Avusturya Karaçamı (Pinus nigra subsp. nigra var. austriaca)

PaSikA

PaSikA

Yeni Üye
Üye
Avusturya Karaçamı (Pinus nigra subsp. nigra var. austriaca)
Pinus nigra subsp. nigra var. austriaca - Avusturya Karaçamı

30-35 metre boylarında, piramidal tepeli, 1. sınıf orman ağacıdır. Kozalak simetrik, sapsız, 5-8 cm. boyunda, apofizlerin pervazı biraz çıkıntılıdır. Bu alttür çok hızlı büyür. Kök yapısı çok derine inmeyen daha çok kalkerli topraklarda yetişmektedir. Bu nedenle kurak ve karstik alanların ağaçlandırılmalarında çok elverişlidir. Yaşlılarda tepe şemsiye gibi dağılır. Avusturya'dan orta İtalya'ya değin, Yunanistan ve Yugoslavya da yayılır. Odunu Sarıçamdan daha çok reçinelidir. Avusturya'da reçine üretiminde başta gelen bir taksondur.
 
Üst