleury : La deuxième année grammaire, revision, syntaxe, style, littérature, histoire littéraire, 380 exercices, lexique à l’usage des écoles primaires, des lycées et des collèges. Cours supérieur 11 à 13 ans. Paris 1920 Armand Colin. 4+240 s. 8°

  445  Anıtkabir 536

  1159. Larive-Fleury : La premièrs année de grammaire, les dix pardies du discours et notions de syntaxe, 350 exercices d’orthographe, d’invention et de rédaction lexique explicatif des mots difficiles à l’usage des écoles primaires, des lycées et des collèges. Cours mayen. Paris 1925 Armand Colin. 147+1 s. 8°

  445  Anıtkabir 70

  1160. Larausse, (Piere, 1817-1875) : Larousse du XX e siècle en six volumes. 1.-4., 6.t. Publié sous la direction de Paul Augé. Paris c 1928-1933 Larousse. 4° resim, planı, portre, harita.

  Not : Planı ve portrelerden bazıları renklidir. Eserin 5. cildi “Çankaya Atatürk Müzesi Kütüphanesi”- 3- numarada bulunmaktadır. 6. cildin 674. sayfası iıaretlidir.

  034  Anıtkabir s/2150

  1161. Larousse mensuel illustré. Revue encyclopédique universella. Janvier 1907-Décembre 1925, 1-6. cilt, 1-226. sayı. Paris, 4° resim, ıekil, harita.

  Not : 1907-25 arası toplu indeksi mevcuttur.

  034.05

  Anıtkabir 71

  1162. Larousse, (Pierre, 1817-1875) : Nouveau larousse illustré. Dictionnaire universal encyclopédique. 7 t., 1 suppl. Publié sous la direction de Claude Augé. Paris t.y. Larousse. 4° resim, planı, harita, renkli harita, nota.

  Suppl. : 4+646+3 s.

  Not : Planılardan bazıları renklidir.

  034  Anıtkabir 46

  1163. Larousse, (Pierre, 1817-1875) : Nouveau petit larousse illustré. Dictionnaire encyclopédique. 104. éd. Publié sous la direction de Claude Augé. Paris 1930 Larousse. 4+1760 s. 8° resim, planı, renkli planı, harita.

  Not : İsmet İnönü’nün imzalı armağanıdır.

  034

  Anıtkabir 45

  1164. Larousse, (Pierre, 1817-1875) : Petit Larousseillustré. Nouveau dictionnaire encyclopédique. 205. éd. Publié sous la direction de Claude Augé. Paris 1923 Larousse. 4+1664+XVI s. 8° resim, planı, renkli planı, harita, renkli harita.

  Not : İsmet İnönü’nün armağanıdır.  Anıtkabir 1607

  1165. Lasserre, Pierre (1867-1930) : Renan et nous. Paris 1923 Bernard Grasset. 243 s.+1 y. 8°

  “Les Cahiers Verts 18”

  928.4  Anıtkabir 1202

  1166. Launay, Louis : Le bon roi Henriot. 2. vol. Paris 1911 Arthème Fayard et Cie. 225-446 s. 8°

  843  Anıtkabir 1716

  1167. Lavallée, Joseph (Adrien Félix, 1801-1878) -Adolphe Guéroult : Espagne. Paris 1844 Firmin Didot Frères. 507+1 s. 8° planı.

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  946, 914.6

  Anıtkabir 1718

  1168. Lavallée, Joseph (Adrien Félix, 1801-1878) : Espagne, depuis l’expulsion des Maures jusqu’à l’année 1847. Paris 1854 Firmin Didot Frères. 412 s.+1 y. 8° 32 planı, 1 harita.

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  Not : Bu eser Frédéric Lacroix’in “İles Baléares et Pithyuses”, Le Chevalier G. De Gregory’nin “İle de Sardaigne”, C. de Friess-Colonna’nın “Histoire de la Corse, ” adlı eserleriyle biraradadır.

  946  Anıtkabir 1968

  1169. Lavallée, Théophile (Sebastien, 1804-1866) : Histoire de l’empire ottoman. Paris 1855 Garnier Frères. VII+528 s. 4° 17 planı.

  Not : Bibliyografya. 94-96. sayfalar iıaretlidir.

  956.07

  Anıtkabir 1265

  1170. Lavedan, Henri (Léon Emile, 1859-1940) : Le chemin du salut. 1. vol. Paris c 1920 Plon-Nourrit et Cie. 8°

  1.vol. : İrène Olette. 463 s.

  843.91  Anıtkabir 1112

  1171. Lavedan, Henri (Léon Emile, 1859-1940) : Le marquis de Priola. Viveurs. İllustrations d’après les dessins de Louis Maltes- te. Paris t.y. Arthème Fayard. 126 s. 8° resim, planı.

  842.91  Anıtkabir 1551

  1172. Lavisse, Ernest (1842-1922) : Le Grand Prédéric avant l’avenment. Paris 1893 Hachette et Cie. XVII+373 s. 8°

  Not : Bibliyografya XV.-XVII. s.

  923.143, 943.053  Anıtkabir 1550

  1172. Lavisse, Ernest (1842-1922) : La jeunesse du Grand Frédéric 3. éd. Paris 1899 Hachette et Cie. XIII+451 s. 8°

  Not : Bibliyografya XI.-XIII. s.

  923.143, 943.053

  Anıtkabir 1804

  1174. Lavisse, Ernest (1842-1922) : Vue générale de l’histoire politique de l’Europe. 3. éd. Paris 1890 Armand Colin et Cie. VIII+243 s. 8°

  Not : Bazı sayfalar iıaretlidir.

  940  Anıtkabir 1299

  1175. Lavisse, Ernest (1842-1922) : Alfred Nicolas Rambaud : Tarih-i umumi. Dördüncü asırdan zamanımıza kadar. 1.c. (Tercüme). İstanbul 1926 Matbaa-i Âmire. 8°

  1.c. : Evveliyat. 395-1095. 842 s.

  “Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti Neıriyatından Adet : 35”

  909.1  Anıtkabir 1827

  1176. Lea, Homer : Des Britischen Reiches Schicksalstunde. Mahnwort eines Angelsachsen. Aus dem Englischen und mit einer Einführung von Graf E. Reventlow. 2. Aufl. Berlin 1917 Ernst Siegfried Mittler und Sohn. Lt. 281 s. 8° 4 harita.

  942, 327.42  Anıtkabir 1729

  1177. Le Bas, Ph(ilippe, 1794-1860) : Allemagne. 2 t. Paris 1838, 1839 Firmin Didot Frères. 8° planı, harita.

  1.t. : 1839. 495 s.; 2.t. : 1838. 480 s.

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  Not : Bibliyografya.

  943  Anıtkabir 1728

  1178. Le Bas, Ph(ilippe, 1794-1860) : Etats de la confédération germanique pour faire suite à histoire générale de l’Allemagne. Paris 1843 Firmin Didot Frères. 677 s. 8° 76 planı.

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  943  Anıtkabir 1715

  1179. Le Bas, Ph(ilippe, 1794-1860) : France. Annales historiques. 2 t. Paris 1840, 1843 Firmin Didot Frères. 8° harita.

  1.t. : 1840. VIII+496 s.; 2.t. : 1843. 744 s.

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  Not : Bibliyografya.

  944  Anıtkabir 1722

  1180. Le Bas, Ph(ilippe, 1794-1860) : Suède et Norwège. Paris 1841 Firmin Didot Frères. 565 s. 8° 60 planı, 1 harita.

  “L’Univers Histoire et Description de Tous les Peuples”

  Not : 2.-7.,11.,12.,17.-19.,22. sayfalar iıaretlidir.

  948.5, 948.1  Anıtkabir 1780

  1181. Le Beau, (Charles, 1701-1788) : Histoire du Bas. Empire 12 t. Nouv. éd., rev., corr., augm. d’après les historiens orientaux, par M. de Saint_Martin.....et continuée par M. Brosset Jne. Paris 1824-1836 Firmin Didot Frères. 8°

  949.504, 956.07

  Anıtkabir 1778

  1182. Le Bon, Gustave (1841-1931) : Avrupa harbinden alınan psikolocya dersleri. Enseignements psychologiques de la guerre européenne. Mütercimi : Dr. Abdullah Cevdet. İstanbul 1918 Kanaat Matbaası. 708+7 s. 8° 16 planı.

  “Kütüphane-i İctihad Adet : 41”

  940.3144, 301.1  Anıtkabir 1962

  1183. Le Bon, Gustave (1841-1931) : La civilisation des Arabes. Paris 1884 Firmin Didot et Cie. XV+705 s. 4° resim, planı, 10 renkli planı, 4 harita.

  Not : Bibliyografya. 679.-686. s.

  956.3  Anıtkabir 1963

  1184. Le Bon, Gustave (1841-1931) : La civilisation des Arabes. Paris 1884 Firmin Didot et Cie. XV+705 s. 4° resim, planı, 10 renkli planı, 4 harita.

  Not : Bibliyografya. 679.-686. s. VI.-XIII.,XI.,24.-27.,30.,32.,44.,46.,47.,61.,65.,67. sayfalar iıaretli ve notludur.

  956.3  Anıtkabir 1681

  1185. Le Bon, Gustave (1841-1931) : Les civilisations de l’İnde. Paris 1887 Firmin Didot et Cie. VII+743 s. 4° resim, planı, 9 renkli planı, harita.

  Not : 519.,524.,527.,561. sayfalar notludur.

  934, 954  Anıtkabir 1420

  1186. Le Boulioaut, Albert : Au pays des mystères, pèlerinage d’un chretien à la Macque et à Médine. 2. éd. Paris 1913 Plon-Nourrit et Cie. XXVII+289 s.+1 y. 8° 1 harita.

  910.4, 915.32  Anıtkabir 192

  1187. Le Chatelier, A(lfred, 1855-1929) : L’İslam dans l’Afrique occidentale. Paris 1899 G. Steinhell. 376 s. 8° 8 renkli harita.

  Not : Bibliyografya. 369.-374. s.

  297.9, 960  Anıtkabir 1449

  1188. Le Chevalier, J(ean) B(aptiste, 1752-1836) : Voyage de la Propontide et du Pont-Euxin. 2 t. (2 t. en 1 t.) paris 1800 Dentu. 8° harita.

  1.t. : XII+168 s.; 2.t. : 169-416 s.

  Not : Bibliyografya. Haritalardan bazıları renklidir.

  910.456, 915.6, 848.6

  Anıtkabir 823

  1189. Le Coq, A(lbert) von (1860-1930) : Bilderatlas zur Kunst und Kulturgeschichte Mittel-Asiens. Berlin 1925 Dietrich Reimer, Ernst Vohsen. 107 s. 4° resim.

  Not : Bibliyografya 34.,35. s. 43.,55.,77. sayfalardaki resimler kesilmiıtir.

  709.01  Anıtkabir 476

  1190. Le Coq, A(lbert) von (1860-1930) : Türkçe mani elyazıları. Manichaika. Khotço harabelerinde bulunup A. von Le Coq tarafından tanıtılan el yazıları. 1.c. Türkçeye çeviren : Fuat Kösearif. Yayımlayan : Türk Dil Kurumu. İstanbul 1936 Devlet Basımevi. 46 s. 8°

  Not : 6 fotokopi vardır.

  T421.3, 417

  Anıtkabir 1744

  1191. Lefaivre, Albert : Les Magyars pendant la domination ottomane en Hongrie, 1526-1722. 2.t. Paris 1902 et Perrin et Cie. 8°

  1.t. : 441 s.+1 y.; 2.t. : 459 s.

  Not : Bibliyografya.

  943.9103, 943.9104, 956.0724  Anıtkabir 1967

  1192. Le Faure, Amédée (Jean, 1838-1881) : Histoire de la guerre d’Orient 1877. 2.t. (2 t. en 1 t.). Paris 1878 Garnier Frères. 4° resim, planı, portre, harita.

  1.t. : 320 s.; 2.t. : 462 s.

  Not : Bazı sayfalar iıaretli ve notludur.

  956.0743, 947.08  Anıtkabir 1250

  1193. Lefevre, Maurice (1857- ) : La princesse sans coeur. Conte. Paris 1909 Edition du Monde İllustré. 292 s. 8°

  843.9  Anıtkabir 39

  1194. Leksikon hellênogallikon. 3. ekd., diôrth., epêuks. Syntakhthen hypo Aggelou Blakhou. Athênai t.y. İ.N. Sideres. XVI+1041+21 s. 8°

  483, 030.4  Anıtkabir 41

  1195. Leksikon hellênogallikon. 3. ekd., diôrth., epêuks. Syntakhthen hypo Aggelou Blakhou. Athênai t.y. İ.N. Sideres. XVI+1041+21 s. 8°

  483, 030.4  Anıtkabir 1106

  1196. Le Livre de ce qu’il ya dans l’Hadès. Version abrégée. Publiée d’après les papyrus de Berlin et de Leyde avec variantales et traduction et suivie d’un index des mots contenus au papyrus de Berlin no 3001 par Gustave Jéquier. Paris 1894 Emile Bouillon. VIII+162 s. 8° resim.

  “Bibliothèque de l’Ecole des Hautes Etudes Quatrevingt-Dix-Septième Fascicule”

  Not : Bibliyografya.

  893.1  Anıtkabir 2

  1197. Le Livre du centenaire du Journal des Débats 1789-1889. Paris 1889 E. Plon, Nourrit et Cie. XIV+630 s. 4° 15 planı, 16 portre, 3 levha.

  040  Anıtkabir 1150

  1198. Lemaire, Ferdinand : Samson ile Dalila. Opera, 3 perde. Çeviren : Dr. Rıza Nur. Besteleyen : Camille Saint-Saen. Sinop 1921 Sinop Matbaası. 91+1 s. 8°

  “Ulu Altay Kütüphanesi : 4”

  Not : Çevirenin imzalı armağanıdır.

  782.08  Anıtkabir 1741

  1199. Lémenon, Ernest (1878- ) : L’Europe et la politique britannique. 1882-1909. Préface de Paul Deschanel. Paris 1910 Félix Alcan. VIII+555 s. 8°

  Not : Bibliyografya.

  940.28, 327.42  Anıtkabir 1669

  1200. Lenormant François (1837-1883) : Histoire ancienne de l’Orient jusqu’aux guerres médiques. 1.t. 9.éd. Paris 1881 A. Lévy. 4° resim, planı, harita, renkli harita.

  1.t. : Les origines. Les races et les langues. XXVI+473 s.

  Not : 100. sayfadan itibaren eser çoğunlukla iıaretli ve notludur.

  935, 932  Anıtkabir 709

  1201. Leonard, Richard : Paphlagonia. Reisen und Forschungen im nördlichen Kleinasien. Berlin 1915 Dietrich Reimer. 401 s. 4° resim, 3 planı, 1 harita.

  555.956, 939.31, 910.456  Anıtkabir 510

  1202. Leonetti, Pasquale : İl nostro idioma grammatica italiana corredata di numerosi esercizi, di brani di prosa e di poesia e di cenni di metrica ad uso dei ginnasi e degli istituti tecnisi e magistrali inferiori. 2. vol. Napoli 1934 Luigi Loffredo. 8°

  2.vol. : Sintassi e metrica. 5. éd. 162 s.

  455.2  Anıtkabir 226

  1203. Leroy-Beaulieu, Anatole (1842-1912) : L’empire des tsars et les Russes. 3 t. Paris 1889-1893 Hachette et Cie. 8°

  1.t. : Le pays et les habitants. 3. éd., rev., augm. 1890. XV+611 s.

  2.t. : Les institutions. 3. éd., rev., augm. 1893. 632 s.

  3.t. : La religion. 1889. 670 s.+1 y.

  Not : Bibliyografya.

  320.947, 914.7  Anıtkabir 1468

  1204. Leroy-Beaulieu Pierre (1871-1915) : Les Etats-Unis au xxe siècle. 4. éd. Paris 1909 Armand Colin. XXIII+469 s. 8°

  917.3, 973  Anıtkabir 1104

  1205. Le Sagé, (Alain René, 1668-1747) : Topal ıeytan. Roman. Tercüme eden : Süleyman Tevfik (Özzoroğlu). İstanbul 1328 (1912) Meırutiyet Kütüphanesi. 99 s. 8°

  843.5  Anıtkabir 1548

  1206. Lèvy, Arthur (1847-1931): Napoléon intime. 2. éd. Paris 1894 E. Plon. Nourrit et Cie. XII+656 s. 8°

  Not : Bibliyografya IX.-XII. s.

  923.144, 944.05  Anıtkabir 1767

  1207. Lewis, G(eorg) Cornewall, Sir (1806-1863) : Histoire guvernementale de l’Angleterre depuis 1770 jusqu’à 1830. Traduit de l’anglais et précédés de la vie de l’auteur par P.M. Mervoyer. Paris 1867 Germer Baillière. XXVII+416 s. 8°

  Not : Bibliyografya.

  942.073, 350.942  Anıtkabir 1289

  1208. Lichtenberger, André (1870-1940) : Tous héres. Paris t.y. Nilson. 2455+1 y. 8°

  843.91

  Anıtkabir 150

  1209. Liddell. Henry G(eorge, 1811-1898)-Robert Scott : Mega leksikon tês hellênikês glôssês. 4 tom. (4 tom, en 2 tom). Mataphrasthen ek tês agglikês eis tên hellênikên hypo Ksenophêntos P. Moskhou, dia pollôn de byzantiakôn idiôs lekseôn kai phraseôn ploutisthen kai ekdothen epistasia Mikhaêl Kônstantinidou. Athênai 1934 İôannês N. Siderês. 4°

  1.tom. : A,B,G,D. XIV+669 s.; 2.tom. : E,-F-,Z,E,Th,İ,-J-,K,-Q. 888+1 s.; 3.tom. : L,M,N,Ks,O,P. 816 s.; 4. tom. : 712 s.

  483, 030.4  Anıtkabir 423

  1210. Liesse, André (1854- ) : İstatistik. Çeviren : Suphi Nuri (ileri). İstanbul 1934 Vakit Gazete-Matbaa-Kütüphane. 55 s.+1 y. 8°

  “Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı”

  310  Anıtkabir 1366

  1211. Lindenberg, Paul (1859-1943) : Dasneue Bulgarien 1887-1912. Berlin 1912 Ferd. Dümmlers. 2+153 s. 8° resim, portre.

  914.975, 949.75  Anıtkabir 1153

  1212. Lindsay, Maud (Mc Knight, 1874- ) : Anne masalları. Tercüme eden : Mutia Sabri. Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti. İstanbul 1927 Devlet Matbaası. 100 s. 8° resim.

  813.5  Anıtkabir 1146

  1213. Lindsay, Maud (Mc Knight, 1874- ) : Annemin yeni masalları. Nakleden : Mutia Sabri. Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti. İstanbul 1929 Devlet Matbaası. 47 s. 8° resim.

  813.5  Anıtkabir 1174

  1214. Lindsay, Maud (Mc Knight, 1874- ) : Masal bahçesi. Tercüme eden : Mutia Sabri. Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti. İstanbul 1927 Devlet Matbaası. 60 s. 8° resim.

  813.5  Anıtkabir 541

  1215. Lipparini, Giuseppe (1877- ) : İl libre d’italiano per le scucle medie inferiori. 3 vol. Nuov. éd. Milano 1934, 1935. Carlo Signorelli. 8°

  1.vol. : Fonologia, elementi di analisi logica, morfologia, coniugazione dei verbi. 1934. 223 s.

  2.vol. : Sintassi semplice e composta. Formazione delle parole. Elementi di retorica. Esercizi ed esempi. 1934. 191 s.

  3.vol. : İ generi letterari, I versi e le strofe, I grandi prosatori italiani, esercizi ed esempi passi scelti di grandi prosatori italiani. 1935. 250 s.

  455  Anıtkabir 742

  1216. Litso mejdunarodnogo men’ıevizma. Moskva, Leningrad 1931 Ogiz-İzogiz. 60 s. 8° 50 planı, 4 levha.

  741.5  Anıtkabir 144

  1217. Littré, E(mile, 1801-1881) : Dictionnaire de la langue française...4 t. Paris 1873 Hachette et Cie. 4°

  1.t. : A-C. LX+944 s.; 2.t. : D-H. 945-2080 s.; 3.t. : İ-P. II+1396 s.; 4.t. : Q-Z. 1397-2628 s.

  443, 030.4  Anıtkabir 145

  1218. Littré, E(mile, 1801-1881) : Dictionnaire de la langue française...4 t. 1 suppl. Paris 1875-1877 Hachette et Cie. 4°

  1.t. : A-C. 1876. LX+944 s.; 2.t. : D-H. 1875. 945-2080 s.; 3.t. : İ-P. 1875. II+1396 s.; 4.t. : Q-Z. 1876. 1397-2628 s.

  Suppl. : Devic, Marcel : Ce supplement est suivi d’un dictionnaire étymologique de tous les mots d’origine orientale. 1877. IV+375+91 s.

  443, 030.4  Anıtkabir 1130

  1219. Loeffler, Ami : Alinin düğmesi. Nakili : Vedide Baha (Pars). İstanbul 1929 Resimli Gazete Matbaası. 118 s. 8°

  “Himayei Etfal Cemiyeti Çocuk Külliyatı : 3”

  808.3  Anıtkabir 627

  1220. London County Council : Memoranda on curriculum. II-English. Senior schools. December, 1934. London 1934 P.S. King and son, Limited. 8 s. 8°

  428.02  Anıtkabir 1286

  1221. Longus : Les amours pastorales de Daphnis et Chloé. Traduites en français par Jacques Amyot et complétées par P.L. Courier. Paris 1876 Delarue. IV+187 s. 8°

  888  Anıtkabir 1817

  1222. Lopez-Portillo y Weber, Jesé : La conquista de la nueva Galicia. Mexico 1935 Talleres Graficos de la Nacion. 382 s. 8° 2 planı, 7 harita, 6 kroki.

  “Secretaria de Educacion Publica Departamento de Monumentos”

  Not : Planı, harita ve krokiler renklidir.

  946.1  Anıtkabir 826

  1223. Lorbert : Olimpiyat oyunları. Çeviren : V(ildan) Âıir (Savaıır). İstanbul 1936 Vakit Gazete-Matbaa-Kütüphane. 120 s. 8°

  “Vakit Cep Kitapları No : 2”

  796.48  Anıtkabir 1917

  1224. Lorichs, Melchior : Constantinopel zur Zeit. S. Süleiman des Grossen nach einem Bilde. Anmerkungen und Erinnerungen eines Einspänners. (Konstantinople) t.y. O. Keil. VII+44 s. 8° 1 planı.

  Not : Eser Almanya’da basılmııtır. Fritz Braun’un “Landschoftsbilder vom Bosporus”, Dr. A(ndreas) D(avid) Mordtmann’ın “Historische Bilder vom Bosporus”, Th(eodor) Wiegand’ın “Hannibals Grab” adlı makaleleriyle birliktedir.

  956.0724  Anıtkabir 1648

  1225. Lot, Ferdinand (1866-1952) : La fin du monde antique et le début du moyen âge. Paris 1927 Renaissance du Livre. XXVI+515+1 s. 8° 2 planı, 3 harita.

  “L’Evolution de l’Humanité Synthèse Collective XXXI Deuxième Section II. l’Effondrement de l’Empire et l’Affaiblissement de l’İdée Monarchique I”

  Not : Bibliyografya 471.-502. s. 61.,79.,107. sayfalar iıaretlidir.

  937, 949.501  Anıtkabir 1247

  1226. Loti, Pierre (1850-1923) : Au Maroc. Paris t.y. Calmann Lévy. 358 s. 8°

  848.9, 916.4  Anıtkabir 1246

  1227. Loti, Pierre (1850-1923) : Le désert. 2. éd. Paris 1895 Calmann Lévy. II+258 s. 8°

  843.9  Anıtkabir 1199

  1228. Loti Pierre (1850-1923) : La Galilée. Paris t.y. Calmann Lévy. 258 s.+1 y. 8°

  848.9, 915.694  Anıtkabir 2044

  1229. Loti Pierre (1850-1923) : Les massacres d’Arménie. Paris c 1918 Calmann Lévy. 40 s. +1 y. 8°

  956.0743, 323.2  Anıtkabir 314

  1230. (Louisiana). Department of Education of Louisiana : State course of in language for the elementary Schools. New Orleans 1933 Thos. J. Moran’s Sons. 180 s. 8°

  “Bulletin No : 257”

  375.42  Anıtkabir 1251

  1231. Louys, Pierre (1870-1925) : Le crépuscule des nymphes. Edition collective originals ornée de 5 bois originaux dessinés et gravés par Jean Saint-Paul. Paris 1925 Editions Montaigne. 176 s.+1 y. 8° planı.

  “Collection des Lettres No : 1”

  Not : Bibliyografya eserin sonundadır.

  843.91, 292

  Anıtkabir 1740

  1232. Lubomirski, J(osef, Ksiaze, 1838-1911) : Histoire contemporaine de la transformation politique et sociale de l’Europe. 1.t. Paris 1889 Calmann Lévy. V+469 s. 8°

  Not : 1.,2.,12.,70.-76.,78.,79.,204.,205.,432.-434. sayfalar iıaretlidir.

  940.28, 320.94

  Anıtkabir 1549

  1233. Ludwig, Emil (1881-1948) : Bismarck. Traduction française de A. Lecourt. Paris 1929 Payot. 588 s.+2 y. 8° 16 portre.

  “Bibliothèque Historique”

  923.143, 943.083

  Anıtkabir 1575

  1234. Ludwig, Emil (1881-1948) : Napoléon. Tercüme eden Ruıen Eıref (Ünaydın). Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti. İstanbul 1931 Devlet Matbaası. 86146 s. 8° 16 portre.

  923.144, 944.05  Anıtkabir 1567

  1235. Ludwig, Emil (1881-1948) : Wilhelm der Zweite. Berlin 1928 Ernst Rowohlt. 495 s. 8° resim, portre.

  923.143, 943.0845  Anıtkabir 642

  1236. Luneau de Boisjermain, P(ierre) J(oseph) F(rançois, 1732-1801) : Cours de langue angloise, à l’aide duquel on peut apprendrée cette langue chez soi, sans maitre, en deux ou trois mois d’étude par la lecture,....1.t. Paris 1798. XVI+446 s. 8°

  Not : Eserin üzerinde basım yılı “an VI” ıeklindedir.

  428.24

  Anıtkabir 1864

  1237. Lûtfi Paıa ( -1553) : Tevârih-i Âl-i Osman. 961 senesine kadar olan vukuattan bahseder. İstanbul 1341 (1925) Matbaa-i Âmire. 6+1+456 s. 8° 1 planı.

  “Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti Neıriyatından Adet : 68”

  Not : Atatürk’ün el yazısıyla Türk Dil Kurumuna yazdığı bir pusulada kitap için malûmat istenmektedir. Türk Dil Kurumunun bu isteğe verdiği iki sayfalık daktilo ile yazılmıı bir cevapla biraradadır.

  956.07  Anıtkabir 2045

  1238. Lûtfi Simavi : Devr-i inkılap. İstanbul 1336 (1920) Mahmud Bey Matbaası. 116 s. 8°

  “Diken Neıriyat”

  Not : Bazı sayfalar iıaretli ve notludur.

  956.074  Anıtkabir 1881

  1239. Lûtfi, Vakanüvis Ahmet (1815-1907) : Tarih-i Lûtfi. 8.c. İstanbul 1290-1328 (1874-1912) Matbaa-i Âmire. Sabah Matbaası. 8°

  956.074  Anıtkabir 183

  1240. Lûtfullah Ahmet : Hayât-i Hazreti Muhammed. 1,3.c. 3.tb. İstanbul 1331-1332 (1915-1916) Maarif Kütüphanesi. 8°

  1.c. : 1331 (1915). 336+3 s.; 3.c. : 1332 (1916). 659-1053 s.

  297.92  Anıtkabir 276

  1241. Lüy, (A.) Raif (1875-1946) : Gümrük tarifesinin ıerhi ve tarifemizdeki tasnife göre eıyanın izahı. 1.c. (Ankara). 1935 Köyhocası Matbaası. 621 s. 8°

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  336.26

  Anıtkabir 704

  1242. Lyon, Otto (1853-1912) : Deutsche Grammatik. 7. umgearb. Aufl. Unter Mitwirkung von Dr. Hast Kramer herausgegeben von Dr. Walther Hofstaetter. Berlin, Leipzig 1932 Walter de Gruyter und Co. 144 s. 8°

  “Sammlung Göschen”

  435  Anıtkabir 617

  1243. Lyon, Otto (1853-1912) : Otto Lyons Handbuch der deutschen Sprache für höhere Schulen, Ausgabe D. Auf Grund der Richtlinien für die Lehrpläne der höh. Schulen Preussens neubeard. von Dr. Willy Scheel 1.T.,2.,3.,4.-5. Hte. Leipzig, Berlin 1932-1935 B.G. Teubner. 8°

  1.T.,2.H. (Quinta) : Neubearb. 4. Aufl. 1932. V+1+57-96 s.

  1.T.,3.H. (Quinta) : Neubearb. 4. Aufl. 1932. V+1+97-134 s.

  1.T.,4.-5. Hte : Für die klassen VIII-VII. Neubearb, 1. Aufl. Unverand. Nachdruck. 1935. 2+66 s.

  “Lyons Deutsches Unterrichtswerkfür höhere Schulen im preussen D 1 Heft 2,3,4-5”

  435  Anıtkabir 618

  1244. Lyon, Otto (1853-1912) : Otto Lyons Handbuch der deutschen Sprache für höhere Schulen. Ausgabe D/I 1-3. Auf Grund der Richtlinien für die Lehrpläne der höh. Schulen Preussens neubeard. von Dr. Willy Scheel 1.T. Leipzig, Berlin t.y. B.G. Teubner. 8°

  1.t. : Für die Klassen : Sexta bis Quarta. Neubearb. 4. Aufl. 134 s.

  “Lyons Deutsches Unterrichtswerkfür höhere Schulen in preussen D 1”

  435

  Anıtkabir 619

  1245. Lyon, Otto (1853-1912) : Otto Lyons Handbuch der deutschen Sprache für höhere Schulen. Ausgabe D/II-3. Auf Grund der Richtlinien für die Lehrpläne der höh. Schulen Preussens neubeard. von Dr. Willy Scheel 1.T. Leipzig, Berlin t.y. B.G. Teubner. 8°

  1.T. : Für die Klassen : Sexta bis Quarta. Neubearb. 4. Aufl. 134 s.

  “Lyons Deutsches Unterrichtswerkfür höhere Schulen in preussen D 1”

  435  Anıtkabir 640

  1246. Lyon, Otto (1853-1912)-W(illy) Scheel : Handbuch der deutschen Sprache. Kleine Ausgabe. 5. unveränd. Aufl. neubearb. von Dr. W. Scheel, D.W. Büngel. Leipzig, Berlin 1930 B.G. Teubner. 4+112 s. 8°

  435  Anıtkabir 1218

  1247. (Lytton), Edward (George Earl) Lytton Bulwer Lytton, 1 st. baron (1803-1873) : The last days of Pompei. 2. ed. Leipzig 1879 Bernhard Tauchnitz. XII+444 s. 8°

  “Collection of British Authors Tauchnitz Edition vol. 14”

  823.8
   
 14. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113
  Cevap: Atatürk'ün özel kitapları

  Anıtkabir 1459

  1248. M. Osman : Avusturalya seyahati. İstanbul 1932 Mektep Neıriyat Yurdu. 64 s. 8°

  Not : M. Osman Beyin metinden hariç kısa bir biyografisini ihtiva eden “Bir Âmânın Hayatı” (A Short Biography of a Blind Man) adlı 8 sayfalık Türkçe-İngilizce bir metin vardır.

  910.4, 919.4  Anıtkabir 445

  1249. Maarif 1933-34 muallimler istatistiği. İstanbul 1935 Devlet Matbaası. XIII+191 s.+19 y. 4°

  “Türkiye Cumhuriyeti Baıvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü No : 58”

  370.83  Anıtkabir 443

  1250. Maarif 1928-33 millet mektepleri faaliyeti istatistiği. İstanbul 1934 Devlet Matbaası. 45 s.+1 y. 4°

  “Türkiye Cumhuriyeti Baıvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü No : 28”

  371.2  Anıtkabir 1828

  1251. Macaulay, Thomas Babington, (1800-1859) : The complete works of Lord Macaulay. History of England. 6 vol. Albany ed. new impr. London 1909-1914 Longmans Green and Co. 8° portre.

  942  Anıtkabir 1547

  1252. Madol, Hans Roger (1903- ) : Ferdinand von Bulgarien. Der Traum von Byzans. Unter Benutzung unged ruckter Aktendes Auswärtigen Amtes und des Geheimen Staats-Archivs. Berlin c 1931 Universitas Deutsche Verlags-Aktiengesellschaft. 310 s. 8° 16 planı, 1 portre, 1 levha.

  923.14975, 949.75  Anıtkabir 1375

  1253. Mageman : Hive seyahatnamesi ve tarihi. Mütercimi : Ahmet. Musahhihi : Mustafa Sait. İstanbul 1293 (1877) Basiret Matbaası. 459 s. 8° 32 planı, 1 harita.

  910.4, 958

  Anıtkabir 181, 1935

  1254. Mahmut Esat b. Emin Seydiıehri (1857-1917) : Tarih-i din-i İslâm. 1.c., 4. cüz. İstanbul 1326-1327 (1910-1911) Matbaa-i Hayriyye. 8°

  1.c. : 1326 (1910). 647 s.

  4. cüz : 1327 (1911). 576 s.

  Not : 4. cüzün 515, 542, 547.-574. sayfaları eksiktir.

  279.9, 956.3  Anıtkabir 1008/2

  1255. Mahmut Hoca : Kaıgardan Cevap. İstanbul 1922 Kitaphane-i Sûdî. 18-30 s.

  Not : İzgü Mescit’in içindedir.

  297.85  Anıtkabir 1509

  1256. Mahzûmî, Muhammed Paıa : Hatırat-ı Cemâl ud-din el-Efgâni el-Huseynî. Beyrut 1931 Matbaat ul-İlmiyye. 472 s. 8° 2 portre.

  Not : Yazarın imzalı, ithaflı armağanıdır.

  922.97, 892.7

  Anıtkabir 1331

  1257. Major, H(enry) : Up the Nile. A book for boys and girls. London t.y. İsbister and Company Limited. 256 s. 8° resim, planı.

  910.4, 962  Anıtkabir 2020

  1258. Makdisî, Mar’i b. Yûsuf al-Karmî ( -1624) : Kalâ, idu’l-ikyân fezâ’il-i Âl-i Osman. Geniıleterek çeviren : Şa’ban Şifâ’î. 184 yk. 210×140-135×83 mm. 19 st. Nesih, 1156 H. (1743/4 M.) kırmızı szb. Avrupa filigranlı kt, kahverengi meıin ıemseli, mıklepli cild.

  Not : Bazı sayfalar da “Dikkat” yazılı notlar vardır.

  956, 091.5  Anıtkabir 1660

  1259. Malet, Albert (1864-1915) - Charles Maquet : L’antiquité. Orient, Grèce, Rome. Classe de sixième A et B. éd. rev. Paris 1912 Hachette et Cie. 2+437+1 s. 8° resim, planı, harita.

  “Cours Complet d’Histoire è l’Usage de l’Enseignement Secondaire”

  Not : 199.,423.,424.,427.-429. sayfalar iıaretlidir.

  930.7  Anıtkabir 1784

  1260. Malet, Albert (1864-1915) : L’époque contemporaine. Classe de troisième A et B. 4. éd. Paris 1909 Hachette et Cie. VI+708 s. 8° resim, planı, portre, harita.

  “Cours Complet d’Histoire è l’Usage de l’Enseignement Secondaire”

  940.207  Anıtkabir 1785

  1261. Malet, Albert (1864-1915) : Le moyen âge et le commencement des temps modernes. Classe de cinquième A et B. 4. éd. rev. Paris 1908 Hachette et Cie. 2+364 s. 8° resim, planı, harita.

  “Cours Complet d’Histoire è l’Usage de l’Enseignement Secondaire”

  Not : 30.,41. sayfalar iıaretlidir.

  940.107  Anıtkabir 1786

  1262. Malet, Albert (1864-1915) : Les temps modernes. Classe de quatrième A et B. 5. éd. rev. Paris 1912 Hachette et Cie. 2+525 s. 8° resim, planı, portre, harita.

  “Cours Complet d’Histoire è l’Usage de l’Enseignement Secondaire”

  940.207

  Anıtkabir 1836

  1263. Malet, Albert (1864-1915) : Nouvelle histoire de France. L-antiquité, le moyen âge, les temps. Modernes, La revolution, l’empire, la France contemporaine, la grande guerre. Paris, Londres c 1922 Hachette. 543+1 s. 4° resim, planı, 11 renkli planı, portre, harita.

  944  Anıtkabir 439

  1264. Mali istatistikler. Devlet maliyesi 1931-1934. İstanbul 1935 Devlet Matbaası. 249 s.+4 y. 4°

  “Türkiye Cumhuriyeti Baıvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü Neıriyat No : 59”

  “Mali İstatistikler Serisi No : 6”

  336, 083  Anıtkabir 1463

  1265. Mamboury, Ernest (1878-1953) : İstanbul rehber-i seyyâhim. Yayımlayan : Ritsu ve Mahdumu. İstanbul 1925. 4+561 s. 8° resim, 1 planı, 1 levha, ıekil, 3 harita.

  Not : Haritalardan ikisi renklidir.

  910.456, 915.6141  Anıtkabir s/2103

  1266. Manastır vilâyetine mahsus salname. 1310 (1894). Manastır. 8°

  Not : Cildin sonunda harita vardır.

  914.97405  Anıtkabir 289

  1267. Mâniler. Toplayan : Kilisli Muallim Ahmet Rıfat (Bilge). Yayımlayan : İstanbul Darülfünunu Türkiyat Enstitüsü. İstanbul 1928 Devlet Matbaası. 270 s. 8°

  “Anadolu Türklerinin Halk Edebiyatı I”

  398.8, T811.08  Anıtkabir 196

  1268. Mann, Traugot (1881- ) : Der İslam einst und jetzt. Bielefeld, Leipzig 1914 Velhagen und Klasing. 159 s. 8° resim, 166 planı, 1 harita.

  “Monographien zur Weltgeschichte 32”

  Not : Bibliyografya 153. s. Harita ve planılardan bazıları renklidir.

  297.09, 956.3  Anıtkabir 830

  1269. (Mansel), Arif Müfit (1906- ): Stockwerkbau der Griechen und Römer. Herausgegeben von der Abteilung İstanbul des Archäologischen İnstitutes des Deutschen Reiches. Berlin, Leipzig 1932 Walter de Gruyter und Co. IX+133 s. 4°

  “İstanbuler Forshungen Band 1”

  Not : Bibliyografya.

  722.6  Anıtkabir 648

  1270. Maquet, Charles-Léon Flot : Cours de la langue française. Grammaire et exercices. Degré préparatoire classe 10 e. Neuv. éd. Paris t.y. Hachette. 95+1 s. 8° resim, planı.

  Not : “İçindekiler” sayfası iıaretlidir.

  448  Anıtkabir 645

  1271. Maquet, Ch(arles)-Léon Flot : Cours de la langue française. Grammaire et exercices. Deuxième degré classes 7e et de 6e. 16. éd. Paris t.y. Hachette. 270 s. 8° resim.

  448  Anıtkabir 644

  1272. Maquet, Charles-Léon Flot : Cours de la langue française. Grammaire et exercices. Premir degré complémentaire classe de 8e. 11. éd. Paris t.y. Hachette. 141+1 s. 8° resim, planı.

  448  Anıtkabir 651

  1273. Maquet, Ch(arles)-L(éon) Flot : Cours de la langue française. Grammaire et exercices. Première degré classe de 9e. Cours élémentaire. 12. éd. Paris t.y. Hachette. 127+1 s. 8° resim.

  448  Anıtkabir 649

  1274. Maquet, Charles-Léon Flot : Cours de la langue française. Grammaire Troisième degré classes de 5e, 4e et 3e. 14. éd. Paris t.y. Hachette. 269 s. 8° resim.

  448  Anıtkabir 652

  1275. Maquet, Ch(arles)-L(éon) Flot : Cours de la langue française. Exercices sur le troisième degré. Classes de 4e et 3e 9. éd. Paris t.y. Hachette. 164 s. 8° resim.

  448  Anıtkabir 647

  1276. Maquet, Charles-Léon Flot-Rousselle : Cours de la langue française. Exercices sur le troisième degré. Classes de 9e. 9. éd. Paris t.y. Hachette. 174 s. 8° resim.

  448  Anıtkabir 1260

  1277. Margueritte, Paul (1860-1918) - Victor Margueritte : Les braves gens. Une époque. Paris 1901 Plon-Nourrit et Cie. 492 s+1 y. 8°

  843.9

  Anıtkabir 1259

  1278. Margueritte, Paul (1860-1918) - Victor Margueritte : Le désastre. Une époque. Paris 1897 E. Plon, Nourrit et Cie. 507 s. 8°

  843.9

  Anıtkabir 1258

  1279. Margueritte, Victor (1866-1942) : Les frontières de coeur. Roman. Paris c 1912 Ernest Flammarion. VI+350 s. 8°

  843.9  Anıtkabir 1948

  1280. Marin, (François Louis Claude, 1721-1809) : Histoire de Saladin, sultan d’Egypte et de Syrîe...2 t. Paris 1758 Tilliard. 8°

  1.t. : XXIV+464 s.; 2.t. : 518 s.

  956.04  Anıtkabir 1808

  1281. Marrast, Augustin : La vie byzantine au VI e siècle. Préface et Commentaires par Adrien Planté. Paris 1881 Ernest Thorin. XXXV+454 s. 8°

  Not : III. sayfa iıaretlidir.

  949.501, 390.495  Anıtkabir 1203

  1282. (Martel de Januille, Sybille Gabrielle Marie Antoinette de Riquetti de Mirabeau, comtesse de, 1850-1932) : Un raté. Roman. Paris t.y. Ernest Flammarion. 284 s. 8°

  Not : Yazar eserin üzerinde “Gyp” takma adını kullanmııtır.

  843.9

  Anıtkabir 1223

  1283. Martin du Gard, Roger (1881-1958) : Les Thibault. 2.pt. Paris 1922 Nouvelle Revue Française. 8°

  2.pt. : Le pénitencier 17. éd. 294 s.

  843.9  Anıtkabir 1835

  1284. Martin, Henri (1810-1883) : Histoire de France populaire depuis les plus reculés jusqu’à nos jours. 7t. (7 t. en 4 vol.). Paris t.y. Jouvet et Cie. 4° resim, planı, portre.

  1.t. : VII+588 s.; 2.t. : 580 s.; 3.t. : 596 s.; 4.t. : 608 s.; 5.t. : 572 s.; 6.t. : 556 s.; 7.t. : 551 s.

  Not : 1. cildin bazı sayfaları iıaretlidir.

  944  Anıtkabir 1541

  1285. Martin-Theil, A.M. : Silhouettes et documents du XVIII e siècle. Martinique, Périgord, Lyonnais, İle-de-France. Périgueux 1932 İmprimerie Commerciale et Administrative. 142 s. +1 y. 8°

  Not : Bibliyografya. Yazarın imzalı armağanıdır.
   
 15. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113
  Cevap: Atatürk'ün özel kitapları

  Anıtkabir 870/2

  1416. Nabi. Hazırlayan : İbrahim Âlaettin (Gövsa). İstanbul 1933 Kanaat Kütüphanesi. 45 s. 8°

  “Milli Kütüphane Edebiyat serisi : 16”

  Not : Eserin baıında aynı yazarın hazırladığı “Fuzulî”, sonunda ise “Nedim”, “Ömer Hayyam”, Nazif’ten Hamid’e” adlı eserler vardır.

  T811.217, 928.T11

  Anıtkabir 902

  1417. Nabi (Yusuf, 1642-1712) : Divân-ı Nabi. İstanbul 1292 (1876) Seyh Yahya Efendi Matbaası. 117+421 s. 8°

  T811.217  Anıtkabir 586

  1418. Nachschlagebuch für Wortkunde, Rechtschreibung und Formenlehre. Zum Gebrauch in mittleren Schulen und fürs Haus. Ergänzunsheft zu dem “Deutschen Sprachbuch für Mittelschulen” von Johannes Meyer, sowie zu ähnlichen Sprachbüchern. Zusammengestellt von Hans Schneider. 2. Aufl. Hannover 1928 Carl Meyer. IV+176 s. 8°

  Not : Bibliyografya IV. s.

  438.1  Anıtkabir 93

  1419. Nachschlagebuch für Wortkunde, Rechtschreibung und Formenlehre. Zum Gebrauch in mittleren Schulen und gehobenen Volkschulklassen. Ausgabe B. Bearbeitet von Hans Schneider. Hannover 1930 Carl Meyer. IV+102 s. 8°

  Not : Bibliyografya II. s.

  438.1

  Anıtkabir 904

  1420. Nailî (Mustafa, -1666) : Divan-ı Nailî. Mısır 1250 (1834) Bulak Matbaası. 125 s. 8°

  T811.217  Anıtkabir 1903

  1421. Naimâ, Mustafa (1652-1715) : Tarih-i Nâimâ. Ravzat ül-Hüseyn fi hulâsat il-ahbar il-Hafikeyn. 6 c. 2.bs. İstanbul 1281 (1865) Matbaa-i Âmire. 8°

  1.c. : 15+462 s.; 2.c. : 13+451 s.; 3.c. : 9+460 s.; 4.c. : 10+465 s.; 5.c. : 6+452 s.; 6.c. : 7+441+85 s.

  956.0725, 956.073  Anıtkabir 1486

  1422. Namık İsmail (1892-1935) : Mikelanj. “Michel Ange” Yayımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti. İstanbul 1931 Devlet Matbaası. 71 s. 4° 89 planı.

  “Büyük Adamlar Serisi No : 8”

  927.3, 735.21  Anıtkabir 882/4

  1423. Namık Kemal (1840-1888) : Edib-î âzâm merhum Namık Kemal Bey’in rüyası. İstanbul 1326 (1910) Artin Asadoryan Şirket-i Mürettibiyye Matbaası. 29 s. 8°

  T818.311  Anıtkabir 967

  1424. Namık Kemal (1840-1888) : Eı’âr-ı Kemal. 2. Devre-i edebiyye. 61 yk. 212×135 mm. 16/17 st. Rika, Tevfik Fikret, Kremrengi Avrupa kt. kırmızı meıin cild.

  Not : Kitap Ali Ekrem (Bolayır)’ın 21 Temmuz 1339 tarihli takdim yazısıyla Gazi Mustafa Kemal’e hediye edilmiıtir. İçinde Ali Ekrem’in yazısıyla 7 ilâve yaprak, Atatürk’e yazılmıı bir mektup ve bir de Ziya Gökalp’ın Atatürk’e yazdığı 4 Ağustos 1339 tarihli mektup vardır.

  T811.311, 091.5

  Anıtkabir 1537

  1425. Namık Kemal. Hayatı ve eserleri. Hazırlayan : Kemalettin Şükrü. İstanbul 1931 Kanaat Kütüphanesi. 160 s. 8° resim, portre.

  928.T11  Anıtkabir 940

  1426. Namık Kemal. Hayatı ve ıiirleri. Hazırlayan : Sadettin Nüzhet (Ergun). İstanbul 1933 Yeni Şark Kütüphanesi. 251 s. 8° planı, portre.

  Not : Bibliyografya 231.-238. s. Hazırlayanın imzalı armağanıdır.

  T811.311, 928.T11  Anıtkabir 882/1

  1427. Namık Kemal (1840-1888) : İmtizac-ı akvâm ve vak’a-i ahd. İstanbul 1327 (1911) Bekir Efendi Matbaası. 20 s. 8°

  327.56  Anıtkabir 1050

  1428. Namık Kemal (1840-1888) : Makalât-i siyasiyye ve edebiyye. 1., 3., 4., 5. cüz. İstanbul (1327-1911) Selanik Matbaası-Mahmut Bey Matbaası. 8°

  1.cüz. : 96 s.; 3.cüz. : 165-231 s.; 4.cüz. : 232-295 s.; 5.cüz. : 296-355 s.

  “Külliyât-ı Kemal. Birinci Tertip : 3”

  T814.311, 081

  Anıtkabir 2042

  1429. Namık Kemal (1840-1888) : Osmanlı tarihi. 2.c. İstanbul 1327 (1911) Mahmud Bey Matbaası. 129-192 s. 8°

  “Külliyât-i Kemal. İkinci Tertip : 1”

  956.07  Anıtkabir 979

  1430. Namık Kemal (1840-1888) : Rönan müdafaanamesi. İstanbul t.y. Mahmud Bey Matbaası. 56 s. 8°

  T814.311  Anıtkabir 882/3

  1431. Namık Kemal (1840-1888) : Sergüzeıt. İstanbul 1327 (1911) 26 s. 8°

  T818.311, 928.T11  Anıtkabir 882/5

  1432. Namık Kemal (1840-1888) : Vaveylâ. İstanbul 1326 (1911) 8 s. 8°

  T811.311  Anıtkabir 1361

  1433. Nansen, Fridtjof (1861-1930) : Sibirien. Ein Zukunftzland. 2. Aufl. Leipzig 1916 F.A. Brockhaus. X+383 s. 8° 46 planı, 3 renkli harita.

  910.4, 915.73, 923.9  Anıtkabir 1561

  1434. Napoléon I., (Fransa İmparatoru, 1769-1821) : Correspondance de Napoléon I er. 21. t. Publiée par ordre de l’empereur Napoléon III. Paris 1867 Henri Plon, J. Dumaine. 606 s.+1 y. 8°

  923.144, 944.05  Anıtkabir 73

  1435. Nâsiri, Abdülkayyum (1825-1902 . Lehce-i Tatari. Çeviren : Abdullah (Battal) Taymas. y.y.t.y. 541 y. 4°

  Not : Eserin aslı 1895 te Kazan’da yayınlanmııtır. Metin daktilo ile yazılmııtır.

  494.3T42, 030.4

  Anıtkabir 1048

  1436. (Nayır), Yaıar Nabi (1908- ) : Mete. Manzum piyes, 3 perde, 4 tablo. İstanbul 1932 Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi. 68 s. 8°

  T812.316  Anıtkabir 856

  1437. (Nayır), Yaıar Nabi (1908- ) : Mete. Manzum tarihi piyes. 3 perde, 4 tablo. y.y. 1932. 55 y. 4°

  Not : Metin daktilo ile yazılmııtır.

  T812.316  Anıtkabir 870/5

  1438. Nazif’ten Hâmide. Ahiretten mektuplar. Derleyen : İbrahim Alaettin (Gövsa). İstanbul 1932 Kanaat Kütüphanesi. 32 s. 8°

  “Milli Kütüphane Edebiyat Serisi : 15”

  Not : Eserin baıında aynı yazarın hazırladığı “Fuzulî”, “Nedim”, “Ömer Hayyam” adlı eserler vardır.  Anıtkabir 853

  1439. Nazîm, (Yahya, 1651-1726) : Dîvân-ı belâgat-unvan-i Nazim. İstanbul 1257 (1841) Dar üt-tıbâat il-Âmire. 500 s. 4°

  T811.218  Anıtkabir 870

  1440. Nedim. Hazırlayan : İbrahim Alâettin (Gövsa). İstanbul 1932 Kanaat Kütüphanesi. 45 s. 8°

  “Milli Kütüphane Edebiyat Serisi : 1”

  Not : eserin baıında aynı yazarın hazırladığı “Fuzuli”. “Nabi”, sonunda ise “Ömer Hayyam”, “Nazif’ten Hamide” adlı eserler vardır.

  T811.218, 928.T11  Anıtkabir 1092

  1441. Nedim (Ahmet, 1681-1730) : Nedim Divanı. Külliyat. Câmii ve musahhihi : Halil Nihat (Boztepe). İstanbul 1340 (1924) Sadakat Kütüphanesi-İkmal Kütüphanesi. 374 s. 8°

  Not : Musahhihin armağanıdır ve özel olarak Prof. Süheyl Ünver tarafından tezhiplenmiıtir.

  T811.218  Anıtkabir 1035

  1442. Nefesli Oğlu Nizami : Yayla kızı. y.y. 1934. 55 s. 8°

  “Yozgat Halkevi Neıriyatı”

  Not : Yazarın imzalı armağanıdır.

  T811.316  Anıtkabir 961

  1443. Nef’î, (Ömer. -1634) < Konu Resmi..>
  ivân-ı Nef’î. İstanbul 1296 (1853) Ceride-i Havâdis Matbaası. 207+38 s. 8°

  T811.217  Anıtkabir 566

  1444. Neue deutsche Sprachlehre. Ausgabe für Aufbauschulen. 5. unveränderte Aufl. Frankfurt am Main 1936 Moritz Diesterweg. VII+215 s. 8° 1 harita.

  435  Anıtkabir 1597

  1445. Neumann, Robert (1897- ) : Sir Basil Zaharoff. Der König der Waffen. Zürich c 1934 Bibliothek Zertgenössischer Werke. 402+1 s. 8°

  Not : Bibliyografya 401.-402. s. Yazarın imzalı armağanıdır.

  923.3

  Anıtkabir 1793

  1446. Neuray, Fernand : La Belgique nouvelle. A travers quatre ans de guerre 1914-1918. 1.t. Bruxelles, Paris 1918 G. van Oest et Cie. 340+2 s. 8°

  Not : Eserin 2. cildi Çankaya Atatürk Müzesi “1712” numarada bulunmaktadır.

  949.303  Anıtkabir 863

  1447. Nevadir ül-âsâr fi mütalâât il-eş’ar. Toplayan : Recaizade Ahmet Cevdet. Yayımlayan : Recaizade Mustafa Şâmil. y.y.t.y. 134 s. 8°

  T811.208  Anıtkabir 1523

  1448. Nev’îzâde Atâullah b. Yahya (1583-1634) : Hadâik ül-hakaik fi tekmilet iş-şekaik. 2 c. İstanbul 1268-1269 (1852-1853) Dar üt-tıbâat il-Âmire. 4°

  1.c. : 1268 (1852). 15+771 s.; 2.c. : 1269 (1853) 9+528 s.

  920.056  Anıtkabir 44

  1449. A new French and English dictionary. Compiled from the best authorities in both language by James Boielle aided by De V. Payen-Payne. Rev. and enl. New York c 1903 Cassell and Company, Limited. XIII+616 s. 8°

  443.2, 423.4, 030.4  Anıtkabir 328

  1450. Newfang, Oscar (1875- ) : The United States of the World. A comparison between the league of nations and the United States of America. New York, London 1930 G. P. Putnam’s Sons. X+284 s. 8°

  320.973, 341.11  Anıtkabir 225

  1451. Niboyet, J(ean) P(aulin, 1886- ) : Manual droit international prive. I. objet, nature et sources. II. Nationalité. III. Condition des étrangers. IV. Conflict des lois; Acquisition et respect des droit acquis. 2. éd. du Manuel de A. Pillet et J. P. Niboyet. Paris 1928 Recueil Sirey. X+1043 s. 8°

  Not : Bibliyografya.

  341.6  Anıtkabir1606

  1452. Nişancı Mehmet Paşa ( -1481) : Tarih-i Ni
   
Atatürk'ün özel kitapları konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. karmaşık özel hayat kitabı!

  karmaşık özel hayat kitabı!

  İstanbul universitesi Isletme Fakultesinin isletme Matematigi kitabindan gercek bir alintidir. Kitap adi: Isletme Matematigi Yazar: Prof. Dr. Muh. Yilmaz Tulunay Sayfa: 173 Soru: 5 Soru: Amerika'ya lisansustu calismalar yapmak uzere giden Mehmet, iki kiz arkadas edinmistir. Bunlar Mary ve Nancy'dir. Mehmet'in deneyimlerine gore; a) Mary olgun bir kizdir ve klasiklerden zevk almaktadir....
 2. Atatürk'ün geometri kitabının bazı sayfaları

  Atatürk'ün geometri kitabının bazı sayfaları

  atatürkün geometri ile ilgili sözleri atatürkün geometri sözleri atatürk ün ile ilgili sözler Atatürk'ün kitap yazdığını üstelik bu uzmanlık gerektiren matematik dalında olduğunu duyduğumda şaşırmıştım.. Üstelik pek çok terimi de Atatürk'e borçluyuz.
 3. Atatürk'ün okuduğu kitapların listesi

  Atatürk'ün okuduğu kitapların listesi

  Atatürk'ün okuduğu kitaplar adları konuları Atatürk'ün okuduğu kitapların konusu nedir Atatürk'ün okuduğu kitapların sayısı Ulu önder Atatürk'ün Fransızcası çok iyiydi meleklerim.... Atatürk'ün hangi kitapları okuduğu ile ilgili araştırmalar yaptım ve aşağıdaki bilgilere ulaştım. ATATÜRKÜN KİTAPLIĞINDAKİ TÜRKÇE VE OSMANLICA KİTAPLARDAN BAZILARI Ahmet Vefik Paşa : Lehçe-i Osmani Ahmet Vefik...
 4. Kitaplarına yer bulmak isteyen meleklere özel

  Kitaplarına yer bulmak isteyen meleklere özel

  Kitaplık modelleri İlginç kitaplık tasarımları Kitap okumayı çok severim. Kitap kurdu olduğum söylenebilir. Bir sürü kitabım var ama yerim olmadığından dolayı hepsi çekmecelerimde hapisler:S Aslında onların bu halelrine çok üzülüyorum. Onlarda bu ilginç kitaplık modellerine laikler. Sizinde benim gibi kitaplık ihtiyacınız varsa bu modelelerden biri size hitap edebilir.
 5. Tuvalette kitap, gergi okumayı sevenlere özel tasarım

  Tuvalette kitap, gergi okumayı sevenlere özel tasarım

  Tuvalet dergilik modeli Farklı tuvalet kağıtlığı Tuvalette iken kitap ve ya dergi okumayı seviyorsanız bu dergililikli tuvalet kağıtlığı tasarımı tam da size göre. Her tuvalete gittiğinizde o zamanları değerlendirerek kitap okuyabilirsiniz. Kitap kurtları bu işe çok sevinecek.

Sayfayı Paylaş